Cum se utilizează Disk Management pentru configurarea discurilor de bază în Windows XP

INTRODUCERE

Acest articol descrie etapă cu etapă modalitatea de utilizare a componentei de afişare Disk Management în Windows XP pentru a configura un disc de bază şi a-l pregăti pentru utilizare. Acest articol descrie, de asemenea, modalitatea de creare şi de ştergere a partiţiilor şi de formatare a volumelor cu sisteme de fişiere FAT, FAT32 sau NTFS.

Sus

I N F O R M AŢ I I S U P L I M E N T A R E

Volume şi discuri de bază

Stocarea de discuri de bază acceptă discurile care se pot partiţiona. Un disc de bază este un disc fizic care onţine partiţii primare, partiţii extinse sau unităţi logice. Partiţiile şi unităţile logice de pe discurile de bază sun cunoscute şi sub numele de volume de bază. Se pot crea până la patru partiţii primare sau trei partiţii primare şi o partiţie extinsă, care conţine unităţi logice.

Dacă executaţi Windows XP Professional şi unul sau mai multe dintre următoarele sisteme de operare pe acelaşi computer, trebuie să utilizaţi volume de bază, deoarece aceste sisteme de operare nu pot accesa datele stocate pe volume dinamice:

 • Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows NT 4.0 sau versiuni anterioare
 • Microsoft Windows Millennium Edition (Me)
 • Microsoft Windows 98
 • Microsoft Windows 95
 • MS-DOS
Sus

Cum se utilizează Disk Management

Pentru a porni Disk Management:

 1. Conectaţi-vă la computer ca administrator sau ca membru al grupului de administratori.
 2. Faceţi clic pe Start, faceţi clic pe Executare, tastaţi compmgmt.msc, apoi faceţi clic pe OK.
 3. În arborele de consolă, faceţi clic pe Disk Management. Apare fereastra Disk Management. Discurile şi volumele apar într-o vizualizare grafică şi într-o vizualizare listă. Pentru a particulariza modalitatea de vizualizare a discurilor şi a volumelor, în panourile de sus şi de jos ale ferestrei, indicaţi spre Top sau Bottom în meniul View, apoi faceţi clic pe vizualizarea pe care doriţi să o utilizaţi.
NOTĂ: Microsoft recomandă să creaţi o copie de rezervă completă a conţinutului discurilor înainte de a face modificări la discuri şi volume.

Sus

Cum se creează o partiţie nouă sau o unitate logică nouă

Pentru a crea o partiţie nouă sau o unitate logică nouă pe un disc de bază:

 1. În fereastra Disk Management, efectuaţi una dintre următoarele proceduri, apoi continuaţi cu pasul 2:
  • Pentru a crea o partiţie nouă, faceţi clic cu butonul din dreapta pe spaţiul nealocat din discul de bază, unde doriţi să creaţi partiţia, apoi faceţi clic pe New Partition.
  • Pentru a crea o unitate logică nouă într-o partiţie extinsă, faceţi clic cu butonul din dreapta pe spaţiul liber unde doriţi să creaţi unitatea logică, apoi faceţi clic pe New Logical Drive.
 2. În expertul New Partition Wizard, faceţi clic pe Next.
 3. Faceţi clic pe tipul de partiţie pe care doriţi să o creaţi (Primary partition, Extended partition sau Logical drive), apoi faceţi clic pe Next.
 4. Specificaţi dimensiunea partiţiei în caseta Partition size in MB, apoi faceţi clic pe Next.
 5. Decideţi dacă asociaţi manual o literă de unitate, lăsaţi sistemul să denumească automat unitatea sau nu asociaţi o literă de unitate partiţiei sau unităţii logice noi, apoi faceţi clic pe Next.
 6. Specificaţi opţiunile de formatare pe care să le utilizaţi cu ajutorul uneia dintre următoarele proceduri:
  • Dacă nu doriţi să formataţi partiţia, faceţi clic pe Do not format this partition, apoi faceţi clic pe Next.
  • Dacă doriţi să formataţi partiţia, faceţi clic pe Format this partition with the following settings, apoi efectuaţi procedura următoare din caseta de dialog Format:
   1. Tastaţi un nume pentru volum în caseta Volume label. Acest pas este opţional.
   2. Faceţi clic pe sistemul de fişiere pe care doriţi să-l utilizaţi în caseta File system.


    Dimensiunea unităţii de alocaţie pe disc se poate modifica, specificând apoi dacă efectuaţi o formatare rapidă sau activaţi comprimarea fişierelor şi folderelor pe volume NTFS.
   Faceţi clic pe Next.

 7. Confirmaţi că opţiunile selectate sunt corecte, apoi faceţi clic pe Finish.
Noua partiţie sau unitate logică este creată şi apare în discul de bază corespunzător în fereastra Disk Management. Dacă optaţi pentru formatarea volumului în pasul 6, procesul de formatare începe acum.

Sus

Cum se formatează un volum de bază

Pentru a formata o partiţie, o unitate logică sau un volum de bază:

 1. În fereastra Disk Management, faceţi clic cu butonul din dreapta pe partiţie sau pe unitatea logică pe care o veţi formata (sau reformata), apoi faceţi clic pe Format.
 2. În caseta de dialog Format, tastaţi un nume pentru volum în caseta Volume label. Acest pas este opţional.
 3. Faceţi clic pe sistemul de fişiere pe care doriţi să-l utilizaţi în caseta File system. Dacă doriţi, aveţi posibilitatea să modificaţi dimensiunea unităţii de alocaţie pe disc, să specificaţi dacă efectuaţi o formatare rapidă sau să activaţi comprimarea fişierelor şi folderelor pe volume NTFS.
 4. Faceţi clic pe OK.
 5. Faceţi clic pe OK când vi se solicită aprobarea formatării volumului. Începe procesul de formatare.
Sus

Cum se vizualizează proprietăţile unui volum de bază

Pentru a vizualiza proprietăţile unei partiţii sau a unei unităţi logice:

 1. În fereastra Disk Management, faceţi clic cu butonul din dreapta pe partiţie sau pe unitatea logică pe care o doriţi, apoi faceţi clic pe Properties.
 2. Faceţi clic pe fila corespunzătoare pentru a vedea o anume proprietate.
Sus

Cum se şterge o partiţie sau o unitate logică

Pentru a şterge o partiţie sau o unitate logică:

 1. În fereastra Disk Management, faceţi clic cu butonul din dreapta pe partiţie sau pe unitatea logică pe care o veţi şterge, apoi faceţi clic pe Delete Partition sau Delete Logical Drive.
 2. Faceţi clic pe Yes când vi se solicită aprobarea ştergerii partiţiei sau unităţii logice. Partiţia sau unitatea logică s-au şters.
Important:
 • Când ştergeţi o partiţie sau o unitate logică, toate datele de pe partiţie sau de pe unitatea logică, precum şi partiţia şi unitatea logică se şterg.
 • Nu se poate şterge o partiţie de sistem, o partiţie de boot sau o partiţie care conţine fişierul de intermediere (swap).
 • Nu se poate şterge o partiţie extinsă decât dacă este goală. Toate unităţile logice din partiţia extinsă trebuie să fie şterse înainte de a şterge partiţia extinsă.
Sus

Depanare

Disk Management afişează descrierea stării în vizualizare grafică şi sub coloana Status a vizualizării listă pentru a vă informa în legătură cu starea curentă a discului sau a volumului. Utilizaţi aceste descrieri de stare pentru a vă ajuta să detectaţi şi să depanaţi erorile de disc şi volume. Mai jos vedeţi o listă parţială de descrieri de stare a discurilor şi volumelor:

 • Online
  Aceasta este starea normală a discului atunci când discul este accesibil şi funcţionează corect.
 • Healthy
  Aceasta este starea normală a volumului atunci când volumul este accesibil şi funcţionează corect.
 • Unreadable
  Discul nu este accesibil datorită unor posibile erori de hardware, coruperii sau erorilor I/O.


  Pentru a depana această problemă, reporniţi computerul sau scanaţi din nou discul pentru a încerca să readuceţi discul la starea Online. Pentru a scana din nou discul, deschideţi Computer Management, apoi faceţi clic pe Disk Management. În meniul Action, faceţi clic pe Rescan Disks.
Pentru o listă completă de descrieri a stării discurilor şi volumelor şi a procedurilor de depanare, consultaţi Ajutorul pentru Disk Management. În fereastra componentei de afişare Disk Management sau Computer Management, faceţi clic pe Help din meniul Action.


Sus

R E F E R I NŢ E

Pentru informaţii suplimentare despre modul în care se utilizează Disk Management pentru a asocia, a elimina sau a schimba literele de unitate, faceţi clic pe următorul număr de articol pentru a vedea articolul în Baza de cunoştinţe Microsoft:

307844 Cum se schimbă asocierea literei de unitate în Windows XP (articolul poate să fie în limba engleză)

Pentru informaţii suplimentare despre cum se configurează discurile dinamice, faceţi clic pe următorul număr de articol pentru a vedea articolul în Baza de cunoştinţe Microsoft:

308424 Cum se utilizează Disk Management pentru configurarea discurilor dinamice în Windows XP (articolul poate să fie în limba engleză) (Poate fi în engleză)
Pentru informaţii suplimentare despre funcţionarea discurilor de bază şi a discurilor dinamice, faceţi clic pe următoarele numere de articole pentru a vedea articolele în Baza de cunoştinţe Microsoft:

175761 Comparaţie între stocarea dinamică şi stocarea de bază în Windows 2000 (articolul poate să fie în limba engleză) (Poate fi în engleză)
222189 Descrierea grupurilor de discuri în Disk Management din Windows (articolul poate să fie în limba engleză) (Poate fi în engleză)
254105 Limitările hardware ale discurilor dinamice (articolul poate să fie în limba engleză) (Poate fi în engleză)
Pentru informaţii suplimentare despre modul de utilizare a utilitarului de linie de comandă Diskpart, faceţi clic pe următorul număr de articol pentru a vedea articolul în Baza de cunoştinţe Microsoft:

300415 Descriere a utilitarului de linie de comandă Diskpart (articolul poate să fie în limba engleză) (Poate fi în engleză)
Sus
Proprietăți

ID articol: 309000 - Ultima examinare: 30 iul. 2013 - Revizie: 1

Feedback