Modificările efectuate asupra setărilor pentru limba implicită nu sunt reţinute în Word

S I M P T O M E

Atunci când setaţi o limbă ca limbă de intrare implicită în Microsoft Office Word şi apoi reporniţi aplicaţia Word, modificările nu sunt reţinute.

C A U ZĂ

Acest comportament poate apărea atunci când aveţi mai multe limbi de intrare configurate pe computer.

Atunci când aveţi configurate mai multe limbi de intrare, limba utilizată la pornirea aplicaţiei Word depinde de limba de intrare implicită care este selectată în caseta de dialog Servicii text.

R E M E D I E R E

Pentru a evita acest comportament, utilizaţi una dintre următoarele metode.

Metoda 1: Eliminaţi toate structurile de tastatură suplimentare

Acest comportament nu are loc dacă există numai o singură structură de tastatură. Pentru a elimina toate structurile de tastatură suplimentare, urmaţi aceşti paşi:

 1. Faceţi clic pe Start, indicaţi spre Setări, apoi faceţi clic pe Panou de control.
 2. În Panoul de control, faceţi dublu clic pe Tastatură.
 3. În caseta de dialog Proprietăţi tastatură, faceţi clic pe fila Limbă de intrare, apoi pe Modificare.
 4. În lista Selectaţi una dintre limbile de intrare instalate pentru a o utiliza la pornirea computerului, selectaţi limba dorită.
 5. În lista Servicii instalate, faceţi clic pe Tastatură în dreptul limbii de intrare pe care doriţi să o eliminaţi, apoi faceţi clic pe Eliminare.
 6. Repetaţi pasul 5 pentru toate limbile, cu excepţia celei pe care aţi selectat-o la pasul 4, apoi faceţi clic pe OK de două ori.

Metoda 2: Instalaţi limba de intrare implicită

Pentru a specifica limba de intrare implicită care să fie utilizată la pornirea aplicaţiei Word, urmaţi aceşti paşi:

 1. Faceţi clic pe Start, indicaţi spre Setări, apoi faceţi clic pe Panou de control.
 2. În Panou de control, faceţi dublu clic pe Tastatură.
 3. În caseta de dialog Proprietăţi tastatură, faceţi clic pe fila Limbă de intrare, apoi pe Modificare.
 4. În fila Setări, faceţi clic pe Adăugare.
 5. În lista Limbă de intrare din caseta de dialog Adăugare limbă de intrare, selectaţi limba dorită, apoi faceţi clic pe OK.
 6. În lista Selectaţi una dintre limbile de intrare instalate pentru a o utiliza la pornirea computerului, selectaţi limba dorită, apoi faceţi clic pe OK de două ori.

I N F O R M AŢ I I S U P L I M E N T A R E

Pictograma Servicii text apare în Panoul de control dacă funcţia de recunoaştere a vorbirii se instalează odată cu Microsoft Office XP. Dacă funcţia de recunoaştere a vorbirii nu este instalată, limbile de intrare se vor selecta din caseta de dialog Proprietăţi tastatură (în Panoul de control, faceţi dublu clic pe Tastatură).
Proprietăți

ID articol: 292106 - Ultima examinare: 30 sept. 2011 - Revizie: 1

Feedback