Configuraţia „Heartbeat” privată recomandată pe un server de clustere

Asistența pentru Windows Server 2003 s-a încheiat la 14 iulie 2015

Microsoft a încheiat asistența pentru Windows Server 2003 14 iulie 2015. Această schimbare a afectat actualizările de software și opțiunile de securitate. Aflați ce înseamnă aceasta pentru dvs. și cum puteți rămâne protejat.

REZUMAT
Comunicaţiile între nodurile unui cluster de servere sunt esenţiale pentru buna funcţionare a operaţiunilor din cluster. Prin urmare, trebuie să vă asiguraţi că reţelele pe care le utilizaţi pentru comunicaţiile în cluster sunt configurate optim şi că sunt îndeplinite toate cerinţele din lista de compatibilitate hardware. Pentru configurarea reţelelor, trebuie să existe două sau mai multe reţele independente care să conecteze nodurile unui cluster în scopul evitării unui singur punct de eroare. Este tipică utilizarea a două rețele locale (LAN). (Serviciile de asistenţă pentru produse Microsoft nu acceptă configuraţii de cluster cu noduri conectate de o o singură reţea.)

Cel puţin două dintre reţelele clusterului trebuie configurate să accepte comunicaţii Heartbeat între nodurile clusterului în scopul evitării unui singur punct de eroare. Pentru aceasta, configuraţi rolurile acestor rețele pentru serviciul Cluster fie ca „Numai comunicaţii interne în cluster”, fie ca „Toate comunicaţiile”. De obicei, una dintre aceste reţele este o interconectare privată dedicată de comunicaţiilor interne în cluster.

În plus, fiecare rețea de cluster trebuie să „cadă” independent de toate celelalte reţele de cluster. Aceasta înseamnă că două reţele de cluster nu trebuie să aibă în comun o componentă care să poată cauza căderea simultană a reţelelor. De exemplu, în majoritatea cazurilor, utilizarea unui adaptor de reţea multiport pentru ataşarea unui nod la două reţele de cluster nu va satisface această cerinţă, deoarece porturile nu sunt independente.

Pentru a elimina toate problemele posibile de comunicaţie, eliminaţi tot traficul de reţea nenecesar din adaptorul de reţea setat la Numai comunicaţii interne în cluster. (Acest adaptor se mai numeşte Heartbeat sau adaptor de reţea privată.) Comunicaţia în cluster se face utilizând apeluri Remote Procedure Call (RPC) pe socluri IP cu pachete User Datagram Protocol (UDP). Procedura descrisă în acest articol:
 • Elimină NetBIOS din interconectare.
 • Stabileşte ordinea corectă de prioritate a comunicaţiilor în cluster.
 • Stabileşte ordinea corectă de legare a adaptoarelor.
 • Defineşte vitezele şi modurile corecte ale adaptoarelor de reţea.
 • Configurează corect TCP/IP.
 • Dezactivează caracteristica Media Sense (numai în Windows 2000).

Notă Informaţiile din acest articol nu se aplică clusterelor reluare în caz de nereuşită cu Windows Server 2008 sau Windows Server 2008 R2. Recomandările privind configurarea reţelelor pentru versiunile mai noi de clustere cu reluare în caz de nereuşită în medii non-CSV sunt prezentate la http://technet.microsoft.com/en-us/library/dd197454(WS.10).aspx#BKMK_Account_Infrastructure. Scenariul în care setările din acest articol pot cauza un comportament negativ în Windows Server 2008 sau în Windows Server 2008 R2 este cu un mediu CSV. Recomandările pentru un mediu CSV pot fi găsite la http://technet.microsoft.com/en-us/library/ff182358(WS.10).aspx.
INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Configuraţia recomandată pentru adaptorul privat în Windows 2000 şi în Windows 2003

 1. Faceţi clic pe Start, indicaţi către Setări, faceţi clic pe Panou de control, apoi faceţi dublu clic pe Conexiuni de rețea și pe linie comutată.
 2. În meniul Complex, faceţi clic pe Setări complexe.
 3. În caseta Conexiuni, asiguraţi-vă că legăturile sunt în ordinea următoare, apoi faceţi clic pe OK:
  • Reţea publică externă
  • Reţea privată internă (Heartbeat)
  • [Conexiuni pentru acces la distanţă]
 4. Faceţi clic dreapta pe conexiunea de reţea pentru adaptorul Heartbeat, apoi faceţi clic pe Proprietăţi.

  Notă Aveţi posibilitatea să redenumiţi această conexiune pentru simplitate (de exemplu, redenumiţi-o ca „Privat”).
 5. Utilizați una dintre următoarele proceduri:
  • Dacă serverul utilizează alt tip de cvorum decât Majority Node Set (MNS), faceţi clic pentru a selecta Protocol Internet (TCP/IP), apoi faceţi clic pentru a debifa toate celelalte opţiuni.
  • Dacă serverul utilizează un cvorum MNS, faceţi clic pentru a selecta Protocol Internet (TCP/IP) şi cel puţin un alt protocol de reţea pentru partajare de fişiere, apoi faceţi clic pentru a debifa toate celelalte opţiuni.

   Notă Dacă serverul utilizează un cvorum MNS, pentru ca cvorumul MNS să funcţioneze, trebuie să aveţi cel puţin o reţea cu capabilităţi de partajare de fişiere. Recomandăm cu insistenţă să aveţi în cluster mai multe reţele cu partajarea de fişiere activată pentru a evita un singur punct de eroare pentru resursa cvorum.
 6. Dacă aveţi un adaptor de reţea care poate transmite la mai multe viteze şi adaptorul poate specifica o viteză şi un mod duplex, specificaţi manual o viteză şi modul duplex.

  În cazul adaptoarelor de reţea pentru care se poate specifica manual o viteză şi un mod duplex, asiguraţi-vă că le setaţi fizic la fel în toate nodurile şi în conformitate cu specificaţiile producătorului. Pentru adaptoarele de reţea care nu acceptă setări manuale, urmaţi specificațiile producătorului cartelei.

  Cantitatea de informații transmise prin reţeaua Heartbeat este mică, însă latenţa este esenţială pentru comunicaţii. Dacă aveţi aceleaşi setări de viteză şi de mod duplex, acest lucru vă ajută să aveţi comunicaţii fiabile.

  Dacă nu sunteţi sigur care este viteza acceptată de cartelă şi de dispozitivele de conectare sau care sunt setările recomandate de producător, Microsoft vă recomandă să setaţi toate dispozitivele din calea respectivă la 10 MO/sec şi Semiduplex. Această configuraţie va asigura lăţime de bandă suficientă şi comunicaţii fiabile. Pentru mai multe informaţii, faceţi clic pe următorul număr de articol pentru a-l vedea în Baza de cunoştinţe Microsoft:
  174812 Efecte ale utilizării setării Autodetect în placa de interfaţă de reţea pentru clustere (Poate fi în engleză)
  Notă: Microsoft nu recomandă utilizarea pentru Heartbeat a niciunui tip de adaptor tolerant la erori sau „Teaming”. Dacă este necesară redundanţă pentru conexiunea Heartbeat, utilizaţi mai multe adaptoare de reţea setate la „Numai comunicaţii interne” şi definiţi priorităţile lor de reţea în configuraţia clusterului. Dacă utilizaţi această tehnologie, datorită problemelor apărute în cazul adaptoarelor de reţea multiport, vă recomandăm să verificaţi că versiunile firmware-ului şi ale driverului sunt cele mai recente.

  Pentru informaţii despre compatibilitatea într-un cluster de servere, contactați producătorul adaptorului de reţea.Pentru mai multe informaţii, faceţi clic pe următorul număr de articol pentru a îl vedea în Baza de cunoştinţe Microsoft:
  254101 Asocierea adaptoarelor de reţea şi conectarea serverelor în clustere (Poate fi în engleză)
 7. Faceţi clic pe Protocol Internet (TCP/IP), apoi pe Proprietăţi.
 8. În fila General, verificaţi că aţi selectat o adresă IP statică care nu este în aceeaşi subreţea sau reţea ca altă adresă IP statică a unui adaptor de reţea public. Un exemplu de adrese IP bune de utilizat pentru adaptoarele private este 10.10.10.10 în nodul 1 şi 10.10.10.11 în nodul 2, cu masca de subreţea 255.0.0.0. Dacă reţeaua publică utilizează reţeaua 10.x.x.x şi masca de subreţea 255.0.0.0, utilizaţi IP-ul şi subreţeaua altei reţele private.Pentru mai multe informații despre adresele IP valide pentru o reţea privată, faceți clic pe următorul număr de articol pentru a vedea articolul în Baza de cunoștințe Microsoft:
  142863 Adrese IP valide pentru o reţea privată (Poate fi în engleză)
 9. Asiguraţi-vă că nu există nicio valoare setată în caseta Gateway implicit.
 10. Verificaţi că nu există valori definite în caseta Se utilizează următoarele adrese de server DNS.

  Notă Dacă nodurile clusterului sunt, de asemenea, servere DNS, în caseta Se utilizează următoarele adrese de server DNS se afişează „127.0.0.1” (caseta nu va fi necompletată); acest lucru este acceptabil.
 11. Faceți clic pe Complex
 12. În fila DNS, verificaţi că nu există nicio valoare definită. Asiguraţi-vă că sunt debifate casetele de selectare Se înregistrează adresele acestei conexiuni în DNS şi Se utilizează sufixul DNS al acestei conexiuni în înregistrarea DNS.
 13. Atunci când închideţi caseta de dialog, este posibil să primiţi următorul prompt. Dacă primiţi acest prompt, faceţi clic pe Da:
  această conexiune are o adresă WINS primară goală. Continuaţi?
 14. Dacă utilizaţi un cablu crossover pentru interconectarea Heartbeat privată, dezactivaţi caracteristica Distrugere stivă TCP/IP a Media Sense.

  Notă Nu efectuaţi acest pas într-un cluster Windows Server 2003.

  Pentru ca noi să dezactivăm caracteristica Distrugere stivă TCP/IP, mergeţi la secţiunea „Remediere automată”. Pentru a dezactiva caracteristica Distrugere stivă TCP/IP a Media Sense, mergeţi la secţiunea „Remediere personală”.

  Remediere automată


  Pentru a dezactiva automat caracteristica Distrugere stivă TCP/IP a Media Sense, faceţi clic pe linkul Remediere problemă. Faceţi clic pe Executare în caseta de dialog Descărcare fişier şi urmaţi paşii din acest expert.
  Notă
  este posibil ca acest expert să fie disponibil doar în limba engleză; însă remedierea automată funcționează și pentru versiunile de Windows în alte limbi.

  Notă Dacă nu vă aflați la computerul la care s-a produs eroarea, aveți posibilitatea să salvați remedierea automată pe o unitate flash sau pe un CD, apoi să o executați pe computerul la care s-a produs eroarea.

  Treceţi la pasul următor.

  Remediere personală

  Pentru a dezactiva caracteristica Distrugere stivă TCP/IP a Media Sense, adăugaţi pentru fiecare nod următoarea valoare de registry:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters


  Value Name: DisableDHCPMediaSense
  Data Type: REG_DWORD
  Data: 1
  Pentru mai multe informaţii despre această problemă, faceţi clic pe următorul număr de articol pentru a-l vedea în Baza de cunoştinţe Microsoft:
  254651 Rolul reţelei de cluster se schimbă automat (Poate fi în engleză)
 15. Finalizaţi paşii anteriori pentru toate celelalte noduri ale clusterului.
 16. Porniţi Administrator cluster.
 17. Faceţi clic pe numele de cluster din rădăcina Administrator. În meniul Fişier, faceţi clic pe Proprietăţi.
 18. În fila Prioritate reţea, verificaţi că reţeaua privată este prima din listă. Dacă nu este, utilizaţi butonul Mutare în sus pentru a îi mări prioritatea.
 19. Faceţi clic pe reţeaua privată, apoi pe Proprietăţi.
 20. Faceţi clic pentru a selecta caseta de selectare Activare reţea pentru utilizare în cluster.
 21. Faceţi clic pe Numai comunicaţii interne în cluster (reţea privată).
Pentru mai multe informaţii, faceţi clic pe următorul număr de articol pentru a îl vedea în Baza de cunoştinţe Microsoft:
281662 Noduri de cluster Windows 2000 şi Windows Server 2003 în calitate de controlere de domeniu (Poate fi în engleză)

Configuraţia recomandată pentru adaptorul privat în Windows NT 4.0

 1. Faceţi clic pe Start, indicaţi către Setări, faceţi clic pe Panou de control, apoi faceţi dublu clic pe Reţea.
 2. În fila Protocoale, faceţi clic pe Protocol TCP/IP, apoi pe Proprietăţi.
 3. În caseta Adaptor, faceţi clic pe adaptorul de reţea privată.
 4. În fila Adresă IP, verificaţi că aţi selectat o adresă IP statică care nu este în aceeaşi subreţea sau reţea ca altă adresă IP statică a unui adaptor de reţea public. Un exemplu de adrese IP bune de utilizat pentru adaptoarele private este 10.10.10.10 în nodul 1 şi 10.10.10.11 în nodul 2, cu masca de subreţea 255.0.0.0.
 5. Asiguraţi-vă că nu există nicio valoare setată în caseta Gateway implicit.
 6. În fila Adresă WINS, faceţi clic pe adaptorul Heartbeat din caseta Adaptor.
 7. Verificaţi că nu există valori definite pentru intrările de server WINS.
 8. Atunci când închideţi caseta de dialog, este posibil să primiţi următorul prompt. Dacă primiţi acest prompt, faceţi clic pe Da:
  cel puţin unul dintre cartelele adaptorului are o adresă WINS primară goală. Continuaţi?
 9. În fila Rutare, verificaţi că este debifată caseta de selectare Activare redirecţionare IP.
 10. Faceți clic pe OK.
 11. Dacă aveţi un adaptor de reţea care poate transmite la mai multe viteze şi poate specifica o viteză şi un mod duplex, specificaţi manual o viteză şi modul duplex.

  În cazul adaptoarelor de reţea pentru care se poate specifica manual o viteză şi un mod duplex, asiguraţi-vă că le setaţi fizic la fel în toate nodurile şi în conformitate cu specificaţiile producătorului. Pentru adaptoarele de reţea care nu acceptă setări manuale, urmaţi specificațiile producătorului cartelei.

  Cantitatea de informații transmise prin reţeaua Heartbeat este mică, însă latenţa este esenţială pentru comunicaţii. Dacă aveţi aceleaşi setări de viteză şi de mod duplex, acest lucru vă ajută să aveţi comunicaţii fiabile.

  Dacă nu cunoaşteţi viteza acceptată de cartelă şi de dispozitivele de conectare sau care sunt setările recomandate de producător, Microsoft vă recomandă să setaţi toate dispozitivele din calea respectivă la 10 MO/sec şi Semiduplex. Această configuraţie va asigura lăţime de bandă suficientă şi comunicaţii fiabile.Pentru mai multe informaţii, faceţi clic pe următorul număr de articol pentru a îl vedea în Baza de cunoştinţe Microsoft:
  174812 Efecte ale utilizării setării Autodetect în placa de interfaţă de reţea pentru clustere (Poate fi în engleză)
  Notă Microsoft nu recomandă utilizarea pentru Heartbeat a niciunui tip de adaptor tolerant la erori sau „Teaming”. Dacă este necesară redundanţă pentru conexiunea Heartbeat, utilizaţi mai multe adaptoare de reţea setate la „Numai comunicaţii interne” şi definiţi priorităţile lor de reţea în configuraţia clusterului. Dacă utilizaţi această tehnologie, datorită problemelor apărute în cazul adaptoarelor de reţea multiport, vă recomandăm să verificaţi că versiunile firmware-ului şi ale driverului sunt cele mai recente.

  Pentru informaţii despre compatibilitatea într-un cluster de servere, contactați producătorul adaptorului de reţea.Pentru mai multe informaţii, faceţi clic pe următorul număr de articol pentru a îl vedea în Baza de cunoştinţe Microsoft:
  254101 Asocierea adaptoarelor de reţea şi conectarea serverelor în clustere (Poate fi în engleză)
 12. În fila Legături, faceţi clic pe Toate adaptoarele în caseta Afişare legături pentru.
 13. Faceţi clic pe semnul plus (+) lângă la adaptorul utilizate pentru interconectarea privată.
 14. Faceţi clic pe Client WINS (TCP/IP), apoi pe Dezactivare.Notă Pe adaptorul Heartbeat nu trebuie activat alt protocol decât TCP/IP. Verificaţi că toate celelalte protocoale sunt dezactivate (inclusiv elemente precum Monitor reţea).
 15. În caseta Afişare legături pentru, faceţi clic pe Toate protocoalele.
 16. Faceţi clic pe semnul plus (+) de lângă Protocol TCP/IP.
 17. Asiguraţi-vă că adaptorul de rețea public este prima legătură (în partea de sus a listei de legături). Pentru aceasta, faceţi clic pe adaptorul de reţea privată şi utilizaţi butonul Mutare în jos. Dacă aveţi mai multe adaptoare de rețea publică, asiguraţi-vă că adaptorul Heartbeat este ultimul în listă. Pentru mai multe informaţii, faceţi clic pe următorul număr de articol pentru a îl vedea în Baza de cunoştinţe Microsoft:
  193890 Configuraţia WINS recomandată pentru un server de cluster Microsoft (Poate fi în engleză)
 18. Faceţi clic pe OK pentru a termina modificarea proprietăţilor reţelei şi a accepta modificările.
 19. Reporniţi nodul pentru ca modificările să aibă efect.
 20. Finalizaţi paşii anteriori pentru toate celelalte noduri ale clusterului.
 21. Porniţi Administrator cluster.
 22. Faceţi clic pe numele de cluster din rădăcina Administrator. În meniul Fişier, faceţi clic pe Proprietăţi.
 23. În fila Prioritate reţea, verificaţi că reţeaua privată este prima din listă. Dacă nu este, utilizaţi butonul Mutare în sus pentru a îi mări prioritatea.
 24. Faceţi clic pe reţeaua privată, apoi pe Proprietăţi.
 25. Faceţi clic pentru a selecta caseta de selectare Activare reţea pentru utilizare în cluster.
 26. Faceţi clic pe Numai comunicaţii interne în cluster (reţea privată).
Pentru mai multe informaţii, faceţi clic pe următorul număr de articol pentru a îl vedea în Baza de cunoştinţe Microsoft:
281662 Noduri de cluster Windows 2000 în calitate de controlere de domeniu (Poate fi în engleză)
MSCS W2000MSCS fixit fix it
Proprietăți

ID articol: 258750 - Ultima examinare: 05/25/2012 10:51:00 - Revizie: 2.0

Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows NT Server 4.0 Enterprise Edition

 • kbfixme kbmsifixme kbproductlink kbclustering kbenv kbinfo w2000mscs KB258750
Feedback