Cum se utilizează controalele de machete într-o foaie de lucru în Excel

Dacă sunteţi client Small Business, găsiţi resurse suplimentare pentru depanare şi studiere pe site-ul Support for Small Business.

R E Z U M A T

Microsoft Excel oferă mai multe controale pentru foile de dialog, care sunt utile pentru selectarea elementelor dintr-o listă. Exemple de controale sunt casete listă, combo cutii, spin butoane, şi defilaţi baruri.

Pentru informaţii suplimentare despre controalele de machete din Excel, consultaţi Prezentarea generală a machetelor, controalelor de machete şi controalelor ActiveX dintr-o foaie de calcul.

I N F O R M AŢ I I S U P L I M E N T A R E

Metodele următoare arată cum se utilizează casetele listă, casetele combo, butoanele de incrementare/decrementare şi barele de defilare. Exemplele utilizează aceeaşi listă, aceeaşi legătură la celulă şi aceeaşi funcţie Index.

Activaţi fila Dezvoltator

Pentru a utiliza controalele din machete din Excel 2010, trebuie să activaţi fila Dezvoltator. Pentru aceasta, urmaţi aceşti paşi:
 1. Faceți clic pe Fișier, apoi pe Opțiuni.

 2. Faceţi clic pe Particularizare Panglică în panoul din stânga.

 3. Bifaţi caseta de selectare Dezvoltator din Filele principale din partea dreaptă şi apoi faceţi clic pe OK.
Pentru a utiliza controalele de machete în Excel 2007, trebuie să activaţi fila Dezvoltator. Pentru aceasta, urmaţi aceşti paşi:
 1. Faceţi clic pe butonul Microsoft Office, apoi pe Opţiuni Excel.

 2. Faceţi clic pe Populare, bifaţi caseta de selectare Afişare filă Dezvoltator în Panglică şi apoi faceţi clic pe OK.

Modul de configurare a listei, a legăturii la celulă şi a indexului

 1. Într-o foaie de lucru nouă, tastaţi următoarele elemente în intervalul H1:H20:

  H1 : Patine cu rotile
  H2 : VCR
  H3 : Birou
  H4 : Cană
  H5 : Automobil
  H6 : Maşină de spălat
  H7 : Lansator de rachete
  H8 : Bicicletă
  H9 : Telefon
  H10: Lumânare
  H11: Bomboană
  H12: Difuzoare
  H13: Rochie
  H14: Pătură
  H15: Uscător de păr
  H16: Chitară
  H17: Uscător de păr
  H18: Trusă de scule
  H19: VCR
  H20: Hard disk
 2. În celula A1, tastaţi următoarea formulă:
  =INDEX(H1:H20,G1,0)

Exemplu de casetă listă

 1. Pentru a adăuga o casetă listă în Excel 2010 şi Excel 2007, faceţi clic pe fila Dezvoltator, pe Inserare, pe grupul Controale şi apoi pe Machetă Casetă listă (Control) din secţiunea Controale machetă.  Pentru a adăuga o casetă listă în Excel 2003 şi în versiunile anterioare de Excel, faceţi clic pe butonul Casetă listă din bara de instrumente Machete. Dacă bara de instrumente Machete (Forms) nu este vizibilă, indicaţi spre Bare de instrumente (Toolbars) din meniul Vizualizare (View), apoi faceţi clic pe Machete (Forms).
 2. Faceţi clic pe locaţia foii de calcul în care doriţi să apară colţul din stânga-sus al casetei listă şi apoi trageţi caseta listă în locul în care doriţi să se afle colţul din dreapta-jos al casetei listă. În acest exemplu, să creaţi o casetă listă care acoperă celule B2:E10.
 3. În grupul Controale, faceți clic pe Proprietăţi.

 4. În fereastra Formatare obiect, tastaţi următoarele informaţii, apoi faceţi clic pe ‏ OK.
  1. Pentru a specifica intervalul listei, tastaţi H1:H20 în caseta Zonă de intrare.
  2. Pentru a pune o valoare numerică în celula G1 (în funcţie de elementele selectate în listă), tastaţi G1 în caseta Legătură la celulă.


   Notă Formula INDEX() utilizează valoarea din G1 pentru a returna elementul corect din listă.
  3. Sub Tip selecţie, asiguraţi-vă că este selectată opţiunea Simplă.


   Notă Opţiunile Multiplă şi Extinsă sunt utile numai când utilizaţi o procedură Microsoft Visual Basic for Applications pentru a returna valorile listei. Reţineţi, de asemenea, că se poate adăuga un aspect tridimensional casetei listă cu ajutorul casetei de selectare Umbrire 3-D.

 5. Caseta listă trebuie să afişeze lista de elemente. Pentru a utiliza caseta listă, faceţi clic pe orice celulă, astfel încât să nu se selecteze caseta listă. Dacă faceţi clic pe un element din listă, celula G1 se actualizează la un număr care indică poziţia elementului selectat din listă. Formula INDEX din celula A1 utilizează acest număr pentru a afişa numele elementului.

Exemplu de casetă combo

 1. Pentru a adăuga o casetă combo în Excel 2010 şi Excel 2007, faceţi clic pe fila Dezvoltator, pe Inserare, apoi pe Casetă combo din Controale machetă.  Pentru a adăuga o casetă combo în Excel 2003 şi în versiunile anterioare de Excel, faceţi clic pe butonul Casetă combo (Combo Box) din bara de instrumente Machete (Forms).
 2. Faceţi clic pe locaţia foii de calcul în care doriţi să apară colţul din stânga-sus al casetei combo şi apoi trageţi caseta combo în locul în care doriţi să se afle colţul din dreapta-jos al casetei listă. În acest exemplu, să creaţi o casetă combo care acoperă celule B2:E2.

 3. Faceţi clic cu butonul din dreapta pe caseta combo, apoi faceţi clic pe Formatare control.

 4. Tastaţi următoarele informaţii, apoi faceţi clic pe OK:
  1. Pentru a specifica intervalul listei, tastaţi H1:H20 în caseta Zonă de intrare.
  2. Pentru a pune o valoare numerică în celula G1 (în funcţie de elementele selectate în listă), tastaţi G1 în caseta Legătură la celulă.


   Notă Formula INDEX utilizează valoarea din G1 pentru a returna elementul corect din listă.
  3. În caseta Linii verticale, tastaţi 10. Această intrare determină numărul de elemente care se vor afişa înainte de a fi necesar să utilizaţi bara de defilare pentru a fi vizualizate celelalte elemente.


   Notaumbrire 3-D caseta de selectare este opţională. Aceasta adaugă un aspect tridimensional pentru verticală sau caseta combo.

 5. Caseta listă verticală sau caseta combo trebuie să afişeze lista de elemente. Pentru a utiliza caseta listă verticală sau caseta combo, faceţi clic pe orice celulă, astfel încât să nu se selecteze obiectul. Dacă faceţi clic pe un element din caseta listă verticală sau din caseta combo, celula G1 se actualizează la un număr care indică poziţia din listă a elementului selectat. Formula INDEX din celula A1 utilizează acest număr pentru a afişa numele elementului.

Exemplu de butonul spin

 1. Pentru a adăuga un buton de incrementare/decrementare în Excel 2010 şi Excel 2007, faceţi clic pe fila Dezvoltator, pe Inserare, apoi pe Buton de incrementare/decrementare din Controale machetă.  Pentru a adăuga un buton de incrementare/decrementare în Excel 2003 şi în versiunile anterioare de Excel, faceţi clic pe butonul Buton de incrementare/decrementare din bara de instrumente Machete.
 2. Faceţi clic pe locaţia foii de calcul în care doriţi să apară colţul din stânga-sus al butonul de incrementare/decrementare şi apoi trageţi butonul de incrementare/decrementare în locul în care doriţi să se afle colţul din dreapta-jos al butonul de incrementare/decrementare. În acest exemplu, creaţi un buton de spin, care cuprinde celulele B2: B3.
 3. Faceţi clic dreapta pe butonul de incrementare/decrementare, apoi faceţi clic pe Control machetă.

 4. Tastaţi următoarele informaţii, apoi faceţi clic pe OK:

  1. În caseta Valoare curentă, tastaţi 1.


   Această valoare iniţializează butonul de incrementare/decrementare, astfel încât formula INDEX va indica la primul element din listă.
  2. În caseta Valoare minimă, tastaţi 1.


   Această valoare restricţionează limita superioară a butonului de incrementare/decrementare la primul element din listă.
  3. În caseta Valoare maximă, tastaţi 20.


   Acest număr specifică numărul maxim de intrări în listă.
  4. În caseta Modificare incrementală, tastaţi 1.


   Această valoare controlează cât de mult poate incrementa butonul de incrementare/decrementare valoarea curentă.
  5. Pentru a pune o valoare numerică în celula G1 (în funcţie de elementele selectate în listă), tastaţi G1 în caseta Legătură la celulă.

 5. Faceţi clic pe orice celulă astfel încât să nu se selecteze butonul de incrementare/decrementare. Când faceţi clic pe controlul superior sau inferior de pe butonul de incrementare/decrementare, celula G1 se actualizează la un număr care indică valoarea curentă a controlului de incrementare/decrementare plus sau minus modificarea incrementală a butonului. Acest număr actualizează formula INDEX din celula A1 pentru a afişa elementul următor sau anterior.


  Valoarea butonului de incrementare nu se va modifica dacă valoarea curentă este 1 şi faceţi clic pe controlul inferior sau dacă valoare curentă este 20 şi faceţi clic pe controlul superior.

Exemplu de bara de defilare

 1. Pentru a adăuga o bară de defilare în Excel 2010 şi Excel 2007, faceţi clic pe fila Dezvoltator, pe Inserare, apoi pe Bară de defilare din Controale machetă.  Pentru a adăuga o bară de defilare în Excel 2003 şi în versiunile anterioare de Excel, faceţi clic pe butonul Bară de defilare din bara de instrumente Machete.
 2. Faceţi clic pe locaţia foii de calcul în care doriţi să apară colţul din stânga-sus al barei de defilare şi apoi trageţi bara de defilare în locul în care doriţi să se afle colţul din dreapta-jos al barei de defilare. În acest exemplu, creaţi o bară de defilare care să acopere celulele B2:B6 pe înălţime şi care să aibă o pătrime din lăţimea unei coloane.

 3. Faceţi clic cu butonul din dreapta pe bara de defilare, apoi faceţi clic pe Formatare control.

 4. Tastaţi următoarele informaţii, apoi faceţi clic pe OK:
  1. În caseta Valoare curentă, tastaţi 1.


   Această valoare iniţializează bara de defilare, astfel încât formula INDEX va indica la primul element din listă.
  2. În caseta Valoare minimă, tastaţi 1.


   Această valoare restricţionează limita superioară a barei de defilare la primul element din listă.
  3. În caseta Valoare maximă, tastaţi 20. Acest număr specifică numărul maxim de intrări în listă.
  4. În caseta Modificare incrementală, tastaţi 1.


   Această valoare controlează cât de mult poate incrementa bara de defilare valoarea curentă.
  5. În caseta Modificare pagină, tastaţi 5. Această valoare controlează cât de mult se va incrementa valoarea curentă dacă faceţi clic în interiorul barei de defilare pe oricare dintre laturile acesteia).
  6. Pentru a pune o valoare numerică în celula G1 (în funcţie de elementele selectate în listă), tastaţi G1 în caseta Legătură la celulă.
   Notaumbrire 3-D caseta de selectare este opţională. Se adaugă un aspect tridimensional barei de defilare.
 5. Faceţi clic pe orice celulă astfel încât să nu se selecteze bara de defilare. Când faceţi clic pe controlul superior sau inferior din bara de defilare, celula G1 se actualizează la un număr care indică valoarea curentă a barei de defilare plus sau minus modificarea incrementală a barei. Acest număr se utilizează în formula INDEX din celula A1 pentru a afişa elementul aflat înainte sau după elementului curent. De asemenea, aveţi posibilitatea să glisaţi caseta de defilare pentru a modifica valoarea sau să faceţi clic pe bara de defilare în oricare dintre laturile sale pentru a o incrementa cu 5 (valoarea Modificare pagină). Valoarea din bara de defilare nu se va modifica dacă valoarea curentă este 1 şi faceţi clic pe controlul inferior sau dacă valoare curentă este 20 şi faceţi clic pe controlul superior.
Proprietăți

ID articol: 291073 - Ultima examinare: 22 oct. 2012 - Revizie: 1

Feedback