Momentan sunteți offline, așteptați să vă reconectați la internet

Cum se depanează mesajul de eroare „NTLDR Is Missing” în Windows 2000

Înştiinţare
Prezentul articol se aplică pentru Windows 2000. Suportul pentru Windows 2000 se termină la 13 iulie 2010.Centrul de soluţii pentru încheierea perioadei de asistenţă pentru Windows 2000 reprezintă un punct de plecare pentru planificarea strategiei dvs. de migrare de la Windows 2000. Pentru mai multe informaţii, consultaţi Politica Microsoft de suport pe durata ciclului de viaţă.
Înştiinţare
Prezentul articol se aplică pentru Windows 2000. Suportul pentru Windows 2000 se termină la 13 iulie 2010.Centrul de soluţii pentru încheierea perioadei de asistenţă pentru Windows 2000 reprezintă un punct de plecare pentru planificarea strategiei dvs. de migrare de la Windows 2000. Pentru mai multe informaţii, consultaţi Politica Microsoft de suport pe durata ciclului de viaţă.
Rezumat
Acest articol etapizat descrie metodele care se pot utiliza pentru a depana mesajul de eroare „NTLDR Is Missing” care poate fi primit când încercaţi să porniţi Microsoft Windows 2000.

Cum se depanează mesajul de eroare „NTLDR Is Missing”

Când porniţi computerul Windows 2000, este posibil să primiţi următorul mesaj de eroare:
NTLDR is missing
Press any key to restart
Această problemă se poate produce dacă BIOS-ul computerului nu mai este actual sau dacă lipsesc sau sunt deteriorate unul sau mai multe dintre următoarele fişiere de pornire Windows:
Ntldr
Ntdetect.com
Boot.ini
Pentru a rezolva această problemă, verificaţi că BIOS-ul computerului este actual, apoi utilizaţi una sau mai multe dintre următoarele metode, în funcţie de situaţia dvs., pentru a repara mediul de pornire Windows 2000.

IMPORTANT: Microsoft recomandă să creaţi copii de rezervă complete ale datelor dvs. în mod regulat. Aceasta este cea mai bună apărare împotriva pierderilor de date şi trebuie să facă parte din orice plan de recuperare în caz de dezastru.

Verificaţi că BIOS-ul computerului este actual

Asiguraţi-vă că este instalată cea mai recentă versiune de BIOS pe computer. Contactaţi producătorul computerului pentru a afla cum se obţine şi se instalează cea mai recentă actualizare BIOS care este disponibilă pentru computer.

Pentru informaţii despre cum se configurează şi se verifică setările BIOS corecte pentru computer, consultaţi documentaţia computerului sau contactaţi producătorul computerului. Pentru informaţii suplimentare privind contactarea producătorilor de BIOS, faceţi clic pe următoarele numere de articole pentru a vedea articolele în Baza de cunoştinţe Microsoft:
243909 Listă a site-urilor Web cu producători BIOS Partea 1 (articolul poate să fie în limba engleză)
243971 Listă a site-urilor Web cu producători BIOS Partea 2 (articolul poate să fie în limba engleză)

Pentru a repara mediul de pornire Windows, utilizaţi una sau mai multe dintre următoarele metode, în funcţie de situaţia dvs.

Metoda 1: Utilizaţi un disc de pornire pentru a porni computerul

 1. Creaţi un disc de pornire Windows 2000 care conţine următoarele fişiere:
  Ntldr
  Ntdetect.com
  Boot.ini
  Ntbootdd.sys
  Pentru mai multe informaţii despre cum se creează un disc de pornire, faceţi clic pe următoarele numere de articole pentru a vedea articolele în Baza de cunoştinţe Microsoft:
  301680 Cum se creează un disc de pornire pentru o partiţie NTFS sau FAT în Windows (articolul poate să fie în limba engleză)
  101668 Cum se utilizează un disc de pornire Windows pentru a împiedica erorile de pornire (articolul poate să fie în limba engleză)
 2. Modificaţi fişierul Boot.ini pentru a indica spre controlerul corect de hard disk şi spre volumul corect pentru instalarea Windows. Pentru mai multe informaţii despre cum se creează un disc de pornire, faceţi clic pe următorul număr de articol pentru a vedea articolul în Baza de cunoştinţe Microsoft:
  311578 Cum se editează fişierul Boot.ini în Windows 2000 (articolul poate să fie în limba engleză)
 3. Introduceţi discul de pornire în unitatea de dischetă a computerului, apoi reporniţi computerul.
 4. Copiaţi fişierele Ntldr, Ntdetect.com şi Boot.ini de pe discul de pornire pe partiţia de sistem a hard diskului local.

Metoda 2: Utilizaţi Recovery Console

 1. Utilizaţi discurile Windows 2000 Setup pentru a reporni computerul sau utilizaţi CD-ROM-ul Windows 2000 pentru a reporni computerul.
 2. În ecranul Welcome to Setup, apăsaţi R pentru a repara instalarea Windows 2000.
 3. Apăsaţi C pentru a repara instalarea Windows 2000 utilizând Recovery Console.
 4. Tastaţi numărul care corespunde instalării Windows pe care doriţi să o reparaţi, apoi apăsaţi ENTER. De exemplu, tastaţi 1, apoi apăsaţi ENTER. Pentru mai multe informaţii, faceţi clic pe următorul număr de articol pentru a-l vedea în Baza de cunoştinţe Microsoft:
  229716 Descrierea Consolei de recuperare Windows XP (articolul poate să fie în limba engleză)
 5. Tastaţi parola de administrator, apoi apăsaţi ENTER.
 6. Tastaţi map, apoi apăsaţi ENTER. Notaţi litera de unitate care este atribuită unităţii CD-ROM care conţine CD-ROM-ul Windows 2000.
 7. Tastaţi următoarele comenzi, apăsând ENTER după ce o tastaţi pe fiecare, unde unitate este litera de unitate pe care aţi tastat-o în pasul 4 din „Metoda 2: Utilizaţi Recovery Console” din acest articol:
  copy unitate:\i386\ntldr c:\

  copy unitate:\i386\ntdetect.com c:\
  Dacă vi se solicită să suprascrieţi fişierul, tastaţi y, apoi apăsaţi ENTER.

  NOTĂ: În aceste comenzi, există un spaţiu între ntldr şi c:\ şi între ntdetect.com şi c:\.
 8. Tastaţi următoarea comandă, apoi apăsaţi ENTER:
  type c:\Boot.ini
  Se afişează o listă similară cu următoarea:
  [boot loader]timeout=30default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT[operating systems]multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT="Microsoft Windows 2000 Professional" /fastdetect						
  Dacă primiţi următorul mesaj, este posibil ca fişierul Boot.ini să lipsească sau să fie deteriorat:
  The system cannot find the file or directory specified.
 9. Dacă fişierul Boot.ini lipseşte sau este deteriorat, creaţi unul nou. Pentru aceasta, urmaţi aceşti paşi:
  1. Utilizaţi un editor de text, cum ar fi Notepad sau Edit.com, pentru a crea un fişier de încărcare similar cu următorul fişier de încărcare:
   [boot loader]timeout=30default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT[operating systems]multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT="Microsoft Windows 2000 Professional" /fastdetect						
   Pentru mai multe informaţii, faceţi clic pe următorul număr de articol pentru a-l vedea în Baza de cunoştinţe Microsoft:
   102873 Convenţii de numire şi utilizare a căilor Boot.ini şi ARC (articolul poate să fie în limba engleză)
   301680 Cum se creează un disc de pornire pentru o partiţie NTFS sau FAT în Windows (articolul poate să fie în limba engleză)
  2. Salvaţi fişierul pe o dischetă ca Boot.ini.

   NOTĂ: Dacă aţi utilizat Notepad pentru a crea fişierul, asiguraţi-vă că nu este adăugată extensia .txt la numele de fişier Boot.ini.
  3. Tastaţi următoarea comandă în promptul de comandă Recovery Console pentru a copia fişierul Boot.ini de pe dischetă pe computer:
   copy a:\Boot.ini c:\
 10. Tastaţi exit, apoi apăsaţi ENTER. Computerul reporneşte.

Metoda 3: Utilizaţi CD-ROM-ul Windows 2000

 1. Introduceţi CD-ROM-ul Windows 2000 în unitatea CD-ROM a computerului sau unitatea DVD-ROM şi porniţi Windows 2000 Setup.
 2. Pe pagina Welcome to Setup, apăsaţi R.
 3. Pe pagina Windows 2000 Repair Options, apăsaţi R.
 4. Când vi se solicită să selectaţi unul dintre procesele de reparare, apăsaţi M.
 5. Apăsaţi SĂGEATĂ SUS, apoi SĂGEATĂ SUS din nou pentru a selecta Verify Windows 2000 system files, apoi apăsaţi ENTER pentru a goli selecţia.
 6. Apăsaţi SĂGEATĂ JOS pentru a selecta Continue (perform selected tasks), apoi apăsaţi ENTER. Se afişează următorul mesaj:
  You need an Emergency Repair disk for the Windows 2000
  installation you want to repair.
 7. Efectuaţi una din următoarele, în funcţie de situaţia dvs.:
  • Dacă aveţi un disc de reparare în caz de urgenţă, urmaţi aceşti paşi:
   1. Apăsaţi ENTER.
   2. Introduceţi discul de reparare de urgenţă în unitatea de dischetă a computerului, apoi apăsaţi ENTER.
   3. Urmaţi instrucţiunile de reparare a instalării, apoi reporniţi computerul.
   - sau -
  • Dacă nu aveţi un disc de reparare în caz de urgenţă, urmaţi aceşti paşi:
   1. Apăsaţi L. Primiţi un mesaj similar cu următorul:
    Setup has found Windows 2000 in the following folder:
    unitate:\WINNT "Microsoft Windows 2000"
   2. Apăsaţi ENTER.

    Programul de instalare examinează discurile, apoi finalizează procesul de reparare.
  Pentru mai multe informaţii despre caracteristica de reparare de urgenţă, faceţi clic pe următorul număr de articol pentru a-l vedea în Baza de cunoştinţe Microsoft:
  231777 Crearea unui disc de reparare de urgenţă în Windows 2000 (articolul poate să fie în limba engleză)


Dacă programul de instalare nu găseşte Windows 2000

Dacă nu aveţi un disc de reparare de urgenţă Windows 2000 şi dacă programul de instalare nu găseşte instalarea Windows 2000, urmaţi aceşti paşi:
 1. Porniţi programul de instalare Windows 2000.
 2. Pe pagina Setup will install Windows 2000 on partition, selectaţi Leave the current file system intact (no changes), apoi apăsaţi ENTER.
 3. Apăsaţi ESC pentru a instala Windows 2000 într-un folder nou.
 4. În caseta Select the folder in which the files should be copied, tastaţi \tempwin, apoi apăsaţi ENTER.

  Programul de instalare instalează o copie de Windows 2000.
 5. Faceţi Log on în copia nouă de Windows 2000.
 6. Faceţi clic pe Start, apoi pe Run.
 7. În caseta Open, tastaţi cmd, apoi faceţi clic pe OK.
 8. În promptul de comandă, tastaţi unitate:, unde unitate este unitatea de pornire a computerului, apoi apăsaţi ENTER. De exemplu, tastaţi c:, apoi apăsaţi ENTER.
 9. Tastaţi attrib -h -r -s Boot.ini, apoi apăsaţi ENTER.
 10. Tastaţi edit Boot.ini, apoi apăsaţi ENTER.

  Edit.com deschide un fişier Boot.ini similar cu următorul fişier:
  [boot loader]timeout=30default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\TEMPWIN[operating systems]multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\TEMPWIN="Microsoft Windows 2000 Professional" /fastdetect					
 11. Înlocuiţi toate instanţele de TEMPWIN cu WINNT. Fişierul Boot.ini care apare este similar cu următorul fişier:
  [boot loader]timeout=30default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT[operating systems]multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINNT="Microsoft Windows 2000 Professional" /fastdetect					
 12. Apăsaţi ALT+F, apoi apăsaţi S.
 13. Apăsaţi ALT+F, apoi apăsaţi X.
 14. Tastaţi attrib +h +r +s Boot.ini, apoi apăsaţi ENTER.
 15. Tastaţi exit pentru a închide promptul de comandă.
 16. Reporniţi computerul.
 17. Pe ecranul Please select the operating system to start, utilizaţi tastele SĂGEATĂ pentru a selecta Microsoft Windows 2000, apoi apăsaţi ENTER.
 18. Porniţi Windows Explorer, găsiţi următoarele foldere, apoi ştergeţi-le:
  Tempwin
  All Users.Tempwin

Resurse suplimentare

Pentru informaţii suplimentare despre depanarea mesajului de eroare „NTLDR is Missing”, faceţi clic pe următoarele numere de articol pentru a vedea articolele în Baza de cunoştinţe Microsoft:
255220 Mesajul de eroare „NTLDR is missing” la instalarea sau upgrade-ul Windows 2000 peste Windows 95, Windows 98 sau Windows Millenium Edition (articolul poate să fie în limba engleză)
228004 Schimbarea partiţiei active poate face sistemul imposibil de pornit (articolul poate să fie în limba engleză)
883275 Nu este posibilă pornirea computerului după ce se modifică permisiunile în Windows Server 2003, Windows XP sau Windows 2000 (articolul poate să fie în limba engleză)

Efectuaţi o instalare paralelă de Windows 2000

Dacă nu se poate rezolva comportamentul descris în secţiunea „Simptome” din acest articol utilizând oricare dintre metodele discutate în acest articol sau vizualizând articolele din Baza de cunoştinţe din secţiunea Resurse suplimentare a acestui articol, efectuaţi o instalare paralelă de Windows 2000, apoi utilizaţi Windows Explorer pentru a copia datele pe care doriţi să le recuperaţi din instalarea originală de Windows.

Pentru mai multe informaţii despre cum se efectuează o instalare paralelă de Windows 2000, faceţi clic pe următorul număr de articol pentru a vedea articolul în Baza de cunoştinţe Microsoft:
266465 Efectuarea unei instalări paralele de Windows 2000 sau Windows Server 2003 (articolul poate să fie în limba engleză)
Referinţe
Pentru informaţii suplimentare despre depanarea unor probleme de pornire în Windows 2000, faceţi clic pe următorul număr de articol pentru a vedea articolul în Baza de cunoştinţe Microsoft:
315396 Depanarea problemelor de pornire în Windows 2000 (articolul poate să fie în limba engleză)
Pentru mai multe informaţii despre diferenţele dintre opţiunile de reparare Manual şi Fast în Windows 2000, faceţi clic pe următorul număr de articol pentru a vedea articolul în Baza de cunoştinţe Microsoft:
238359 Diferenţele dintre repararea manuală şi rapidă în Windows (articolul poate să fie în limba engleză)
301645 Utilizarea Recovery Console pe un computer care nu porneşte în Windows 2000 (articolul poate să fie în limba engleză)
Notă Acesta este un articol „FAST PUBLISH” creat direct în cadrul organizaţiei de asistenţă Microsoft. Informaţiile conţinute aici sunt furnizate ca atare, drept răspuns la problemele care apar. Din cauza rapidităţii cu care sunt puse la dispoziţie, materialele pot avea erori tipografice şi pot fi revizuite în orice moment, fără înştiinţare. Consultaţi Termeni de utilizare pentru alte considerente.
Proprietăți

ID articol: 318728 - Ultima examinare: 02/26/2014 17:40:00 - Revizie: 1.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

 • kberrmsg kbhowtomaster KB318728
Feedback