Primiţi un mesaj de eroare „Acces refuzat” când încercaţi să instalaţi Windows XP Service Pack 2 sau Windows Server 2003 Service Pack 1

BUG #: 24561 (Content Maintenance)

Important Acest articol conţine informaţii despre modificarea valorilor din registry. Înainte de a face modificări în registry, asiguraţi-vă că aţi realizat o copie de rezervă. Dacă apare o problemă, asiguraţi-vă că ştiţi să restauraţi registry. Pentru mai multe informaţii despre copierea de rezervă, restaurarea şi modificarea registry, faceţi clic pe următorul număr de articol pentru a-l vizualiza în Baza de cunoştinţe Microsoft:
256986 Descrierea Registry din Microsoft Windows

S I M P T O M E

Când încercaţi să instalaţi Microsoft Windows XP Service Pack 2 (SP2) sau Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1), este posibil să vă confruntaţi cu oricare din următoarele probleme:
 • Pachetul service pack nu se poate instala.
 • Primiţi următorul mesaj de eroare:
  Service Pack setup has failed. Access is denied
 • Fişierul Svcpack.log conţine următorul mesaj de eroare:
  DoRegistryUpdates failed

C A U ZĂ

Aceste probleme pot apărea atunci când permisiunile pentru una sau mai multe chei de registry au restricţii care împiedică actualizarea acestor chei de registry. Nereuşita actualizării unei chei de registry poate provoca nereuşita programului de instalare.

R E M E D I E R E

Avertisment Pot apărea probleme grave dacă modificaţi incorect registry utilizând Registry Editor sau altă metodă. Aceste probleme pot necesita reinstalarea sistemului de operare. Microsoft nu poate garanta că aceste probleme pot fi remediate. Modificaţi registry pe propriul risc.

Notă Trebuie să fiţi membru al grupului de securitate administratori pentru a finaliza aceşti paşi.

Pentru a evita această problemă, urmaţi paşii următori.

Pasul 1: Verificaţi dacă este nu a reuşit actualizarea registry

 1. Deschideţi fişierul Svcpack.log. În mod implicit, acest fişier se află în folderul C:\Windows. Pentru a deschide fişierul Svcpack.log, faceţi clic pe Start, pe Executare (Run), tastaţi %windir%\svcpack.log, apoi faceţi clic pe OK.
 2. În meniul Editare (Edit), faceţi clic pe Găsire (Find).
 3. În caseta De găsit (Find what), tastaţi DoRegistryUpdates failed, apoi faceţi clic pe Următorul găsit (Find next).
 4. Dacă se găseşte un mesaj de eroare DoRegistryUpdates failed, există o problemă care împiedică actualizarea de registry. Mesajul de eroare va fi asemănător cu următorul exemplu:
  xxxx.xxx: DoInstallation:DoRegistryUpdates failed.

  xxxx.xxx: Access is denied.

  xxxx.xxx: Message displayed to the user: Access is denied.
  Notă xxxx.xxx reprezintă marca de timp a fiecărei intrări.

Pasul 2: Găsirea cheii de registry specificate

Imediat ce aţi verificat apariţia permisiunii nereuşite a unei chei de registry, trebuie să găsiţi cheia de registry corectă pentru a modifica permisiunile şi a permite instalarea cu succes a Windows XP SP2 sau a Windows Server 2003 SP1. Pentru aceasta, urmaţi paşii de mai jos:
 1. Includeţi informaţiile de registry în fişierul Setupapi.log activând înscrierea detaliată în jurnal.Pentru informaţii suplimentare privind modul de a activa înscrierea detaliată în jurnal, faceţi clic pe următorul număr de articol pentru a vedea articolul în Baza de cunoştinţe Microsoft:

  906485 Cum se activează înscrierea detaliată în jurnal pe un computer cu Windows XP (articolul poate să fie în limba engleză)
  Notă În mod implicit, cheile de registry nu se înregistrează în fişierul Setupapi.log.

  După ce activaţi înscrierea detaliată în jurnal, instalaţi din nou Windows XP SP2 sau Windows Server 2003 SP1 pentru a capta cheia de registry.
 2. Deschideţi fişierul Setupapi.log. În mod implicit, acest fişier se află în folderul C:\Windows. Pentru a deschide fişierul Setupapi.log, faceţi clic pe Start, pe Executare (Run), tastaţi %windir%\setupapi.log, apoi faceţi clic pe OK.
 3. Apăsaţi CTRL+END pentru a defila la sfârşitul fişierului Setupapi.log.
 4. În meniul Editare (Edit), faceţi clic pe Găsire (Find).
 5. În caseta De găsit (Find what), tastaţi Error 5: Access is denied sub Direction, faceţi clic pe Sus (Up), apoi pe Următorul găsit (Find Next).

  Intrarea găsită în fişierul Setupapi.log ar trebui să fie semănătoare cu următorul exemplu:
  #-007 Deleting registry key HKCR\vnd.ms.radio

  #E033 Error 5: Access is denied.
  Notă Linia de dinaintea intrării „Access is denied” indică cheia de registry la care se referă. În acest caz, HKCR indică secţiunea de registry etichetată „HKEY_CLASSES_ROOT”. „vnd.ms.radio” este o subcheie amplasată sub această secţiune de registry.

Pasul 3: Reiniţializaţi permisiunile de registry

După ce aţi găsit subcheia de registry cu permisiunile incorecte, actualizaţi permisiunile respectivei subchei.

Pentru a actualiza permisiunile unei subchei de registry, urmaţi aceşti paşi:
 1. Faceţi clic pe Start, pe Executare (Run), tastaţi regedit, apoi faceţi clic pe OK pentru a porni editorul de registry.
 2. Identificaţi şi faceţi clic cu butonul din dreapta pe subcheia de registry notată la pasul 2d, apoi bifaţi Permissions.
 3. Sub Group or user names, faceţi clic pe Administrators.
 4. Sub Permissions for Administrators, asiguraţi-vă că este bifată caseta de selectare Allow pentru următoarele intrări:
  • Full Control
  • Read
 5. Faceţi clic pe Se aplică, apoi pe OK.
 6. În meniul File, faceţi clic pe Exit pentru a închide Registry Editor.
Acum problema de permisiuni a subcheii de registry ar trebui să fie rezolvată, iar Windows XP SP2 sau Windows Server 2003 SP1 ar trebui să se instaleze cu succes. Dacă întâmpinaţi alte probleme când încercaţi să instalaţi Windows XP SP2 sau Windows Server 2003 SP1, repetaţi aceşti paşi după necesităţi.
Proprietăți

ID articol: 873148 - Ultima examinare: 16 ian. 2008 - Revizie: 1

Feedback