Visio vă permite să conectați formele din desen.

Puteți utiliza Conectarea automată pentru a conecta forme pe măsură ce le adăugați și puteți conecta formele existente utilizând instrumentul Conector. De asemenea, puteți modifica formele care apar în Minibara de instrumente și puteți să activați sau să dezactivați Conectarea automată.

Conectarea automată a unei forme

Conectarea formelor care se află deja pe pagină

Conectarea la o formă de pe altă pagină

Utilizarea temelor pentru a modifica aspectul conectorilor

Utilizarea formelor de conector alternative

Modificarea formelor din minibara de instrumente Conectare automată

Activarea sau dezactivarea Conectării automate

Conectarea automată a unei forme

O modalitate de a conecta forme este să permiteți ca Visio să le conecteze automat atunci când adăugați forme pe o pagină. Acest lucru este convenabil mai ales atunci când creați o schemă logică.

 1. Asigurați-vă că este activată Conectarea automată. Pe fila Vizualizare, în grupul Asistență vizuală, verificați dacă opțiunea Conectare automată este selectată.

 2. Glisarea unei forme din panoul Forme în pagină

 3. Mențineți indicatorul peste formă până când apar săgeți Conectare automată în jurul formei.

  Când este activă conectarea automată, treceți cu indicatorul peste o formă pentru a afișa săgețile de conexiune.
 4. Mențineți cursorul peste săgeată în direcția în care doriți să adăugați o formă.

  Dacă treceți cu indicatorul peste o săgeată de conectare automată, se afișează o bară de instrumente cu forme de adăugat.

  Apare o minibară de instrumente care conține primele patru Forme rapide care se află în prezent în tiparul Forme rapide. Atunci când indicați spre o formă de pe bara de instrumente, Visio afișează o previzualizare a formei respective pe pagină.

 5. Faceți clic pe forma pe care doriți să o adăugați.

 6. Dacă doriți să continuați, indicați spre o săgeată Conectare automată de pe o formă nou adăugată pentru a adăuga altă formă care va fi, de asemenea, conectată automat.

  Dacă treceți cu indicatorul peste o formă recent adăugată, se afișează săgețile de conectare automată pentru a adăuga o altă formă.

Începutul paginii

Conectarea formelor care se află deja pe pagină

Sfat: Comenzile din grupul Instrumente de pe fila Pornire duc Visio în altă stare sau alt mod, ceea ce, desigur, poate fi derutant uneori. Utilizați tastatura pentru a comuta convenabil între Instrumentul indicator Selectare obiecte (apăsați Ctrl+1) și instrumentele Conector Imagine buton (apăsați Ctrl+3). Indiferent ce instrument utilizați, cum ar fi Bloc text sau Punct de conexiune, apăsați Esc de câteva ori pentru a reveni la Instrument indicator.

 1. Pe fila Pornire, în grupul Instrumente, faceți clic pe Conector Imagine buton sau apăsați Ctrl+3.

 2. Faceți clic pe o formă și glisați un conector înspre altă formă.

 3. Când ați terminat, faceți clic pe Instrument indicator Selectare obiecte de pe fila Pornire din grupul Instrumente sau apăsați Ctrl+1.

Instrumentul Conector se conectează la forme cu un punct de conexiune la fiecare capăt.

Ca alternativă, comanda Conectare forme poate fi adăugată în panglică și utilizată pentru a conecta mai multe forme în ordinea în care au fost selectate.

text alternativ

Sfat: Comenzile utile care nu sunt deja vizibile în panglică pot fi adăugate făcând clic pe Fișier > Opțiuni > Particularizare Panglică.

Începutul paginii

Conectarea la o formă de pe altă pagină

Puteți utiliza conectori doar între forme pe aceeași pagină. Pentru a vă conecta la o formă de pe altă pagină, utilizați forma Referință în afara paginii pentru a crea un hyperlink de la o pagină la alta sau adăugați un hyperlink și faceți dublu clic pe orice formă, pentru ca aceasta să navigheze la o altă pagină în același document.

Utilizarea formei Referință în afara paginii

 1. Deschideți tiparul Forme de scheme logice elementare și glisați forma Referință în afara paginii pe pagina curentă.

  Formă Referință în afara paginii
 2. În caseta de dialog Referință în afara paginii, selectați OK pentru a adăuga forma la pagina curentă și o pagină nou creată.

 3. Pe pagina nouă, continuați să creați diagrama.

 4. Pentru a modifica aspectul formei Referință în afara paginii, faceți clic dreapta pe formă și selectați De ieșire, De intrare, Cerc sau Săgeată.

Pentru a vă deplasa între pagini, faceți dublu clic pe forma Referință în afara paginii de pe orice pagină. Pentru mai multe informații, consultați Caseta de dialog Referință în afara paginii.

Utilizarea hyperlinkului și efectuarea unui dublu clic

 1. Faceți clic dreapta pe orice formă sau apăsați CTRL + K, apoi selectați Hyperlink.

 2. Faceți clic pe Navigare de lângă câmpul Sub-adresă, apoi faceți clic pe lista verticală de lângă Pagină pentru a selecta pagina dorită.

  Caseta de dialog Hyperlink

  Notă: Numele unei forme de pe pagina de destinație poate fi specificat, de asemenea, pentru un hyperlink. Faceți clic pe fila Dezvoltator și selectați Nume formă. Utilizați numele implicit din câmpul Nume sau editați-l și faceți clic pe OK.

 3. Pentru a seta acțiunea de dublu clic pentru o formă, faceți clic pe fila Dezvoltator și selectați Comportament.

 4. Faceți clic pe fila Dublu clic, selectați opțiunea Accesați pagina, apoi faceți clic pe lista verticală pentru a selecta pagina dorită.

  Acțiune de dublu clic în Visio

  Notă: Faceți acest lucru numai după ce ați editat numele paginilor, deoarece ele nu se actualizează aici automat.

Începutul paginii

Utilizarea temelor pentru a modifica aspectul conectorilor

Deși aspectul implicit al conectorilor poate fi cel al unor simple linii, aceștia pot fi proiectați să funcționeze cu teme care adaugă ornamente, cum ar fi capetele de săgeată. Temele predefinite pot fi aplicate din galeria Teme din fila Proiectare. Pentru a modifica atributele unui conector, cum ar fi stilul, culoarea, greutatea, etc, consultați Editare forme conector.

text alternativ

Note: 

 • Pentru a vedea mai multe ornamente, faceți clic pe fila Proiectare. În grupul Variante, faceți clic pe săgeata verticală și selectați Conectori.

 • text alternativ

Utilizarea formelor de conector alternative

Toate formele de conector, cum ar fi cele disponibile în tiparul Mai multe forme > Visio Extras > Conectori pot fi utilizate pentru a conecta forme, în loc să utilizați forma Conector dinamic implicită. Aceste forme de conector pot fi glisate și fixate pe o pagină, selectate pentru utilizare cu instrumentele Conector și Conectare forme sau pot fi pur și simplu utilizate pentru a înlocui conectorii existenți.

 1. Deschideți tiparul care conține formele de conector alternative.

 2. Selectați conectorii existenți pe pagină care trebuie înlocuiți.

 3. Pe fila Pornire din grupul Editare, faceți clic pe Modificare formă, apoi selectați forma de conector dorită.

text alternativ

Notă: Caracteristica Modificare formă a fost introdusă în Visio 2013, dar instrumentele Conector și Conectare forme au fost introduse înainte de Visio 2007.

Începutul paginii

Modificarea formelor din minibara de instrumente Conectare automată

Formele din minibara de instrumente provin din tiparul Forme rapide al unei diagrame. Minibara de instrumente afișează până la patru forme. Puteți particulariza formele care apar pe minibara de instrumente. Procedura următoare utilizează Diagrama de bază ca exemplu.

 1. În mod implicit, formele din minibara de instrumente sunt primele patru din tiparul care urmează imediat după Forme rapide. De exemplu, acestea sunt primele 4 formele din tiparul Elemente de bază.

  Minibara de instrumente utilizând forme de bază implicite
 2. Pentru a afișa diferite forme în minibara de instrumente pentru un anumit tipar, puteți reordona formele glisându-le în partea de sus a tiparului. De exemplu, puteți glisa formele Stea cu 4 colțuri, Stea cu 5 colțuri, Stea cu 6 colțuri și Stea cu 7 colțuri în partea de sus a tiparului Elemente de bază.

  Minibara de instrumente cu forme de bază noi
 3. De asemenea, puteți modifica ordinea tiparelor glisându-le mai sus sau mai jos în panoul Forme. Un subset de forme apare în tiparul Forme rapide, în aceeași ordine ca în panoul Forme. De exemplu, după glisarea tiparului Forme decorative imediat după tiparul Forme rapide în panoul Forme, secvența se schimbă în tiparul Forme rapide.

  Minibara de instrumente folosind un alt tipar prin reordonare

  Notă: Atunci când închideți și redeschideți o diagramă, ordinea implicită a tiparelor din panoul Forme este restaurată automat și se reflectă în Forme rapide.

 4. Pentru a utiliza alt tipar ca bază pentru minibara de instrumente, în tiparul Forme rapide, selectați o formă din subsetul acestor forme pentru un tipar. De exemplu, selectați Diagramă Venn în tiparul Forme grafice și de matematică.

  Minibara de instrumente folosind un tipar nou prin selectare

Sfat: Pentru a reveni la secvența implicită de forme dintr-un tipar, faceți clic dreapta pe numele tiparului în panoul Forme și selectați Reinițializare tipar.

Notă: Nu toate tiparele au forme care pot fi utilizate în minibara de instrumente. De exemplu, formele din tiparul Forme săgeată nu apar pe minibara de instrumente.

Începutul paginii

Activarea sau dezactivarea Conectării automate

Conectarea automată este o opțiune la nivel de fișier. Dacă activați opțiunea, va rămâne astfel pentru fișierul curent, dar atunci când lucrați la un alt fișier, trebuie să-l activați din nou. Pentru anumite șabloane, opțiunea este activată implicit. 

Activarea sau dezactivarea Conectării automate în diagrama activă

 • În fila Vizualizare, în grupul Asistență vizuală, bifați sau debifați opțiunea Conectare automată.

  Bifați sau debifați Conectare automată pe fila Vizualizare pentru a activa sau a dezactiva Conectarea automată.

Dacă opțiunea Conectare automată este estompată, puteți remedia acest lucru dacă mergeți la Opțiuni fișier > și selectați > Activare Conectare automată:

Activarea sau dezactivarea Conectare automată

 1. Faceți clic pe fila Fișier, apoi pe Opțiuni.

 2. În Opțiuni Visio, faceți clic pe Complex.

 3. Sub Opțiuni de editare, bifați Activare Conectare automată pentru a activa Conectarea automată. Sau debifați caseta de selectare pentru a dezactiva Conectarea automată.

  Bifați sau debifați Activare Conectare automată pentru a activa sau a dezactiva Conectarea automată pentru toate diagramele și desenele.
 4. Faceți clic pe OK.

Începutul paginii

Puteți utiliza Conectarea automată pentru a conecta formele în timp ce le adăugați la pânză:

Instrumentul Conectare automată din Visio pentru web.

Sau puteți utiliza puncte de conexiune:

Instrumentul Punct de conexiune din Visio pentru web

Conectarea formelor utilizând puncte de conexiune

Punctele de conexiune lipesc formele și le păstrează conectate chiar și atunci când o formă se mută sau se rotește.

 • Punctele de conexiune implicite devin vizibile atunci când deplasați indicatorul peste o formă.

 • Puteți specifica un punct de conexiune particularizat pe orice margine a unei forme, dacă indicați cu mouse-ul.

Crearea unui punct de conexiune particularizat 

Înainte de a începe, cele două forme pe care le conectați trebuie să fie deja pe pânză.

 1. Țineți indicatorul mouse-ului peste marginea primei forme, unde doriți să adăugați punctul de conexiune.

 2. Apare un cerc verde (sub indicator, care apare ca o cruce), indicând faptul că punctul de conexiune este gata pentru a fi selectat. Faceți clic și țineți apăsat, apoi glisați indicatorul spre a doua formă. 

  Cercul verde indică locul în care va fi plasat conectorul particularizat.

 3. Indicați spre marginea celui de-al doileaă formă; Sub cursoare apare un cerc verde, indicând faptul că se poate face o conexiune. Eliberați butonul mouse-ului pentru a efectua o conexiune statică la acel punct pe formă.

  Punct de conexiune particularizat.

  SAU: Indicați spre interiorul formei a doua. Când o bordură verde înconjoară forma, apare un sfat ecran(Lipire laformă). Eliberați butonul mouse-ului pentru a face o conexiune dinamică la forma aceea.

  Conector particularizat lipit dinamic la o formă.

Utilizarea punctelor de conexiune implicite

Cele două forme pe care le conectați trebuie să fie deja pe pânză.

 1. Țineți indicatorul mouse-ului peste un punct de conexiune implicit de pe marginea primei forme. Atunci când indicatorul apare ca o cruce, faceți clic și țineți apăsat pentru a selecta acel punct de conexiune.

  Punct de conexiune implicit.

 2. Glisați mouse-ul spre a doua formă. Indicați spre un punct de conexiune de pe marginea formei. 

 3. Când apare un cerc verde sub indicator, care apare ca un cursor în cruce, apare un sfat ecran(Lipire la punctul deconexiune). Eliberați butonul mouse-ului pentru a face conexiunea statică. 

  Lipiți conectorul la un punct de conexiune de pe a doua formă.

Conectarea formelor utilizând Conectarea automată

Conectarea automată are două instrumente din care puteți alege: Utilizați triunghiul sau cercul pentru a forma Conectare automată.

 • Triunghiul trasează o formă nouă și se conectează la ea

 • Cercul ajută să vă conectați la o formă care se întâmplă deja pe pânză

Desenarea unei forme noi și conectarea la aceasta

 1. Țineți indicatorul mouse-ului peste o formă din care doriți să vă conectați.

  Patru instrumente triunghi gri/cerc apar la marginile formei.

  Când indicați spre o formă, instrumentele de Conectare automată gri apar pe marginea formei.

 2. Indicați spre un triunghi în direcția în care doriți să adăugați o formă nouă.

 3. Pe minibara de instrumente care apare, selectați forma pe care doriți să o inserați.

  Pe minibara de instrumente, selectați o formă pe care doriți să o inserați pe pânză.

  Forma nouă este adăugată la diagramă și conectată automat la forma originală.

Conectarea la o formă care se întâmplă deja pe pânză

 1. Țineți indicatorul mouse-ului peste o formă din care doriți să vă conectați.

  Patru instrumente triunghi gri/cerc apar la marginile formei.

  Când indicați spre o formă, instrumentele de Conectare automată gri apar pe marginea formei.

 2. Indicați spre instrumentul cerc care apropiat de forma la care doriți să vă conectați.

 3. Faceți clic pe instrumentul cerc și glisați către forma la care doriți să vă conectați.

  Glisați spre exterior spre forma la care doriți să vă conectați.

 4. Indicați spre marginea formei țintă până când apare un cerc verde. Eliberați butonul mouse-ului pentru a lipi conectorul la acel punct de pe formă. SAU 

  Indicați spre interiorul formei țintă până când apare un sfat ecran care spune Lipire la formă.  Eliberați butonul mouse-ului pentru a lipi conectorul la forma acea formă.

  Între cele două forme se trasează un conector.

Modificarea stilului unui conector

Stilul conectorului poate fi unghi drept, drept sau curbat. Stilul implicit este unghiul potrivit. 

 1. Selectați conectorul sau conectorii pe care doriți să-i modificați.

 2. Selectați fila Formă din panglică, apoi selectați Stil conector.

 3. Din meniul vertical, selectați opțiunea dorită.

Modificarea aspectului liniilor și săgeților conectoare

Puteți schimba culoarea conturului, tipul de săgeată și grosimea stilului unei linii de conector:

 1. Selectați conectorul sau conectorii pe care doriți să-i modificați.

 2. Selectați fila Formă din panglică, apoi selectați Contur formă.

 3. Selectați o culoare din galerie sau modificați stilul conectorului utilizând aceste opțiuni:

  Opțiune

  Descriere

  Pondere

  Ajustați grosimea liniei conectorului.

  Linie întreruptă

  Modificați stilul liniei: compact, întrerupt, punctat sau o combinație.

  Săgeți

  Capetele de săgeată pot fi puncte, săgeți sau nu acolo. Acestea pot fi completate sau completate și pot fi la un capăt sau la ambele capete ale conectorului.

Două tipuri de conexiuni

 • Lipirea punct la punct sau lipirea statică, se lipesc de un anumit punct de pe o formă.

 • Lipirea formelor la forme sau lipirea dinamicăconectează formele utilizând orice punct este mai convenabil.

Între două forme puteți avea atât conexiuni punct la punct, cât și dinamice. De exemplu, într-o diagramă PC/ruter, punctul de conexiune specific de pe forma routerului este important și este o conexiune punct la punct, dar punctul de conexiune specific de pe forma PC-ului nu are importanță și este o conexiune dinamică.

În diagrama următoare, forma A este lipită statistic la forma C și, ori de câte ori este mutată C, conectorul de pe A rămâne conectat la același punct de pe C. În schimb, forma B este dinamică la C și conectorul de pe B se deplasează la cel mai apropiat punct de conexiune de pe C.

A are o conexiune punct la C, dar B are o conexiune dinamică la C.

Conectarea formelor utilizând Conectarea automată

O modalitate de a conecta forme este să permiteți ca Visio să le conecteze automat atunci când adăugați forme într-un desen. Acest lucru este convenabil mai ales atunci când creați o schemă logică.

Utilizați următoarea procedură pentru a adăuga o formă în desen pe care Visio o va conecta automat la o formă existentă.

Utilizarea Conectării automate în timp ce glisați forme pe pagină

 1. Glisați o formă de la un tipar de pe pagina de desen și amplasați-o lângă o altă formă.

  O formă poziționată aproape de alta

 2. Ținând apăsat butonul mouse-ului, mutați indicatorul deasupra unuia din triunghiurile albastre. Triunghiul devine albastru închis.

  Atunci când indicatorul se află deasupra unuia din triunghiurile albastre, triunghiul devine albastru închis.

 3. Eliberați butonul mouse-ului. Forma este plasată pe pagina de desen și un conector este adăugat și lipit la ambele forme.

  Forma este plasată pe pagina de desen și un conector este adăugat și lipit la ambele forme.

Sfat: Dacă nu vă place să glisați forme, puteți obține același rezultat dacă selectați întâi o formă din tipar, mențineți indicatorul deasupra unei forme din desen, apoi faceți clic pe unul din triunghiurile albastre care apar lângă forma respectivă.

Utilizarea Conectării automate cu formele care se află deja pe pagină

 1. Țineți indicatorul deasupra formei de la care doriți să creați conexiunea.

  Indicator deasupra formei pe care doriți s-o conectați.

 2. Poziționați indicatorul deasupra triunghiului albastru cel mai apropiat de forma la care doriți să vă conectați.

  Indicatorul poziționat peste triunghiul albastru cel mai apropiat de forma la care doriți să vă conectați.

  Triunghiul devine albastru închis și apare o casetă roșie în jurul formei la care doriți să vă conectați.

  Notă: Dacă nu apare o casetă roșie în jurul formei la care doriți să vă conectați, este posibil ca forma să fie prea departe. Mutați forma mai aproape și încercați din nou.

 3. Faceți clic pe triunghiul albastru. Un conector este adăugat și lipit la ambele forme.

  Forma este plasată pe pagina de desen și un conector este adăugat și lipit la ambele forme.

Activarea sau dezactivarea Conectării automate

Puteți să activați sau să dezactivați caracteristica de Conectare automată în toate desenele Visio sau doar în desenul activ. Pentru toate desenele:

 1. În meniul Instrumente, faceți clic pe Opțiuni.

 2. Faceți clic pe fila General.

 3. Sub opțiunile pentru Fereastra de desen, bifați caseta de selectare Activare Conectare automată.

Doar pentru desenul curent:

 • Pe bara de instrumente Standard, faceți clic pe instrumentul Conectare automată.

  Notă: Dacă un clic pe instrumentul Conectare automată nu activează Conectarea automată, verificați dacă este bifată caseta de selectare Activare Conectare automată în caseta de dialog Opțiuni.

Conectarea formelor utilizând instrumentul Conector

Una dintre modalitățile cele mai flexibile de a adăuga și a lipi un conector este să-l desenați utilizând instrumentul Conector Imagine buton de pe bara de instrumente Standard.

 1. Faceți clic pe instrumentul Conector Imagine buton de pe bara de instrumente Standard.

 2. Alegeți una dintre următoarele:

  • Pentru a păstra conectorul fixat la un anumit punct de pe o formă, glisați de la un punct de conexiune Punct de conexiune X albastru din prima formă la un punct de conexiune din a doua formă. Punctele finale ale conectorului devin roșii când formele sunt conectate. Aceasta se numește conexiune punct la punct. Cu o conexiune punct la punct, conectorul rămâne lipit la aceleași puncte de conexiune atunci când mutați una dintre forme.

  • Pentru a permite mutarea conectorului la cel mai apropiat punct de conexiune disponibil, poziționați instrumentul Conector peste centrul primei forme până când apare o casetă roșie în jurul formei. Țineți apăsat butonul mouse-ului și glisați în centrul celei de-a doua forme. Atunci când apare o casetă roșie în jurul celei de-a doua forme, eliberați butonul mouse-ului. Aceasta se numește conexiune formă la formă. Cu o conexiune formă la formă, conectorul rămâne lipit la fiecare formă, trecând la cel mai apropiat punct de conexiune disponibil atunci când mutați oricare dintre forme. Dacă niciun punct de conexiune nu este prezent, conectorul trece la cele mai apropiate laturi.

   Notă: Puteți crea conexiuni și între forme în care un capăt al conectorului este conectat la un punct de conexiune și celălalt capăt al conectorului este conectat la formă (și invers).

 3. Faceți clic pe instrumentul Indicator Butonul Indicatori de pe bara de instrumente Standard pentru a reveni la editarea normală.

  Note: 

  • Pentru a adăuga un conector de la o formă la mai multe forme, trebuie să adăugați mai mulți conectori; nu există nicio formă de conector „ramificare”.

  • Dacă încercați să creați o conexiune punct la punct și nu reușiți să lipiți un conector exact acolo unde doriți, încercați alte setări de fixare și lipire:

  • Pe meniul Instrumente, faceți clic pe Fixare și lipire, apoi pe fila General selectați opțiunile dorite.

   Dacă lipiți la geometria unei forme, la un ghidaj de formă sau la un vârf de formă, un punct de conexiune este adăugat automat dacă nu există deja.

Comutarea între conexiunile de forme și de puncte

Puteți lipi conectori de la un punct de pe o formă la un alt punct de pe altă formă sau de la o formă întreagă la altă formă întreagă. De asemenea, puteți crea conexiuni în care un capăt al conectorului este lipit la un punct de pe o formă și celălalt capăt al conectorului este lipit la o formă întreagă.

 1. Glisați un punct final al conectorului de la formă.

 2. Alegeți una dintre următoarele:

  • Pentru a lipi un punct final al conectorului la un punct de conexiune de pe o formă, glisați punctul final la unul din punctele de conexiune ale formei până când apare o casetă roșie în jurul punctului de conexiune.

  • Pentru a lipi un punct final al conectorului la întreaga formă, glisați punctul final spre mijlocul formei până când apare o casetă roșie în jurul întregii forme.

Consultați și

Editarea liniilor conectoare, a săgeților sau a punctelor

Adăugarea și editarea textului de conector

Crearea unui conector particularizat

Lipirea sau dezlipirea conectorilor

Instruire Visio

Tot ce trebuie să știți despre conectorii desktop Visio

Aveți nevoie de ajutor suplimentar?

Extindeți-vă competențele
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă la Microsoft Insider

V-a fost de ajutor această informație?

Cât de mulțumit sunteți de calitatea traducerii?
Ce v-a afectat experiența?

Vă mulțumim pentru feedback!

×