Momentan sunteți offline, așteptați să vă reconectați la internet

Cum se depanează codurile de eroare privind activarea în volum în Windows 7, Windows Server 2008 şi Windows Vista

INTRODUCERE
Atunci când încercaţi să utilizaţi o cheie de activare multiplă (MAK) sau Serviciul de management al cheilor (KMS) pentru a efectua activarea în volum pe unul sau mai multe computere pe care se execută Windows 7, Windows Server 2008 sau Windows Vista, se afişează mesaje de eroare care conţin anumite coduri de eroare. Acest articol descrie cum se depanează acestor erori.
Informaţii suplimentare
Cod de eroareMesaj de eroareTip de activareCauza posibilăPaşi de depanare
0xC004C001
Serverul de activare a stabilit că este nevalidă cheia specificată a produsului. MAK A fost introdusă o cheie MAK nevalidă. Verificaţi dacă aceasta este cheia MAK furnizată de Microsoft. Contactaţi Centrul de asistenţă Microsoft privind activarea pentru a verifica dacă cheia MAK este validă.
0xC004C003
Serverul de activare a stabilit că este blocată cheia de produs specificată.MAKCheia MAK este blocată pe serverul de activare.Contactaţi Centrul de asistenţă Microsoft privind activarea pentru a obţine o cheie MAK nouă în vederea instalării/activării sistemului.
0xC004C008
Serverul de activare a stabilit că nu se poate utiliza cheia specificată a produsului.KMSCheia KMS a depăşit limita de activare.Cheile de pe gazda KMS se vor activa de cel mult 10 ori pe şase computere diferite. Dacă sunt necesare mai multe activări, contactaţi Centrul de asistenţă Microsoft privind activarea.
0xC004B100
Serverul de activare a stabilit că acest computer nu s-a activat.MAKAceastă problemă poate apărea în cazul în care cheia MAK nu este acceptată. Pentru a depana această problemă, verificaţi dacă cheia MAK utilizată este cheia MAK furnizată de Microsoft. Pentru a verifica validitatea cheii MAK, contactaţi Centrul de asistenţă privind activarea produselor.
0xC004C020
Serverul de activare a raportat că limita Multiple Activation Key a fost depășită.MAKCheia MAK a depăşit limita de activări.Cheile MAK sunt concepute astfel încât să asigure un număr limitat de activări. Contactaţi Centrul de asistenţă Microsoft privind activarea.
0xC004C021
Serverul de activare a raportat că limita de extensie Multiple Activation Key a fost depășită.MAKCheia MAK a depăşit limita de activări.Cheile MAK sunt concepute astfel încât să asigure un număr limitat de activări. Contactaţi Centrul de asistenţă Microsoft privind activarea.
0xC004F009
Serviciul de protecţie software a raportat că perioada de graţie a expirat.MAKPerioada de graţie a expirat înainte de activarea sistemului. Acum, sistemul se află în starea Notificări.Consultaţi secţiunea„Experienţa utilizatorului”.
0xC004F00F
Serverul de licenţiere software a raportat că ID-ul hardware legat este sub nivelul de toleranţă. Client MAK/KMS/Gazdă KMSConfiguraţia hardware s-a modificat sau driverele au fost actualizate în sistem.MAK: Reactivaţi sistemul în timpul perioadei de graţie care succede intervalul de toleranţă utilizând fie activarea online, fie activarea prin telefon.KMS: reporniţi sau executaţi slmgr.vbs /ato.
0xC004F014
Serviciul de protecţie software a raportat că nu este disponibilă cheia de produsClient MAK/KMSÎn sistem nu este instalată nicio cheie de produs.Instalaţi o cheie MAK de produs sau instalaţi o cheie de instalare KMS din fişierul \sources\pid.txt de pe suportul media de instalare.
0xC004F02C
Serviciul de protecţie software a raportat că formatul pentru datele de activare offline nu este corect.Client MAK/KMSSistemul a detectat că datele introduse în timpul activării prin telefon nu sunt valide.Verificaţi dacă aţi introdus corect CID-ul.
0xC004F035
Acest cod de eroare generează mesajul „Serviciul de protecţie software a raportat că nu s-a reuşit activarea computerului utilizând o cheie de produs pentru licenţă în volum...” Textul erorii este corect, dar ambiguu. Această eroare indică lipsa unui marcaj Windows în BIOS; acest marcaj este furnizat pe sisteme OEM pentru a indica computerele expediate cu ediţii de Windows calificate, ceea ce reprezintă o cerinţă pentru activarea clientului la KMS. Eroare: Cheie de licenţă în volum nevalidă Pentru activare, trebuie să înlocuiţi cheia produsului cu o cheie de activare multiplă (MAK) validă sau cu o cheie pentru comerţ cu amănuntul. Trebuie să aveţi o licenţă calificată de sistem de operare ŞI o licenţă de upgrade cu licenţiere în volum pentru Windows 7 sau o licenţă completă pentru Windows 7 de la o sursă de distribuire cu amănuntul. ORICE ALT FEL DE INSTALARE A ACESTUI SOFTWARE CONSTITUIE O ÎNCĂLCARE A ACORDURILOR ŞI A LEGILOR ÎN VIGOARE PRIVIND DREPTURILE DE AUTOR.Client KMS/Gazdă KMSPentru ediţiile de Windows 7 în volum există numai licenţe de upgrade. Instalarea unui sistem de operare în volum pe un computer care nu are instalat un sistem de operare calificat nu este acceptată.Instalaţi o versiune calificată a unui sistem de operare Microsoft, apoi activaţi-o utilizând o cheie MAK.
0xC004F038
Serviciul de protecţie software a raportat că nu s-a reuşit activarea computerului. Contorul returnat de Serviciul de management al cheilor (KMS) este insuficient. Contactați administratorul de sistem. Client KMSNumărul total înregistrat pe gazda KMS nu este suficient de mare. Numărul total de pe gazda KMS trebuie să fie ≥5 pentru Windows Server sau ≥25 pentru clienţi Windows.Pentru a se putea activa clienţii KMS, în rezerva KMS trebuie înregistrate mai multe computere. Executaţi Slmgr.vbs /dli pentru a obţine numărul total curent înregistrat în gazda KMS.
0xC004F039
Serviciul de protecţie software a raportat că nu s-a reuşit activarea computerului. Serviciul de management al cheilor (KMS) nu s-a activat.Client KMSAceastă eroare apare atunci când pentru o cerere KMS nu se primeşte niciun răspuns.Depanaţi conexiunea de reţea dintre gazda KMS şi client. Asiguraţi-vă că portul TCP 1688 (implicit) nu este blocat de un paravan de protecţie sau că nu este filtrat în vreun alt fel.
0xC004F041
Serviciul de protecţie software a stabilit că Serverul de management al cheilor (KMS) nu este activat. KMS trebuie activat.Client KMSGazda KMS nu este activată.Activaţi gazda KMS fie prin activare online, fie prin activare prin telefon.
0xC004F042
Serviciul de protecţie software a stabilit că Serviciul de management al cheilor (KMS) specificat nu se poate utiliza. Client KMSNepotrivire între clientul KMS client şi gazda KMS.Această eroare apare atunci când un client KMS contactează o gazdă KMS care nu poate activa software-ul client. Acest lucru poate apărea frecvent în mediile mixte, care conţin, de exemplu, gazde KMS specifice unor aplicaţii şi sisteme de operare.
0xC004F050
Serviciul de protecţie software a raportat că nu este validă cheia produsului.KMS, client KMS, MAKAcest lucru poate fi cauzat de scrierea incorectă a cheii KMS sau de introducerea unei chei de produs Beta într-o versiune deja lansată a sistemului de operare.Instalaţi cheia KMS adecvată în versiunea de Windows corespunzătoare. Verificaţi scrierea. În cazul în care cheia este copiată şi apoi lipită, asiguraţi-vă că liniile de dialog din componenţa cheii nu au fost înlocuite cu cratime.
0xC004F051
Serviciul de protecţie software a raportat că este blocată cheia produsului.MAK/KMSCheia de produs de pe serverul de activare este blocată de Microsoft.Obţineţi o cheie MAK/KMS nouă, instalaţi-o în sistem, apoi efectuaţi activarea.
0xC004F064
Serviciul de protecţie software a raportat că perioada de graţie pentru neautentic a expirat.MAKInstrumentele de activare Windows (WAT) au stabilit că sistemul nu este original. Consultaţi Ghidul de operaţii privind activarea în volum.
0xC004F065
Serviciul de protecţie software a raportat că aplicaţia se execută în timpul perioadei valide pentru software neautentic.Client MAK/KMSInstrumentele de activare Windows au stabilit că sistemul nu este original. Sistemul va continua să funcţioneze în timpul perioadei de graţie pentru software neautentic.Obţineţi şi instalaţi o cheie de produs original şi activaţi sistemul în timpul perioadei de graţie. În caz contrar, sistemul va intra în starea Notificări la sfârşitul perioadei de graţie.
0xC004F06C
Serviciul de protecţie software a raportat că nu s-a reuşit activarea computerului. Serviciul de management al cheilor (KMS) a stabilit că marcajul temporal este nevalid.Client KMSOra de sistem de pe computerul client diferă semnificativ de ora de pe gazda KMS.Sincronizarea orei este importantă pentru securitatea sistemului şi a reţelei din mai multe motive. Remediaţi această problemă schimbând ora sistemului pe computerul client, astfel încât să coincidă cu ora de pe gazda KMS. Se recomandă utilizarea unei surse de timp Network Time Protocol (NTP) sau a Serviciilor de domeniu Active Directory pentru sincronizarea orei. Această problemă este cauzată de utilizarea orei UTP şi nu are legătură cu selectarea fusului orar.
0x80070005
Access refuzat. Acţiunea solicitată necesită privilegii sporite.Client KMS/Gazdă MAK/KMSControl acces utilizator (UAC) interzice executarea proceselor de activare dintr-o linie de comandă fără drepturi sporite.Executaţi slmgr.vbs dintr-o linie de comandă cu drepturi sporite. Faceţi clic dreapta pe cmd.exe, apoi faceţi clic pe Executare ca administrator.
0x8007232A
Eroare de server DNS.Gazdă KMSSistemul prezintă probleme de reţea sau de DNS.Depanaţi reţeaua şi DNS-ul.
0x8007232B
Numele DNS nu există.Client KMSClientul KMS nu poate găsi în DNS înregistrări resursă (RR) de serviciu (SRV) KMS. Dacă nu există nicio gazdă KMS în reţea, trebuie instalată o cheie MAK.Verificaţi dacă s-a instalat vreo gazdă KMS şi dacă publicarea de DNS este activată (implicit). Dacă DNS-ul este indisponibil, indicaţi clientul KMS în gazda KMS utilizând slmgr.vbs /skms <kms_host_name>.Opţional, obţineţi şi instalaţi o cheie MAK, apoi activaţi sistemul. În cele din urmă, depanaţi DNS-ul.
0x800706BA
Server RPC indisponibil.Client KMSSetările paravanului de protecţie nu sunt configurate pe gazda KMS sau înregistrările de serviciu (SRV) din DNS sunt învechite.Asiguraţi-vă că pe computerul gazdă KMS este activată în paravanul de protecţie excepţia pentru Serviciul de management al cheilor. Asiguraţi-vă că înregistrările SRV indică o gazdă KMS validă. Depanaţi conexiunile de reţea.
0x8007251D
Nu s-au găsit înregistrări pentru interogarea DNS.Client KMSClientul KMS nu poate găsi în DNS înregistrări resursă (RR) de serviciu (SRV) KMS.Depanaţi conexiunile de reţea şi DNS-ul.
0xC004F074
Serviciul de protecţie software a raportat că nu s-a reuşit activarea computerului. Nu a putut fi contactat niciun serviciu de management al cheilor (KMS). Consultaţi jurnalul evenimentelor aplicaţiilor pentru informaţii suplimentare.Client KMSToate sistemele gazdă KMS au returnat o eroare.Depanaţi erorile provenite de la fiecare eveniment cu ID-ul 12288 asociat cu încercarea de activare.
0x8004FE21
Pe acest computer nu se execută Windows original.Client MAK/KMSAceastă problemă poate apărea din mai multe motive. Cel mai probabil motiv este instalarea de pachete lingvistice (MUI) pe computere pe care se execută ediţii de Windows fără licenţă pentru pachete lingvistice suplimentare. (Notă Acest lucru nu este neapărat un indiciu al modificării. Unele aplicaţii pot instala suport multilingv chiar şi atunci când pentru ediţiile respective de Windows nu există licenţă pentru pachetele lingvistice respective.) Această problemă poate apărea şi în cazul în care sistemul de operare Windows a fost modificat de un program malware pentru a se permite instalarea de caracteristici suplimentare. Această problemă poate apărea şi în condiţiile în care anumite fişiere de sistem sunt deteriorate.Pentru a rezolva această problemă, trebuie să reinstalaţi sistemul de operare.
0x80092328
0x80092328 Numele DNS nu există.Client KMSAceastă problemă poate apărea în cazul în care clientul KMS nu găseşte înregistrările resursă SRV KMS în DNS.Pentru a evita această problemă, urmaţi paşii din următorul articol din Baza de cunoştinţe Microsoft: 929826 Mesaj de eroare care se afişează atunci când încercaţi să activaţi Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business, Windows 7 sau Windows Server 2008: „Cod 0x8007232b”
winvista PA centru de asistenţă activare în volum coduri de eroare windows 7 win7 vista
Proprietăți

ID articol: 938450 - Ultima examinare: 12/28/2012 17:52:00 - Revizie: 4.0

Windows 7 Service Pack 1, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise N, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium N, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional N, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter N, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate N, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Business, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise

  • kbvolumelicensing kbtshoot kbhowto kbcip KB938450
Feedback