Depanarea situaţiilor în care nu este posibilă terminarea procesului de înregistrare la MSN sau de conectare la site-urile Web cu securizare SSL (128 de biţi) utilizând Internet Explorer în Windows XP

INTRODUCERE

Acest articol descrie depanarea situaţiilor în care nu se poate conecta la site-urile Web cu securizare SSL (128 de biţi) (https://) utilizând Internet Explorer din Windows XP.

Notă Înainte de a urma aceşti paşi, căutaţi în Baza de cunoştinţe Microsoft informaţii despre problema întâlnită. Dacă primiţi un anumit mesaj de eroare sau un anumit comportament, căutaţi în Baza de cunoştinţe Microsoft utilizând textul din mesajul de eroare şi o descriere a problemei sau a comportamentului. Pentru a căuta în Baza de cunoştinţe Microsoft, vizitaţi următorul sit Web Microsoft: Pentru a depana situaţiile în care nu este posibilă conectarea la site-uri Web securizate SSL (128 de biţi) prin utilizarea Internet Explorer, utilizaţi metodele următoare, în ordinea în care sunt prezentate. După fiecare metodă, testaţi dacă este rezolvată problema încercând să vă conectaţi prin Internet Explorer la un site Web ce utilizează securizare SSL (128 de biţi). Dacă se realizează conectarea la site-ul Web cu securizare SSL (128 de biţi), nu mai este necesară utilizarea metodelor următoare. Dacă problema nu este rezolvată, treceţi la următoarea metodă.

Înapoi la început

I N F O R M AŢ I I S U P L I M E N T A R E

Ştergerea fişierelor temporare Internet

Pentru a şterge fişierele temporare Internet, urmaţi aceşti paşi:
 1. Porniţi Internet Explorer.
 2. În meniul Instrumente, faceţi clic pe Opţiuni Internet, apoi pe fila General.
 3. Sub Fişiere temporare Internet, faceţi clic pe Ştergere module cookie.
 4. Faceţi clic pe OK când vi se solicită confirmarea ştergerii.
 5. Faceţi clic pe Ştergere fişiere.
 6. Faceţi clic pe OK când vi se solicită confirmarea ştergerii.
 7. Sub Istoric, faceţi clic pe Ştergere istoric.
 8. Faceţi clic pe Da când vi se solicită confirmarea ştergerii istoricului site-urilor Web vizitate.
 9. Faceţi clic pe OK.
Înapoi la început

Configurarea securităţii, conţinutului şi a setărilor complexe în Internet Explorer

Pentru a configura securitatea, conţinutul şi setările complexe pentru Internet Explorer, urmaţi aceşti paşi:
 1. Configuraţi setările de securitate pentru zona Site-uri de încredere în Internet Explorer. Pentru aceasta, urmaţi paşii de mai jos:
  1. În Internet Explorer, în meniul Instrumente, faceţi clic pe Opţiuni Internet, apoi pe fila Securitate.
  2. Faceţi clic pe Situri de încredere, apoi pe Nivel implicit.
  3. Adăugaţi site-ul Web securizat SSL (128 de biţi) la zona Situri de încredere. Pentru aceasta, faceţi clic pe Situri, tastaţi URL-ul site-ului în caseta Adăugaţi la zonă acest sit Web, faceţi clic pe Adăugare, pe OK, apoi pe Se aplică.
 2. Ştergeţi starea SSL şi istoricul Completare automată. Pentru aceasta, urmaţi paşii de mai jos:
  1. Faceţi clic pe fila Conţinut.
  2. Sub Certificate, faceţi clic pe Dezactivare stare SSL.
  3. Faceţi clic pe OK când primiţi mesajul că a fost şters cu succes cache-ul SSL.
  4. Sub Informaţii personale, faceţi clic pe Completare automată.
  5. Sub Ştergere istoric Completare automată, faceţi clic pe Ştergere formulare, apoi pe OK când vi se solicită confirmarea operaţiunii.
  6. Faceţi clic pe Ştergere parole, faceţi clic pe OK când vi se solicită ştergerea tuturor parolelor salvate anterior, apoi faceţi clic pe OK de două ori.
 3. Verificaţi că Internet Explorer este configurat să utilizeze SSL 2.0 şi SSL 3.0 Pentru aceasta, urmaţi paşii de mai jos:
  1. Faceţi clic pe fila Complex.
  2. Sub Securitate în caseta Setări, bifaţi casetele de selectare Se utilizează SSL 2.0 şi Se utilizează SSL 3.0 (dacă acestea nu sunt deja bifate), apoi faceţi clic pe OK.
Înapoi la început

Verificarea corectitudinii setărilor de dată şi oră de pe computer

Pentru a verifica configurarea computerului cu setările corecte de dată şi oră, urmaţi aceşti paşi:
 1. Faceţi clic pe Start, apoi pe Panou de control.
 2. Faceţi clic pe Opţiuni regionale, de limbă, de dată şi oră, apoi pe Dată şi oră.
 3. Faceţi clic pe fila Dată şi oră.
 4. Asiguraţi-vă că setările de dată şi oră sunt configurate pentru a utiliza data şi ora curentă, apoi faceţi clic pe OK.

Verificarea utilizării de către computer a criptării pe 128 de biţi

Pentru a verifica dacă se utilizează criptarea pe 128 de biţi pe computer, urmaţi aceşti paşi:
 1. Porniţi Internet Explorer.
 2. În meniul Ajutor, faceţi clic pe Despre Internet Explorer.
 3. Nivelul de criptare utilizat de computer apare lângă cuvintele Putere de criptare. Verificaţi că valoarea Putere de criptare apare ca 128-bit.
 4. Faceţi clic pe OK.
Înapoi la început

Utilizarea Restaurare sistem pentru aducerea computerului într-o stare anterioară

Caracteristica Restaurare sistem din Windows XP face un „instantaneu” al fişierelor critice de sistem şi al unor fişiere de programe şi stochează aceste informaţii ca puncte de restaurare. Aveţi posibilitatea să utilizaţi aceste puncte de restaurare pentru a aduce Windows XP la o stare anterioară.

Pentru informaţii suplimentare despre cum se utilizează punctele de restaurare pentru ca Windows XP să revină la o stare anterioară, faceţi clic pe următorul număr de articol pentru a vedea articolul în Baza de cunoştinţe Microsoft:

306084 Cum se restabileşte sistemul de operare la o stare anterioară în Windows XP

Înapoi la început

Verificarea configuraţiei programelor paravan de protecţie sau antivirus de la terţi

Asiguraţi-vă că programele antivirus sau paravan de protecţie de la terţi care sunt instalate pe computer sunt corect configurate şi nu vă împiedică să vă conectaţi la situri Web cu securitate sporită. Pentru mai multe informaţii, consultaţi documentaţia produsului sau luaţi legătura cu producătorul programului.

Pentru informaţii despre contactarea producătorului programului software, faceţi clic pe numărul de articol corespunzător din lista următoare pentru a vedea articolul din Baza de cunoştinţe Microsoft:

65416 Listă cu informaţii de contact ale distribuitorilor terţi de hardware şi software, A-K (articolul poate să fie în limba engleză)
60781 Listă cu informaţii de contact ale distribuitorilor terţi de hardware şi software, L-P (articolul poate să fie în limba engleză)
60782 Listă cu informaţii de contact ale distribuitorilor terţi de hardware şi software, Q-Z (articolul poate să fie în limba engleză)


Microsoft vă oferă informaţiile de contact ale terţilor pentru a vă ajuta să găsiţi suport tehnic. Aceste informaţi de contact se pot schimba fără notificare prealabilă. Microsoft nu garantează acurateţea acestor informaţii de contact ale terţilor.

Înapoi la început

Utilizarea instrumentului System File Checker (Sfc.exe) pentru a scana toate fişierele protejate cu WFP (Windows File Protection)

Utilizaţi System File Checker cu parametrul /scannow pentru scanarea imediată şi verificarea versiunilor tuturor fişierelor de sistem protejate WFP. Dacă System File Checker descoperă că un astfel de fişier a fost suprascris, recuperează versiunea corectă din folderul cache (Systemroot\System32\Dllcache) sau din fişierele sursă de instalare Windows, apoi înlocuieşte fişierul incorect. De asemenea, System File Checker verifică şi repopulează folderul cache. Este necesar să fi făcut log on ca administrator sau ca membru al grupului Administratori pentru a executa instrumentul System File Checker.

Pentru a executa System File Checker cu parametrul /scannow, urmaţi aceşti paşi:
 1. Faceţi clic pe Start, apoi pe Executare.
 2. În caseta Deschidere, tastaţi cmd, apoi faceţi clic pe OK.
 3. La promptul de comandă, tastaţi sfc /scannow, apoi apăsaţi ENTER:
Pentru informaţii suplimentare despre System File Checker, faceţi clic pe următorul număr de articol pentru a vedea articolul în Baza de cunoştinţe Microsoft:

310747 Descrierea instrumentului System File Checker (Sfc.exe) din Windows XP şi Windows Server 2003 (articolul poate să fie în limba engleză)
Înapoi la început

Verificarea că serviciul Microsoft Cryptographic Services este pornit

Pentru a verifica că este pornit serviciul Cryptographic Services sau pentru a-l porni dacă nu este pornit deja, urmaţi aceşti paşi:
 1. Faceţi clic pe Start, apoi pe Executare.
 2. În caseta Deschidere, tastaţi cmd, apoi faceţi clic pe OK.
 3. La promptul de comandă, tastaţi net start cryptsvc, apoi apăsaţi ENTER.
 4. Tastaţi exit pentru a închide promptul de comandă.
Înapoi la început

Reînregistrarea fişierelor .dll

Reînregistraţi următoarele fişiere .dll:
Softpub.dll
Wintrust.dll

Initpki.dll
Dssenh.dll

Rsaenh.dll

Gpkcsp.dll
Sccbase.dll
Slbcsp.dll

Cryptdlg.dll
Pentru a reînregistra aceste fişiere, urmaţi aceşti paşi:
 1. Faceţi clic pe Start, apoi pe Executare.
 2. În caseta Deschidere, tastaţi cmd, apoi faceţi clic pe OK.
 3. La promptul de comandă, tastaţi următoarele linii şi apăsaţi ENTER după fiecare linie:
  regsvr32 softpub.dll
  regsvr32 wintrust.dll

  regsvr32 initpki.dll
  regsvr32 dssenh.dll

  regsvr32 rsaenh.dll

  regsvr32 gpkcsp.dll
  regsvr32 sccbase.dll
  regsvr32 slbcsp.dll

  regsvr32 cryptdlg.dll
 4. Faceţi clic pe OK când primiţi mesajul că a s-a încheiat cu succes DllRegisterServer în NumeFişier.
 5. Tastaţi exit.
Înapoi la început

Crearea unui profil utilizator nou

Dacă profilul de utilizator Windows este deteriorat, este posibil să nu accesaţi site-urile Web securizate SSL (128 de biţi). Pentru depanare, faceţi log on pe computer ca un alt utilizator şi încercaţi să vă conectaţi la un site Web securizat SSL (128 de biţi). Dacă vă conectaţi la site-urile Web securizate SSL (128 de biţi) când aţi făcut log on ca un alt utilizator, este posibil să fie deteriorat profilul dvs. de utilizator. Pentru a rezolva problema, faceţi copii de rezervă pentru informaţiile şi setările pe care le doriţi din profilul dvs. (de exemplu, folderele Documentele mele şi Preferinţe), apoi ştergeţi profilul deteriorat.

Pentru a şterge un profil de utilizator, urmaţi aceşti paşi:
 1. Faceţi log on pe computer ca Administrator sau ca membru al grupului Administratori.
 2. Faceţi clic pe Start, apoi pe Panou de control.
 3. Faceţi clic pe Performanţă şi întreţinere, apoi pe Sistem.
 4. Faceţi clic pe fila Complex, apoi pe Setări sub Profiluri utilizator.
 5. În lista Profiluri stocate pe acest computer, faceţi clic pe profilul de utilizator pe care doriţi să îl ştergeţi, apoi faceţi clic pe Ştergere.
 6. Faceţi clic pe Da când vi se cere să confirmaţi ştergerea.
 7. Faceţi clic pe OK de două ori, apoi ieşiţi din Panoul de control.
 8. Faceţi log off de pe computer ca Administrator, apoi faceţi log on ca utilizator.

  Windows creează un profil nou pentru utilizatorul respectiv.
Notă Ca alternativă, se poate crea un cont utilizator nou, apoi copia datele din profilul vechi în profilul noului utilizator.

Pentru informaţii suplimentare privind acestea, faceţi clic pe următorul număr de articol pentru a vedea articolul în Baza de cunoştinţe Microsoft:

811151 Cum se copiază datele dintr-un profil utilizator deteriorat într-un profil nou

Înapoi la început
Proprietăți

ID articol: 813444 - Ultima examinare: 11 aug. 2006 - Revizie: 1

Feedback