Resurse Utilizarea Barei lingvistice în Windows XP

R E Z U M A T

Acest articol descrie modul de utilizare a Barei lingvistice în Windows XP. Bara lingvistică este o bară de instrumente mobilă care apare automat pe desktop atunci când adăugaţi recunoaşterea scrierii de mână, recunoaşterea vorbirii, sau un Editor metodă de intrare (IME) ca metode de inserare de text.

Aveţi posibilitatea să utilizaţi Bara lingvistică pentru a comuta cu uşurinţă între activităţi şi a executa activităţi asociate cu introducerea de text. De exemplu, dacă introduceţi un text cu un dispozitiv de introducere a scrierii de mână, utilizaţi butoanele din Bara lingvistică pentru a deschide fereastra Writing Pad, din care textul scris de mână poate fi inserat în document.


Butoanele şi opţiunile afişate în Bara lingvistică depind de serviciile text pe care le-aţi instalat şi de programul care este activ în acel moment. De exemplu, Microsoft Word 2002 acceptă recunoaşterea vorbirii, dar Notepad nu. Dacă ambele programe se execută, butoanele de vorbire sunt afişate când Word este activ, dar dispar când Notepad devine programul activ. Dacă adăugaţi o a doua limbă sau structură de tastatură, este posibilă afişarea Barei lingvistice în bara de activităţi.


Aveţi posibilitatea să mutaţi Bara lingvistică oriunde pe ecran, să o minimizaţi în bara de activităţi sau să o faceţi aproape transparentă. Dacă nu o utilizaţi, se poate închide. Serviciile text pe care nu le utilizaţi trebuie eliminate, deoarece ele necesită memorie de computer şi pot afecta performanţa.

Pentru a afişa Bara lingvistică


Pentru a afişa Bara lingvistică (utilizând modul de vizualizare clasic din Panoul de control):

 1. Faceţi clic pe Start, pe Panoul de control, apoi faceţi dublu clic pe Opţiuni regionale şi lingvistice.
 2. În fila Limbi, sub Servicii de text şi limbi pentru tastatură, faceţi clic pe Detalii.
 3. Sub Preferinţe, faceţi clic pe Bara lingvistică.
 4. Bifaţi caseta de selectare Afişare bară lingvistică pe spaţiul de lucru.


Note:
 • Bara lingvistică se afişează automat dacă se instalează un serviciu de text, cum ar fi scrierea de mână, vorbirea sau un Editor metodă de intrare (IME). Însă, dacă închideţi Bara lingvistică, această procedură poate fi utilizată pentru reafişarea ei.
 • Dacă Bara lingvistică a fost minimizată în bara de activităţi, faceţi clic pe pictograma Language de pe bara de activităţi, apoi faceţi clic pe Show the Language bar.
 • După ce se afişează Bara lingvistică, aveţi posibilitatea să faceţi clic cu butonul din dreapta pe ea pentru a afişa un meniu de comenzi rapide. Utilizaţi acest meniu pentru a modifica setările Barei lingvistice, cum ar fi andocarea ei în bara de activităţi sau adăugarea de etichete text.

Pentru a ascunde Bara lingvistică


Pentru a ascunde Bara lingvistică, faceţi clic cu butonul din dreapta pe bara Language, apoi utilizaţi oricare dintre următoarele metode:

 • Faceţi clic pe Minimize pentru a reduce Bara lingvistică la o pictogramă în bara de activităţi. Această opţiune elimină Bara lingvistică de pe desktop, dar o păstrează activă şi disponibilă.
 • Faceţi clic pe Close the Language bar pentru a închide Bara lingvistică şi a o elimina din spaţiul de lucru.


Note:

 • Pentru a efectua funcţii ale Barei lingvistice fără ca Bara lingvistică să se afle pe desktop, faceţi clic cu butonul din dreapta pe Bara lingvistică, apoi faceţi clic pe Additional icons în bara de activităţi. Apoi, aveţi posibilitatea să minimizaţi Bara lingvistică şi să faceţi clic pe pictogramele serviciilor text în bara de activităţi pentru a efectua acţiuni.
 • Închiderea Barei lingvistice nu elimină niciunul din serviciile text. Dacă utilizaţi un serviciu, cum ar fi recunoaşterea scrierii de mână sau a vorbirii, ar trebui să îl eliminaţi. Serviciile text necesită memorie de computer şi afectează performanţa.
 • Bara lingvistică se poate minimiza şi dacă se face clic pe Minimize din bara Limbi.
 • Bara lingvistică nu poate fi închisă dacă este instalat un Editor metodă de intrare (IME).

Pentru a activa sau dezactiva serviciile text

Pentru a activa sau dezactiva serviciile text (utilizând modul de vizualizare clasic din Panoul de control):

 1. Faceţi clic pe Start, pe Panou de control, apoi faceţi dublu clic pe Opţiuni regionale şi lingvistice.
 2. În fila Limbi, sub Servicii de text şi limbi pentru tastatură, faceţi clic pe Detalii.
 3. Sub Preferinţe, faceţi clic pe Bara lingvistică.
 4. Pentru a dezactiva serviciile text, bifaţi caseta de selectare Dezactivare servicii de text complexe.
 5. Pentru a activa serviciile text, debifaţi caseta de selectare.
 6. Faceţi clic pe Da dacă vi se solicită confirmarea selecţiei.
Note:
 • Utilizaţi această procedură pentru a dezactiva temporar recunoaşterea scrierii de mână, a vorbirii şi unele caracteristici de accesibilitate. Aceste servicii pot afecta performanţa şi, dacă nu sunt utilizate în programul curent, ele pot fi dezactivate temporar.
 • Dacă nu utilizaţi deloc un serviciu text, se recomandă să îl eliminaţi.
 • Dezactivarea serviciilor text nu afectează limbile sau tastaturile multiple pe care le-aţi adăugat sub Servicii instalate din caseta de dialog Servicii de text şi limbi pentru tastatură.R E F E R I NŢ E

Pentru informaţii suplimentare despre utilizarea vorbirii în Windows XP, faceţi clic pe următorul număr de articol pentru a vizualiza articolul în Baza de cunoştinţe Microsoft:

306537 Cum se instalează şi se configurează Recunoaştere vorbire în Windows XP (articolul poate să fie în limba engleză)
278927 WD2002: Partea 1: Întrebări frecvente privind recunoaşterea scrisului de mână şi a vorbirii (articolul poate să fie în limba engleză)
Pentru informaţii detaliate privind utilizarea recunoaşterii vorbirii Microsoft, faceţi clic pe Ajutor din Bara lingvistică.

Pentru cele mai recente informaţii despre dezvoltările Microsoft privind recunoaşterea vorbirii, vizitaţi următorul site Web Microsoft:


Proprietăți

ID articol: 306993 - Ultima examinare: 15 iun. 2007 - Revizie: 1

Feedback