Comenzi rapide de la tastatură în OneNote

Comenzi rapide de la tastatură în OneNote

Simbolul Citiți cu voce tare, cu eticheta Conținut cititor de ecran. Acest subiect se referă la utilizarea unui cititor de ecran cu Office

Acest articol se adresează persoanelor cu deficiențe de vedere care utilizează un cititor de ecran cu produsele Office și face parte din setul de conținut Accesibilitate Office. Pentru mai mult ajutor general, consultați pagina de pornire Asistență Office.

Mulți utilizatori consideră că utilizarea unei tastaturi externe cu comenzi rapide de la tastatură pentru OneNote îi ajută să funcționeze mai eficient. Pentru utilizatorii cu probleme de mobilitate sau de vedere, comenzile rapide de la tastatură pot fi mai simple decât utilizarea ecranului tactil și reprezintă o alternativă esențială la folosirea unui mouse.

Note: 

 • Comenzile rapide din acest subiect se referă la aspectul tastaturii de tip SUA. Tastele altor tastaturi pot să nu corespundă exact acelora din tastatura de tip SUA.

 • Semnul plus (+) dintr-o comandă rapidă înseamnă că trebuie să apăsați mai multe taste în același timp.

 • Un semn virgulă (,) într-o comandă rapidă înseamnă că trebuie să apăsați mai multe taste în ordine.

Acest articol listează comenzile rapide de la tastatură pentru OneNote pentru Windows desktop.

Note: 

 • Pentru a găsi rapid o comandă rapidă în acest articol, puteți utiliza căutarea. Apăsați Ctrl + F, apoi tastați cuvintele de căutare.

În acest articol

Comenzi rapide utilizate frecvent

Pentru aceasta

Apăsați

Deschideți o fereastră nouă de OneNote.

Ctrl+M

Creați o Notă rapidă.

Ctrl+Shift+M

Tasta siglă Windows + alt + N

Andocarea ferestrei de OneNote.

Ctrl+Alt+D

Anularea acțiunii anterioare.

Ctrl+Z

Refaceți acțiunea anterioară, dacă este posibil.

Ctrl+Y

Selectează toate elementele de pe pagina curentă.

Ctrl+A

Pentru a extinde selecția, apăsați Ctrl + A din nou.

Decupează textul sau elementul selectat.

Ctrl+X

Copiază în Clipboard texul sau elementul selectat.

Ctrl+C

Lipiți conținutul clipboardului.

Ctrl+V

Deplasare la începutul liniei.

Pornire

Deplasare la sfârșitul liniei.

End

Deplasarea cu un cuvânt la stânga.

Ctrl+tasta săgeată la stânga

Deplasarea cu un cuvânt la dreapta.

Ctrl+tasta săgeată la dreapta

Ștergerea unui caracter la stânga.

Backspace

Ștergerea unui caracter la dreapta.

Delete

Șterge un cuvânt la stânga.

Ctrl+Backspace

Ștergerea unui cuvânt la dreapta.

Ctrl+Delete

Inserează un sfârșit de linie fără a începe un paragraf nou.

Shift+Enter

Verifică ortografia.

F7

Deschide lexiconul pentru cuvântul selectat în prezent

Shift+F7

Afișați meniul contextual pentru obiectul focalizat în prezent.

Shift+F10

Efectuați acțiunea sugerată pe bara de informații atunci când apare în partea de sus a unei pagini.

Ctrl+Shift+W

Redați înregistrarea audio selectată.

Ctrl+Alt+P

Opriți redarea înregistrării audio.

Ctrl+Alt+S

Treceți peste înregistrarea audio curentă cu 10 secunde.

Ctrl+Alt+Y

Treceți mai departe înregistrarea audio curentă cu 10 secunde.

Ctrl+Alt+U

Începutul paginii

Formatarea notelor

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Evidențiați textul selectat.

Ctrl + Alt + H

Inserarea unui hyperlink.

Ctrl+K

Copiați formatarea textului selectat (Descriptor de formate).

Ctrl+Shift+C

Lipiți formatarea la textul selectat (Descriptor de formate).

Ctrl+Shift+V

Deschide un hyperlink.

Introducere, când se află în textul hyperlinkului

Aplicați sau eliminați formatarea aldină.

Ctrl+B

Aplicați sau eliminați formatarea cursivă.

Ctrl+I

Aplicați sau eliminați formatarea subliniată.

Ctrl+U

Aplicați sau eliminați formatarea tăiat cu o linie.

Ctrl+cratimă (-)

Aplicați sau eliminați formatarea exponent.

Ctrl + Shift + semnul egal (=)

Aplicați sau eliminați formatarea indice.

Ctrl+semnul egal (=)

Aplicați sau eliminați formatarea listei cu marcatori.

Ctrl+punct (.)

Aplicați sau eliminați formatarea listei numerotate.

Ctrl + bară oblică (/)

Aplicați un stil Titlu 1 la nota curentă.

Ctrl+Alt+1

Aplicați un stil titlu 2 la nota curentă.

Ctrl+Alt+2

Aplicați un stil titlu 3 la nota curentă.

Ctrl+Alt+3

Aplicați un stil titlu 4 la nota curentă.

Ctrl+Alt+4

Aplicați un stil titlu 5 la nota curentă.

Ctrl+Alt+5

Aplicați un stil titlu 6 la nota curentă.

Ctrl+Alt+6

Elimină total formatarea aplicată textului selectat. (Aplicați stilul normal .)

Ctrl+Shift+N

Măriți indentarea paragrafului.

Alt+Shift+tasta săgeată la dreapta

Tasta Tab, când la începutul unei linii

Micșorează indentarea paragrafului.

Alt+Shift+tasta săgeată la stânga

Shift + Tab, când la începutul unei linii

Aliniați paragraful la stânga.

Ctrl+L

Aliniați paragraful la dreapta.

Ctrl+R

Măriți dimensiunea fontului textului selectat.

Ctrl + Shift + paranteză unghiulară dreaptă (>)

Micșorează dimensiunea fontului textului selectat.

Ctrl + Shift + paranteză unghiulară stânga (<)

Afișați sau ascundeți liniile de regulă de pe pagina curentă.

Ctrl+Shift+R

Începutul paginii

Inserarea elementelor într-o pagină

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Inserează un document sau un fișier pe pagina curentă.

ALT+N, F

Inserează un document sau un fișier ca imagine imprimată pe pagina curentă.

Alt+N, O

Afișați sau ascundeți imagini imprimate de documente pe pagina curentă (atunci când se execută OneNote în modul Contrast înalt).

Alt+Shift+P

Inserează o imagine dintr-un fișier.

Alt+N, P

Inserează o imagine dintr-un scaner dintr-o cameră.

Alt+N, S

Inserează o decupare de ecran.

Notă: Pictograma OneNote trebuie să fie activă în zona de notificare Windows a barei de activități.

Tasta siglă Windows+Shift+S

În OneNote 2007 și 2010, tasta siglă Windows + S

Inserează data curentă.

Alt+Shift+D

Inserează data și ora curente.

Alt+Shift+F

Inserează ora curentă.

Alt+Shift+T

Inserează un sfârșit de linie.

Shift+Enter

Pornește o ecuație matematică sau efectuează conversia textului selectat într-o ecuație matematică.

Alt + semnul egal (=)

Începutul paginii

Lucrul cu tabele

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Creați un tabel.

Tasta Tab, după ce tastați o linie nouă de text

Creează altă coloană într-un tabel cu un sigur rând.

Tasta Tab

Creează alt rând atunci când vă aflați la ultima celulă a unui tabel.

Enter

Notă: Apăsați pe Enter din nou pentru a termina tabelul.

Inserați un rând sub rândul curent.

Ctrl + Enter, când sunteți într-o celulă de tabel

Creează alt paragraf în aceeași celulă dintr-un tabel.

Alt+Enter

Creează o coloană în partea dreaptă a coloanei curente dintr-un tabel.

Ctrl+Alt+R

Creează o coloană în partea stângă a coloanei curente dintr-un tabel.

În OneNote 2010, Ctrl + Alt + E

Creați un rând deasupra celui curent dintr-un tabel.

Enter, când cursorul se află la începutul oricărui rând, cu excepția primului rând

Creați o celulă nouă.

Tasta Tab, când se află în ultima celulă a tabelului

Ștergeți rândul curent necompletat dintr-un tabel.

Ștergeți, apoi ștergeți din nou, când cursorul se află la începutul rândului

Începutul paginii

Selectarea textului și a obiectelor

Pentru aceasta

Apăsați

Selectează toate elementele de pe pagina curentă.

Ctrl+A

Pentru a extinde selecția, apăsați Ctrl + A din nou.

Selectează până la sfârșitul liniei.

Shift+End

Selectați întreaga linie.

Shift + tasta săgeată în jos, când cursorul este la începutul liniei

Se deplasează la titlul paginii și o selectează.

Ctrl+Shift+T

Anulați selectarea conturului sau paginii.

Esc

Mutați paragrafele selectate în sus.

Alt+Shift+săgeată în sus

Mutați în jos paragrafele selectate.

Alt+Shift+tasta săgeată în jos

Măriți indentarea paragrafului.

Alt+Shift+tasta săgeată la stânga

Micșorează indentarea paragrafului.

Alt+Shift+tasta săgeată la dreapta

Selectează paragraful curent și paragrafele subordonate ale acestuia.

Ctrl+Shift+cratimă (-)

Șterge nota sau obiectul selectate.

Ștergere

Deplasare la începutul liniei.

Pornire

Deplasare la sfârșitul liniei.

End

Se deplasează înapoi la ultima pagină vizitată.

Alt+tasta săgeată la stânga

Merge înainte la următoarea pagină vizitată.

Alt+tasta săgeată la dreapta

Începutul paginii

Etichetarea notelor

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Aplicați, marcați sau debifați eticheta de făcut .

Ctrl+1

Aplicați sau debifați eticheta importantă .

Ctrl+2

Aplicați sau debifați eticheta întrebării .

Ctrl+3

Aplicați sau debifați eticheta Memorare pentru mai târziu .

Ctrl+4

Aplicați sau debifați eticheta de definiție .

Ctrl+5

Aplică sau golește o etichetă particularizată.

Ctrl+6

Aplică sau golește o etichetă particularizată.

Ctrl+7

Aplică sau golește o etichetă particularizată.

Ctrl+8

Aplică sau golește o etichetă particularizată.

Ctrl+9

Elimină toate etichetele de note din notele selectate.

Ctrl+0

Începutul paginii

Utilizarea schițelor

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Afișați prin nivelul 1.

Alt+Shift+1

Extinde la nivel 2.

Alt+Shift+2

Extindeți la nivelul 3.

Alt+Shift+3

Extinde la nivel 4.

Alt+Shift+4

Extinde la nivel 5.

Alt+Shift+5

Extinde la nivel 6.

Alt+Shift+6

Extinde la nivel 7.

Alt+Shift+7

Extinde la nivel 8.

Alt+Shift+8

Extinde la nivel 9.

Alt+Shift+9

Extinde toate nivelurile.

Alt+Shift+0

Extindeți titlul selectat.

Alt + Shift + semnul egal (=)

Restrângeți titlul selectat.

Alt + Shift + cratimă (-)

Măriți indentarea cu un nivel.

Tasta Tab

Micșorează indentarea cu un nivel.

Shift+Tab

Extinde o schiță restrânsă.

Alt+Shift+semnul plus (+)

Restrânge o schiță extinsă.

Alt + Shift + semnul minus (-)

Începutul paginii

Specificarea setărilor de limbă

Notă: Pentru a modifica direcția de scriere pentru note, trebuie mai întâi să activați una sau mai multe limbi de la dreapta la stânga în instrumentul Preferințe de limbă Microsoft Office .

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Setează direcția de scriere de la stânga la dreapta.

Ctrl + Shift stânga

Setează direcția de scriere de la dreapta la stânga.

CTRL + SHIFT dreapta

Mărește indentarea cu un nivel în textul de la dreapta la stânga.

Tasta Tab

Micșorează indentarea cu un nivel în textul de la stânga la dreapta.

Shift+Tab

Începutul paginii

Lucrul cu pagini

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Activarea sau dezactivarea vizualizării pagină completă.

F11

Deschideți o fereastră nouă de OneNote.

Ctrl+M

Creați o Notă rapidă.

Ctrl+Shift+M

Extinde sau restrânge filele dintr-un grup de pagini.

Ctrl + Shift + asterisc (*)

Imprimă pagina curentă.

Ctrl+P

Adaugă o pagină nouă la sfârșitul secțiunii selectate.

Ctrl+N

Mărește lățimea barei cu file de pagini.

Ctrl + Shift + paranteză stânga ([)

Micșorează lățimea barei cu file de pagini.

Ctrl + Shift + paranteză dreapta (])

Creează o pagină nouă sub fila paginii curente, la același nivel.

Ctrl+Alt+N

Micșorează nivelul de indentare a etichetei filei paginii curente.

Ctrl + Alt + paranteză stânga ([)

Mărește nivelul de indentare a etichetei filei paginii curente.

Ctrl + Alt + paranteză dreaptă ([)

Creează o subpagină nouă sub pagina curentă.

Ctrl+Shift+Alt+N

Selectează toate elementele.

Ctrl+A

Pentru a extinde selecția, apăsați Ctrl + A din nou.

Selectează pagina curentă.

Ctrl+Shift+A

Dacă pagina selectată face parte dintr-un grup, apăsați Ctrl + A pentru a selecta toate paginile din grup.

Mută în sus fila de pagină selectată.

Alt+Shift+săgeată în sus

Mută în jos fila de pagină selectată.

Alt+Shift+tasta săgeată în jos

Vă deplasați la titlul paginii.

Ctrl+Shift+T

Trece la prima pagină din setul de file de pagini vizibile în prezent.

Alt+Page Up

Trece la ultima pagină din setul de file de pagini vizibile în mod curent.

Alt+Page Down

Defilează în sus în pagina curentă.

Page Up

Defilează în jos în pagina curentă.

Page Down

Defilează la marginea de sus a paginii curente.

Ctrl+Home

Defilează la marginea de jos a paginii curente.

Ctrl+End

Trece la paragraful următor.

Ctrl+tasta săgeată în jos

Trece la paragraful anterior.

Ctrl+tasta săgeată în sus

Mutați cursorul în sus în pagina curentă sau extindeți pagina în sus.

Ctrl+Alt+tasta săgeată în sus

Mutați cursorul în jos pe pagina curentă sau extindeți pagina în jos.

Ctrl+Alt+tasta săgeată în jos

Mutați cursorul la stânga în pagina curentă sau extindeți pagina la stânga.

Ctrl+Alt+tasta săgeată la stânga

Mutați cursorul direct în pagina curentă sau extindeți pagina la dreapta.

Ctrl+Alt+tasta săgeată la dreapta

Trece la containerul următor.

Alt+săgeată în jos

Trece la începutul liniei.

Home

Trece la sfârșitul liniei.

End

Accesați pagina anterioară vizitată.

Alt+tasta săgeată la stânga

Accesați pagina următoare vizitată, dacă este posibil.

Alt+tasta săgeată la dreapta

Măriți.

Alt + Ctrl + semnul plus (pe minitastatura numerică)

Alt + Ctrl + Shift + semnul plus (+)

Micșorați.

Alt + Ctrl + semnul minus (pe minitastatura numerică)

Alt + Ctrl + Shift + cratimă (-)

Sincronizați blocnotesul.

Notă: În timp ce OneNote rulează, notele sunt salvate automat atunci când le modificați. Nu este necesară salvarea manuală a notelor.

Ctrl+S

Începutul paginii

Lucrul cu blocnotesurile și secțiunile

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Deschideți OneNote.

Tasta siglă Windows + Shift + N

Deschide un blocnotes.

Ctrl+O

Deschide o secțiune.

Ctrl+Alt+Shift+O

Trimitere la OneNote instrument.

Tasta siglă Windows + N

Creează o secțiune nouă.

Ctrl+T

Trece la secțiunea următoare.

Ctrl+Tab

Trece la secțiunea anterioară.

Ctrl+Shift+tasta Tab

Trece la pagina următoare din secțiune.

Ctrl+Page Down

Trece la pagina anterioară din secțiune.

Ctrl+Page Up

Trece la prima pagină din secțiune.

Alt+Home

Trece la ultima pagină din secțiune.

Alt+End

Trece la prima pagină din setul de file de pagini vizibile în prezent.

Alt+Page Up

Trece la ultima pagină din setul de file de pagini vizibil în mod curent.

Alt+Page Down

Mută sau copiază pagina curentă.

Ctrl+Alt+M

Focalizează pe fila curentă a paginii.

Ctrl+Alt+G

Selectează fila paginii curente.

Ctrl+Shift+A

Focalizează pe fila curentă a secțiunii.

Ctrl+Shift+G

Mută secțiunea curentă.

Ctrl+Shift+G, apoi Shift+F10, M

Comută la alt blocnotes de pe Bara de navigare.

CTRL + G, utilizați tasta săgeată în jos sau în sus pentru a selecta un blocnotes, apoi apăsați pe Enter

Începutul paginii

Căutarea prin note

Pentru aceasta

Apăsați

Vă deplasați la caseta Căutare pentru a căuta în toate blocnotesurile.

Ctrl+E

În timpul căutării tuturor blocnotesurilor, examinează următorul rezultat.

Tasta săgeată în jos

În timp ce căutați în toate blocnotesurile, mergeți la rezultatul selectat și respingeți căutarea.

Enter

Modifică domeniul de căutare.

Ctrl + E, tasta Tab, bara de spațiu

Deschideți panoul Rezultate căutare .

Alt+O după căutare

Căutați în pagina curentă.

Ctrl+F

În timpul căutării în pagina curentă, mută la următorul rezultat.

Enter

F3

În timpul căutării în pagina curentă, mută la rezultatul anterior.

Shift+F3

Demiteți căutarea și reveniți la pagină.

Esc

Începutul paginii

Partajarea notelor

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Trimite paginile selectate într-un mesaj de e-mail.

Ctrl+Shift+E

Creați o activitate deOutlookastăzi din nota selectată.

Ctrl+Shift+1

Creați o activitate de mâineOutlook din nota selectată.

Ctrl+Shift+2

Creați o activitateOutlooksăptămână din nota selectată.

Ctrl+Shift+3

Creați o activitate săptămâna viitoareOutlook din nota selectată.

Ctrl+Shift+4

Creați o activitate fără datăOutlook din nota selectată.

Ctrl+Shift+5

Deschideți activitatea de Outlook selectată.

Ctrl+Shift+K

Marcați activitatea de Outlook selectată ca terminată.

Ctrl+Shift+9

Ștergeți activitatea de Outlook selectată.

Ctrl+Shift+0

Sincronizați modificările din blocnotesul partajat curent.

Shift+F9

Sincronizați modificările din toate blocnotesurile partajate.

F9

Marcați pagina curentă ca necitită.

Ctrl+Q

Începutul paginii

Protejarea notelor

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Blochează toate secțiunile protejate prin parolă.

Ctrl+Alt+L

Începutul paginii

Consultați și

Utilizarea unui cititor de ecran pentru a explora și a naviga în OneNote

Activități de bază cu utilizarea unui cititor de ecran cu OneNote

Acest articol listează comenzile rapide de la tastatură pentru OneNote pentru Windows 10.

Note: 

 • Dacă sunteți familiarizat cu comenzile rapide de la tastatură pe computerul Windows, majoritatea combinațiilor de taste funcționează și cu OneNote pentru Windows 10. Comenzile rapide listate în acest articol se aplică în mod specific aplicației OneNote pentru Windows 10.

 • Pentru a găsi rapid o comandă rapidă în acest articol, puteți utiliza căutarea. Apăsați Ctrl + F, apoi tastați cuvintele de căutare.

În acest articol

Comenzi rapide utilizate frecvent

Acest tabel afișează comenzile rapide utilizate cel mai frecvent în OneNote pentru Windows 10.

Pentru aceasta

Apăsați

Plasați focalizarea pe secțiunea curentă.

Ctrl+Shift+G

Deschideți meniul contextual.

Shift+F10

Adaugă o pagină nouă la sfârșitul secțiunii selectate.

Ctrl+N

Deschide un blocnotes.

Ctrl+O

Comutați la alt blocnotes de pe bara de Navigare .

Ctrl+ G, apoi apăsați tasta săgeată în jos sau în sus pentru a selecta un alt blocnotes, apoi apăsați pe Enter

Creează o secțiune nouă.

Ctrl+T

Creați o pagină nouă sub fila paginii curente, la același nivel.

Ctrl+Alt+N

Creați o subpagină nouă sub pagina curentă.

Ctrl+Alt+Shift+N

Activarea sau dezactivarea vizualizării pagină completă.

F11

Plasați focalizarea pe fila paginii curente.

Ctrl+Alt+G

Mută sau copiază pagina curentă.

Ctrl+Alt+M

Selectează pagina curentă.

Ctrl+Shift+A

Salt la și selectați titlul paginii.

Ctrl+Shift+T

Deschideți o casetă de căutare pentru a căuta în toate blocnotesurile deschise în prezent.

Ctrl+E

Începutul paginii

Navigarea în OneNote pentru Windows 10 numai cu tastatura

Tabelul de mai jos listează comenzile rapide pe care le puteți utiliza pentru a naviga în OneNote pentru Windows 10.

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Săriți între bara de tabulatori, panoul de navigare și pânza de pagină.

F6

Vă deplasați la panglică dintr-o filă.

Tasta săgeată în jos

Vă deplasați între filele din panglică sau între opțiunile de pe o panglică.

Tasta săgeată la stânga sau la dreapta

Efectuați comanda panglică selectată curent.

Enter

Vă deplasați între elementele din bara de meniu principală.

Tasta Tab sau Shift+Tab

Deschideți panglica.

Alt

Deschideți fila pornire din panglică.

Alt+H

Deschideți fila Inserare panglică.

Alt+N

Deschideți fila Desenare din panglică.

Alt+D

Deschideți fila Vizualizare din panglică.

Alt+W

Începutul paginii

Tastarea și editarea notelor

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Deschideți o fereastră nouă de OneNote.

Ctrl+M

Anulează ultima acțiune.

Ctrl+Z

Reface ultima acțiune.

Ctrl+Y

Selectează toate elementele de pe pagina curentă.

Ctrl+A

Pentru a extinde selecția, apăsați Ctrl + A din nou.

Decupați textul sau elementul selectat în Clipboard.

Ctrl+X

Copiază în Clipboard texul sau elementul selectat.

Ctrl+C

Lipiți conținutul clipboardului.

Ctrl+V

Deplasare la începutul liniei.

Pornire

Deplasare la sfârșitul liniei.

End

Deplasarea cu un cuvânt la stânga.

Ctrl+tasta săgeată la stânga

Deplasarea cu un cuvânt la dreapta.

Ctrl+tasta săgeată la dreapta

Ștergerea unui caracter la stânga.

Backspace

Ștergerea unui caracter la dreapta.

Delete

Șterge un cuvânt la stânga.

Ctrl+Backspace

Ștergerea unui cuvânt la dreapta.

Ctrl+Delete

Inserează un sfârșit de linie fără a începe un paragraf nou.

Shift+Enter

Deschideți meniul contextual pentru obiectul în focalizare.

Shift+F10

Tasta meniu

Efectuați acțiunea sugerată pe bara de informații dacă aceasta apare în partea de sus a unei pagini.

Ctrl+Shift+W

Inserați numele autorului și ultima marcă de timp modificată.

Ctrl+Shift+M

Începutul paginii

Formatarea notelor

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Evidențiați textul selectat.

Ctrl+Shift+H

Ctrl + Alt + H

Inserarea unui hyperlink.

Ctrl+K

Copiați formatarea textului selectat (Descriptor de formate).

Ctrl+Shift+C

Lipiți formatarea la textul selectat (Descriptor de formate).

Ctrl+Shift+V

Deschide un hyperlink.

Introducere, când se află în textul hyperlinkului

Aplicați sau eliminați formatarea aldină.

Ctrl+B

Aplicați sau eliminați formatarea cursivă.

Ctrl+I

Aplicați sau eliminați formatarea subliniată.

Ctrl+U

Aplicați sau eliminați formatarea tăiat cu o linie.

Ctrl+cratimă (-)

Aplicați sau eliminați formatarea exponent.

Ctrl + Shift + semnul egal (=)

Aplicați sau eliminați formatarea indice.

Ctrl+semnul egal (=)

Aplicați sau eliminați formatarea listei cu marcatori.

Ctrl+punct (.)

Aplicați sau eliminați formatarea listei numerotate.

Ctrl + bară oblică (/)

Aplicați un stil Titlu 1 la nota curentă.

Ctrl+Alt+1

Aplicați un stil titlu 2 la nota curentă.

Ctrl+Alt+2

Aplicați un stil titlu 3 la nota curentă.

Ctrl+Alt+3

Aplicați un stil titlu 4 la nota curentă.

Ctrl+Alt+4

Aplicați un stil titlu 5 la nota curentă.

Ctrl+Alt+5

Aplicați un stil titlu 6 la nota curentă.

Ctrl+Alt+6

Elimină total formatarea aplicată textului selectat. (Aplicați stilul normal .)

Ctrl+Shift+N

Măriți indentarea paragrafului.

Alt+Shift+tasta săgeată la dreapta

Tasta Tab, când la începutul unei linii

Micșorează indentarea paragrafului.

Alt+Shift+tasta săgeată la stânga

Shift + Tab, când la începutul unei linii

Aliniază la dreapta paragraful selectat.

Ctrl+R

Aliniază la stânga paragraful selectat.

Ctrl+L

Măriți dimensiunea fontului textului selectat.

Ctrl + Shift + paranteză unghiulară dreaptă (>)

Micșorează dimensiunea fontului textului selectat.

Ctrl + Shift + paranteză unghiulară stânga (<)

Afișați sau ascundeți liniile de regulă de pe pagina curentă.

Ctrl+Shift+R

Începutul paginii

Adaugă elemente la o pagină

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Copiați o decupare de ecran în Clipboard (necesită actualizarea Windows 10 Creators).

Tasta siglă Windows+Shift+S

Inserează data curentă.

Alt+Shift+D

Inserează data și ora curente.

Alt+Shift+F

Inserează ora curentă.

Alt+Shift+T

Inserează un sfârșit de linie.

Shift+Enter

Porniți o ecuație matematică sau efectuați conversia textului selectat într-o ecuație matematică.

Alt + semnul egal (=)

Începutul paginii

Lucrul cu tabele

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Creați un tabel.

Tasta Tab, după ce tastați o linie nouă de text

Creează altă coloană într-un tabel cu un sigur rând.

Tasta Tab

Creează alt rând atunci când vă aflați la ultima celulă a unui tabel.

Enter

Notă: Apăsați pe Enter din nou pentru a termina tabelul.

Inserați un rând sub rândul curent.

Ctrl + Enter, când sunteți într-o celulă de tabel

Creează alt paragraf în aceeași celulă dintr-un tabel.

Alt+Enter

Creează o coloană în partea dreaptă a coloanei curente dintr-un tabel.

Ctrl+Alt+R

Creați un rând deasupra celui curent dintr-un tabel.

Enter, când cursorul se află la începutul oricărui rând, cu excepția primului rând

Creați o celulă nouă.

Tasta Tab, când se află în ultima celulă a tabelului

Ștergeți rândul curent necompletat dintr-un tabel.

Ștergeți, apoi ștergeți din nou, când cursorul se află la începutul rândului

Începutul paginii

Selectarea notelor și a obiectelor

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Selectează toate elementele de pe pagina curentă.

Ctrl+A

Pentru a extinde selecția, apăsați Ctrl + A din nou.

Selectează până la sfârșitul liniei.

Shift+End

Salt la și selectați titlul paginii.

Ctrl+Shift+T

Anulați selecția de schiță sau de pagină.

Esc

Mută în sus paragrafele curente sau selectate.

Alt+Shift+săgeată în sus

Mutați în jos paragrafele curente sau selectate.

Alt+Shift+tasta săgeată în jos

Măriți indentarea paragrafului.

Alt+Shift+tasta săgeată la dreapta

Micșorează indentarea paragrafului.

Alt+Shift+tasta săgeată la stânga

Selectează paragraful curent și paragrafele subordonate ale acestuia.

Ctrl+Shift+cratimă (-)

Șterge nota sau obiectul selectate.

Ștergere

Deplasare la începutul liniei.

Pornire

Deplasare la sfârșitul liniei.

End

Vă deplasați la pagina anterioară vizitată.

Alt+tasta săgeată la stânga

Vă deplasați la pagina următoare vizitată, dacă este posibil.

Alt+tasta săgeată la dreapta

Creați o înregistrare audio nouă.

Ctrl+Alt+A

Redați înregistrarea audio selectată.

Ctrl+Alt+P

Opriți redarea înregistrării audio.

Ctrl+Alt+S

Treceți peste înregistrarea audio curentă cu 10 secunde.

Ctrl+Alt+Y

Treceți peste înregistrarea audio curentă cu 5 minute.

Ctrl+Alt+T

Treceți mai departe înregistrarea audio curentă cu 10 secunde.

Ctrl+Alt+U

Ignorați înregistrarea audio curentă înainte cu 5 minute.

Ctrl+Alt+I

Începutul paginii

Etichetarea notelor

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Aplicați, marcați sau debifați eticheta de făcut .

Ctrl+1

Aplicați sau debifați eticheta importantă .

Ctrl+2

Aplicați sau debifați eticheta întrebării .

Ctrl+3

Aplicați sau debifați eticheta Memorare pentru mai târziu .

Ctrl+4

Aplicați sau debifați eticheta de definiție .

Ctrl+5

Aplicați sau debifați eticheta Evidențiere .

Ctrl+6

Aplicați sau debifați eticheta de contact .

Ctrl+7

Aplicați sau debifați eticheta adresă .

Ctrl+8

Aplicați sau debifați eticheta numărul de telefon .

Ctrl+9

Elimină toate etichetele de note din notele selectate.

Ctrl+0

Începutul paginii

Utilizarea schițelor

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Afișați prin nivelul 1.

Alt+Shift+1

Extinde la nivel 2.

Alt+Shift+2

Extindeți la nivelul 3.

Alt+Shift+3

Extinde la nivel 4.

Alt+Shift+4

Extinde la nivel 5.

Alt+Shift+5

Extinde la nivel 6.

Alt+Shift+6

Extinde la nivel 7.

Alt+Shift+7

Extinde la nivel 8.

Alt+Shift+8

Extinde la nivel 9.

Alt+Shift+9

Extinde toate nivelurile.

Alt+Shift+0

Măriți indentarea cu un nivel.

Tasta Tab

Micșorează indentarea cu un nivel.

Shift+Tab

Extinde o schiță restrânsă.

Alt+Shift+semnul plus (+)

Restrânge o schiță extinsă.

Alt+Shift+semnul minus (–)

Începutul paginii

Specificarea setărilor de limbă

Notă: Pentru a modifica direcția de scriere din note, trebuie mai întâi să activați una sau mai multe limbi de la dreapta la stânga în instrumentul Preferințe de limbă Microsoft Office .

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Setați direcția de scriere de la stânga la dreapta.

Ctrl + Shift stânga

Setați direcția de scriere de la dreapta la stânga.

CTRL + SHIFT dreapta

Mărește indentarea cu un nivel în textul de la dreapta la stânga.

Tasta Tab

Micșorează indentarea cu un nivel în textul de la stânga la dreapta.

Shift+Tab

Începutul paginii

Lucrul cu pagini

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Activarea sau dezactivarea vizualizării pagină completă.

F11

Deschideți o fereastră nouă de OneNote.

Ctrl+M

Extinde sau restrânge filele dintr-un grup de pagini.

Ctrl + Shift + asterisc (*)

Comutați vizualizarea Verificator de accesibilitate .

Ctrl+Shift+F

Imprimă pagina curentă.

Ctrl+P

Adaugă o pagină nouă la sfârșitul secțiunii selectate.

Ctrl+N

Mărește lățimea barei cu file de pagini.

Ctrl + Shift + paranteză stânga ([)

Micșorează lățimea barei cu file de pagini.

Ctrl + Shift + paranteză dreapta (])

Creați o pagină nouă la același nivel, sub fila pagină curentă.

Ctrl+Alt+N

Creați o subpagină nouă sub pagina curentă.

Ctrl+Alt+Shift+N

Selectează toate elementele.

Ctrl+A

Pentru a extinde selecția, apăsați Ctrl + A din nou.

Selectează pagina curentă.

Ctrl+Alt+G

Mută în sus fila de pagină selectată.

Alt+Shift+săgeată în sus

Mută în jos fila de pagină selectată.

Alt+Shift+tasta săgeată în jos

Mutați cursorul la titlul paginii.

Ctrl+Shift+T

Defilați în sus în pagina curentă.

Page Up

Defilați în jos în pagina curentă.

Page Down

Defilează la marginea de sus a paginii curente.

Ctrl+Home

Defilează la marginea de jos a paginii curente.

Ctrl+End

Trece la paragraful următor.

Ctrl+tasta săgeată în jos

Trece la paragraful anterior.

Ctrl+tasta săgeată în sus

Trece la containerul următor.

Alt+săgeată în jos

Trece la începutul liniei.

Home

Trece la sfârșitul liniei.

End

Reveniți la ultima pagină vizitată.

Alt+tasta săgeată la stânga

Salt înainte la următoarea pagină vizitată.

Alt+tasta săgeată la dreapta

Măriți.

Ctrl + Alt + semnul plus (+ pe tastatura numerică)

Ctrl + Alt + Shift + semnul plus (+)

Micșorați.

Ctrl + Alt + semnul minus (-pe tastatura numerică)

Ctrl + Alt + Shift + cratimă (-)

Sincronizați blocnotesul.

Notă: În timp ce OneNote rulează, notele sunt salvate automat atunci când le modificați. Nu este necesară salvarea manuală a notelor.

Ctrl+S

Începutul paginii

Lucrul cu blocnotesurile și secțiunile

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Deschide un blocnotes.

Ctrl+O

Creează o secțiune nouă.

Ctrl+T

Trece la secțiunea următoare.

Ctrl+Tab

Trece la secțiunea anterioară.

Ctrl+Shift+tasta Tab

Trece la pagina următoare din secțiune.

Ctrl+Page Down

Trece la pagina anterioară din secțiune.

Ctrl+Page Up

Trece la prima pagină din secțiune.

Alt+Home

Trece la ultima pagină din secțiune.

Alt+End

Mută sau copiază pagina curentă.

Ctrl+Alt+M

Focalizează pe fila curentă a paginii.

Ctrl+Alt+G

Focalizează pe fila curentă a secțiunii.

Ctrl+Shift+G

Comutați la alt blocnotes de pe bara de Navigare .

Ctrl+ G, apoi apăsați tasta săgeată în jos sau în sus pentru a selecta un alt blocnotes, apoi apăsați pe Enter

Deschideți meniul contextual pentru secțiunea curentă.

Ctrl+Shift+G, Shift+F10

Începutul paginii

Căutarea notelor

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Deschideți o casetă de căutare pentru a căuta în toate blocnotesurile deschise în prezent.

Ctrl+E sau Ctrl+F

În timpul căutării tuturor blocnotesurilor, examinează următorul rezultat.

Tasta săgeată în jos

În timp ce căutați în toate blocnotesurile, mergeți la rezultatul selectat.

Enter

Modifică domeniul de căutare.

Ctrl + E, tasta Tab, tasta Tab, săgeată în jos

Demiteți căutarea și reveniți la pagină.

Esc

Începutul paginii

Partajarea notelor

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Deschideți panoul Partajare .

Ctrl+Shift+E

Sincronizați blocnotesul curent.

Ctrl+S

Shift+F9

Sincronizați toate blocnotesurile.

F9

Marcați pagina curentă ca citită sau necitită.

Ctrl+Q

Începutul paginii

Protejarea notelor

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Blochează toate secțiunile protejate prin parolă.

Ctrl+Alt+L

Începutul paginii

Consultați și

Utilizarea unui cititor de ecran pentru a explora și a naviga în OneNote

Activități de bază cu utilizarea unui cititor de ecran cu OneNote

Acest articol listează comenzile rapide de la tastatură pentru OneNote pentru Mac.

Note: 

 • Setările din unele versiuni ale macOS și unele aplicații utilitare pot intra în conflict cu comenzile rapide de la tastatură și cu operațiunile cheie funcționale în Office pentru Mac. Pentru informații despre modificarea atribuirii cheii pentru o comandă rapidă de la tastatură, consultați Ajutor pentru Mac pentru versiunea de macOS, aplicația de utilitate sau consultați conflicte de comenzi rapide.

 • Dacă nu găsiți o comandă rapidă de la tastatură aici care să răspundă nevoilor dvs., puteți să creați o comandă rapidă de la tastatură particularizată. Pentru instrucțiuni, accesați crearea unei comenzi rapide de la tastatură particularizate pentru Office pentru Mac.

 • Multe dintre comenzile rapide care utilizează tasta CTRL pe o tastatură Windows funcționează, de asemenea, cu cheia de control în OneNote pentru Mac. Cu toate acestea, nu toate.

 • Pentru a găsi rapid o comandă rapidă în acest articol, puteți utiliza căutarea. Apăsați Command + F, apoi tastați cuvintele de căutare.

Pentru o experiență optimă folosind tastatura cu panglica, activați tastatura pentru a accesa toate controalele.

 1. Pentru a deschide preferințele de sistem, apăsați COMANDĂ + bara de spațiu, tastați Preferințe de sistemși apăsați pe Return.

 2. Pentru a merge la setările tastaturii, tastați tastatură și apăsați pe Return.

 3. În fila comenzi rapide , apăsați control + F7 pentru a modifica setarea completă de acces la tastatură din casetele text și din liste numai la toate controalele.

În acest articol

Comenzi rapide utilizate frecvent

Acest tabel listează comenzile rapide utilizate cel mai frecvent în OneNote pentru Mac.

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Creați o pagină nouă.

COMANDĂ + N

Anularea acțiunii anterioare.

COMANDĂ + Z

Refaceți acțiunea anterioară, dacă este posibil.

COMANDĂ + Y

Decupați conținutul selectat în Clipboard.

COMANDĂ + X

Copiați conținutul selectat în Clipboard.

COMANDĂ + C

Lipește conținutul din Clipboard.

COMANDĂ + V

Deschide un blocnotes.

COMANDĂ + O

Introduceți modul ecran complet.

COMANDĂ + control + F

Închideți blocnotesul curent.

COMANDĂ + Shift + W

Sincronizați acest blocnotes.

COMANDĂ + S

Sincronizați toate blocnotesurile.

COMANDĂ + SHIFT + S

Selectează toate elementele de pe pagina curentă.

COMANDĂ + A

Pentru a extinde domeniul de selecție, apăsați COMANDĂ + A din nou.

Selectați titlul paginii.

COMANDĂ + Shift + T

Măriți indentarea paragrafului.

Tasta Tab, când la sfârșitul unei linii

COMANDĂ + paranteză dreapta (])

Micșorează indentarea paragrafului.

Shift + Tab, când la sfârșitul unei linii

COMANDĂ + paranteză stânga ([)

Măriți.

COMANDĂ + semnul plus (+)

Micșorați.

COMANDĂ + semnul minus (-)

Reinițializați mărirea măririi.

COMANDĂ + 0

Restrânge o schiță extinsă.

Control + Shift + semnul plus (+)

Extinde o schiță restrânsă.

Control + Shift + semnul minus (-)

Deschideți linkul selectat.

Shift+Return

Copiați formatarea selectată.

COMANDĂ + Option + C

Lipiți formatarea copiată.

COMANDĂ + Option + V

Găsiți textul de pe pagină.

COMANDĂ + F

Găsiți text în toate blocnotesurile deschise.

COMANDĂ + Option + F

Începeți dictarea.

FN, FN

Începutul paginii

Navigarea în pagini

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Deplasarea cu un cuvânt la stânga.

Option + tasta săgeată la stânga

Deplasarea cu un cuvânt la dreapta.

Option + tasta săgeată la dreapta

Deplasare la începutul liniei.

COMANDĂ + tasta săgeată la stânga

Deplasare la sfârșitul liniei.

COMANDĂ + tasta săgeată la dreapta

Deplasarea cu un paragraf mai sus.

COMANDĂ + tasta săgeată în sus

Option+săgeată în sus

Deplasarea cu un paragraf mai jos.

COMANDĂ + tasta săgeată în jos

Option+săgeată în jos

Defilează în sus în pagina curentă.

Page Up

Defilează în jos în pagina curentă.

Page Down

Salt în partea de sus a paginii curente.

Command + tasta săgeată în sus

Mergeți în partea de jos a paginii curente.

Command + tasta săgeată în jos

Mutați cursorul în sus în pagina curentă sau extindeți pagina în sus.

COMANDĂ + Option + tasta săgeată în sus

Mutați cursorul în jos pe pagina curentă sau extindeți pagina în jos.

COMANDĂ + Option + tasta săgeată în jos

Mutați cursorul la stânga în pagina curentă sau extindeți pagina la stânga.

COMANDĂ + Option + tasta săgeată la stânga

Mutați cursorul direct în pagina curentă sau extindeți pagina la dreapta.

COMANDĂ + Option + tasta săgeată la dreapta

Începutul paginii

Editarea textului și a graficelor

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Decupați conținutul selectat în Clipboard.

COMANDĂ + X

Copiați conținutul selectat în Clipboard.

COMANDĂ + C

Lipește conținutul din Clipboard.

COMANDĂ + V

Copiați formatarea selectată.

COMANDĂ + Option + C

Lipiți formatarea copiată.

COMANDĂ + Option + V

Începeți să creați o listă cu marcatori.

Asterisc (*), bara de spațiu

Notă: Pentru a insera un singur marcator în text, apăsați Option + 8

Începeți să creați o listă numerotată.

Tastați 1. și apăsați bara de spațiu

COMANDĂ + bară oblică (/)

Promovarea (indentarea) elementului de listă selectat.

COMANDĂ + paranteză dreapta (])

Retrogradarea (outdent) a elementului de listă selectat.

COMANDĂ + paranteză stânga ([)

Aplicați formatarea exponent.

COMANDĂ + Shift + Option + semnul egal (=)

Aplicați formatarea de indice.

COMANDĂ + Option + semnul egal (=)

Inserează un sfârșit de linie.

Shift+Return

Inserează data curentă.

COMANDĂ + D

Inserează data și ora curente.

COMANDĂ + SHIFT + D

Inserați ecuații (sau efectuați conversia textului selectat într-o ecuație matematică).

Control + semnul egal (=)

Căutați textul selectat utilizând panoul de activități Căutare inteligentă .

COMANDĂ + control + Option + L

Inserează emoji.

COMANDĂ + control + bara de spațiu

Ștergeți caracterul din partea stângă a cursorului.

Ștergere

Ștergeți caracterul din partea dreaptă a cursorului.

FN + Delete

Ștergeți cuvântul din partea stângă a cursorului.

Opțiunea + Ștergere

Ștergeți cuvântul din partea dreaptă a cursorului.

FN + Option + Delete

Option + del

Mutați în sus paragrafele selectate.

COMANDĂ + Shift + tasta săgeată în sus

Mutați în jos paragrafele selectate.

COMANDĂ + Shift + tasta săgeată în jos

Micșorează indentarea paragrafului.

COMANDĂ + Shift + tasta săgeată la stânga

Mutați imaginea sau obiectul selectat în sus.

COMANDĂ + Option + tasta săgeată în sus

Mutați imaginea sau obiectul selectat în jos.

COMANDĂ + Option + tasta săgeată în jos

Începutul paginii

Lucrul cu tabele

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Creați un tabel.

Tasta Tab, după ce tastați o linie nouă de text

Creează altă coloană într-un tabel cu un sigur rând.

Tasta Tab

Creați un alt rând de tabel.

Întoarceți-vă la celula de sfârșit a unui tabel.

Notă: Apăsați din nou pe revenire pentru a termina tabelul.

Creați o coloană de tabel în partea dreaptă a coloanei curente.

COMANDĂ + Option + R

Creați o coloană de tabel în partea stângă a coloanei curente.

COMANDĂ + Option + E

Creați un rând de tabel sub rândul curent.

COMANDĂ + retur

Creați un alt paragraf în aceeași celulă.

Opțiune + retur

Începutul paginii

Lucrul cu blocnotesurile și secțiunile

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Comutați între secțiuni într-un blocnotes.

COMANDĂ + Shift + acoladă de deschidere ({) sau acoladă de închidere (})

Comutați între pagini într-o secțiune.

 1. Începeți cu cursorul într-o pagină.

 2. Apăsați COMANDĂ + control + G pentru a muta focalizarea la lista de pagini.

 3. Apăsați tasta săgeată în sus sau în jos pentru a selecta pagina anterioară sau următoare din secțiune sau COMANDĂ + Page Up sau Page Down.

Deschideți alte blocnotesuri sau creați altele noi.

COMANDĂ + O

Vizualizați lista blocnotesurilor deschise.

Control+G

Creați o nouă pagină de blocnotes.

COMANDĂ + N

Deschideți preferințele de aplicație OneNote.

COMANDĂ + virgulă (,)

Mutați pagina în altă locație.

COMANDĂ + Shift + M

Copiați pagina în altă locație.

COMANDĂ + Shift + C

Mutați sau copiați din nou pagina la ultima secțiune selectată.

COMANDĂ + opțiune + T

Introduceți modul ecran complet.

COMANDĂ + control + F

Sincronizați acest blocnotes.

COMANDĂ + S

Sincronizați toate blocnotesurile.

COMANDĂ + SHIFT + S

Mutați focalizarea tastaturii la lista de pagini.

COMANDĂ + control + G

Mutați focalizarea tastaturii la lista de secțiuni.

Control+Shift+G

Începutul paginii

Consultați și

Utilizarea unui cititor de ecran pentru a explora și a naviga în OneNote

Activități de bază cu utilizarea unui cititor de ecran cu OneNote

Acest articol listează comenzile rapide de la tastatură pentru OneNote pentru web.

Note: 

 • Pentru a găsi rapid o comandă rapidă în acest articol, puteți utiliza căutarea. Apăsați Ctrl + F, apoi tastați cuvintele de căutare.

 • Atunci când utilizați OneNote pentru web, vă recomandăm să utilizați Microsoft Edge ca browser web. Deoarece OneNote pentru web rulează în browserul web, comenzile rapide de la tastatură diferă de cele din Programul desktop. De exemplu, veți utiliza Ctrl+F6 în loc de F6 pentru a accesa sau a părăsi comenzile. De asemenea, comenzile rapide comune, cum ar fi F1 (ajutor) și Ctrl + O (deschidere) se aplică la browserul web, nu OneNote pentru web.

 • Dacă utilizați Naratorul cu Windows 10 Fall Creators Update, trebuie să dezactivați modul de scanare pentru a edita documente, foi de calcul sau prezentări cu Office pentru web. Pentru mai multe informații, consultați Dezactivarea modului virtual sau de navigare în cititoarele de ecran în Windows 10 Fall Creators Update.

În acest articol

Navigarea în panglică și panouri în vizualizarea citire

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Salt de la navigarea în blocnotes la câmpurile de browser.

Shift+F6

Deplasarea între comenzile din panglică.

Tasta Tab

Efectuați comanda panglică selectată curent.

Enter

Defilați în sus sau în jos pe o pagină.

Page Up sau Page Down

Pagină înainte prin blocnotes (în Internet Explorer).

Ctrl+Page Down

Pagină înapoi prin blocnotes (în Internet Explorer).

Ctrl+Page Up

Salt la prima pagină dintr-o secțiune.

Alt+Page Up

Salt la ultima pagină dintr-o secțiune.

Alt+Page Down

Extinderea secțiunii selectate.

Enter, când sunteți în secțiunea

Începutul paginii

Navigarea în panglică și panouri în vizualizarea editare

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Deschideți o anumită pagină.

Ctrl + F6 până când ajungeți la lista de pagini, apoi apăsați tasta Tab pentru a pune focalizarea pe pagini diferite. Apăsați Enter pentru a selecta o pagină.

Activarea unei alte file din panglică.

Ctrl + F6 până când ajungeți la panglică, apoi apăsați tasta Tab pentru a vă deplasa între filele din panglică și apăsați pe Enter pentru a selecta.

Deplasarea între comenzile din panglică.

Tasta Tab, când sunteți într-o panglică

Activarea comenzii selectate din panglică.

Enter

Pagină înainte prin blocnotes, în Internet Explorer.

Ctrl+Page Down

Pagină înapoi prin blocnotes, în Internet Explorer.

Ctrl+Page Up

Salt la prima pagină dintr-o secțiune.

Alt+Page Up

Salt la ultima pagină dintr-o secțiune.

Alt+Page Down

Mutați pagina curentă în sus sau în jos.

Alt + Shift + up

Tasta săgeată în jos

Începutul paginii

Navigarea în pagini

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Mutați cursorul din zona de titlu la corpul paginii.

Tasta Tab

Enter

Mutați cursorul cu un cuvânt la dreapta.

Ctrl+tasta săgeată la dreapta

Mutați cursorul cu un cuvânt la stânga.

Ctrl+tasta săgeată la stânga

Deplasarea cursorului în sus cu un paragraf.

Ctrl+tasta săgeată în sus

Mutați cursorul în jos cu un paragraf.

Ctrl+tasta săgeată în jos

Mutați cursorul la începutul liniei.

Pornire

Mutați cursorul la sfârșitul liniei.

End

Mutați cursorul la începutul corpului paginii.

Ctrl+Home

Mutați cursorul la sfârșitul paginii.

Ctrl+End

Mutați cursorul în zona de titlu.

Page Up sau Ctrl + A, Ctrl + A, tasta Tab până când se selectează titlul

Începutul paginii

Selectarea textului și a reprezentărilor grafice

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Selectați text.

Shift+tastele săgeată

Selectați cuvântul la dreapta.

Ctrl + Shift + tasta săgeată la dreapta

Selectați cuvântul la stânga.

Ctrl + Shift + tasta săgeată la stânga

Selectați din poziția curentă până la începutul paragrafului.

Shift+Home

Selectați din poziția curentă până la sfârșitul paragrafului.

Shift+End

Selectați din poziția curentă până la începutul conturului.

Shift+Ctrl+Home

Selectați din poziția curentă până la sfârșitul conturului.

Shift+Ctrl+End

Extindeți selecția.

Ctrl + a pentru a extinde selecția la întregul paragraf, schiță și pagină.

Începutul paginii

Editarea conținutului

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Decupați conținutul selectat în Clipboard.

Ctrl+X

Copiați conținutul selectat în Clipboard.

Ctrl+C

Lipiți conținutul clipboardului.

Ctrl+V

Inserarea unui hyperlink.

Ctrl+K

Anularea acțiunii anterioare.

Ctrl+Z

Refaceți acțiunea anterioară, dacă este posibil.

Ctrl+Y

Vă deplasați la următorul cuvânt ortografiat greșit.

Alt+F7

Creați o schiță nouă.

Ctrl+Shift+F

Deplasarea de la o schiță la alta.

Ctrl + A, Ctrl + A, tasta Tab

Sincronizați blocnotesul.

Notă: În timp ce OneNote pentru web este în curs de rulare, notele se salvează automat de câte ori le modificați. Nu este necesară salvarea manuală a notelor.

Ctrl+S

Începutul paginii

Lucrul cu tabele

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Creați o celulă nouă.

Tasta Tab, când se află în ultima celulă a tabelului

Inserați un rând sub rândul curent.

Ctrl + Enter, când sunteți într-o celulă de tabel

Notă: Când se selectează o celulă, o coloană sau un rând, alinierea se aplică la conținutul celulelor selectate. Când se selectează un tabel, alinierea se aplică la tabel, dar nu afectează alinierea din celule.

Începutul paginii

Formatarea textului

Pentru aceasta

Apăsați

Aplică formatarea aldină.

Ctrl+B

Aplicați formatarea cursivă.

Ctrl+I

Aplică formatarea subliniată.

Ctrl+U

Creați o listă cu marcatori.

Ctrl+punct (.)

Creați o listă numerotată.

Ctrl + bară oblică (/)

Ctrl+Shift+O

Aliniați paragraful la stânga.

Ctrl+L

Aliniați paragraful la dreapta.

Ctrl+R

Centrați paragraful.

Ctrl+E

Măriți indentarea paragrafului.

Alt+Shift+tasta săgeată la dreapta

Micșorează indentarea paragrafului.

Alt+Shift+tasta săgeată la stânga

Începutul paginii

Etichetarea notelor

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Aplicați, marcați sau debifați eticheta de făcut .

Ctrl+1

Aplicați sau debifați eticheta importantă .

Ctrl+2

Aplicați sau debifați eticheta întrebării .

Ctrl+3

Aplicați sau debifați eticheta Memorare pentru mai târziu .

Ctrl+4

Aplicați sau debifați eticheta de definiție .

Ctrl+5

Aplicați sau debifați eticheta Evidențiere .

Ctrl+6

Aplicați sau debifați eticheta de contact .

Ctrl+7

Aplicați sau debifați eticheta adresă .

Ctrl+8

Aplicați sau debifați eticheta numărul de telefon .

Ctrl+9

Elimină toate etichetele de note din notele selectate.

Ctrl+0

Începutul paginii

Consultați și

Utilizarea unui cititor de ecran pentru a explora și a naviga în OneNote

Activități de bază cu utilizarea unui cititor de ecran cu OneNote

Asistență tehnică pentru persoanele cu dizabilități

Microsoft dorește să ofere cea mai bună experiență posibilă pentru toți clienții noștri. Dacă aveți o dizabilitate sau aveți întrebări legate de accesibilitate, contactați biroul Microsoft destinat persoanelor cu dizabilități (Disability Answer Desk) pentru asistență tehnică. Echipa de suport de la Disability Answer Desk este instruită în utilizarea multor tehnologii de asistare populare și poate oferi asistență în limbile engleză, spaniolă, franceză și în limbajul semnelor. Vizitați site-ul Microsoft Disability Answer Desk pentru a afla detaliile de contact pentru regiunea dvs.

Dacă sunteți un utilizator comercial, instituție guvernamentală sau întreprindere, contactați Disability Answer Desk pentru întreprinderi.

Notă:  Această pagină a fost tradusă automatizat și poate conține erori gramaticale sau inexactități. Scopul nostru este ca acest conținut să vă fie util. Ne puteți spune dacă informațiile au fost utile? Aici se află articolul în limba engleză, ca referință.

Aveți nevoie de ajutor suplimentar?

Extindeți-vă competențele Office
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×