Mesajul de eroare „Imposibil de afişat lista de adrese” când utilizaţi Persoane de contact pentru a adresa un mesaj nou în Outlook

S I M P T O M E

Dacă încercaţi să adresaţi un mesaj nou din Persoane de contact, este posibil să primiţi următorul mesaj de eroare:
The address list could not be displayed. The Contacts folder associated with this address list could not be opened; it may have been moved or deleted, or you do not have permissions. For information on how to remove this folder from the Outlook Address Book, see Microsoft Outlook Help. (Imposibil de afişat lista de adrese. Imposibil de deschis folderul Persoane de contact asociat listei de adrese; s-a şters, s-a mutat sau nu aveţi permisiunile necesare. Pentru informaţii despre eliminarea acestui folder din Agenda Outlook, vezi Ajutorul Microsoft Office Outlook.)

C A U ZĂ

Acest comportament se poate produce dacă este deteriorată Agenda din Microsoft Outlook.

R E Z O L UŢ I E

Pentru a rezolva această problemă, eliminaţi şi reinstalaţi Agenda din Outlook. Pentru a realiza acest lucru:
 1. Porniţi Outlook.
 2. În meniul Instrumente, faceţi clic pe Conturi de poştă electronică.
 3. Faceţi clic pe Se vizualizează sau se modifică directoare sau agende existente, apoi pe Următorul.
 4. Faceţi clic pe Agenda Outlook, apoi pe Eliminare.
 5. Faceţi clic pe Da când vi se cere să confirmaţi eliminarea.
 6. Faceţi clic pe Adăugare.
 7. Faceţi clic pe Agende suplimentare, apoi pe Următorul.
 8. Faceţi clic pe Agenda Outlook, apoi pe Următorul.
 9. Faceţi clic pe OK când primiţi mesajul pentru a reporni Outlook.
 10. Faceţi clic pe Terminare.
 11. Faceţi clic pe Ieşire din meniul Fişier închide Outlook.
 12. Reporniţi Outlook.
 13. În lista Foldere, faceţi clic cu butonul din dreapta pe folderul pe care doriţi să-l utilizaţi cu Agenda, (de exemplu, faceţi clic cu butonul din dreapta pe Persoane de contact, apoi faceţi clic pe Proprietăţi.
 14. Faceţi clic pe fila Agenda Outlook.
 15. Faceţi clic pentru a bifa caseta de selectare Afişare folder ca o agendă de poştă electronică (dacă nu este bifată deja), apoi faceţi clic pe OK.

I N F O R M AŢ I I S U P L I M E N T A R E

Pentru mai multe informaţii despre modul de depanare a Agendei în Outlook, faceţi clic pe următorul număr de articol pentru a vedea articolul în Baza de cunoştinţe Microsoft:
287563 Informaţiile de persoană de contact nu apar în Agendă (articolul poate să fie în limba engleză)
Pentru informaţii suplimentare despre profiluri de utilizator şi servicii de informaţii în Outlook, faceţi clic pe următorul număr de articol pentru a vedea articolul în Baza de cunoştinţe Microsoft:
289467 Profiluri de utilizator şi servicii de informaţii (articolul poate să fie în limba engleză)
Proprietăți

ID articol: 319901 - Ultima examinare: 28 nov. 2007 - Revizie: 1

Feedback