Momentan sunteți offline, așteptați să vă reconectați la internet

Computerul dvs. poate să se blocheze sau să repornească cu un ecran negru care afișează un mesaj de eroare „0xc0000034” după ce instalați Windows 7 Service Pack 1 sau un pachet service pack Windows Vista

SIMPTOME
Să luăm în considerare următorul scenariu. Instalați Windows 7 Service Pack 1 (SP1) sau un pachet service pack Windows Vista pe computer. După instalarea pachetului service pack, computerul poate să se blocheze sau să repornească. În cazul în care computerul repornește, primiți un mesaj de eroare asemănător cu următorul, pe un ecran negru:
 
!! 0xc0000034 !! 142/53007 (_0000000000000000.cdf-ms)

Notă Dacă reporniți computerul, primiți același mesaj de eroare.
REZOLUŢIE
Pentru a rezolva această problemă, utilizați următoarele metode, după cum este potrivit pentru versiunea dvs. curentă de Windows.

Pași pentru rezolvarea problemei pentru utilizatorii Windows 7

Pentru a rezolva această problemă, urmați pașii din metoda 1. Dacă metoda 1 nu rezolvă problema sau dacă aveți dificultăți în urmarea pașilor din metoda 1, vă recomandăm să utilizați metoda 2.

Metoda 1: Ștergeți intrările POQ din Pending.xml

Această metodă are ca scop rezolvarea problemei prin crearea și executarea unui script .vbs. După crearea și executarea cu succes a scriptului .vbs, instalarea Windows 7 Service Pack 1 se poate termina cu succes.

Note

 • Acest script .vbs se aplică numai în cazul codului de eroare 0xc0000034 și nu trebuie utilizat pentru alte probleme în afară de eroarea 0xc0000034.
 • Vă recomandăm această metodă dacă sunteți un utilizator avansat.
 • Pentru a utiliza această metodă vă recomandăm să aveți la dispoziție un al doilea computer și un dispozitiv amovibil, cum ar fi o unitate USB.
Înainte de a începe

Înainte de a începe, trebuie să găsiți următoarele:
 • Găsiți un al doilea computer cu acces la Internet. Veți utiliza al doilea computer pentru a crea un fișier script (.vbs). Pentru a crea fișierul script (.vbs), veți copia textul pentru script din acest articol din baza de cunoștințe.
 • Găsiți un dispozitiv amovibil, cum ar fi o unitate USB. Veți copia pe dispozitivul amovibil fișierul script (.vbs) pe care îl creați. Apoi veți transfera fișierul script (.vbs) pe computerul care manifestă problema.
Notă Dacă nu aveți acces la un al doilea computer și la un dispozitiv amovibil, creați fișierul script (.vbs) pe computerul care manifestă problema. Pentru aceasta, accesați System Recovery Options, deschideți o linie de comandă, apoi deschideți Notepad din linia de comandă. Trebuie să creați apoi manual fișierul script (.vbs) tastând textul pentru script din acest articol din baza de cunoștințe. Apoi salvați fișierul script (.vbs) pe unitatea locală de hard disk. După aceasta, veți avea posibilitatea să executați scriptul pentru a urma acești pași.

Partea 1: Crearea fișierului script (.vbs)

Pentru aceasta, urmați acești pași:
 1. Găsiți un al doilea computer cu acces la Internet.
 2. Deschideți Notepad.
 3. Copiați și lipiți următorul text în Notepad.

  Dim xmlDoc, node, nodeList, fileName, backupFileName, numberOfPOQNodes

  Set xmlDoc = CreateObject("Microsoft.XMLDOM")

  If Wscript.Arguments.Count = 0 Then

      WScript.echo("Eroare! Nu s-a specificat un fișier XML.")

      Wscript.quit

  End If

  fileName = WScript.Arguments(0)

  backupFileName = Left(fileName, InStrRev(fileName, ".") - 1) & "_backup.xml"

  If Not xmlDoc.load(fileName) Then

      WScript.echo("Eroare la încărcarea fișierului XML " & fileName & ".")

      Wscript.quit„

  End If

  xmlDoc.save(backupFileName)

  Set nodeList = xmlDoc.documentElement.selectNodes("POQ")

  numberOfPOQNodes = nodeList.Length

  For Each node in nodeList

      xmlDoc.documentElement.removeChild(node)

  Next

  xmlDoc.save(fileName)

  Set xmlDoc = Nothing

  WScript.echo(numberOfPOQNodes & " noduri POQ eliminate. Script finalizat.")
 4. Faceți clic pe Fișier, apoi pe Salvare ca.
 5. Denumiți fișierul Script.vbs și salvați-l pe un dispozitiv amovibil, cum ar fi o unitate USB.

Partea 2: Executarea fișierului script (.vbs)

Notă Următorii pași presupun că ați copiat fișierul script (.vbs) pe o unitate USB. Dacă ați utilizat un alt tip de dispozitiv amovibil, pașii pot fi ușor diferiți.

Pentru aceasta, urmați acești pași:

 1. Reporniți computerul, apoi începeți apăsând tasta F8 de pe tastatură. Trebuie să apăsați F8 înainte să apară sigla Windows. Dacă apare sigla Windows, trebuie să încercați din nou, așteptând până când apare promptul de autentificare Windows, apoi închizând computerul și repornindu-l.
  Notă: Pe un computer configurat pentru a încărca mai multe sisteme de operare, aveți posibilitatea să apăsați tasta F8 atunci când este afișat meniul de încărcare.
 2. Utilizați tastele săgeată pentru a selecta Repair your Computer în zona Advanced Boot Options, apoi apăsați pe Enter. Dacă vi se solicită, selectați repararea instalării Windows 7, apoi faceți clic pe Next.
 3. Selectați limba și o metodă de intrare de la tastatură, apoi faceți clic pe Next.
 4. Selectați un nume de utilizator, tastați parola, apoi faceți clic pe OK.
 5. Sub System Recovery Options, notați litera de unitate pentru Windows 7 listată pe linia de sub Choose a recovery tool.

  De exemplu, este posibil să vedeți ceva similar cu următoarele.

  Operating system: Windows 7 on (C:) <NumeVolum>

  Notă În acest exemplu, litera unității pentru Windows 7 este C.
 6. Sub System Recovery Options, faceți clic pe Command Prompt.
 7. Introduceți în computer suportul amovibil cu fișierul script (.vbs) pe care l-ați creat anterior.
 8. În linia de comandă, navigați la unitatea și la directorul care conține fișierul script (.vbs) creat anterior.

  De exemplu, dacă ați salvat anterior fișierul script.vbs creat în rădăcina unei unități USB, iar litera unității asociate cu unitatea USB este „E”, tastați următoarele în linia de comandă, apoi apăsați pe Enter.

  E:

  Notă Dacă nu sunteți sigur ce unitate conține suportul amovibil, aveți posibilitatea să utilizați Diskpart pentru a afișa o listă de unități. Pentru a executa Diskpart, urmați acești pași.
  1. Tastați Diskpart, apoi apăsați pe Enter.
  2. Tastați List volume, apoi apăsați pe Enter.
  3. Notați unitatea care conține suportul amovibil cu fișierul script (.vbs) pe care l-ați creat anterior. Presupunând că utilizați o unitate USB, tipul de unitate va fi listat ca „Removable”.
  4. Pentru a ieși din Diskpart, tastați Exit, apoi apăsați pe Enter.

 9. La linia de comandă, tastați următoarea comandă și apăsați pe Enter:

  Cscript Script.vbs <litera_unitate_Windows _7>:\Windows\winsxs\pending.xml.

  Unde <litera_unitate_Windows _7> este litera unității pe care este instalat sistemul de operare Windows 7.

  Astfel se va executa scriptul din fișierul Script.vbs. După terminarea scriptului, este posibil să vedeți un mesaj asemănător cu următorul.

  2 noduri POQ eliminate. Script Completed
 10. Pentru a ieși din linia de comandă, tastați Exit, apoi apăsați pe Enter.
 11. Reporniți computerul. Instalarea Service Pack 1 ar trebui să se termine cu succes.

Metoda 2: Readuceți computerul la un moment anterior, utilizând Restaurare sistem


Această metodă are intenția de a vă ajuta să readuceți computerul la o stare din care se poate porni, fără a avea instalat pachetul service pack. După ce readuceți cu succes computerul la o stare din care se poate porni, se recomandă să încercați din nou să instalați pachetul service pack.

Restaurare sistem va restaura computerul la un moment anterior, situat înaintea apariției problemei, apoi va reporni computerul. Pentru a restaura sistemul, urmați acești pași:
 1. Reporniți computerul, apoi începeți apăsând tasta F8 de pe tastatură. Trebuie să apăsați F8 înainte să apară sigla Windows. Dacă apare sigla Windows, trebuie să încercați din nou, așteptând până când apare promptul de autentificare Windows, apoi închizând computerul și repornindu-l.

  Notă Pe un computer configurat pentru a încărca mai multe sisteme de operare, aveți posibilitatea să apăsați tasta F8 atunci când este afișat meniul de încărcare.
 2. Utilizați tastele săgeată pentru a selecta Repair your Computer în zona Advanced Boot Options, apoi apăsați pe Enter.
  Dacă vi se solicită, selectați repararea instalării Windows 7, apoi faceți clic pe Next.
 3. Selectați limba și o metodă de intrare de la tastatură, apoi faceți clic pe Next.
 4. Selectați un nume de utilizator, tastați parola, apoi faceți clic pe OK.
 5. Sub System Recovery Options, faceți clic pe System Restore.
 6. În fereastra System Restore, faceți clic pe Next.
 7. Selectați punctul de restaurare pentru Windows 7 Service Pack 1, dacă este disponibil. Dacă nu este disponibil un punct de restaurare, selectați unul care estimați că a fost creat înainte să apară problema, apoi faceți clic pe Next.

  Notă Dacă nu vedeți puncte de restaurare, faceți clic pentru a bifa caseta de selectare Show more restore points.
 8. În fereastra Confirm your restore point, faceți clic pe Finish, apoi pe Yes când vi se solicită.
 9. Când sunteți anunțat că System Restore s-a terminat cu succes, faceți clic pe Restart.

  Notă Dacă vedeți ecranul negru și același mesaj de eroare sau un mesaj de eroare similar, poate fi necesar să repetați pașii respectivi și să restaurați computerul la o dată anterioară.

Pași pentru rezolvarea problemei pentru utilizatorii de Windows Vista

Pentru a rezolva problema, utilizați următoarele metode, începând cu metoda 1. Dacă metoda 1 nu rezolvă problema, continuați cu metoda 2. Se recomandă să încercați metoda 3 doar dacă sunteți un utilizator de nivel avansat.

Aceste metode au intenția de a vă ajuta să readuceți computerul la o stare din care se poate porni, fără a avea instalat pachetul service pack. După ce readuceți cu succes computerul la o stare din care se poate porni, se recomandă să încercați din nou să instalați pachetul service pack.

Notă Următoarele metode necesită utilizarea DVD-ului Windows Vista. Dacă producătorul computerului nu v-a oferit un DVD Windows Vista, există posibilitatea să puteți porni cu instrumentele de reparare. Pentru aceasta, urmați acești pași:
 1. Reporniți computerul, apoi apăsați F8 în timpul procesului de repornire pentru a deschide meniul Advanced Boot Options. Sau așteptați și selectați opțiunea Advanced Options Menu.
 2. În meniu, selectați opțiunea de reparare a computerului.
 3. Selectați Administrator, apoi apăsați pe Enter.
 4. Continuați cu pasul 4 din metoda 1 sau metoda 2.

Metoda 1: Readuceți computerul la un moment anterior, utilizând System Restore

System Restore va restaura computerul la un moment anterior, situat înaintea apariției problemei, apoi va reporni computerul. Pentru a restaura sistemul, urmați acești pași:
 1. Introduceți DVD-ul Windows Vista în unitatea DVD, apoi reporniți computerul de pe DVD.

  Notă Când primiți mesajul Press any Key to boot from the CD or DVD, apăsați orice tastă de la tastatură pentru a reporni computerul utilizând DVD-ul Windows Vista.
 2. Selectați setarea de limbă, apoi faceți clic pe Next.
 3. Selectați Repair your computer.
 4. Selectați instalarea Windows Vista care să fie reparată, apoi faceți clic pe Next.
 5. Sub System Recovery Options, selectați System Restore, apoi apăsați Enter.

  Notă Dacă procesul de reparare detectează o problemă când pornește Windows Vista, va executa Startup Repair pentru a remedia automat problema. Dacă se întâmplă acest lucru, faceți clic pe Cancel, apoi faceți clic pe View Advanced Options pentru recuperarea sistemului și asistență.
 6. În System Restore Wizard, faceți clic pe Next.
 7. Selectați punctul de restaurare care are o dată aflată înaintea datei la care ați primit mesajul de eroare, apoi faceți clic pe Next.

  Notă În majoritatea cazurilor, acesta este cel mai recent punct de restaurare din listă.
 8. Faceți clic pe Next.
 9. Faceți clic pe Finish. System Restore se va termina și va reporni computerul.  
Notă Dacă vedeți ecranul negru și același mesaj de eroare sau un mesaj de eroare similar, poate fi necesar să repetați pașii respectivi și să restaurați computerul la o dată anterioară.

Metoda 2: Utilizați Startup Repair pentru a încerca să reparați orice probleme de repornire ale computerului

Pentru a porni Windows de pe DVD-ul Windows Vista și a utiliza opțiunile de recuperare a sistemului, urmați acești pași:

 1. Introduceți DVD-ul Windows Vista în unitatea DVD, apoi reporniți computerul de pe DVD.

  Notă Când primiți mesajul Press any Key to boot from the CD or DVD, apăsați orice tastă de la tastatură pentru a reporni computerul utilizând DVD-ul Windows Vista.
 2. Selectați setarea de limbă, apoi faceți clic pe Next.
 3. Selectați Repair your computer.
 4. Selectați instalarea Windows Vista care să fie reparată, apoi faceți clic pe Next.
 5. Sub System Recovery Options, selectați Startup Repair, apoi apăsați Enter.

  Notă Dacă procesul de reparare detectează o problemă când pornește Windows Vista, va executa Startup Repair pentru a remedia automat problema. Dacă se întâmplă acest lucru, faceți clic pe Cancel, apoi faceți clic pe View Advanced Options pentru recuperarea sistemului și asistență.
 6. Faceți clic pe Finish când se termină Startup Repair.
 7. Sub System Recovery Options, faceți clic pe Restart.
Notă Dacă vedeți un ecran negru care are același mesaj de eroare, încercați metoda 3.

Metoda 3: Ștergeți intrarea poqexec din valoarea SetupExecute (doar pentru utilizatorii de nivel avansat)

Notă Se recomandă să încercați metoda 3 doar dacă sunteți un utilizator de nivel avansat.

Important Această secțiune, metodă sau activitate conține pași care vă indică modalități de modificare a registry. Însă, dacă modificați registry incorect, pot apărea probleme serioase. De aceea, asigurați-vă că urmați acești pași cu atenție. Pentru o protecție mai bună, înainte de a face modificări, realizați o copie de rezervă a registry. Apoi, registry se poate restabili dacă apare o problemă. Pentru informații suplimentare despre copierea de rezervă și restabilirea registry, faceți clic pe următorul număr de articol pentru a-l vedea în Baza de cunoștințe Microsoft: 322756 Cum se face copierea de rezervă și restabilirea registry în Windows

Pentru a șterge intrarea poqexec din valoarea SetupExecute (REG_MULTI_SZ), trebuie să goliți valoarea. Pentru aceasta, urmați acești pași:
 1. Introduceți DVD-ul Windows Vista în unitatea DVD, apoi reporniți computerul de pe DVD.

  Notă Când primiți mesajul Press any Key to boot from the CD or DVD, apăsați orice tastă de la tastatură pentru a reporni computerul utilizând DVD-ul Windows Vista.
 2. Selectați setarea de limbă, apoi faceți clic pe Next.
 3. Selectați Repair your computer.

  Notă Dacă vi se solicită să efectuați o restaurare de sistem, selectați No și apăsați Enter.
 4. Sub System Recovery Options, selectați Startup Repair, apoi apăsați Enter.

  Notă Dacă procesul de reparare detectează o problemă când pornește Windows Vista, va executa Startup Repair pentru a remedia automat problema. Dacă se întâmplă acest lucru, faceți clic pe Cancel, apoi faceți clic pe View Advanced Options pentru recuperarea sistemului și asistență.
 5. Sub System Recovery Options, faceți clic pe Command Prompt, apoi apăsați Enter.
 6. În linia de comandă, tastați următoarele comenzi. Apăsați Enter după fiecare comandă:

  Reg load HKLM\BaseSystem C:\Windows\System32\config\SYSTEM

  Reg Delete "HKLM\BaseSystem\ControlSet001\Control\Session Manager" /v SetupExecute

  Reg add "HKLM\BaseSystem\ControlSet001\Control\Session Manager" /v SetupExecute /t REG_MULTI_SZ

  Reg unload HKLM\BaseSystem

 7. La promptul de comandă, tastați exit, apoi apăsați Enter.
 8. Reporniți computerul.
0xc0000034 boot reboot
Proprietăți

ID articol: 975484 - Ultima examinare: 09/26/2011 18:41:00 - Revizie: 4.0

Windows 7 Starter, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, Windows Server 2008 R2 Standard

 • kbupdateissue kbtshoot kberrmsg kbexpertiseinter kbexpertisebeginner kbexpertiseadvanced kbsurveynew kbprb KB975484
Feedback