Note de lansare ale programului de instalare Windows XP conţinute în fişierul Home.txt

Asistența pentru Windows XP s-a încheiat

Microsoft a încheiat asistența pentru Windows XP la data de 8 aprilie 2014. Această schimbare a afectat actualizările de software și opțiunile de securitate. Aflați ce înseamnă aceasta pentru dvs. și cum puteți rămâne protejat.

Acest articol a fost arhivat. Articolul este oferit „ca atare” şi nu va mai fi actualizat.
REZUMAT
**********************************************************************

Note de lansare ale programului de instalare
Microsoft Windows XP Home Edition

**********************************************************************
(c) 2001 Microsoft Corporation. Toate drepturile rezervate.

Când instalaţi un sistem nou de operare, este necesar să faceţi mai multe alegeri. Expertul de instalare Windows XP şi aceste note de lansare vă îndrumă pentru a efectua aceste alegeri.

Important: Înainte să începeţi, citiţi şi fişierul Read1st.txt, aflat pe CD-ul Windows XP Home Edition. Acest fişier conţine informaţii de ultimă oră, indisponibile când s-au scris notele de lansare şi documentaţia produsului, inclusiv notele de preinstalare vitale pentru o instalare de succes.

Aceste note de lansare descriu cum se execută Expertul de instalare Windows XP şi cum se instalează Windows XP Home Edition pe un singur computer casnic.

======================================================================
CUPRINS
======================================================================

INFORMAŢII SUPLIMENTARE

======================================================================
1.0 Înainte să începeţi
======================================================================

Când configuraţi Windows XP Home Edition, trebuie să furnizaţi informaţii despre cum doriţi să se instaleze sistemul de operare. Procedurile din aceste note de lansare vă ajută să furnizaţi informaţiile necesare. Pentru a asigura o instalare de succes, efectuaţi activităţile descrise mai jos înainte să instalaţi Windows XP.

* Asiguraţi-vă că se respectă lista de cerinţe minime pentru componentele hardware.

* Obţineţi componente hardware şi software compatibile, cum ar fi pachete de upgrade şi drivere noi.

* Creaţi copii de rezervă pentru fişierele curente, în caz că va fi necesară restaurarea sistemului de operare curent.

* Determinaţi dacă doriţi să efectuaţi un upgrade sau să instalaţi o copie nouă de Windows XP Home Edition.


Înapoi la început

1.1 Cerinţe hardware
======================================================================

Înainte să instalaţi Windows XP Home Edition, asiguraţi-vă că următoarele cerinţe minime hardware sunt respectate de computerul dvs.:

* Microprocesor Pentium 233 megahertz (MHz) sau mai rapid (sau echivalent)
* Memorie recomandată de 128 megaocteţi (MO) (minim 64 MO de RAM; maxim 4 gigaocteţi (GO) de RAM)
* 1,5 GO de spaţiu liber pe hard disk
* Monitor VGA
* Tastatură
* Mouse sau dispozitiv de indicare compatibil
* Unitate CD-ROM sau DVD


Înapoi la început

1.2 Verificarea componentelor hardware şi a compatibilităţii software
======================================================================

Expertul de instalare Windows XP verifică automat componentele hardware şi software şi raportează orice conflicte potenţiale. Pentru a asigura o instalare de succes, se recomandă să determinaţi dacă hardware-ul computerului este compatibil cu Windows XP Home Edition înainte să executaţi expertul.

Lista de compatibilităţi hardware (HCL) poate fi vizualizată pe următorul site Web Microsoft:

http://www.microsoft.com/whdc/hcl/default.mspx/

Important: Windows XP Home Edition acceptă numai dispozitivele listate în HCL. În cazul în care componentele dvs. hardware nu sunt listate, contactaţi producătorul hardware şi solicitaţi un driver Windows XP pentru componentele respective. Pentru a vă asigura că programele care utilizează drivere pe 16 biţi vor funcţiona corect după instalare, solicitaţi drivere pe 32 de biţi de la distribuitorul software.

În timpul procesului de instalare, aveţi posibilitatea să utilizaţi pachete de upgrade pentru a face software-ul existent compatibil cu Windows XP Home Edition. Pachetele de upgrade sunt disponibile de la producătorii software potriviţi.


Înapoi la început

1.3 Crearea copiilor de rezervă pentru fişiere
======================================================================

Dacă faceţi upgrade de la o versiune anterioară de Windows, se recomandă să creaţi copii de rezervă pentru fişierele curente pe un disc sau o unitate de bandă magnetică.

În cazul în care computerul execută Microsoft Windows 95 sau Windows 98, poate fi necesar să instalaţi programul Windows Backup. Pentru mai multe informaţii despre instalarea sau utilizarea Windows Backup, consultaţi ajutorul din Windows 95 sau Windows 98.

Înapoi la început

1.4 Comparaţie între upgrade şi instalarea unei copii noi
======================================================================

După ce porniţi Expertul de instalare Windows XP, una dintre primele decizii pe care trebuie să o luaţi este dacă faceţi upgrade pentru sistemul de operare curent sau efectuaţi o instalare complet nouă (o instalare „curată”).

În timpul unui upgrade expertul înlocuieşte fişierele existente Windows, dar păstrează setările şi aplicaţiile existente. Este posibil ca anumite aplicaţii să nu fie compatibile cu Windows XP Home Edition şi să nu funcţioneze corect după un upgrade. Aveţi posibilitatea să faceţi upgrade la Windows XP Home Edition de la următoarele sisteme de operare:

* Windows 98 (toate versiunile)
* Windows Millennium Edition

În cazul în care computerul execută în prezent un sistem de operare de la care nu se poate face upgrade, trebuie să instalaţi o copie nouă de Windows XP Home Edition. Expertul instalează Windows XP Home Edition într-un folder nou. După ce se termină instalarea, va fi necesar să reinstalaţi aplicaţii şi să setaţi din nou preferinţele.

Faceţi UPGRADE dacă         INSTALAŢI o copie nouă dacă toate condiţiile următoare sunt adevărate:     oricare dintre următoarele condiţii este adevărată:===========================     ==============================Utilizaţi deja o versiune anterioară   Hard diskul este gol.de Windows care acceptă upgrade-ul.   - şi -						 - sau - Doriţi să înlocuiţi 					Sistemul de operare curent sistemul de operare Windows anterior       nu acceptă un upgrade la cu Windows XP.       Windows XP. - şi -						 - sau - Doriţi să păstraţi fişierele şi      Utilizaţi deja un sistem de operare, preferinţele existente.			dar nu doriţi să păstraţi                   fişierele şi preferinţele                   existente, astfel încât să                  efectuaţi o instalare curată.				

Dacă doriţi să schimbaţi modul în care expertul instalează Windows XP Home Edition, faceţi clic pe Advanced Options, apoi efectuaţi oricare dintre următoarele activităţi:

* Modificaţi locaţia implicită a fişierelor de instalare.
* Stocaţi fişierele de sistem într-un alt folder decât folderul implicit (\Windows).
* Copiaţi fişierele de instalare de pe CD pe hard disk.
* Selectaţi partiţia pe care se instalează Windows XP Home Edition.

Dacă nu sunteţi un utilizator avansat, se recomandă să utilizaţi setările implicite.


Înapoi la început


======================================================================
2.0 Executarea programului de instalare Windows XP
======================================================================

Expertul de instalare Windows XP colectează informaţii, inclusiv setări regionale, nume şi parole. Expertul le copiază apoi în fişierele potrivite pe hard disk, verifică hardware-ul şi configurează instalarea. Când se termină instalarea, se poate face Log on în Windows XP Home Edition. Reţineţi că în timpul procesului de instalare computerul reporneşte de mai multe ori.

Modul în care porniţi Expertul de instalare Windows XP depinde de ce operaţiune efectuaţi, dacă faceţi upgrade sau instalaţi o copie nouă de Windows XP Home Edition. Determinaţi metoda de instalare, găsiţi secţiunea potrivită în aceste note de lansare, apoi urmaţi procedurile pentru scenariul dvs.


Înapoi la început


2.1 Dacă instalaţi o copie nouă (instalare curată)

======================================================================

În cazul în care computerul are un hard disk gol sau sistemul de operare curent nu este acceptat, este necesar să porniţi computerul utilizând CD-ul Windows XP Home Edition. Unele unităţi mai noi CD-ROM pot porni instalarea de pe CD şi pot executa automat Expertul de instalare Windows XP.

>>> Pentru a instala o copie nouă utilizând CD-ul:

1. Porniţi computerul executând sistemul de operare curent, apoi introduceţi CD-ROM-ul Windows XP Home Edition în unitatea CD-ROM.

2. Dacă Windows detectează automat CD-ul, faceţi clic pe Install Windows. Se afişează Expertul de instalare Windows XP.

Dacă Windows nu detectează automat CD-ul, faceţi clic pe Start, apoi pe Executare. Tastaţi calea către fişierul de instlare, înlocuind „d” dacă este necesar cu litera unităţii CD-ROM:

d:\setup.exe

3. Apăsaţi ENTER.

4. Când vi se solicită să selectaţi un tip de instalare, selectaţi New Installation, apoi faceţi clic pe Next.

5. Urmaţi instrucţiunile care apar pe ecran.


Înapoi la început

2.2 Dacă faceţi upgrade
======================================================================
Procesul de upgrade este simplu. Expertul de instalare Windows XP detectează şi instalează driverele potrivite sau creează un raport care listează dispozitivele pentru care nu s-a reuşit efectuarea upgrade-ului, astfel încât să fiţi siguri că hardware-ul şi software-ul sunt compatibile cu Windows XP Home Edition.

>>> Pentru a face upgrade de pe CD:

1. Porniţi computerul executând sistemul de operare curent, apoi introduceţi CD-ROM-ul Windows XP Home Edition în unitatea CD-ROM.

2. Dacă Windows detectează automat CD-ul, se afişează caseta de dialog a CD-ului Windows XP Home Edition. Pentru a porni upgrade-ul, faceţi clic pe Install Windows.

Dacă Windows nu detectează automat CD-ul, faceţi clic pe Start, apoi pe Executare. Apoi, tastaţi calea către fişierul de instalare, înlocuind „d” dacă este necesar cu litera unităţii CD-ROM:

d:\setup.exe

3. Apăsaţi ENTER.

4. Când vi se solicită să selectaţi un tip de instalare, selectaţi Upgrade, apoi faceţi clic pe Next.

5. Urmaţi instrucţiunile care apar pe ecran.


Înapoi la început


2.3 Colectarea informaţiilor despre utilizator şi despre computer
======================================================================

Expertul de instalare Windows XP vă ajută să colectaţi informaţii despre dvs. şi despre computer. Deşi acest proces de instalare este în mare parte automat, poate fi necesar să furnizaţi informaţii sau să selectaţi setări în următoarele ecrane, în funcţie de configuraţia curentă a computerului:

* Acord de licenţă. Dacă sunteţi de acord cu termenii şi doriţi să continuaţi procesul de instalare, selectaţi I accept this agreement.

* Selectaţi un sistem de fişiere. Windows XP Home Edition poate efectua automat conversia partiţiilor de pe hard disk la NTFS, sistemul de fişiere recomandat pentru Windows XP Home Edition. Aveţi şi posibilitatea să păstraţi sistemele de fişiere existente. Dacă faceţi upgrade, expertul utilizează sistemul de fişiere curent.

* Setări regionale. Modificaţi setările de sistem şi setările regionale pentru diferite regiuni şi limbi.

* Personalizaţi software-ul. Tastaţi numele complet al persoanei şi, opţional, al companiei pentru care este licenţiată această copie de Windows XP Home Edition.

* Numele computerului. Tastaţi un nume unic pentru computer. Expertul sugerează un nume, dar acesta poate fi modificat.

* Setări de dată şi oră. Verificaţi data şi ora pentru regiunea dvs., selectaţi un fus orar potrivit, apoi selectaţi dacă doriţi ca Windows XP Home Edition să se regleze automat la ora de vară.Înapoi la început

======================================================================
3.0 Pornirea Windows XP Home Edition
======================================================================

După colectarea informaţiilor, Expertul de instalare Windows XP termină instalarea. Computerul reporneşte de mai multe ori, apoi Windows XP Home Edition vă solicită să faceţi Log on. După ce faceţi Log on, aveţi posibilitatea să activaţi şi să înregistraţi copia de Windows XP Home Edition, să creaţi conturi de utilizator şi să reconfiguraţi orice setări pe care le-aţi introdus în timpul procesului de instalare.

Important: Este necesar să aveţi un cont de utilizator de „administrator de computer” pentru a activa şi înregistra Windows XP Home Edition, cât şi să creaţi conturi de utilizator pentru a modifica setările computerului.

Pentru a verifica tipul contului, faceţi clic pe Start, pe Panoul de control, apoi pe Conturi utilizator.


Înapoi la început


3.1 Cum se face Log on în Windows XP Home Edition
======================================================================

Când computerul reporneşte după instalare, faceţi Log on în Windows XP Home Edition pentru prima oară. Dacă aţi făcut upgrade de la o versiune anterioară de Windows şi aveţi deja un cont de utilizator, aveţi posibilitatea să faceţi Log on utilizând acel cont şi parola sa.


Înapoi la început

3.2 Crearea unui cont de utilizator
======================================================================

Contul dvs. de utilizator identifică numele de utilizator şi parola, cât şi fişierele şi setările personale. Fiecare persoană care utilizează regulat computerul ar trebui să aibă un cont de utilizator. Contul de utilizator se identifică printr-un nume de utilizator şi o parolă, ambele fiind introduse de utilizator când face Log on pe computer. Aveţi posibilitatea să creaţi conturi de utilizator individuale dacă faceţi Log on utilizând un cont cu drepturi de administrator.

>>> Pentru a crea un cont de utilizator:

1. Faceţi clic pe Start, apoi pe Panou de control.

2. Faceţi dublu clic pe Conturi utilizator.

3. Faceţi clic pe Creare cont nou.

4. Urmaţi instrucţiunile care apar pe ecran.

Înapoi la început
Proprietăți

ID articol: 306824 - Ultima examinare: 12/06/2015 05:09:26 - Revizie: 1.1

Microsoft Windows XP Home Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo KB306824
Feedback