Lipseşte bara de activităţi când faceţi Log on în Windows

S I M P T O M E

Când porniţi Windows XP, este posibil să se manifeste unul sau mai multe dintre următoarele comportamente:

 • Când faceţi Log on normal, bara de activităţi nu se afişează.
 • Dacă apăsaţi CTRL+ESC, meniul Start nu se afişează.
 • Dacă faceţi Log on în Windows în Modul protejat, bara de activităţi apare.

C A U ZĂ

Acest comportament se poate produce dacă setările Windows pentru un anumit cont de utilizator sunt deteriorate.

R E Z O L UŢ I E

Pentru a rezolva această problemă, utilizaţi una dintre următoarele metode.

Metoda 1: Depanaţi pornind Windows cu un set minim de drivere

Încercaţi să determinaţi dacă sursa comportamentului este un driver deteriorat sau incompatibil. Pentru aceasta, porniţi Windows XP în Modul protejat, apoi utilizaţi metoda de depanare pornire minimală pentru a determina dacă problema este cauzată de un anumit driver sau fişier.

Pentru informaţii suplimentare despre cum se efectuează depanarea prin pornirea minimală, faceţi clic pe numărul 2 pentru a a vedea articolul numărul 2 în Baza de cunoştinţe Microsoft:

310353 Cum se efectuează o pornire minimală a sistemului în Windows XP
Dacă determinaţi că fişierul de driver care este încărcat de un anumit program provoacă această problemă, eliminaţi programul, apoi reporniţi Windows normal.

Metoda 2: Creaţi un cont nou de utilizator

Faceţi Log on pe computer ca Administrator, apoi creaţi un cont nou de utilizator. Pentru aceasta, urmaţi aceşti paşi:

 1. Reporniţi computerul. Când se termină POST (Power On Self Test), apăsaţi F8.
 2. În meniul Windows Advanced Options, utilizaţi tastele SĂGEATĂ pentru a selecta Safe mode, apoi apăsaţi ENTER.
 3. Când vi se solicită să selectaţi sistemul de operare de pornire, selectaţi Microsoft Windows XP ediţia (unde ediţia este ediţia de Windows XP care este instalată), apoi apăsaţi ENTER.
 4. În ecranul Pentru început, faceţi clic pe numele de utilizator, faceţi clic pe Administrator.
 5. Tastaţi parola de administrator, apoi faceţi clic pe butonul săgeată.

  NOTĂ: În unele cazuri, parola administratorului poate fi setată ca fiind parola vidă. În acest caz, nu introduceţi nicio parolă înainte să faceţi clic pe butonul săgeată.
 6. Faceţi clic pe Da pentru a închide mesajul care afirmă că Windows se execută în Modul protejat.
 7. Faceţi clic pe Start, faceţi clic cu butonul din dreapta pe Computerul meu, apoi faceţi clic pe Manage în meniul de comenzi rapide care se afişează.
 8. În lista Computer Management (Local), extindeţi Local Users and Groups.
 9. Faceţi clic cu butonul din dreapta pe folderul Users, apoi faceţi clic pe New User în meniul de comenzi rapide care se afişează.
 10. Tastaţi numele de utilizator şi parola în casetele potrivite, apoi reintroduceţi parola în caseta Confirm password.

  NOTĂ: Dacă nu doriţi să atribuiţi o parolă contului de utilizator, nu tastaţi o parolă în casetele Password sau Confirm password.
 11. Faceţi clic pentru a debifa caseta de selectare User must change password at next logon.
 12. Faceţi clic pentru a bifa caseta de selectare Password never expires dacă nu doriţi ca parola să expire.
 13. Faceţi clic pe Create, pe Close, apoi închideţi utilitarul de completare snap-in Computer Management.
 14. Reporniţi Windows normal, apoi faceţi Log on ca utilizatorul nou pe care l-aţi creat.
 15. Dacă problema s-a rezolvat, reinstalaţi programele dorite, apoi copiaţi documentele dorite din folderul Documentele mele din contul vechi de utilizator. Pentru a copia conţinutul folderului Documentele mele din contul vechi de utilizator, urmaţi paşii:
  1. Faceţi Log off din Windows.
  2. Apăsaţi CTRL+ALT+DELETE de două ori.

   Se afişează caseta de dialog Log on în Windows.
  3. În caseta Nume utilizator, tastaţi Administrator. În caseta Parolă, tastaţi parola de administrator, apoi faceţi clic pe OK.
  4. Faceţi clic cu butonul din dreapta pe folderul Start, apoi faceţi clic pe Explorare în meniul de comenzi rapide care se afişează.
  5. În arborele Foldere, extindeţi contul vechi de utilizator de sub Documents and Settings.
  6. Faceţi clic pe Documentele lui numele utilizatorului (unde numele utilizatorului este numele contului vechi de utilizator cu care aveţi această problemă).
  7. În meniul Editare, faceţi clic pe Selectare totală, apoi faceţi clic pe Copiere în meniul Editare.
  8. Sub Documents and Settings, extindeţi folderul contului nou de utilizator.
  9. Faceţi clic pe Documentele lui utilizator nou (unde utilizator nou este numele contului nou de utilizator pe care l-aţi creat).
  10. În meniul Editare, faceţi clic pe Lipire.
  11. Dacă vi se solicită să înlocuiţi fişiere sau foldere, faceţi clic pe Da pentru tot pentru a confirma înlocuirea.
  12. În meniul Fişier, faceţi clic pe Închidere.
  13. Faceţi Log off din Windows.

Metoda 3: Reparaţi Windows XP

Efectuaţi o reparare pe loc pentru Windows XP. Porniţi instalarea de Windows XP, dar selectaţi opţiunea de reparare a instalării existente. Acest lucru va înlocui toate fişierele Windows, lăsând programele instalate şi datele intacte.

Pentru informaţii suplimentare despre cum se efectuează o reparare pe loc de Windows XP, faceţi clic pe următorul număr de articol pentru a vedea articolul din Baza de cunoştinţe Microsoft:

315341 Cum se efectuează un upgrade pe loc (reinstalare) de Windows XP

I N F O R M AŢ I I S U P L I M E N T A R E

Pentru informaţii suplimentare despre cum se restabileşte agenda şi folderele de corespondenţă, faceţi clic pe număr de articol de mai jos pentru a vedea articolul în Baza de cunoştinţe Microsoft:

188854 OLEXP: Cum se creează o copie de rezervă pentru Agenda Outlook Express şi folderele de corespondenţă (articolul poate să fie în limba engleză)
Proprietăți

ID articol: 318027 - Ultima examinare: 15 iun. 2007 - Revizie: 1

Feedback