Mesaj de eroare „Software update incomplete” când vizitaţi situl Web Actualizare Windows

S I M P T O M E

Când vizitaţi situl Web Actualizare Windows, este posibil să primiţi următorul mesaj de eroare:
Software update incomplete, this Windows Update software did not update successfully.

R E Z O L UŢ I E

Windows Millennium Edition

Afişaţi fişierele ascunse

 1. Faceţi clic pe Start, pe Control Panel, apoi faceţi clic pe Folder Options.
 2. Faceţi clic pe fila View. Sub Hidden files and folders, faceţi clic pe Show hidden files and folders.
 3. Faceţi clic pentru a deselecta caseta Hide protected operating system files (Recommended).
Notă Fişierele şi folderele ascunse vor apărea estompate. Fişierele ascunse sunt fişiere de program sau de sistem care în mod obişnuit nu ar trebui şterse sau modificate.

Ştergeţi fişierele temporare Internet

 1. Închideţi toate programele şi ferestrele Internet Explorer.
 2. În Control Panel, faceţi dublu clic pe Internet Options.
 3. Faceţi clic pe fila General.
 4. Sub Temporary Internet Files, faceţi clic pe Delete Files, apoi pe OK.
 5. Închideţi Control Panel. Reporniţi pentru ca modificările să intre în vigoare.

Ştergeţi fişierele din folderul Windows Update

 1. În spaţiul de lucru Windows, faceţi dublu-clic pe My Computer, faceţi dublu-clic pe unitatea C, faceţi dublu-clic pe folderul Program Files, apoi faceţi dublu-clic pe folderul WindowsUpdate.
 2. Faceţi clic pe folderul V4, faceţi clic pe Edit, pe Invert Selection, apoi apăsaţi DELETE.

  Notă Dacă nu găsiţi folderul V4, faceţi clic pe Edit, pe Select All, apoi apăsaţi DELETE. Săriţi peste paşii 3 şi 4.
 3. Faceţi dublu clic pe folderul V4.
 4. Faceţi clic pe fişierul Iuhist.xml, faceţi clic pe Edit, pe Invert Selection, apoi apăsaţi DELETE.

Eliminaţi controalele ActiveX Actualizare Windows

 1. Faceţi clic pe Start, apoi pe Search şi faceţi clic pe For Files or Folders. Căutaţi fişierele denumite Iuctl.dll şi Iuengine.dll.
 2. Dacă aceste fişiere se găsesc în folderul C:\Windows\System32\Dllcache, ştergeţi-le.
 3. Dacă aceste fişiere se găsesc în orice alt folder, nu în C:\Windows\System32\Dllcache, ştergeţi-le.
 4. După ce aţi şters toate celelalte copii ale acestor fişiere, ştergeţi-le din folderul C:\Windows\System32.
 5. Vizitaţi situl Web Actualizare Windows pentru a instala noi copii ale controalelor ActiveX.

Windows 98

Afişaţi fişierele ascunse

 1. Faceţi clic pe Start, pe Settings, apoi faceţi clic pe Folder Options.
 2. Faceţi clic pe fila View.
 3. Sub Hidden files and folders, faceţi clic pe Show hidden files and folders, apoi faceţi clic pe OK.

Ştergeţi fişierele temporare Internet

 1. Închideţi toate programele şi toate ferestrele Internet Explorer.
 2. În Control Panel, faceţi dublu clic pe Internet Options.
 3. Faceţi clic pe fila General.
 4. Sub Temporary Internet Files, faceţi clic pe Delete Files.
 5. Faceţi clic pe OK.
 6. Închideţi Control Panel. Reporniţi pentru ca modificările să intre în vigoare.

Ştergeţi fişierele din folderul Windows Update

 1. În spaţiul de lucru Windows, faceţi dublu-clic pe My Computer, faceţi dublu-clic pe unitatea C, faceţi dublu-clic pe folderul Program Files, apoi faceţi dublu-clic pe folderul WindowsUpdate.
 2. Faceţi clic pe folderul V4, faceţi clic pe Edit, pe Invert Selection, apoi apăsaţi DELETE.

  Notă Dacă nu găsiţi folderul V4, faceţi clic pe Edit, pe Select All, apoi apăsaţi DELETE. Săriţi peste paşii 3 şi 4.
 3. Faceţi dublu clic pe folderul V4.
 4. Faceţi clic pe fişierul Iuhist.xml, faceţi clic pe Edit, pe Invert Selection, apoi apăsaţi DELETE.

Eliminaţi controalele ActiveX Actualizare Windows

 1. Faceţi clic pe Start, faceţi clic pe Find, apoi faceţi clic pe For Files or Folders. Căutaţi fişierele numite iuctl.dll şi Iuengine.dll.
 2. Ştergeţi toate copiile acestor fişiere.
 3. Vizitaţi situl Web Actualizare Windows pentru a instala noi copii ale controalelor ActiveX.

I N F O R M AŢ I I S U P L I M E N T A R E

Pentru informaţii suplimentare despre depanarea problemelor de Actualizare Windows, vizitaţi următorul sit Web Microsoft:
Proprietăți

ID articol: 319585 - Ultima examinare: 3 feb. 2011 - Revizie: 1

Feedback