Cum se configurează un cont de poştă electronică AOL în Outlook Express

INTRODUCERE

Acest articol descrie modul în care se configurează Microsoft Outlook Express pentru a se conecta la un cont de poştă electronică AOL (America Online).

Până de curând, tehnologia de poştă electronică AOL nu era compatibilă cu Outlook Express. AOL a creat acum posibilitatea de a configura versiunile recente de Microsoft Outlook, Outlook Express şi Microsoft Entourage pentru a utiliza conturile de poştă electronică AOL.

Notă Anumite caracteristici de poştă electronică AOL nu sunt disponibile atunci când vă conectaţi la contul AOL utilizând Microsoft Outlook, Outlook Express sau Microsoft Entourage. Pentru mai multe informaţii despre aceasta, consultaţi secţiunea „Caracteristicile de poştă electronică AOL care nu sunt disponibile prin IMAP”.

I N F O R M AŢ I I S U P L I M E N T A R E

AOL utilizează protocolul IMAP (Internet Message Access Protocol) pentru corespondenţa de intrare şi SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) pentru cea de ieşire. Pentru a configura Outlook Express pentru conectarea la un cont de poştă electronică AOL, urmaţi aceşti paşi.

Pasul 1: Adăugaţi contul de poştă electronică AOL

Pentru a adăuga un cont de poştă electronică AOL în Outlook Express, urmaţi aceşti paşi:
 1. Înregistraţi-vă la AOL.
 2. Porniţi Outlook Express. Dacă Outlook Express nu este clientul implicit de poştă electronică, se poate să vi se solicite să specificaţi dacă doriţi să utilizaţi Outlook Express pe post de client implicit de poştă electronică. Pentru a selecta Outlook Express pe post de client implicit de poştă electronică, faceţi clic pe OK.
 3. Dacă vi se solicită să tastaţi numele în caseta Nume afişat, faceţi clic pe Revocare, apoi pe Da atunci când primiţi următorul mesaj de eroare:
  Noul cont Internet nu a fost creat încă. Sigur ieşiţi din expert?
 4. În Outlook Express, faceţi clic pe Conturi în meniul Instrumente.
 5. Faceţi clic pe Adăugare, apoi pe Corespondenţă.
 6. În caseta Nume afişat, tastaţi numele dvs. aşa cum doriţi să apară în mesajele de poştă electronică de ieşire, apoi faceţi clic pe Următorul.
 7. În caseta Adresă de poştă electronică, tastaţi aliasul de poştă electronică AOL. De exemplu, tastaţi utilizator@aol.com.
 8. Faceţi clic pe Următorul.
 9. În lista Serverul pentru primirea corespondenţei este, faceţi clic pe IMAP.
 10. În caseta Server pentru primirea poştei electronice (POP3, IMAP sau HTTP), tastaţi imap.aol.com.
 11. În caseta Server pentru expedierea poştei electronice (SMTP), tastaţi smtp.aol.com, apoi faceţi clic pe Următorul.
 12. În caseta Nume cont, tastaţi numele de cont AOL.
 13. În caseta Parolă, tastaţi parola pentru contul AOL.
 14. Dacă doriţi ca Outlook Express să salveze parola, lăsaţi bifată caseta de selectare Memorare parolă.
 15. Faceţi clic pe Următorul, apoi faceţi clic pe Terminare.

Pasul 2: Configuraţi contul de poştă electronică AOL

După ce adăugaţi contul de poştă electronică AOL, trebuie să configuraţi acest cont în Outlook Express. Pentru aceasta, urmaţi aceşti paşi:
 1. Când reveniţi la caseta de dialog Conturi Internet după ce finalizaţi paşii din secţiunea „Pasul 1: Adăugaţi contul de poştă electronică AOL”, faceţi clic pe fila Corespondenţă.

  Notă Dacă nu este deschisă caseta de dialog Conturi de acces Internet, faceţi clic pe Conturi în meniul Instrumente.
 2. În fila Corespondenţă, faceţi clic pe contul AOL pe care l-aţi adăugat, apoi faceţi clic pe Proprietăţi.
 3. Faceţi clic pe fila Servere, apoi faceţi clic pentru a bifa caseta de selectare Serverul impune autentificarea.
 4. Faceţi clic pe Se aplică, apoi pe fila Complex.
 5. În caseta Expediere poştă electronică (SMTP), tastaţi 587.

  Notă În mod implicit, numărul de port SMTP este 25.
 6. Faceţi clic pe Se aplică, apoi pe fila IMAP.
 7. Faceţi clic pentru a debifa caseta de selectare Păstrează folderele speciale în serverul IMAP, faceţi clic pe Se aplică, apoi pe OK.
 8. Faceţi clic Se aplică, apoi pe OK.
 9. Faceţi clic pe Închidere. Dacă primiţi următorul mesaj, faceţi clic pe Da:
  Descărcaţi foldere de pe serverul de poştă adăugat?

Caracteristici de poştă electronică AOL care nu sunt disponibile prin IMAP

Următoarele caracteristici AOL nu sunt disponibile atunci când configuraţi Outlook Express pentru a vă conecta la un server AOL IMAP:
 • În folderul Recently Deleted E-mail, mesajele de poştă electronică sunt marcate ca fiind pregătite pentru ştergere din folderul Inbox sau din folderul Sent Items, fiind apoi eliminate de serverele IMAP AOL în fiecare noapte. Anumite programe, cum ar fi Outlook, afişează mesajele de poştă electronică şterse în folderul original, cu semnalizarea pentru ştergere. Este posibil ca alte programe să nu afişeze aceste mesaje de poştă electronică.
 • Nu este posibilă vizualizarea stării unui mesaj de poştă electronică trimis sau a mesajelor de poştă electronică regăsite şi nedeschise, provenite de la membrii AOL.
 • Butonul Report Spam nu este disponibil pentru IMAP. Pentru a raporta mesajele de poştă electronică nedorită ca spam, mutaţi acele mesaje de poştă electronică în folderul de poştă nedorită, Spam.
 • Serverele IMAP AOL nu permit crearea de foldere în folderul rădăcină sau eliminarea lor din folderul rădăcină. Sunt vizibile folderele Inbox, Sent Items, Saved, Spam şi Voicemail. Accesarea folderului Voicemail nu este posibilă dacă nu se creează o abonare la produsul AOL Voicemail. Pentru mai multe informaţii despre AOL Voicemail, vizitaţi AOL Keyword: Voicemail.
 • Nu este posibilă adăugarea manuală de mesaje de poştă electronică la folderul Inbox sau la folderul Sent Items. Mesajele de poştă electronică apar în aceste foldere numai atunci când se primeşte sau este trimis un mesaj de poştă electronică de către serverul AOL IMAP.

R E F E R I NŢ E

Pentru mai multe informaţii despre configurarea poştei electronice cu AOL, consultaţi următorul site Web de ajutor online AOL: Microsoft vă oferă informaţiile de contact ale terţilor pentru a vă ajuta să găsiţi asistenţă tehnică. Aceste informaţii de contact se pot schimba fără notificare prealabilă. Microsoft nu garantează acurateţea acestor informaţii de contact ale terţilor.


Produsele producătorilor terţi prezentate în acest articol sunt fabricate de firme independente de Microsoft. Microsoft nu garantează în niciun fel, implicit sau în alt mod, funcţionarea sau fiabilitatea acestor produse.

Proprietăți

ID articol: 883081 - Ultima examinare: 20 mai 2008 - Revizie: 1

Feedback