Salt la conținutul principal
Activități de bază cu utilizarea unui cititor de ecran cu e-mailul în Outlook

Activități de bază cu utilizarea unui cititor de ecran cu e-mailul în Outlook

Simbolul Citiți cu voce tare, cu eticheta Conținut cititor de ecran. Acest subiect se referă la utilizarea unui cititor de ecran cu Office

Acest articol se adresează persoanelor cu deficiențe de vedere care utilizează un cititor de ecran cu produsele Office și face parte din setul de conținut Accesibilitate Office. Pentru mai mult ajutor general, consultați pagina de pornire Asistență Office.

Utilizați e-mailul în Outlook cu tastatura și cititorul de ecran pentru a face activitățile de bază esențiale. L-am testat cu Naratorul și cu JAWS, dar poate funcționa cu alți cititori de ecran, atât timp cât respectă standardele și tehnicile comune de accesibilitate. Puteți să creați și să trimiteți mesaje de e-mail noi, să citiți și să răspundeți la mesajele de e-mail primite, să căutați, să filtrați și să imprimați mesaje de e-mail, să lucrați cu atașări și altele.

Note: 

În acest articol

Citirea unui mesaj de e-mail, răspunsul la acesta sau redirecționarea sa

Utilizați cititorul de ecran și comenzile rapide de la tastatură pentru a citi și a răspunde la mesajele de e-mail. Auziți un sunet atunci când sosește un e-mail nou.

Deschiderea și citirea unui mesaj de e-mail

 1. În Inbox, apăsați tasta Tab sau Shift+Tab până când auziți primul e-mail din lista de mesaje. Cititorul de ecran anunță expeditorul, subiectul, data primirii și ora și indică dacă e-mailul este necitit.

  • Pentru a parcurge lista de mesaje, apăsați tasta săgeată în sus sau în jos.

  • Pentru a deschide un mesaj de e-mail, apăsați pe Enter.

  • Pentru a citi e-mailul de sus în jos, apăsați tasta SR + Ctrl + R.

  • Pentru a opri citirea, apăsați Ctrl.

  • Pentru a trece la următorul mesaj de e-mail, apăsați Alt+5.

  • Pentru a trece la mesajul de e-mail anterior, apăsați Alt+4.

 2. Când ați terminat citirea e-mailului, pentru a reveni la Inbox, apăsați pe Esc.

Răspunsul la un mesaj de e-mail

 1. Într-un e-mail sau în e-mailul din Inbox, efectuați una dintre următoarele:

  • Pentru a răspunde doar expeditorului inițial, apăsați Ctrl+R. Veți auzi: "re", urmat de subiectul mesajului.

  • Dacă mesajul are mai mulți destinatari și doriți să răspundeți tuturor, apăsați Ctrl+Shift+R.

 2. Se deschide un mesaj de e-mail nou cu același subiect și setați să răspundeți doar expeditorului sau tuturor persoanelor incluse în mesajul de e-mail original. Focalizarea este pe corpul mesajului. Tastați mesajul.

 3. Când terminați de compus mesajul, apăsați Alt+S pentru a trimite mesajul de e-mail.

Redirecționarea unui mesaj de e-mail

 1. Într-un e-mail sau într-un e-mail din Inbox, apăsați Ctrl+F. Veți auzi: "FW", urmat de subiectul mesajului.

 2. Focalizarea este pe câmpul Către. Tastați numele destinatarilor.

 3. Dacă doriți să includeți un mesaj, apăsați tasta Tab până când auziți "FW", urmat de subiectul mesajului și "editare mesaje", apoi tastați mesajul.

 4. Când terminați de compus mesajul, apăsați Alt+S pentru a trimite mesajul de e-mail.

Crearea și trimiterea mesajelor de e-mail

 1. În Inbox, apăsați Ctrl+N. Veți auzi: "fără titlu, mesaj", urmat de formatul mesajului și de "fereastră, la, editare".

 2. Focalizarea este pe câmpul Către. Tastați numele destinatarilor.

 3. Pentru a trimite o copie, apăsați tasta Tab. Veți auzi: "CC, editare". Tastați numele persoanelor de contact care primesc o copie.

 4. Pentru a trimite o copie ascunsă, apăsați tasta Tab. Veți auzi: "CCI, editare". Tastați numele persoanelor de contact care primesc o copie.

  Dacă nu auziți „Cci, editare”, înseamnă că este ascuns câmpul Cci. Pentru a-l reafișa, apăsați Alt+ P, B.

 5. Pentru a adăuga un subiect pentru mesajul de e-mail, apăsați tasta Tab până când auziți „Subiect, editare”, apoi tastați mesajul.

 6. Pentru a adăuga mesajul, apăsați tasta Tab până când auziți subiectul mesajului de e-mail, urmat de "mesaj, editare", apoi tastați mesajul.

 7. Când terminați de compus mesajul, apăsați Alt+S pentru a trimite mesajul de e-mail.

Lucrul cu Mesaje prioritare

Concentrați-vă pe mesajele de e-mail care contează cel mai mult pentru dvs. În mod implicit, Outlook creează un inbox Prioritare și un inbox Altele. E-mailurile cele mai importante sunt sortate în inboxul Prioritare, iar restul rămân ușor accesibile, dar nu stau în cale, în inboxul Altele.

Comutarea între inboxurile Prioritare și Altele

În mod implicit, Outlook deschide inboxul Prioritare.

 1. Apăsați pe F6 până când auziți „Tabel, vizualizare tabel”, urmat de numărul de rânduri din inbox.

 2. Apăsați tastele Shift+Tab până când auziți „Butonul Altele”, apoi apăsați pe Enter.

 3. Pentru a reveni la inboxul Prioritare, apăsați pe F6 până când auziți „Tabel, vizualizare tabel”, apoi apăsați tasta Shift+Tab până când auziți „Butonul Prioritare”. Pentru a selecta, apăsați pe Enter.

Mutarea unui mesaj de e-mail din inboxul Altele în inboxul Prioritare

 1. În inboxul Altele, navigați la mesajul de e-mail pe care doriți să-l mutați în inboxul Prioritare.

 2. Pentru a muta mesajele de e-mail, apăsați Shift+F10, V.

Ascunderea inboxului Prioritare

Puteți să ascundeți inboxul Prioritare și să lucrați cu o singură listă de mesaje.

 1. Pentru a verifica dacă inboxul Prioritare este afișat sau ascuns deja, apăsați pe F6 până când auziți „Tabel, vizualizare tabel”, urmat de numărul de rânduri din inbox. Alegeți una dintre următoarele:

  • Dacă panoul Citire este dezactivat, apăsați tasta Tab o dată. Dacă auziți „Butonul Prioritare”, se afișează inboxul Prioritare .

  • Dacă panoul Citire este activat, apăsați tastele Shift+Tab de două ori. Dacă auziți „Butonul Altele”, se afișează inboxul Prioritare .

 2. Pentru a ascunde inboxul Prioritare, apăsați Alt+V, W.

Utilizarea căutării și filtrării pentru a găsi un e-mail

Nu mai pierdeți timp parcurgând liste sau arhive pentru acel e-mail important. Utilizați căutarea și filtrarea pentru a găsi rapid ceea ce căutați.

Căutarea unui mesaj de e-mail

 1. În Inbox, apăsați Ctrl+E. Focalizarea se mută în câmpul de text Căutare. Veți auzi: „Interogare de căutare, editare, căutare în cutia poștală curentă.”

 2. Pentru a modifica folderul în care doriți să căutați, apăsați tasta Tab până când auziți „Cutia poștală curentă”, apoi apăsați bara de spațiu. Apăsați tasta săgeată în jos până când auziți opțiunea pe care o doriți, apoi apăsați pe Enter.

 3. Tastați cuvintele de căutare.

 4. Pentru a parcurge sugestiile, apăsați tasta săgeată în jos. Pentru a selecta o sugestie, apăsați pe Enter. Rezultatele căutării sunt afișate în lista de mesaje.

 5. Apăsați tasta Tab până când auziți primul mesaj. Pentru a parcurge lista, apăsați tasta săgeată în jos. Pentru a deschide un mesaj de e-mail, apăsați pe Enter.

 6. Pentru a goli lista cu rezultatele de căutare, apăsați Esc.

  Pentru a reveni la Inbox dintr-un e-mail deschis și a goli lista cu rezultatele de căutare, apăsați pe Esc de două ori.

Utilizarea unui filtru pentru a găsi un mesaj de e-mail

 1. În Inbox, apăsați Alt+H, L. Focalizarea se mută pe primul element din lista de opțiuni de filtrare.

 2. Apăsați tasta săgeată în jos până când auziți opțiunea pe care o doriți, apoi apăsați pe Enter. Veți auzi: „Încărcarea vizualizării tabel s-a terminat.”

 3. Pentru a vă deplasa prin lista de mesaje de e-mail care se potrivesc filtrului, apăsați tasta Tab până când auziți primul mesaj. Pentru a parcurge lista, apăsați tasta săgeată în jos. Pentru a deschide un mesaj de e-mail, apăsați pe Enter.

 4. Pentru a goli lista de rezultate și filtrul, apăsați Esc.

  Pentru a reveni la Inbox dintr-un e-mail deschis și a goli lista cu rezultatele de căutare, apăsați pe Esc de două ori.

Deschiderea sau adăugarea atașărilor

Puteți să deschideți și să adăugați atașări la e-mailuri în Outlook.

Deschiderea atașărilor

Atunci când primiți un mesaj de e-mail, cititorul de ecran vă anunță dacă e-mailul are atașări, precum și numărul de fișiere atașate.

 1. Deschideți un mesaj de e-mail cu o atașare. Focalizarea este pe corpul mesajului.

 2. Apăsați Shift+Tab până când auziți detaliile despre atașare, inclusiv numele și tipul fișierului.

 3. Pentru a deschide atașarea, apăsați pe Enter. Fișierul se deschide într-o aplicație compatibilă.

Adăugarea atașărilor

Puteți să trimiteți fișiere precum CV-uri, buletine informative sau imagini ca fișiere OneDrive sau copii.

 1. Într-un e-mail, apăsați Alt+N, A, F. Se deschide un meniu contextual.

 2. Alegeți una dintre următoarele variante:

  • Pentru a atașa un fișier recent, apăsați tasta săgeată în jos până când auziți fișierul, apoi apăsați pe Enter.

  • Pentru a atașa un fișier dintr-o locație web, apăsați W. Veți auzi prima locație online, de exemplu, „OneDrive”. Pentru a selecta, apăsați pe Enter. Se deschide caseta de dialog Inserare fișier. Apăsați tasta Tab și tastele săgeată până când auziți fișierul dorit, apoi apăsați Alt+S.

  • Pentru a atașa un fișier din spațiul de stocare local, de exemplu, din unitatea de hard disk, apăsați B. Se deschide caseta de dialog Inserare fișier. Apăsați tasta Tab și tastele săgeată până când auziți fișierul dorit, apoi apăsați Alt+S.

Imprimarea unui e-mail

Puteți să imprimați e-mailul pe hârtie sau într-un fișier.

 1. Într-un e-mail sau într-un e-mail din Inbox, apăsați Ctrl+P. Se deschide caseta de dialog Imprimare.

 2. Pentru a imprima utilizând setările implicite, apăsați Alt+F, P, P.

Activarea și dezactivarea notificărilor vizuale sau audio

Efectele audio sau vizuale vă pot notifica atunci când sosește un mesaj de e-mail nou. Dacă trebuie să lucrați fără întreruperi, puteți dezactiva notificările.

 1. În Inbox, apăsați Alt+F, T. Se deschide fereastra Opțiuni Outlook, focalizarea este pe fila General.

 2. Apăsați M. Se deschide fila Corespondență.

 3. Apăsați tasta Tab, apoi apăsați P. Auziți: "bifat" sau "debifat", urmat de "redarea unui sunet, casetă de selectare". Pentru a selecta sau a deselecta această opțiune, apăsați bara de spațiu.

 4. Pentru a parcurge alte opțiuni de notificare, apăsați tasta Tab. Pentru a selecta sau a deselecta o opțiune, apăsați bara de spațiu. Când auziți „Navigare, buton”, nu mai există alte opțiuni de notificare de selectat.

 5. Pentru a confirma selecțiile și a ieși din fereastra Opțiuni Outlook, apăsați tasta Tab până când auziți „Butonul OK”, apoi apăsați pe Enter.

Consultați și

Utilizarea unui cititor de ecran pentru a formata textul din e-mailul Outlook

Activități de bază cu utilizarea unui cititor de ecran cu calendarul în Outlook

Comenzi rapide de la tastatură pentru Outlook

Configurarea dispozitivului pentru a funcționa cu accesibilitatea în Office 365

Utilizarea unui cititor de ecran pentru a explora și a naviga în Outlook mail

Utilizați e-mailul din Outlook pentru iOS cu VoiceOver, cititorul de ecran încorporat în iOS, pentru a efectua activitățile de bază esențiale. Puteți să creați și să trimiteți mesaje de e-mail noi, să citiți și să răspundeți la mesajele de e-mail primite, să căutați și să filtrați mesaje de e-mail și să lucrați cu mesaje prioritare și atașări.

Note: 

 • Caracteristicile noi Microsoft 365 sunt lansate treptat pentru abonații Microsoft 365, așa că este posibil ca aplicația dvs. să nu aibă încă aceste caracteristici. Pentru a afla cum puteți beneficia mai rapid de noile caracteristici, alăturați-vă programului Office Insider.

 • Acest articol presupune că utilizați cititorul de ecrane încorporat iOS, VoiceOver. Pentru a afla mai multe despre utilizarea VoiceOver, vizitați Accesibilitate pentru Apple.

În acest articol

Citirea unui mesaj de e-mail, răspunsul la acesta sau redirecționarea sa

Citirea unui e-mail

În mod implicit, aplicația Outlook listează mai întâi cele mai noi e-mailuri.

Sfat: Când vă aflați în lista de mesaje și într-un mesaj de e-mail, trageți cu degetul în sus sau în jos pentru a asculta acțiunile legate de mesaj pe care le puteți efectua. Pentru a efectua o acțiune, atingeți de două ori ecranul imediat ce auziți opțiunea.

 1. Pentru a auzi VoiceOver citind mesajele de e-mail din Inbox, în lista de mesaje, trageți cu degetul spre dreapta sau glisați cu degetul în jos prin listă. De exemplu, auziți următoarele:

  • Numele expeditorului

  • Subiectul mesajului de e-mail

  • Data trimiterii

  • Atașările (dacă există)

  • Primele câteva rânduri din mesajul de e-mail

  • Numărul de mesaje dintr-o conversație

 2. Pentru a deschide un singur mesaj de e-mail sau o singură conversație de e-mail care conține mai multe mesaje, atingeți de două ori ecranul.

 3. Pentru a citi un mesaj de e-mail sau mesaje dintr-o conversație, trageți cu degetul spre dreapta sau glisați cu degetul din partea de sus a ecranului în jos în lista de mesaje de e-mail. Puteți auzi subiectul, numele expeditorului, mesajul și numărul de mesaje care sunt într-o conversație.

 4. Dacă o conversație este lungă, poate fi necesar să deschideți mesajul complet pentru a-l asculta. După ce este citit primul mesaj, trageți cu degetul spre dreapta. Dacă auziți „butonul Deschideți mesajul complet”, există mai mult text în conversație. Pentru a deschide, atingeți de două ori ecranul.

  Pentru a reveni la vizualizarea mesaj restrânsă, trageți cu degetul la stânga până când auziți „Butonul Închidere”, apoi atingeți de două ori ecranul.

 5. Pentru a trece rapid la următorul mesaj de e-mail, trageți cu degetul spre stânga până când auziți „Butonul Mesajul următor”, apoi atingeți de două ori ecranul. Pentru a trece la mesajul de e-mail anterior, trageți cu degetul spre stânga până când auziți „Butonul Mesajul anterior”, apoi atingeți de două ori ecranul.

 6. După ce ați terminat de citit mesajul, pentru a reveni la Inbox, trageți cu degetul la stânga până când auziți „Butonul Înapoi”, apoi atingeți de două ori ecranul.

Răspunsul la un mesaj de e-mail

 1. Într-un e-mail, trageți cu degetul spre stânga sau spre dreapta până când auziți „Butonul Răspuns”, apoi atingeți de două ori ecranul.

 2. Veți auzi: "alertă, butonul de răspuns". Pentru a răspunde doar expeditorului inițial, atingeți de două ori ecranul. Dacă mesajul are mai mulți destinatari și doriți să răspundeți tuturor, trageți cu degetul spre dreapta până când auziți "butonul Răspundeți tuturor", apoi atingeți de două ori ecranul.

 3. Se deschide un mesaj de e-mail nou cu același subiect și setați să răspundeți doar expeditorului sau tuturor persoanelor incluse în mesajul de e-mail original. Focalizarea este pe corpul mesajului, iar tastatura vizuală se află în jumătatea de jos a ecranului. Tastați mesajul.

 4. După ce ați terminat de compus mesajul, trageți cu degetul la stânga până când auziți „Butonul Trimitere”, apoi atingeți de două ori ecranul.

Redirecționarea unui mesaj de e-mail

 1. Într-un e-mail, trageți cu degetul spre dreapta până când auziți „Butonul Redirecționare”, apoi atingeți de două ori ecranul.

 2. Veți auzi: "către, câmpul text, se editează". Focalizarea se află în câmpul către , iar tastatura vizuală se află în jumătatea de jos a ecranului. Tastați numele fiecărui destinatar.

 3. Dacă doriți să includeți un mesaj, trageți cu degetul spre dreapta până când auziți „Câmp de text multilinie”, apoi atingeți de două ori. Tastați mesajul.

 4. După ce ați terminat de compus mesajul, trageți cu degetul la stânga până când auziți „Butonul Trimitere”, apoi atingeți de două ori ecranul.

Lucrul cu mesajele prioritare

Focalizarea este asupra e-mailurilor care contează cel mai mult pentru dvs. În mod implicit, Outlook creează un inbox Prioritare și un inbox Altele. E-mailurile cele mai importante sunt sortate în inboxul Prioritare, iar restul rămân ușor accesibile, dar nu stau în cale, în inboxul Altele.

În mod implicit, Outlook deschide inboxul Prioritare. Pentru a comuta la inboxul Altele:

 1. Trageți cu degetul spre stânga sau spre dreapta până când auziți „Altele, buton” și atingeți de două ori ecranul.

 2. Pentru a reveni la inboxul Prioritare, trageți cu degetul spre stânga sau spre dreapta până când auziți „Prioritare, buton” și atingeți de două ori ecranul.

Pentru a muta un mesaj de e-mail din inboxul Altele în inboxul Prioritare:

 1. Navigați la mesajul pe care doriți să-l mutați, apoi atingeți de două ori ecranul.

 2. Trageți cu degetul spre dreapta până când auziți „Mai multe acțiuni de conversație”, apoi atingeți de două ori ecranul.

 3. Trageți cu degetul spre dreapta până când auziți „Mutați la mesaje prioritare”, apoi atingeți de două ori ecranul.

 4. Auziți o avertizare. Trageți cu degetul spre dreapta până când auziți opțiunea dorită, apoi atingeți de două ori ecranul.

Pentru a dezactiva inboxul Prioritare și a lucra cu o singură listă de mesaje:

 1. Trageți cu degetul spre dreapta până când auziți „Fila Setări”, apoi atingeți de două ori ecranul.

 2. Trageți cu degetul la stânga sau la dreapta până când auziți „Inboxul Prioritare, comutați butonul, Activat”, apoi atingeți de două ori ecranul. Outlook prezintă acum un singur inbox.

Crearea și trimiterea mesajelor de e-mail

 1. În lista de mesaje, trageți cu degetul spre stânga sau spre dreapta până când auziți „Butonul Compunere”, apoi atingeți de două ori ecranul.

 2. Se deschide fereastra Mesaj nou, focalizarea este pe câmpul Către, iar tastatura vizuală se află în jumătatea de jos a ecranului. Tastați numele destinatarilor.

 3. Pentru a trimite o copie sau o copie ascunsă, trageți cu degetul spre dreapta până când auziți "butonul CC/CCI", apoi atingeți de două ori ecranul. Veți auzi: "câmpul text CC, se editează". Tastați numele persoanelor de contact care primesc o copie.

  Pentru a trimite o copie ascunsă, trageți cu degetul spre dreapta. Veți auzi: "CCI, zero cu spațiu, câmp text." Atingeți de două ori ecranul, apoi tastați numele persoanei de contact.

 4. Pentru a tasta un subiect pentru e-mail, trageți cu degetul spre dreapta până când auziți „Subiect, câmp text”, atingeți de două ori ecranul, apoi tastați mesajul.

 5. Pentru a tasta mesajul, trageți cu degetul spre dreapta până când auziți „Câmp de text multilinie”, apoi atingeți de două ori ecranul.

 6. După ce ați terminat de compus mesajul, trageți cu degetul la stânga până când auziți „Butonul Trimitere”, apoi atingeți de două ori ecranul.

Utilizarea căutării și filtrării pentru a găsi un e-mail

Nu mai pierdeți timp parcurgând liste sau arhive pentru acel e-mail important. Utilizați căutarea și filtrarea pentru a găsi rapid ceea ce căutați.

Căutarea unui mesaj de e-mail

 1. În lista de mesaje, trageți cu degetul spre stânga sau spre dreapta până când auziți „Butonul Căutare”, apoi atingeți de două ori ecranul.

 2. Focalizarea se mută în câmpul Căutare e-mail. Începeți să tastați cuvintele căutate. Rezultatele de căutare listează actualizările pe măsură ce tastați.

 3. Pentru a naviga prin rezultatele căutării, trageți cu degetul spre dreapta. VoiceOver citește detaliile și mesajul în timp ce parcurgeți lista.

 4. Atunci când auziți un mesaj de e-mail pe care doriți să-l deschideți, atingeți de două ori ecranul.

 5. Pentru a ieși din Căutare, trageți cu degetul spre stânga până când auziți „Butonul Anulare”, apoi atingeți de două ori ecranul.

Utilizarea unui filtru pentru a găsi un mesaj de e-mail

 1. În lista de mesaje, trageți cu degetul spre stânga sau spre dreapta până când auziți „Butonul Filtrare”, apoi atingeți de două ori ecranul.

 2. Trageți cu degetul spre dreapta până când auziți opțiunea de filtrare dorită, apoi atingeți de două ori ecranul.

 3. Pentru a naviga prin mesajele de e-mail care se potrivesc filtrului, trageți cu degetul spre dreapta. VoiceOver citește detaliile și mesajul în timp ce parcurgeți lista.

 4. Atunci când auziți un mesaj de e-mail pe care doriți să-l deschideți, atingeți de două ori ecranul.

 5. Pentru a elimina opțiunea de filtrare, în inbox, trageți cu degetul la stânga sau la dreapta până când auziți „Butonul Anulați filtrul”, apoi atingeți de două ori ecranul.

Deschiderea sau adăugarea atașărilor

Puteți să deschideți și să adăugați atașări la e-mailuri în Outlook pentru iOS.

Deschiderea unei atașări

VoiceOver anunță dacă un mesaj de e-mail are atașări.

 1. Deschideți mesajul de e-mail cu una sau mai multe atașări.

 2. Trageți cu degetul spre dreapta până când auziți tipul de fișier atașat, urmat de "atașare" și numele de fișier și dimensiunea, apoi atingeți de două ori ecranul. Atașarea se deschide într-o aplicație acceptată.

Adăugarea unei atașări

Puteți trimite fișiere cum ar fi CV-uri, fotografii sau invitații la întâlniri ca atașări.

Atașarea unui fișier

 1. Când compuneți un mesaj, trageți cu degetul spre dreapta până când auziți „Atașați un fișier sau o fotografie, buton”, apoi atingeți de două ori ecranul. Veți auzi: "atașare fișier". Atingeți de două ori ecranul.

 2. Navigați la fișierul dorit, apoi atingeți de două ori ecranul pentru a selecta.

 3. Trageți cu degetul spre dreapta până când auziți „Atașați un fișier” și atingeți de două ori ecranul.

Atașarea unei fotografii

 1. Când compuneți un mesaj, trageți cu degetul spre dreapta până când auziți „Atașați un fișier sau o fotografie, buton”, apoi atingeți de două ori ecranul.

Pentru a face o fotografie cu camera dispozitivului pentru a o atașa:

 1. Trageți cu degetul la dreapta. Veți auzi: „Faceți o fotografie, buton.”

 2. Atingeți de două ori ecranul. Se activează camera.

 3. Trageți cu degetul spre dreapta până când auziți „Faceți o fotografie, buton”, apoi atingeți de două ori ecranul.

 4. Trageți cu degetul spre dreapta până când auziți „Utilizați fotografia”, apoi atingeți de două ori ecranul.

Pentru a atașa ultima fotografie făcută, trageți cu degetul spre dreapta până când auziți „Utilizați ultima fotografie făcută”, apoi atingeți de două ori ecranul.

Pentru a atașa o imagine din Fotografii:

 1. Trageți cu degetul spre dreapta până când auziți „Alegeți fotografia din bibliotecă”, apoi atingeți de două ori ecranul.

 2. Navigați la imaginea dorită, apoi atingeți de două ori ecranul.

Atașarea unei invitații la întâlnire

 1. Când compuneți un mesaj, trageți cu degetul spre dreapta până când auziți „Atașați întâlnirea, buton”, apoi atingeți de două ori ecranul.

 2. Veți auzi: „Trimitere disponibilitate, buton”. Pentru a trimite un interval orar disponibil pentru o întâlnire, atingeți de două ori ecranul.

  Alternativ, pentru a crea o nouă invitație, trageți cu degetul spre dreapta până când auziți „Creați invitația, buton”, apoi atingeți de două ori ecranul. Se deschide o nouă fereastră de eveniment Outlook Calendar. Pentru instrucțiuni despre cum se creează invitații la întâlnire, consultați Activități de bază pentru utilizarea unui cititor de ecran cu calendarul în Outlook.

 3. După ce ați terminat programarea întâlnirii, în fereastra cu evenimentul de Calendar, trageți cu degetul spre stânga sau spre dreapta până când auziți „Butonul Gata” și atingeți de două ori ecranul.

Consultați și

Utilizarea unui cititor de ecran pentru a formata textul din e-mailul Outlook

Activități de bază cu utilizarea unui cititor de ecran cu calendarul în Outlook

Configurarea dispozitivului pentru a funcționa cu accesibilitatea în Office 365

Utilizarea unui cititor de ecran pentru a explora și a naviga în Outlook mail

Utilizați e-mailul din Outlook pentru Android cu TalkBack, cititorul de ecran încorporat în Android, pentru a efectua activitățile de bază esențiale. Puteți să creați și să trimiteți mesaje de e-mail noi, să citiți și să răspundeți la mesajele de e-mail primite, să căutați și să filtrați mesaje de e-mail, să lucrați cu mesaje prioritare și atașări, și altele.

Note: 

 • Caracteristicile noi Microsoft 365 sunt lansate treptat pentru abonații Microsoft 365, așa că este posibil ca aplicația dvs. să nu aibă încă aceste caracteristici. Pentru a afla cum puteți beneficia mai rapid de noile caracteristici, alăturați-vă programului Office Insider.

 • Acest articol presupune că utilizați cititorul de ecrane încorporat Android, TalkBack. Pentru a afla mai multe despre utilizarea TalkBack, accesați Accesibilitatea pentru Android.

În acest articol

Citirea unui mesaj de e-mail, răspunsul la acesta sau redirecționarea sa

Citirea unui e-mail

În mod implicit, e-mailurile cele mai noi sunt listate primele.

 1. În lista de mesaje, trageți cu degetul spre stânga sau spre dreapta sau glisați cu degetul în jos pentru a asculta TalkBack citind mesajele de e-mail. Auziți informații despre fiecare e-mail, inclusiv:

  • Numele expeditorului

  • Data sau ora la care a fost primit mesajul

  • Subiect

  • Primele câteva rânduri din conținutul e-mailului

 2. Pentru a deschide un e-mail, atingeți de două ori ecranul. TalkBack începe automat să citească mesajul de la început.

  Alternativ, pentru a asculta TalkBack citind un mesaj de e-mail de sus în jos, trageți cu degetul în jos și la dreapta. Se deschide meniul contextual global. Trageți cu degetul spre dreapta până când auziți „Citiți de sus”, apoi atingeți de două ori ecranul.

  Pentru a parcurge rapid mesajele, glisați cu degetul în jos din partea de sus a ecranului.

  Pentru a defila în jos prin mesaj, glisați în sus cu două degete. Pentru a defila în sus, glisați în jos cu două degete.

 3. După ce ați terminat de citit mesajul, pentru a reveni la inbox, trageți cu degetul la stânga până când auziți „Butonul Navigare în sus”, apoi atingeți de două ori ecranul.

Răspunsul la un mesaj de e-mail

 1. Cu e-mailul deschis, alegeți una dintre următoarele:

  • Pentru a răspunde doar expeditorului inițial, trageți cu degetul spre stânga sau spre dreapta până când auziți „Butonul Răspuns”, apoi atingeți de două ori ecranul.

  • Dacă mesajul are mai mulți destinatari, dacă doriți să le răspundeți tuturor, trageți cu degetul spre dreapta până când auziți „butonul Răspuns tuturor”, apoi atingeți de două ori ecranul.

 2. Se deschide un mesaj de e-mail nou cu același subiect și este setat să răspundeți expeditorului sau tuturor persoanelor incluse în mesajul de e-mail original. Focalizarea este pe corpul mesajului, iar tastatura vizuală se află în jumătatea de jos a ecranului. Tastați mesajul.

 3. După ce ați terminat de compus mesajul, trageți cu degetul la stânga până când auziți „Trimitere”, apoi atingeți de două ori ecranul. Veți auzi: „Trimis, Outlook, tastatură ascunsă.”

Redirecționarea unui mesaj de e-mail

Puteți să redirecționați cu ușurință un mesaj de e-mail utilizând TalkBack.

 1. Cu mesajul de e-mail deschis, trageți cu degetul spre stânga sau spre dreapta până când auziți „Butonul Redirecționare”, apoi atingeți de două ori ecranul. Se deschide un mesaj de e-mail nou cu același subiect. Focalizarea este pe câmpul Către și tastatura vizuală se află în jumătatea de jos a ecranului.

 2. Tastați numele fiecărui destinatar.

 3. Pentru a tasta un mesaj, trageți cu degetul spre dreapta până când auziți „Corpul mesajului”, apoi atingeți de două ori ecranul. Tastați mesajul.

 4. După ce ați terminat de compus mesajul, trageți cu degetul la stânga până când auziți „Trimitere”, apoi atingeți de două ori ecranul.

Lucrul cu mesajele prioritare

Focalizarea este asupra e-mailurilor care contează cel mai mult pentru dvs. În mod implicit, Outlook creează un inbox Prioritare și un inbox Altele. E-mailurile cele mai importante sunt în inboxul Prioritare, iar restul rămân ușor accesibile, dar nu stau în cale, în inboxul Altele.

În mod implicit, Outlook deschide inboxul Prioritare. Pentru a comuta la inboxul Altele:

 1. Trageți cu degetul spre stânga sau spre dreapta până când auziți „Comutați la alte e-mailuri, comutator”, apoi atingeți de două ori ecranul.

 2. Pentru a reveni la inboxul Prioritare, trageți cu degetul spre stânga sau spre dreapta până când auziți „Comutați la e-mailurile Prioritare, buton” și atingeți de două ori ecranul.

Pentru a muta un mesaj de e-mail din inboxul Altele în inboxul Prioritare:

 1. Navigați la mesajul pe care doriți să-l mutați, apoi atingeți de două ori ecranul. Veți auzi: "selectat", urmat de detaliile mesajului.

 2. Trageți cu degetul spre stânga până când auziți „Butonul Mai multe opțiuni”, apoi atingeți de două ori ecranul.

 3. Trageți cu degetul spre dreapta până când auziți „Mutați la mesaje prioritare”, apoi atingeți de două ori ecranul.

 4. Auziți o avertizare. Trageți cu degetul spre dreapta până când auziți opțiunea dorită, apoi atingeți de două ori ecranul.

Pentru a dezactiva inboxul Prioritare și a lucra cu o singură listă de mesaje:

 1. Trageți cu degetul spre dreapta până când auziți „Setări”, apoi atingeți de două ori ecranul.

 2. Trageți cu degetul la stânga sau la dreapta până când auziți „Inboxul Prioritare, Activat”, apoi atingeți de două ori ecranul. Outlook prezintă acum un singur inbox.

Crearea și trimiterea mesajelor de e-mail

 1. În lista de mesaje, trageți cu degetul spre dreapta până când auziți „Butonul Compunere”, apoi atingeți de două ori ecranul. Se deschide fereastra Mesaj nou, cu focalizarea pe câmpul Către, iar tastatura vizuală se află în jumătatea de jos a ecranului.

 2. Tastați numele sau adresele de e-mail ale destinatarilor. Lista de persoane de contact corespunzătoare este actualizată pe măsură ce tastați.

  Notă: În funcție de dispozitiv, poate fi necesar să trageți cu degetul spre dreapta până când auziți „Căutați în director”, apoi să atingeți de două ori ecranul pentru a căuta o persoană de contact.

 3. Pentru a selecta o persoană de contact, trageți cu degetul spre dreapta până când auziți numele dorit, apoi atingeți de două ori ecranul.

 4. Pentru a trimite o copie a mesajului altor destinatari, trageți cu degetul spre dreapta până când auziți „Câmpul Cc”, apoi atingeți de două ori ecranul. Adăugați destinatarii așa cum se indică la pasul anterior.

 5. Pentru a trimite o copie ascunsă altor destinatari, trageți cu degetul spre dreapta până când auziți „Câmpul Cci”, atingeți de două ori ecranul și adăugați destinatarii.

 6. Pentru a adăuga un subiect pentru e-mail, trageți cu degetul spre dreapta. Veți auzi: "subiect, casetă de editare". Atingeți de două ori ecranul și tastați un subiect.

 7. Pentru a tasta mesajul, trageți cu degetul spre dreapta. Veți auzi: „Corp mesaj”. Atingeți de două ori ecranul și tastați mesajul.

 8. După ce ați terminat de compus mesajul, trageți cu degetul la stânga până când auziți „Trimitere”, apoi atingeți de două ori ecranul.

Utilizarea căutării și filtrării pentru a găsi un e-mail

Nu mai pierdeți timp parcurgând liste sau arhive pentru acel e-mail important. Utilizați căutarea și filtrarea pentru a găsi rapid ceea ce căutați.

Căutarea unui mesaj de e-mail

 1. În lista de mesaje, trageți cu degetul spre stânga sau spre dreapta până când auziți „Căutare”, apoi atingeți de două ori ecranul.

 2. Focalizarea se mută pe câmpul text Căutare e-mail și tastatura vizuală se află în jumătatea de jos a ecranului. Începeți să tastați cuvintele căutate. Rezultatele de căutare listează actualizările pe măsură ce tastați.

 3. Pentru a naviga prin rezultatele căutării, trageți cu degetul spre dreapta. TalkBack citește detaliile și mesajul în timp ce parcurgeți lista.

 4. Atunci când auziți un mesaj de e-mail pe care doriți să-l deschideți, atingeți de două ori ecranul.

 5. Pentru a ieși din Căutare, trageți cu degetul spre stânga până când auziți „Butonul Restrâns”, apoi atingeți de două ori ecranul.

Utilizarea unui filtru pentru a găsi un mesaj de e-mail

 1. În lista de mesaje, trageți cu degetul spre stânga sau spre dreapta până când auziți „Butonul Filtre”, apoi atingeți de două ori ecranul.

 2. Trageți cu degetul spre dreapta până când auziți opțiunea de filtrare dorită, apoi atingeți de două ori ecranul.

 3. Pentru a naviga prin mesajele de e-mail care se potrivesc filtrului, trageți cu degetul spre dreapta. TalkBack citește detaliile despre mesaje în timp ce parcurgeți lista.

 4. Atunci când auziți mesajul de e-mail pe care doriți să-l deschideți, atingeți de două ori ecranul.

 5. Pentru a elimina opțiunea de filtrare și a vizualiza toate mesajele de e-mail din lista de mesaje, trageți cu degetul spre stânga sau spre dreapta până când auziți „Butonul Goliți filtrul de mesaje”, apoi atingeți de două ori ecranul.

Deschiderea sau adăugarea atașărilor

Puteți să deschideți și să adăugați atașări la e-mailuri în Outlook pentru Android.

Deschiderea unei atașări

TalkBack anunță dacă un mesaj de e-mail are atașări.

 1. Deschideți mesajul de e-mail cu una sau mai multe atașări.

 2. Trageți cu degetul spre stânga până când auziți tipul de fișier, numele și dimensiunea, apoi atingeți de două ori ecranul. Dacă auziți „Deschideți cu următoarele aplicații”, trageți cu degetul spre dreapta până când auziți opțiunea dorită, apoi atingeți de două ori ecranul pentru a-l selecta.

 3. Pentru a deschide atașarea în aplicația selectată, atingeți de două ori ecranul.

Adăugarea unei atașări

Puteți trimite fișiere cum ar fi CV-uri, fotografii sau invitații la întâlniri ca atașări.

Atașarea unui fișier

 1. Când compuneți un mesaj, trageți cu degetul spre dreapta până când auziți „Atașați fișiere”, apoi atingeți de două ori ecranul. Veți auzi: „Alegeți din fișiere”.

 2. Pentru a adăuga un fișier din Outlook, atingeți de două ori ecranul. Pentru a adăuga un fișier de pe dispozitiv, trageți cu degetul spre dreapta până când auziți „Alegeți din fișierele de pe dispozitiv”, apoi atingeți de două ori ecranul.

 3. Navigați la fișierul dorit, apoi atingeți de două ori ecranul pentru a-l selecta și atașa.

Atașarea unei fotografii

 1. Când compuneți un mesaj, trageți cu degetul spre dreapta până când auziți „Atașați fișiere”, apoi atingeți de două ori ecranul.

Pentru a face o fotografie cu camera dispozitivului pentru a o atașa:

 1. Trageți cu degetul la dreapta. Veți auzi: „Faceți o fotografie, buton.”

 2. Atingeți de două ori ecranul. Se activează camera.

 3. Trageți cu degetul spre dreapta până când auziți „Butonul Bară de obturare”, apoi atingeți de două ori ecranul. Fotografia este capturată.

 4. Dacă auziți „Butonul Bară de obturare este acum activat, gata”, atingeți de două ori ecranul pentru a atașa fotografia.

  Dacă nu auziți „Butonul Bară de obturare este acum activat, gata”, trageți cu degetul la stânga sau la dreapta până când auziți „OK, buton”, apoi atingeți de două ori ecranul pentru a atașa fotografia.

Pentru a atașa o imagine din Fotografii:

 1. Trageți cu degetul spre dreapta până când auziți „Alegeți din fotografii”, apoi atingeți de două ori ecranul.

 2. Navigați la imaginea dorită, apoi atingeți de două ori ecranul.

  În funcție de dispozitiv, poate fi necesar să navigați la locația unde se salvează mai întâi fotografia.

Atașarea unei invitații la întâlnire

 1. Când compuneți un mesaj, trageți cu degetul spre dreapta până când auziți „Atașați întâlnirea”, apoi atingeți de două ori ecranul.

 2. Veți auzi: "trimiteți disponibilitate". Pentru a trimite un interval orar disponibil pentru o întâlnire, atingeți de două ori ecranul.

 3. Pentru a crea o nouă invitație, trageți cu degetul spre dreapta până când auziți „Creați o invitație”, apoi atingeți de două ori ecranul. Se deschide OutlookCalendar. Pentru instrucțiuni despre cum să creați invitații la întâlnire, consultați Programarea unei rezervări sau întâlniri noi.

 4. După ce ați terminat programarea întâlnirii, în fereastra cu evenimentul de Calendar, trageți cu degetul spre stânga sau spre dreapta până când auziți „Gata” și atingeți de două ori ecranul.

Consultați și

Utilizarea unui cititor de ecran pentru a formata textul din e-mailul Outlook

Utilizarea unui cititor de ecran pentru a insera o fotografie sau o imagine în Outlook

Activități de bază cu utilizarea unui cititor de ecran cu e-mailul în Outlook

Configurarea dispozitivului pentru a funcționa cu accesibilitatea în Office 365

Utilizarea unui cititor de ecran pentru a explora și a naviga în Outlook mail

Utilizați Outlook pe web cu tastatura și un cititor de ecran pentru a face activitățile de bază esențiale cu mail. Am testat-o cu Naratorul, dar poate funcționa cu alți cititori de ecran, atât timp cât aceștia respectă standardele și tehnicile comune de accesibilitate. Puteți să creați și să trimiteți mesaje de e-mail noi, să citiți și să răspundeți la mesajele de e-mail primite, să căutați, să filtrați și să imprimați mesaje de e-mail, să lucrați cu atașări și altele.

Note: 

 • Caracteristicile noi Microsoft 365 sunt lansate treptat pentru abonații Microsoft 365, așa că este posibil ca aplicația dvs. să nu aibă încă aceste caracteristici. Pentru a afla cum puteți beneficia mai rapid de noile caracteristici, alăturați-vă programului Office Insider.

 • Pentru a afla mai multe despre cititoarele de ecran, accesați Cum funcționează cititoarele de ecran cu Microsoft Office.

 • În prezent actualizăm Outlook.office.com (Outlook pe web). Unele persoane utilizează deja noul Outlook, iar pentru alte persoane versiunea clasică va fi experiența implicită până finalizăm actualizarea. Pentru mai multe informații, accesați Obțineți ajutor pentru noul Outlook pe web. Deoarece instrucțiunile din acest articol se aplică la noua experiență, vă recomandăm să comutați de la experiența clasică la noul Outlook. Pentru a comuta la noul Outlook, apăsați Ctrl+F6 până când auziți „Comandă, Încercați noul Outlook” și apăsați pe Enter. Dacă auziți „Bara de instrumente de comenzi” în loc de „Comandă, Încercați noul Outlook”, utilizați deja noul Outlook.

 • Acest articol presupune că Panoul de citire este dezactivat.

 • Atunci când utilizați Outlook pe web, vă recomandăm să folosiți Microsoft Edge ca browser web. Pentru că Outlook pe web rulează în browserul web, comenzile rapide de la tastatură sunt diferite de cele din programul desktop. De exemplu, veți folosi Ctrl+F6 în loc de F6 pentru a trece sau pentru a reveni la o comandă. De asemenea, comenzile rapide comune, cum ar fi F1 (Ajutor) și Ctrl+O (Deschideți) se aplică pentru browserul web și nu pentru Outlook pe web.

În acest articol

Citirea unui mesaj de e-mail, răspunsul la acesta sau redirecționarea sa

Utilizați cititorul de ecran și comenzile rapide de la tastatură pentru a citi și a răspunde la mesajele de e-mail. Auziți un sunet atunci când sosește un e-mail nou.

Sfat: Este mai ușor să navigați prin mesaje dacă nu utilizați vizualizarea conversație. Pentru a-l comuta, apăsați alt + Q, apăsați tasta Tab până când auziți "Setări, buton" și apăsați pe Enter pentru a deschide meniul Setări . Apăsați tasta Tab până când auziți "Vizualizare conversație", urmată de opțiunea selectată în prezent. Dacă nu este "dezactivat", apăsați tasta săgeată în jos până când auziți "selectat, dezactivat" și apăsați pe ESC pentru a închide meniul Setări .

Citirea unui e-mail

Navigați la un mesaj de e-mail din lista de mesaje din Corespondență și auziți cititorul de ecran citind mesajele de e-mail și detaliile lor.

Notă: Panoul de citire trebuie dezactivat înainte să urmați aceste instrucțiuni. Pentru a confirma acest lucru, apăsați alt + Q, apăsați tasta Tab până când auziți "Setări, buton" și apăsați pe Enter pentru a deschide meniul Setări . Apăsați tasta Tab până când auziți "panou de citire", urmat de opțiunea selectată în prezent. Dacă auziți "Afișați în partea dreaptă" sau "Afișați în partea de jos", apăsați tasta săgeată în jos până când auziți "Ascundere", apoi apăsați ESC pentru a închide meniul Setări .

 1. În vizualizarea principală corespondență , apăsați Ctrl + F6 sau Shift + Ctrl + F6 până când auziți "listă de mesaje, regiune, punct de reper pentru regiune" și apăsați tasta Tab până când auziți "listă de mesaje", urmată de titlul unui mesaj de e-mail în Inbox.

 2. Apăsați tasta săgeată în jos sau în sus până când găsiți e-mailul dorit, apoi apăsați pe Enter pentru a deschide mesajul în panoul de conținut.

 3. Pentru a citi tot e-mailul, apăsați tasta SR + R. Pentru a opri citirea, apăsați Ctrl. Pentru a închide e-mailul și a reveni la lista de mesaje, apăsați pe ESC.

Răspunsul la un mesaj de e-mail

Utilizați cititorul de ecran pentru a răspunde prompt la e-mailuri în Outlook pe web.

 1. În lista de mesaje sau în e-mailul deschis, în e-mailul la care doriți să răspundeți, apăsați Ctrl+R. Dacă doriți să le răspundeți tuturor, apăsați Ctrl+Shift+R. Veți auzi: "panoul de conținut, corpul mesajului, editarea."

 2. Tastați răspunsul dvs.

 3. Pentru a trimite mesajul de e-mail, apăsați Ctrl+Enter.

Redirecționarea unui mesaj de e-mail

Puteți să redirecționați cu ușurință un mesaj de e-mail utilizând comenzile rapide de la tastatură și cititorul de ecran.

 1. În lista de mesaje sau în e-mailul deschis, în mesajul de e-mail pe care doriți să-l redirecționați, apăsați CTRL + SHIFT + F. Veți auzi: "panou de conținut, casetă combo editabilă". Focalizarea se află în câmpul către din mesajul de e-mail.

 2. Tastați numele sau adresa de e-mail a destinatarului. Atunci când începeți să scrieți, Outlook pe web vă oferă sugestii de potrivire. Pentru a parcurge sugestiile, apăsați tasta săgeată în jos. Dacă găsiți persoanele potrivite printre sugestii, apăsați pe Enter pentru a le adăuga la câmpul către .

 3. Apăsați tasta Tab până când auziți "corp mesaj, editare", apoi tastați mesajul.

 4. Pentru a trimite mesajul de e-mail, apăsați Ctrl+Enter.

Crearea și trimiterea unui e-mail

Permiteți cititorului de ecran să vă ajute să creați un e-mail nou și să vă transmiteți mesajul.

 1. În vizualizarea principală corespondență , apăsați Ctrl + N. Veți auzi: "panou de conținut, casetă combo editabilă". Focalizarea este în câmpul către din mesajul de e-mail nou.

 2. Tastați numele sau adresa de e-mail a destinatarului. Atunci când începeți să scrieți, Outlook pe web vă oferă sugestii de potrivire. Pentru a parcurge sugestiile, apăsați tasta săgeată în jos. Dacă găsiți persoanele potrivite printre sugestii, apăsați pe Enter pentru a le adăuga la câmpul către .

 3. Dacă doriți să trimiteți o copie a e-mailului către o persoană, apăsați tasta Tab până când auziți: "casetă combo editabilă". Tastați adresa de e-mail a destinatarului copierii.

 4. Apăsați Tab. Veți auzi: "Adăugați un subiect". Tastați un subiect pentru mesajul de e-mail.

 5. Apăsați tasta Tab. Veți auzi: „Corpul mesajului, editare”.

 6. Tastați mesajul.

  Sfat: Pentru a trece la opțiunile de formatare a mesajului, apăsați tasta Tab până când auziți: "Opțiuni de formatare". Pentru a vă deplasa în meniul de opțiuni de formatare, apăsați tastele săgeată la stânga sau la dreapta. Pentru a selecta sau a extinde submeniurile, apăsați bara de spațiu.

 7. Pentru a trimite mesajul de e-mail, apăsați Ctrl+Enter.

Utilizarea căutării și filtrării pentru a găsi un e-mail

Nu pierdeți timpul săpând prin liste sau arhive pentru acel e-mail important. Utilizați căutarea și filtrarea pentru a găsi rapid ceea ce căutați.

Căutarea unui mesaj de e-mail

Utilizați căutarea pentru a găsi imediat mesajele de e-mail specifice.

 1. În vizualizarea principală corespondență , apăsați alt + Q. Veți auzi: „Căutare, editare.”

 2. Tastați cuvintele de căutare, apoi apăsați pe Enter. Focalizarea se mută într-o listă de rezultate de căutare. Auziți "listă de mesaje", urmată de numărul de elemente găsite.

  Sfat: Puteți căuta după subiectul e-mailului, după expeditor sau după dată.

 3. Pentru a naviga prin rezultatele de căutare, apăsați tasta săgeată în sus sau în jos. Auziți rezultatele în timp ce vă deplasați prin listă.

 4. Pentru a șterge cuvintele de căutare și a reveni la vizualizarea principală a corespondenței , apăsați Shift + Ctrl + F6 până când auziți "căutare, restrâns", apăsați tasta Tab o dată, astfel încât să auziți "ieșire din căutare" și apăsați pe Enter.

  Sfat: De asemenea, puteți utiliza căutarea Microsoft Edge pentru a găsi un anumit text dintr-un e-mail deschis. În orice vizualizare din corespondență, apăsați pe F3. Veți auzi: „Introduceți textul de căutat, editare”. Introduceți cuvintele de căutare și apăsați pe Enter.

Filtrați mesajele de e-mail

Pentru a lista de mesajele de e-mail într-un mod mai util, puteți să le filtrați sau să le sortați, de exemplu, după dată, mențiuni sau expeditor.

 1. În lista de mesaje, apăsați Shift + Tab. Veți auzi: "butonul filtrare". Apăsați bara de spațiu pentru a deschide meniul de filtrare.

 2. Pentru a vă deplasa în meniu, apăsați tasta săgeată în sus sau în jos până când auziți opțiunea pe care doriți să o selectați. Pentru a extinde opțiunile de meniu, apăsați bara de spațiu. Pentru a selecta o opțiune, apăsați bara de spațiu.

 3. Pentru a elimina un filtru, în lista de mesaje, apăsați Shift + Tab. Veți auzi filtrul curent. Apăsați bara de spațiu pentru a elimina filtrul.

Descărcarea sau adăugarea atașărilor

Puteți să descărcați și să adăugați atașări la e-mailuri în Outlook pe web.

Descărcarea unei atașări

Atunci când cititorul de ecran citește un mesaj de e-mail din lista de mesaje și din panoul de citire, auziți un anunț dacă mesajul de e-mail conține atașări.

 1. În panoul de citire, în mesajul de e-mail, apăsați tasta Tab până când auziți Numele atașării.

 2. Apăsați o dată tasta Tab. Veți auzi: "descărcare, buton". Apăsați Enter.

 3. Atunci când cititoarele de ecran anunță o notificare nouă, apăsați alt + N pentru a muta focalizarea acolo. Apoi apăsați tasta Tab sau Shift + Tab pentru a parcurge opțiunile și apăsați pe Enter pentru a face o selecție.

Adăugarea unei atașări

Puteți să trimiteți fișiere precum CV-uri, buletine informative sau imagini drăguțe cu pisici ca fișiere OneDrive sau copii.

Adăugarea unui fișier din OneDrive

 1. Atunci când compuneți un mesaj de e-mail nou, apăsați tasta Tab până când auziți "atașați, restrâns, element de meniu", apoi apăsați bara de spațiu pentru a deschide meniul.

 2. Apăsați tasta săgeată în jos până când auziți "navigați prin locații în cloud" și apăsați pe Enter. Focalizarea se află în folderul OneDrive.

 3. În lista de fișiere, apăsați tasta săgeată în sus sau în jos până când auziți numele fișierului pe care doriți să-l atașați. Fișierul este selectat automat.

 4. Apăsați tasta Tab până când auziți "butonul Următorul", apoi apăsați pe Enter. Veți auzi: "comutați la vizualizarea dală."

 5. Pentru a atașa fișierul ca o copie sau a-l partaja ca OneDrive link, apăsați tasta Tab până când auziți opțiunea pe care doriți să o selectați, apoi apăsați pe Enter.

Adăugarea unui fișier local de pe computerul dvs.

 1. Atunci când compuneți un mesaj de e-mail nou, apăsați tasta Tab până când auziți "atașați, restrâns, element de meniu", apoi apăsați bara de spațiu pentru a deschide meniul. Veți auzi: "navigați pe acest computer". Apăsați bara de spațiu. Se deschide caseta de dialog Deschidere fișier Windows.

 2. Utilizați tasta Tab și tastele săgeată pentru a naviga la fișierul pe care doriți să-l atașați și apăsați pe Enter.

Imprimarea unui e-mail

Puteți să imprimați e-mailul pe hârtie sau într-un fișier.

 1. În lista de mesaje, în mesajul de e-mail pe care doriți să-l imprimați, apăsați Shift + F10 pentru a deschide meniul contextual.

 2. Apăsați tasta săgeată în jos până când auziți "imprimare, element de meniu", apoi apăsați pe Enter. Se deschide caseta de dialog Imprimare.

 3. În caseta de dialog, selectați opțiunile de imprimare. Pentru a naviga între opțiuni, apăsați tasta Tab. Pentru a extinde meniurile de opțiuni, apăsați bara de spațiu. Pentru a selecta o opțiune, apăsați Enter.

 4. Pentru a imprima, apăsați tasta Tab până când auziți "butonul imprimare", apoi apăsați pe Enter.

Utilizarea modului întunecat

Dacă vizualizați Outlook pe web într-o cameră întunecată, utilizarea modului întunecat pune mai puțină presiune asupra ochilor.

 1. În vizualizarea principală corespondență , apăsați alt + Q, apăsați tasta Tab până când auziți "Setări, buton" și apăsați pe Enter pentru a deschide meniul Setări .

 2. Apăsați tasta Tab până când auziți "dezactivat, modul întunecat" și apăsați pe Enter pentru a activa sau a dezactiva modul.

 3. Pentru a închide meniul Setări , apăsați pe ESC.

Vedeți și

Utilizarea unui cititor de ecran pentru a verifica ortografia și gramatica în Outlook

Activități de bază cu utilizarea unui cititor de ecran cu calendarul în Outlook

Comenzi rapide de la tastatură pentru Outlook

Utilizarea unui cititor de ecran pentru a explora și a naviga în Outlook mail

Asistență tehnică pentru clienții cu dizabilități

Microsoft dorește să ofere cea mai bună experiență posibilă pentru toți clienții noștri. Dacă aveți o dizabilitate sau aveți întrebări legate de accesibilitate, contactați biroul Microsoft destinat persoanelor cu dizabilități (Disability Answer Desk) pentru asistență tehnică. Echipa de suport de la Disability Answer Desk este instruită în utilizarea multor tehnologii de asistare populare și poate oferi asistență în limbile engleză, spaniolă, franceză și în limbajul semnelor. Vizitați site-ul Microsoft Disability Answer Desk pentru a afla detaliile de contact pentru regiunea dvs.

Dacă sunteți un utilizator comercial, instituție guvernamentală sau întreprindere, contactați Disability Answer Desk pentru întreprinderi.

Notă:  Această pagină a fost tradusă automatizat și poate conține erori gramaticale sau inexactități. Scopul nostru este ca acest conținut să vă fie util. Ne puteți spune dacă informațiile au fost utile? Aici se află articolul în limba engleză, ca referință.

Extindeți-vă competențele Office
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×