Cum se elimină Windows XP Service Pack 3 de pe computer

Acest articol prezintă un produs test beta care încă nu s-a anunţat sau s-a lansat public de către Microsoft. Nu ezitaţi să vă familiarizaţi cu acest produs, testaţi-l şi raportaţi problemele la Microsoft.

INTRODUCERE

Windows XP Service Pack 3 (SP3) conţine actualizări importante pentru Windows XP. După ce instalaţi Windows XP SP3, este posibil ca dispozitive hardware sau programe instalate să funcţioneze diferit. De aceea, este bine să dezinstalaţi Windows XP SP3 ca un pas în depanare. Acest articol descrie modalitatea de a elimina Windows XP SP3 de pe computer.

I N F O R M AŢ I I S U P L I M E N T A R E

Pentru a elimina Windows XP SP3 de pe computer, utilizaţi una dintre următoarele metode.

Important După ce eliminaţi Windows XP Service Pack 3 de pe computer, vă recomandăm să vizitaţi următoarea pagină Web Microsoft şi să instalaţi cea mai recentă actualizare de securitate:Metoda 1: Utilizarea elementului „Adăugare sau eliminare programe” din Panoul de control

 1. Faceţi clic pe Start, apoi pe Executare.
 2. Copiaţi, apoi lipiţi următoarea comandă în caseta Deschidere, apoi apăsaţi ENTER:
  appwiz.cpl
 3. Faceţi clic pentru a bifa caseta de selectare Afişare actualizări.
 4. Faceţi clic pe Windows XP Service Pack 3, apoi pe Eliminare.
 5. Faceţi clic pe Terminare pentru a reporni computerul după finalizarea procesului de eliminare.

Metoda 2: Utilizarea procesului Restabilire sistem

Notă Înainte de a utiliza Restabilire sistem, asiguraţi-vă că aţi repornit computerul cel puţin o dată după ce aţi instalat Windows XP SP3. Prin repornirea computerului, permiteţi ca toate procesele rămase să se finalizeze.
 1. Faceţi clic pe Start, apoi pe Executare.
 2. Copiaţi, apoi lipiţi următoarea comandă în caseta Deschidere, apoi apăsaţi ENTER:
  %systemroot%\System32\restore\rstrui.exe
 3. Faceţi clic pe Restabileşte computerul la o oră anterioară, apoi faceţi clic pe Următorul.
 4. Faceţi clic pe data la care aţi instalat Windows XP SP3, apoi faceţi clic pe Instalat Windows XP Service Pack 3 din caseta Punct de restabilire.
 5. Faceţi clic pe Următorul, apoi urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a elimina Windows XP SP3.

Metoda 3: Utilizarea consolei de recuperare

Important Această secţiune, metodă sau activitate conţine paşi care vă indică modalităţi de modificare a registry. Însă, dacă modificaţi registry incorect, pot apărea probleme serioase. De aceea, asiguraţi-vă că urmaţi aceşti paşi cu atenţie. Pentru o protecţie mai bună, înainte de a face modificări, realizaţi o copie de rezervă a registry. Apoi, registry se poate restabili dacă apare o problemă. Pentru informaţii suplimentare despre copierea de rezervă şi restabilirea registry, faceţi clic pe următorul număr de articol pentru a-l vedea în Baza de cunoştinţe Microsoft:
322756 Cum se face copierea de rezervă şi restabilirea registry în Windows (articolul poate să fie în limba engleză)

Dacă Windows XP SP3 nu s-a eliminat utilizând una dintre metodele anterioare, urmaţi aceşti paşi:
 1. Introduceţi CD-ul Windows XP în unitatea CD sau în unitatea DVD, apoi reporniţi computerul. Când primiţi următorul mesaj, apăsaţi o tastă pentru a porni computerul de pe CD-ul Windows XP:
  Press any key to boot from CD
  Notă Computerul trebuie să fie configurat să pornească de pe unitatea CD sau de pe unitatea DVD. Pentru mai multe informaţii despre modalitatea de configurare a computerului pentru a porni de pe unitatea de CD sau de pe unitatea de DVD, consultaţi documentaţia care a însoţit computerul sau contactaţi producătorul computerului. Se poate utiliza, de asemenea, o dischetă de încărcare pentru a porni Windows XP. Pentru mai multe informaţii consultaţi următorul articol din Baza de cunoştinţe Microsoft:
  305595 Cum se creează un disc de încărcare pentru o partiţie NTFS sau FAT în Windows XP

 2. Când primiţi mesajul Welcome to Setup, apăsaţi R pentru a porni Consola de recuperare.

  Note Vor apărea mai multe opţiuni pe ecran.
 3. Selectaţi instalarea corectă Windows XP.

  Notă Trebuie să selectaţi un număr înainte de a apăsa pe ENTER, în caz contrar computerul va reporni. De regulă, numai selecţia 1: C:\Windows este disponibilă.
 4. Dacă se solicită tastarea unei parole de administrator, tastaţi parola. Dacă nu cunoaşteţi parola de administrator, apăsaţi ENTER. (De obicei, nu există parolă.)

  Notă Este imposibil să continuaţi dacă nu aveţi parola de administrator.
 5. La promptul de comandă, tastaţi cd $ntservicepackuninstall$\spuninst, apoi apăsaţi ENTER.
 6. La promptul de comandă, tastaţi batch spuninst.txt, apoi apăsaţi ENTER.

  Notă Va apărea fişierul Spuninstal.txt. Pe măsură ce fişierul se derulează, veţi vedea erori şi fişiere care sunt în curs de copiere. Acesta este comportamentul normal.
 7. După eliminarea Windows XP SP3, tastaţi exit, apoi apăsaţi ENTER.
 8. Reporniţi computerul în modul de siguranţă. Pentru aceasta, apăsaţi F8 când computerul reporneşte.

  Notă După repornirea computerului, este posibil ca acesta să înceteze să mai răspundă şi să vedeţi un ecran negru. Mouse-ul va funcţiona. În acest caz, reporniţi computerul încă o dată prin închiderea, apoi redeschiderea computerului. A doua repornire vă va permite să faceţi Log on.
 9. După ce computerul reporneşte, Windows Explorer (Explorer.exe) nu se execută, iar pictogramele Windows şi butonul Start nu sunt disponibile. Pentru a rezolva această problemă, urmaţi aceşti paşi:
  1. Apăsaţi pe CTRL+ALT+DEL, apoi faceţi clic pe Manager activităţi în ecranul Securitate Windows.
  2. Faceţi clic pe Fişier, apoi pe Activitate nouă (Executare).
  3. În caseta Deschidere, tastaţi regedit, apoi faceţi clic pe OK.
  4. Identificaţi următoarea subcheie de registry şi faceţi clic pe ea:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\RpcSs
  5. În panoul de detalii, faceţi clic cu butonul din dreapta pe ObjectName, faceţi clic pe Modify, tastaţi LocalSystem în caseta Value data, apoi faceţi clic pe OK.
  6. Reporniţi computerul
Pentru mai multe informaţii despre modul de instalare şi utilizare a Consolei de recuperare, faceţi clic pe următorul număr de articol pentru a vedea articolul în Baza de cunoştinţe Microsoft:

307654 Cum se instalează şi se utilizează Consola de recuperare în Windows XP

Proprietăți

ID articol: 950249 - Ultima examinare: 4 aug. 2008 - Revizie: 1

Feedback