Mesaj de eroare când se ajunge la desktopul Windows Vista: „Windows a blocat unele programe cu lansare la pornire”

S I M P T O M E

Când porniţi un computer Windows Vista, primiţi următorul mesaj de avertizare Windows în zona de notificare din extremitatea din dreapta a barei de activităţi:
Windows a blocat unele programe cu lansare la pornire
Windows blochează programe care necesită permisiunea de executare la pornirea Windows. Faceţi clic pentru a vizualiza programele blocate.
Notă Aveţi posibilitatea să vedeţi o listă a programelor şi a serviciilor blocate urmând aceşti paşi:
 1. Faceţi clic pe pictograma Programe cu lansare la pornire blocate care se află în zona de notificare.
 2. Indicaţi spre lista meniului Executare program blocat. Programele şi serviciile cărora s-au blocat la pornire se află aici.

C A U ZĂ

Această problemă se produce deoarece un program sau un serviciu care are restricţii de Control cont utilizator (UAC) încearcă să se lanseze în timpul procesului de pornire sau de Log on în Windows Vista. Pentru a simplifica aceste procese, Explorator Software blochează programele sau serviciile care necesită confirmare UAC pentru executare.

R E Z O L UŢ I E

Pentru a rezolva această problemă, utilizaţi una dintre următoarele metode.

Metoda 1: Executaţi programul blocat sau serviciul blocat

După ce porneşte Windows Vista, aveţi posibilitatea să executaţi orice programe blocate sau servicii blocate urmând aceşti paşi:
 1. Faceţi clic pe pictograma Programe cu lansare la pornire blocate care se află în zona de notificare.
 2. Indicaţi către Executare program blocat, apoi faceţi clic pe programul sau serviciul din listă pe care doriţi să-l porniţi.

  Permisiune Control cont utilizator Dacă vi se solicită o parolă de administrator sau o confirmare, tastaţi parola sau faceţi clic pe Continuare.

Metoda 2: Dezactivaţi programul blocat sau serviciul blocat

Pentru a dezactiva un program sau un serviciu în timpul procesului de pornire Windows Vista, urmaţi aceşti paşi:
 1. Faceţi clic pe pictograma Programe cu lansare la pornire blocate care se află în zona de notificare.
 2. Faceţi clic pe Afişare sau eliminare programe cu lansare la pornire blocate. Astfel, se porneşte Exploratorul Software în Windows Defender.
 3. Găsiţi, apoi faceţi clic pentru a selecta programul sau serviciul cu lansare în execuţie la pornire care se află în Exploratorul Software.
 4. Faceţi clic pe Dezactivare, apoi pe Da în caseta de dialog de confirmare.

Metoda 3: Eliminaţi programul blocat sau serviciul blocat din procesul de pornire

Pentru a elimina complet un program sau un serviciu din procesul de pornire, încercaţi să utilizaţi elementul Programe şi caracteristici din Panoul de control. Pentru aceasta, urmaţi aceşti paşi:
 1. Faceţi clic pe Start butonul Start , tastaţi appwiz.cpl în caseta Pornire căutare, apoi apăsaţi ENTER.
 2. Faceţi clic pe program în lista Programe şi caracteristici, apoi faceţi clic pe Dezinstalare/Modificare.
Dacă programul nu se poate elimina utilizând elementul Programe şi caracteristici din Panoul de control, aveţi posibilitatea să eliminaţi programul din procesul de pornire utilizând Exploratorul Software. Pentru aceasta, urmaţi aceşti paşi:
 1. Faceţi clic pe pictograma Programe cu lansare la pornire blocate care se află în zona de notificare.
 2. Faceţi clic pe Afişare sau eliminare programe cu lansare la pornire blocate. Astfel, se porneşte Exploratorul Software în Windows Defender.
 3. Găsiţi, apoi faceţi clic pentru a selecta programul sau serviciul cu lansare în execuţie la pornire care se află în Exploratorul Software.
 4. Faceţi clic pe Eliminare, apoi pe Da în caseta de dialog de confirmare.

I N F O R M AŢ I I S U P L I M E N T A R E

Pentru mai multe informaţii despre Exploratorul Software, urmaţi aceşti paşi:
 1. Faceţi clic pe Start butonul Start , apoi faceţi clic pe Ajutor şi asistenţă.
 2. Tastaţi Explorator Software, apoi faceţi clic pe Căutare.
 3. Faceţi clic pe linkul Utilizarea Explorator Software în Windows Defender.
Acest comportament este cel proiectat.
Proprietăți

ID articol: 930367 - Ultima examinare: 13 apr. 2007 - Revizie: 1

Feedback