Momentan sunteți offline, așteptați să vă reconectați la internet

Instrumentul Add/Remove Programs (Adăugare/Eliminare programe) afișează incorect programele instalate

Asistența pentru Windows XP s-a încheiat

Microsoft a încheiat asistența pentru Windows XP la data de 8 aprilie 2014. Această schimbare a afectat actualizările de software și opțiunile de securitate. Aflați ce înseamnă aceasta pentru dvs. și cum puteți rămâne protejat.

Asistența pentru Windows Server 2003 s-a încheiat la 14 iulie 2015

Microsoft a încheiat asistența pentru Windows Server 2003 14 iulie 2015. Această schimbare a afectat actualizările de software și opțiunile de securitate. Aflați ce înseamnă aceasta pentru dvs. și cum puteți rămâne protejat.

SIMPTOME
Când instalați și dezinstalați programe, instrumentul Add/Remove Programs (Adăugare/Eliminare programe) din Panoul de control este posibil să afișeze incorect programele instalate. Caseta Currently installed programs (Programe instalate) poate conține doar un singur șir de text sau poate afișa un spațiu mare necompletat înainte de intrările de programe. Printre alte probleme de afișare posibile se numără aceea că nu se listează niciun program. În plus, este posibil să apară unul dintre următoarele mesaje de eroare:

Mesajul 1
An unexpected error occurred. (Eroare neașteptată.) Class not registered
res://appwiz.cpl/listbox.htc
Line:225
Mesajul 2
Object doesn't support this property or method (Obiectul nu acceptă această proprietate sau metodă) res://appwiz.cpl/default.hta
Line: 75
CAUZĂ
Această problemă poate apărea dacă programul de dezinstalare pentru un program elimină incorect intrările de registry care sunt utilizate de Windows și de către instrumentul Add/Remove Programs (Adăugare/Eliminare programe).
REZOLUŢIE
Important Această secțiune, metodă sau activitate conține pași care vă indică modalități de modificare a registry. Însă, dacă modificați registry incorect, pot apărea probleme serioase. De aceea, asigurați-vă că urmați acești pași cu atenție. Pentru o protecție mai bună, înainte de a face modificări, realizați o copie de rezervă a registry. Apoi registry se poate restabili dacă apare o problemă. Pentru mai multe informații despre copierea de rezervă și restaurarea registry, faceți clic pe următorul număr de articol pentru a vedea articolul în Baza de cunoștințe Microsoft:
322756 Cum se creează copii de rezervă și cum se pot restaura cheile de registry în Windows


Dacă doriți să remediem problema pentru dvs., continuați cu secțiunea „Remediere automată”. Dacă preferați să remediați dvs. problema, continuați cu secțiunea „Remediere personală”.

Remediere automatăPentru o remediere automată a acestei probleme, faceți clic pe linkul sau pe butonul Fix it. Faceți clic pe Executare în caseta de dialog Descărcare fișier, apoi urmați pașii din expertul Fix it.Note
 • Dacă instrumentul Add/Remove Programs (Adăugare/Eliminare programe) tot nu funcționează corespunzător după ce executați soluția Fix it, efectuați un upgrade pe loc. Pentru mai multe informații despre cum se efectuează un upgrade pe loc, consultați secțiunea „Mai multe informații”.
 • Este posibil ca acest expert să fie numai în limba engleză. Însă remedierea automată funcționează și pentru versiunile de Windows în alte limbi.
 • Dacă nu vă aflați la computerul care manifestă problema, salvați soluția Fix it pe o unitate flash sau pe un CD, apoi executați-o pe computerul care manifestă problema.

Apoi continuați cu secțiunea „S-a remediat problema?”.Remediere personală

Pentru a rezolva această problemă, urmați acești pași:
 1. Faceți clic pe Start, pe Executare, apoi tastați CMD.
 2. În linia de comandă, tastați REGSVR32 APPWIZ.CPL.
 3. Dacă aceasta nu reușește, căutați intrările de registry listate mai jos. Pentru a rezolva această problemă, verificați dacă există în registry următoarele chei și valori. Creați din nou toate cheile sau valorile lipsă. Rețineți că aceste chei utilizează litera unității de sistem. Poate fi necesar să ajustați aceste intrări pentru a corespunde cu configurația computerului.
  • [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{00000535-0000-0010-8000-00AA006D2EA4}]
   "ADODB.Recordset"
  • [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{00000535-0000-0010-8000-00AA006D2EA4}\InprocServer32]
   "C:\Program Files\Common Files\System\ado\msado15.dll"
  • [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{00000535-0000-0010-8000-00AA006D2EA4}\InprocServer32]
   "ThreadingModel"="Apartment"
  • [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{00000535-0000-0010-8000-00AA006D2EA4}\ProgID] "ADODB.Recordset.2.5"
  • [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{00000535-0000-0010-8000-00AA006D2EA4}\VersionIndependentProgID]
   "ADODB.Recordset"
  • HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{2048EEE6-7FA2-11D0-9E6A-00A0C9138C29}
   "Microsoft OLE DB Row Position Library"
  • HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{2048EEE6-7FA2-11D0-9E6A-00A0C9138C29}\InprocServer32
   "C:\Program Files\Common Files\System\Ole DB\oledb32.dll" "ThreadingModel"="Both"
  • HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{2048EEE6-7FA2-11D0-9E6A-00A0C9138C29}\ProgID
   "RowPosition.RowPosition.1"
  • HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{2048EEE6-7FA2-11D0-9E6A-00A0C9138C29}\VersionIndependentProgID
   "RowPosition.RowPosition"
  • [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{352EC2B7-8B9A-11D1-B8AE-006008059382}\InProcServer32]
   "%SystemRoot%\System32\appwiz.cpl"
 4. Urmați pașii dintr-una dintre următoarele proceduri, potrivit computerului dvs., apoi testați pentru a afla dacă s-a rezolvat problema. Dacă problema s-a rezolvat, omiteți pașii care urmează. Dacă problema nu s-a rezolvat, treceți la pasul 5.
  • Pentru a rezolva această problemă cu Internet Explorer 6.0 instalat, reparați Internet Explorer 6.0:
   1. Faceți clic pe Start, apoi pe Executare.
   2. Lipiți următoarea comandă în caseta Deschidere, apoi faceți clic pe OK:
    rundll32 setupwbv.dll,IE6Maintenance "C:\Program Files\Internet Explorer\Setup\SETUP.EXE" /g "C:\WINDOWS\IE Uninstall Log.Txt
    Deoarece această comandă este sensibilă la literele mari și mici, Microsoft vă recomandă să copiați comanda din acest articol, apoi să lipiți comanda în caseta Deschidere.
  • Pentru a rezolva această problemă cu Internet Explorer 5.0 sau 5.5 instalat, reparați Internet Explorer 5.0 sau 5.5:
   1. Faceți clic pe Start, apoi pe Executare.
   2. Lipiți următoarea comandă în caseta Deschidere, apoi faceți clic pe OK:
    rundll32 setupwbv.dll,IE5Maintenance "C:\Program Files\Internet Explorer\Setup\SETUP.EXE" /g "C:\WINDOWS\IE Uninstall Log.Txt
    Deoarece această comandă este sensibilă la literele mari și mici, Microsoft vă recomandă să copiați comanda din acest articol, apoi să lipiți comanda în caseta Deschidere.
 5. Efectuați un upgrade pe loc:

  Notă Înainte să efectuați un upgrade pe loc, asigurați-vă că efectuați copii de rezervă ale datelor. Pentru mai multe informații despre riscurile efectuării unui upgrade pe loc, consultați secțiunea „Mai multe informații”.
  1. Executați Winnt32.exe din directorul \I386 de pe CD-ROM-ul de instalare Windows 2000.
  2. Când apare ecranul Windows 2000 Setup, faceți clic pe Upgrade to Windows 2000.
  3. Permiteți încheierea instalării.
Dacă instrumentul Add/Remove Programs (Adăugare/Eliminare programe) tot nu funcționează corespunzător, nu afișează conținut sau dacă doriți să încercați să remediați această problemă fără să faceți upgrade la versiuni mai recente de Internet Explorer, verificați următoarele chei de registry pentru a vă asigura că ele conțin intrări:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\ARPCache
Notă Dacă sunt necompletate cheile de registry anterioare, este posibil ca și instrumentul Add/Remove Programs (Adăugare/Eliminare programe) să fie gol.

Utilizați linia de comandă REGSVR32 [cale\nume fișier] pentru a înregistra fiecare dintre următoarele fișiere:
%systemroot%\System32\Appwiz.cpl
%systemroot%\System32\Mshtml.dll
%systemroot%\System32\Jscript.dll
%systemroot%\System32\Msi.dll
Program Files\Common Files\System\Ole DB\Oledb32.dll
Program Files\Common Files\System\Ado\Msado15.dll
%systemroot%\System32\Msdart32.dll [not registerable]
%systemroot%\System32\Mshtmled.dll
%systemroot%\System32\Mswstr10.dll [not registerable]
Dacă instrumentul Add/Remove Programs (Adăugare/Eliminare programe) afișează informații incomplete sau este gol, verificați datele fișierelor. Unde este posibil, înregistrați următoarele fișiere:
%systemroot%\System32\Gdi32.dll [not registerable]
%systemroot%\System32\User32.dll [not registerable]
%systemroot%\System32\Msvcrt.dll [not registerable]
%systemroot%\System32\Ole32.dll
%systemroot%\System32\Shlwapi.dll [not registerable]
%systemroot%\System32\Imm32.dll [not registerable]
%systemroot%\System32\Indicdll.dll [not registerable]
%systemroot%\System32\Urlmon.dll
%systemroot%\System32\Version.dll [not registerable]
%systemroot%\System32\Lz32.dll [not registerable]
%systemroot%\System32\Comctl32.dll [not registerable]
%systemroot%\System32\Clbcatq.dll
%systemroot%\System32\Oleaut32.dll
%systemroot%\System32\Mlang.dll
%systemroot%\System32\Shell32.dll
%systemroot%\System32\Shdoclc.dll [not registerable]
%systemroot%\System32\NetapI32.dll [not registerable]
%systemroot%\System32\Secur32.dll [not registerable]
%systemroot%\System32\Netrap.dll [not registerable]
%systemroot%\System32\Samlib.dll [not registerable]
%systemroot%\System32\Ws2_32.dll [not registerable]
%systemroot%\System32\Ws2help.dll [not registerable]
%systemroot%\System32\Wldap32.dll [not registerable]
%systemroot%\System32\Dnsapi.dll [not registerable]
%systemroot%\System32\Wsock32.dll [not registerable]
%systemroot%\System32\Plugin.ocx
%systemroot%\System32\Wininet.dll [not registerable]
%systemroot%\System32\Crypt32.dll [not registerable]
%systemroot%\System32\Msasn1.dll [not registerable]
%systemroot%\System32\Msls31.dll [not registerable]
%systemroot%\System32\Imgutil.dll
%systemroot%\System32\Cscui.dll
%systemroot%\System32\Cscdll.dll [not registerable]
Dacă instrumentul Add/Remove Programs (Adăugare/Eliminare programe) poate desena interfața utilizator de dialog, dar nu afișează conținutul niciunui program instalat, verificați în registry dacă există următoarea cheie:
HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{352EC2B7-8B9A-11D1-B8AE-006008059382}\InProcServer32
Dacă această cheie de registry lipsește, copiați următorul text într-un fișier text, salvați fișierul cu o extensie .reg, apoi faceți dublu clic pe fișier pe computerul afectat, pentru a recupera intrările corespunzătoare.

Pentru Windows Registry Editor, versiunea 5.00:
[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{352EC2B7-8B9A-11D1-B8AE-006008059382}\InProcServer32]
@=hex(2):25,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,52,00,6f,00,6f,00,74,00,25,00,5c,00,53,00,79,00,73,00,74,00,65,00,6d,00,33,00,32,00,5c,00,61,00,70,00,70,00,77,00,69,00,7a,00,2e,00,63,00,70,00,6c,00,00,00
"ThreadingModel"="Apartment"
STARE
Microsoft a confirmat că aceasta este o problemă în produsele Microsoft enumerate în secțiunea „Se aplică la”. Următoarea listă include toate cheile de registry care sunt utilizate de instrumentul Adăugare/Eliminare programe. Aceste chei trebuie configurate prin înregistrarea Appwiz.cpl, însă ele sunt furnizate aici pentru referință încrucișată, pentru a confirma faptul că înregistrarea s-a încheiat cu succes.
 • [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{352EC2B7-8B9A-11D1-B8AE-006008059382}]
  @="%DESC_ShellAppMgr%"
 • [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{352EC2B7-8B9A-11D1-B8AE-006008059382}\InProcServer32]
  @="SystemRoot%\System32\appwiz.cpl" (REG_EXPAND_SZ)
  "ThreadingModel"="Apartment"
 • [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{0B124F8C-91F0-11D1-B8B5-006008059382}]
  @="Installed Apps Enumerator"
 • [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{0B124F8F-91F0-11D1-B8B5-006008059382}\InProcServer32]
  @="SystemRoot%\System32\appwiz.cpl" (REG_EXPAND_SZ)
  "ThreadingModel"="Apartment"

  Notă Această cheie este disponibilă numai în Microsoft Windows XP.
 • [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{CFCCC7A0-A282-11D1-9082-006008059382}]
  @="Darwin App Publisher"
 • [HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{CFCCC7A0-A282-11D1-9082-006008059382}\InProcServer32]
  @="SystemRoot%\System32\appwiz.cpl" (REG_EXPAND_SZ)
  "ThreadingModel"="Apartment"
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved]
  "{352EC2B7-8B9A-11D1-B8AE-006008059382}"="Shell Application Manager"
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved]
  "{0B124F8F-91F0-11D1-B8B5-006008059382}"="Installed Apps Enumerator"

  Notă Această cheie este disponibilă numai în Microsoft Windows XP.
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\Current Version\App Management\Publishers\Darwin App Publisher]
  @="{CFCCC7A0-A282-11D1-9082-006008059382}"
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Shell Extensions\Approved]
  "{CFCCC7A0-A282-11D1-9082-006008059382}"="Darwin App Publisher"
 • [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ControlPanel\InProcCPLs]
  "appwiz.cpl"=""

  Intrări de registry care se utilizează odată ce se execută ARP.

 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\AppInstallPath
  Citește fișierul INF. Codul citește numele de fișier INF. Secțiunea INF utilizată este "AppInstallList"
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\Installer\Terminal Server\EnableAdminRemote
  Setat la 1, în timp ce se execută ARP. Comunică TS faptul că se execută ARP.
  Configurat la 0 când se oprește ARP.
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\App Management\Publishers Enumeră editorii aplicațiilor
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Wx86\cmdline
  Citește ca să determine dacă este activat wx86.
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\NewShortcutHandlers
  Enumerat pentru a obține o listă de rutine de tratare pentru „link nou”. Se pare că aceste rutine de tratare pot adăuga un link pentru un element dat - de exemplu, în meniul Start, pe desktop sau în alte elemente.
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Shutdown\ForceReboot
  Citește pentru a afla dacă este necesară repornirea, după executarea programului de instalare.
  Prezența valorii semnifică faptul că repornire obligatorie == adevărat.
 • HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\MS-DOSOptions
INFORMAŢII SUPLIMENTARE
Pentru mai multe informații, faceți clic pe următoarele numere de articole pentru a vizualiza articolele în Baza de cunoștințe Microsoft:
265829 Instrumentul Adăugare/Eliminare programe este posibil să nu mai funcționeze după ce instalați Internet Explorer 5.5 sau Internet Explorer 6 pe Windows 2000
315341 Cum se realizează un upgrade (o reinstalare) pe loc a Windows XP
292175 Cum se realizează un upgrade pe loc de Windows Server 2000

S-a remediat problema?

 • Verificați dacă problema s-a remediat. Dacă s-a remediat problema, ați terminat cu această secțiune. Dacă problema nu s-a remediat, contactați asistența.
 • Apreciem părerea dvs. Pentru a vă spune părerea sau pentru a raporta orice problemă cu această soluție, lăsați un comentariu în blogul „Remediere automată” sau trimiteți-ne un mesaj de poștă electronică.
fixit fix it fixme 
Proprietăți

ID articol: 266668 - Ultima examinare: 09/11/2011 22:15:00 - Revizie: 3.0

Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

 • kb3rdparty kbprb kbmsifixme kbfixme KB266668
Feedback