PROBLEMĂ: Identitatea configurată pentru contul IWAM nu este corectă

S I M P T O M E

Când navigaţi la o pagină ASP (Active Server Pages) existentă, browserul poate returna mesajul de eroare „HTTP 500 - Internal server error” (Eroare internă la server) sau „Server Application Error” (Eroare de aplicaţie server). Dacă examinaţi jurnalul evenimentelor de sistem ale servererului după primirea mesajului de eroare, apar două intrări:

Sursă: W3SVC
Eroare: Configured identity is incorrect (Identitatea configurată nu este corectă)
-şi-
Sursă: DCOM
Eroare: Unable to logon IWAM_ComputerName (Imposibil de conectat la WAM_NumeComputer)
Dacă activaţi numai autentificarea de bază pentru aplicaţie şi setaţi protecţia aplicaţiei la Low (Minim), aplicaţia începe să funcţioneze din nou în modul previzibil. În plus, dacă veţi crea o aplicaţie ASP nouă după ce primiţi această eroare, aveţi posibilitatea să navigaţi la aceasta fără erori.

Mesaje de eroare înrudite

Se pot primi de asemenea următoarele mesaje de eroare:

În browser:
HTTP 500 - Internal server error (Eroare internă la server)
-sau-
Server Application Error (Eroare de aplicaţie server)
The server has encountered an error while loading an application during the processing of your request. Please refer to the event log for more detail information. Please contact the server administrator for assistance. (Serverul a întâlnit o eroare la încărcarea unei aplicaţii în timpul procesării solicitării. Consultaţi jurnalul de evenimente pentru informaţii detaliate. Contactaţi administratorul serverului pentru asistenţă.)
În jurnalul evenimentelor de sistem:
Sursă: DCOM
Eroare: DCOM got error "Logon Failure: unknown username or bad password" Unable to logon .\IWAM_SERVERNAME in order to run the server. (DCOM a întâlnit eroarea „Logon nereuşit: nume de utilizator necunoscut sau parolă incorectă” Imposibil de conectat la .\IWAM_NUMESERVER pentru execuţia pe server.)
-şi-
Sursă: W3SVC
Eroare: "The server failed to load application '/LM/W3SVC/1/Root/op.' The error was 'The server process could not be started because the configured identity is incorrect. Check the username and password. (Serverul nu a reuşit încărcarea aplicaţiei '/LM/W3SVC/1/Root/op'. Eroarea a fost „Procesul server nu a reuşit pornirea deoarece identitatea configurată nu este corectă. Verificaţi numele de utilizator şi parola.)
-sau-
Sursă: W3SVC Error: "The server failed to load application '/LM/W3SVC/4/Root'. The error was 'c000003b'." („Serverul nu a reuşit să încarce aplicaţia '/LM/W3SVC/4/Root'. Eroarea a fost 'c000003b'”.)
-şi-
Sursă: W3SVC Error: "The COM Application '{3D14228D-FBE1-11d0-995D-00C04FD919C1}' at '/LM/W3SVC/4/Root' failed to activate out of process." („Aplicaţia COM '{3D14228D-FBE1-11d0-995D-00C04FD919C1}' la '/LM/W3SVC/4/Root' nu a reuşit activarea în afara procesului.”)
Notă Mesajul de eroare este văzut în Microsoft Internet Information Services 6.0 (IIS 6.0) dacă este bifată caseta de selectare Run WWW service in IIS 5.0 isolation mode. Vedeţi secţiunea „Mai multe informaţii” a acestui articol pentru paşii de urmat pentru a bifa caseta de selectare Run WWW service in IIS 5.0 isolation mode.

C A U ZĂ

Numele de utilizatori şi parolele pentru conturile IUSR_NumeComputer şi IWAM_NumeComputer sunt stocate în trei locaţii:

 • Metabaza Internet Information Services (IIS)
 • Gestionarul de utilizatori pentru domenii (User Manager for Domains) pentru Windows NT sau Utilizatori şi grupuri locale (Local Users and Groups) pentru Windows 2000
 • Serverul de tranzacţii Microsoft (Microsoft Transaction Server) pentru Windows NT sau Servicii componente (Component Services) pentru Windows 2000
Dacă numele şi/sau parolele utilizatorilor nu sunt sincronizate între aceste trei locaţii, primiţi mesajele de eroare menţionate mai sus.

R E Z O L UŢ I E

Pentru a rezolva această problemă, trebuie să vă asiguraţi că parolele pentru conturile IUSR şi IWAM sunt sincronizate în toate cele trei locaţii menţionate mai sus. Aceasta se poate realiza în două moduri: setaţi parola pentru conturile IWAM şi IUSR în User Manager (Windows NT) sau în Users and Groups (Windows 2000), apoi modificaţi parolele din metabaza IIS pentru a reflecta parolele setate sau vice-versa. Utilizaţi una din următoarele metode pentru a sincroniza parolele.

Notă Consultaţi secţiunea „Mai multe informaţii” pentru instrucţiuni despre modul cum se utilizează utilitarul de scripturi administrative (Adsutil.vbs) şi cum se modifică parola în Microsoft Transaction Server (MTS) sau în Component Services.

Metoda 1: Modificarea parolelor în User Manager sau în Users and Groups pentru a coincide cu parola metabazei IIS

 1. În fereastra de comandă, căutaţi folderul care conţine fişierul Adsutil.vbs. Utilizaţi instrumentul Adsutil.vbs pentru a obţine parolele pentru conturile IWAM şi IUSR din metabaza IIS.
 2. Pentru a modifica parolele conturilor IUSR şi/sau IWAM în Windows NT, urmaţi aceşti paşi:

  1. Din meniul Start, indicaţi spre Programs spre Administrative Tools, apoi faceţi clic pe User Manager for Domains. În User Manager for Domains, modificaţi informaţii de cont pentru toate conturile şi grupurile de utilizatori Windows NT.
  2. Faceţi dublu clic pe utilizatorii IUSR_NumeComputer şi/sau IWAM_NumeComputer, apoi modificaţi parolele pentru a reflecta parola din metabaza IIS obţinută în pasul 1.
  Pentru a modifica parolele IUSR şi/sau IWAM în Windows 2000, urmaţi aceşti paşi:
  1. Faceţi clic pe Start, indicaţi spre Programs, spre Administrative Tools, apoi faceţi clic pe Computer Management.
  2. Sub nodul System Tools, faceţi clic pentru a extinde nodurile Local Users and Groups şi Users. În nodul User modificaţi informaţii de cont pentru toate conturile şi grupurile de utilizatori Windows 2000.
  3. Faceţi clic cu butonul din dreapta pe contul IUSR_NumeComputer şi/sau pe contul IWAM_NumeComputer, apoi faceţi clic pe Set Password.
  4. Modificaţi parolele pentru a reflecta parola din metabaza IIS obţinută în pasul 1.
 3. Răsfoiţi la pagina ASP care a returnat mesajul de eroare pentru a verifica dacă problema s-a rezolvat.

Metoda 2: Modificarea metabazei IIS pentru a coincide cu parolele IUSR şi/sau IWAM

 1. Pentru a modifica parola contului IUSR şi/sau a contului IWAM în Windows NT, urmaţi aceşti paşi:

  1. Faceţi clic pe Start, indicaţi spre Programs, spre Administrative Tools, apoi faceţi clic pe User Manager for Domains. În User Manager for Domains, modificaţi informaţii de cont pentru toate conturile şi grupurile de utilizatori Windows NT.
  2. Faceţi dublu clic pe contul IUSR_NumeComputer şi/sau pe contul IWAM_NumeComputer, apoi tastaţi noile parole.
  Pentru a modifica parola IUSR şi/sau IWAM în Windows 2000, urmaţi aceşti paşi:
  1. Faceţi clic pe Start, indicaţi spre Programs, spre Administrative Tools, apoi faceţi clic pe Computer Management.
  2. Sub nodul System Tools, faceţi clic pentru a extinde nodurile Local Users and Groups şi Users. În nodul User modificaţi informaţii de cont pentru toate conturile şi grupurile de utilizatori Windows 2000.
  3. Faceţi clic cu butonul din dreapta pe contul IUSR_NumeComputer şi/sau pe contul IWAM_NumeComputer, apoi faceţi clic pe Set Password. Tastaţi noile parole.
 2. În fereastra de comandă, căutaţi folderul care conţine fişierul Adsutil.vbs. Utilizaţi utilitarul Adsutil.vbs pentru a seta parolele pentru conturile IWAM şi IUSR din metabaza IIS.
 3. Răsfoiţi la pagina ASP care a returnat mesajul de eroare pentru a verifica dacă problema s-a rezolvat.
Notă Deşi parolele din Microsoft Transaction Server (Windows NT) şi Component Services (Windows 2000) corespund de regulă metabazei IIS, dacă încă apare problema, actualizaţi parola IWAM în Microsoft Transaction Server (MTS) sau Component Services. Pentru mai multe informaţii, consultaţi partea „Cum se modifică parola în MTS sau Component Services” din secţiunea „Mai multe informaţii”.

S T A R E

Acest comportament este cel proiectat.

I N F O R M AŢ I I S U P L I M E N T A R E

Cum se utilizează Adsutil.vbs

IIS furnizează un fişier script denumit Adsutil.vbs care poate fi utilizat pentru a obţine sau a seta parolele pentru conturile IUSR şi IWAM din metabaza IIS. În Windows NT 4.0, Adsutil.vbs este de regulă amplasat în folderul <Unitate>\WINNT\System32\Inetsrv\Adminsamples. În Windows 2000, Adsutil.vbs este amplasat în folderul <Unitate>\Inetpub\Adminscripts.

Tabelul următor listează sintaxa pentru diferite funcţii ale utilitarului Adsutil.vbs:

FuncţieSintaxă
Obţinerea parolei de cont IUSRcscript.exe adsutil.vbs get w3svc/anonymoususerpass
Obţinerea parolei de cont IWAMcscript.exe adsutil.vbs get w3svc/wamuserpass
Setarea parolei de cont IUSRcscript.exe adsutil.vbs set w3svc/anonymoususerpass "parola"
Setarea parolei de cont IWAMcscript.exe adsutil.vbs set w3svc/wamuserpass "parola"

Notă Când încercaţi să obţineţi parola în Windows NT 4.0, aceasta apare ca text lizibil; în Windows 2000 însă, parola apare ca asteriscuri. Pentru a obţine parola în text lizibil în Windows 2000, trebuie să modificaţi Adsutil.vbs pentru a afişa parola fără mască. Pentru aceasta, urmaţi paşii de mai jos:

 1. În Notepad, deschideţi Adsutil.vbs.
 2. În meniul Editare, faceţi clic pe Find (Căutare), tastaţi IsSecureProperty = True, apoi faceţi clic pe Find Next (Următorul găsit).
 3. Schimbaţi „IsSecureProperty = True” cu „IsSecureProperty = False”.
 4. Salvaţi modificările din Adsutil.vbs, apoi închideţi Notepad.

Cum se modifică parola în MTS sau în Component Services

Windows 2000

IIS 5.0 furnizează fişierul Synciwam.vbs pentru actualizarea identităţii iniţiale a tuturor pachetelor de aplicaţii COM+ IIS care se execută în afara procesului. Scriptul Synciwam.vbs se află în folderul <Unitate>\Inetpub\AdminScripts. CScript sau WScript se pot utiliza pentru a executa Synciwam.vbs.

Pentru a utiliza Synciwam.vbs, tastaţi următoarea comandă în linia de comandă:
cscript.exe synciwam.vbs -v
Va fi necesară repornirea IIS pentru ca toate modificările să devină efective. Pentru a reporni IIS, în meniul Start, faceţi clic pe Run, tastaţi iisreset, apoi faceţi clic pe OK.

Notă Utilizarea Synciwam.vbs resetează toate aplicaţiile din afara procesului (izolarea Medium şi High) la IWAM_NumeComputer.

Windows NT 4.0

IIS 4.0 nu furnizează nici un instrument similar cu scriptul Synciwam.vbs. Trebuie să utilizaţi MTS Explorer pentru a modifica manual parola IWAM pentru fiecare aplicaţie care se execută în procese de memorie distincte. Pentru aceasta, urmaţi paşii de mai jos:

 1. Din meniul Start al Windows, indicaţi spre Programs, spre Windows NT Option Pack 4, faceţi clic pe Microsoft Transaction Server, apoi pe Transaction Server Explorer.
 2. În Transaction Server Explorer, faceţi clic pentru a extinde nodurile Microsoft Transaction Server, Computers, My Computer şi Packages Installed.
 3. Faceţi clic cu butonul din dreapta pe pachetele instalate, apoi faceţi clic pe Properties.
 4. În fila Identity, dacă pachetul se execută sub identitatea de utilizator IWAM_NumeComputer, tastaţi parola pentru a corespunde celei din metabaza IIS, apoi faceţi clic pe OK.
 5. Repetaţi paşii 3 şi 4 pentru fiecare pachet instalat.
 6. Reporniţi IIS pentru ca modificările să devină efective. Pentru aceasta, urmaţi paşii de mai jos:
  1. Din meniul Start Windows, faceţi clic pe Run, tastaţi cmd, apoi faceţi clic pe OK.
  2. În linia de comandă, tastaţi următoarele comenzi, în ordine:
   • net stop iisadmin /y
   • net start w3svc
   • net start msftpsvc (Utilizaţi această comandă dacă executaţi un server FTP)
   • net start smtpsvc (Utilizaţi această comandă dacă executaţi un server SMTP)
   • net start cisvc (Utilizaţi această comandă dacă executaţi un server Index)

Executarea serviciului WWW IIS 6.0 în mod izolare IIS 5.0

 1. Faceţi clic pe Start, apoi pe Run.
 2. În caseta de dialog Run, tastaţi inetmgr, apoi faceţi clic pe OK.
 3. În fereastra Manager pentru Internet Information Services (IIS), faceţi clic cu butonul din dreapta pe folderul Web Sites, apoi faceţi clic pe Properties.
 4. În fila Service a casetei de dialog Web Sites Properties, faceţi clic pentru a selecta Run WWW service in IIS 5.0 isolation mode.
 5. Faceţi clic pe OK pentru a închide caseta de dialog Web Sites Properties.
 6. Închideţi fereastra Internet Information Services (IIS) Manager.

R E F E R I NŢ E

Pentru informaţii suplimentare, faceţi clic pe numerele de articol de mai jos pentru a vedea articolele în Baza de cunoştinţe Microsoft:

255770 PROBLEMĂ: Conectare nereuşită: Nume de utilizator necunoscut sau parolă incorectă la executarea siturilor Web în afara procesului (Această legătură poate să indice către un conţinut care este parţial sau în întregime în limba engleză.)
240225 Descrierea utilitarelor Adsutil şi MetaEdit utilizate pentru modificarea metabazei (Această legătură poate să indice către un conţinut care este parţial sau în întregime în limba engleză.)
240941 Introducere în metabaza IIS (Această legătură poate să indice către un conţinut care este parţial sau în întregime în limba engleză.)
Proprietăți

ID articol: 297989 - Ultima examinare: 21 mai 2009 - Revizie: 1

Feedback