Recuperarea după ce un sistem registry deteriorat împiedică pornirea sistemului de operare Windows XP

R E Z U M A T

Acest articol descrie modul de recuperare a sistemului Windows XP care nu porneşte din cauza sistemului registry deteriorat. Această procedură nu garantează recuperare completă a sistemului la o stare anterioară; cu toate acestea, ar trebui să puteţi recupera datele când utilizaţi această procedură.

Avertisment Nu utilizaţi procedura descrisă în acest articol în cazul în care computerul dvs. s-a instalat un sistem de operare OEM. Secţiunea registry de sistem de la instalările OEM creează parole şi conturi de utilizator care nu au existat anterior. Dacă utilizaţi procedura descrisă în acest articol, este posibil să nu vă puteţi conecta iar la consola de recuperare pentru a restaura secţiunile registry de sistem originale.

Puteţi repara un sistem registry deteriorat în Windows XP. Fişiere de registry deteriorate pot genera o varietate de mesaje de eroare. Consultaţi baza de cunoştinţe Microsoft pentru articolele despre mesajele de eroare care sunt legate de problemele sistemului registry.

În acest articol se presupune că metodele obişnuite de recuperare au dat greş şi că accesul la sistem este posibil numai prin consola de recuperare. Dacă există o copie de rezervă cu recuperarea automată a sistemului (ASR), aceasta este metoda preferată pentru recuperare. Microsoft vă recomandă să utilizaţi copia de rezervă ASR înainte de a încerca procedura descrisă în acest articol.

Notă Asiguraţi-vă că înlocuiţi toate cele cinci secţiuni de registry. Dacă înlocuiţi numai una sau două secţiuni de registry, acest lucru poate crea probleme deoarece software-ul şi hardware-ul pot avea setări în mai multe locuri din registry.

I N F O R M AŢ I I S U P L I M E N T A R E

Când încercaţi să porniţi sau să reporniți computerul cu Microsoft Windows XP, este posibil să primiți unul dintre următoarele mesaje de eroare:
Windows XP nu a pornit pentru că fişierul următor lipseşte sau este deteriorat: \WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM
Windows XP nu a pornit pentru că fişierul următor lipseşte sau este deteriorat: \WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\SOFTWARE
Stop: c0000218 {Eroare fişier de registry} Registrul nu poate încărca secţiunea registry (fișierul): \SystemRoot\System32\Config\SOFTWARE sau jurnalul sau alternativa sa
Eroare de sistem: Lsass.exe
Când încercaţi să actualizaţi o parolă, starea returnată indică faptul că valoarea furnizată ca parolă curentă nu este corectă.

Recuperarea unui sistem registry deteriorat care împiedică pornirea sistemului de operare Windows XP

Procedura descrisă în acest articol utilizează consola de recuperare şi restaurarea sistemului. Acest articol prezintă şi toţi paşii necesari într-o ordine specifică pentru a vă asigura că procesul s-a finalizat în totalitate. După terminarea acestei proceduri, sistemul revine la o stare foarte apropiată de starea de dinaintea apariţiei problemei. Dacă aţi executat vreodată NTBackup şi aţi finalizat o copie de rezervă cu starea sistemului, nu trebuie să urmaţi procedurile din părţile a două şi a treia. Puteţi trece la partea a patra.

Prima parte

În prima parte, porniţi consola de recuperare, creaţi un folder temporar, efectuaţi copia de rezervă a fişierelor registry existente într-o locaţie nouă, ştergeţi fişierele registry din locaţia existentă şi copiaţi fişierele registry din folderul de reparare în folderul System32\Config. Când aţi terminat această procedură, se creează un sistem registry pe care îl puteţi utiliza pentru a porni Windows XP. Acest sistem registry a fost creat şi salvat în timpul configurării iniţiale de Windows XP. Prin urmare, modificările şi setările care au avut loc după ce s-a terminat programul de instalare sunt pierdute.

Pentru a finaliza prima parte, urmaţi aceşti paşi:
 1. Introduceți discheta de pornire Windows XP în unitatea de dischetă sau introduceți CD-ul Windows XP în unitatea CD-ROM sau DVD-ROM, apoi reporniți computerul.
  Faceți clic pentru a selecta opțiunile necesare pornirii computerului din unitatea CD-ROM, dacă vi se solicită acest lucru.
 2. La afişarea ecranului „Welcome to Setup”, apăsaţi pe R pentru a porni consola de recuperare.
 3. Dacă aveți un computer care încarcă două sau mai multe sisteme de operare, selectați instalarea pe care doriți să o accesați din consola de recuperare.
 4. Când vi se solicită acest lucru, tastați parola de administrator. Dacă nu există o parolă de administrator, apăsați pe ENTER.
 5. În linia de comandă a consolei de recuperare, tastaţi următoarele linii, apăsând pe ENTER după fiecare linie:
  md tmp
  copy c:\windows\system32\config\system c:\windows\tmp\system.bak
  copy c:\windows\system32\config\software c:\windows\tmp\software.bak
  copy c:\windows\system32\config\sam c:\windows\tmp\sam.bak
  copy c:\windows\system32\config\security c:\windows\tmp\security.bak
  copy c:\windows\system32\config\default c:\windows\tmp\default.bak

  delete c:\windows\system32\config\system
  delete c:\windows\system32\config\software
  delete c:\windows\system32\config\sam
  delete c:\windows\system32\config\security
  delete c:\windows\system32\config\default

  copy c:\windows\repair\system c:\windows\system32\config\system
  copy c:\windows\repair\software c:\windows\system32\config\software
  copy c:\windows\repair\sam c:\windows\system32\config\sam
  copy c:\windows\repair\security c:\windows\system32\config\security
  copy c:\windows\repair\default c:\windows\system32\config\default
 6. Tastați exit pentru a ieşi din consola de recuperare. Computerul va reporni.
Notă Această procedură presupune că s-a instalat Windows XP în folderul C:\Windows. Asiguraţi-vă că modificaţi C:\Windows la folderul_windows corespunzător dacă locaţia diferă.

Dacă aveţi acces la alt computer, pentru a economisi timp, puteţi copia textul de la pasul cinci, apoi creaţi un fişier text numit „Regcopy1.txt” (de exemplu). Pentru a utiliza acest fişier, executaţi comanda următoare când porniţi în consola de recuperare:
batch regcopy1.txt
Cu comanda batch în consola de recuperare, puteţi procesa pe rând toate comenzile dintr-un fişier text. Dacă utilizaţi comanda batch, nu trebuie să tastaţi manual atât de multe comenzi.

Partea a doua

Pentru a finaliza procedura descrisă în această secţiune, trebuie să vă conectaţi ca administrator sau ca utilizator cu drepturi administrative (un utilizator care are un cont în grupul Administratori). Dacă utilizaţi Windows XP Home Edition, vă puteţi conecta ca utilizator cu drepturi administrative. Dacă vă conectaţi ca administrator, trebuie să porniţi mai întâi Windows XP Home Edition în modul de siguranţă. Pentru a porni computerul cu Windows XP Home Edition în modul de siguranţă, urmaţi aceşti paşi.

Notă Imprimaţi aceste instrucţiuni înainte de a continua. Nu puteţi vizualiza aceste instrucţiuni după ce reporniţi computerul în modul de siguranţă. Dacă utilizaţi sistemul de fişiere NTFS, de asemenea, imprimaţi instrucţiunile cuprinse în articolul KB309531 din baza de cunoştinţe. Pasul 7 conţine o trimitere la articol.
 1. Faceţi clic pe Start, pe Închidere (sau pe Oprire computer), pe Repornire şi pe OK (sau faceţi clic pe Repornire).
 2. Apăsați pe tasta F8.

  Pe un computer care este configurat să pornească mai multe sisteme de operare, puteţi apăsa pe F8 când vedeţi meniul Startup (Pornire).
 3. Utilizați tastele săgeți pentru a selecta opțiunea corespunzătoare a modului protejat, apoi apăsați pe ENTER.
 4. Dacă aveţi un computer care încarcă două sau mai multe sisteme de operare, utilizaţi tastele săgeată pentru a selecta instalarea pe care doriţi să o accesaţi, apoi apăsaţi pe ENTER.
În partea a doua, copiaţi fişierele registry din locaţia în care s-a creat copia de rezervă utilizând Restaurare sistem. Acest folder nu este disponibil în consola de recuperare şi, în general, nu este vizibil în timpul utilizării obişnuite. Înainte de a începe această procedură, trebuie să modificaţi mai multe setări pentru a face folderul vizibil:
 1. Porniți Windows Explorer.
 2. În meniul Instrumente, faceți clic pe Opțiuni folder.
 3. Faceți clic pe fila Vizualizare.
 4. La Fişiere şi foldere ascunse, faceţi clic pentru a selecta Se afişează fişierele şi folderele ascunse, apoi faceţi clic pentru a debifa caseta de selectare Se ascund fişierele protejate ale sistemului de operare (recomandat).
 5. Faceţi clic pe Da la apariţia casetei de dialog care confirmă faptul că doriţi să afişaţi aceste fişiere.
 6. Faceţi clic dublu pe unitatea pe care aţi instalat Windows XP pentru a afişa o listă de foldere. Este important să faceţi clic pe unitatea corectă.
 7. Deschideţi folderul System Volume Information. Acest folder nu este disponibilă şi apare estompat, deoarece este setat ca folder foarte ascuns.

  Notă Acest folder conţine unul sau mai multe foldere _restore {GUID}, cum ar fi „_restore {87BD3667-3246-476B-923F-F86E30B3E7F8}”.

  Notă Puteţi primi următorul mesaj de eroare:
  C:\Nu se poate accesa System Volume Information. Acces refuzat.
  Dacă primiţi acest mesaj, consultaţi articolul următor din baza de cunoştinţe Microsoft pentru a obţine acces la acest folder şi pentru a continua procedura:
  309531 Cum se accesează folderul System Volume Information

 8. Deschideţi un folder care nu a fost creat la momentul actual. Probabil va trebui să faceţi clic pe Detalii în meniul Vizualizare pentru a vedea când au fost create aceste foldere. Pot exista unul sau mai multe foldere care încep cu „RPx sub acest folder. Acestea sunt puncte de restabilire.
 9. Deschideţi unul dintre aceste foldere pentru a localiza subfolderul Instantaneu. Calea următoare este un exemplu de cale de folder către folderul Instantaneu:
  C:\System volum Information\_restore{D86480E3-73EF-47BC-A0EB-A81BE6EE3ED8}\RP1\Snapshot
 10. Din folderul Instantaneu, copiaţi următoarele fişiere în folderul C:\Windows\Tmp:
  • _REGISTRY_USER_.DEFAULT
  • _REGISTRY_MACHINE_SECURITY
  • _REGISTRY_MACHINE_SOFTWARE
  • _REGISTRY_MACHINE_SYSTEM
  • _REGISTRY_MACHINE_SAM
 11. Redenumiţi fişierele din folderul C:\Windows\Tmp după cum urmează:
  • Redenumiţi _REGISTRY_USER_.DEFAULT cu DEFAULT
  • Redenumiţi _REGISTRY_MACHINE_SECURITY cu SECURITY
  • Redenumiţi _REGISTRY_MACHINE_SOFTWARE cu SOFTWARE
  • Redenumiţi _REGISTRY_MACHINE_SYSTEM cu SYSTEM
  • Redenumiţi _REGISTRY_MACHINE_SAM cu SAM
Aceste fişiere sunt copia de rezervă a fişierelor registry din Restaurare sistem. Deoarece aţi utilizat fişierele registry create de programul Configurare, acest sistem registry nu ştie că aceste puncte de restabilire există şi că sunt disponibile. Se creează un folder nou cu GUID (identificator unic universal) nou în System Volume Information şi un punct de restabilire care include o copie a fişierelor registry copiate în cursul primei părţi. Prin urmare, este important să nu utilizaţi cel mai actual folder, mai ales dacă marca de timp a folderului este aceeaşi cu ora curentă.

Configurația curentă a sistemului nu cunoaşte punctele de restabilire anterioare. Trebuie să aveţi o copie anterioară a sistemului registry de la un punct de restabilire anterior pentru ca punctele de restabilire anterioare să fie disponibile din nou.

Fişierele registry copiate în folderul Tmp din folderul C:\Windows sunt mutate pentru a exista garanţia că fişierele sunt disponibile în consola de recuperare. Trebuie să utilizaţi aceste fişiere pentru a înlocui fişierele registry aflate în prezent în folderul C:\Windows\System32\Config. În mod implicit, consola de recuperare a limitat accesul la folder şi nu se pot copia fişiere din folderul Volum de sistem.

Notă Prin procedura descrisă în această secţiune se presupune că executaţi pe computer sistemul de fişiere FAT32.Pentru informaţii suplimentare despre cum se accesează folderul System Volume Information cu sistemul de fişiere NTFS, faceţi clic pe următorul număr de articol pentru a vedea articolul în Baza de cunoştinţe Microsoft:

309531 Cum se accesează folderul System Volume Information

Partea a treia

În partea a treia, ştergeţi fişierele registry existente şi copiaţi fişierele System Restore Registry în folderul C:\Windows\System32\Config:
 1. Porniţi consola de recuperare
 2. În linia de comandă, tastaţi următoarele linii, apăsând pe ENTER după fiecare linie:
  del c:\windows\system32\config\sam

  del c:\windows\system32\config\security

  del c:\windows\system32\config\software

  del c:\windows\system32\config\default

  del c:\windows\system32\config\system

  copy c:\windows\tmp\software c:\windows\system32\config\software

  copy c:\windows\tmp\system c:\windows\system32\config\system

  copy c:\windows\tmp\sam c:\windows\system32\config\sam

  copy c:\windows\tmp\security c:\windows\system32\config\security

  copy c:\windows\tmp\default c:\windows\system32\config\default
  Notă Unele dintre aceste linii de comandă pot fi restrânse pentru lizibilitate.
 3. Tastați exit pentru a ieşi din consola de recuperare. Computerul repornește.
Notă Această procedură presupune că s-a instalat Windows XP în folderul C:\Windows. Asiguraţi-vă că modificaţi C:\Windows la folderul_windows corespunzător dacă locaţia diferă.

Dacă aveţi acces la alt computer, pentru a economisi timp, puteţi copia textul de la pasul doi, apoi creaţi un fişier text numit „Regcopy2.txt” (de exemplu). Pentru a utiliza acest fişier, executaţi comanda următoare când porniţi în consola de recuperare:
batch regcopy2.txt

Partea a patra

 1. Faceţi clic pe Start, apoi pe Toate programele.
 2. Faceţi clic pe Accesorii, apoi pe Instrumente sistem.
 3. Faceţi clic pe Restaurare sistem, apoi pe Restaurare la un punct de restabilire anterior.

R E F E R I NŢ E

Pentru informații suplimentare despre utilizarea consolei de recuperare, faceți clic pe următoarele numere de articol pentru a vedea articolul în Baza de cunoștințe Microsoft:

307654 Cum se instalează și se utilizează consola de recuperare în Windows XP

216417 Cum se instalează consola de recuperare Windows

240831 Cum se copiază fişiere din consola de recuperare pe un suport amovibil (Poate fi în engleză)
314058 Descrierea consolei de recuperare Windows XP

Pentru informații suplimentare despre Restaurare sistem, faceți clic pe următoarele numere de articol pentru a vedea articolele în baza de cunoștințe Microsoft:

306084 Cum se restaurează sistemul de operare la o stare anterioară în Windows XP

261716 Restaurare sistem elimină fişiere în cursul unei proceduri de restaurare (Poate fi în engleză)
Pentru informații suplimentare despre cele trei cauze susceptibile de deteriorarea sistemului registry şi despre izolarea acestora, faceți clic pe următorul număr de articol pentru a-l vedea în baza de cunoștințe Microsoft:

822705 Pași de depanare a sistemului registry pentru utilizatorii avansați

Proprietăți

ID articol: 307545 - Ultima examinare: 7 mai 2014 - Revizie: 1

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2

Feedback