Câmpurile Cost bugetar de referință afișează bugetul planificat inițial pentru bugetul resurse de cost. Resursele bugetare sunt atribuite doar resursei activitate rezumat proiect. Câmpurile Cost bugetar de referință afișează costurile totale bugetate pentru proiect. Versiunile cronologic ale acestor câmpuri arată aceleași costuri distribuite în timp. Puteți utiliza câmpurile Cost bugetar de referință pentru a compara costurile bugetate de referință cu costurile bugetate curente și costurile planificate pentru proiect.

Există mai multe categorii de câmpuri Cost bugetar de referință.

Cost bugetar de referință (câmp de activitate)

Tip de date    Monedă

Tip de intrare    Calculat sau introdus

Cum se calculează    Atunci când atribuiți o resursă de cost care este o resursă de buget pentru un activitate rezumat proiect, apoi introduceți un cost pentru resursă în vizualizarea Utilizare activitate sau Utilizare resursă, Microsoft Office Project 2007 cumulează suma totală a activității rezumat a proiectului. Câmpul Cost bugetar de referință conține 0,00 LEI până când setați o referință pentru proiect. Când salvați un nivel de referință al proiectului, această valoare se salvează în câmpul de activitate Cost bugetar de referință.

Moduri de utilizare optime    Într-o foaie de activități, afișați activitatea rezumat a proiectului și adăugați câmpul Cost bugetar de referință și câmpul Cost bugetat pentru a compara costurile inițiale planificate totale ale bugetului cu costurile bugetare planificate momentan sau reale. Revizuind varianța, puteți vedea cum se modifică costurile bugetare pe toată durata proiectului.

Exemplu    Lucru început în proiect cu două luni în urmă, când ați salvat pentru prima dată linia de referință a proiectului. Acum doriți să comparați câmpul Cost bugetar de referință cu câmpul cost bugetar curent. În Foaia de activități, afișați activitatea rezumat a proiectului, apoi adăugați câmpurile Cost bugetar de referință și Cost bugetar pentru a analiza varianța costurilor bugetate și a determina dacă vă ajustați sau trebuie să faceți ajustări.

Observații    Câmpul Cost bugetar de referință afișează informații pentru resurse de cost, dar nu și pentru resursele de lucru sau resursele materiale. Pentru a vedea informații de lucru buget de referință pentru lucrul sau resursele materiale care au fost atribuite activității rezumat de proiect, adăugați câmpul Lucru bugetar de referință în foaia de activități.

Pentru a afișa activitatea rezumat a proiectului, în meniul Instrumente, faceți clic pe Opțiuni. Pe fila Vizualizare, bifați caseta de selectare Afișare activitate rezumat proiect.

Pentru a salva un plan de referință, în meniul Instrumente, indicați spre Urmărire, apoi facețiclic pe Setare referință. Efectuați ajustările necesare în caseta de dialog, apoi faceți clic pe OK.

După ce salvați o linie de referință, puteți edita în continuare costul bugetului de referință. Totuși, valorile de referință editate nu provoacă recalcularea câmpurilor de cost ale bugetului de referință. Scopul salvării unei referințe este de a captura imediat un "instantaneu" al planului proiectului. Editarea valorilor de referință poate modifica integritatea informațiilor și poate duce la concluzii înșelătoare din analize de varianță.

Cost bugetar de referință (câmp de resurse)

Tip de date    Monedă

Tip de intrare    Calculat sau introdus

Cum se calculează    Când atribuiți o resursă de cost care este o resursă de buget pentru un activitate rezumat proiect, apoi introduceți un cost pentru resursă în vizualizarea Utilizare activitate sau Utilizare resursă, Microsoft Office Project 2007 copiază această sumă în câmpul Resursă cost bugetat. Câmpul Cost bugetar de referință conține 0,00 LEI până când setați o referință pentru proiect. Când salvați un nivel de referință al proiectului, această valoare se salvează în câmpul Resursă cost bugetar de referință.

Moduri de utilizare optime    Adăugați câmpul Cost buget de referință într-o foaie de resurse atunci când doriți să revizuiți costurile bugetului total planificate inițial. Dacă adăugați, de asemenea, câmpul Cost bugetar, puteți compara planul inițial cu costurile de buget planificate în prezent. Dacă analizați varianța, puteți vedea cum se modifică costurile bugetare pe toată durata proiectului.

Exemplu    Lucru început în proiect cu două luni în urmă, când ați salvat pentru prima dată linia de referință a proiectului. Acum doriți să comparați câmpul Cost bugetar de referință al resursei cu câmpul Cost bugetar curent. În Foaia resurse, adăugați câmpurile Cost bugetar de referință și Cost bugetar pentru a analiza varianța costurilor bugetare și a determina dacă vă ajustați sau trebuie să faceți ajustări.

Observații    Câmpul Cost bugetar de referință afișează informații pentru resurse de cost, dar nu și pentru resursele de lucru sau resursele materiale. Pentru a vedea informații de lucru buget de referință pentru lucrul sau resursele materiale care au fost atribuite activității rezumat de proiect, adăugați câmpul Lucru bugetar de referință într-o foaie de resurse.

Pentru a salva un plan de referință, în meniul Instrumente, indicați spre Urmărire, apoi facețiclic pe Setare referință. Efectuați ajustările necesare în caseta de dialog, apoi faceți clic pe OK.

După ce salvați o linie de referință, puteți edita în continuare costul bugetului de referință. Totuși, valorile de referință editate nu provoacă recalcularea câmpurilor de cost ale bugetului de referință. Scopul salvării unei referințe este de a captura imediat un "instantaneu" al planului proiectului. Editarea valorilor de referință poate modifica integritatea informațiilor și poate duce la concluzii înșelătoare din analize de varianță.

Cost bugetar de referință (câmp de atribuire)

Tip de date    Monedă

Tip de intrare    Calculat sau introdus

Cum se calculează    Atunci când atribuiți o resursă de cost care este o resursă de buget la un activitate rezumat proiect, apoi introduceți costul pentru atribuire în vizualizarea Utilizare activitate sau Utilizare resursă, Microsoft Office Project 2007 copiază această sumă în câmpul de atribuire Cost bugetar. Câmpul Cost bugetar de referință conține 0,00 LEI până când setați o referință pentru proiect. Când salvați apoi o linie de referință a proiectului, această valoare este salvată în câmpul de atribuire Cost bugetar de referință.

Moduri de utilizare optime    Adăugați coloana Cost buget de referință în vizualizarea Utilizare activitate sau Utilizare resursă, când doriți să revizuiți costul bugetului planificat inițial. Dacă adăugați și coloana Cost bugetar, puteți compara planul inițial cu costul bugetului planificat în prezent. Revizuind varianța, puteți vedea cum se modifică valorile costurilor bugetare pe toată durata proiectului.

Exemplu    Lucru început în proiect cu două luni în urmă, când ați salvat pentru prima dată linia de referință a proiectului. Acum doriți să comparați câmpul de atribuire Cost bugetar de referință cu câmpul de atribuire cost bugetar curent. În vizualizarea Utilizare activitate, afișați atât coloanele Cost bugetar de referință, cât și Cost bugetar în porțiunea de foaie a vizualizării pentru a analiza varianța costului și a determina dacă vă ajustați sau trebuie să faceți ajustări.

Observații    Câmpul Cost bugetar de referință afișează informații pentru resurse de cost, dar nu și pentru resursele de lucru sau resursele materiale. Pentru a vedea informațiile de lucru ale bugetului de atribuire de referință pentru resurse de lucru sau resurse materiale care au fost atribuite activității rezumat a proiectului, adăugați câmpul Lucru bugetar de referință în porțiunea din foaie a vizualizării Utilizare activitate sau Utilizare resursă.

Pentru a salva un plan de referință, în meniul Instrumente, indicați spre Urmărire, apoi facețiclic pe Setare referință. Efectuați ajustările necesare în caseta de dialog, apoi faceți clic pe OK.

După ce salvați o linie de referință, puteți edita în continuare costul bugetului de referință. Totuși, valorile de referință editate nu provoacă recalcularea câmpurilor de cost ale bugetului de referință. Scopul salvării unei referințe este de a captura imediat un "instantaneu" al planului proiectului. Editarea valorilor de referință poate modifica integritatea informațiilor și poate duce la concluzii înșelătoare din analize de varianță.

Cost bugetar de referință (câmp cronologic după activitate)

Tip de date    Monedă

Tip de intrare    Calculat sau introdus

Cum se calculează    Atunci când atribuiți o resursă de cost care este o resursă de buget pentru un activitate rezumat proiect, apoi introduceți un cost pentru atribuire în vizualizarea Utilizare activitate sau Utilizare resursă, Microsoft Office Project 2007 cumulează costul total la nivelul cronologic al activității. Câmpul Cost bugetar de referință conține 0,00 LEI până când setați o referință pentru proiect. Atunci când salvați un nivel de referință al proiectului, această valoare este salvată în câmpul cronologic cronologic după activitatea Cost bugetar de referință.

Moduri de utilizare optime    În vizualizarea Utilizare activitate, faceți clic pe Stiluri detalii în meniul Format. Pentru a afișa câmpul Cost buget de referință în porțiunea foaie de pontaj a vizualizării, mutați câmpul Cost buget de referință în caseta Afișare câmpuri. Aceasta afișează defalcarea costului bugetului de referință pentru activitatea rezumat a proiectului, extinsă în timp. Dacă afișați în vizualizare și câmpul Cost bugetat, puteți compara informațiile de cost buget cronologic inițial planificat cu informațiile despre costurile de buget planificate în prezent.

Exemplu    Lucru început în proiect cu două luni în urmă, când ați salvat pentru prima dată linia de referință a proiectului. Acum doriți să comparați câmpul cnologic Cost bugetar de referință cu câmpul cost bugetat curent din atribuirea rezumatului proiectului. În vizualizarea Utilizare activitate, adăugați câmpul Cost bugetar de referință în porțiunea foaie de pontaj a vizualizării.

Observații    Câmpul Cost bugetar de referință afișează informații pentru resurse de cost, dar nu și pentru resursele de lucru sau resursele materiale. Pentru a vedea informații de lucru clogic de referință a bugetului pentru lucrul sau resursele materiale care au fost atribuite activității rezumat de proiect, adăugați câmpul Lucru bugetar de referință în porțiunea foaie de pontaj din vizualizarea Utilizare activitate.

Pentru a salva un plan de referință, în meniul Instrumente, indicați spre Urmărire, apoi facețiclic pe Setare referință. Efectuați ajustările necesare în caseta de dialog, apoi faceți clic pe OK.

După ce salvați o linie de referință, puteți edita în continuare costul bugetului de referință. Totuși, valorile de referință editate nu provoacă recalcularea câmpurilor de cost ale bugetului de referință. Scopul salvării unei referințe este de a captura imediat un "instantaneu" al planului proiectului. Editarea valorilor de referință poate modifica integritatea informațiilor și poate duce la concluzii înșelătoare din analize de varianță.

Cost bugetar de referință (câmp cronologic după resurse)

Tip de date    Monedă

Tip de intrare    Calculat sau introdus

Cum se calculează    Atunci când atribuiți o resursă de cost care este o resursă de buget unui activitate rezumat proiect, apoi introduceți costul pentru această atribuire în vizualizarea Utilizare activitate sau Utilizare resursă, Microsoft Office Project 2007 cumulează această sumă la nivelul cronologic după resurse. Câmpul Cost bugetar de referință conține 0,00 LEI până când setați o referință pentru proiect. Atunci când salvați un nivel de referință al proiectului, această valoare este salvată în câmpul cronologic cronologic pentru resursa de buget de referință.

Moduri de utilizare optime    În vizualizarea Utilizare resurse, faceți clic pe Stiluri detalii în meniul Format. Afișați câmpul Cost bugetar de referință în porțiunea foaie de pontaj a vizualizării pentru a examina informațiile despre costul planificat al bugetului extins în timp. Dacă adăugați și câmpul Cost bugetar, puteți compara planul inițial cu informațiile despre costul bugetului planificat în prezent.

Exemplu    Lucrul început în proiect cu două luni în urmă, când ați salvat pentru prima dată nivelul de referință al proiectului. Acum doriți să comparați câmpul cnologic Cost bugetar de referință cu câmpul cost bugetar curent după resursa de cost din atribuirea rezumatului proiectului. În vizualizarea Utilizare resurse, afișați câmpurile Cost bugetar de referință și Cost bugetar pentru a analiza varianța costurilor bugetare și a determina dacă vă ajustați sau trebuie să faceți ajustări.

Observații    Câmpul Cost bugetar de referință afișează informații pentru resurse de cost, dar nu și pentru resursele de lucru sau resursele materiale. Pentru a vedea informații de lucru clogic de referință pentru buget pentru lucrul sau resursele materiale care au fost atribuite activității rezumat de proiect, adăugați câmpul Lucru bugetar de referință în porțiunea foaie de pontaj din vizualizarea Utilizare resursă.

Pentru a salva un plan de referință, în meniul Instrumente, indicați spre Urmărire, apoi facețiclic pe Setare referință. Efectuați ajustările necesare în caseta de dialog, apoi faceți clic pe OK.

După ce salvați o linie de referință, puteți edita în continuare costul bugetului de referință. Totuși, valorile de referință editate nu provoacă recalcularea câmpurilor de cost ale bugetului de referință. Scopul salvării unei referințe este de a captura imediat un "instantaneu" al planului proiectului. Editarea valorilor de referință poate modifica integritatea informațiilor și poate duce la concluzii înșelătoare din analize de varianță.

Cost bugetar de referință (câmp cronologic atribuire)

Tip de date    Monedă

Tip de intrare    Calculat sau introdus

Cum se calculează    Atunci când atribuiți o resursă de cost care este o resursă de buget la un activitate rezumat proiect, apoi introduceți costul pentru atribuire în vizualizarea Utilizare activitate sau Utilizare resursă, Microsoft Office Project 2007 cumulează această sumă la câmpul cronologic pentru atribuire. Câmpul Cost bugetar de referință conține 0,00 LEI până când setați o referință pentru proiect. Atunci când salvați un nivel de referință al proiectului, această valoare este salvată în câmpul cronologic atribuire cost bugetar de referință.

Moduri de utilizare optime    În vizualizarea Utilizare activitate sau Utilizare resursă, faceți clic pe Stiluri detalii în meniul Format. Pentru a afișa câmpul Cost buget de referință în porțiunea foaie de pontaj a vizualizării, mutați câmpul Cost buget de referință în caseta Afișare câmpuri. Acum puteți revizui planul pentru costul bugetului. Dacă adăugați și câmpul Cost bugetar, puteți compara planul inițial cu informațiile despre costul bugetului planificat în prezent.

Exemplu    Lucru început în proiect cu două luni în urmă, când ați salvat pentru prima dată linia de referință a proiectului. Acum doriți să comparați câmpul cronologic Cost bugetar de referință cu câmpul cronologic actual de atribuire a costului bugetar. În vizualizarea Utilizare activitate, afișați atât coloanele Cost bugetar de referință, cât și Cost bugetar în porțiunea foaie de pontaj a vizualizării pentru a analiza varianța costurilor bugetului și a determina dacă vă ajustați sau trebuie să faceți ajustări.

Observații    Câmpul Cost bugetar de referință afișează informații pentru resurse de cost, dar nu și pentru resursele de lucru sau resursele materiale. Pentru a vedea informații de lucru clogic de referință a bugetului pentru lucrul sau resursele materiale care au fost atribuite activității rezumat de proiect, adăugați câmpul Lucru bugetar de referință în porțiunea foaie de pontaj din vizualizarea Utilizare activitate sau Utilizare resursă.

Pentru a salva un plan de referință, în meniul Instrumente, indicați spre Urmărire, apoi facețiclic pe Setare referință. Efectuați ajustările necesare în caseta de dialog, apoi faceți clic pe OK.

După ce salvați o linie de referință, puteți edita în continuare costul bugetului de referință. Totuși, valorile de referință editate nu provoacă recalcularea câmpurilor de cost ale bugetului de referință. Scopul salvării unei referințe este de a captura imediat un "instantaneu" al planului proiectului. Editarea valorilor de referință poate modifica integritatea informațiilor și poate duce la concluzii înșelătoare din analize de varianță.

Aveți nevoie de ajutor suplimentar?

Extindeți-vă competențele

Explorați instruirea >

Fiți primul care obține noile caracteristici

Alăturați-vă la Microsoft Insider >

Au fost utile aceste informații?

Cât de mulțumit sunteți de calitatea limbajului?
Ce v-a afectat experiența?

Vă mulțumim pentru feedback!

×