STOP: 0x0000009C (0x00000004, 0x00000000, 0xb2000000, 0x00020151) ...

Pentru versiunea Microsoft Windows NT 4.0 şi Windows 2000 a acestui articol, consultaţi 162363 (articolul poate să fie în limba engleză).

S I M P T O M E

Poate apărea următorul mesaj de eroare de tip Stop:

STOP: 0x0000009C (0x00000004, 0x00000000, 0xb2000000, 0x00020151)
"MACHINE_CHECK_EXCEPTION"
Cei patru parametri din paranteze pot varia.

C A U ZĂ

Acest comportament se produce deoarece procesorul computerului a detectat şi a raportat o eroare de hardware nerecuperabilă în Windows XP. Pentru aceasta, procesorul a utilizat caracteristica MCE (Machine Check Exception) a procesoarelor Pentium sau caracteristica MCA (Machine Check Architecture) a anumitor procesoare Pentium Pro. Mesajul de eroare poate fi provocat de următorii factori:

  • Erori de magistrală de sistem
  • Erorile de memorie care pot include probleme de paritate sau de tip ECC (Error Correction Code)
  • Erorile de memorare în cache din procesor sau componentele hardware
  • Erori de tip TLB (Translation Lookaside Buffers) în procesor
  • Alte probleme detectate de hardware specifice distribuitorului CPU-ului.
  • Probleme detectate de hardware specifice distribuitorului

S T A R E

Acest comportament este cel proiectat.

I N F O R M AŢ I I S U P L I M E N T A R E

O excepţie de verificare a computerului se produce când Windows XP şi platforma hardware nu se pot recupera dintr-o eroare hardware astfel încât sistemul să continue să funcţioneze cu succes şi în mod fiabil. O diagnosticare mai specifică a excepţiilor de verificare a computerului este dificilă şi nu există soluţii generale. Contactaţi producătorul componentelor hardware sau un tehnician de componente hardware pentru a obţine ajutor la depanarea acestor probleme.

Excepţiile de verificare a computerului sunt cauzate frecvent de următoarele situaţii:

  • Procesorul sau placa de bază funcţionează în afara parametrilor specificaţi. De exemplu, procesorul sau magistrala au viteza depăşită. Recomandăm să utilizaţi componentele hardware la vitezele specificate de producător.
  • Computerul poate fi destabilizat de probleme de alimentare, fluctuaţii de tensiune şi de întreruperile de curent. Asiguraţi-vă că aveţi computerul conectat la o reţea de alimentare fiabilă şi stabilă.
  • Condiţiile termice extreme cauzate de defecţiunea dispozitivelor de răcire (cum ar fi un ventilator) pot provoca stricăciuni în computer. Asiguraţi-vă că funcţionează toate dispozitivele de răcire.
  • Aveţi memorie defectă sau memorie care nu are tipul corect pentru computer. Dacă aţi modificat recent configuraţia de memorie, reveniţi la configuraţia anterioară pentru a determina ce este greşit. Asiguraţi-vă că utilizaţi memoria corectă pentru computerul dvs.
Notă Componentele hardware pot accepta caracteristici suplimentare de înregistrare a evenimentelor, care reţin excepţia de verificare a computerului şi propun o soluţie mai specifică.

Procesoarele Pentium şi Pentium Pro furnizează un mecanism pentru detectarea şi raportarea problemelor de hardware, cum ar fi erorile de memorare în memoria cache şi cele de paritate a memoriei. Pentru a semnaliza o eroare de hardware, procesorul semnalizează detectarea unei erori de verificare a computerului prin generarea unei excepţii de verificare a computerului (Interrupt 18). Windows XP raportează eroarea şi afişează parametrii care pot fi utilizaţi pentru decodificarea excepţiei. Contactaţi distribuitorul de hardware sau producătorul procesorului pentru informaţii despre Machine Check Architecture sau consultaţi Intel Pentium Pro Family Developer's Manual - Volume 3: Operating System Writer's Manual.

Proprietăți

ID articol: 329284 - Ultima examinare: 6 oct. 2006 - Revizie: 1

Feedback