Salt la conținutul principal
Asistență
Conectare
Activități de bază utilizând un cititor de ecran cu Excel

Activități de bază utilizând un cititor de ecran cu Excel

Simbolul Citiți cu voce tare, cu eticheta Conținut cititor de ecran. Acest subiect se referă la utilizarea unui cititor de ecran cu Office

Acest articol este pentru persoane cu deficiențe vizuale care utilizează un program de cititor de ecran cu produsele Office și face parte din setul de conținut Accesibilitate Office. Pentru mai mult ajutor general, consultați pagina de pornire Asistență Microsoft.

Utilizați Excel cu tastatura și un cititor de ecran pentru a realiza activități de bază în Excel. Am testat-o cu Naratorul, JAWS și NVDA, dar poate funcționa cu alți cititori de ecran, atât timp cât respectă standardele și tehnicile comune de accesibilitate. Veți învăța cum să porniți aplicația, creați un registru de lucru nou pentru a insera datele, a crea formule simple, a sorta sau a filtra datele și a adăuga diagrame pentru a afișa ce înseamnă datele dvs.

Note: 

În acest articol

Porniți Excel

Pentru a începe Excel, efectuați una dintre următoarele acțiuni:

 • Apăsați tasta siglă Windows, tastați Excel, apoi apăsați pe Enter.

 • Pe dispozitivul sau în spațiul de stocare al fișierelor pe care îl utilizați, navigați la registrul de lucru Excel pe care doriți să îl deschideți și apăsați pe Enter. Registrul de lucru se deschide în Excel.

Crearea unui registru de lucru nou

Excel fișiere sunt numite registre de lucru. Fiecare registru de lucru conține foi, numite de obicei foi de calcul sau foi de lucru. Puteți să adăugați câte foi doriți la un registru de lucru sau să creați registre de lucru noi pentru a păstra datele separate.

 1. În Excel, pentru a începe să creați un registru de lucru nou, apăsați Alt+F, N.

 2. Pentru a deschide un registru de lucru necompletat, apăsați L.

Introducerea datelor

Atunci când introduceți date într-o foaie, lucrați cu rânduri, coloane și celule. Celulele sunt menționate după locația lor în rândul și coloana din foaie, așa încât celula A1 se află pe primul rând din coloana A. Într-o foaie nouă, celula A1 este selecția implicită.

 1. Pentru a selecta o celulă goală în care doriți să începeți să introduceți datele, apăsați tastele săgeată. Pe măsură ce vă deplasați la celulele din registrul de lucru, în JAWS, auziți conținutul celulei și referința la celulă. Atunci când selectați o celulă goală, veți auzi, de exemplu, "necompletat, G4". În Narator, auziți referința la celulă, urmată de "selectat, editabil" și conținutul celulei, dacă există.

 2. În celulă, tastați un text sau un număr.

 3. Pentru a introduce conținutul în celulă și a trece la următoarea celulă din coloană, apăsați pe Enter. Pentru a trece la următoarea celulă de pe rând, apăsați pe tasta Tab. De asemenea, puteți utiliza tastele săgeată.

Utilizarea funcției Însumare automată pentru adunarea datelor

Puteți utiliza funcția Însumare automată pentru a aduna rapid numere pe care le-ați introdus în foaie.

 1. Selectați celula în care doriți să puneți totalul. Aceasta se află, de obicei, la dreapta sau sub numerele pe care le adunați.

 2. Pentru a introduce funcția Însumare automată în celulă, apăsați Alt+H, U și apoi S.

  Sfat: Puteți să modificați care celule sunt selectate pentru funcția Însumare automată. Pentru a selecta zona de celule pe care doriți să o adunați, țineți apăsată tasta Shift și apăsați tastele săgeată.

 3. După ce ați confirmat că funcția Însumare automată creează o formulă pentru celulele dorite, apăsați pe Enter. Însumare automată adună numerele din celulele selectate, iar totalul apare în celula selectată de dvs.

 4. Pentru a auzi rezultatul calculului Însumare automată, treceți înapoi la celula care conține funcția Însumare automată. Auziți numărul, faptul că acesta este rezultatul unei formule și referința la celulă, de exemplu, „538, are formula, G6.”

Crearea unei formule simple

Puteți să introduceți formule simple pentru a aduna, a scădea, a înmulți sau a împărți numere din foaia dvs. Creați o formulă prin combinarea referințelor la celulă (cum ar fi B4 sau D6) care conțin numerele pe care doriți să le calculați cu operatorul matematic. Operatorii sunt semnul plus (+) pentru adunare, semnul minus (-) pentru scădere, asteriscul (*) pentru înmulțire și bara oblică (/) pentru împărțire.

 1. Selectați celula în care doriți să puneți rezultatul formulei. Aceasta se află, de obicei, la dreapta sau sub numerele pe care le calculați.

 2. Tastați semnul egal (=). O formulă Excel începe întotdeauna cu semnul egal.

 3. Pentru a crea formula, tastați o combinație de referințe la celulă (cum ar fi B4 sau D6) și operatori matematici. De exemplu, =B4+B5, =B4-B5, =B4*B5 sau =B4/B5.

  Sfat: Pentru a efectua calcule rapide, în loc de referințe la celulă, puteți să introduceți numere în formulă, de exemplu, =20+10, =20-10, =20*10, sau =20/10.

 4. Apăsați pe Enter. Numerele sunt calculate, iar rezultatul apare în celula selectată de dvs.

  Sfat: Dacă doriți să rămână cursorul în celula activă, apăsați Ctrl+Enter.

Aplicarea unui format de număr

Pentru a distinge între diferite tipuri de numere, adăugați un format de număr, cum ar fi o monedă, un procentaj sau o dată.

 1. Selectați celulele care conțin numerele pe care doriți să le formatați.

 2. Pentru a deschide caseta combo de format de număr, apăsați Alt+H, N.

 3. Pentru a parcurge formatele de număr disponibile, apăsați tasta săgeată în jos sau în sus.

  Sfat: Dacă formatul de număr dorit nu se află în această listă, cum ar fi Special sau Particularizat, pentru a ieși din lista formatelor de număr, apăsați pe Esc. Pentru a deschide fila număr în caseta de dialog Formatare celule , apăsați Alt + H, O, apoi E. Pentru a parcurge lista de formate de număr disponibile, apăsați tasta Tab, apoi apăsați tasta săgeată în jos sau în sus.

 4. Pentru a aplica un format de număr selectat la celulele selectate, apăsați pe Enter.

Filtrarea sau sortarea datelor dintr-un tabel

Atunci când creați un tabel pe baza datelor dintr-o foaie, puteți analiza datele în diverse moduri, inclusiv filtrare sau sortare rapidă.

 1. Pentru a selecta grupul de date pe care doriți să-l analizați ca tabel, selectați prima celulă. Apoi, pentru a trece la ultima celulă de date (de obicei colțul opus al grupului de celule), țineți apăsată tasta Shift și apăsați tastele săgeată. După selectarea grupului de celule, auziți referința la celulă și conținutul primei celule din zonă, apoi referința la celulă și apoi conținutul ultimei celule din zonă. (În Narator, auziți referința la celulă și conținutul primei celule din zonă).

 2. Pentru a deschide instrumentul Analiză rapidă, apăsați Ctrl+Q.

 3. Pentru a trece la fila Tabele, apăsați T.

 4. Pentru a selecta grila Tabel, apăsați tasta Tab, apoi apăsați Enter. Datele selectate sunt formatate ca tabel. Sunt adăugate titluri de coloană, iar rândurile sunt formatate în culori alternante.

 5. Filtrați tabelul după conținutul unei coloane.

  1. Treceți la titlul coloanei care conține datele după care doriți să filtrați.

  2. Deschideți meniul vertical filtrare automată, apăsând Alt + tasta săgeată în jos.

  3. Apăsați tasta Tab până când auziți: "filtru manual". Focalizarea se află în caseta de selectare Selectare totală , care este bifată în mod implicit.

  4. Pentru a debifa caseta de selectare Selectare totală , apăsați bara de spațiu.

  5. Pentru a parcurge opțiunile de filtrare, apăsați tasta săgeată în jos și bifați casetele de selectare care conțin datele după care doriți să filtrați, apăsați bara de spațiu. Apăsați pe Enter pentru a aplica selecția de filtrare.

  6. Pentru a elimina filtrul și a afișa din nou toate datele, repetați pașii de la a la c și bifați caseta de selectare Selectare totală apăsând bara de spațiu. Apăsați pe Enter pentru a aplica selecția de filtrare.

 6. Sortați tabelul.

  1. Treceți la titlul coloanei după care doriți să sortați tabelul.

  2. Deschideți meniul vertical filtrare automată, apăsând Alt + tasta săgeată în jos.

  3. Pentru a selecta Sortare de la cel mai mic la cel mai mare (pentru numere) sau Sortare de la A la Z (pentru text), apăsați pe S. Pentru a selecta Sortare de la cel mai mare la cel mai mic sau Sortare de la Z la A, apăsați pe O.

Calcularea numerelor dintr-un tabel

Cu instrumentele Analiză rapidă, puteți calcula rapid numerele. Indiferent dacă este o sumă, o medie sau o contorizare, Excel afișează rezultatele calculului sub numere sau în dreptul acestora în tot tabelul.

 1. Pentru a selecta grupul de date pe care doriți să-l calculați ca tabel, selectați prima celulă. Apoi, pentru a trece la ultima celulă de date (de obicei colțul opus al grupului de celule), țineți apăsată tasta Shift și apăsați tastele săgeată.

 2. Pentru a deschide instrumentul Analiză rapidă, apăsați Ctrl+Q.

 3. Pentru a trece la fila Totaluri, apăsați O și apoi tasta Tab.

 4. Pentru a parcurge opțiunile de calcul, care includ suma, media, numărul, procentul totalși execuția, pentru date orizontale sau date verticale, apăsați tasta săgeată la dreapta.

 5. Selectați o opțiune de calcul și apăsați pe Enter. Grupul de date selectat este calculat după cum se specifică.

 6. Pentru a auzi rezultatele, selectați celulele care conțin formulele una câte una. Veți auzi rezultatul formulei, faptul că respectiva celulă conține o formulă, precum și referința la celulă.

Formatarea sau evidențierea datelor ca tabel

Formatarea condiționată sau diagramele sparkline pot evidenția cele mai importante date sau pot afișa tendințele datelor. Puteți utiliza instrumentul Analiză rapidă pentru a aplica rapid aceste evidențieri.

 1. Pentru a selecta grupul de date pe care doriți să le evidențiați cu formatare condiționată sau diagrame sparkline, selectați prima celulă. Apoi, pentru a trece la ultima celulă de date (de obicei colțul opus al grupului de celule), țineți apăsată tasta Shift și apăsați tastele săgeată.

 2. Pentru a deschide instrumentul Analiză rapidă, apăsați Ctrl+Q.

 3. Pentru a trece la fila Formatare, apăsați pe F. Pentru a trece la meniul Diagrame sparkline, apăsați pe S. Pentru a trece la opțiunile din file, apăsați tasta Tab.

 4. Pentru a parcurge opțiunile de formatare sau diagrame sparkline, apăsați tasta săgeată la dreapta sau tasta săgeată la stânga. Opțiunile de formatare pentru numere includ Bare de date, Culoare, Set de pictograme și nu numai. Opțiunile de formatare pentru text includ Textul conține, Valori dublate, Valori unice, Egal cu și Golire format. Opțiunile Diagrame sparkline includ Linie, Coloană și Câștig/pierdere și sunt disponibile numai când sunt selectate numere.

 5. Selectați o opțiune de formatare sau diagrame sparkline și apăsați pe Enter. Grupul de date selectat este formatat după cum se specifică.

Afișarea datelor într-o diagramă

Instrumentul Analiză rapidă recomandă o anumită diagramă și creează rapid o prezentare vizuală a datelor.

 1. Pentru a selecta grupul de numere și etichete pe care doriți să le reprezentați ca diagramă, selectați prima celulă. Apoi, pentru a trece la ultima celulă de date (de obicei colțul opus al grupului de celule), țineți apăsată tasta Shift și apăsați tastele săgeată.

 2. Pentru a deschide instrumentul Analiză rapidă, apăsați Ctrl+Q.

 3. Pentru a trece la fila Diagrame, apăsați pe C, iar apoi apăsați tasta Tab.

 4. Pentru a parcurge opțiunile diagramei, apăsați tasta săgeată la dreapta sau la stânga până când auziți opțiunea dorită.

 5. Apăsați pe Enter pentru a selecta tipul de diagramă. Diagrama care reprezintă grupul selectat este adăugată la foaia de lucru ca obiect încorporat.

Notă: Aflați despre alte modalități de a crea o diagramă cu diagrame recomandate.

Salvarea lucrului

 1. Apăsați Ctrl + S pentru a salva registrul de lucru. Dacă este prima dată când Salvați acest registru de lucru, se deschide vizualizarea Salvare ca Backstage, permițându-vă să selectați o locație de stocare pentru registrul de lucru și să îi dați un nume.

 2. Pentru a trece la opțiunile de locație Salvare ca, apăsați tasta Tab.

 3. Pentru a selecta locația de stocare pentru registrul de lucru, cum ar fi OneDrive sau acest PC, apăsați tasta săgeată în jos sau în sus până când o auziți pe cea dorită. Ca alternativă, pentru a deschide caseta de dialog Salvare ca , apăsați tasta săgeată în jos până când auziți "Răsfoire", apoi apăsați pe Enter.

 4. Pentru a naviga la un folder din locația de stocare selectată, apăsați tasta Tab. Pentru a trece la un folder mai mare în ierarhie, selectați navigare în sus. Pentru a vă deplasa la lista de foldere, apăsați tasta Tab până când auziți "elemente", urmat de numele primului folder. Pentru a vă deplasa prin listă, apăsați tastele săgeată în sus sau în jos până când auziți pe cel dorit. Pentru a selecta un folder, apăsați pe Enter.

 5. Pentru a denumi fișierul, apăsați tasta Tab până când auziți "Introduceți numele de fișier aici" și tastați un nume.

 6. Pentru a salva fișierul, apăsați tasta Tab până când auziți "butonul Salvare", apoi apăsați pe Enter.

Imprimarea lucrului

 1. Pentru a deschide vizualizarea Backstage Imprimare, apăsați Ctrl+P.

 2. Apăsați tasta Tab și Shift + Tab pentru a parcurge setările de imprimare, inclusiv proprietățile de imprimare, pentru a imprima o parte, orientarea portret, marginile normaleși Inițializare pagină. Pentru a modifica o setare selectată, apăsați pe Enter. Pentru a selecta o altă setare, apăsați tasta săgeată în jos sau în sus, apoi apăsați pe Enter.

 3. Atunci când setările de imprimare sunt așa cum doriți, pentru a selecta imprimare, apăsați Shift + Tab până când auziți "imprimare", apoi apăsați pe Enter. Imprimanta imprimă registrul de lucru.

Consultați și

Utilizarea unui cititor de ecran pentru a insera un tabel într-o foaie de lucru Excel 2016

Utilizarea unui cititor de ecran pentru a crea și a selecta o diagramă în Excel

Comenzi rapide de la tastatură în Excel

Configurați dispozitivul pentru a funcționa cu accesibilitatea în Microsoft 365

Utilizarea unui cititor de ecran pentru a explora și a naviga în Excel

Utilizați Excel pentru iOS cu VoiceOver, cititorul de ecran încorporat în iOS, pentru a face activități de bază, cum ar fi deschiderea aplicației, crearea unui registru de lucru sau introducerea datelor.

Note: 

 • Caracteristicile noi Microsoft 365 sunt lansate treptat pentru abonații Microsoft 365, așa că este posibil ca aplicația dvs. să nu aibă încă aceste caracteristici. Pentru a afla cum puteți beneficia mai rapid de noile caracteristici, alăturați-vă programului Office Insider.

 • Acest articol presupune că utilizați cititorul de ecrane încorporat iOS, VoiceOver. Pentru a afla mai multe despre utilizarea VoiceOver, vizitați Accesibilitate pentru Apple.

 • Disponibilitatea opțiunilor de imprimare descrise în acest subiect depinde de caracteristicile imprimantei. Pentru detalii, consultați manualul imprimantei.

În acest articol

Deschiderea Excel

 1. Pe ecranul de pornire al iPhone-ului, glisați cu un deget în jurul ecranului până când auziți "Excel", apoi atingeți de două ori ecranul.

Atunci când porniți Excel pentru prima dată, poate fi necesar să vă conectați la contul Microsoft. Pentru instrucțiuni, accesați conectarea la prima utilizare.

Sfat: Dacă nu v-ați deconectat de la aplicația Excel Ultima dată când ați utilizat-o, aplicația se deschide fără a vă solicita să vă conectați.

Conectați-vă la Excel

Puteți să vă conectați la Excel pentru iOS prima dată când deschideți aplicația sau o versiune mai recentă. După ce vă conectați la Excel, contul dumneavoastră este disponibil și în alte aplicații Office. De asemenea, puteți utiliza Excel fără a vă conecta.

Conectați-vă la prima utilizare

 1. Atunci când deschideți Excel pentru prima dată, aplicația pornește configurarea inițială, apoi auziți: "utilizați Excel din mers".

 2. Trageți cu degetul spre dreapta până când auziți "adresa de E-mail sau numărul de telefon, câmpul text", apoi atingeți de două ori ecranul.

 3. Utilizați tastatura vizuală pentru a tasta adresa de e-mail sau numărul de telefon. Când ați terminat, glisați cu un deget în jurul ecranului până când auziți "butonul Următorul", apoi atingeți de două ori ecranul. Butonul Următorul se află în mijlocul ecranului.

 4. Trageți cu degetul spre dreapta până când auziți "Introduceți parola, parola, câmpul text securizat, obligatoriu", apoi atingeți de două ori ecranul.

 5. Utilizați tastatura vizuală pentru a tasta parola.

 6. Când ați terminat, glisați cu un deget în jurul ecranului până când auziți "conectare, buton", apoi atingeți de două ori ecranul. Butonul Conectare se află în mijlocul ecranului. Veți auzi: "sunteți gata."

  Dacă auziți "Nu ratați nimic", trageți cu degetul spre dreapta până când auziți opțiunea dorită, "Activați notificările" sau "nu acum", apoi atingeți de două ori ecranul.

Conectarea după prima utilizare

Atunci când vă hotărâți să profitați la maximum de registrele de lucru, vă puteți conecta la Excel pentru iOS chiar și după ce ați utilizat deja aplicația fără a vă conecta.

 1. Deschideți Excel.

 2. Glisați cu un deget în partea din stânga jos a ecranului până când auziți "butonul cont", apoi atingeți de două ori ecranul.

 3. Trageți cu degetul spre dreapta până când auziți "conectare, buton", apoi atingeți de două ori ecranul.

 4. Glisați cu un deget în jurul ecranului până când auziți "E-mail, telefon sau Skype, câmp text obligatoriu", apoi atingeți de două ori ecranul.

 5. Utilizați tastatura vizuală pentru a tasta adresa de e-mail, numărul de telefon sau numele Skype. Când ați terminat, glisați cu un deget în jurul ecranului până când auziți "butonul Următorul", apoi atingeți de două ori ecranul. Butonul Următorul se află în centrul ecranului.

 6. Trageți cu degetul spre dreapta până când auziți "parolă, câmp de text securizat", apoi atingeți de două ori ecranul.

 7. Utilizați tastatura vizuală pentru a tasta parola.

 8. Când ați terminat, glisați cu un deget în jurul ecranului până când auziți "butonul conectare", apoi ridicați degetul de pe ecran. Butonul Conectare se află în mijlocul ecranului.

Deschideți un registru de lucru

Deschiderea unui registru de lucru recent

 1. Deschideți Excel.

 2. Pentru a deschide un registru de lucru recent, glisați cu un deget în partea de jos a ecranului până când auziți "butonul recente", apoi atingeți de două ori ecranul.

 3. Trageți cu degetul spre dreapta până când auziți fișierul dorit, apoi atingeți de două ori ecranul.

Deschiderea unui registru de lucru mai vechi

 1. Deschideți Excel.

 2. Pentru a deschide un registru de lucru mai vechi, glisați cu un deget în partea de jos a ecranului până când auziți "butonul Deschidere", apoi atingeți de două ori ecranul.

 3. Trageți cu degetul spre dreapta până când auziți locația de fișier dorită, apoi atingeți de două ori ecranul.

 4. Navigați la fișier și atingeți de două ori ecranul pentru a-l deschide.

Notă: Dacă lucrați deja la un registru de lucru și doriți să deschideți altul, glisați cu un deget în partea de sus a ecranului până când auziți "Închideți fișierul, buton", apoi atingeți de două ori ecranul. Pentru a deschide un registru de lucru recent sau mai vechi, urmați pașii de mai sus.

Crearea unui registru de lucru nou

Excel fișiere sunt numite registre de lucru. Fiecare registru de lucru conține foi, numite de obicei foi de calcul sau foi de lucru. Puteți să adăugați câte foi doriți la un registru de lucru sau să creați noi registre de lucru pentru a păstra datele organizate.

 1. Deschideți Excel.

 2. Glisați cu un deget în partea de jos a ecranului până când auziți "butonul nou", apoi atingeți de două ori ecranul. Veți auzi: "registru de lucru necompletat".

 3. Pentru a deschide un registru de lucru necompletat, atingeți de două ori ecranul. Pentru a utiliza alt șablon, trageți cu degetul spre dreapta până când auziți numele șablonului de registru de lucru dorit, apoi atingeți de două ori ecranul.

Notă: Dacă lucrați deja la un registru de lucru și doriți să creați unul nou, glisați cu un deget în partea de sus a ecranului până când auziți "Închideți fișierul, buton", apoi atingeți de două ori ecranul. Pentru a crea un registru de lucru nou, urmați pașii 2-3 de mai sus.

Crearea unei noi foi de lucru în registrul de lucru

 1. Într-un registru de lucru, glisați cu degetul în jurul marginii de jos a ecranului până când auziți "butonul Adăugare foaie", apoi atingeți de două ori ecranul. Foaia nouă se deschide, iar focalizarea rămâne pe butonul Adăugare foaie.

 2. Pentru a muta focalizarea înapoi la foaie, glisați cu degetul pe ecran până când auziți numele unei celule, de exemplu, "coloana B, rândul 3, B3", apoi atingeți de două ori ecranul.

Introducerea datelor

Atunci când introduceți date într-o foaie, lucrați cu rânduri, coloane și celule. Celulele sunt menționate după locația lor în rândul și coloana din foaie, așa încât celula A1 se află pe primul rând din coloana A. Într-o foaie nouă, celula A1 este selecția implicită.

 1. În foaia de lucru, glisați cu un deget în jurul ecranului pentru a găsi celula la care doriți să lucrați.

 2. Atingeți de două ori ecranul. Auziți "selectat", urmat de detaliile celulei. Celula este acum selectată.

 3. Pentru a deschide tastatura vizuală, atingeți de două ori ecranul. Utilizați tastatura vizuală pentru a tasta numerele sau textul dorit.

 4. După ce ați terminat, glisați cu un deget în partea din dreapta sus a ecranului până când auziți "butonul Enter", apoi atingeți de două ori ecranul.

Aplicarea unui format de număr

Puteți afișa tipuri diferite de numere aplicând un format la o celulă, de exemplu, monedă, procent sau dată.

 1. În foaia de lucru, glisați cu degetul pe ecran pentru a găsi celula la care doriți să lucrați, apoi atingeți de două ori ecranul pentru a selecta celula.

 2. Pentru a închide tastatura vizuală, atingeți de două ori ecranul.

 3. Glisați cu un deget în partea de sus a ecranului până când auziți "butonul Afișare panglică", apoi atingeți de două ori ecranul. Auziți fila curentă, de exemplu, "date, filă".

 4. Dacă este necesar, pentru a accesa fila pornire , atingeți de două ori ecranul, apoi trageți cu degetul spre stânga până când auziți: "fila pornire". Apoi atingeți de două ori ecranul.

 5. Trageți cu degetul spre dreapta până când auziți "butonul format număr", apoi atingeți de două ori ecranul. Veți auzi: „Format de număr”.

 6. Glisați cu un deget în jos pe ecran până când auziți formatul pe care îl doriți, cum ar fi moneda, orasau procentul.

 7. Pentru a selecta un format, atingeți de două ori ecranul.

  Sfat: Unele dintre opțiunile de formatare au, de asemenea, submeniuri care oferă mai multe opțiuni. Pentru a verifica dacă există submeniuri, trageți cu degetul spre dreapta din opțiune. Dacă opțiunea conține un submeniu, veți auzi: "mai multe informații". Pentru a deschide submeniul, atingeți de două ori ecranul.

Salvarea lucrului

Excel pentru iOS vă salvează automat lucrul, dar puteți să modificați numele fișierului și să selectați locația fișierului.

Salvarea unei copii a fișierului cu un nume nou

 1. Într-o foaie de lucru Excel, glisați cu un deget în jurul părții de sus a ecranului până când auziți "butonul fișier", apoi atingeți de două ori ecranul.

 2. Trageți cu degetul spre dreapta până când auziți elementul de meniu "Salvați un buton de copiere", apoi atingeți de două ori ecranul. Veți auzi: "Salvare ca, nume fișier, câmp text". Tastatura vizuală se deschide.

 3. Pentru a modifica numele fișierului, utilizați tastatura vizuală pentru a tasta noul nume de fișier.

 4. După ce ați terminat, glisați cu un deget în jurul colțului din dreapta jos al ecranului până când auziți "gata", apoi atingeți de două ori ecranul pentru a salva fișierul.

Selectarea locației fișierului

 1. Într-o foaie de lucru Excel, glisați cu un deget în jurul părții de sus a ecranului până când auziți "butonul fișier", apoi atingeți de două ori ecranul.

 2. Trageți cu degetul spre dreapta până când auziți "butonul Salvați o copie", apoi atingeți de două ori ecranul. Veți auzi: "Salvare ca, nume fișier, câmp text".

 3. Trageți cu degetul spre dreapta până când auziți locația în care doriți să salvați fișierul, cum ar fi OneDrive sau iPhone. Atingeți de două ori ecranul pentru a selecta locația.

 4. În opțiunea locație pe care ați selectat-o, trageți cu degetul spre stânga sau spre dreapta până când auziți folderul posibil sau altă sublocație dorită, apoi atingeți de două ori ecranul.

 5. Trageți cu degetul spre dreapta până când auziți „Butonul Salvare”, apoi atingeți de două ori pentru a salva fișierul în locația selectată.

  Sfat: Dacă încercați să salvați un fișier cu un nume care există deja, veți auzi „Înlocuiți fișierul?”. Trageți cu degetul spre dreapta până când auziți „Butonul Anulare” sau „Butonul Înlocuire”, în funcție de ceea ce doriți să faceți. Atingeți de două ori ecranul pentru a confirma selecția.

Imprimarea lucrului

Imprimați foaia de lucru direct de pe iPhone pe o imprimantă care acceptă AirPrint. Pentru a afla mai multe despre AirPrint și imprimantele acceptate, consultați Utilizați AirPrint pentru a imprima de pe iPhone, iPad sau iPod Touch.

 1. Asigurați-vă că iPhone și imprimanta sunt conectate la aceeași rețea Wi-Fi.

 2. Într-un fișier Excel, glisați cu un deget în partea de sus a ecranului până când auziți "butonul fișier", apoi atingeți de două ori ecranul.

 3. Trageți cu degetul spre dreapta până când auziți "imprimare, buton", apoi atingeți de două ori ecranul. Veți auzi: "fișier, butonul înapoi".

 4. Trageți cu degetul spre dreapta și auziți: "AirPrint, buton". Atingeți de două ori ecranul. Se deschide pagina Opțiuni aspect .

 5. Glisați cu un deget în jos pe ecran pentru a parcurge lista de opțiuni de aspect. Pentru a selecta o opțiune, atingeți de două ori ecranul.

 6. Pentru a selecta imprimanta, trageți cu degetul spre dreapta până când auziți "butonul Următorul". Dacă vi se solicită să permiteți conversia fișierelor online, trageți cu degetul spre dreapta până când auziți "se permite", apoi atingeți de două ori ecranul. Se deschide pagina Opțiuni imprimantă .

 7. Pentru a selecta imprimanta, trageți cu degetul spre dreapta până când auziți "imprimantă, selectați imprimantă, buton", apoi atingeți de două ori ecranul. Trageți cu degetul spre dreapta până când auziți imprimanta dorită, apoi atingeți de două ori ecranul. Focalizarea revine la pagina Opțiuni imprimantă .

 8. Pentru a seta numărul de copii de imprimat, trageți cu degetul spre dreapta până când auziți "o copie" sau selecția curentă. Pentru a modifica numărul curent de copii, trageți cu degetul spre dreapta până când auziți "decrement" sau "incrementare", apoi atingeți de două ori ecranul.

 9. Trageți cu degetul spre stânga până când auziți "butonul imprimare", apoi atingeți de două ori ecranul.

Pentru instrucțiuni despre cum să efectuați activități de imprimare mai complexe, accesați utilizarea unui cititor de ecran pentru a imprima un registru de lucru Excel.

Consultați și

Utilizarea unui cititor de ecran pentru a imprima un registru de lucru Excel

Comenzi rapide de la tastatură în Excel

Configurați dispozitivul pentru a funcționa cu accesibilitatea în Microsoft 365

Utilizarea unui cititor de ecran pentru a explora și a naviga în Excel

Utilizați Excel cu TalkBack, cititorul de ecran încorporat în Android, pentru a face activități de bază, cum ar fi crearea, editarea sau imprimarea unui registru de lucru.

Note: 

 • Caracteristicile noi Microsoft 365 sunt lansate treptat pentru abonații Microsoft 365, așa că este posibil ca aplicația dvs. să nu aibă încă aceste caracteristici. Pentru a afla cum puteți beneficia mai rapid de noile caracteristici, alăturați-vă programului Office Insider.

 • Acest articol presupune că utilizați cititorul de ecrane încorporat Android, TalkBack. Pentru a afla mai multe despre utilizarea TalkBack, accesați Accesibilitatea pentru Android.

În acest articol

Deschiderea Excel pentru Android

 1. Pe ecranul de pornire al dispozitivului Android, glisați cu un deget în jurul ecranului până când auziți "aplicații", apoi atingeți de două ori ecranul. Pictograma se află în centrul din partea de jos a ecranului.

 2. Trageți cu degetul spre dreapta până când auziți "Excel", apoi atingeți de două ori ecranul.

Atunci când porniți Excel pentru prima dată, poate fi necesar să vă conectați la contul Microsoft. Pentru instrucțiuni, accesați conectarea la prima utilizare.

Sfat: Dacă ați activat detectorul de voce OK Google în aplicația Google , puteți spune "Ok Google, deschideți Excel ".

Sfat: Dacă nu v-ați deconectat de la aplicația Excel Ultima dată când ați utilizat-o, aplicația se deschide fără a vă solicita să vă conectați.

Conectați-vă la Excel

Puteți să vă conectați la Excel prima dată când deschideți aplicația sau o versiune mai recentă. După ce vă conectați la Excel, contul dumneavoastră este disponibil și în alte aplicații Office. De asemenea, puteți utiliza Excel fără a vă conecta.

Conectați-vă la prima utilizare

 1. Atunci când deschideți Excel pentru prima dată, aplicația pornește configurarea inițială, apoi auziți: "conectați-vă la contul Microsoft".

 2. Trageți cu degetul spre dreapta până când auziți "Introduceți e-mailul, telefonul sau Skype, caseta de editare", apoi atingeți de două ori ecranul.

 3. Utilizați tastatura vizuală pentru a tasta adresa de e-mail, numărul de telefon sau numele Skype. Când ați terminat, glisați cu un deget pe ecran până când auziți "salt, buton", apoi ridicați degetul de pe ecran. Butonul Salt se află în colțul din dreapta jos al ecranului.

 4. Trageți cu degetul spre dreapta până când auziți "parolă, casetă de editare", apoi atingeți de două ori ecranul.

 5. Utilizați tastatura vizuală pentru a tasta parola.

 6. Când ați terminat, glisați cu un deget pe ecran până când auziți "salt, buton", apoi ridicați degetul de pe ecran. Butonul Salt se află în colțul din dreapta jos al ecranului.

Conectarea după prima utilizare

Atunci când vă hotărâți să profitați la maximum de registrele de lucru, vă puteți conecta la Excel chiar și după ce ați utilizat deja aplicația fără a vă conecta.

 1. Deschideți Excel.

 2. Trageți cu degetul spre dreapta până când auziți "conectați-vă", apoi atingeți de două ori ecranul. Veți auzi: "începeți lucrul în mers. Conectați-vă. "

 3. Trageți cu degetul spre dreapta până când auziți „Butonul Conectare”, apoi atingeți de două ori ecranul. Se deschide fereastra Conectare .

 4. Trageți cu degetul spre dreapta până când auziți "Introduceți e-mailul, telefonul sau Skype, caseta de editare", apoi atingeți de două ori ecranul.

 5. Utilizați tastatura vizuală pentru a tasta adresa de e-mail, numărul de telefon sau numele Skype. Când ați terminat, cârpați cu un deget pe ecran până când auziți "butonul Go, buton", apoi ridicați degetul de pe ecran. Butonul Salt se află în colțul din dreapta jos al ecranului.

 6. Trageți cu degetul spre dreapta până când auziți "parolă, casetă de editare", apoi atingeți de două ori ecranul.

 7. Utilizați tastatura vizuală pentru a tasta parola.

 8. Când ați terminat, glisați cu un deget pe ecran până când auziți "salt, buton", apoi ridicați degetul de pe ecran. Butonul Salt se află în colțul din dreapta jos al ecranului.

Deschideți un registru de lucru

Atunci când se deschide Excel, debarcați pe pagina Excel . Listează registrele de lucru cele mai recente. Puteți deschide unul dintre ele sau un registru de lucru mai vechi.

 • Pentru a deschide un registru de lucru recent, glisați cu un deget pe ecran până când auziți fișierul dorit, apoi atingeți de două ori ecranul.

 • Pentru a deschide un registru de lucru mai vechi, trageți cu degetul spre stânga sau spre dreapta până când auziți "butonul Deschidere", apoi atingeți de două ori ecranul. Trageți cu degetul spre dreapta până când auziți locația fișierului și atingeți de două ori ecranul. Navigați la fișier și atingeți de două ori ecranul pentru a-l deschide.

Notă: Dacă lucrați deja la un registru de lucru și doriți să deschideți altul, trageți cu degetul în jos, apoi spre stânga. Aterizați pe pagina Excel . Pentru a deschide un registru de lucru recent sau mai vechi, urmați pașii de mai sus.

Crearea unui registru de lucru nou

Excel fișiere sunt numite registre de lucru. Fiecare registru de lucru conține foi, numite de obicei foi de calcul sau foi de lucru. Puteți să adăugați câte foi doriți la un registru de lucru sau să creați noi registre de lucru pentru a păstra datele organizate.

 1. Deschideți Excel.

 2. Trageți cu degetul spre stânga sau spre dreapta până când auziți "nou", apoi atingeți de două ori ecranul. Veți auzi: "registru de lucru nou, necompletat".

 3. Pentru a deschide un registru de lucru necompletat, atingeți de două ori ecranul. Pentru a utiliza alt șablon, trageți cu degetul spre dreapta până când auziți numele șablonului de registru de lucru pe care doriți să-l utilizați, apoi atingeți de două ori ecranul.

Notă: Dacă lucrați deja la un registru de lucru și doriți să creați unul nou, trageți cu degetul în jos, apoi spre stânga. Aterizați pe pagina Excel . Pentru a crea un registru de lucru nou, urmați pașii 2-3 de mai sus.

Crearea unei noi foi de lucru în registrul de lucru

Într-un registru de lucru, trageți cu degetul în jurul marginii de jos a ecranului până când auziți „Butonul Adăugare foaie”, apoi atingeți de două ori ecranul.

Introducerea datelor

Atunci când introduceți date într-o foaie, lucrați cu rânduri, coloane și celule. Celulele sunt menționate după locația lor în rândul și coloana din foaie, așa încât celula A1 se află pe primul rând din coloana A. Într-o foaie nouă, celula A1 este selecția implicită.

 1. În foaia de lucru, glisați cu degetul pe ecran pentru a găsi celula la care doriți să lucrați.

 2. Pentru a deschide meniul contextual, atingeți de două ori ecranul. Veți auzi: "butonul decupare".

 3. Trageți cu degetul spre dreapta până când auziți „Butonul Editare”, apoi atingeți de două ori ecranul. Veți auzi "afișând <limba tastaturii>", de exemplu, "tastatură în limba engleză din SUA".

 4. Utilizați tastatura vizuală pentru a tasta numerele sau textul dorit.

 5. După ce ați terminat, glisați cu degetul în jurul colțului din dreapta sus al ecranului până când auziți "butonul Enter", apoi atingeți de două ori ecranul.

Aplicarea unui format de număr

Puteți afișa tipuri diferite de numere aplicând un format la o celulă, de exemplu, monedă, procent sau dată.

 1. În foaia de lucru, glisați cu degetul pe ecran pentru a găsi celula la care doriți să lucrați, apoi atingeți de două ori ecranul pentru a activa celula.

 2. Pentru a închide meniul contextual, trageți cu degetul în jos, apoi la stânga.

 3. Trageți cu degetul spre stânga sau spre dreapta până când auziți "butonul mai multe opțiuni", apoi atingeți de două ori ecranul. Veți auzi: "meniu tab, <fila curentă>, selectat."

 4. Trageți cu degetul spre dreapta până când auziți "meniul Format număr", apoi atingeți de două ori ecranul. Veți auzi: „Format de număr”.

 5. Trageți cu degetul spre dreapta până când auziți formatul pe care îl doriți, cum ar fi moneda, orasau procentul.

 6. Pentru a selecta un format, atingeți de două ori ecranul.

  Sfat: Unele dintre opțiunile de formatare conțin, de asemenea, submeniuri. Veți auzi, de exemplu: „Meniul Număr”. Pentru a deschide submeniul, atingeți de două ori ecranul.

Crearea unei formule simple

Puteți să creați formule simple pentru a aduna, a scădea, a înmulți sau a împărți numere.

 1. În foaia de lucru, glisați cu degetul pe ecran pentru a găsi celula la care doriți să lucrați.

 2. Pentru a deschide meniul contextual, atingeți de două ori ecranul. Veți auzi: "butonul decupare".

 3. Trageți cu degetul spre dreapta până când auziți "butonul Editare", apoi atingeți de două ori ecranul pentru a deschide tastatura vizuală.

 4. Pentru a crea o formulă, tastați o combinație de numere și operatori de calcul glisând cu degetul peste tastatură și ridicând degetul la cel de care aveți nevoie.

  Tastați semnul plus (+) pentru plus, semnul minus (-) pentru scădere, asteriscul (*) pentru înmulțire sau bara oblică înainte (/) pentru divizare. De exemplu, tastați = 2 + 4, = 4-2, = 2 * 4, or = 4/2.

 5. După ce ați terminat, glisați cu degetul în jurul colțului din dreapta sus al ecranului până când auziți "butonul Enter", apoi atingeți de două ori ecranul. Excel rulează calculul și inserează rezultatul în celulă.

Salvarea lucrului

Excel vă salvează automat lucrul, dar puteți să modificați numele de fișier și să selectați locația fișierului.

Salvarea unei copii a fișierului

 1. Într-un fișier Excel, pentru a modifica numele fișierului, trageți cu degetul spre dreapta până când auziți "butonul fișier", apoi atingeți de două ori ecranul. Veți auzi: „Meniul Fișier deschis”.

 2. Trageți cu degetul spre dreapta până când auziți elementul de meniu „Butonul Salvare ca”, apoi atingeți de două ori ecranul. Veți auzi: „Introduceți numele de fișier”.

 3. Pentru a modifica numele fișierului, trageți cu degetul spre dreapta până când auziți "butonul Ștergere", apoi atingeți de două ori ecranul pentru a șterge numele curent al fișierului.

 4. Trageți cu degetul spre stânga până când auziți "Introduceți numele fișierului, caseta de editare", apoi atingeți de două ori ecranul pentru a deschide tastatura vizuală.

 5. Tastați numele fișierului. După ce ați terminat, trageți cu degetul spre dreapta până când auziți "butonul Salvare", apoi atingeți de două ori pentru a salva fișierul.

Selectarea locației fișierului

 1. Într-un fișier Excel, pentru a modifica locația fișierului, trageți cu degetul spre stânga sau spre dreapta până când auziți "butonul fișier", apoi atingeți de două ori ecranul pentru a deschide meniul fișier. Veți auzi: „Meniul Fișier deschis”.

 2. Trageți cu degetul spre dreapta până când auziți elementul de meniu „Butonul Salvare ca”, apoi atingeți de două ori ecranul. Veți auzi „Introduceți numele de fișier”.

 3. Trageți cu degetul spre stânga sau spre dreapta până când auziți locația în care doriți să salvați fișierul, cum ar fi OneDrive sau acest dispozitiv. Atingeți de două ori ecranul pentru a selecta locația.

 4. În opțiunea locație pe care ați selectat-o, trageți cu degetul spre stânga sau spre dreapta până când auziți folderul posibil sau altă sublocație dorită, apoi atingeți de două ori ecranul.

 5. Trageți cu degetul spre dreapta până când auziți „Butonul Salvare”, apoi atingeți de două ori pentru a salva fișierul în locația selectată.

  Sfat: Dacă încercați să salvați un fișier cu un nume care există deja, veți auzi „Înlocuiți fișierul?”. Trageți cu degetul spre dreapta până când auziți „Butonul Anulare” sau „Butonul Înlocuire”, în funcție de ceea ce doriți să faceți. Atingeți de două ori ecranul pentru a confirma selecția.

Imprimarea lucrului

Asigurați-vă că aveți o imprimantă conectată la dispozitivul dvs.

 1. Într-un fișier Excel, trageți cu degetul spre dreapta până când auziți "butonul fișier", apoi atingeți de două ori ecranul pentru a deschide meniul fișier. Veți auzi: „Meniul Fișier deschis”.

 2. Trageți cu degetul spre dreapta până când auziți „Imprimare” și atingeți de două ori ecranul. Veți auzi: "Opțiuni aspect, Meniu fișier închis". Se deschide pagina Opțiuni de imprimare .

 3. Pentru a imprima cu opțiunile implicite, trageți cu degetul spre dreapta până când auziți "imprimare, buton", apoi atingeți de două ori ecranul.

 4. Auziți: "Permiteți Excel să utilizeze un serviciu online de la Microsoft pentru a pregăti fișierele pentru imprimare?" Trageți cu degetul spre dreapta până când auziți "butonul se permite", apoi atingeți de două ori ecranul.

 5. Trageți cu degetul spre dreapta până când auziți "listă verticală. Selectați o imprimantă ", apoi atingeți de două ori ecranul.

 6. Trageți cu degetul spre dreapta până când auziți numele imprimantei dorite și atingeți de două ori ecranul pentru a-l activa.

 7. Trageți cu degetul spre dreapta până când auziți "butonul imprimare", apoi atingeți de două ori ecranul.

Pentru instrucțiuni despre cum să efectuați activități de imprimare mai complexe, accesați utilizarea unui cititor de ecran pentru a imprima un registru de lucru Excel.

Consultați și

Utilizarea unui cititor de ecran pentru a insera un tabel într-o foaie de lucru Excel 2016

Utilizarea unui cititor de ecran pentru a imprima un registru de lucru Excel

Comenzi rapide de la tastatură în Excel

Configurați dispozitivul pentru a funcționa cu accesibilitatea în Microsoft 365

Utilizarea unui cititor de ecran pentru a explora și a naviga în Excel

Utilizați Excel cu Naratorul, cititorul de ecran încorporat în Windows, pentru a face activități de bază, cum ar fi conectarea la Excel și deschiderea unui registru de lucru.

Note: 

În acest articol

Deschiderea Excel

 1. Pe dispozitivul dvs., în lista toate aplicațiile , trageți cu degetul spre dreapta până când Naratorul anunță "Excel".

 2. Atingeți de două ori ecranul pentru a deschide aplicația.

Notă: Excel se conectează automat la utilizarea contului Microsoft cu care ați configurat telefonul. Auziți "pagina de pornire", urmată de numele contului și de "buton". Dacă v-ați deconectat de la aplicația Excel Ultima dată când ați utilizat-o sau dacă doriți să utilizați un alt cont, consultați conectarea la Excel.

Sfat: Dacă ați fixat o dală pentru Excel pe ecranul de pornire al dispozitivului, puteți, de asemenea, să deschideți aplicația de acolo. Trageți cu degetul spre dreapta până când auziți "Excel", urmat de dimensiunea dalei, de exemplu "mic, 1 la 1". Atingeți de două ori ecranul.

Conectați-vă la Excel

Puteți să vă conectați rapid cu același cont Microsoft cu care v-ați configurat telefonul sau să alegeți alt cont Microsoft, de la locul de muncă sau de la școală.

Conectați-vă cu contul sugerat

 1. După ce deschideți Excel, trageți cu degetul spre dreapta până când auziți "butonul conectare", apoi atingeți de două ori ecranul. Veți auzi "să vă conectați", urmat de numele contului Microsoft cu care v-ați configurat telefonul.

 2. Pentru a utiliza acest cont, trageți cu degetul spre dreapta până când auziți "butonul continuare", apoi atingeți de două ori ecranul. Auziți "pagina de pornire", urmată de numele contului și de "buton".

  Acum sunteți conectat și focalizarea se află pe pagina de pornire.

Conectați-vă cu un cont Microsoft

 1. După ce deschideți Excel, trageți cu degetul spre dreapta până când auziți "butonul conectare", apoi atingeți de două ori ecranul. Veți auzi "să vă conectați", urmat de numele contului Microsoft cu care v-ați configurat telefonul.

 2. Pentru a utiliza un alt cont Microsoft, trageți cu degetul spre dreapta până când auziți "cont Microsoft, Outlook.com, Hotmail, Live.com, MSN", apoi atingeți de două ori ecranul.

 3. Trageți cu degetul spre dreapta până când auziți „Butonul Continuare”, apoi atingeți de două ori ecranul. Veți auzi: "Introduceți e-mailul, telefonul sau Skype."

 4. Utilizați tastatura vizuală pentru a tasta adresa de e-mail, numărul de telefon sau numele de utilizator Skype, puneți focalizarea pe tasta Enter, apoi atingeți de două ori ecranul. Veți auzi: "Introduceți parola".

 5. Utilizați tastatura vizuală pentru a tasta parola, puneți focalizarea pe tasta Enter, apoi atingeți de două ori ecranul.

 6. Dacă auziți "butonul OK", trebuie să activați contul Microsoft introducând codul PIN al dispozitivului. Atingeți de două ori ecranul, apoi utilizați tastatura vizuală pentru a tasta codul PIN.

 7. Când auziți "pagina de pornire, butonul nou", Excel v-a terminat conectarea. Focalizarea se află pe pagina de pornire.

Conectarea cu un cont de la locul de muncă sau de la școală

 1. După ce deschideți Excel, trageți cu degetul spre dreapta până când auziți "butonul conectare", apoi atingeți de două ori ecranul. Veți auzi "să vă conectați", urmat de numele contului Microsoft cu care v-ați configurat telefonul.

 2. Pentru a utiliza un alt cont, trageți cu degetul spre dreapta până când auziți "cont de la locul de muncă sau de la școală", apoi atingeți de două ori ecranul.

 3. Trageți cu degetul spre dreapta până când auziți „Butonul Continuare”, apoi atingeți de două ori ecranul. Veți auzi: „Butonul Anulare”.

 4. Trageți cu degetul spre stânga până când auziți "adresă de E-mail, text editabil", apoi atingeți de două ori ecranul.

 5. Utilizați tastatura vizuală pentru a tasta adresa de e-mail, selectați Enter și atingeți de două ori ecranul.

 6. Trageți cu degetul la dreapta până când auziți „Parolă, text editabil”, apoi atingeți de două ori ecranul.

 7. Utilizați tastatura vizuală pentru a tasta parola, puneți focalizarea pe tasta Enter și atingeți de două ori ecranul.

 8. Dispozitivul vă întreabă dacă Windows trebuie să rețină acest cont. În funcție de opțiunea pe care o doriți, trageți cu degetul spre dreapta până când auziți "Ignorare pentru acum, link" sau "butonul da", apoi atingeți de două ori ecranul.

 9. Auziți "contul pe care l-ați adăugat la această aplicație", urmat de informațiile de cont. Trageți cu degetul spre dreapta până când auziți "butonul închidere", apoi atingeți de două ori ecranul. Auziți "pagina de pornire", urmată de numele contului și de "buton".

Deschiderea unui registru de lucru recent

Puteți găsi registrele de lucru recent utilizate direct pe pagina de pornire Excel.

 1. Pe pagina de pornire Excel, trageți cu degetul spre dreapta până când auziți "recente selectate". Lista de registre de lucru recente începe de aici.

 2. Trageți cu degetul spre dreapta până când găsiți registrul de lucru pe care doriți să-l deschideți, apoi atingeți de două ori ecranul.

Răsfoirea pentru un registru de lucru

 1. Dacă registrul de lucru pe care îl căutați nu se află pe pagina de pornire Excel, trageți cu degetul spre dreapta sau spre stânga până când auziți "butonul Răsfoire", apoi atingeți de două ori ecranul. Veți auzi: "Alegeți o aplicație, recente".

 2. Trageți cu degetul spre dreapta până când găsiți opțiunea dorită, de exemplu, acest dispozitiv sau OneDrive, apoi atingeți de două ori ecranul.

 3. Trageți cu degetul spre dreapta până când găsiți folderul potrivit, de exemplu, documente, apoi atingeți de două ori ecranul.

 4. Trageți cu degetul spre dreapta până când găsiți fișierul corect, apoi atingeți de două ori ecranul. Veți auzi: "Descărcare".

 5. Trageți cu degetul spre dreapta până când auziți "butonul deschideți bara de aplicații a registrului de lucru", apoi atingeți de două ori ecranul. Auziți "deschidere", urmat de numele registrului de lucru.

Consultați și

Utilizarea unui cititor de ecran pentru a imprima un registru de lucru Excel

Comenzi rapide de la tastatură în Excel

Utilizarea unui cititor de ecran pentru a explora și a naviga în Excel

Utilizați Excel pentru web cu tastatura și un cititor de ecran pentru a realiza activități de bază, cum ar fi crearea unui registru de lucru nou, editarea unui registru de lucru și imprimarea lucrului. Am testat-o cu Naratorul, JAWS și NVDA, dar poate funcționa cu alți cititori de ecran, atât timp cât respectă standardele și tehnicile comune de accesibilitate.

Note: 

 • Dacă utilizați Naratorul cu Windows 10 Fall Creators Update, trebuie să dezactivați modul de scanare pentru a edita documente, foi de calcul sau prezentări cu Office pentru web. Pentru mai multe informații, consultați Dezactivarea modului virtual sau de navigare în cititoarele de ecran în Windows 10 Fall Creators Update.

 • Caracteristicile noi Microsoft 365 sunt lansate treptat pentru abonații Microsoft 365, așa că este posibil ca aplicația dvs. să nu aibă încă aceste caracteristici. Pentru a afla cum puteți beneficia mai rapid de noile caracteristici, alăturați-vă programului Office Insider.

 • Pentru a afla mai multe despre cititoarele de ecran, accesați Cum funcționează cititoarele de ecran cu Microsoft Office.

 • Atunci când utilizați Excel pentru web, vă recomandăm să folosiți Microsoft Edge ca browser web. Pentru că Excel pentru web rulează în browserul web, comenzile rapide de la tastatură sunt diferite de cele din programul desktop. De exemplu, veți utiliza Ctrl+F6 în loc de F6 pentru a accesa sau a părăsi comenzile. De asemenea, comenzile rapide comune, cum ar fi F1 (Ajutor) și Ctrl+O (Deschidere) se aplică la browserul web, nu la Excel pentru web.

În acest articol

Deschideți Excel pentru web

 1. Accesați https://www.office.com.

 2. Apăsați tasta Tab până când auziți "conectați-vă la cont", apoi apăsați pe Enter. Se deschide fereastra Alegeți un cont .

 3. Apăsați tasta Tab până când auziți contul sau numele de utilizator pe care doriți să-l utilizați pentru a vă conecta, apoi apăsați pe Enter. Veți auzi: "Introduceți parola, editare."

  Dacă nu auziți contul dorit, apăsați tasta Tab până când auziți "utilizați un alt cont, buton", apoi apăsați pe Enter. Tastați adresa de e-mail sau numărul de telefon al contului, apoi apăsați pe Enter.

 4. Introduceți parola, iar apoi apăsați Enter. Veți auzi: "Microsoft Office, Home."

 5. Pentru a deschide Excel pentru web, apăsați tasta Tab până când auziți "accesați Excel, link", apoi apăsați pe Enter. Excel pentru web se deschide.

Deschideți un registru de lucru

Puteți să deschideți un fișier la care ați lucrat recent sau să accesați depozitul online preferat, cum ar fi OneDrive și să deschideți un fișier de acolo.

Deschiderea unui registru de lucru atunci când începeți Excel pentru web

 1. Deschideți și conectați-vă la Excel pentru web. Aplicația se deschide, iar focalizarea se află într-o nouă opțiune de registru de lucru necompletat.

 2. Alegeți una dintre următoarele variante:

  • Pentru a deschide un fișier recent, apăsați Shift + tasta Tab până când auziți fișierul recent dorit, apoi apăsați pe Enter. Fișierul se deschide fie în vizualizarea editare , fie în vizualizarea citire.

  • Pentru a deschide un document dintr-un depozit online, apăsați tasta Tab până când auziți "deschidere din <> depozit online", apoi apăsați pe Enter. Navigați la fișierul dorit, apoi apăsați pe Enter. Fișierul se deschide în vizualizarea de citire.

Deschiderea unui registru de lucru atunci când lucrați în Excel pentru web

Notă: Pentru a deschide un registru de lucru atunci când lucrați deja în Excel pentru web, trebuie să fiți în vizualizarea editare. Opțiunea nu este disponibilă în vizualizarea de citire. Pentru instrucțiuni despre cum să accesați vizualizarea editare, accesați Comutarea la vizualizarea editare.

 1. Apăsați Alt + tasta siglă Windows. Focalizarea se mută la panglică.

 2. Pentru a deschide meniul fișier , apăsați F. Veți auzi: "meniu închis, element de meniu". Dacă nu auziți acest lucru, nu sunteți în vizualizarea de editare.

 3. Pentru a deschide meniul Deschidere , apăsați O.

 4. Alegeți una dintre următoarele variante:

  • Apăsați tasta Tab până când auziți documentul recent pe care îl doriți, apoi apăsați pe Enter. Fișierul se deschide fie în vizualizarea editare , fie în vizualizarea citire.

  • Pentru a deschide un document dintr-un depozit online, apăsați tasta Tab până când auziți "mai multe despre <> depozit online", apoi apăsați pe Enter. Navigați la fișierul dorit, apoi apăsați pe Enter. Fișierul se deschide în vizualizarea de citire.

Deschiderea unui registru de lucru în versiunea completă de Excel

Dacă aveți versiunea desktop completă a Excel, aceasta vă oferă mai multe opțiuni atunci când lucrați cu fișierele. Este ușor să deschideți versiunea completă din Excel pentru web.

 1. În Excel pentru web, după ce deschideți registrul de lucru pe care doriți să-l editați cu versiunea completă, apăsați Ctrl + F6 până când auziți: "Selectați, element filă pornire."

 2. Apăsați tasta Tab până când auziți "editare în Excel, buton", apoi apăsați pe Enter pentru a deschide registrul de lucru în Excel. Auziți "casetă de dialog, o deschidem în Microsoft Excel" în timp ce se încarcă programul.

 3. După ce Excel s-a deschis, vi se poate solicita să vă conectați. Tastați adresa de e-mail și apăsați pe Enter, apoi tastați parola și apăsați pe Enter.

  Notă: Dacă utilizați un cont de la locul de muncă sau de la școală, pașii de conectare pot fi ușor diferiți. De exemplu, poate fi necesar să utilizați un cod PIN sau un smartcard pentru a vă conecta.

  În Excel, focalizarea se află în prima celulă din primul rând al registrului de lucru.

Comutarea la vizualizarea editare

Dacă ați deschis un registru de lucru în vizualizarea de citireși doriți să editați fișierul, trebuie să comutați la vizualizarea editare.

 1. În vizualizarea citire, apăsați Ctrl + F6 până când auziți numele sau numele de utilizator.

 2. Apăsați tasta Tab până când auziți "Editare registru de lucru, buton restrâns". Apăsați pe Enter pentru a extinde meniul.

 3. Apăsați tasta săgeată în jos până când auziți "editare în browser", apoi apăsați pe Enter. Fișierul se deschide în vizualizarea editare.

Crearea unui registru de lucru nou

Puteți crea un nou registru de lucru dintr-un șablon sau de la zero.

Crearea unui registru de lucru atunci când începeți Excel pentru web

 1. Deschideți și conectați-vă la Excel pentru web. Aplicația se deschide, iar focalizarea se află într-o nouă opțiune de registru de lucru necompletat. Această opțiune de registru de lucru nu conține formatări predefinite.

 2. Alegeți una dintre următoarele variante:

  • Pentru a deschide un nou registru de lucru necompletat și a începe lucrul la acesta, apăsați pe Enter.

  • Pentru a parcurge lista de șabloane disponibile, apăsați tasta Tab până când auziți șablonul dorit, apoi apăsați pe Enter.

  Se deschide noul registru de lucru, iar focalizarea se află pe prima celulă din foaie.

Crearea unui registru de lucru atunci când lucrați în Excel pentru web

Notă: Pentru a crea un registru de lucru nou atunci când lucrați deja în Excel pentru web, trebuie să fiți în vizualizarea editare. Opțiunea nu este disponibilă în vizualizarea de citire. Pentru instrucțiuni despre cum să accesați vizualizarea editare, accesați Comutarea la vizualizarea editare.

 1. Dacă lucrați deja la un registru de lucru și doriți să creați unul nou, apăsați Alt + tasta siglă Windows. Focalizarea se mută la panglică.

 2. Pentru a deschide meniul fișier , apăsați F. Veți auzi: "meniu închis, element de meniu". Dacă nu auziți acest lucru, nu sunteți în vizualizarea de editare.

 3. Pentru a deschide meniul nou , apăsați N.

 4. Apăsați tasta Tab până când auziți opțiunea de șablon dorită, apoi apăsați pe Enter.

Editarea registrului de lucru

Pentru a edita registrul de lucru, trebuie să fiți în vizualizarea editare. Pentru instrucțiuni despre cum să accesați vizualizarea editare, accesați Comutarea la vizualizarea editare.

Introducerea datelor

 1. Pentru a vă deplasa între celule, apăsați tastele săgeată. Cititorul de ecran anunță celulele pe măsură ce vă deplasați de locația lor de rând și de coloană în foaia de lucru. Celula a1 se află în primul rând al coloanei a. Dacă celula are text în el, cititorul de ecran citește textul.

 2. Pentru a introduce sau a înlocui text într-o celulă, tastați textul, numărul sau formula.

 3. Pentru a trece la următoarea celulă, apăsați pe tasta Enter sau Tab.

Utilizați însumare automată pentru a însuma numerele

Adăugați numerele din foaia dvs.

 1. Vă deplasați la celula din dreapta sau imediat sub numerele pe care doriți să le însumați.

 2. Apăsați Alt + tasta siglă Windows, H, U, S. Pentru a efectua calculul, apăsați pe Enter.

  Excel pentru web adună numerele și plasează rezultatul în celula pe care ați selectat-o.

Crearea unei formule simple

Puteți să creați formule simple pentru a aduna, a scădea, a înmulți sau a împărți numere.

 1. Mutați la celula din dreapta sau de sub numerele pe care doriți să le calculați.

 2. Tastați un semn egal (=). Veți auzi: "Editare, semnul egal".

 3. Pentru a crea formula, tastați o combinație de numere și operatori de calcul, cum ar fi semnul plus (+) pentru adunare, semnul minus (-) pentru scădere, asteriscul (*) pentru înmulțire sau bara oblică (/) pentru împărțire. De exemplu, tastați una dintre următoarele:

  • Pentru a adăuga numere, tastați = 2 + 4.

  • Pentru a scădea numere, tastați = 4-2.

  • Pentru a înmulți numere, tastați = 2 * 4.

  • Pentru a împărți numere, tastați = 4/2.

 4. Pentru a efectua calculul, apăsați pe Enter.

Excel pentru web rulează calculul și afișează rezultatul în celula selectată.

Aplicarea unui format de număr

Puteți afișa tipuri diferite de numere în Excel pentru web aplicând un format, cum ar fi monedă, procentsau dată.

 1. Selectați celula sau celulele pe care doriți să le formatați. Pentru a selecta mai multe celule adiacente, apăsați Shift + tastele săgeată.

 2. Pentru a deschide meniul contextual, apăsați SHIFT+F10. Veți auzi: "decupare, element de meniu".

 3. Apăsați tasta săgeată în jos până când auziți "format număr", apoi apăsați pe Enter. Veți auzi: "dialog, format de număr".

 4. Pentru a selecta un format, apăsați tasta săgeată în jos până când auziți formatul pe care îl doriți, cum ar fi "monedă" sau "dată", apoi apăsați pe Enter pentru a-l selecta.

Crearea unui tabel din date

Puteți să creați un tabel din date, astfel încât să puteți, de exemplu, să filtrați sau să sortați rapid datele.

 1. Selectați celulele pe care doriți să le includeți în tabel. Pentru a selecta mai multe celule adiacente, apăsați Shift + tastele săgeată.

 2. Pentru a deschide caseta de dialog Formatare ca tabel , apăsați Alt + tasta siglă Windows, H, T, L. Veți auzi: "dialog, formatare ca tabel".

 3. Apăsați Shift + Tab. Auziți "tabelul meu are anteturi" și, dacă este bifată sau nu caseta de selectare. Pentru a modifica selecția, apăsați bara de spațiu.

  Notă: Utilizați anteturi de tabel pentru a face tabelul mai accesibil pentru utilizatorii de cititoare de ecran. Cititoarele de ecran utilizează informațiile de antet pentru a înțelege cum să găsiți celulele din tabel.

 4. Pentru a crea tabelul, apăsați pe Enter.

Sortarea sau filtrarea datelor dintr-un tabel

 1. În tabelul pe care doriți să-l sortați sau să-l filtrați, deplasați-vă la o celulă cu un meniu vertical sortare & filtru . Auziți detaliile celulei, urmat de "are un meniu vertical sortare și filtrare."

 2. Pentru a deschide meniul vertical, apăsați Alt + tasta săgeată în jos.

 3. Alegeți una dintre următoarele variante:

  • Pentru a sorta datele, apăsați tasta săgeată în jos până când auziți "sortare ascendentă" sau "Sortare descendentă", apoi apăsați pe Enter.

  • Pentru a aplica un filtru simplu, apăsați tasta săgeată în jos până când auziți "filtrare", apoi apăsați pe Enter. Se deschide caseta de dialog Filtru . Apăsați tasta săgeată în jos până când auziți opțiunile dorite, apoi apăsați bara de spațiu pentru a selecta sau a deselecta opțiunile. Pentru a aplica filtrul, apăsați pe Enter.

  • Pentru a aplica un filtru complex, apăsați tasta săgeată în jos până când auziți "filtre text", apoi apăsați tasta săgeată la dreapta. Se deschide meniul de filtre. Apăsați tasta săgeată în jos până când auziți opțiunea dorită, apoi apăsați pe Enter. Se deschide o casetă de dialog. Tastați valorile dorite, apoi apăsați pe Enter.

  • Pentru a șterge un filtru, apăsați tasta săgeată în jos până când auziți "ștergeți filtrul de la", urmat de numele celulei filtrate, apoi apăsați pe Enter.

Afișarea calculelor pentru numerele dvs.

 1. În celula unde doriți să apară totalul, tastați un semn de egal (=).

 2. Tastați numele formulei sau funcției pe care doriți să o utilizați, cum ar fi SUM sau AVERAGE. Se deschide o listă de funcții și se actualizează pe măsură ce tastați. Veți auzi prima funcție din listă.

 3. Apăsați tasta săgeată în jos până când auziți funcția dorită, apoi apăsați tasta Tab pentru a o selecta.

 4. Tastați zona de celule sau alte numere pentru care doriți să aplicați funcția, urmat de o paranteză de închidere, apoi apăsați pe Enter.

Salvarea lucrului

Excel pentru web vă salvează automat lucrul, dar puteți să modificați locația sau numele fișierului și puteți să descărcați o copie a fișierului.

Salvarea unei copii online

 1. În vizualizarea editare, apăsați Alt + tasta siglă Windows, F, A, a. Se deschide caseta de dialog Salvare ca .

 2. Tastați un nume nou pentru fișier.

 3. Apăsați Tab. Veți auzi "înlocuire fișier existent, casetă de selectare" și, dacă este bifată caseta de selectare sau nu. Pentru a modifica selecția, apăsați bara de spațiu.

 4. Pentru a salva copia online, apăsați pe Enter.

Redenumirea unui registru de lucru

 1. În vizualizarea editare, apăsați Alt + tasta siglă Windows, F, A, R. Se deschide caseta de dialog Redenumire .

 2. Tastați un nume nou pentru fișier.

 3. Apăsați tasta Tab până când auziți „OK, buton”, apoi apăsați pe Enter.

Salvarea unei copii pe un computer local

 1. În vizualizarea editare, apăsați Alt + tasta siglă Windows, F, A, C. Focalizarea se mută la o filă activă din registrul de lucru.

 2. Apăsați Ctrl + F6 până când auziți "selectat", urmat de numele filei curente.

 3. Apăsați Caps Lock + tasta săgeată la dreapta sau la stânga până când auziți: "textul notificării, ce doriți să faceți cu <numele fișierului>."

 4. Apăsați tasta Tab până când auziți „Butonul Salvare”, apoi apăsați Enter. Fișierul este descărcat în folderul de Descărcare de pe computer.

Imprimarea lucrului

 1. În vizualizarea editare, apăsați Alt + tasta siglă Windows, F, P, p. Se deschide caseta de dialog Setări imprimare .

 2. Pentru a imprima utilizând setările implicite, apăsați tasta Tab până când auziți "butonul imprimare", apoi apăsați pe Enter.

Pentru instrucțiuni despre cum să efectuați activități de imprimare mai complexe, accesați utilizarea unui cititor de ecran pentru a imprima un registru de lucru Excel.

Consultați și

Utilizarea unui cititor de ecran pentru a adăuga comentarii la o foaie de lucru Excel

Utilizarea unui cititor de ecran pentru a imprima un registru de lucru Excel

Comenzi rapide de la tastatură în Excel

Utilizarea unui cititor de ecran pentru a explora și a naviga în Excel

Asistență tehnică pentru clienții cu dizabilități

Microsoft dorește să ofere cea mai bună experiență posibilă pentru toți clienții noștri. Dacă aveți o dizabilitate sau aveți întrebări legate de accesibilitate, contactați biroul Microsoft destinat persoanelor cu dizabilități (Disability Answer Desk) pentru asistență tehnică. Echipa de suport de la Disability Answer Desk este instruită în utilizarea multor tehnologii de asistare populare și poate oferi asistență în limbile engleză, spaniolă, franceză și în limbajul semnelor. Vizitați site-ul Microsoft Disability Answer Desk pentru a afla detaliile de contact pentru regiunea dvs.

Dacă sunteți un utilizator comercial, instituție guvernamentală sau întreprindere, contactați Disability Answer Desk pentru întreprinderi.

Notă:  Această pagină a fost tradusă automatizat și poate conține erori gramaticale sau inexactități. Scopul nostru este ca acest conținut să vă fie util. Ne puteți spune dacă informațiile au fost utile? Aici se află articolul în limba engleză, ca referință.

Aveți nevoie de ajutor suplimentar?

Extindeți-vă competențele Office
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

×