Momentan sunteți offline, așteptați să vă reconectați la internet

Internet Explorer, se deschide, se afişează o fracţiune de secundă, apoi se închide imediat când îl porniţi

Rezumat
Este posibil să observaţi că Internet Explorer se deschide, se afişează o fracţiune de secundă şi apoi se închide imediat când porniţi Internet Internet Explorer 7, Internet Explorer 8, Internet Explorer 9 sau Internet Explorer 10. Acest lucru se poate întâmpla dacă aplicaţia Internet Explorer este deteriorată. Pentru a remedia această problemă, urmaţi paşii din secţiunea Rezolvare de mai jos.
Rezoluţie
Selectaţi sistemul de operare adecvat pentru situaţia dvs. şi urmaţi instrucţiunile menţionate.

Windows 8

Metoda 1: Reiniţializaţi Internet Explorer la setările implicite

Reiniţializaţi Internet Explorer la setările implicite

Când reiniţializaţi Internet Explorer la setările implicite, sunt eliminate toate modificările efectuate în Internet Explorer după instalare. Cu toate acestea, această acţiune nu șterge preferințele sau fluxurile. Pentru a reiniţializa setările Internet Explorer la cele implicite, urmaţi aceşti paşi:

Pentru a reiniţializa automat Internet Explorer, urmaţi aceşti paşi:

 1. Faceţi clic pe acest buton:
 2. În caseta de dialog Descărcare fişier, faceţi clic pe Executare, apoi urmaţi paşii din expert.
 3. În caseta de dialog Reiniţializare setări Internet Explorer, atingeţi sau faceţi clic pe Reiniţializare.

  Atingeţi sau faceţi clic pentru a bifa caseta de selectare Ştergere setări personale dacă doriţi să eliminaţi şi datele privind istoricul navigării, furnizorii de căutare, acceleratoarele, paginile de pornire, protecţia antimonitorizare şi filtrarea ActiveX.
 4. Când Internet Explorer termină aplicarea setărilor implicite, atingeţi sau faceți clic pe Închidere şi apoi din nou pe Închidere.
 5. Închideţi Internet Explorer, apoi porniţi-l din nou.

Reiniţializez eu Internet Explorer


Pentru a utiliza caracteristica Reinițializare setări Internet Explorer din Panoul de control, urmaţi aceşti paşi:
 1. Închideți toate ferestrele Internet Explorer sau Windows Explorer.
 2. Apăsaţi pe „tasta Windows + R" şi tastaţi „inetcpl.cpl", apoi apăsaţi pe Enter
 3. Atingeţi sau faceţi clic pe fila „Complex" şi în „Reinițializare setări Internet Explorer".
 4. Atingeţi sau faceţi clic pe „Reiniţializare" .

  Atingeţi sau faceţi clic pentru a bifa caseta de selectare Ştergere setări personale dacă doriţi să eliminaţi şi datele privind istoricul navigării, furnizorii de căutare, acceleratoarele, paginile de pornire, protecţia antimonitorizare şi filtrarea ActiveX.
 5. Când Internet Explorer termină de restaurat setările implicite, atingeţi sau faceţi clic pe Închidere, apoi pe OK de două ori.
 6. Închideţi Internet Explorer, apoi porniţi-l din nou. Modificările vor avea efect următoarea deschidere a Internet Explorer.

Metoda 2: Lansaţi depanatorul Internet Explorer

Pentru a lansa depanatorul Internet Explorer, urmați acești pași:
 1. Apăsaţi tastele Windows + W.
 2. Tastaţi Depanare şi apăsaţi pe Enter.
 3. În rezultatul căutării, atingeţi sau faceţi clic pe Vezi toate în panoul din stânga.
 4. Selectaţi Performanța Internet Explorer din listă.
 5. Atingeţi sau faceţi clic pe Următorul pentru a executa depanatorul.
 6. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran.

Windows 7

Metoda 1: Reinițializaţi Internet Explorer la setările implicite


Când reiniţializaţi Internet Explorer la setările implicite, sunt eliminate toate modificările efectuate în Internet Explorer după instalare. Cu toate acestea, această acţiune nu șterge preferințele sau fluxurile. Pentru a reiniţializa setările Internet Explorer la cele implicite, urmaţi aceşti paşi:


Pentru a reiniţializa automat Internet Explorer, urmaţi aceşti paşi:
 1. Faceţi clic pe acest buton:
 2. În caseta de dialog Descărcare fişier, faceţi clic pe Executare, apoi urmaţi paşii din expert.
 3. În caseta de dialog Reinițializare setări Internet Explorer, faceți clic pe Reinițializare.

  Faceţi clic pentru a bifa caseta de selectare Ştergere setări personale dacă doriţi să eliminaţi şi datele privind istoricul navigării, furnizorii de căutare, acceleratoarele, paginile de pornire, protecţia antimonitorizare şi filtrarea ActiveX.
 4. Când Internet Explorer termină aplicarea setărilor implicite, faceți clic pe Închidere şi apoi din nou pe Închidere.
 5. Închideţi Internet Explorer, apoi porniţi-l din nou.

Reinițializez eu Internet Explorer

Pentru a utiliza caracteristica Reinițializare setări Internet Explorer din Panou de control, urmaţi aceşti paşi:
 1. Închideți toate ferestrele Internet Explorer sau Windows Explorer.
 2. Faceți clic pe Startbutonul Start, apoi pe Panou de control.
 3. În Panoul de control, deschideţi Opţiuni Internet.
 4. Faceţi clic pe fila Complex, apoi faceţi clic pe Reiniţializare.
 5. În caseta de dialog Reiniţializare setări Internet Explorer, faceţi clic pe Reiniţializare.
 6. Când Internet Explorer termină de restaurat setările implicite, faceţi clic pe Închidere, apoi pe OK de două ori.
 7. Închideţi Internet Explorer, apoi porniţi-l din nou. Modificările vor avea efect la următoarea deschidere a Internet Explorer.

Metoda 2: Dezinstalați şi apoi reinstalați Internet Explorer

Dacă reinițializarea Internet Explorer la setările sale implicite nu remediază problema, dezinstalați Internet Explorer 8 sau Internet Explorer 9, apoi reinstalați-l. Pentru aceasta, urmaţi aceşti paşi, în funcţie de sistemul de operare pe care îl utilizaţi.

Windows 7

Pentru a dezinstala Internet Explorer 8 sau Internet Explorer 9 de pe un computer pe care se execută Windows 7, urmaţi aceşti paşi:
 1. Închideți toate programele.
 2. Faceți clic pe Start, apoi faceți clic pe Panou de control.
 3. Faceţi clic pe Programe, apoi pe Activare sau dezactivare caracteristici Windows.
 4. În lista de caracteristici Windows, faceţi clic pentru a debifa caseta Internet Explorer 8 sau caseta Internet Explorer 9.
 5. Faceţi clic pe Da atunci când vi se solicită acest lucru.
 6. Faceți clic pe OK. Acum se va dezinstala Internet Explorer 8 sau Internet Explorer 9. Sistemul va reporni după instalare.
Pentru a instala Internet Explorer 8 sau Internet Explorer 9 pe un computer pe care se execută Windows 7, urmaţi aceşti paşi:
 1. Închideți toate programele.
 2. Faceți clic pe Start, apoi faceți clic pe Panou de control.
 3. Faceţi clic pe Programe, apoi pe Activare sau dezactivare caracteristici Windows.
 4. În lista de caracteristici Windows, bifați caseta Internet Explorer 8 sau caseta Internet Explorer 9.
 5. Faceţi clic pe OK şi apoi aşteptaţi să repornească sistemul.

Windows Vista

Metoda 1: Reinițializaţi Internet Explorer la setările implicite


Când reiniţializaţi Internet Explorer la setările implicite, sunt eliminate toate modificările efectuate în Internet Explorer după instalare. Cu toate acestea, această acţiune nu șterge preferințele sau fluxurile. Pentru a reiniţializa setările Internet Explorer la cele implicite, urmaţi aceşti paşi:

Pentru a reiniţializa automat Internet Explorer, urmaţi aceşti paşi:
 1. Faceţi clic pe acest buton:
 2. În caseta de dialog Descărcare fişier, faceţi clic pe Executare, apoi urmaţi paşii din expert.
 3. În caseta de dialog Reiniţializare setări Internet Explorer, faceţi clic pe Reiniţializare.

  Faceţi clic pentru a bifa caseta de selectare Ştergere setări personale dacă doriţi să eliminaţi şi datele privind istoricul navigării, furnizorii de căutare, acceleratoarele, paginile de pornire, protecţia antimonitorizare şi filtrarea ActiveX.
 4. Când Internet Explorer termină aplicarea setărilor implicite, faceți clic pe Închidere şi apoi din nou pe Închidere.
 5. Închideţi Internet Explorer, apoi porniţi-l din nou.

Reinițializez eu Internet Explorer

Pentru a utiliza caracteristica Reinițializare setări Internet Explorer din Panou de control, urmaţi aceşti paşi:
 1. Închideți toate ferestrele Internet Explorer sau Windows Explorer.
 2. Faceți clic pe Startbutonul Start, apoi pe Panou de control.
 3. În Panoul de control, deschideţi Opţiuni Internet.
 4. Faceţi clic pe fila Complex, apoi faceţi clic pe Reiniţializare.
 5. În caseta de dialog Reiniţializare setări Internet Explorer, faceţi clic pe Reiniţializare.
 6. Când Internet Explorer termină de restaurat setările implicite, faceţi clic pe Închidere, apoi pe OK de două ori.
 7. Închideţi Internet Explorer, apoi porniţi-l din nou. Modificările vor avea efect la următoarea deschidere a Internet Explorer.

Metoda 2: Dezinstalați şi apoi reinstalați Internet Explorer

Notă Această metodă nu se poate utiliza pentru Internet Explorer 7, deoarece Internet Explorer 7 face parte din Windows Vista şi nu se poate dezinstala.

Windows Vista

Pentru a dezinstala Internet Explorer 8 sau Internet Explorer 9 de pe un computer pe care se execută Windows Vista, urmaţi aceşti paşi:
 1. Închideți toate programele.
 2. Faceți clic pe Start, apoi pe Panou de control.
 3. Faceți clic pe Programe, apoi pe Dezinstalare program.
 4. În panoul Activităţi, faceţi clic pe Vizualizare actualizări instalate.
 5. În lista cu actualizări instalate, faceți dublu clic pe Windows Internet Explorer 8 sau pe Windows Internet Explorer 9, apoi faceți clic pe Da când vi se solicită confirmarea.
Pentru a instala Internet Explorer 8 pe un computer pe care se execută Windows Vista sau Windows Server 2008, urmaţi aceşti paşi:
 1. Vizitați următorul site Web Microsoft:
 2. Faceţi clic pe butonul Descărcare din pagină pentru a porni descărcarea. Sau selectaţi o altă limbă în lista Schimbare limbă şi apoi faceţi clic pe Salt.
 3. Efectuați una dintre următoarele acțiuni:
  • Pentru a începe instalarea imediat, faceţi clic pe Executare.
  • Pentru a salva descărcarea pe computer pentru a o instala mai târziu, faceţi clic pe Salvare.
  • Pentru a revoca instalarea, faceți clic pe Revocare.
Pentru a instala Internet Explorer 9 pe un computer pe care se execută Windows Vista, urmaţi aceşti paşi şi vizitaţi următorul site Web Microsoft:

Windows XP

Metoda 1: Reinițializaţi Internet Explorer la setările implicite

Când reiniţializaţi Internet Explorer la setările implicite, sunt eliminate toate modificările efectuate în Internet Explorer după instalare. Cu toate acestea, această acţiune nu șterge preferințele sau fluxurile. Pentru a reiniţializa setările Internet Explorer la cele implicite, urmaţi aceşti paşi:


Pentru a reiniţializa automat Internet Explorer, urmaţi aceşti paşi:
 1. Faceţi clic pe acest buton:
 2. În caseta de dialog Descărcare fişier, faceţi clic pe Executare, apoi urmaţi paşii din expert.
 3. În caseta de dialog Reiniţializare setări Internet Explorer, faceţi clic pe Reiniţializare.

  Faceţi clic pentru a bifa caseta de selectare Ştergere setări personale dacă doriţi să eliminaţi şi datele privind istoricul navigării, furnizorii de căutare, acceleratoarele, paginile de pornire, protecţia antimonitorizare şi filtrarea ActiveX.
 4. Când Internet Explorer termină aplicarea setărilor implicite, faceți clic pe Închidere şi apoi din nou pe Închidere.
 5. Închideţi Internet Explorer, apoi porniţi-l din nou.

Reinițializez eu Internet Explorer

Pentru a utiliza caracteristica Reinițializare setări Internet Explorer din Panou de control, urmaţi aceşti paşi:
 1. Închideți toate ferestrele Internet Explorer sau Windows Explorer.
 2. Faceţi clic pe Start şi apoi pe Panou de control.
 3. În Panoul de control, deschideţi Opţiuni Internet.
 4. Faceţi clic pe fila Complex, apoi faceţi clic pe Reiniţializare.
 5. În caseta de dialog Reiniţializare setări Internet Explorer, faceţi clic pe Reiniţializare.
 6. Când Internet Explorer termină de restaurat setările implicite, faceţi clic pe Închidere, apoi pe OK de două ori.
 7. Închideţi Internet Explorer, apoi porniţi-l din nou. Modificările vor avea efect la următoarea deschidere a Internet Explorer.

Metoda 2: Dezinstalați şi apoi reinstalați Internet Explorer


Windows XP

Pentru a dezinstala Internet Explorer 7 sau Internet Explorer 8 de pe un computer pe care se execută Windows XP, urmaţi aceşti paşi:
 1. Faceți clic pe Start, apoi pe Panou de control.
 2. Faceți clic pe Adăugare sau eliminare programe.
 3. Asiguraţi-vă că este bifată caseta de selectare Afişare actualizări.
 4. Faceţi clic pe Windows Internet Explorer 7 sau pe Windows Internet Explorer 8.
 5. Faceţi clic pe Eliminare.
Pentru a instala Internet Explorer 7 sau Internet Explorer 8 pe un computer pe care se execută Windows XP, urmaţi aceşti paşi:
 1. Vizitaţi unul dintre site-urile Web Microsoft, în funcţie de versiunea de Internet Explorer pe care doriţi să o instalaţi:
 2. Faceţi clic pe butonul Descărcare din pagină pentru a porni descărcarea. Sau selectaţi o altă limbă în lista Schimbare limbă şi apoi faceţi clic pe Salt.
 3. Efectuați una dintre următoarele acțiuni:
  • Pentru a începe instalarea imediat, faceţi clic pe Executare.
  • Pentru a salva descărcarea pe computer pentru a o instala mai târziu, faceţi clic pe Salvare.
  • Pentru a revoca instalarea, faceți clic pe Revocare.

Windows Server 2008 R2


Pentru a dezinstala Internet Explorer 8 sau Internet Explorer 9 de pe un computer pe care se execută Windows Server 2008 R2, urmaţi aceşti paşi:
 1. Închideți toate programele.
 2. Faceţi clic pe Start şi apoi pe Panou de control.
 3. Faceţi clic pe Programe, apoi pe Activare sau dezactivare caracteristici Windows.
 4. În lista de caracteristici Windows, faceţi clic pentru a debifa caseta Internet Explorer 8 sau caseta Internet Explorer 9.
 5. Faceţi clic pe Da atunci când vi se solicită acest lucru.
 6. Faceţi clic pe OK. Acum se va dezinstala Internet Explorer 8 sau Internet Explorer 9. Sistemul va reporni după instalare.
Pentru a instala Internet Explorer 8 sau Internet Explorer 9 pe un computer pe care se execută Windows Server 2008 R2, urmaţi aceşti paşi:
 1. Închideți toate programele.
 2. Faceţi clic pe Start şi apoi pe Panou de control.
 3. Faceţi clic pe Programe, apoi pe Activare sau dezactivare caracteristici Windows.
 4. În lista de caracteristici Windows, bifați caseta Internet Explorer 8 sau caseta Internet Explorer 9.
 5. Faceţi clic pe OK şi apoi aşteptaţi să repornească sistemul.

Windows Server 2008

Pentru a dezinstala Internet Explorer 8 sau Internet Explorer 9 de pe un computer pe care se execută Windows Server 2008, urmaţi aceşti paşi:
 1. Închideți toate programele.
 2. Faceţi clic pe Start şi apoi pe Panou de control.
 3. Faceți clic pe Programe, apoi pe Dezinstalare program.
 4. În panoul Activităţi, faceţi clic pe Vizualizare actualizări instalate.
 5. În lista cu actualizări instalate, faceți dublu clic pe Windows Internet Explorer 8 sau pe Windows Internet Explorer 9, apoi faceți clic pe Da când vi se solicită confirmarea.
Pentru a instala Internet Explorer 8 pe un computer pe care se execută Windows Server 2008, urmaţi aceşti paşi:
 1. Vizitați următorul site Web Microsoft: Windows Internet Explorer 8 pentru Windows Vista sau Windows Server 2008
 2. Faceţi clic pe butonul Descărcare din pagină pentru a începe descărcarea. Sau selectaţi o altă limbă în lista Schimbare limbă şi apoi faceţi clic pe Salt.
 3. Efectuați una dintre următoarele acțiuni:
  • Pentru a începe instalarea imediat, faceţi clic pe Executare.
  • Pentru a salva descărcarea pe computer pentru a o instala mai târziu, faceţi clic pe Salvare.
  • Pentru a revoca instalarea, faceți clic pe Revocare.
Pentru a instala Internet Explorer 9 pe un computer pe care se execută Windows Server 2008, urmaţi aceşti paşi şi vizitaţi următorul site Web Microsoft: www.microsoft.com/ie9


Proprietăți

ID articol: 967896 - Ultima examinare: 09/26/2013 14:42:00 - Revizie: 4.0

Windows Internet Explorer 8, Windows Internet Explorer 7, Windows Internet Explorer 9

 • kbprb kbsurveynew kbhowto KB967896
Feedback