Momentan sunteți offline, așteptați să vă reconectați la internet

Cum se utilizează instrumentul Regsvr32 şi cum se depanează mesajul de eroare Regsvr32

Asistența pentru Windows XP s-a încheiat

Microsoft a încheiat asistența pentru Windows XP la data de 8 aprilie 2014. Această schimbare a afectat actualizările de software și opțiunile de securitate. Aflați ce înseamnă aceasta pentru dvs. și cum puteți rămâne protejat.

Dacă acest articol nu descrie mesajul de eroare primit, puteţi obţine explicaţii detaliate privind mesajele de eroare, acţiuni recomandate şi resurse de asistenţă suplimentare de la site-ul Web al centrului Evenimente şi mesaje de eroare.
Rezumat
Regsvr32 este un utilitar cu linie de comandă pentru înregistrarea şi anularea înregistrărilor comenzilor OLE, precum DLL-uri şi comenzi ActiveX, din Windows Registry. Regsvr32.exe este instalat în folderul %systemroot%\System32 în Windows XP şi versiunile ulterioare de Windows.

Notă Într-o versiune a sistemului de operare Windows pe 64 de biţi, există două versiuni ale fişierului Regsv32.exe:
 • Versiunea pe 64 de biţi este %systemroot%\System32\regsvr32.exe.
 • Versiunea pe 32 de biţi este %systemroot%\SysWoW64\regsvr32.exe.
Sintaxa comenzii Regsvr32
RegSvr32.exe include următoarele opţiuni pentru linia de comandă:
Regsvr32 [/u] [/n] [/i[:cmdline]] <dllname>

/u - Anulează înregistrarea serverului
/i - Apelează DllInstall transferându-i un parametru opţional [linie_cmd]; când se utilizează cu /u, apelează dezinstalarea dll
/n - nu apelează DllRegisterServer; această opţiune trebuie utilizează cu /i
/s - Silenţios; nu afişează casete de mesaj
Soluţii comune pentru erori Regsvr32
Încercaţi una dintre următoarele metode, atunci când primiţi o eroare Regsvr32:
 • Metoda 1: Reexecutaţi comanda Regsvr32 dintr-un prompt de comandă superior

  Pentru a deschide un prompt de comandă superior, urmaţi aceşti paşi:
  Windows 8.1 şi Windows 8
  Trageţi cu degetul din marginea din dreapta a ecranului, apoi atingeţi Căutare. Sau, dacă utilizaţi un mouse, indicaţi spre colţul din dreapta-jos al ecranului, apoi faceţi clic pe Căutare. Scrieţi Prompt de comandă în caseta Căutare, faceţi clic dreapta pe Prompt de comandă şi apoi faceţi clic pe Executare ca administrator. Dacă vi se solicită o parolă de administrator sau o confirmare, introduceţi parola sau faceţi clic pe Permitere.
  Windows 7 şi Windows Vista
  Faceţi clic pe Start, scrieţi Prompt de comandă sau cmd în caseta Căutare, faceţi clic dreapta pe Prompt de comandă şi apoi faceţi clic pe Executare ca administrator. Dacă vi se solicită o parolă de administrator sau o confirmare, scrieţi parola sau faceţi clic pe Permitere.
  Windows XP
  Autentificaţi-vă cu un cont de administrator sau cu un cont care are permisiuni de administrator şi apoi deschideţi o fereastră Prompt de comandă.
 • Metoda 2: Utilizaţi versiunea pe 32 de biţi a Regsvr32 pentru a înregistra un DLL pe 32 de biţi pe o versiunea pe 64 de biţi a Windows

  Dacă primiţi un mesaj de eroare la înregistrarea unui DLL pe 32 de biţi pe o versiunea pe 64 de biţi a Windows, urmaţi aceşti paşi:
  1. Deschideţi o linie de comandă cu permisiuni de nivel superior.
  2. Dacă DLL-ul pe 32 de biţi se află în folderul %systemroot%\System32, mutaţi-l în folderul %systemroot%\SysWoW64.
  3. Executaţi următoarea comandă:
   %SystemRoot%\SysWoW64\regsvr32 <calea completă a DLL>
Mesajele de eroare regsvr32

Mesajele de eroare Regsvr32 în Windows Vista şi versiuni ulterioare ale Windows

Următorul tabel conţine mesajele de eroare RegSvr32 şi cauzele posibile:
Mesaj de eroareCauză
Marcajul de comandă ""%1"" nu este valid. Verificaţi utilizarea comenzii şi încercaţi din nou.S-a introdus o combinaţie nevalidă de opţiuni în linia de comandă din regsvr32.exe.
Această comandă este valabilă numai dacă s-a deschis un proiect Microsoft Visual Studio OLE Custom Control.Regsvr32.exe a fost invocat de Visual Studio, însă nu s-a specificat niciun modul în linia de comandă.
To register a module, you must provide a binary name.Regsvr32.exe a fost invocat fără a specifica module în linia de comandă.
Executarea comenzii OleInitialize a eşuat. Your computer might be low on memory. Închideţi toate programele deschide şi încercaţi din nou.Regsvr32 trebuie să iniţializeze biblioteca COM înainte de a apela funcţiile bibliotecii COM şi să anuleze iniţierea bibliotecii la închidere. Aceste mesaje de eroare apar dacă nu reuşeşte o încercare de iniţializare sau de anulare a iniţializării pentru biblioteca COM.
The module ""%1"" failed to load.\n\n Make sure the binary is stored at the specified path or debug it to check for problems with the binary or dependent .DLL files.\n\n%2.S-a produs o eroare la încărcarea unui modul specificat în linia de comandă. Textul erorii se afişează ca parte a mesajului.
The module ""%1"" was loaded but the entry-point %2 was not found.\n\nMake sure that ""%1"" is a valid DLL or OCX file and then try againRegsvr32.exe nu a găsit punctul de intrare necesar din modulul specificat în linia de comandă. Acest eveniment se poate produce dacă nu se exportă corect punctele de intrare din modul sau dacă modulul nu este un fişier .DLL sau .OCX.
The module ""%1"" was loaded but the call to %2 failed with error code %3.\n\nFor more information about this problem, search online using the error code as a search term.S-a produs o eroare când regsvr32.exe a invocat punctul de intrare în modulul specificat în linia de comandă. Codul erorii se afişează ca parte a mesajului.
Este posibil ca modulul ""%1"" să nu fie compatibil cu versiunea Windows pe care o executaţi. Verificaţi dacă modulul este compatibil cu o versiune x86 ( pe 32 de biţi) sau x64 (pe 64 de biţi) a regsvr32.exe.Această eroare se poate produce, de exemplu, dacă regsvr32.exe se execută pe un computer x86 şi modulul specificat în linia de comandă este un modul pe 64 de biţi.

Mesajele de eroare Regsvr32.exe în Windows Vista

Următorul tabel conţine mesajele RegSvr32 şi cauzele posibile.
Mesaj de eroareCauză
Marcaj nerecunoscut: /invalid_flagAţi tastat o combinaţie nevalidă de marcaje sau switch-uri.
No DLL name specified.Nu aţi inclus un nume de fişier .dll.
Dll_Name a fost încărcat, însă punctul de intrare DllRegisterServer sau DllUnregisterServer nu a fost găsit.Numele Dll specificat nu este un fişier .dll sau .ocx. De exemplu, tastând regsvr32 wjview.exe se generează acest mesaj de eroare.
Dll_Name nu este un fişier executabil şi nicio aplicaţie de ajutor pentru înregistrare nu este înregistrată pentru a cest tip de fişier.Numele Dll specificat nu este un fişier executabil (.exe, .dll sau .ocx). De exemplu, tastând regsvr32 autoexec.bat se generează acest mesaj de eroare.
Dll_Name nu este auto-înregistrabil sau în memorie se află o versiune coruptă.De exemplu, tastând regsvr32 icwdial.dll se returnează acest mesaj de eroare, deoarece fişierul Icwdial.dll nu se auto-înregistrează. Dacă suspectaţi că în memorie există o versiune deteriorată a NumeDll, încercaţi să reporniţi computerul sau să extrageţi din nou versiunea originală a fişierului.
OleInitialize a eşuat (sau OleUninitialize a eşuat).Regsvr32 trebuie să iniţializeze biblioteca COM înainte de a apela funcţiile bibliotecii COM şi să anuleze iniţierea bibliotecii la închidere. Aceste mesaje de eroare apar dacă nu reuşeşte o încercare de iniţializare sau de anulare a iniţializării pentru biblioteca COM. De exemplu, fişierul Ole32.dll este posibil să fie deteriorat sau să aibă o versiune greşită.
LoadLibrary("Nume_Dll") a eşuat. GetlastError returnează 0x00000485From Winerror.h, 0x00000485 = 1157 (ERROR_DLL_NOT_FOUND). Aceasta înseamnă că „Unul dintre fişierele bibliotecă necesare pentru a executa această aplicaţie nu poate fi găsit.” De exemplu, tastând regsvr32 missing.dll se returnează acest mesaj de eroare, dacă nu se găseşte fişierul Missing.dll.
LoadLibrary("Nume_Dll") a eşuat. GetLastError returnează 0x00000002From Winerror.h, 0x00000002 = 2 (ERROR_FILE_NOT_FOUND). Aceasta înseamnă că „Sistemul nu poate găsi fişierul specificat.” Cu alte cuvinte, nu s-a găsit un DLL dependent. De exemplu, tastând regsvr32 icwdial.dll cu Tapi32.dll (o dependenţă) lipsă, se returnează acest mesaj de eroare.
LoadLibrary("dskmaint.dll") failed. GetLastError returns 0x000001fFrom Winerror.h, 0x000001f = 31 (ERROR_GEN_FAILURE). Aceasta înseamnă că „Un dispozitiv ataşat la sistem nu funcţionează.” Acest comportament poate apărea dacă încercaţi să înregistraţi un fişier Win16 .dll. De exemplu, tastând regsvr32 dskmaint.dll se returnează acest mesaj de eroare.
DllRegisterServer (or DllUnregisterServer)in Dll_Name failed. Return code was: şirCăutaţi în fişierul Winerror.h şirul specificat în mesaj.
regsrv32
Proprietăți

ID articol: 249873 - Ultima examinare: 03/18/2014 14:36:00 - Revizie: 4.0

Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro

 • kbresolve kbenv kberrmsg kbinfo kbkern32dll KB249873
Feedback