Meniu vertical Screensaver estompat

Se aplică la: Microsoft Windows XP Home EditionMicrosoft Windows XP ProfessionalMicrosoft Windows XP Service Pack 2

Comun


Tudor Sengupta MVP

EXONERARE DE RĂSPUNDERE PENTRU CONȚINUTUL SOLUȚIILOR COMUNITARE


MICROSOFT CORPORATION ȘI/SAU FURNIZORII RESPECTIVI NU FAC NICIO REPREZENTARE CU PRIVIRE LA ADECVAREA, FIABILITATEA SAU ACURATEȚEA INFORMAȚIILOR ȘI A ILUSTRAȚIILOR ASOCIATE CONȚINUTE ÎN ACEST DOCUMENT. TOATE ACESTE INFORMAȚII ȘI ELEMENTE GRAFICE ASOCIATE SUNT FURNIZATE "CA ATARE" FĂRĂ NICIO GARANȚIE DE NICIUN FEL. MICROSOFT ȘI/SAU FURNIZORII SĂI RESPECTIVI NEAGĂ TOATE GARANȚIILE ȘI CONDIȚIILE CU PRIVIRE LA ACESTE INFORMAȚII ȘI ELEMENTE GRAFICE ASOCIATE, INCLUSIV TOATE GARANȚIILE IMPLICITE ȘI CONDIȚIILE DE VANDABILITATE, ADECVARE PENTRU UN ANUMIT SCOP, EFORT UMAN, TITLU ȘI NEÎNCĂLCARE. SUNTEȚI DE ACORD ÎN MOD EXPRES CĂ MICROSOFT ȘI/SAU FURNIZORII SĂI NU SUNT RĂSPUNZĂTORI PENTRU NICIO DAUNĂ DIRECTĂ, INDIRECTĂ, PUNITIVE, INCIDENTALĂ, SPECIALĂ, CONSECUTIVĂ SAU ORICE DAUNE, INCLUSIV, FĂRĂ LIMITARE, DAUNE PENTRU PIERDEREA DE UTILIZARE, DATE SAU PROFITURI, CARE DECURG DIN SAU ÎN VREUN FEL LEGATE DE UTILIZAREA SAU INCAPACITATEA DE A UTILIZA INFORMAȚIILE ȘI ILUSTRAȚIILE ASOCIATE CUPRINSE ÎN ACEST DOCUMENT, INDIFERENT DACĂ SE BAZEAZĂ PE CONTRACT, PREJUDICIU, NEGLIJENȚĂ, RĂSPUNDERE STRICTĂ SAU ALTFEL, CHIAR DACĂ MICROSOFT SAU ORICARE DINTRE FURNIZORII ACESTUIA A FOST INFORMAT CU PRIVIRE LA POSIBILITATEA UNOR DAUNE.

Rezumat


Atunci când o încercare de a schimba screensaver-ul, el sau ea nu o poate modifica, deoarece meniul vertical Screensaver este estompat.

SIMPTOMELE


Atunci când o încercare de a schimba screensaver-ul, el sau ea nu o poate modifica, deoarece meniul vertical Screensaver este estompat.

CAUZA


Acest lucru se întâmplă dacă politica de Screensaver este setată fie prin Politica de grup, fie prin registry.

REZOLUȚIE


Pentru a rezolva această problemă:-începeți>rulează>tastați regedit >faceți clic pe OK sau apăsați tasta Enter. acum navigați la următoarele locații:-HKEY_CURRENT_USER \Software\Policies\Microsoft\Windows\Control Panel\Desktop acum aflați SCRNSAVE. Intrare EXE în panoul din dreapta și ștergeți-l. HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\Control Panel\Desktop acum aflați SCRNSAVE. Intrare EXE în panoul din dreapta și ștergeți-l. Închideți Registry Editor și reporniți computerul. 

MAI MULTE INFORMAȚII


Înainte de a șterge sau a modifica orice cheie de registry, trebuie să faceți backup pentru registry. Consultați:-cum să faceți backup, să editați și să restaurați registry în Windows XP și Windows Server 2003