Cum se creează un sistem care permite mai multe încărcări în Windows XP

R E Z U M A T

Acest articol explică cum se configurează Windows XP ca sistem care permite mai multe încărcări, cu următoarele sisteme de operare:

 • Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows NT 4.0 şi Microsoft Windows NT 3.51
 • Microsoft Windows 95 OSR2, Microsoft Windows 98 şi Microsoft Windows Millennium Edition (Me)
 • MS-DOS sau Microsoft Windows 3.x


Aveţi posibilitatea să instalaţi mai multe sisteme de operare pe computer şi să alegeţi pe care dintre ele să-l utilizaţi de fiecare dată când porniţi computerul. Această configuraţie este denumită deseori configuraţie cu încărcare duală sau cu încărcare multiplă (consultaţi glosarul de la sfârşitul acestui articol pentru definiţii ale termenilor nefamiliari).

Volumele de disc şi formatul de disc

Reţineţi că sistemul de fişiere EFS nu este disponibil în Windows XP Home Edition.

Reformatarea şi repararea hard diskului

Este posibil să fie necesară reformatarea şi repartiţionarea hard diskului, dacă:

 • Aveţi un singur volum.

  Este necesar să instalaţi fiecare sistem de operare pe un volum separat al computerului, astfel încât fiecare instalare să reţină propriile fişiere şi informaţii de configurare.
 • Partiţia de încărcare nu este formatată cu sistemul de fişiere corect:
  • Dacă doriţi să creaţi un sistem cu mai multe încărcări utilizând MS-DOS, Windows 95, Windows 98 sau Windows Me, trebuie să formataţi partiţia de sistem utilizând FAT16 sau FAT32, deoarece sistemul de operare nu poate porni dacă partiţia de sistem este NTFS.
  • Dacă doriţi să creaţi un sistem care permite mai multe încărcări utilizând Windows 95, Windows 98 sau Windows Me împreună cu Windows XP, trebuie să formataţi partiţia de încărcare utilizând FAT16, deoarece Windows 95, Windows 98 şi Windows Me nu acceptă sistemul de fişiere NTFS.
  • Dacă doriţi să instalaţi Windows 95, Windows 98 sau Windows Me cu Windows NT 4.0, Windows 2000 sau Windows XP, formataţi partiţia de încărcare utilizând FAT16, deoarece Windows NT 4.0 nu acceptă sistemul de fişiere FAT32.
  • Dacă doriţi să creaţi un sistem care permite mai multe încărcări utilizând Windows 98 sau Windows Me cu Windows 2000 sau Windows XP, se poate formata partiţia de încărcare utilizând FAT32.

   Notă Dacă formataţi un volum Windows NT 4.0, Windows 2000 sau Windows XP cu orice alt sistem de fişiere în afară de NTFS, veţi pierde toate caracteristicile specifice NTFS. Acestea includ anumite caracteristici Windows XP, cum ar fi securitatea sistemului de fişiere, setările EFS, cotele de disc şi Spaţiu de stocare la distanţă (Remote Storage). În acelaşi mod, Windows 95, Windows 98 şi Windows Me nu recunosc o partiţie NTFS, identificând-o ca necunoscută. De aceea, dacă formataţi o partiţie Windows 98 sau Windows Me ca FAT şi o partiţie Windows XP ca NTFS, fişierele de pe partiţia NTFS nu vor fi disponibile sau vizibile dacă încercaţi să le accesaţi în timp ce executaţi Windows 98 sau Windows Me.

Sisteme de fişiere acceptate

Următorul tabel enumeră sistemele de fişiere acceptate pentru sistemele de operare Microsoft:


Sistem de operare Sisteme de fişiere acceptate
-----------------------------------------

MS-DOS FAT
Windows 3.1 FAT
Windows NT FAT, NTFS
Windows 95 FAT
Windows 95 OSR2 FAT, FAT32
Windows 98 FAT, FAT32
Windows Me FAT, FAT32
Windows 2000 FAT, FAT32, NTFS
Windows XP FAT, FAT32, NTFS

Măsuri de precauţie

Înainte să creaţi o configuraţie care acceptă mai multe încărcări cu Windows XP şi alt sistem de operare, revizuiţi următoarele măsuri de precauţie:

 • Înainte de a încerca să creaţi un sistem care permite mai multe încărcări, creaţi o copie de rezervă a sistemului curent şi toate fişierele de date.
 • Fiecare sistem de operare trebuie să fie instalat pe un volum separat. Microsoft nu acceptă instalarea mai multor sisteme de operare pe acelaşi volum.
 • Dacă aveţi un singur volum pe computer, trebuie să reformataţi şi să repartiţionaţi hard diskul astfel încât să aibă mai multe volume înainte să începeţi crearea unei configuraţii care permite mai multe încărcări, în afara cazului în care doar instalaţi o altă copie de Windows XP.
 • Nu instalaţi Windows XP pe o unitate comprimată care nu a fost comprimată utilizând utilitarul de compresie NTFS.
 • Trebuie să utilizaţi un alt nume de computer pentru fiecare sistem de operare în cazul în care computerul este într-un domeniu securizat Windows 2000 sau Windows XP.
 • Instalaţi sistemele de operare în următoarea ordine:
  1. MS-DOS
  2. Windows 95, Windows 98 sau Windows Me
  3. Windows NT
  4. Windows 2000
  5. Windows XP

Crearea unui sistem care permite mai multe încărcări cu Windows XP şi MS-DOS, Windows 95, Windows 98 sau Windows Me

Notă Într-o configuraţie cu mai multe încărcări, se poate instala o singură instanţă de Windows 95, Windows 98 sau Windows Me. Nu este posibilă configurarea unui computer pentru încărcări multiple de Windows 95, Windows 98 sau Windows Me, deoarece fiecare dintre aceste platforme utilizează acelaşi fişier de încărcare. De exemplu, se poate utiliza combinaţia Windows 95, Windows 2000 şi Windows XP, dar nu şi combinaţia Windows 95, Windows 98 şi Windows XP.

Windows XP trebuie instalat numai după instalarea MS-DOS, Windows 95, Windows 98 sau Windows Me, pentru a împiedica suprascrierea sectorului de încărcare Windows XP şi a fişierelor de încărcare Windows XP de către aceste sisteme de operare.


Pentru a crea sisteme care permit mai multe încărcări cu Windows XP şi MS-DOS, Windows 95, Windows 98 sau Windows Me:

 1. Asiguraţi-vă că hard diskul este formatat cu sistemul de fişiere corect.
 2. Instalaţi sistemele de operare multiple pe volume separate, în următoarea ordine: MS-DOS; Windows 95, Windows 98 sau Windows Me; apoi Windows XP.
 3. Alegeţi una din următoarele variante:
  • Dacă doriţi un sistem cu mai multe încărcări cu MS-DOS, Windows 95, Windows 98 sau Windows Me împreună cu Windows XP, instalaţi MS-DOS, apoi Windows 95, Windows 98 sau Windows Me, apoi instalaţi Windows XP.
  • Dacă doriţi un sistem cu dublă încărcare cu Windows 95, Windows 98 sau Windows Me, împreună cu Windows XP, se recomandă să instalaţi fie Windows 95, Windows 98 sau Windows Me, apoi Windows XP.


  Instalaţi fiecare sistem de operare respectând procedura standard de instalare.

Pentru a crea un sistem cu mai multe încărcări cu Windows NT 4.0 şi Windows XP

Utilizarea unui sistem care permite mai multe încărcări atât cu Windows NT 4.0, cât şi cu Windows XP nu este recomandată ca soluţie pe termen lung. Actualizarea NTFS din SP5 (pachetul service pack 5) pentru Windows NT 4.0 este furnizată numai pentru a ajuta la evaluarea şi upgrade-ul la Windows XP.


Pentru a crea un sistem cu mai multe încărcări cu Windows NT 4.0 şi Windows XP:

 1. Asiguraţi-vă că hard diskul este formatat cu sistemul de fişiere corect.
 2. Instalaţi Windows NT 4.0 şi aplicaţi SP5, apoi instalaţi Windows XP pe un volum separat. Instalaţi fiecare sistem de operare respectând procedura standard de instalare.
Notă Dacă doriţi să instalaţi mai multe sisteme de operare constând dintr-o combinaţie de Windows NT 4.0 cu Windows 2000 sau Windows XP ca singurele sisteme de operare instalate, trebuie să vă asiguraţi aţi instalat SP5 pentru Windows NT 4.0. Windows XP face automat upgrade pentru orice partiţii NTFS pe care le găseşte pe sistem la versiunea de NTFS utilizată în Windows 2000 şi Windows XP. Însă Windows NT 4.0 necesită SP5 pentru a citi şi scrie fişiere pe un volum care este formatat cu versiunea de NTFS utilizată în Windows 2000 şi Windows XP.

Instalarea programelor pe mai mult de un sistem de operare

Dacă instalaţi programe pe mai mult de un sistem de operare, trebuie să trataţi fiecare sistem de operare ca o entitate separată. Orice programe şi drivere pe care doriţi să le utilizaţi trebuie să fie instalate pe fiecare sistem de operare în care doriţi să le utilizaţi. De exemplu, dacă doriţi să utilizaţi Microsoft Word pe acelaşi computer atât sub Windows 98, cât şi sub Windows XP, trebuie să porniţi Windows 98 şi să instalaţi Microsoft Word, apoi să reporniţi computerul în Windows XP şi să instalaţi din nou Microsoft Word.


Notă Windows 95 sau Windows 98 pot reconfigura setări hardware la prima lor utilizare, fapt care poate provoca probleme de configurare când se porneşte Windows XP.

Specificarea sistemului de operare implicit pentru pornire

Dacă aveţi mai multe sisteme de operare pe computer, aveţi posibilitatea să setaţi sistemul de operare pe care doriţi să-l utilizaţi ca implicit pentru pornirea computerului:

 • Faceţi clic pe Start, pe Panou de control, apoi faceţi dublu clic pe Sistem.
 • În fila Complex, sub Pornire şi recuperare, faceţi clic pe Setări.
 • Sub Pornire sistem, în lista Sistem de operare implicit, faceţi clic pe sistemul de operare care doriţi să se pornească atunci când porniţi sau reporniţi computerul.
 • Bifaţi caseta de selectare Timp de afişare a sistemelor de operare, apoi tastaţi numărul de secunde în care să fie afişată lista înainte ca sistemul de operare să pornească automat.

  Pentru a edita manual fişierul cu opţiuni de încărcare, faceţi clic pe Editare. Microsoft recomandă insistent să nu modificaţi fişierul cu opţiuni de încărcare (Boot.ini), deoarece acest lucru poate face computerul inutilizabil.

Depanarea problemelor

 • Când porniţi Microsoft Internet Explorer, Explorer se poate închide şi se poate primi un mesaj de eroare similar cu următorul:

  iexplore caused an Invalid Page Fault in module kernel32.dll
  Această eroare se poate produce dacă instalaţi mai multe sisteme de operare pe un singur volum.

  Pentru a rezolva această problemă, instalaţi fiecare sistem de operare pe un volum separat.
 • Nu este posibilă configurarea computerului pentru a porni atât Windows 95, cât şi Windows 98 (sau Windows Me).

  Nu este posibilă configurarea unui computer pentru încărcări multiple de Windows 95 şi Windows 98 (sau Windows Me), deoarece fiecare dintre aceste platforme utilizează acelaşi fişier de încărcare. De aceea, încărcarea multiplă a Windows 95, Windows 98 şi Windows Me în acelaşi timp nu este acceptată.
 • Când porniţi computerul, meniul de încărcare nu se apare şi nu este posibilă pornirea Windows XP.

  Această problemă se poate produce dacă instalaţi Windows 95, Windows 98 sau Windows Me după ce instalaţi Windows XP.

  Pentru a rezolva această problemă, reparaţi sau reinstalaţi Windows XP.GlosarPartiţie de încărcare
Partiţia de încărcare conţine sistemul de operare Windows şi fişierele sale de suport. Partiţia de încărcare poate fi, dar nu obligatoriu, aceeaşi cu partiţia de sistem. Într-un sistem cu mai multe încărcări, va exista o partiţie de sistem şi numai una, dar va exista câte o partiţie de încărcare pentru fiecare sistem de operare.


Notă Pe discurile dinamice, aceasta este cunoscută cu numele de volum de încărcare.

Pentru informaţii suplimentare privind stocarea pe disc în Windows XP, faceţi clic pe următorul număr de articol pentru a vedea articolul în Baza de cunoştinţe Microsoft:

314343 Stocarea de bază versus stocarea dinamică în Windows XP (articolul poate să fie în limba engleză)

Consultaţi şi: Partiţie de sistem, Volum
Încărcare duală
O configuraţie de computer care poate porni două sisteme de operare diferite.
Consultaţi şi: Încărcare multiplă
Partiţie extinsă
Partiţiile extinse au fost dezvoltate ca răspuns la nevoia de mai mult de patru partiţii per unitate de disc. O partiţie extinsă în sine poate conţine mai multe partiţii, iar acest lucru extinde numărul de partiţii posibile pe o singură unitate. O partiţie extinsă este un container pentru unităţi logice care sunt formatate şi cărora li se atribuie litere de unităţi. Introducerea partiţiilor extinse a fost determinată de capacităţile mărite ale noilor unităţi de hard disk.

FAT (File Allocation Table)
Un sistem de fişiere care este utilizat de MS-DOS şi de alte sisteme de operare bazate pe Windows pentru a organiza şi gestiona fişiere. FAT (File Allocation Table) este o structură de date pe care Windows o creează atunci când formataţi un volum utilizând sistemele de fişiere FAT sau FAT32. Windows stochează informaţii despre fiecare fişier în FAT, astfel încât să regăsească fişierul mai târziu.

Consultaţi şi: FAT32, Sistem de fişiere, Sistemul de fişiere NTFS
FAT32
Un derivat al sistemului de fişiere FAT. FAT32 acceptă dimensiuni mai mici de cluster şi volume mai mari decât FAT, fapt care rezultă în alocarea mai eficientă a spaţiului pe volumele FAT32.
Consultaţi şi: FAT (File Allocation Table), Sistemul de fişiere NTFS, Volum
Sistem de fişiere
Într-un sistem de operare, sistemul de fişiere reprezintă structura generală în care fişierele sunt denumite, stocate şi organizate. NTFS, FAT şi FAT32 sunt tipuri de sisteme de fişiere.
Consultaţi şi: Sistemul de fişiere NTFS, FAT, FAT32
Partiţie logică
Partiţiile logice sunt acele partiţii care sunt conţinute într-o partiţie extinsă. Din punct de vedere al utilizării, nu diferă de o partiţie primară ne-extinsă. Numărul de unităţi logice care se pot crea într-o partiţie extinsă este limitat la numărul de litere de unitate disponibile şi la cantitatea de spaţiu pe hard disk disponibilă pentru crearea de unităţi.Încărcare multiplă
O configuraţie de computer care poate porni două sisteme de operare diferite.
Consultaţi şi: Încărcare duală
Sistem de fişiere NTFS
Un sistem de fişiere complex care furnizează performanţă, elemente de securitate (i.e., permisiuni de folder şi fişiere), fiabilitate şi caracteristici complexe care nu se găsesc în nicio versiune de FAT. De exemplu, NTFS garantează consistenţa de volum utilizând înregistrarea în jurnal a tranzacţiilor standard şi tehnici de recuperare. Dacă un sistem cade, NTFS utilizează fişierul său jurnal şi informaţiile de punct de verificare pentru a restaura consistenţa sistemului de fişiere. In Windows 2000 şi Windows XP, NTFS furnizează şi caracteristici complexe, cum ar fi criptarea, puncte Reparse, fişiere Sparse, Jurnal USN şi cote de disc.

Consultaţi şi: FAT32, FAT (File Allocation Table), Sistem de fişierePartiţie primară
O partiţie utilizată pentru a porni un sistem de operare. Partiţiile primare sunt partiţii care ocupă unul dintre cele patru sloturi de partiţii primare din tabelul de partiţii ale unităţii de disc. De asemenea, se pot utiliza partiţii primare care nu conţin sistemul de operare.Partiţie de sistem
Partiţia de sistem se referă la volumul de disc care conţine fişierele specifice hardware necesare pentru pornirea Windows, cum ar fi Ntldr, Boot.ini şi Ntdetect.com. Partiţia de sistem poate fi acelaşi volum ca şi partiţia de încărcare, dar nu este obligatoriu.


Notă Pe discurile dinamice, aceasta este cunoscută ca volum de sistem.


Consultaţi şi: Partiţie de încărcare, VolumVolum
Un volum este o zonă de stocare de pe un hard disk care este fie o partiţie primară, fie o unitate logică dintr-o partiţie extinsă. Un volum este formatat utilizând un sistem de fişiere, cum ar fi FAT sau NTFS şi are atribuită o literă de unitate. Conţinutul unui volum se poate vedea făcând clic pe pictograma sa în Explorator Windows sau în Computerul meu. Un singur hard disk poate avea mai multe volume, iar volumele se pot întinde pe mai multe discuri.
Consultaţi şi: FAT (File Allocation Table), Sistemul de fişiere NTFS

Proprietăți

ID articol: 306559 - Ultima examinare: 26 sept. 2013 - Revizie: 1

Feedback