Descrierea Consolei de recuperare Windows XP pentru utilizatori avansaţi

Pentru o versiune Microsoft Windows 2000 a acestui articol, consultaţi 229716 .

Notă importantă

Acesta este un articol de referinţă de nivel avansat care descrie ce este Consola de recuperare şi cum se poate utiliza. Nu conţine informaţii despre cum se depanează anumite probleme.

Pentru a utiliza Consola de recuperare, va fi necesar un disc de instalare Windows.

Trebuie să vă înregistraţi ca administrator sau ca membru al grupului de administratori pentru a porni computerul în Consola de recuperare. Dacă aveţi computerul conectat la o reţea, setările politicii de reţea vă pot împiedica să terminaţi această procedură. Dacă întâlniţi această problemă, contactaţi administratorul de reţea.

INTRODUCERE

Acest articol descrie funcţionalitatea şi limitările Consolei de recuperare Windows. În cazul în care computerul Microsoft Windows XP nu porneşte corect sau nu porneşte deloc, există posibilitatea să utilizaţi Consola de recuperare Windows pentru a recupera software-ul sistemului. Acest articol prezintă următoarele subiecte:
 • Cum se porneşte Consola de recuperare Windows de pe discul de instalare Windows XP
 • Cum se utilizează Consola de comandă
 • Restricţii şi limitări ale Consolei de recuperare Windows
 • Comenzile disponibile în Consola de recuperare Windows

I N F O R M AŢ I I S U P L I M E N T A R E

Când utilizaţi Consola de recuperare Windows, aveţi posibilitatea să obţineţi acces limitat la volumele cu sistem de fişiere NTFS, FAT şi FAT32 fără să porniţi interfaţa grafică cu utilizatorul (GUI) Windows. În Consola de recuperare Windows, aveţi posibilitatea să:
 • Utilizaţi, copiaţi, redenumiţi sau înlocuiţi fişierele şi folderele sistemului de operare.
 • Activaţi sau dezactivaţi pornirea serviciilor sau dispozitivelor la următoarea pornire a computerului
 • Reparaţi sectorul de încărcare al sistemului de fişiere sau sectorul MBR
 • Creaţi şi formataţi partiţii pe unităţi
Notă Numai un administrator poate obţine acces la Consola de recuperare Windows. Acest lucru împiedică utilizatorii neautorizaţi să utilizeze un volum NTFS.

Opţiunea 1: Dacă aţi instalat deja Consola de recuperare

Dacă aţi instalat deja Consola de recuperare, aveţi posibilitatea să o selectaţi în timpul pornirii normale Windows. Pentru a executa Consola de recuperare:
 1. În timpul pornirii, selectaţi Consola de recuperare din meniul cu opţiuni de pornire.
 2. Dacă aveţi un computer care încarcă două sau mai multe sisteme de operare, selectaţi instalarea pe care doriţi să o accesaţi din Consola de recuperare.
 3. Când vi se solicită, tastaţi parola de administrator.
 4. În promptul de comandă, tastaţi comenzi din Consola de recuperare, apoi aveţi posibilitatea să utilizaţi comenzile listate în secţiunea „Comenzi disponibile din Consola de recuperare Windows”.
 5. Aveţi oricând posibilitatea să tastaţi Help pentru o listă cu comenzile disponibile.
 6. Oricând, aveţi posibilitatea să tastaţi Help numecomandă pentru a obţine ajutor cu o anumită comandă. De exemplu, tastaţi help attrib pentru a afişa ajutorul pentru comanda attributes.
 7. Oricând, aveţi posibilitatea să închideţi Consola de recuperare Windows tastând Exist în linia de comandă.

Opţiunea 2: Porniţi Consola de recuperare Windows de pe CD-ROM-ul Windows XP

Dacă nu aţi preinstalat Consola de recuperare Windows, aveţi posibilitatea să porniţi computerul şi să utilizaţi Consola de recuperare direct de pe discul de instalare Windows XP original. În cazul în care computerul se află deja în Windows şi doriţi să adăugaţi Consola de recuperare Windows ca opţiune de pornire, consultaţi secţiunea „Adăugarea Consolei de recuperare Windows ca opţiune de pornire”.
 1. Introduceţi CD-ul Windows XP în unitatea CD şi reporniţi computerului. Dacă vi se solicită, selectaţi orice opţiuni necesare pentru a porni (încărca) de pe CD.
 2. Când începe partea text de instalare, urmaţi prompturile. Selectaţi opţiunea de reparare sau recuperare apăsând R.
 3. Dacă aveţi un computer care încarcă două sau mai multe sisteme de operare, selectaţi instalarea pe care doriţi să o accesaţi din Consola de recuperare.
 4. Când vi se solicită, tastaţi parola de administrator.
 5. În promptul de comandă, tastaţi comenzi din Consola de recuperare, apoi aveţi posibilitatea să utilizaţi comenzile listate în secţiunea „Comenzi disponibile din Consola de recuperare Windows”.
 6. Aveţi oricând posibilitatea să tastaţi Help pentru o listă cu comenzile disponibile.
 7. Aveţi oricând posibilitatea să tastaţi Help numecomandă pentru ajutor despre o anumită comandă. De exemplu, tastaţi help attrib pentru a afişa ajutorul pentru comanda attributes.
 8. Oricând, aveţi posibilitatea să închideţi Consola de recuperare Windows tastând Exist în linia de comandă.

Opţiunea 3: Adăugarea Consolei de recuperare Windows ca opţiune de pornire

În cazul în care computerul porneşte Windows, aveţi posibilitatea să adăugaţi Consola de recuperare Windows ca opţiune de pornire din mediul Windows. Pentru a instala Consola de recuperare ca opţiune de pornire, urmaţi aceşti paşi:
 1. Cu Windows în execuţie, introduceţi CD-ul Windows în unitatea CD.
 2. Faceţi clic pe Start, apoi pe Executare.
 3. Tastaţi următoarea comandă (unde X: este litera unităţii CD), apoi apăsaţi ENTER pe tastatură.
  X:\i386\winnt32.exe /cmdcons
  Notă Există un spaţiu înainte de /cmdcons.
 4. Faceţi clic pe OK şi urmaţi instrucţiunile pentru a termina instalarea.

  Notă Se adaugă Consola de recuperare Windows la folderul Windows Startup.
 5. Reporniţi computerul şi selectaţi opţiunea Consola de recuperare Windows din lista de sisteme de operare disponibile.
Important Dacă utilizaţi oglindire software, consultaţi următorul articol din Baza de cunoştinţe Microsoft:
229077 Oglindirea împiedică preinstalarea Consolei de recuperare (Poate fi în engleză)
222478 Crearea unui şablon pentru executarea Consolei de recuperare utilizând un server de instalare la distanţă (Poate fi în engleză)

Restricţii şi limitări ale Consolei de recuperare

Când utilizaţi Consola de recuperare Windows, aveţi posibilitatea să utilizaţi numai următoarele elemente:
 • Folderul rădăcină
 • Folderul %SystemRoot% şi subfolderele instalării Windows la care aţi făcut log on în mod curent
 • Folderul Cmdcons
 • Unităţile media amovibile, cum ar fi unitatea CD sau DVD
Notă Dacă încercaţi să accesaţi alte foldere, este posibil să primiţi mesajul de eroare „Acces Denied”. Acest lucru nu înseamnă neapărat că datele care se află în acele foldere s-au pierdut sau sunt deteriorate. Înseamnă doar că folderul nu este disponibil atunci când executaţi Consola de recuperare Windows. De asemenea, în timp ce utilizaţi Consola de recuperare Windows, nu aveţi posibilitatea să copiaţi un fişier de pe hard diskul local pe o dischetă. Însă, aveţi posibilitatea să copiaţi un fişier de pe o dischetă sau de pe un CD-ROM pe un hard disk şi să copiaţi un fişier de pe un hard disk pe altul.

Utilizarea Consolei de comandă din Consola de recuperare Windows

Consola de recuperare vă oferă acces limitat la sistemul de fişiere NTFS, FAT şi FAT32. Consola de recuperare împiedică încărcarea interfeţei grafice cu utilizatorul Windows (GUI - Windows Graphical User Interface), pentru a permite repararea şi recuperarea funcţionalităţii Windows.

După ce porniţi Consola de recuperare Windows, primiţi următorul mesaj:
Microsoft Windows(R) Recovery Console

The Recovery Console provides system repair and recovery functionality.
Type EXIT to exit the Recovery Console and restart the computer.

1: C:\WINDOWS

Which Windows Installation would you like to log on to ?
(To cancel, press ENTER)
Introduceți numărul pentru instalarea Windows potrivită. În acest exemplu, apăsaţi 1. Apoi, Windows vă solicită să introduceţi parola contului de administrator.

Notă Dacă utilizaţi o parolă incorectă de trei ori, Consola de recuperare Windows se închide. De asemenea, dacă baza de date SAM (Security Accounts Manager) lipseşte sau este deteriorată, nu se poate utiliza Consola de recuperare Windows, deoarece nu se poate face autentificarea în mod corect. După ce introduceţi parola şi Consola de recuperare Windows porneşte, tastaţi Exit pentru a reporni computerul.

Când utilizaţi Windows XP Professional, aveţi posibilitatea să setaţi politicile de grup pentru a activa log on administrativ automat. Pentru informaţii suplimentare despre modul de setare a Consolei de recuperare pentru a permite Log On automat cu rol de administrator, faceţi clic pe următorul număr de articol pentru a vedea articolul în Baza de cunoştinţe Microsoft:

312149 Cum se permite unui administrator să facă automat Log on în Consola de recuperare (Poate fi în engleză)

Comenzi disponibile din Consola de recuperare Windows XP

Mai jos se află o listă cu comenzile disponibile în Consola de recuperare Windows. Comenzile nu sunt sensibile la litere mari şi mici.

Avertisment Unele dintre aceste comenzi pot face sistemul inutilizabil. Citiţi în întregime explicaţia unei comenzi înainte să o introduceţi în linia de comandă. Cereţi sprijinul unui asistent profesionist dacă aveţi întrebări sau probleme în legătură cu o anumită comandă.

HELP

Utilizaţi comanda help pentru a lista toate comenzile acceptate, cele care urmează:


attrib del fixboot more set
batch delete fixmbr mkdir systemroot
bootcfg dir format more type
cd disable help net
chdir diskpart listsvc rd
chkdsk enable logon ren
cls exit map rename
copy expand md rmdir

ATTRIB

Utilizaţi comanda attrib cu unul sau mai mulţi dintre următorii parametri pentru a modifica atributele unui fişier sau folder:

-R
+R
-S
+S
-H
+H
-C
+C
Note
+ setează un atribut
- reiniţializează un atribut
R atribut de fişier doar în citire
S atribut de fişier de sistem
H atribut de fişier ascuns
C atribut de fişier comprimat

Trebuie să setaţi sau să eliminaţi cel puţin un atribut.

Pentru a vizualiza atributele, utilizaţi comanda dir.

BATCH

batch fişierintrare [fişierieşire]
Utilizaţi această comandă pentru a executa comenzi specificate într-un fişier text. În sintaxa comenzii, fişierintrare specifică fişierul text care conţine lista de comenzi de executat, iar fişierieşire specifică fişierul care conţine datele de ieşire ale comenzii specificate. Dacă nu specificaţi un fişier de ieşire, datele de ieşire apar pe ecran.

BOOTCFG

Utilizaţi această comandă pentru configurarea şi recuperarea de încărcare. Această comandă are următoarele opţiuni:

bootcfg /add
bootcfg /rebuild
bootcfg /scan
bootcfg /list
bootcfg /disableredirect
bootcfg /redirect [portbaudrate] | [useBiosSettings]
Exemple:

bootcfg /redirect com1 115200
bootcfg /redirect useBiosSettings
Se pot utiliza următoarele opţiuni:

/add adăugă o instalare Windows la lista meniului de încărcare.
/rebuild parcurge toate instalările Windows pentru a vă da posibilitatea să specificaţi instalarea pe care o adăugaţi.
/scan scanează toate discurile pentru a găsi instalări Windows şi afişează rezultatele, pentru a vă da posibilitatea să specificaţi instalările de adăugat.
/default setează intrarea de încărcare implicită.
/list afişează intrările aflate deja în lista meniului de încărcare.
/disableredirect dezactivează redirecţionarea în dispozitivul de încărcare.
/redirect activează redirecţionarea în dispozitivul de încărcare, cu configuraţia specificată.

CD şi CHDIR

Utilizaţi comenzile cd şi chdir pentru a trece la un folder diferit. De exemplu, se pot utiliza următoarele comenzi:

Tastaţi cd .. pentru a accesa folderul părinte.
Tastaţi cd unitate: pentru a afişa folderul curent din unitatea specificată.
Tastaţi cd fără parametri pentru a afişa unitatea şi folderul curent.


Comanda chdir va trata spaţiile ca delimitatori. Din această cauză, trebuie să încadraţi între ghilimele ("") numele de foldere care conţin spaţii. Mai jos se află un exemplu:
cd "\winnt\profiles\username\programs\start menu"
Comanda chdir funcţionează doar în folderele de sistem ale instalării curente Windows, în suporturile amovibile, în folderul rădăcină al oricărei partiţii de hard disk sau în sursele de instalare locale.

CHKDSK

chkdsk unitate /p /r
Comanda chkdsk verifică unitatea specificată şi repară sau recuperează unitatea dacă este necesar. De asemenea, comanda marchează sectoarele deteriorate şi recuperează informaţiile lizibile.

Se pot utiliza următoarele opţiuni:

/p Efectuează o verificare exhaustivă a unităţii şi corectează orice erori.
/r Găseşte sectoarele deteriorate şi recuperează informaţiile lizibile.
Notă Dacă specificaţi opţiunea /r, ea implică opţiunea /p. Când specificaţi comanda chkdsk fără argumente, comanda verifică unitatea curentă, fără alte opţiuni.

Când executaţi comanda chkdsk, trebuie să utilizaţi fişierul Autochk.exe. CHKDSK găseşte automat acest fişier în folderul de pornire. În cazul în care Consola de comandă a fost preinstalată, folderul de pornire este de obicei folderul Cmdcons. Dacă CHKDSK nu găseşte Autochk.exe în folderul de pornire, CHKDSK încearcă să găsească CD-ROM-ul de instalare Windows. Dacă nu găseşte unitatea media de instalare, CHKDSK vă solicită locaţia fişierului Autochk.exe.

CLS

Utilizaţi această comandă pentru a goli ecranul.

COPY

copy sursă destinaţie
Utilizaţi această comandă pentru a copia un fişier. În sintaxa comenzii, sursă specifică fişierul de copiat şi destinaţie specifică folderul sau numele de fişier al fişierului nou. Nu aveţi posibilitatea să utilizaţi metacaracterele indicate de un asterisc (*) şi nu este posibilă copierea unui folder. În cazul în care copiaţi un fişier comprimat de pe discul de instalare Windows, fişierul este decomprimat automat când este copiat.

Sursa fişierului poate fi un suport amovibil, orice folder din folderele de sistem din instalarea curentă Windows, rădăcina oricărei unităţi, sursele de instalare locale sau folderul Cmdcons.

Dacă nu este specificat parametrul destinaţie, destinaţia implicită este folderul curent. Dacă fişierul există deja, vi se solicită să alegeţi dacă fişierul se copiază prin suprascrierea fişierului existent. Destinaţia nu poate fi un suport amovibil.

DEL şi DELETE

delunitate: cale numefişier
delete unitate: cale numefişier
Utilizaţi această comandă pentru a şterge un fişier. În sintaxa comenzii, unitate: cale numefişier specifică fişierul pe care doriţi să-l ştergeţi. Comanda delete funcţionează numai în folderele de sistem ale instalării curente Windows, în suporturile amovibile, în folderul rădăcină al oricărei partiţii de hard disk sau în sursele de instalare locale. Comanda delete nu acceptă metacaractere.

DIR

dir unitate: cale numefişier
Utilizaţi această comandă pentru a afişa o listă a fişierelor şi subfolderelor dintr-un folder. În sintaxa comenzii, unitate: cale numefişier specifică unitatea, folderul şi fişierele de listat. Comanda dir listează toate fişierele, inclusiv fişierele ascunse şi fişierele de sistem. Fişierele pot avea următoarele atribute:

D director
H fişier ascuns
S fişier de sistem
E criptat
R doar în citire
A fişier pregătit pentru arhivare
C comprimat
P punct de reanaliză
Comanda dir funcţionează numai în folderele de sistem ale instalării curente Windows, în suporturile amovibile, în folderul rădăcină al oricărei partiţii de hard disk sau în sursele de instalare locale.

DISABLE

disable numeserviciu
Utilizaţi această comandă pentru a dezactiva un driver sau un serviciu de sistem Windows. În sintaxa comenzii, numeserviciu specifică numele serviciului sau driverului pe care doriţi să-l dezactivaţi.

Utilizaţi comanda listsvc pentru a afişa toate serviciile sau driverele care sunt eligibile pentru dezactivare. Comanda disable imprimă vechiul tip de pornire a serviciului înainte de a reiniţializa tipul de pornire la SERVICE_DISABLED. Înregistraţi tipul vechi de pornire dacă trebuie să activaţi serviciul din nou.

Comanda disable afişează următoarele valori start_type:

SERVICE_DISABLED
SERVICE_BOOT_START
SERVICE_SYSTEM_START
SERVICE_AUTO_START
SERVICE_DEMAND_START

DISKPART

diskpart /add/deletenume_dispozitivnume_unitatenume_partiţiedimensiune
Utilizaţi această comandă pentru a gestiona partiţiile de pe volumele hard diskului. Se pot utiliza următoarele opţiuni:

/add creează o partiţie nouă.
/delete şterge o partiţie existentă.
device_name numele dispozitivului utilizat pentru a crea o partiţie nouă.
drive_name un nume de unitate exprimat ca literă, de exemplu D:.
partition_name numele de partiţie pentru ştergerea unei partiţii existente.
size dimensiunea în megaocteţi a partiţiei noi.
Numele unui dispozitiv poate fi determinat din datele de ieşire ale comenzii MAP, de exemplu \Device\HardDisk0. Aveţi posibilitatea să utilizaţi numele partiţiei în loc de argumentul nume de unitate, de exemplu \Device\HardDisk0\Partition1. Dacă nu utilizaţi argumente, se afişează o interfaţă cu utilizatorul pentru gestionarea partiţiilor.

Avertisment Dacă utilizaţi această comandă pe un disc care are o configuraţie de disc dinamic, este posibil să deterioraţi tabelul de partiţionare. Nu modificaţi structura discurilor dinamice decât dacă utilizaţi instrumentul Disk Management.

ENABLE

enable numeserviciutip_pornire
Utilizaţi comanda enable pentru a activa un driver sau un serviciu de sistem Windows.

Utilizaţi comanda listsvc pentru afişarea tuturor serviciilor eligibile sau a driverelor de activat. Comanda enable imprimă tipul vechi de pornire al serviciului înainte de a-l reiniţializa la valoarea nouă. Este recomandat să notaţi vechea valoare, în caz că este necesară restaurarea tipului de pornire vechi al serviciului.

Opţiunile valide pentru tip_start sunt:
SERVICE_BOOT_START
SERVICE_SYSTEM_START
SERVICE_AUTO_START
SERVICE_DEMAND_START
Dacă nu specificaţi un tip de pornire nou, comanda enable imprimă tipul vechi de pornire.

EXIT

Utilizaţi comanda exit pentru a închide Consola de recuperare şi a reporni computerul.

EXPAND

expand sursă [/F:filespec] [destinaţie] [/y]
expand sursă [/F:filespec] /D
Utilizaţi această comandă pentru a extinde un fişier. În sintaxa comenzii, sursă specifică numele fişierului de extins, iar destinaţie specifică folderul fişierului nou. Dacă nu specificaţi o destinaţie, comanda utilizează folderul curent în mod implicit. Nu este posibilă includerea de metacaractere.


Se pot utiliza următoarele opţiuni:

/y nu se solicită aprobarea înaintea suprascrierii unui fişier existent.
/f:filespec identifică fişierele de extins.
/d fără extindere; se va afişa doar o listă a fişierelor din sursă.

Dacă sursa conţine mai multe fişiere, trebuie să utilizaţi parametrul /f:filespec pentru a identifica fişierele specifice de extins. Aveţi posibilitatea să includeţi metacaractere.

Destinaţia poate fi orice folder din folderele de sistem ale instalării curente Windows, rădăcina unităţii, sursele de instalare locale sau din folderul Cmdcons. Destinaţia nu poate fi un suport amovibil, iar fişierul destinaţie nu poate fi doar în citire. Utilizaţi comanda attrib pentru a elimina atributul doar în citire.

Dacă nu utilizaţi opţiunea /y, comanda expand vă solicită aprobarea, dacă fişierul destinaţie există deja.

FIXBOOT

fixboot nume unitate:
Utilizaţi această comandă pentru a scrie codul nou al sectorului de încărcare Windows pe partiţia de sistem. În sintaxa comenzii, nume unitate este litera unităţii unde va fi scris sectorul de încărcare. Această comandă remediază defecţiunile din sectorul de încărcare Windows. Această comandă suprascrie setarea implicită, care scrie în partiţia de încărcare a sistemului. Comanda fixboot este acceptată numai pe computerele x86.


FIXMBR

fixmbr nume dispozitiv
Utilizaţi această comandă pentru a repara MBR-ul partiţiei de încărcare. În sintaxa comenzii, nume dispozitiv este un nume de dispozitiv opţional, care specifică dispozitivul pentru care se cere un MBR nou. Utilizaţi această comandă dacă un virus a deteriorat MBR-ul şi Windows nu poate porni.

Avertisment Această comandă poate deteriora tabelele de partiţii dacă este prezent un virus sau dacă există o problemă hardware. Dacă utilizaţi această comandă, este posibil să creaţi partiţii inaccesibile. Se recomandă să rulaţi un software antivirus înainte să utilizaţi această comandă.

Numele dispozitivului poate fi obţinut din datele de ieşire ale comenzii map. Dacă nu specificaţi un nume de dispozitiv, se repară MBR-ul dispozitivului de încărcare, de exemplu:
fixmbr \device\harddisk2
În cazul în care comanda fixmbr detectează o semnătură de tabel de partiţii nevalidă sau care nu este standard, comanda fixmbr vă solicită permisiunea înainte de a suprascrie MBR-ul. Comanda fixmbr este acceptată numai pe computerele x86.

FORMAT

format unitate: /Q /FS:file-system
Utilizaţi această comandă pentru a formata unitatea specificată cu sistemul de fişiere specificat. În sintaxa comenzii, /Q efectuează o formatare rapidă a unităţii, unitate este litera de unitate a partiţiei de formatat, iar /FS:file-system specifică tipul sistemului de fişiere de utilizat, cum ar fi FAT, FAT32 sau NTFS. Dacă nu specificaţi un sistem de fişiere, se utilizează formatul de sistem de fişiere existent, dacă este disponibil.

LISTSVC

Comanda listsvc listează toate serviciile disponibile, driverele şi tipurile lor de pornire pentru instalarea Windows curentă. Această comandă este utilă când se utilizează împreună cu comenzile disable şi enable.

Lista este extrasă din secţiunea %SystemRoot%\System32\Config\System. Dacă secţiunea de registry System este deteriorată sau lipseşte, rezultatele sunt neprevăzute.

LOGON

logon
Comanda logon afişează toate instalările Windows detectate, apoi solicită parola de administrator local pentru copia Windows aleasă pentru a face Log on. Dacă primele trei încercări de Log on nu reuşesc, consola se închide şi computerul reporneşte.

MAP

map arc
Utilizaţi această comandă pentru a lista literele de unitate, tipurile de sistem de fişiere, dimensiunile partiţiilor şi mapările dispozitivelor fizice. În sintaxa comenzii, parametrul arc instruieşte comanda map să utilizeze calea ARC în loc de căile Windows Device.

MD şi MKDIR

Comenzile md şi mkdir creează foldere noi. Nu sunt acceptate metacaracterele. Comanda mkdir funcţionează numai în folderele de sistem ale instalării curente de Windows, în suporturile media amovibile, în folderul rădăcină al oricărei partiţii de hard disk sau în sursele de instalare locale.

MORE

more numefişier
Utilizaţi această comandă pentru afişarea unui fişier text pe ecran.

NET

Deşi fişierul de ajutor indică acest lucru, comanda net nu poate fi utilizată din Consola de recuperare. Stiva de protocoale nu se încarcă pentru Consola de recuperare. De aceea, nu există nicio funcţie de reţea disponibilă.

RD şi RMDIR

Utilizaţi comenzile rd şi rmdir pentru a şterge un folder. Aceste comenzi funcţionează numai în folderele de sistem ale instalării curente Windows, în suporturile amovibile, în folderul rădăcină al oricărei partiţii de hard disk sau în sursele de instalare locale.

REN şi RENAME

Utilizaţi comenzile ren şi rename pentru a redenumi un fişier.

Notă Nu aveţi posibilitatea să specificaţi o unitate sau o cale nouă pentru fişierul redenumit. Aceste comenzi funcţionează numai în folderele de sistem ale instalării curente Windows, în suporturile amovibile, în folderul rădăcină al oricărei partiţii de hard disk sau în sursele de instalare locale.

SET

Aveţi posibilitatea să utilizaţi set pentru a afişa sau modifica patru opţiuni de mediu.
AllowWildCards = FALSE AllowAllPaths = FALSE AllowRemovableMedia = FALSE NoCopyPrompt = FALSE
Pentru mai multe informaţii despre modul de utilizare al comenzii set, faceţi clic pe următorul număr de articol pentru a vedea articolul în Baza de cunoştinţe Microsoft:

235364 Descrierea comenzii SET din Consola de recuperare (Poate fi în engleză)

SYSTEMROOT

Comanda systemroot setează folderul curent de lucru la folderul %SystemRoot% din instalarea Windows la care sunteţi înregistrat în mod curent.

TYPE

type numefişier
Utilizaţi comanda type pentru a afişa un fişier text.

R E F E R I NŢ E

Pentru o versiune Microsoft Windows 2000 a acestui articol, consultaţi 229716.

Pentru mai multe informaţii despre Consola de recuperare, vizitaţi următorul site Web Microsoft:
Proprietăți

ID articol: 314058 - Ultima examinare: 7 iun. 2013 - Revizie: 1

Feedback