Cum se configurează clientul Spaţiu de lucru la distanţă pentru a se conecta la un anumit port când se utilizează Windows XP

R E Z U M A T

Acest articol descrie cum se modifică numărul de port la care se conectează clientul Spaţiu de lucru la distanţă. Această operaţiune poate fi necesară în cazul în care s-a schimbat portul implicit „de ascultare” pentru conexiunile Terminal Services sau Spaţiu de lucru pe computerul la distanţă. Portul implicit este 3389.

Pentru informaţii suplimentare privind schimbarea portului de ascultare pentru Spaţiu de lucru la distanţă, faceţi clic pe următorul număr de articol pentru a vedea articolul în Baza de cunoştinţe Microsoft:

306759 Cum se schimbă portul de ascultare pentru Desktop la distanţă.

I N F O R M AŢ I I S U P L I M E N T A R E

Pentru a schimba numărul portului la care se conectează clientul Spaţiu de lucru la distanţă, urmaţi paşii:
 1. Faceţi clic pe Start, pe Toate programele, spre Accesorii, spre Comunicaţii, apoi faceţi clic pe Conexiune spaţiu de lucru la distanţă.
 2. În caseta Computer, tastaţi denumirea computerului sau adresa IP a computerului la care doriţi să vă conectaţi, urmată de simbolul două puncte (:) şi numărul de port pe care doriţi să-l utilizaţi.

  De exemplu, pentru a vă conecta la portul 3390 pe un computer denumit „XPPro”, tastaţi următoarele informaţii:
  XPPro:3390
  Pentru a vă conecta la portul 3391 pe un computer cu adresa IP 10.10.10.1, tastaţi următoarele informaţii:
  10.10.10.1:3391
 3. Faceţi clic pe Conectare.
Proprietăți

ID articol: 304304 - Ultima examinare: 15 iun. 2007 - Revizie: 1

Feedback