Depanarea erorilor „Stop 0x0000007B” în Windows XP

R E Z U M A T

Acest articol etapizat descrie depanarea mesajelor de eroare „Stop 0x0000007B” în Windows XP. Acest articol descrie problemele care pot cauza această eroare Stop, inclusiv problemele cu viruşii de sector de încărcare, cu driverele de dispozitive sau cu componentele hardware. Dacă nu este posibilă rezolvarea problemei după examinarea acestor probleme, utilizaţi paşii generali de depanare de la finalul articolului.

INTRODUCERE

Când porniţi computerul, poate să apară unul din următoarele mesaje de eroare:
 • STOP: 0x0000007B (parametru1, parametru2, parametru3, parametru4)
  INACCESSIBLE_BOOT_DEVICE
 • Setup has encountered a fatal error that prevents it from continuing.


  Contact your product support representative for assistance. The following status will assist them in diagnosing the problem.


  (0x4, 0x1, 0, 0)


  Setup cannot continue. Power down or reboot your computer now.
Un mesaj de eroare „Stop 0x0000007B” poate apărea şi în timpul instalării Windows XP, atunci când programul de instalare reporneşte în timpul procesului de instalare. Dacă primiţi o eroare Stop în timpul execuţiei programului de instalare, primiţi al doilea mesaj de eroare. Pentru a depana această problemă, citiţi următoarele patru secţiuni pentru a determina dacă una dintre ele se aplică pentru dvs. Dacă nu se aplică niciuna dintre probleme, utilizaţi paşii de depanare generală de la finalul articolului.

Viruşi în sectorul de încărcare

Mesajul de eroare „Stop 0x0000007B” poate apare în cazul în care computerul este infectat cu un virus în sectorul de încărcare. Verificaţi computerul pentru a găsi viruşi. Dacă găsiţi un virus, verificaţi şi dischetele pentru a găsi viruşi înainte să le utilizaţi din nou.

Microsoft nu furnizează software care poate detecta sau elimina viruşii din computer. Dacă bănuiţi sau confirmaţi că un virus a infectat computerul, obţineţi un software antivirus actual. Pentru o listă a producătorilor de software antivirus, faceţi clic pe următorul număr de articol pentru a-l vedea în Baza de cunoştinţe Microsoft:
49500 Lista distribuitorilor de software antivirus (articolul poate să fie în limba engleză)
Notă Poate fi necesară utilizarea mai multor mărci de software de detectare a viruşilor pentru a detecta şi elimina diverşi viruşi.

Important În cazul în care computerul a fost infectat, el poate fi expus unor alte feluri de atacuri. Se recomandă să reconstruiţi serverele expuse la Internet care sunt infectate, urmând indicaţiile publicate pe site-ul Web CERT. Serverele expuse la Internet sunt servere care funcţionează fără un paravan de protecţie sau altă formă de protecţie. De asemenea, este o idee bună să reconstruiţi orice computere care sunt în pericol datorită aproprierii lor de computerele infectate, înainte să le repuneţi în funcţiune.


Dacă un virus a infectat computerul Windows XP şi un program de detectare de viruşi nu poate să elimine virusul şi să repare sistemul, trebuie să repartiţionaţi şi să formataţi hard diskul, apoi să reinstalaţi Windows XP. Pentru informaţii suplimentare despre partiţionarea şi formatarea unui hard disk cu Windows XP, faceţi clic pe următorul număr de articol pentru a vedea articolul în Baza de cunoştinţe Microsoft:

313348 Cum se partiţionează şi formatează un hard disk în Windows XP (articolul poate să fie în limba engleză)
Pentru mai multe informaţii despre cum se protejează sectorul de încărcare împotriva viruşilor în Windows XP, faceţi clic pe următorul număr de articol pentru a vedea articolul în Baza de cunoştinţe Microsoft:

122221 Cum se protejează sectorul de încărcare împotriva viruşilor în Windows (articolul poate să fie în limba engleză)

Probleme cu driverele de dispozitiv

Este posibil să primiţi un mesaj de eroare „Stop 0x0000007B” în următoarele scenarii:
 • Un driver de dispozitiv necesar pentru controlerul de încărcare a computerului nu este configurat să pornească în timpul procesului de pornire.
 • S-a deteriorat un driver de dispozitiv necesar pentru controlerul de încărcare a computerului.
 • S-au deteriorat informaţii din registry Windows XP (informaţii legate de modul în care se încarcă driverele de dispozitive în timpul pornirii).
Windows XP necesită un driver miniport pentru a comunica cu controlerul de hard disk utilizat pentru pornirea computerului. Dacă Windows XP nu furnizează un driver de dispozitiv pentru controler sau dacă Windows XP utilizează un driver deteriorat sau incompatibil, trebuie să înlocuiţi driverul cu o copie validă, compatibilă cu controlerul şi cu Windows XP.


During the first phase of the Windows XP installation, Setup displays the following message at the bottom of the screen:
Press F6 if you have to install a third-party SCSI or RAID driver.
Press F6 and then follow the instructions to install a mass-storage device driver from your Original Equipment Manufacturer (OEM). Pentru informaţii suplimentare despre cum se utilizează F6 pentru a încărca un driver de dispozitiv OEM de suport, faceţi clic pe următorul număr de articol pentru a vedea articolul în Baza de cunoştinţe Microsoft:

314859 Utilizarea F6 în timpul instalării Windows XP oferă suport limitat pentru driverele OEM (articolul poate să fie în limba engleză)
Pentru a determina dacă este compatibil controlerul de hard disk cu Windows XP şi pentru a obţine informaţii despre driverele incluse pe CD-ROM-ul Windows XP sau care sunt disponibile pentru descărcare, consultaţi cea mai recentă listă de compatibilităţi hardware (HCL) Windows. Pentru informaţii suplimentare despre cea mai recentă HCL Windows, faceţi clic pe următorul număr de articol pentru a-l vedea în Baza de cunoştinţe Microsoft:

314062 Cea mai recentă listă de compatibilitate hardware Windows XP (articolul poate să fie în limba engleză)
În cazul în care controlerul de hard disk nu este listat în HCL, contactaţi producătorul computerului, al plăcii de bază sau al controlerului de hard disk pentru mai multe informaţii despre disponibilitatea unui driver. Microsoft nu garantează că este disponibilă o rezolvare pentru echipament non-HCL. Pentru informaţii suplimentare, faceţi clic pe următorul număr de articol pentru a vedea articolul în Baza de cunoştinţe Microsoft:

315239 Politica de suport Microsoft pentru componentele hardware care nu apar în HCL Windows (articolul poate să fie în limba engleză)
Dacă secţiunea System din registry-ul Windows XP este deteriorată, este posibil ca Windows XP să nu încarce driverul de dispozitiv miniport solicitat de controlerul de încărcare. Pentru a rezolva această problemă, restabiliţi o copie de rezervă de registry. Pentru informaţii suplimentare privind restabilirea unei copii de rezervă de registry, faceţi clic pe următorul număr de articol pentru a vedea articolul în Baza de cunoştinţe Microsoft:

307545 Recuperarea după ce un registry deteriorat împiedică pornirea Windows XP (articolul poate să fie în limba engleză)

Probleme cu componentele hardware

Mesajul de eroare „Stop 0x0000007B” poate apare dacă există un conflict de resurse între controlerul de încărcare şi alt controler, sau între dispozitivele SCSI. De asemenea, un mesaj de eroare Stop poate apare dacă translatarea a unităţii nu este efectuată sau dacă s-a modificat translatarea unităţii. Pentru a depana această problemă:

 1. Dacă există un conflict de IRQ sau I/O de port între controlerul de încărcare şi alt controler, Windows XP nu mai răspunde (se blochează sau afişează un mesaj de eroare „Stop 0x0000007B”. Dacă aţi adăugat recent o componentă hardware nouă, eliminaţi-o sau configuraţi-o astfel încât să nu intre în conflict cu resursele altor controlere instalate.
 2. Dacă utilizaţi un hard disk SCSI, verificaţi lanţul SCSI pentru terminaţia corectă. Eliminaţi orice dispozitive SCSI neutilizate sau asiguraţi-vă că fiecare ID SCSI este unic.
 3. Asiguraţi-vă că este activată translatarea de unitate (dacă este necesară) şi că nu s-a modificat. De exemplu, dacă aţi schimbat recent controlerele între ele, se poate produce această problemă.Pentru informaţii suplimentare privind această problemă, faceţi clic pe următorul număr de articol pentru a vedea articolul în Baza de cunoştinţe Microsoft:

  314082 Primiţi o eroare Stop 0x0000007b după ce mutaţi discul de sistem Windows XP pe alt computer (articolul poate să fie în limba engleză)

Alte probleme

Printre alte cauze potenţiale pentru un mesaj de eroare „Stop 0x0000007B” se numără:

 • Volumul de încărcare este deteriorat şi nu poate fi iniţializat de Windows XP. Dacă sistemul de fişiere este deteriorat şi Windows XP nu poate iniţializa volumul de încărcare în timpul procesului de pornire, atunci fie mutaţi unitatea pe alt computer pe care se execută Windows şi executaţi comanda chkdsk pe acea unitate, fie creaţi o instalare paralelă de Windows XP pe unitate (într-un folder separat). Programul de instalare Windows XP verifică integritatea volumului înainte să copieze fişiere şi poate remedia anumite probleme în timpul procesului.
 • Dacă instalaţi Windows XP pe o partiţie de încărcare oglindită care a fost creată de Microsoft Windows NT 4.0. Windows XP nu acceptă seturile de volume Ftdisk Windows NT 4.0. Dacă executaţi Microsoft Windows 2000, trebuie să efectuaţi conversia tuturor seturilor de volume Ftdisk la volume dinamice, înainte să faceţi upgrade la Windows XP. Dacă executaţi Windows NT 4.0, întrerupeţi oglinzile şi creaţi copii de rezervă pentru toate datele de pe volumele în benzi, RAID5 sau de pe seturile de volume extinse, înainte să faceţi upgrade la Windows XP. Seturile Ftdisk pot să nu fie accesibile după upgrade.

Depanare generală

Dacă nu se aplică niciuna dintre problemele descrise în acest articol, urmaţi paşii de depanare generală de mai jos:
 1. Dacă primiţi unul dintre aceste mesaje de eroare în timp ce instalaţi Windows XP, actualizaţi BIOS-ul computerului sau obţineţi drivere Windows XP pentru controlerul de hard disk (de la producătorul computerului, al plăcii de bază sau al controlerului de hard disk), sau aplicaţi ambele măsuri. Pentru informaţii despre actualizarea BIOS-ului computerului sau obţinerea de drivere Windows XP, contactaţi producătorul computerului. Pentru informaţii suplimentare despre disponibilitatea driverelor, consultaţi secţiunea Probleme cu driverele de dispozitiv din acest articol.

  Notă: Dacă s-a instalat anterior Windows NT 4.0 sau Windows 2000 pe o partiţie de încărcare oglindită, consultaţi secţiunea Alte probleme din acest articol.
 2. Utilizaţi caracteristica Last Known Good Configuration. Aceasta poate rezolva problema, în cazul în care aţi instalat un driver de dispozitiv incompatibil pentru controlerul de încărcare. Pentru informaţii suplimentare privind utilizarea caracteristicii Last Known Good Configuration, faceţi clic pe următorul număr de articol pentru a vedea articolul în Baza de cunoştinţe Microsoft:

  307852 Cum se porneşte computerul utilizând caracteristica Last Known Good Configuration din Windows XP

 3. Utilizaţi opţiunea Reparare cu programul de instalare Windows XP.Pentru informaţii suplimentare despre repararea Windows XP utilizând programul de instalare, faceţi clic pe următorul număr de articol pentru a vizualiza articolul în Baza de cunoştinţe Microsoft:

  315341 Cum se efectuează un upgrade pe loc (reinstalare) de Windows XP
 4. Restabiliţi o copie de rezervă a registry.Pentru informaţii suplimentare privind restabilirea unei copii de rezervă de registry, faceţi clic pe următorul număr de articol pentru a vedea articolul în Baza de cunoştinţe Microsoft:

  307545 Recuperarea după ce un registry deteriorat împiedică pornirea Windows XP (articolul poate să fie în limba engleză)

R E F E R I NŢ E

Pentru informaţii suplimentare despre mesajele de eroare „Stop 0x0000007B”, faceţi clic pe numerele de articol de mai jos pentru a vedea articolele în Baza de cunoştinţe Microsoft:

316401 Mesajul de eroare „STOP 0x0000007B” la repornirea computerului Windows XP (articolul poate să fie în limba engleză)
303786 Secţiunea lipsă [SysprepMassStorage] provoacă mesajul de eroare STOP 0x7B în imaginile sysprep Windows XP (articolul poate să fie în limba engleză)
315031 Imposibil de făcut upgrade cu versiunea MSDN de Windows XP (articolul poate să fie în limba engleză)
314082 Primiţi o eroare Stop 0x0000007B după ce mutaţi discul de sistem Windows XP pe alt computer (articolul poate să fie în limba engleză)
314859 Utilizarea F6 în timpul instalării Windows XP oferă suport limitat pentru driverele OEM (articolul poate să fie în limba engleză)
Proprietăți

ID articol: 324103 - Ultima examinare: 12 mar. 2008 - Revizie: 1

Feedback