Diferenţe între o formatare rapidă şi o formatare obişnuită în timpul unei instalări „curate” de Windows XP

R E Z U M A T

În timpul unei instalări „curate” de Microsoft Windows XP, vi se solicită să alegeţi dintre opţiunile următoare de formatare:
  • Formatarea partiţiei utilizând sistemul de fişiere NTFS (rapidă)
  • Formatarea partiţiei utilizând sistemul de fişiere FAT (rapidă)
  • Formatarea partiţiei utilizând sistemul de fişiere NTFS
  • Formatarea partiţiei utilizând sistemul de fişiere FAT
  • Lăsarea sistemului de fişiere curent intact (fără modificări)
Acest articol descrie diferenţele dintre o formatare rapidă şi o formatare obişnuită.

I N F O R M AŢ I I S U P L I M E N T A R E

Când alegeţi să executaţi o formatare obişnuită pe un volum, se elimină fişierele de pe volumul pe care îl formataţi şi hard diskul se scanează pentru sectoare defecte. Scanarea pentru sectoare defecte este în principal responsabilă pentru durata formatării unui volum.

Dacă alegeţi opţiunea de formatare rapidă, formatarea elimină fişierele de pe partiţie, dar nu scanează hard diskul pentru sectoare defecte. Utilizaţi această opţiune dacă hard diskul a fost formatat anterior şi sunteţi sigur că hard diskul nu este deteriorat.

Dacă aţi instalat Windows XP pe o partiţie care a fost formatată utilizând opţiunea de formatare rapidă, aveţi posibilitatea să verificaţi hard diskul utilizând comanda chkdsk /r după ce terminaţi de instalat Windows XP.
Proprietăți

ID articol: 302686 - Ultima examinare: 28 nov. 2007 - Revizie: 1

Feedback