Probleme care se pot produce la redarea fişierelor audio sau video în Windows Media Player

S I M P T O M E

Când încercaţi să redaţi un fişier video în Windows Media Player 11, redarea video nu funcţionează. Însă, redarea audio funcţionează.

În plus, când încercaţi să redaţi un fişier audio sau video în Windows Media Player 11, este posibil să primiţi un mesaj de eroare care seamănă cu unul din următoarele mesaje de eroare:
 • Windows Media Player nu poate reda fişierul, deoarece un codec necesar nu este instalat pe computer.
 • Windows Media Player nu poate reda, inscripţiona, extrage sau sincroniza fişierul, deoarece un codec audio necesar nu este instalat pe computer.
 • Pentru redarea acestui fişier este necesar un codec. Pentru a determina dacă acest codec este disponibil pentru descărcare de pe Web, faceţi clic pe Ajutor Web.
 • Format de fişier nevalid.

C A U ZĂ

Această problemă apare dacă un codec necesar pentru a reda fişierul nu este instalat pe computer.

R E Z O L UŢ I E

Pentru a rezolva această problemă, utilizaţi una din următoarele metode.

Metoda 1

Configuraţi Windows Media Player să descarce automat codecurile. Pentru aceasta, urmaţi aceşti paşi în Windows Media Player 11:
 1. În meniul Instrumente, faceţi clic pe Opţiuni.
 2. Faceţi clic pe fila Player, faceţi clic pentru a bifa caseta de selectare Se descarcă automat codecuri, apoi faceţi clic pe OK.
 3. Încercaţi să redaţi fişierul. Dacă vi se cere să instalaţi codecul, faceţi clic pe Instalare.
Dacă aceasta nu rezolvă problema, treceţi la metoda 2.

Metoda 2

Obţineţi şi instalaţi codecul. Pentru aceasta, urmaţi aceşti paşi în Windows Media Player 11:
 1. Determinaţi dacă pe computerul pe care îl utilizaţi pentru redarea fişierului este instalat codecul. Pentru aceasta, urmaţi aceşti paşi:
  1. În zona În redare, faceţi clic cu butonul din dreapta pe fişierul pe care încercaţi să îl redaţi, apoi faceţi clic pe Proprietăţi.
  2. Faceţi clic pe fila Fişier, notaţi codecurile specificate în zonele Codec audio şi Codec video, apoi faceţi clic pe OK. Dacă următoarele condiţii sunt adevărate, treceţi la pasul 2.
   • Nu este specificat niciun codec audio.
   • Nu este specificat niciun codec video.
  3. În meniul Ajutor, faceţi clic pe Despre Windows Media Player.
  4. Faceţi clic pe hyperlinkul Informaţii asistenţă tehnică.
  5. Dacă încercaţi să redaţi un fişier audio, determinaţi dacă acel codec audio notat în pasul 1b este enumerat în zona Codecuri audio. Dacă încercaţi să redaţi un fişier video, determinaţi dacă acel codec video notat în pasul 1b este enumerat în zona Codecuri video. Dacă acel codec nu este enumerat, treceţi la pasul 2.
  6. Încercaţi să reinstalaţi codecul. Dacă nu se poate reinstala codecul, treceţi la pasul 2.
  7. Încercaţi să redaţi fişierul. Dacă fişierul se poate reda, săriţi paşii 2 şi 3.
 2. Instalaţi codecul. Pentru aceasta, urmaţi aceşti paşi:
  1. Dacă primiţi un mesaj de eroare când încercaţi să redaţi fişierul, faceţi clic pe Ajutor Web. Dacă nu primiţi un mesaj de eroare când încercaţi să redaţi fişierul, treceţi la pasul 3.
  2. Pe site-ul Web Microsoft, faceţi clic pe linkul către site-ul Web Wmplugins. Dacă acest link nu există, vizitaţi următorul site Web Microsoft:
  3. Urmaţi instrucţiunile de pe site-ul Web pentru a descărca şi instala codecul pentru fişier. Dacă site-ul Web nu găseşte automat un codec pentru fişier şi dacă oricare din următoarele condiţii este adevărată, treceţi la pasul 3:
   • Nu aţi notat un codec în pasul 1b.
   • Nu găsiţi pe site-ul Web codecul pe care l-aţi notat în pasul 1b.
  4. Încercaţi să redaţi fişierul. Dacă fişierul se poate reda, săriţi pasul 3.
 3. Obţineţi codecul de la un distribuitor terţ.

  Pentru informaţii despre contactarea unui distribuitor terţ, faceţi clic pe numărul de articol corespunzător din lista următoare pentru a vizualiza articolul în Baza de cunoştinţe Microsoft:
  65416 Informaţii de contact distribuitori hardware şi software, A-K (articolul poate să fie în limba engleză)

  60781 Informaţii de contact distribuitori hardware şi software, L-P (articolul poate să fie în limba engleză)

  60782 Informaţii de contact distribuitori hardware şi software, Q-Z (articolul poate să fie în limba engleză)
Notă Dacă utilizaţi Windows Media Player într-un mediu gestionat de către un administrator de reţea, poate fi necesar să contactaţi administratorul de reţea pentru a descărca şi instala codecul
.

I N F O R M AŢ I I S U P L I M E N T A R E

Pentru mai multe informaţii despre codecuri, vizitaţi site-ul Web Microsoft:Informaţiile şi soluţionările din acest document reprezintă punctul de vedere al Microsoft Corporation asupra acestor probleme, valabil la data publicării. Soluţionarea este disponibilă fie prin Microsoft, fie printr-un furnizor terţ. Microsoft nu recomandă în mod special un furnizor sau o soluţie terţă pe care acest articol poate să o descrie. Este posibil, de asemenea, să existe şi alţi furnizori terţi sau alte soluţii terţe pe care acest articol nu le descrie. Deoarece Microsoft trebuie să răspundă condiţiilor variabile ale pieţei, aceste informaţii nu trebuie să fie interpretate ca un angajament al Microsoft. Microsoft nu poate garanta sau semna pentru acurateţea informaţiilor sau a oricărei rezolvări care este prezentată de Microsoft sau de oricare dintre furnizorii terţi menţionaţi.

Microsoft nu oferă nicio garanţie şi exclude toate referirile, garanţiile şi condiţiile, în mod expres, implicit, sau statutar. Acestea includ, fără nicio limitare, reprezentări, garanţii sau condiţii de titlu, de neîncălcare, condiţii satisfăcătoare, de vandabilitate şi de potrivire la un anumit scop, cu privire la orice serviciu, soluţie, produs sau orice alte materiale sau informaţii. Microsoft nu va fi în niciun caz responsabil pentru orice rezolvare terţă menţionată în acest articol.
Proprietăți

ID articol: 926373 - Ultima examinare: 15 iun. 2007 - Revizie: 1

Feedback