Comenzi rapide de la tastatură pentru Access

Comenzi rapide de la tastatură pentru Access

Mulți utilizatori cred că lucrează mai eficient cu ajutorul comenzilor rapide Access pentru baze de date desktop. Pentru utilizatorii cu probleme de mobilitate sau deficiențe de vedere, comenzile rapide de la tastatură sunt alternativa esențială la utilizarea mouse-ului. Acest articol eșuează comenzile rapide de la tastatură Access în Windows.

Note: 

 • Comenzile rapide din acest subiect se referă la aspectul tastaturii de tip SUA. Tastele altor tastaturi pot să nu corespundă exact acelora din tastatura de tip SUA.

 • Dacă o comandă rapidă necesită apăsarea simultană a două sau mai multe taste, acest subiect separă tastele prin semnul plus (+). Dacă trebuie să apăsați o tastă imediat după alta, tastele sunt separate prin virgulă (,).

 • Acest articol presupune că utilizatorii JAWS au dezactivat caracteristica Meniu virtual Panglică.

În acest articol

Comenzi rapide utilizate frecvent

Acest tabel eșuează comenzile rapide utilizate cel mai frecvent în bazele Access de date desktop.

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Selectați fila activă a panglicii și activați numele de taste

Alt sau F10
(pentru a trece la o altă filă, utilizați numele de taste sau tastele săgeată)

Deschideți fila Pornire

Alt+H

Deschideți caseta Spune-mi din panglică

Alt+Q, apoi introduceți termenul de căutare

Afișarea meniului de comenzi rapide pentru elementul selectat

Shift+F10

Mutarea focalizării la un alt panou din fereastră

F6

Deschiderea unei baze de date existente

Ctrl+O sau Ctrl+F12

Afișarea sau ascunderea Panoului de navigare

F11

Afișarea sau ascunderea unei foi de proprietăți

F4

Comutarea între Modul editare (cu punctul de inserare afișat) și Modul navigare în Vizualizarea foaie de date sau vizualizarea Proiect

F2

Comutarea la vizualizarea Formular din vizualizarea Proiect a formularului

F5

Deplasarea la câmpul următor sau anterior în Vizualizarea foaie de date

Tasta Tab sau Shift+Tab

Go to a specific record in the Datasheet view

Alt+F5
(apoi, în caseta număr de înregistrare, tastați numărul înregistrării și apăsați pe Enter)

Deschiderea casetei de dialog Imprimare din Imprimare (pentru foi de date, formulare și rapoarte)

Ctrl+P

Deschiderea casetei de dialog Inițializare pagină (pentru formulare și rapoarte)

S

Mărirea sau micșorarea într-o parte a paginii

Z

Deschiderea filei Găsire din caseta de dialog Găsire și înlocuire din Vizualizarea foaie de date sau Vizualizarea formular

Ctrl+F

Deschiderea filei Înlocuire din caseta de dialog Găsire și înlocuire din Vizualizarea foaie de date sau Vizualizarea formular

Ctrl+H

Adăugarea unei înregistrări noi în Vizualizarea foaie de date sau Vizualizarea formular

Ctrl+semnul plus (+)

Deschiderea ferestrei Ajutor

F1

Ieșire din Access

Alt+F4

Navigarea în panglică numai cu tastatura

Panglica este banda organizată în file din partea Access sus. Fiecare filă afișează o altă panglică, care este alcătuită din grupuri, iar fiecare grup include una sau mai multe comenzi.

Puteți naviga în panglică utilizând doar tastatura. Numele de taste sunt combinații speciale de taste pe care le puteți utiliza pentru a ajunge rapid la o comandă din panglică apăsând câteva taste, indiferent unde vă a aflați Access. Fiecare comandă din Access poate fi dată utilizând un SfatTastă.

Notă: Programele de completare și alte programe pot adăuga noi file în panglică și pot furniza nume de taste pentru acestea.

Există două modalități de a naviga prin filele din panglică:

 • Pentru a ajunge la panglică, apăsați Alt, apoi, pentru a vă deplasa între file, utilizați tastele săgeată la dreapta și la stânga.

 • Pentru a merge direct la o filă de pe panglică, apăsați unul dintre următoarele nume de taste:

Pentru aceasta

Apăsați

Deschideți meniul Fișier

Alt+F

Deschideți fila Pornire

Alt+H

Deschideți fila Creare

Alt+C

Deschideți fila Date externe

Alt+X sau Alt+X,1

Deschideți fila Instrumente bază de date

Alt+Y

Deschideți fila Câmpuri

Alt+J, B

Deschideți fila Tabel

Alt+J, T

Deschiderea filei Programe de completare, dacă există

Alt+X, 2

Deschideți caseta Spune-mi din panglică

Alt+Q, apoi introduceți termenul de căutare

Lucrul în filele de panglică utilizând tastatura

 • Pentru a vă deplasa spre lista de file din panglică, apăsați Alt; pentru a merge direct la o filă, apăsați numele de tastă corespunzător.

 • Pentru a vă deplasa în grupul care este selectat, apăsați tasta săgeată în jos.

 • Pentru a vă deplasa între grupurile de pe o panglică, apăsați Ctrl+săgeată la dreapta sau Ctrl+săgeată la stânga.

 • Pentru a vă deplasa între comenzile dintr-un grup, apăsați tasta Tab sau Shift+Tab. Va puteți deplasa înainte sau înapoi prin comenzi, în ordine.

 • Controalele sunt activate în moduri diferite, în funcție de tipul de control:

  • În cazul în care comanda selectată este un buton, pentru a o activa, apăsați bara de spațiu sau Enter.

  • În cazul în care comanda selectată este un buton de separare (adică un buton ce deschide un meniu de opțiuni suplimentare), pentru a o activa, apăsați Alt+săgeată în jos. Deplasați-vă printre opțiuni. Pentru a selecta opțiunea curentă, apăsați bara de spațiu sau Enter.

  • În cazul în care comanda selectată este o listă (cum ar fi lista Fonturi), pentru a deschide lista, apăsați tasta săgeată în jos. Apoi, pentru a vă deplasa între elemente, apăsați tasta săgeată în sus sau tasta săgeată în jos.

  • În cazul în care comanda selectată este o galerie, pentru a selecta comanda, apăsați bara de spațiu sau Enter. Apoi, deplasați-vă printre elemente.

Sfat: În galeriile cu mai multe rânduri de elemente, tasta Tab mută focalizarea de la începutul și până la sfârșitul rândului curent. Când ajungeți la sfârșitul rândului, focalizarea se mută la începutul următorului rând. Apăsați tasta săgeată spre dreapta la sfârșitul rândului curent pentru a muta focalizarea înapoi la început.

Următorul tabel listează modalități de a muta focalizarea utilizând tastatura:

Pentru aceasta

Apăsați

Selectați fila activă a panglicii și activați numele de taste

Alt sau F10
(pentru a trece la o altă filă, utilizați numele de taste sau tastele săgeată)

Mutați focalizarea la comenzile de pe panglică

Tasta Tab sau Shift+Tab

Deplasați-vă în jos, în sus, la stânga sau la dreapta între elementele din panglică

Tasta săgeată în jos, în sus, la stânga sau la dreapta

Extindeți sau restrângeți panglica

Ctrl+F1

Afișarea meniului de comenzi rapide pentru elementul selectat

Shift+F10

Mutarea focalizării la un alt panou din fereastră

F6

Deplasați-vă la comanda următoare sau anterioară din panglică

Tasta Tab sau Shift+Tab

Activați comanda sau controlul selectat din panglică

Bară de spațiu sau Enter

Deschiderea meniului selectat sau a galeriei selectate pe panglică

Bară de spațiu sau Enter

Deschideți lista selectată din panglică, cum ar fi lista Fonturi

Tasta săgeată în jos

Deplasați-vă între elementele unui meniu sau ale unei galerii deschise

Tasta Tab

Terminarea modificării unei valori într-un control de pe panglică și mutarea focalizării înapoi la document

Enter

Utilizarea numelor de taste

Puteți să afișați numele de taste, care sunt literele utilizate pentru a accesa comenzi folosind tastatura, apoi să le utilizați pentru a naviga în panglică.

 1. Apăsați Alt. Numele de taste apar în pătrate mici, în dreptul fiecărei comenzi din panglică.

 2. Pentru a selecta o comandă, apăsați pe litera afișată în numele de tastă pătrat care apare lângă aceasta.

În funcție de litera apăsată, este posibil să apară nume de taste suplimentare. De exemplu, dacă apăsați Alt+F, vizualizarea Backstage se deschide la pagina Informații cu un alt set de nume de taste. Dacă apăsați Alt din nou, apar numele de taste pentru navigare pe această pagină.

Lucrul cu fișierele bazei de date

Deschiderea și salvarea bazelor de date

Pentru aceasta

Apăsați

Deschiderea unei baze de date noi

Ctrl+N

Deschiderea unei baze de date existente

Ctrl+O sau Ctrl+F12

Deschideți folderul sau fișierul selectat

Enter

Deschideți folderul cu un nivel mai sus de folderul deschis

Backspace

Ștergeți folderul sau fișierul selectat

Delete

Afișați un meniu de comenzi rapide pentru un element selectat, cum ar fi un folder sau un fișier

Shift+F10

Deplasarea înainte printre opțiuni

Tab

Deplasați-vă înapoi printre opțiuni

Shift+Tab

Deschideți lista Căutare în

F4 sau Alt+I

Salvarea unui obiect de bază de date

Ctrl+S sau Shift+F12

Deschiderea casetei de dialog Salvare ca

F12 sau Alt+F+S

Imprimarea de informații din baza de date

Pentru aceasta

Apăsați

Imprimarea obiectului curent sau selectat

Ctrl+P

Deschiderea casetei de dialog Imprimare din Examinare înaintea imprimării

P sau Ctrl+P

Din Examinare înaintea imprimării, deschideți caseta de dialog Inițializare pagină

S

Anularea Examinării înaintea imprimării sau a Examinării aspect

C sau Esc

Din vizualizarea Backstage, reveniți la baza de date

Esc

Navigarea în spațiul de lucru Access

În mod implicit, Access de date se afișează ca documente în file. Pentru a comuta la documente în ferestre, în fila Fișier, selectați Opțiuni. În caseta de dialog Opțiuni Access, selectați Baza de date curentă, apoi, sub Opțiuni fereastră document,selectați Opțiuni Windows.

Notă: Trebuie să închideți și să deschideți din nou baza de date curentă pentru ca opțiunea să aibă efect.

Pentru aceasta

Apăsați

Afișarea sau ascunderea Panoului de navigare

F11

Accesați caseta Căutare din Panoul de navigare (dacă focalizarea este deja în Panoul de navigare)

Ctrl+F

Comutarea la panoul următor sau anterior din spațiul de lucru

Notă: Poate fi necesar să apăsați F6 de mai multe ori; dacă, apăsând F6, nu se afișează panoul de activități dorit, apăsați Alt pentru a muta focalizarea pe panglică, apoi apăsați Ctrl+Tab pentru a comuta la panoul de activități.

F6 sau Shift+F6

Comutarea la fereastra următoare sau anterioară de bază de date

Ctrl+F6 sau Ctrl+Shift+F6

Restaurarea ferestrei minimizate selectate când toate ferestrele sunt minimizate

Enter

Activarea modului Redimensionare pentru fereastra activă atunci când nu este maximizată

Ctrl+F8
(apăsați tastele săgeți pentru a redimensiona fereastra, apoi, pentru a aplica noua dimensiune, apăsați Enter)

Închiderea ferestrei bazei de date active

Ctrl+W sau Ctrl+F4

Comutarea între Visual Basic Editor și fereastra anterioară activă

Alt+F11

Maximizarea sau restaurarea unei ferestre selectate.

Ctrl+F10

Lucrul cu meniuri, casete de dialog, experți și foi de proprietăți

Utilizarea meniurilor

Pentru aceasta

Apăsați

Afișarea numelor de taste

Alt sau F10

Afișarea meniului pictogramă al programului (în bara de titlu a programului), numit și meniu de control

Alt+Bară de spațiu

Cu meniul sau submeniul vizibil, selectarea comenzii următoare sau anterioare

Tasta săgeată în jos sau în sus

Selectarea meniului de la stânga sau de la dreapta; sau, când este vizibil un submeniu, comutați între meniul principal și submeniu

Tasta săgeată la stânga sau la dreapta

Selectarea primei sau ultimei comenzi dintr-un meniu sau submeniu

Home sau End

Deschiderea meniului selectat sau efectuarea acțiunii atribuită butonului selectat

Bară de spațiu sau Enter

Deschiderea unui meniu de comenzi rapide; deschiderea unui meniu vertical pentru elementul selectat din galerie.

Shift+F10

Defilarea în sus sau în jos în lista de galerii selectată

Page Up sau Page Down

Deplasarea la începutul sau sfârșitul listei de galerii selectate

Ctrl+Home sau Ctrl+End

Închiderea meniului și submeniului vizibil în același timp

Alt

Închiderea meniului vizibil; sau, cu un submeniu vizibil, închideți numai submeniul

Esc

Utilizarea casetelor de dialog

Pentru aceasta

Apăsați

Trecere la fila următoare sau anterioară din caseta de dialog

Ctrl+tasta Tab sau Ctrl+Shift+tasta Tab

Comutarea la fila anterioară dintr-o casetă de dialog

Ctrl+Shift+Tab

Trecere la opțiunea următoare sau anterioară sau la grupul de opțiuni următor sau anterior

Tasta Tab sau Shift+Tab

Deplasarea între opțiunile din caseta listă verticală selectată sau deplasarea între opțiunile unui grup de opțiuni

Tastele săgeată

Efectuarea acțiunii asociate butonului selectat; bifarea sau debifarea casetei de selectare

Bara de spațiu

Deschiderea listei, dacă aceasta este închisă și deplasarea la o opțiune din listă

Prima literă a unei opțiuni dintr-o listă verticală

Selectarea opțiunii sau bifarea sau debifarea casetei de selectare după litera subliniată în numele opțiunii

Alt+tasta literei

Deschiderea casetei listă verticală selectate

Alt+Săgeată în jos

Închiderea casetei listă verticală selectate

Esc

Efectuarea acțiunii atribuite butonului implicit din caseta de dialog

Enter

Anularea unei comenzi și închiderea casetei de dialog

Esc

Utilizarea experților

Pentru aceasta

Apăsați

Comutarea focalizării înainte între controalele din expert

Tasta Tab

Comutarea focalizării între secțiuni (antet, corp, subsol) ale expertului

F6

Deplasarea la următoarea pagină din expert

Alt+N

Deplasarea la pagina anterioară din expert

Alt+B

Completarea expertului

Alt+F

Utilizarea foilor de proprietăți

Aceste comenzi rapide de la tastatură se aplică foilor de proprietăți pentru tabele, interogări, formulare și rapoarte în vizualizarea Proiect și pentru formulare și rapoarte în vizualizarea Aspect.

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Afișarea sau ascunderea foii de proprietăți

F4

Afișarea unei foi de proprietăți în Vizualizarea proiect

Alt+Enter

Deplasarea între opțiunile din lista verticală de selecție a controlului, câte un element odată

Tasta săgeată în jos sau în sus

Deplasarea între opțiunile din lista verticală de selecție a controlului, câte o pagină odată

Page Down sau Page Up

Deplasarea la filele foii de proprietăți din lista verticală de selecție a controlului

Tasta Tab

Deplasarea între filele foii de proprietăți cu o filă selectată, dar fără proprietăți selectate

Tasta săgeată la stânga sau la dreapta

Cu o foaie de proprietăți deja selectată, deplasarea cu o proprietate mai jos într-o filă

Tasta Tab

Cu o proprietate selectată, deplasarea cu o proprietate mai sus într-o filă; sau, dacă se află deja la capătul superior, deplasare la filă

Shift+Tab

Comutarea înainte între file când este selectată o proprietate

Ctrl+Tab

Comutarea înapoi între file când este selectată o proprietate

Ctrl+Shift+Tab

Lucrul cu casete text, casete combo și casete listă

Editarea într-o casetă text

O casetă de editare este un spațiu necompletat în care se tastează sau se lipește o intrare, cum ar fi numele de utilizator sau calea unui folder.

Pentru aceasta

Apăsați

Mutarea la începutul intrării

Home

Mutarea la sfârșitul intrării

End

Mutarea cu un caracter la stânga sau la dreapta

Tasta săgeată la stânga sau la dreapta

Mutarea cu un cuvânt la stânga sau la dreapta

Ctrl+Săgeată la stânga sau Ctrl+Săgeată la dreapta

Selectarea de la punctul de inserare până la începutul intrării de text

Shift+Home

Selectarea de la punctul de inserare până la sfârșitul intrării de text

Shift+End

Modificarea selecției cu un caracter spre stânga

Shift+Săgeată la stânga

Modificarea selecției cu un caracter spre dreapta

Shift+Săgeată la dreapta

Modificarea selecției cu un cuvânt spre stânga

Ctrl+Shift+Săgeată la stânga

Modificarea selecției cu un cuvânt spre dreapta

Ctrl+Shift+Săgeată la dreapta

Utilizarea unei casete combo sau listă

O casetă listă afișează o zonă de valori sau opțiuni care nu pot fi modificate și care sunt listate automat. O casetă combo afișează, de asemenea, valori sau opțiuni, dar nu le afișează până când nu faceți clic pe o săgeată verticală. Într-o casetă combo puteți introduce uneori o valoare care nu este pe listă, așa cum procedați cu o casetă text.

Pentru aceasta

Apăsați

Deschiderea unei casete combo

F4 sau Alt+Săgeată în jos

Reîmprospătarea conținutului casetei listă Câmp de căutare sau a unei casete combo

F9

Deplasarea cu o linie mai jos

Tasta săgeată în jos

Deplasarea cu o pagină mai jos

Page Down

Deplasarea cu o linie mai sus

Tasta săgeată în sus

Deplasarea cu o pagină mai sus

Page Up

Ieșirea dintr-o casetă combo sau casetă listă

Tasta Tab

Deschiderea casetei de dialog Editare elemente listă

Notă: Pentru a utiliza comanda rapidă de la tastatură Ctrl+E pentru a deschide caseta de dialog Editare elemente listă, trebuie să aveți un Microsoft 365 listă. 

Ctrl+E

Lucrul cu obiecte

Editarea și navigarea în lista Obiect

Pentru aceasta

Apăsați

Redenumirea unui obiect selectat

Notă: Puteți redenumi un obiect doar atunci când este închis.

F2

Deplasarea cu o linie mai jos

Tasta săgeată în jos

Deplasarea cu o fereastră mai jos

Page Down

Deplasare la ultimul obiect

End

Deplasarea cu o linie mai sus

Tasta săgeată în sus

Deplasarea cu o fereastră mai sus

Page Up

Navigarea și deschiderea obiectelor

Pentru aceasta

Apăsați

Deschiderea tabelului sau a interogării selectate în Vizualizarea foaie de date

Enter

Deschiderea formularului sau a raportului selectat

Enter

Rularea macrocomenzii selectate

Enter

Deschiderea tabelului, interogării, formularului, raportului, macrocomenzii sau modulului selectat în Vizualizarea proiect

Ctrl+Enter

Afișarea ferestrei Execuție în Visual Basic Editor

Ctrl+G

Lucrul într-o Vizualizare proiect, aspect sau foaie de date

Pentru aceasta

Apăsați

Comutarea între Modul editare (cu punctul de inserare afișat) și Modul navigare într-o foaie de date

F2

Ieșirea din Modul navigare și revenirea la Modul editare într-un formular sau raport

Esc

Comutarea la foaia de proprietăți (în Vizualizarea proiect și Aspect în formulare și rapoarte)

F4 sau Alt+Enter

Comutarea la vizualizarea Formular din vizualizarea Proiect a formularului

F5

Comutarea între porțiunile superioară și inferioară ale unei ferestre (în vizualizarea Proiect a interogărilor, macrocomenzilor și fereastra Filtrare/sortare complexă)

F6

Parcurgerea grilei de câmp, a foii de proprietăți, a proprietăților de câmp, Panoului de navigare,Barei de instrumente Acces rapid și numelor de taste din panglică (în vizualizarea Proiect a tabelelor)

F6

Deschiderea casetei de dialog Alegere generator dintr-un control selectat dintr-un formular sau raport (numai în Vizualizarea proiect)

F7

Deschiderea Visual Basic Editor dintr-o proprietate selectată în foaia de proprietăți pentru un formular sau raport

F7

Comutarea din editor Visual Basic înapoi la Vizualizarea proiect a formularului sau raportului

Alt+F11

Comutarea înainte între vizualizări într-un tabel, o interogare, un formular sau un raport

Notă: Dacă sunt disponibile vizualizări suplimentare, apăsările succesive ale tastelor mută focalizarea la următoarea vizualizare disponibilă.

Ctrl+Săgeată la dreapta sau Ctrl+virgulă (,)

Comutarea înapoi între vizualizări într-un tabel, o interogare, un formular sau un raport

Notă: Dacă sunt disponibile vizualizări suplimentare, apăsările succesive ale tastelor mută focalizarea la vizualizarea anterioară.

Ctrl+Săgeată la stânga sau Ctrl+punct (.)

Notă: Această comandă rapidă nu funcționează în toate condițiile, cu toate obiectele.

Lucrul într-o Vizualizare foaie de date

Utilizați o Vizualizare foaie de date atunci când lucrați cu tabele și interogări.

Navigarea între câmpuri și înregistrări

Aceste comenzi rapide de la tastatură funcționează în Modul navigare într-o Vizualizare foaie de date.

Pentru aceasta

Apăsați

Deplasarea la câmpul următor

Tasta Tab sau tasta săgeată la dreapta

Deplasarea la ultimul câmp din înregistrarea curentă

End

Deplasarea la câmpul anterior

Shift+Tab sau tasta săgeată la stânga

Deplasarea la primul câmp din înregistrarea curentă

Home

Deplasarea la câmpul curent din următoarea înregistrare

Tasta săgeată în jos

Deplasarea la câmpul curent din ultima înregistrare

Ctrl+tasta săgeată în jos

Deplasarea la ultimul câmp din ultima înregistrare

Ctrl+End

Deplasarea la câmpul curent din înregistrarea anterioară

Tasta săgeată în sus

Deplasarea la câmpul curent din prima înregistrare

Ctrl+Săgeată în sus

Deplasarea la primul câmp din prima înregistrare

Ctrl+Home

Deplasarea la o anumită înregistrare

Alt+F5
(apoi, în caseta număr de înregistrare, tastați numărul înregistrării și apăsați pe Enter)

Navigarea la un alt ecran de date

Pentru aceasta

Apăsați

Deplasarea cu un ecran mai sus

Page Down

Deplasarea cu un ecran mai jos

Page Up

Deplasarea cu un ecran la dreapta

Ctrl+Page Down

Deplasarea cu un ecran la stânga

Deplasarea cu un ecran la dreapta

Selectarea și mutarea unei coloane

Pentru aceasta

Apăsați

Selectarea coloanei curente sau anularea selectării coloanei, numai în Modul navigare

Ctrl+Bara de spațiu

Extinderea selecției cu o coloană la dreapta, dacă este selectată coloana curentă

Shift+tasta săgeată la dreapta

Extinderea selecției cu o coloană la stânga, dacă este selectată coloana curentă

Shift+tasta săgeată la stânga

Activarea Modului de deplasare

Ctrl+Shift+F8
(apoi apăsați tasta săgeată la dreapta sau la stânga pentru a muta coloanele selectate la dreapta sau la stânga)

Lucrul cu subfoi de date

Pentru aceasta

Apăsați

Introducerea subfoii de date din ultimul câmp al înregistrării curente în foaia de date

Tasta Tab

Introducerea subfoii de date din primul câmp al înregistrării următoare în foaia de date

Shift+Tab

Închiderea subfoii de date și deplasarea la primul câmp din următoarea înregistrare din foaia de date

Ctrl+Tab

Închiderea subfoii de date și deplasarea la ultimul câmp din înregistrarea anterioară din foaia de date

Ctrl+Shift+Tab

Din ultimul câmp din subfoaia de date pentru a intra în câmpul următor din foaia de date

Tasta Tab

Din foaia de date pentru a ocoli subfoaia de date și pentru a merge în înregistrarea următoare din foaia de date

Tasta săgeată în jos

Din foaia de date pentru a ocoli subfoaia de date și pentru a merge în înregistrarea anterioară din foaia de date

Tasta săgeată în sus

Salt la o anumită înregistrare într-o subfoaie de date

Notă: Aceasta mută focalizarea de la subfoaia de date la caseta număr de înregistrare.

Alt+F5
(apoi, în caseta număr de înregistrare, tastați numărul înregistrării și apăsați pe Enter)

Deplasarea de la foaia de date la subfoaia de date a înregistrării

Ctrl+Shift+tasta săgeată în jos

Restrângerea subfoii de date

Ctrl+Shift+tasta săgeată în sus

Notă: Pentru a naviga între câmpurile și înregistrările dintr-o subfoaie de date, utilizați aceleași comenzi rapide de la tastatură utilizate în Vizualizarea foaie de date.

Lucrul într-o Vizualizare proiect

Lucrați într-o Vizualizare proiect atunci când proiectați tabele, interogări, formulare, rapoarte și macrocomenzi.

Navigarea într-o Vizualizare proiect

Pentru aceasta

Apăsați

Comutarea între Modul editare (cu punctul de inserare afișat) și Modul navigare

F2

Deschiderea sau închiderea foii de proprietăți

F4 sau Alt+Enter

Comutarea la Vizualizarea formular din Vizualizarea proiect a formularului

F5

Comutarea între porțiunile superioară și inferioară ale unei ferestre (în vizualizarea Proiect a interogărilor, macrocomenzilor și fereastra Filtrare/sortare complexă)

Notă: Utilizați F6 atunci când tasta Tab nu se deplasează la secțiunea din ecran pe care o doriți.

F6

Comutarea înainte între panoul de proiectare, proprietăți,Panoul de navigare, panglică și controalele Zoom (în vizualizarea Proiect pentru tabele, formulare și rapoarte)

F6

Deschiderea Visual Basic Editor dintr-o proprietate selectată în foaia de proprietăți pentru un formular sau raport

F7

Afișarea sau ascunderea panoului Listă de câmpuri

Alt+F8

Atunci când aveți deschis un modul de cod, comutați de Visual Basic Editor la Vizualizarea proiect a formularului sau raportului

Shift+F7

Comutarea de la foaia de proprietăți a unui control în Vizualizarea proiect a raportului sau a formularului la suprafața de proiectare fără a modifica focalizarea controlului

Shift+F7

Copierea controlului selectat în Clipboard

Ctrl+C

Decuparea controlului selectat și copierea sa în Clipboard

Ctrl+X

Lipirea conținutului din Clipboard în colțul stânga sus al secțiunii selectate

Ctrl+V

Deplasarea controlului selectat la dreapta cu un pixel în grila paginii

Tasta săgeată la dreapta

Deplasarea controlului selectat la stânga cu un pixel în grila paginii

Tasta săgeată la stânga

Deplasarea controlului selectat mai sus cu un pixel în grila paginii

Notă: Pentru un control dintr-un aspect în stivă, se comută poziția controlului selectat la cea a controlului situat direct deasupra acestuia, în afara cazului în care este primul control din aspect.

Tasta săgeată în sus

Deplasarea controlului selectat mai jos cu un pixel în grila paginii

Notă: Pentru un control dintr-un aspect în stivă, se comută poziția controlului selectat la cea a controlului situat direct sub acesta, în afara cazului în care este ultimul control din aspect.

Tasta săgeată în jos

Deplasarea controlului selectat la dreapta cu un pixel (indiferent de grila paginii)

Ctrl+tasta săgeată la dreapta

Deplasarea controlului selectat la stânga cu un pixel (indiferent de grila paginii)

Ctrl+tasta săgeată la stânga

Deplasarea controlului selectat mai sus cu un pixel (indiferent de grila paginii)

Notă: Pentru un control dintr-un aspect în stivă, se comută poziția controlului selectat la cea a controlului situat direct deasupra acestuia, în afara cazului în care este primul control din aspect.

Ctrl+tasta săgeată în sus

Deplasarea controlului selectat mai jos cu un pixel (indiferent de grila paginii)

Notă: Pentru un control dintr-un aspect în stivă, se comută poziția controlului selectat la cea a controlului situat direct sub acesta, în afara cazului în care este ultimul control din aspect.

Ctrl+tasta săgeată în jos

Mărirea lățimii controlului selectat (la dreapta) cu un pixel

Notă: Pentru controale în aspect de stivă, va crește lățimea întregului aspect.

Shift+tasta săgeată la dreapta

Micșorarea lățimii controlului selectat (la stânga) cu un pixel

Notă: Pentru controale în aspect de stivă, se va micșora lățimea întregului aspect.

Shift+tasta săgeată la stânga

Micșorarea înălțimii controlului selectat (de jos) cu un pixel

Shift+tasta săgeată în sus

Mărirea înălțimii controlului selectat (de jos) cu un pixel

Shift+tasta săgeată în jos

Editarea utilizând controalele din Vizualizarea proiect a formularelor și rapoartelor

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Copierea controlului selectat în Clipboard

Ctrl+C

Decuparea controlului selectat și copierea sa în Clipboard

Ctrl+X

Lipirea conținutului din Clipboard în colțul stânga sus al secțiunii selectate

Ctrl+V

Mutarea la dreapta a controlului selectat (cu excepția controalelor care fac parte dintr-un aspect)

Tasta săgeată la dreapta sau Ctrl+tasta Săgeată la dreapta pentru deplasarea în incremente mai mici

Mutarea la stânga a controlului selectat (cu excepția controalelor care fac parte dintr-un aspect)

Tasta săgeată la stânga sau Ctrl+tasta săgeată la stânga pentru deplasarea în incremente mai mici

Mutarea în sus a controlului selectat (cu excepția controalelor care fac parte dintr-un aspect)

Tasta săgeată în sus sau Ctrl+tasta săgeată în sus pentru deplasarea în incremente mai mici

Mutarea în jos a controlului selectat (cu excepția controalelor care fac parte dintr-un aspect)

Tasta săgeată în jos sau Ctrl+tasta săgeată în jos pentru deplasarea în incremente mai mici

Mărirea înălțimii controlului selectat

Notă: Dacă se utilizează cu un control care face parte dintr-un aspect, se redimensionează întregul rând al aspectului.

Shift+tasta săgeată în jos

Mărirea lățimii controlului selectat

Notă: Dacă se utilizează cu un control care face parte dintr-un aspect, se redimensionează întreaga coloană a aspectului.

Shift+tasta săgeată la dreapta

Reducerea înălțimii controlului selectat

Notă: Dacă se utilizează cu un control care face parte dintr-un aspect, se redimensionează întregul rând al aspectului.

Shift+tasta săgeată în sus

Reducerea lățimii controlului selectat

Notă: Dacă se utilizează cu un control care face parte dintr-un aspect, se redimensionează întreaga coloană a aspectului.

Shift+tasta săgeată la stânga

Navigarea într-o Vizualizare formular

Lucrați într-o Vizualizare formular atunci când introduceți date într-un formular.

Navigarea între câmpuri și înregistrări

Aceste comenzi rapide de la tastatură funcționează în Modul navigare într-o Vizualizare formular.

Pentru aceasta

Apăsați

Deplasarea la câmpul următor

Tasta Tab

Deplasarea la câmpul anterior

Shift+Tab

Deplasarea la ultimul control din formular și staționarea în înregistrarea curentă

End

Deplasarea la ultimul control din formular și mutarea focalizării pe ultima înregistrare

Ctrl+End

Deplasarea la primul control din formular și staționarea în înregistrarea curentă

Home

Deplasarea la primul control din formular și mutarea focalizării pe prima înregistrare

Ctrl+Home

Deplasarea la câmpul curent din următoarea înregistrare

Ctrl+Page Down

Deplasarea la câmpul curent din înregistrarea anterioară

Ctrl+Page Up

Deplasarea la o anumită înregistrare

Alt+F5
(apoi, în caseta număr de înregistrare, tastați numărul înregistrării și apăsați pe Enter)

Navigarea în formulare cu mai multe pagini

Pentru aceasta

Apăsați

Deplasarea mai jos cu o pagină; la finalul înregistrării, deplasarea la pagina echivalentă a următoarei înregistrări

Page Down

Deplasarea mai sus cu o pagină; la finalul înregistrării, deplasarea la pagina echivalentă a înregistrării anterioare

Page Up

Navigarea între un formular principal și un subformular

Pentru aceasta

Apăsați

Introducerea subformularului din câmpul anterior în formularul principal

Tasta Tab

Introducerea subformularului din următorul câmp în formularul principal

Shift+Tab

Închiderea subformularului și deplasarea la următorul câmp din formularul principal sau la următoarea înregistrare

Ctrl+Tab

Închiderea subformularului și deplasarea la câmpul anterior din formularul principal sau înregistrarea anterioară

Ctrl+Shift+Tab

Navigarea în Examinare înaintea imprimării și Examinare aspect

Pentru aceasta

Apăsați

Deschiderea casetei de dialog Imprimare din Imprimare (pentru foi de date, formulare și rapoarte)

Ctrl+P

Deschiderea casetei de dialog Inițializare pagină (pentru formulare și rapoarte)

S

Mărirea sau micșorarea într-o parte a paginii

Z

Anularea Examinării înaintea imprimării sau a Examinării aspect

C sau Esc

Defilarea în jos în incrementări mici

Tasta săgeată în jos

Defilarea în jos cu un ecran complet

Page Down

Deplasarea la sfârșitul paginii

Ctrl+tasta săgeată în jos

Defilarea în sus în incrementări mici

Tasta săgeată în sus

Defilarea în sus cu un ecran complet

Page Up

Deplasarea la începutul paginii

Ctrl+tasta săgeată în sus

Defilarea la dreapta în incrementări mici

Tasta săgeată la dreapta

Defilarea la muchia dreaptă a paginii

End

Deplasarea la colțul din dreapta jos al paginii

Ctrl+End

Defilarea la stânga în incrementări mici

Tasta săgeată la stânga

Defilarea la muchia stângă a paginii

Home

Defilarea la colțul din stânga sus al paginii

Ctrl+Home

Deplasarea la caseta număr de pagină

Alt+F5
(apoi tastați numărul de pagină și apăsați Enter)

Lucrul cu panourile

Utilizarea unui panou diagramă

Pentru aceasta

Apăsați

Deplasarea între tabele, vizualizări și funcții (și linii de asociere, dacă sunt disponibile)

Tasta Tab sau Shift+Tab

Deplasarea între coloanele unui tabel, vizualizare sau funcție

Tastele săgeată

Alegerea coloanei de date selectate pentru rezultat

Bară de spațiu sau semnul plus (+)

Eliminarea coloanei de date din rezultatul interogării

Bară de spațiu sau semnul minus (-)

Eliminarea tabelului, vizualizării sau funcției selectate sau a liniei de asociere din interogare

Delete

Notă: Dacă sunt selectate mai multe elemente, apăsarea Barei de spațiu are efect asupra tuturor elementelor selectate. Elementele multiple se selectează apăsând tasta Shift în timp ce se face clic pe acestea. Comutarea la starea de selectare a unui element se face ținând apăsată tasta Ctrl în timp ce se face clic pe acesta.

Utilizarea unui panou grilă

Pentru aceasta

Apăsați

Deplasarea între celule

Tastele săgeată, tasta Tab sau Shift+Tab

Deplasarea la ultimul rând din coloana curentă

Ctrl+tasta săgeată în jos

Deplasarea la primul rând din coloana curentă

Ctrl+tasta săgeată în sus

Deplasarea la celula din stânga sus în partea vizibilă a grilei

Ctrl+Home

Deplasarea la celula din dreapta jos

Ctrl+End

Deplasarea într-o listă verticală

Tasta săgeată în sus sau săgeată în jos

Selectarea unei coloane întregi de grilă

Ctrl+Bara de spațiu

Comutarea între modul Editare și modul selectare celule

F2

Copierea textului selectat din celulă în Clipboard (în modul Editare)

Ctrl+C

Decuparea textului selectat din celulă și plasarea lui în Clipboard (în modul Editare)

Ctrl+X

Lipirea textului din Clipboard (în modul Editare)

Ctrl+V

Comutarea între modurile inserare și suprascriere în timpul editării celulei

Tasta Insert

Comutarea la caseta de selectare din coloana Ieșire

Notă: Dacă se selectează mai multe elemente, apăsarea acestei taste afectează toate elementele selectate.

Bara de spațiu

Golirea conținutului selectat al unei celule

Delete

Golirea tuturor valorilor dintr-o coloană selectată de grilă

Delete

Utilizarea unui panou SQL

Aveți posibilitatea să utilizați tastele standard Windows editare atunci când lucrați în panoul SQL editare. De exemplu, puteți să utilizați Ctrl+tastele săgeată pentru a vă deplasa între cuvinte, iar comenzile Decupare, Copiere și Lipire din fila Pornire funcționează normal. Puteți insera numai text; nu există un mod de suprascriere.

Notă    În SQL, CTRL+A (utilizat pentru a selecta tot textul) este acceptat doar în Microsoft 365, Access 2016 Clic și Rulare și Access 2019. Ca alternativă, apăsați F2.

Utilizarea panoului Listă de câmpuri cu un formular sau un raport în Vizualizarea proiect sau în Vizualizarea aspect

Pentru aceasta

Apăsați

Afișarea sau ascunderea panoului Listă de câmpuri

Alt+F8

Adăugarea câmpului selectat la secțiunea de detalii a formular sau raportului

Enter

Deplasarea mai sus sau mai jos în panoul Listă de câmpuri

Tasta săgeată în sus sau tasta săgeată în jos

Deplasarea între panourile de sus și de jos din Listă de câmpuri

Tasta Tab

Selectarea textului sau datelor

Selectarea unui câmp sau a unei înregistrări

Notă: Pentru a anula o selecție, utilizați tasta săgeată opusă.

Pentru aceasta

Apăsați

Selectarea următorului câmp

Tasta Tab

Comutarea între Modul editare (cu punctul de inserare afișat) și Modul navigare într-o foaie de date

F2

Ieșirea din Modul navigare într-un formular sau raport

Esc

Comutarea între selectarea înregistrării curente și a primului câmp din înregistrarea curentă, în Modul navigare

Shift+bara de spațiu

Extinderea selecției la înregistrarea anterioară, dacă este selectată înregistrarea curentă

Shift+Săgeată în sus

Selectarea tuturor înregistrărilor

CTRL+A

Selectarea textului dintr-un câmp

Pentru aceasta

Apăsați

Modificarea dimensiunii selecției cu un caracter la dreapta

Shift+tasta săgeată la dreapta

Modificarea dimensiunii selecției cu un cuvânt la dreapta

Ctrl+Shift+tasta săgeată la dreapta

Modificarea dimensiunii selecției cu un caracter la stânga

Shift+tasta săgeată la stânga

Modificarea dimensiunii selecției cu un cuvânt la stânga

Ctrl+Shift+tasta săgeată la stânga

Extinderea unei selecții

Pentru aceasta

Apăsați

Activarea modului Extins

Notă: În Vizualizarea foaie de date, Selecție extinsă apare în colțul din dreapta jos al ferestrei

F8
(apăsarea repetată a tastei F8 extinde selecția la cuvânt, câmp, înregistrare și toate înregistrările)

Extinderea selecției la câmpurile adiacente din același rând în Vizualizarea foaie de date

Tasta săgeată la stânga sau la dreapta

Extinderea selecției la rândurile adiacente din Vizualizarea foaie de date

Tasta săgeată în sus sau săgeată în jos

Anularea extinderii anterioare

Shift+F8

Anularea modului Extins

Esc

Găsirea și înlocuirea textului sau datelor

Pentru aceasta

Apăsați

Deschiderea filei Găsire din caseta de dialog Găsire și înlocuire (numai în Vizualizarea foaie de date și Vizualizarea formular)

Ctrl+F

Deschiderea filei Înlocuire din caseta de dialog Găsire și înlocuire (numai în Vizualizarea foaie de date și Vizualizarea formular)

Ctrl+H

Găsirea următoarei apariții a textului specificat în caseta de dialog Găsire și înlocuire când caseta de dialog este închisă (numai în Vizualizarea foaie de date și Vizualizarea formular)

Shift+F4

Editarea textului sau datelor

Mutarea punctului de inserare într-un câmp

Notă: Dacă punctul de inserare nu este vizibil, apăsați F2 pentru a-l afișa.

Pentru aceasta

Apăsați

Deplasarea punctului de inserare cu un caracter la dreapta

Tasta săgeată la dreapta

Deplasarea punctului de inserare cu un cuvânt la dreapta

Ctrl+Săgeată la dreapta

Deplasarea punctului de inserare cu un caracter la stânga

Tasta săgeată la stânga

Deplasarea punctului de inserare cu un cuvânt la stânga

Ctrl+tasta săgeată la stânga

Deplasarea punctului de inserare la sfârșitul câmpului, în câmpuri cu o singură linie; sau deplasați-l la sfârșitul liniei în câmpuri cu mai multe linii

End

Deplasarea punctului de inserare la sfârșitul câmpului, în câmpuri cu mai multe linii

Ctrl+End

Deplasarea punctului de inserare la începutul câmpului, în câmpuri cu o singură linie, sau deplasarea sa la începutul liniei în câmpuri cu mai multe linii

Home

Deplasarea punctului de inserare la începutul câmpului, în câmpuri cu mai multe linii

Ctrl+Home

Copierea, mutarea sau ștergerea textului

Pentru aceasta

Apăsați

Copierea selecției în Clipboard

Ctrl+C

Decuparea selecției și copierea sa în Clipboard

Ctrl+X

Lipirea conținutului din Clipboard la punctul de inserare

Ctrl+V

Ștergerea selecției sau a caracterului la stânga punctului de inserare

Backspace

Ștergerea selecției sau a caracterului la dreapta punctului de inserare

Delete

Ștergerea tuturor caracterelor la dreapta punctului de inserare

Ctrl+Delete

Anularea modificărilor

Pentru aceasta

Apăsați

Anularea tastării

Ctrl+Z sau Alt+Backspace

Anularea modificărilor din câmpul curent sau înregistrarea curentă

Esc
(dacă atât câmpul curent, cât și înregistrarea curentă au fost modificate, apăsați Esc de două ori pentru a anula modificările, mai întâi în câmpul curent, apoi în înregistrarea curentă)

Introducerea datelor în Vizualizarea foaie de date sau formular

Pentru aceasta

Apăsați

Inserarea datei curente

Ctrl+punct și virgulă (;)

Inserarea orei curente

Ctrl+Shift+două puncte (:)

Inserarea valorii implicite pentru un câmp

Ctrl+Alt+Bara de spațiu

Inserarea valorii din același câmp în înregistrarea anterioară

Ctrl+apostrof (')

Adăugarea unei înregistrări noi

Ctrl+semnul plus (+)

Într-o foaie de date, ștergerea înregistrării curente

Ctrl+semnul minus (-)

Salvarea modificărilor efectuate în înregistrarea curentă

Shift+Enter

Comutarea între valorile dintr-o casetă de selectare sau buton de opțiuni

Bara de spațiu

Inserarea unei linii noi într-un câmp Text scurt sau Text lung

Ctrl+Enter

Reîmprospătarea câmpurilor cu datele curente

Pentru aceasta

Apăsați

Recalcularea câmpurilor din fereastră

F9

Reinterogarea tabelelor subiacente; într-un subformular, se reinteroghează tabelul subiacent numai pentru subformular

Shift+F9
Sau
F5

Reîmprospătarea conținutului unei casete listă sau combo Câmp de căutare

F9

Navigarea în tabele și celule

Lucrul în tabele și deplasarea în acestea

Pentru aceasta

Apăsați

Deplasare la celula următoare

Tasta Tab

Deplasare la celula precedentă

Shift+Tab

Deplasare la rândul următor

Tasta săgeată în jos

Deplasare la rândul precedent

Tasta săgeată în sus

Inserarea unei file într-o celulă

Ctrl+Tab

Începerea unui paragraf nou

Enter

Adăugarea unui rând nou în partea de jos a tabelului

Tasta Tab de la sfârșitul ultimului rând

Deplasarea în tabele sau celule

Pentru aceasta

Apăsați

Se deplasează cu un caracter la stânga

Tasta săgeată la stânga

Se deplasează cu un caracter la dreapta

Tasta săgeată la dreapta

Deplasarea cu o linie mai sus

Tasta săgeată în sus

Deplasarea cu o linie mai jos

Tasta săgeată în jos

Se deplasează cu un cuvânt la stânga

Ctrl+tasta săgeată la stânga

Se deplasează cu un cuvânt la dreapta

Ctrl+tasta săgeată la dreapta

Deplasarea la sfârșitul unei linii

End

Deplasarea la începutul unei linii

Home

Deplasarea cu un paragraf mai sus

Ctrl+tasta săgeată în sus

Deplasarea cu un paragraf mai jos

Ctrl+tasta săgeată în jos

Deplasarea la sfârșitul unei casete text

Ctrl+End

Deplasarea la începutul unei casete de text

Ctrl+Home

Repetați ultima acțiune Găsire

Shift+F4

Obțineți ajutor pentru Access

Fereastra Ajutor vă pune la dispoziție Access conținut de Ajutor.

Pentru a efectua aceasta

Apăsați

Deschiderea ferestrei Ajutor

F1

Reveniți la pagina Access Ajutor pentru acasă

Alt+Home

Selectați următorul element din fereastra Ajutor

Tasta Tab

Selectați elementul anterior din fereastra Ajutor

Shift+Tab

Efectuați acțiunea pentru elementul selectat

Enter

În lista Accessde subiecte de Ajutor, extinderea sau restrângerea elementului selectat

Enter

Selectarea textului ascuns sau a hyperlinkului următor, inclusiv Afișare totală sau Ascundere totală în partea de sus a subiectului

Tasta Tab

Selectați textul ascuns sau hyperlinkul anterior

Shift+Tab

Efectuați acțiunea pentru Afișare totală, Ascundere totală, text ascuns sau hyperlink

Enter

Reveniți la subiectul de Ajutor anterior (butonul Înapoi)

Alt+tasta săgeată la stânga sau Backspace

Înaintați la următorul subiect de Ajutor (butonul Înainte)

Alt+tasta săgeată la dreapta

Defilare puțin în sus sau în jos, în interiorul subiectului de Ajutor afișat în prezent

Tasta săgeată în sus sau săgeată în jos

Defilați mai mult în sus sau în jos, în interiorul subiectului Ajutor afișat în prezent

Page Up sau Page Down

Oprirea ultimei acțiuni (butonul Oprire)

Esc

Reîmprospătarea ferestrei (butonul Reîmprospătare)

F5

Imprimarea subiectului curent de Ajutor

Ctrl+P
(în cazul în care cursorul nu se află în subiectul de Ajutor curent, apăsați F6, apoi apăsați Ctrl+P)

Modificarea stării de conexiunii

F6, apoi apăsați Enter pentru a deschide lista de opțiuni

Comutarea între diferitele secțiuni ale ferestrei Ajutor; de exemplu, comutarea între bara de instrumente și lista Căutare

F6

Într-un cuprins, în vizualizarea arborescentă, selectarea elementului următor sau anterior

Tasta săgeată în sus sau săgeată în jos

În cuprinsul din vizualizarea arborescentă, extinderea sau restrângerea elementului selectat

Enter

Diverse comenzi rapide de la tastatură

Pentru aceasta

Apăsați

Afișarea adresei hyperlink (URL) complete pentru un hyperlink selectat

F2

Verificarea ortografică

F7

Deschiderea casetei Zoom pentru a introduce cu ușurință expresii și alte tipuri de text în zone mici de intrare

Shift+F2

Apelarea unui Generator

Ctrl+F2

Copierea unei capturi de ecran a întregului ecran în Clipboard

Print Screen

Copierea unei capturi de ecran a ferestrei curente în Clipboard

Alt+Print Screen

Afișarea setului complet de comenzi din meniul panoului de activități

Ctrl+tasta săgeată în jos

Ieșire din Access

Alt+F4

Aveți nevoie de ajutor suplimentar?

Extindeți-vă competențele Office
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

×