Momentan sunteți offline, așteptați să vă reconectați la internet

În mod neaşteptat, vi se solicită să reporniţi computerul după ce aţi instalat un pachet de servicii Office sau o actualizare Office

Asistența pentru Office 2003 s-a încheiat

Microsoft a încheiat asistența pentru Office 2003 la data de 8 aprilie 2014. Această schimbare a afectat actualizările de software și opțiunile de securitate. Aflați ce înseamnă aceasta pentru dvs. și cum puteți rămâne protejat.

Acest articol a fost arhivat. Articolul este oferit „ca atare” şi nu va mai fi actualizat.
SIMPTOME
După ce instalaţi un pachet de servicii Microsoft Office sau o actualizare Office, vise solicită, în mod neaşteptat, să reporniţi computerul.
CAUZĂ
Problema poate surveni dacă service packul sau actualizarea trebuie să modifice un fişier care este utilizat curent. Este posibil ca fişierul să fie utilizat de un program executat când instalaţi service packul sau actualizarea. Uneori, programul care utilizează fişierul nu este un program Office.

Această problemă poate apărea dacă una sau mai multe dintre condiţiile următoare sunt adevărate:
 • Un dispozitiv care efectuează sincronizarea cu Microsoft Outlook este andocat la computerul client. În plus, rulează ActiveSync.
 • Rulează un program Office.
 • Microsoft Office Communicator 2005 sau Microsoft Office Communicator 2007 rulează în prezent.
Notă Această listă nu este atotcuprinzătoare. Este posibil să existe alte programe instalate, care să provoace apariţia acestei probleme.
REZOLUŢIE
Înainte de a instala service packul sau actualizarea, închideţi orice program sau serviciu care rulează şi care poate interfera cu instalarea service packului sau a actualizării.

Următoarele metode oferă informaţii despre modul de închidere a unora dintre cele mai comune programe şi servicii care pot provoca apariţia acestei probleme. Utilizaţi următoarele metode, în funcţie de situaţie.

Cum se închide ActiveSync

Pentru a închide ActiveSync, închideţi procesul Wcescomm.exe. Pentru a închide procesul Wcescomm.exe, consultaţi secţiunea „Cum se închide un proces pentru un program executat în fundal”.

Notă Un utilizator sau dispozitiv conectat la serviciu va fi deconectat la închiderea procesului.

Cum se închide un program Office

Pentru a închide un program Office, faceţi clic pe Ieşire din meniul Fişier. Dacă programul Office nu este vizibil pe ecran, apăsaţi ALT+TAB pentru a comuta la programul Office. Alternativ, faceţi clic pe butonul din bara de activităţi corespunzător programului Office.

Notă Un proces al unui program Office poate continua să fie executat în fundal dacă o problemă provoacă închiderea anormală a programului. Dacă suspectaţi că un proces al unui program Office este executat în fundal, închideţi procesul. În acest scop, consultaţi secţiunea „Cum se închide un proces pentru un program executat în fundal”.

Cum se închide Communicator 2005 sau Communicator 2007

Pentru a închide Communicator 2005 sau Communicator 2007, deconectaţi-vă din Communicator, închideţi programul şi apoi ieşiţi din program. Pentru aceasta, urmaţi aceşti paşi:
 1. În meniul Conectare, faceţi clic pe Deconectare.
 2. În meniul Conectare, faceţi clic pe Închidere.

  Notă La închiderea Communicator 2005 sau a Communicator 2007, programul este minimizat în zona de notificare.
 3. Faceţi clic cu butonul din dreapta pe pictograma corespunzătoare Communicator 2005 sau Communicator 2007 din zona de notificare, apoi faceţi clic pe Ieşire.

Cum se închide un proces pentru un program executat în fundal

Important Închiderea unui proces poate provoca rezultate nedorite. Acestea includ instabilitatea sistemului şi o pierdere de date. Când închideţi un proces, nu se acordă posibilitatea de a salva starea acestuia sau a altor date înainte de închiderea procesului.

Pentru a închide un proces pentru un program executat în fundal, utilizaţi una din următoarele metode.

Metoda 1: Utilizaţi Managerul de activităţi

Pentru a utiliza Managerul de activităţi în scopul închiderii unui proces, urmaţi aceşti paşi:
 1. Apăsaţi CTRL+ALT+DEL.
 2. În fila Procese, faceţi clic pe process_filename, apoi faceţi clic pe Închidere proces.

  Notă În această metodă, process_filename reprezintă numele de fişier corespunzător procesului pe care doriţi să îl închideţi.

Metoda 2: Utilizaţi comanda Taskkill

Pentru a utiliza comanda Taskkill în scopul închiderii unui proces, urmaţi aceşti paşi:
 1. Faceţi clic pe Start, apoi pe Executare, tastaţi cmd, apoi faceţi clic pe OK.
 2. La promptul de comandă, tastaţi taskkill /im process_filename şi apoi apăsaţi pe ENTER.

  Note
  • În această metodă, process_filename reprezintă numele de fişier corespunzător procesului pe care doriţi să îl închideţi.
  • Pentru informaţii suplimentare despre comanda Taskkill, tastaţi taskkill /? la promptul de comandă, apoi apăsaţi ENTER.
 3. La promptul de comandă, tastaţi exit pentru a închide fereastra Prompt de comandă.

Cum se previne pornirea neaşteptată a computerului când implementaţi un service pack Office sau o actualizare Office

Dacă sunteţi un administrator care implementează un service pack Office sau o actualizare Office, puteţi utiliza un script pentru a închide programe sau servicii care pot interfera cu instalarea service packului sau actualizării.

Microsoft furnizează exemple de programare doar ca exemplificare, fără garanţie expresă sau implicită. Aceasta include, dar nu se limitează la garanţii de vandabilitate sau de potrivire la un anumit scop. Acest articol presupune că sunteţi familiarizat cu limbajul de programare care se expune şi cu instrumentele utilizate pentru a crea şi a depana proceduri. Specialiştii în asistenţă de la Microsoft pot ajuta la explicarea funcţionalităţii unei anumite proceduri. Însă, ei nu vor modifica aceste exemple pentru a furniza funcţionalitate suplimentară şi nu vor construi proceduri pentru a răspunde cerinţelor dvs. specifice.

Pentru a utiliza un script în scopul închiderii unor programe sau servicii, creaţi un script similar cu scriptul următor.
; TechNet Sample 2005; http://www.microsoft.com/technet/scriptcenter/resources/qanda/sept04/hey0927.mspx; Pentru mai multe informaţii despre utilizarea scripturilor pentru gestionarea proceselor, vizitaţi următorul site Web Microsoft:; http://www.microsoft.com/technet/scriptcenter/guide/sas_prc_overview.mspxstrComputer = "."Set objWMIService = GetObject _  ("winmgmts:\\" & strComputer & "\root\cimv2")Set colProcessList = objWMIService.ExecQuery _  ("Select * from Win32_Process Where Name = 'Communicator.exe'")For Each objProcess in colProcessList  objProcess.Terminate()Următorul
INFORMAŢII SUPLIMENTARE
În mod frecvent, instalarea unui service pack Office sau a unei actualizări Office nu necesită repornirea computerului. Cu toate acestea, există scenarii în care trebuie să reporniţi computerul.

Dacă trebuie să reporniţi computerul după instalarea unui service pack Office sau a unei actualizări Office, informaţiile de repornire vor fi incluse în documentaţia care însoţeşte service packul Office sau actualizarea Office.
WSSv3 office2003 office2k3 off2003 off2k3 access2003 access2k3 acc2003 acc2k3 excel2003 excel2k3 xl2003 xl2k3 frontpage2003 frontpage2k3 fp2003 fp2k3 infopath2003 infopath2k3 info2003 info2k3 onenote2003 onenote2k3 on2003 on2k3 outlook2003 outlook2k3 ol2003 ol2k3 powerpoint2003 powerpoint2k3 ppt2003 ppt2k3 project2003 project2k3 prj2003 prj2k3 projectserver2003 projectserver2k3 prjsvr2003 prjsvr2k3 publisher2003 publisher2k3 pub2003 pub2k3 visio2003 visio2k3 vso2003 vso2k3 word2003 word2k3 wd2003 wd2k3 office2002 office2k2 officexp off2002off2k2 offxp access2002 access2k2 accessxp acc2002 acc2k2 accxp excel2002 excel2k2 excelxp xl2002 xl2k2 xlxp frontpage2002 frontpage2k2 frontpagexp fp2002 fp2k2 fpxp outlook2002 outlook2k2 outlookxp ol2002 ol2k2 olxp powerpoint2002 powerpoint2k2 powerpointxp ppt2002 ppt2k2 pptxp project2002 project2k2 prj2002 prj2k2 projectserver2002 projectserver2k2 prjsvr2002 prjsvr2k2 publisher2002 publisher2k2 publisherxp pub2002 pub2k2 pubxp visio2002 visio2k2 vso2002 vso2k2 word2002 word2k2 wordxp wd2002 wd2k2 wdxp office2000 office2k off2000 off2k access2000 access2k acc2000 acc2k excel2000 excel2k xl2000 xl2k frontpage2000 frontpage2k fp2000 fp2k outlook2000 outlook2k ol2000 ol2k powerpoint2000 powerpoint2k ppt2000 ppt2k project2000 project2k prj2000 prj2k projectserver2000 projectserver2k prjsvr2000 prjsvr2k publisher2000 publisher2k pub2000 pub2k visio2000 visio2k vso2000 vso2k word2000 word2k wd2000 wd2k
Proprietăți

ID articol: 905726 - Ultima examinare: 12/09/2015 03:00:43 - Revizie: 4.8

Microsoft Office Basic Edition 2003, Microsoft Office XP Developer Edition, Microsoft Office 2000 Developer Edition, Microsoft Office 2000 Premium Edition, Microsoft Office Professional Edition 2003, Microsoft Office 2000 Professional Edition, Microsoft Office Small Business Edition 2003, Microsoft Office XP Small Business Edition, Microsoft Office 2000 Small Business Edition, Microsoft Office Standard Edition 2003, Microsoft Office XP Standard Edition, Microsoft Office 2000 Standard Edition, Microsoft Office Students and Teachers Edition 2003, Microsoft Office XP Students and Teachers, Microsoft Office Access 2003, Microsoft Access 2002 Standard Edition, Microsoft Access 2000 Standard Edition, Microsoft Office Excel 2003, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft Office FrontPage 2003, Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition, Microsoft FrontPage 2000 Standard Edition, Microsoft Office InfoPath 2003, Microsoft Office OneNote 2003, Microsoft Office Outlook 2003, Microsoft Outlook 2002 Standard Edition, Microsoft Outlook 2000, Microsoft Office PowerPoint 2003, Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition, Microsoft Office Project Professional 2003, Microsoft Project 2002 Professional Edition, Microsoft Office Project Standard 2003, Microsoft Project Standard 2002, Microsoft Project 2000 Standard Edition, Microsoft Office Project Server 2003, Microsoft Project Server 2002, Microsoft Office Publisher 2003, Microsoft Publisher 2002 Standard Edition, Microsoft Publisher 2000 Standard Edition, Microsoft Office Visio Professional 2003, Microsoft Visio 2002 Professional Edition, Microsoft Visio 2000 Professional Edition, Microsoft Office Visio Standard 2003, Microsoft Visio 2002 Standard Edition, Microsoft Visio 2000 Standard Edition, Microsoft Office Word 2003, Microsoft Word 2002 Standard Edition, Microsoft Word 2000 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbsetup kbtshoot kbprb KB905726
Feedback