Cum se elimină primul computer Exchange Server 2003 din grupul administrativ

Pentru versiunea Microsoft Windows Exchange 2000 a acestui articol, consultaţi 307917 (articolul poate să fie în limba engleză).

R E Z U M A T

Acest articol descrie paşii de eliminare a primului computer Microsoft Exchange Server 2003 dintr-un grup administrativ. Primul computer Exchange Server 2003 care este instalat într-un grup administrativ deţine anumite roluri importante. De exemplu, primul server găzduieşte folderul Offline Address Book, folderul Schedule+ Free Busy, folderul Events Root şi alte foldere. De aceea, trebuie să procedaţi cu atenţie când eliminaţi acest server din grupul administrativ de care aparţine.

Reproducerea tuturor folderelor publice pe alt server

Toate folderele publice şi folderele de sistem care sunt găzduite pe primul computer Exchange 2003 trebuie să fie reproduse pe alt computer Exchange 2003 care se află pe site. Restul articolului se referă la acest alt computer ca server destinaţie. Serverul care este eliminat este denumit server sursă.
 1. Faceţi clic pe Start, indicaţi spre Programs, spre Microsoft Exchange, apoi faceţi clic pe System Manager.
 2. Dacă este activată opţiunea Display administrative groups, extindeţi Administrative Groups, apoi extindeţi Primul grup administrativ.
  Notă Pentru a afişa grupurile administrative, faceţi clic cu butonul din dreapta pe Firma_dvs., pe Properties, faceţi clic pentru a bifa caseta de selectare Display administrative groups, faceţi clic pe OK de două ori, apoi reporniţi Exchange System Manager.
 3. Extindeţi Folders, extindeţi Public Folders, faceţi clic cu butonul din dreapta pe un folder public de nivel superior, apoi faceţi clic pe Properties.
 4. Faceţi clic pe fila Replication, apoi faceţi clic pe Add.
 5. În caseta Select a Public Store, selectaţi numele serverului unde doriţi să se creeze o dublură a acestui folder public (serverul destinaţie), apoi faceţi clic pe OK.
 6. Faceţi clic pe Apply, apoi pe OK. Dacă acest folder public conţine subfoldere şi dacă doriţi ca aceste subfoldere să aibă o dublură pe serverul destinaţie, faceţi clic cu butonul din dreapta pe folderul public de nivel superior, faceţi clic pe All Tasks, apoi pe Manage Settings.
 7. În caseta Propagate Folder Settings, faceţi clic pentru a bifa caseta de selectare Replicas, apoi faceţi clic pe OK. Când terminaţi acest pas, toate subfolderele ale acelui folder de nivel superior au o dublură pe serverul destinaţie.

  Notă Din motive de performanţă, nu va fi întotdeauna posibil să deţineţi dubluri ale tuturor subfolderelor unui folder de nivel superior pe alt server. Luaţi aceasta în considerare înainte să parcurgeţi această procedură.
  Pentru mai multe informaţii, faceţi clic pe următorul număr de articol pentru a-l vedea în Baza de cunoştinţe Microsoft:

  273479 Descrierea funcţionalităţii de referinţă a folderelor publice în Exchange 2000 Server şi în Exchange Server 2003 (articolul poate să fie în limba engleză)
 8. Repetaţi paşii de la 1 la 7 pentru toate folderele de nivel superior şi toate subfolderele pe care doriţi să le reproduceţi.
 9. După ce s-au creat dublurile pe serverul destinaţie, aşteptaţi să se termine reproducerea, apoi asiguraţi-vă că folderele dublură sunt sincronizate cu folderele sursă. Pentru aceasta, urmaţi aceşti paşi:
  1. Faceţi clic cu butonul din dreapta pe folderul public pe care doriţi să îl verificaţi, apoi faceţi clic pe Properties.
  2. Faceţi clic pe fila Replication, apoi faceţi clic pe Details.
  3. Când s-a terminat reproducerea, coloana Replication Status indică In Sync.
 10. După ce aţi confirmat că s-a terminat reproducerea pentru fiecare folder, trebuie să opriţi reproducerea pentru fiecare folder public. Pentru aceasta, urmaţi aceşti paşi:
  1. Extindeţi Public Folders, faceţi clic cu butonul din dreapta pe un folder public de nivel superior, apoi faceţi clic pe Properties.
  2. Faceţi clic pe fila Replication.
  3. În secţiunea Replicate content to these public stores, faceţi clic pe numele depozitului folderelor publice care se află pe serverul sursă, faceţi clic pe Remove, pe Apply, apoi pe OK.

Re-găzduirea folderului Offline Address Book

 1. Faceţi clic pe Start, indicaţi spre Programs, spre Microsoft Exchange, apoi faceţi clic pe System Manager.
 2. Dacă este activată opţiunea Display administrative groups, extindeţi Administrative Groups, apoi extindeţi Primul grup administrativ (unde Primul grup administrativ este numele grupului dvs. administrativ).
  Notă Pentru a afişa grupurile administrative, faceţi clic cu butonul din dreapta pe Firma_dvs., pe Properties, faceţi clic pentru a bifa caseta de selectare Display administrative groups, faceţi clic pe OK de două ori, apoi reporniţi Exchange System Manager.
 3. Extindeţi Folders, faceţi clic cu butonul din dreapta pe Public Folders, apoi pe View System Folders.

  Notă Dacă nu vedeţi opţiunea View System Folders, înseamnă că vizualizaţi deja folderele de sistem.
 4. Extindeţi Public Folders, apoi extindeţi Offline Address Book.
 5. Faceţi clic cu butonul din dreapta pe /o=Nume firmă/cn=addrlists/cn=oabs/cn=Default Offline Address List, apoi faceţi clic pe Properties.

  Notă Dacă primiţi un mesaj care afirmă că proxy-ul de corespondenţă pentru acest folder nu s-a găsit, faceţi clic pe OK.
 6. Faceţi clic pe fila Replication, apoi faceţi clic pe Add.
 7. În caseta Select a Public Store, selectaţi numele serverului unde doriţi să se creeze o dublură a acestui folder public (serverul destinaţie), apoi faceţi clic pe OK.
 8. Faceţi clic pe Apply, apoi pe OK. Dacă acest folder public conţine subfoldere şi dacă doriţi ca aceste subfoldere să aibă o dublură pe serverul destinaţie, faceţi clic cu butonul din dreapta pe folderul public de nivel superior, faceţi clic pe All Tasks, apoi pe Manage Settings.
 9. În caseta Propagate Folder Settings, faceţi clic pentru a bifa caseta de selectare Replicas, apoi faceţi clic pe OK. Când terminaţi acest pas, toate subfolderele ale acelui folder de nivel superior au o dublură pe serverul destinaţie.
 10. După ce s-au creat dublurile pe serverul destinaţie, aşteptaţi să se termine reproducerea, apoi asiguraţi-vă că folderele dublură sunt sincronizate cu folderele sursă. Pentru aceasta, urmaţi aceşti paşi:
  1. Faceţi clic cu butonul din dreapta pe folderul public pe care doriţi să îl verificaţi, apoi faceţi clic pe Properties.
  2. Faceţi clic pe fila Replication, apoi faceţi clic pe Details.
  3. Când s-a terminat reproducerea, coloana Replication Status indică In Sync.
 11. După ce aţi confirmat că s-a terminat reproducerea pentru fiecare folder, trebuie să eliminaţi dublura de pe serverul sursă. Pentru aceasta, urmaţi aceşti paşi:
  1. Faceţi clic cu butonul din dreapta pe /o=Nume organizaţie/cn=addrlists/cn=oabs/cn=Default Offline Address List, apoi faceţi clic pe Properties.
  2. Faceţi clic pe fila Replication.
  3. În secţiunea Replicate content to these public stores, faceţi clic pe numele depozitului folderelor publice de pe serverul sursă, faceţi clic pe Remove, pe Apply, apoi pe OK.
 12. Repetaţi pasul 11 pentru fiecare subfolder al agendei offline şi pentru fiecare listă de adrese offline suplimentară.

Schimbarea serverului responsabil cu generarea listei de adrese offline

 1. Porniţi Exchange System Manager, extindeţi Recipients, apoi faceţi clic pe containerul Offline Address Lists.
 2. În panoul din partea dreaptă, faceţi clic cu butonul din dreapta pe Default Offline Address List, apoi faceţi clic pe Properties.  În caseta de dialog Default Offline Address List Properties, serverul care urmează să fie eliminat din grupul administrativ se va afla pe lista de pe server Offline address list.
 3. Faceţi clic pe Browse, apoi tastaţi numele serverului la care s-a adăugat dublura Offline Address Book în secţiunea „Re-găzduirea folderului Offline Address Book”.
 4. Faceţi clic pe OK.

  Serverul nou este listat acum ca serverul listei de adrese offline.
 5. În caseta de dialog Default Offline Address List Properties, faceţi clic pe OK. Poate fi necesar să închideţi şi să reporniţi Exchange System Manager înainte să se afişeze modificarea.

Re-găzduirea folderului Schedule+ Free Busy

 1. Faceţi clic pe Start, indicaţi spre Programs, spre Microsoft Exchange, apoi faceţi clic pe System Manager.
 2. Dacă este activată opţiunea Display administrative groups, extindeţi Administrative Groups, apoi extindeţi Primul grup administrativ (unde Primul grup administrativ este numele grupului dvs. administrativ).

  Notă Pentru a afişa grupurile administrative, faceţi clic cu butonul din dreapta pe Firma_dvs., pe Properties, faceţi clic pentru a bifa caseta de selectare Display administrative groups, faceţi clic pe OK de două ori, apoi reporniţi Exchange System Manager.
 3. Extindeţi Folders, apoi faceţi clic pe Public Folders.
 4. Faceţi clic cu butonul din dreapta pe Public Folders, apoi faceţi clic pe View System Folders.

  Notă Dacă nu vedeţi opţiunea View System Folders, înseamnă că vizualizaţi deja foldere de sistem.
 5. Extindeţi Schedule+ Free Busy, faceţi clic cu butonul din dreapta pe folderul EX:/o=Nume_organizaţie/ou=Nume_grup_administrativ, apoi faceţi clic pe Properties.

  Notă Dacă primiţi un mesaj care afirmă că proxy-ul de corespondenţă pentru acest folder nu s-a găsit, faceţi clic pe OK.
 6. Faceţi clic pe fila Replication, apoi faceţi clic pe Add.
 7. În caseta Select a Public Store, selectaţi numele serverului unde doriţi să se creeze o dublură a acestui folder public (serverul destinaţie), apoi faceţi clic pe OK.
 8. Faceţi clic pe Apply, apoi pe OK. Dacă acest folder public conţine subfoldere şi dacă doriţi ca aceste subfoldere să aibă o dublură pe serverul destinaţie, faceţi clic cu butonul din dreapta pe folderul public de nivel superior, faceţi clic pe All Tasks, apoi pe Manage Settings.
 9. În caseta Propagate Folder Settings, faceţi clic pentru a bifa caseta de selectare Replicas, apoi faceţi clic pe OK. Când terminaţi acest pas, toate subfolderele ale acelui folder de nivel superior au o dublură pe serverul destinaţie.
 10. După ce s-au creat dublurile pe serverul destinaţie, aşteptaţi să se termine reproducerea, apoi asiguraţi-vă că folderele dublură sunt sincronizate cu folderele sursă. Pentru aceasta, urmaţi aceşti paşi:
  1. Faceţi clic cu butonul din dreapta pe folderul public pe care doriţi să îl verificaţi, apoi faceţi clic pe Properties.
  2. Faceţi clic pe fila Replication, apoi faceţi clic pe Details.
  3. Când s-a terminat reproducerea, coloana Replication Status indică In Sync.
 11. După ce aţi confirmat că reproducerea s-a terminat, trebuie să opriţi reproducerea pentru acest folder. Pentru aceasta, urmaţi aceşti paşi:
  1. Extindeţi Public Folders, faceţi clic cu butonul din dreapta pe folderul EX:/o=Nume_organizaţie/ou=Nume_grup_administrativ, apoi faceţi clic pe Properties.
  2. Faceţi clic pe fila Replication.
  3. În secţiunea Replicate content to these public stores, faceţi clic pe numele depozitului folderelor publice de pe serverul sursă, faceţi clic pe Remove, pe Apply, apoi pe OK.
  4. Repetaţi pasul 11 pentru fiecare subfolder din folderul Schedule+ Free Busy şi pentru fiecare folder suplimentar care conţine informaţii de tip liber şi ocupat, care a fost reprodus pe serverul destinaţie.

Re-găzduirea folderului Organization Forms

Dacă serverul care este scos din funcţiune are găzduit folderul Organization Forms şi dacă acest server are o singură dublură, reproduceţi folderul Organization Forms pe alt server de pe site. Dacă nu reproduceţi acest folder, clienţii pot să nu mai răspundă (să se blocheze) atunci când se trimit mesaje rapoarte de ne-livrare (NDR) sau mesaje de confirmare de citire.
 1. Porniţi Exchange System Manager, extindeţi Administrative Groups, apoi extindeţi numele grupului dvs. administrativ.
 2. Extindeţi Folders, faceţi clic cu butonul din dreapta pe Public Folders, apoi pe View System Folders.

  Notă Dacă nu vedeţi opţiunea View System Folders, înseamnă că vizualizaţi deja foldere de sistem.
 3. Extindeţi folderul EFORMS REGISTRY.

  Dacă nu există un folder bibliotecă Organization Forms, ignoraţi restul paşilor din această secţiune.
 4. Faceţi clic cu butonul din dreapta pe folderul Organizational Forms, apoi faceţi clic pe Properties.  Notă Dacă primiţi un mesaj care afirmă că proxy-ul de corespondenţă pentru acest folder nu s-a găsit, faceţi clic pe OK.
 5. Adăugaţi o reproducere a acestui folder pe serverul destinaţie.

  Pentru mai multe informaţii despre cum se adaugă o reproducere a acestui folder pe serverul destinaţie, consultaţi subiectul „Reproducerea tuturor folderelor publice pe alt server”, mai sus în acest articol.
 6. După ce s-au creat dublurile pe serverul destinaţie, aşteptaţi să se termine reproducerea, apoi asiguraţi-vă că folderele dublură sunt sincronizate cu folderele sursă. Pentru aceasta, vizualizaţi proprietăţile folderului public respectiv, faceţi clic pe fila Replication, apoi pe Details. În cazul în care coloana Replication Status indică In Sync, folderele dublură s-au sincronizat cu folderele sursă.
 7. După ce confirmaţi că dublurile sunt sincronizate, eliminaţi dublura acestui folder de pe serverul sursă.

  Pentru mai multe informaţii despre cum se elimină folderul dublură de pe serverul sursă, consultaţi subiectul „Reproducerea tuturor folderelor publice pe alt server”, mai sus în acest articol.

Re-găzduirea Recipient Update Service (RUS)

 1. În Exchange System Manager, extindeţi Recipients, apoi faceţi clic pe Recipient Update Services.
 2. În titlurile de coloană din panoul din partea dreaptă, faceţi clic pe Exchange Server pentru a sorta serviciile Recipient Update Services după computerul Exchange Server care le găzduieşte.
 3. Faceţi clic pe serviciul Recipient Update Service care este găzduit pe computerul Exchange Server 2003 pe care plănuiţi să-l eliminaţi, apoi faceţi clic pe Properties.
 4. În fila General, alături de caseta Exchange server, faceţi clic pe Browse.
 5. În caseta de dialog Select Exchange Server, faceţi clic pe numele altui computer Exchange 2000 Server ca server nou de găzduire a serviciului Recipient Update Service, apoi faceţi clic pe OK de două ori.

Desemnarea altui server ca server principal al grupului de distribuire

Dacă acest server este serverul principal al grupului de distribuire, trebuie să desemnaţi alt server ca server principal al grupului de distribuire. Pentru aceasta, urmaţi aceşti paşi:
 1. Pe computerul Exchange 2003 pe care doriţi să-l desemnaţi ca server principal al grupului de distribuire, porniţi Exchange System Manager.
 2. Dacă este bifată caseta de selectare Display administrative groups, extindeţi Administrative Groups, extindeţi Primul grup administrativ (unde Primul grup administrativ este numele grupului dvs. administrativ), extindeţi Routing Groups, apoi extindeţi Primul grup de distribuire (unde Primul grup de distribuire este numele grupului de distribuire pentru care doriţi să schimbaţi serverul principal).

  Notă Pentru a afişa grupurile administrative, faceţi clic cu butonul din dreapta pe Prima organizaţie (unde Prima organizaţie este numele organizaţiei dvs.), faceţi clic pe Properties, faceţi clic pentru a bifa caseta de selectare Display administrative groups, faceţi clic pe OK de două ori, apoi reporniţi Exchange System Manager.
 3. Faceţi clic pe Members, faceţi clic cu butonul din dreapta în panoul din dreapta pe serverul pe care doriţi să-l faceţi server principal al grupului de distribuire, apoi faceţi clic pe Set as Master.

Crearea altei instanţe SRS (Site Replication Service)

Dacă acest computer Exchange 2003 are instalat SRS (Site Replication Service) şi acest serviciu este în execuţie, trebuie să creaţi un SRS nou în Exchange System Manager. Pentru aceasta, urmaţi aceşti paşi:
 1. Porniţi Exchange System Manager pe computerul Exchange Server 2003 unde doriţi să creaţi SRS, apoi extindeţi Tools.
 2. Faceţi clic cu butonul din dreapta pe Site Replication Service, faceţi clic pe New, apoi pe Site Replication Service.
 3. Când primiţi promptul Are you sure you want to install a new Site Replication Service on this server (NumeServer), faceţi clic pe Yes.
 4. Când primiţi promptul In order to create a Site Replication Service on the local machine, enter the password for the Exchange service account (Domeniu\Cont serviciu), tastaţi parola pentru contul serviciului Exchange.
Astfel, se creează SRS şi se creează, de asemenea, un acord de conectare a configuraţiei asociate.

Re-găzduirea conectorilor pe alt server

Dacă acest computer Exchange Server 2003 are conectori găzduiţi, aceştia trebuie să fie re-găzduiţi pe alt server înainte să eliminaţi acest computer Exchange 2003 din grupul de distribuire. De exemplu, dacă serverul sursă găzduieşte un conector X.400, trebuie să configuraţi acest conector pe serverul destinaţie.

Mutarea cutiilor poştale pe alt server

Dacă acest computer Exchange Server 2003 găzduieşte alte cutii poştale, acestea trebuie să fie mutate pe alt server înainte să eliminaţi acest computer Exchange 2003. Pentru aceasta, urmaţi aceşti paşi:
 1. Porniţi Exchange System Manager pe computerul sursă Exchange 2003.
 2. Faceţi dublu clic pe Servers, apoi găsiţi containerul serverului unde se află cutiile poştale ale utilizatorilor.

  De exemplu, dacă doriţi să mutaţi cutii poştale din grupul de stocare implicit şi din depozitul de cutii poştale, faceţi dublu clic pe First Storage Group, pe Mailbox Store, apoi faceţi clic pe Mailboxes.
 3. În panoul din partea dreaptă, faceţi clic pe cutiile poştale pe care doriţi să le mutaţi.
 4. Faceţi clic cu butonul din dreapta pe utilizatorii selectaţi, apoi faceţi clic pe Exchange Tasks.
 5. În Exchange Task Wizard, faceţi clic pe Next.
 6. Pe pagina Available Tasks, sub Select a task to perform, faceţi clic pe Move Mailbox, apoi pe Next.
 7. Pe pagina Move Mailbox, faceţi clic pe serverul destinaţie care se află în lista Server, faceţi clic pe un depozit de cutii poştale în lista Mailbox Store, apoi faceţi clic pe Next.
 8. Configuraţi modul în care doriţi să fie manevrate mesajele deteriorate care sunt găsite în timpul mutării, apoi faceţi clic pe Next de două ori.
Pentru mai multe informaţii despre mutarea cutiilor poştale în Exchange Server 2003, faceţi clic pe următorul număr de articol pentru a vedea articolul în Baza de cunoştinţe Microsoft:

821829 Mutarea cutiilor poştale în Exchange Server 2003 (articolul poate să fie în limba engleză)

Eliminarea primului computer Exchange Server 2003

Introduceţi CD-ul Exchange Server 2003 în unitatea CD-ROM din computerul Exchange 2003, apoi faceţi clic pe Eliminare pentru fiecare componentă care s-a instalat.

R E F E R I NŢ E

Pentru articole despre acelaşi subiect pentru Microsoft Exchange Server 5.5 şi Microsoft Exchange 2000 Server, faceţi clic pe următoarele numere de articole pentru a vedea articolele în Baza de cunoştinţe Microsoft:
152959 Cum se elimină primul server Exchange dintr-un site (articolul poate să fie în limba engleză)
275171 Cum se reiniţializează folderele de sistem pe un server Exchange 2000 (articolul poate să fie în limba engleză)
Proprietăți

ID articol: 822931 - Ultima examinare: 25 nov. 2007 - Revizie: 1

Feedback