Cum se utilizează fişierele de sistem pentru crearea unui disc de încărcare de protecţie împotriva imposibilităţii de a porni Windows XP

Pentru o versiune Microsoft Windows 2000 a acestui articol, consultaţi 101668 (articolul poate să fie în limba engleză).

INTRODUCERE

În cazul în care computerul utilizează un procesor de tip Intel x86 şi înregistrarea de pornire pentru partiţia activă sau fişierele necesare pornirii Windows se deteriorează, pornirea computerului poate fi imposibilă. Acest articol descrie modul de creare a discului de pornire. Cu un disc de pornire, aveţi posibilitatea să porniţi computerul chiar dacă înregistrarea de pornire este deteriorată.

I N F O R M AŢ I I S U P L I M E N T A R E

Creaţi un disc de pornire pentru Windows când instalaţi Windows pe computer pentru prima oară. Acest disc este diferit de un disc de pornire MS-DOS. Spre deosebire de MS-DOS, sistemul de operare Windows nu are loc pe o dischetă. Un disc de pornire Windows conţine doar acele fişiere care sunt necesare pornirii sistemului de operare, restul fişierelor Windows fiind situate pe unitatea de hard disk. Pentru a crea un disc de pornire, urmaţi aceşti paşi:
 1. Introduceţi o dischetă goală în unitatea A, apoi formataţi discul utilizând Windows XP.
 2. Copiaţi pe dischetă fişierele de mai jos, din folderul rădăcină a partiţiei de sistem de pe unitatea hard disk (spre exemplu, C:\-):
  Boot.ini
  NTLDR
  Ntdetect.com
  Poate să fie necesară eliminarea din fişiere a atributelor ascuns, sistem şi doar în citire.
 3. Restauraţi atributele ascuns, sistem şi doar la citire ale fişierelor pe hard disk, dacă le-aţi eliminat.
 4. Dacă fişierul Bootsect.dos sau Ntbootdd.sys se află pe partiţia de sistem, repetaţi paşii de la 2 până la 4 pentru a copia aceste fişiere pe discul de încărcare.
Dacă formataţi o dischetă în Windows XP, înregistrarea de pornire va indica spre fişierul NTDLR. Când se execută NTLDR, încarcă selecţiile disponibile ale sistemului de operare din fişierul Boot.ini. Dacă selectaţi Windows, NTLDR execută Ntdetect.com, apoi transferă controlul către Osloader.exe. Dacă selectaţi MS-DOS sau OS/2, NTLDR încarcă Bootsect.dos.
Proprietăți

ID articol: 314079 - Ultima examinare: 11 aug. 2006 - Revizie: 1

Feedback