Configurarea setărilor pentru serverul proxy client utilizând un fişier de registry

REZUMAT
Acest articol descrie modul de creare a unui fişier de registry Windows pentru configurarea setărilor unui server proxy pe un computer client care execută Microsoft Internet Explorer sau Windows Internet Explorer.
INFORMAŢII SUPLIMENTARE
Puteţi configura automat setările serverului proxy pe un computer client prin actualizarea registry de pe computerul client. În acest scop, creaţi un fişier de registry care să conţină setările pentru registry pe care doriţi să le actualizaţi şi apoi distribuiţi-le computerului client utilizând un fişier de comenzi sau un script de conectare.

Important Această secţiune, metodă sau activitate conţine paşi care vă indică modalităţi de modificare în registry. Însă, dacă modificaţi registry incorect, pot apărea probleme serioase. De aceea, asiguraţi-vă că urmaţi aceşti paşi cu atenţie. Pentru o protecţie mai bună, înainte de a face modificări, realizaţi o copie de rezervă a registry. Apoi, registry se poate restabili dacă apare o problemă. Pentru informaţii suplimentare despre copierea de rezervă şi restabilirea registry, faceţi clic pe următorul număr de articol pentru a-l vedea în Baza de cunoştinţe Microsoft:
322756 Cum se crează copii de siguranța si cum se pot restaura cheile de regiştri In Windows XP
Pentru configurarea setărilor serverului proxy de pe un computer client, creaţi următorul fişier .reg pentru a popula registry cu informaţiile serverului proxy:
Regedit4[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings]"MigrateProxy"=dword:00000001"ProxyEnable"=dword:00000001"ProxyHttp1.1"=dword:00000000"ProxyServer"="http://ProxyServername:80""ProxyOverride"="<local>"
În acest fişier, ProxyServername este numele serverului proxy.

De asemenea, puteţi utiliza şi Internet Explorer Administration Kit (IEAK) pentru a configura setările serverului proxy pe computere client. Pentru informaţii suplimentare despre IEAK, vizitaţi următorul site Web Microsoft:
Proprietăți

ID articol: 819961 - Ultima examinare: 04/28/2010 15:11:32 - Revizie: 1.13

Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise N, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium N, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional N, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter N, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate N, Windows Internet Explorer 8, Microsoft Internet Explorer 6.0, Windows Internet Explorer 7 for Windows Server 2003 IA64, Windows Internet Explorer 7 for Windows XP, Windows Internet Explorer 7 for Windows Server 2003

  • kbisa2004yes kbinfo KB819961
Feedback