Momentan sunteți offline, așteptați să vă reconectați la internet

Configurarea şi utilizarea textului redat prin vorbire în Windows XP

Asistența pentru Windows XP s-a încheiat

Microsoft a încheiat asistența pentru Windows XP la data de 8 aprilie 2014. Această schimbare a afectat actualizările de software și opțiunile de securitate. Aflați ce înseamnă aceasta pentru dvs. și cum puteți rămâne protejat.

REZUMAT
Capacităţile de text redat prin vorbire (TTS) ale unui computer se referă la posibilitatea de a reda textul sub formă de vorbire. Acest articol descrie cum se configurează şi se utilizează textul redat prin vorbire în Windows XP.

Textul redat prin vorbire reprezintă capacitatea sistemului de operare de a reda textul scris sub formă de cuvinte vorbite. Un driver intern, denumit motor TTS, recunoaşte textul şi, utilizând o voce sintetizată aleasă dintre diverse voci generate anterior, citeşte cu voce tare textul scris. Un motor TTS este instalat împreună cu sistemul de operare. De asemenea, sunt disponibile motoare suplimentare prin intermediul producătorilor terţi. Aceste motoare pot utiliza deseori un anumit jargon sau vocabular; de exemplu, un vocabular specializat în terminologie medicală sau legală. De asemenea, acestea pot utiliza diverse voci pentru a face posibile accente regionale precum engleza britanică sau pot vorbi o altă limbă, cum ar fi limba germană, franceză sau rusă.

Fila Text de redat prin vorbire din instrumentul Vorbire din Panoul de control prezintă opţiunile pentru fiecare motor TTS. Consultaţi subiectele individuale din Ajutor pentru ajutor specific. Pe lângă opţiunile generale, fiecare motor poate avea un alt set de caracteristici specifice. Din acest motiv, nu toate casetele de dialog rezultate vor arăta la fel. Este posibil ca anumite caracteristici speciale să nu fie incluse şi ca unele butoane de proprietăţi să nu aibă o casetă de dialog asociată.

înapoi la început

Configurarea hardware-ului

NOTĂ: Acest articol presupune că utilizaţi vizualizarea clasică în Panoul de control. Pentru a modifica vizualizările, urmaţi aceşti paşi:
 1. Faceţi clic pe Start, apoi faceţi clic pe Panou de control.
 2. În Panoul de control, faceţi clic pe Comutare la modul de vizualizare clasic sau Comutare la Vizualizare pe categorii.
înapoi la început

Configurarea difuzoarelor

Difuzoarele diferă foarte mult ca proiectare şi scop. Consultaţi manualul difuzoarelor pentru specificaţii hardware şi software. Dar majoritatea modelelor pot fi instalate într-o manieră similară.

Pentru a configura difuzoarele, urmaţi aceşti paşi:
 1. Identificaţi conexiunile de sunet şi introduceţi conectorul difuzoarelor la computer. Majoritatea computerelor utilizează o placă de sunet internă şi conexiunile se află de cele mai multe ori în spatele computerului. Acestea sunt o serie de conexiuni având dimensiunea şi diametrul unui conector de difuzoare. În majoritatea cazurilor, există două conexiuni de ieşire pentru sunet:
  • Una va fi etichetată drept conexiune line-out (de ieşire). Majoritatea difuzoarelor care necesită o sursă de alimentare separată (cum ar fi un cablu electric sau baterii) ar trebui să utilizeze această conexiune. De asemenea, se utilizează pentru a exporta sunetul amplificat către dispozitive de înregistrare cum ar fi CD-uri inscripţionabile şi sisteme de casete audio.
  • Cealaltă conexiune este pentru difuzoare nealimentate. Deoarece semnalul digital este amplificat de computer, difuzoarele cu alimentare separată se pot deteriora dacă sunt conectate.
 2. Conectaţi difuzoarele la conexiunea potrivită.
 3. Pentru a testa conexiunea, urmaţi aceşti paşi:
  1. Faceţi clic pe Start, pe Panou de control, apoi faceţi dublu clic pe Vorbire.
  2. Pe fila Text redat prin vorbire, faceţi clic pe Examinare voce pentru a auzi vocea selectată în mod curent. Textul este citit cu voce tare, iar cuvintele sunt evidenţiate în timp ce sunt vorbite. Dacă difuzoarele funcţionează corect, veţi auzi cuvintele vorbite.
  Dacă nu auziţi niciun sunet după ce conectaţi difuzoarele, consultaţi secţiunea „Posibile probleme cu textul redat prin vorbire” din acest articol pentru proceduri de depanare.
înapoi la început

Selectarea unui dispozitiv de ieşire audio

Pentru a selecta un dispozitiv de ieşire audio, urmaţi aceşti paşi:
 1. Faceţi clic pe Start, pe Panou de control, apoi faceţi dublu clic pe Vorbire.
 2. În fila Text redat prin vorbire, faceţi clic pe Ieşire audio.
 3. Selectaţi Utilizare dispozitiv ieşire audio preferat sau Se utilizează acest dispozitiv audio de ieşire.
  • Utilizare dispozitiv ieşire audio preferat setează dispozitivul de ieşire ca fiind cel implicit pentru sistem. Selectaţi această opţiune dacă doriţi să utilizaţi acelaşi dispozitiv de ieşire pentru vorbire ca şi pentru toate celelalte elemente de sunet din sistem. Aceasta este, de asemenea, opţiunea implicită pentru proprietăţile Vorbire. De cele mai multe ori un computer va avea un singur dispozitiv de ieşire, cum ar fi o pereche de difuzoare. Dispozitivul implicit este desemnat în proprietăţile de sunet sau multimedia din Panoul de control pentru fiecare sistem de operare. Informaţii suplimentare privind panoul specific în care se găsesc sunt disponibile în fişierele de Ajutor asociate.
  • Se utilizează acest dispozitiv audio de ieşire vă permite să selectaţi alt dispozitiv, exclusiv pentru programele de vorbire. Lista verticală este activă doar dacă sunt disponibile alte dispozitive. În această listă verticală, selectaţi dispozitivul dorit. Această setare nu modifică dispozitivul implicit pentru alte programe audio. De exemplu, se poate să doriţi ca tot ceea ce se vorbeşte să ajungă la căşti şi nu la difuzoare.
înapoi la început

Configurarea opţiunilor dispozitivelor de ieşire audio

În mod implicit, această opţiune este dezactivată. Cu toate acestea, alte motoare de vorbire pot include proprietăţi complexe pentru opţiunile de ieşire audio. Dacă este cazul, va fi disponibilă opţiunea Ieşire audio. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran sau cele documentate separat pentru respectivul motor.

Pentru a configura opţiunile dispozitivului de ieşire audio, urmaţi paşii de mai jos:
 1. Faceţi clic pe Start, pe Panou de control, apoi faceţi dublu clic pe Vorbire.
 2. În fila Text redat prin vorbire, faceţi clic pe Ieşire audio.
 3. Urmaţi instrucţiunile care apar pe ecran.
înapoi la început

Configurarea opţiunilor pentru textul redat prin vorbire

înapoi la început

Determinarea motorului sau vocii TTS selectate

Pentru a determina vocea selectată pentru redarea textului prin vorbire, urmaţi aceşti paşi:
 1. Faceţi clic pe Start, pe Panou de control, apoi faceţi dublu clic pe Vorbire.

  Pe fila Text redat prin vorbire, numele afişat în lista verticală Selectare voce este vocea activă în mod curent.
 2. Faceţi clic pe Examinare voce pentru a auzi vocea activă. Textul este citit cu voce tare, iar cuvintele sunt evidenţiate în timp ce sunt vorbite.
înapoi la început

Examinarea vocii TTS

Pentru a examina vocea pentru textul redat prin vorbire, urmaţi paşii:
 1. Faceţi clic pe Start, pe Panou de control, apoi faceţi dublu clic pe Vorbire.

  Pe fila Text redat prin vorbire, numele afişat în lista verticală Selectare voce este vocea activă.
 2. Faceţi clic pe Examinare voce pentru a auzi vocea selectată în mod curent. Textul este citit cu voce tare, iar cuvintele sunt evidenţiate în timp ce sunt vorbite.
 3. În timpul redării, butonul Examinare voce se va transforma în Stop. Faceţi clic pe Stop pentru a întrerupe redarea vocală.
NOTĂ: Aveţi posibilitatea să modificaţi textul citit în Examinare voce evidenţiind textul şi tastând alt text. Aceste modificări nu sunt permanente şi textul se va reiniţializa la cel implicit atunci când deschideţi din nou proprietăţile Vorbire sau selectaţi o altă voce.

înapoi la început

Modificarea motorului sau vocii TTS

Pentru a modifica vocea sau motorul pentru Text redat prin vorbire, urmaţi paşii de mai jos:
 1. Faceţi clic pe Start, pe Panou de control, apoi faceţi dublu clic pe Vorbire.
 2. Pe fila Text redat prin vorbire, numele afişat în lista verticală Selectare voce este vocea activă.
 3. Faceţi clic pe vocea activă în lista verticală sau utilizaţi săgeata pentru a afişa o listă de voci disponibile.
 4. Faceţi clic pe o voce nouă pentru a o selecta.

  Vocea nou selectată va citi cu voce tare textul din caseta Examinare voce.
 5. Faceţi clic pe OK sau pe Se aplică pentru a accepta vocea nouă.
Note:
 • O voce Text redat prin vorbire este strâns asociată cu un anumit motor de vorbire. Se poate să nu fie clar din numele afişat ce limbă utilizează o voce. După ce selectaţi un motor de vorbire sau o voce, testaţi vocea şi limba făcând clic pe Examinare voce.
 • Limba sau vocile acceptate de un motor de vorbire pot să nu reiasă în mod evident din numele afişat al motorului. Consultaţi ghidul utilizatorului pentru informaţii detaliate despre motor. Acestea includ limba acceptată, dar şi scopul lexiconului. Scopul lexiconului arată dacă acesta este unul general sau doar de jargon specific unui anumit domeniu, cum ar fi cel juridic sau medical.
 • Microsoft nu furnizează motoare de vorbire suplimentare (voci), dar sunt disponibile o serie de produse terţe care acceptă noua interfaţă API Microsoft Speech. Pentru mai multe informaţii despre aceste produse, vizitaţi următorul site Web Microsoft:
înapoi la început

Modificarea vitezei vocii TTS

Pentru a modifica viteza vocii textului redat prin vorbire, urmaţi paşii de mai jos:
 1. Faceţi clic pe Start, pe Panou de control, apoi faceţi dublu clic pe Vorbire.
 2. Selectaţi fila Text redat prin vorbire.
 3. Mutaţi glisorul Viteză voce pentru a modifica viteza vocii textului redat prin vorbire. În mod implicit, aceasta este setată la Normal.
 4. Faceţi clic pe Examinare voce pentru a auzi vocea selectată în mod curent la noua viteză. Textul este citit cu voce tare, iar cuvintele sunt evidenţiate în timp ce sunt vorbite.
înapoi la început

Modificarea volumului textului redat prin vorbire

Pentru a regla nivelul de volum sonor de ieşire, urmaţi procedura de mai jos. Reţineţi că această opţiune nu este acceptată de toate dispozitivele în acelaşi fel. Anumite dispozitive nu vor accepta controlul volumului, iar butonul Volum nu va fi disponibil. Alte dispozitive pot utiliza propriul afişaj. În aceste cazuri, urmaţi instrucţiunile prezentate pe ecran sau din documentaţia separată a motorului.

 1. Faceţi clic pe Start, pe Panou de control, apoi faceţi dublu clic pe Vorbire.
 2. În fila Text redat prin vorbire, faceţi clic pe Ieşire audio, apoi pe Volum.
 3. Se va afişa un mixer pentru controlul volumului. Reglaţi dispozitivul potrivit la nivelul dorit.
înapoi la început

Utilizarea textului redat prin vorbire cu Naratorul

Naratorul este un utilitar din Text redat prin vorbire pentru utilizatorii nevăzători sau pentru cei cu probleme de vedere. Naratorul citeşte ce se afişează pe ecran: conţinutul ferestrei active, opţiunile din meniu sau textul pe care îl tastaţi.

Naratorul este proiectat să funcţioneze cu Notepad, WordPad, programele din Panoul de control, Microsoft Internet Explorer, desktopul Windows şi cu Windows Setup. Este posibil ca Naratorul să nu citească corect cu voce tare cuvintele din alte programe.

Naratorul deţine o serie de opţiuni care permit particularizarea modului în care se citesc elementele de pe ecran.
 • Ferestrele, meniurile sau meniurile de comenzi rapide noi pot fi citite cu voce tare atunci când se afişează.
 • Caracterele tastate pot fi citite cu voce tare.
 • Indicatorul mouse-ului poate urmări elementul activ de pe ecran.
 • Se pot regla viteza, volumul sau înălţimea vocii.
Instrumentele de accesibilitate incluse cu Windows au ca scop furnizarea unui nivel minim de funcţionalitate pentru utilizatorii cu nevoi speciale. Majoritatea utilizatorilor cu dizabilităţi vor avea nevoie de programe utilitare cu funcţionalitate mai complexă pentru uzul zilnic.

Naratorul nu este disponibil pentru toate limbile şi este acceptat numai pentru versiunea în limba engleză de Windows XP.

înapoi la început

Anunţarea evenimentelor pe ecran cu Naratorul

 1. Porniţi Naratorul utilizând una dintre următoarele metode:
  • Faceţi clic pe Start, indicaţi spre Programe, spre Accesorii, spre Accesibilitate, apoi faceţi clic pe Narator.

   - sau -
  • Apăsaţi CTRL+ESC, apăsaţi R, tastaţi narrator, apoi apăsaţi ENTER.
 2. În caseta de dialog Narrator, bifaţi caseta de selectare Announce events on screen.
înapoi la început

Citirea cu voce tare de către Narator a tastelor apăsate

 1. Apăsaţi CTRL+ESC, apăsaţi R, tastaţi narrator, apoi apăsaţi ENTER.
 2. Bifaţi caseta de selectare Read typed characters.
înapoi la început

Mutarea indicatorului mouse-ului la elementele active atunci când se utilizează Naratorul

 1. Apăsaţi CTRL+ESC, apăsaţi R, tastaţi narrator, apoi apăsaţi ENTER.
 2. Bifaţi caseta de selectare Move mouse pointer to the active item.
înapoi la început

Navigarea cu tastatura şi Naratorul

înapoi la început

Opţiuni de citire

 • Pentru a citi o fereastră întreagă, faceţi clic pe fereastră şi apăsaţi CTRL+SHIFT+BARA SPAŢIU.
 • Pentru a obţine informaţii despre elementul curent, apăsaţi CTRL+SHIFT+ENTER.
 • Pentru a obţine o descriere mai detaliată a unui element, apăsaţi CTRL+SHIFT+INSERT.
 • Pentru a citi bara de titlu a unei ferestre, apăsaţi ALT+HOME.
 • Pentru a citi bara de stare a unei ferestre, apăsaţi pe ALT+END.
 • Pentru a citi conţinutul unui câmp de editare, apăsaţi CTRL+SHIFT+ENTER sau utilizaţi tastele săgeată.
 • Pentru a reduce la tăcere vorbirea, apăsaţi CTRL.
înapoi la început

Opţiuni de tastatură

 • Pentru a comuta la alt program, apăsaţi ALT+TAB.
 • Pentru a comuta la următorul buton sau instrument, apăsaţi TAB. Pentru a merge înapoi, apăsaţi pe SHIFT+TAB.
 • Pentru a selecta un element dintr-o listă verticală, utilizaţi tastele săgeată.
 • Pentru a bifa o casetă de selectare sau un buton de opţiuni, apăsaţi pe BARA DE SPAŢIU.
 • Pentru a deschide Manager utilitare, apăsaţi tasta Windows+U.
înapoi la început

Setarea opţiunilor de voce ale Naratorului

 1. Apăsaţi CTRL+ESC, apăsaţi R, tastaţi narrator, apoi apăsaţi ENTER. Faceţi clic pe Voice.
 2. În caseta de dialog Voice Settings, selectaţi opţiunile de voce pe care doriţi să le modificaţi:
  • Pentru a modifica viteza vocii, faceţi clic pe un număr în caseta Speed.
  • Pentru a modifica volumul vocii, faceţi clic pe un număr în caseta Volume.
  • Pentru a modifica înălţimea vocii, faceţi clic pe un număr în caseta Pitch.
  Notă: Când modificaţi setările de voce, pot trece între câteva secunde şi un minut până la aplicarea setărilor noi.
înapoi la început

Pentru a porni Naratorul minimizat

Poate fi utilă executarea Naratorului în mod minimizat (după ce aţi setat opţiunile din Narator), deoarece nu este necesar să vedeţi caseta de dialog Narrator în timp ce se execută.
 1. Apăsaţi CTRL+ESC, apăsaţi R, tastaţi narrator, apoi apăsaţi ENTER.
 2. Bifaţi caseta de selectare Start Narrator minimized.
înapoi la început

Depanarea problemelor

înapoi la început

Depanarea problemelor privind textul redat prin vorbire

Pentru a determina dacă textul redat prin vorbire funcţionează corect, utilizaţi următoarele teste.
 1. Faceţi clic pe Start, pe Panou de control, apoi faceţi dublu clic pe Vorbire.
 2. În fila Text redat prin vorbire, faceţi clic pe Examinare voce. Textul din Examinare voce ar trebui să fie vorbit astfel încât să fie auzit, cu fiecare cuvânt evidenţiat pe rând. Dacă da, înseamnă că TTS şi difuzoarele funcţionează. Dacă nu auziţi Examinare voce şi vedeţi cuvintele evidenţiate în timp ce sunt vorbite, consultaţi secţiunea „ Posibile probleme cu textul redat prin vorbire” din acest articol pentru soluţii de depanare.
înapoi la început

Posibile probleme cu textul redat prin vorbire

Dacă nu auziţi vorbirea după ce testaţi sistemul, luaţi în considerare următoarele:
 1. Volumul difuzoarelor nu este pornit sau este fără sunet. Anumite difuzoare au controale externe pentru volum şi oprirea sunetului. Asiguraţi-vă că volumul este destul de mare şi că este dezactivată oprirea sunetului.
 2. Este posibil ca difuzoarele să nu fie selectate ca dispozitiv curent de ieşire. În fila Text redat prin vorbire, faceţi clic pe Ieşire audio pentru a vă asigura că sunt selectate difuzoarele.
 3. Este posibil ca difuzoarele să nu fie conectate corect. Consultaţi documentaţia difuzoarelor pentru informaţii suplimentare. Asiguraţi-vă că placa de sunet a computerului este aşezată şi instalată corect şi că sunt disponibile driverele corecte. Consultaţi „Configurarea difuzoarelor” pentru informaţii suplimentare despre conectare.
 4. Motorul Text redat prin vorbire poate fi deteriorat. Pentru a stabili dacă este deteriorat, comutaţi la alt motor. Consultaţi secţiunea „Modificarea motorului sau vocii TTS” din acest articol. Dacă un alt motor funcţionează corect, reinstalaţi motorul specific din sursa originală. Dacă niciun motor nu funcţionează corect, reinstalaţi motorul de vorbire din sursa originală sau de pe CD.
înapoi la început


REFERINŢE
Pentru informaţii suplimentare despre utilizarea vorbirii în Windows XP, faceţi clic pe următorul număr de articol pentru a vizualiza articolul în Baza de cunoştinţe Microsoft:
306537 Instalarea şi configurarea Recunoaştere vorbire în Windows (articolul poate să fie în limba engleză)
306901 Cum se utilizează Recunoaştere vorbire în Windows XP (articolul poate să fie în limba engleză)
278927 WD2002: Partea 1: Întrebări frecvente privind recunoaşterea scrisului de mână şi a vorbirii (articolul poate să fie în limba engleză)
înapoi la începutProprietăți

ID articol: 306902 - Ultima examinare: 06/15/2007 14:41:23 - Revizie: 1.5

Microsoft Windows XP Professional, Microsoft Windows XP Home Edition

 • kbhowto kbhowtomaster KB306902
Feedback