Cum se modifică cheia de produs pentru licenţă în volum pe un computer care execută Windows XP Service Pack 1 şi versiuni ulterioare de Windows XP

Asistența pentru Windows Server 2003 s-a încheiat la 14 iulie 2015

Microsoft a încheiat asistența pentru Windows Server 2003 14 iulie 2015. Această schimbare a afectat actualizările de software și opțiunile de securitate. Aflați ce înseamnă aceasta pentru dvs. și cum puteți rămâne protejat.

INTRODUCERE
Avertisment Paşii din articol au efect numai cu suportul media pentru licenţă în volum. Dacă încercaţi aceşti paşi pe suport media de tip OEM sau distribuit cu amănuntul, nu veţi modifica cheia de produs. Când instalaţi Windows XP sau Windows Server 2003, suportul media trebuie să se potrivească cu cheia de produs. De aceea, canalul (MSDN, comercializare cu amănuntul, OEM, licenţă în volum etc.), SKU (Windows XP Professional, Windows XP Home Edition, etc.) şi (engleză, franceză, etc.) trebuie să fie la fel pe unitatea media şi pe cheia de produs. Acest lucru este necesar pentru o introducere reuşită a cheii de produs. Dacă suportul media de instalare nu se potriveşte cu cheia de produs, primiţi următorul mesaj de eroare:
Cheie de produs nu este validă.
Dacă utilizaţi o cheie de produs care s-a „scurs” (o cheie de produs care a ajuns disponibilă pentru publicul general) pentru implementarea Windows XP pe mai multe computere (o instalare cu licenţă de volum), este posibil să nu reuşiţi să instalaţi Windows XP Service Pack 1 (SP1) sau versiuni mai recente de Windows XP, nici să obţineţi automat actualizări de pe site-ul Web Windows Update. De exemplu, este posibil să primiţi următorul mesaj de eroare atunci când instalaţi Windows XP SP1 şi versiuni ulterioare de Windows XP:
Cheia de produs utilizată la instalarea Windows este incorectă. Luaţi legătura imediat cu administratorul de sistem sau cu vânzătorul pentru a obţine o Cheie de produs corectă. Aveţi de asemenea posibilitatea să luaţi legătura cu echipa Microsoft Corporation împotriva pirateriei prin trimiterea unui mesaj de poştă electronică la adresa piracy@microsoft.com în cazul în care consideraţi că aţi achiziţionat un software pirat Microsoft. Vă asigurăm că orice informaţie personală trimisă la echipa Microsoft împotriva pirateriei va fi păstrată în deplină confidenţialitate.
Acest articol este destinat utilizatorilor avansaţi de computer. Aceşti paşi pot fi mai uşor de urmat dacă mai întâi imprimaţi articolul.
Informaţii suplimentare

Cerinţe preliminare

Trebuie să aveţi o cheie de produs validă înainte să utilizaţi informaţiile din acest articol. Pentru a obţine o cheie de produs validă, faceţi clic pe următorul link pentru a contacta Microsoft Volume Licensing Service Center:

Paşi pentru modificarea cheii de produs pentru licenţa în volum

Acest articol descrie două metode pentru modificarea cheii de produs Windows XP după o instalare de licenţă în volum, pentru a rezolva problema. O metodă utilizează interfaţa grafică cu utilizatorul (GUI) a expertului de activare Windows, iar cealaltă utilizează un script Instrumentaţie management Windows (WMI). Prima metodă este mai uşor de utilizat. Însă, dacă este necesar să modificaţi cheia de produs pentru mai multe computere, a doua metodă este mai potrivită.

Metoda 1: Utilizaţi Expertul de activare

Important Această secțiune, metodă sau activitate conține pași care vă indică modalități de modificare a registry. Însă, dacă modificați registry incorect, pot apărea probleme serioase. De aceea, asigurați-vă că urmați acești pași cu atenție. Pentru o protecție mai bună, înainte de a face modificări, realizați o copie de rezervă a registry. Apoi, registry se poate restabili dacă apare o problemă. Pentru informații suplimentare despre copierea de rezervă și restabilirea registry, faceți clic pe următorul număr de articol pentru a-l vedea în Baza de cunoștințe Microsoft:
322756 Cum se face copierea de rezervă și restabilirea registry în Windows
Dacă aveţi de modificat numai câteva chei de produs pentru licenţa de volum, utilizaţi Expertul de activare.

Notă Se recomand să executaţi Restabilire sistem pentru a crea un nou punct de restabilire înainte de a urma aceşti paşi.
Dezactivarea Windows
 1. Faceţi clic pe Start, apoi pe Executare.
 2. În caseta Deschidere, tastaţi regedit, apoi faceţi clic pe OK.
 3. În panoul de navigare, găsiţi şi faceţi clic pe următoarea cheie registry:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\WindowsNT\Current Version\WPAEvents
 4. În panoul cu subiecte, faceţi clic cu butonul din dreapta pe OOBETimer, apoi faceţi clic pe Modify.
 5. Modificaţi cel puţin o cifră din această valoare pentru a dezactiva Windows.
Reactivarea Windows şi adăugarea unei chei noi de produs
 1. Faceţi clic pe Start, apoi pe Executare.
 2. În caseta Deschidere, tastaţi următoarea comandă, apoi faceţi clic pe OK.
  %systemroot%\system32\oobe\msoobe.exe /a
 3. Faceţi clic pe Yes, I want to telephone a customer service representative to activate Windows, apoi pe Next.
 4. Faceţi clic pe Change Product key.
 5. Tastaţi noua cheie de produs în casetele New key, apoi faceţi clic pe Update.

  Dacă aţi revenit la fereastra anterioară, faceţi clic pe Remind me later, apoi reporniţi computerul.
 6. Repetaţi paşii 1 şi 2 pentru a verifica dacă Windows este activat. Veţi primi următorul mesaj:
  Windows is already activated. Click OK to exit.
 7. Faceţi clic pe OK.
 8. Instalaţi Windows XP Service Pack 1a sau o versiune ulterioară de Windows XP.
Dacă nu este posibilă repornirea Windows după ce instalaţi Windows XP SP1 sau o versiune ulterioară de Windows XP, urmaţi aceşti paşi:
 1. Reporniţi computerul şi începeţi să apăsaţi F8 până când vedeţi meniul Windows Advanced Options.
 2. Selectaţi Last Known Good Configuration din meniu şi apăsaţi ENTER. Opţiunea porneşte Windows utilizând ultima configuraţie bună cunoscută.
 3. Repetaţi paşii de la 1 la 8 de sub „Reactivaţi Windows şi adăugaţi o cheie nouă de produs”.
Dacă se poate instala SP1 sau o versiune ulterioară de Windows XP şi se poate reporni Windows, aţi rezolvat problema. Dacă problema nu s-a rezolvat, continuaţi cu metoda 2 sau consultaţi secţiunea „Paşii următori” pentru mai multe resurse de depanare.

Metoda 2: Utilizaţi un script

Dacă trebuie să modificaţi cheia de produs pentru mai multe computere, se recomandă această metodă. Aveţi posibilitatea să creaţi un script WMI care modifică cheia de produs pentru licenţa de volum, apoi să implementaţi acest script într-un script de lansare.

Scriptul eşantion ChangeVLKey2600.vbs şi scriptul eşantion ChangeVLKeySP1 care sunt descrise în această secţiune utilizează noua cheie de licenţiere în volum pe care doriţi să o introduceţi ca singur argument. Cheia este formată din cinci părţi şi conţine caractere alfanumerice.

Se recomandă utilizarea scriptului ChangeVLKey2600.vbs pe computerele cu Windows XP care nu execută Windows XP SP1 sau o versiune mai recentă de Windows XP şi utilizarea scriptului ChangeVLKeySP1.vbs pe computerele cu Windows XP care execută Windows XP SP1 sau o versiune mai recentă de Windows XP. Aceste script-uri îndeplinesc următoarele funcţii:
 • Elimină caracterele cratimă (-) din cheia de produs alfanumerică cu cinci părţi.
 • Creează o instanţă a clasei win32_WindowsProductActivation.
 • Apelează metoda SetProductKey cu noua cheie de produs pentru licenţa de volum.
Aveţi posibilitatea să creaţi un fişier de comandă sau un fişier cmd care utilizează oricare dintre următoarele scripturi eşantion împreună cu noua cheie de produs ca argument. Scriptul poate fi implementat ca script de pornire sau poate fi executat din linia de comandă pentru a modifica cheia de produs pe un singur computer.
Exemple
Pentru mai multe informaţii despre modul de scriere a scriptului pentru cheia de produs, vizitaţi următorul site Web Microsoft:
ChangeVLKeySP1.vbs
' ' WMI Script - ChangeVLKey.vbs'' Acest script schimbă cheia de produs pentru computer''***************************************************************************ON ERROR RESUME NEXTif Wscript.arguments.count<1 then  Wscript.echo "Script can't run without VolumeProductKey argument"  Wscript.echo "Correct usage: Cscript ChangeVLKey.vbs ABCDE-FGHIJ-KLMNO-PRSTU-WYQZX"  Wscript.quitend ifDim VOL_PROD_KEYVOL_PROD_KEY = Wscript.arguments.Item(0)VOL_PROD_KEY = Replace(VOL_PROD_KEY,"-","") 'elimină cratimele, dacă existăfor each Obj in GetObject("winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}").InstancesOf ("win32_WindowsProductActivation")  result = Obj.SetProductKey (VOL_PROD_KEY)  if err <> 0 then   WScript.Echo Err.Description, "0x" & Hex(Err.Number)   Err.Clear  end ifNext				
ChangeVLKey2600.vbs
' ' WMI Script - ChangeVLKey.vbs'' Acest script schimbă cheia de produs pentru computer''***************************************************************************ON ERROR RESUME NEXTif Wscript.arguments.count<1 then  Wscript.echo "Script can't run without VolumeProductKey argument"  Wscript.echo "Correct usage: Cscript ChangeVLKey.vbs ABCDE-FGHIJ-KLMNO-PRSTU-WYQZX"  Wscript.quitend ifDim VOL_PROD_KEYVOL_PROD_KEY = Wscript.arguments.Item(0)VOL_PROD_KEY = Replace(VOL_PROD_KEY,"-","") 'elimină cratimele, dacă existăDim WshShellSet WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")WshShell.RegDelete "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WPAEvents\OOBETimer" 'şterge valoarea de registry OOBETimerfor each Obj in GetObject("winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}").InstancesOf ("win32_WindowsProductActivation")  result = Obj.SetProductKey (VOL_PROD_KEY)  if err <> 0 then   WScript.Echo Err.Description, "0x" & Hex(Err.Number)   Err.Clear  end ifNext 				
Următorul exemplu arată cum se utilizează scriptul ChangeVLKeySP1.vbs dintr-o linie de comandă:
 1. Faceţi clic pe Start, apoi pe Executare.
 2. În caseta Deschidere, tastaţi următoarea comandă, unde AB123-123AB-AB123-123AB-AB123 este cheia nouă de produs pe care doriţi să o utilizaţi, apoi faceţi clic pe OK:
  c:\changevlkeysp1.vbs ab123-123ab-ab123-123ab-ab123
Pentru mai multe informaţii despre Genuine Microsoft Software, vizitaţi următorul site Web Microsoft: Dacă aveţi posibilitatea să instalaţi SP1 sau o versiune ulterioară de Windows XP şi se poate reporni Windows, aţi rezolvat problema. Dacă problema nu s-a rezolvat, continuaţi cu secţiunea „Următorii paşi”.
URMĂTORII PAȘI
Dacă aceste metode nu v-au ajutat, continuaţi singuri depanarea utilizând următoarele site-uri Web Microsoft: Dacă aveţi în continuare întrebări după ce utilizaţi site-urile Web Microsoft sau dacă nu găsiţi o soluţie la problema de pe site-ul Web Servicii de asistenţă Microsoft, faceţi clic pe următorul link pentru a contacta asistenţa.
Referinţe
Pentru mai multe informaţii despre cheile de produs nevalide, faceţi clic pe următorul număr de articol pentru a vedea articolul în Baza de cunoştinţe Microsoft:
326904 Mesaj de eroare la instalarea Windows XP Service Pack 1 (S despre cheile de produs nevalide) sau Service Pack 2 (S): „Cheia de produs utilizată pentru instalarea Windows nu este validă”
pid WMI ProductID license scripting piracy block blocking legal invalid product key sp1 install
Propriedades

ID do Artigo: 328874 - Última Revisão: 06/10/2013 03:24:00 - Revisão: 3.1

Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003, Web Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition (32-bit x86)

 • kbsetup kbregistry kbenv kbhowto KB328874
Comentários