Comenzi rapide de la tastatură pentru Skype for Business

Comenzile rapide de la tastatură sunt combinații de două sau mai multe taste care, atunci când sunt apăsate, pot fi utilizate pentru a efectua o activitate care în mod normal ar solicita mouse-ul sau alt dispozitiv de indicare. Comenzile rapide de la tastatură descrise aici se referă la aspectul tastaturii Lync pentru Statele Unite. Este posibil ca tastele din alte aspecte să nu corespundă exact tastelor de pe o tastatură S.U.A.

Aceste comenzi rapide de la tastatură sunt asociate zonelor de caracteristici din interfața pentru utilizator Lync. Astfel, de exemplu, trebuie să vă aflați într-o carte de vizită pentru ca tasta Esc să închidă cartea de vizită.

Tab și Shift+Tab sunt metode obișnuite de a vă muta prin orice UI. Tab se mută prin UI în ordine, în vreme ce Shift+Tab se mută în ordine inversă.

Este posibil ca unele caracteristici să nu fie disponibile pentru contul dvs. Le-am indicat pe acestea.

Găsirea comenzilor rapide pentru

General (toate ferestrele)

Fereastra principală (Lync) Skype for Business

Lista de contacte

Cartea de vizită

Fereastră conversație

Controalele de apel (fereastra Conversație)

Videoclip (fereastra Conversație)

IM (fereastra Conversație)

Zona de lucru pentru conversații sau întâlniri

Mediul pentru conversații

Partajarea PPT: vizualizatorul PPT moștenit

Conversații cu file

Chat persistent

General (toate ferestrele)

Utilizați următoarele comenzi rapide de la tastatură, indiferent ce fereastră este activă.

Apăsați această tastă sau
comandă rapidă de la tastatură

Pentru aceasta

Tasta siglă Windows+Shift+O

Acceptați o notificare de invitație de intrare.

Tasta siglă Windows+Esc

Refuzați o notificare de invitație.

Tasta siglă Windows+F4

Activați/dezactivați automat sunetul.

Tasta siglă Windows+F5

Activați/dezactivați camera atunci când este stabilită deja componenta video în apel.

Ctrl+Shift+Bara de spațiu

Mutați focalizarea la bara de instrumente de partajare a aplicațiilor.

Ctrl+Alt+Shift+3

Deschideți fereastra principală și mutați focalizarea la caseta de căutare.

Ctrl+Alt+Bara de spațiu

Preluați din nou controlul când partajați ecranul.

Ctrl+Shift+S

Opriți partajarea ecranului.

Fereastra principală Skype for Business

Utilizați aceste comenzi rapide de la tastatură atunci când fereastra principală Lync este în prim plan.

Apăsați această tastă sau
comandă rapidă de la tastatură

Pentru aceasta

Ctrl+1

Mutați la fila listă Persoane de contact.

Ctrl+2

Mutați la fila Chat persistent.

Ctrl+3

Mutați la fila Conversație.

Ctrl+4

Mutați la fila Telefon.

Ctrl+1 sau Ctrl+SHIFT+1

Ca delegat, transferați un apel către numărul de telefon de birou al altei persoane. (Nu este disponibil în Lync Basic sau cu toate abonamentele Microsoft 365.)

Alt+Bară de spațiu

Deschideți meniul Sistem. Alt deschide bara meniului.

Alt+F

Deschideți meniul Fișier.

Alt+M

Porniți întâlnirea acum.

Alt+T

Deschideți meniul Instrumente.

Alt+H

Deschideți meniul Ajutor.

Lista Persoane de contact

Utilizați aceste comenzi rapide de la tastatură când vă aflați în lista Persoane de contact.

Apăsați această tastă sau
comandă rapidă de la tastatură

Pentru aceasta

Delete

Ștergeți grupul particularizat selectat sau persoana de contact selectată.

Alt+Săgeată în sus

Mutați grupul selectat în sus.

Alt+Săgeată în jos

Mutați grupul selectat în jos.

Alt+Enter

În meniul de comenzi rapide: deschideți cartea de vizită a grupului selectat sau a persoanei de contact selectate.

Bara de spațiu

Restrângeți sau extindeți grupul selectat.

Shift+Delete

Eliminați persoana de contact selectată din lista Persoane de contact (numai pentru membrii unui grup care nu este de distribuire).

Cartea de vizită

Utilizați aceste comenzi rapide de la tastatură când vă aflați într-o carte de vizită. Utilizați Alt+Enter pentru a deschide o carte de vizită.

Apăsați această tastă sau
comandă rapidă de la tastatură

Pentru aceasta

Esc

Închideți cartea de vizită.

Ctrl+Tab

Vă deplasați prin filele din partea de jos a cărții de vizită.

Ctrl+Shift+Tab

Vă deplasați prin filele din partea de jos a cărții de vizită în ordine inversă.

Fereastra Conversație

Utilizați aceste comenzi rapide de la tastatură când vă aflați în fereastra Conversație.

Apăsați această tastă sau
comandă rapidă de la tastatură

Pentru aceasta

F1

Deschideți pagina de pornire Ajutor (în meniul Ajutor).

Esc

Ieșiți din vizualizarea ecran complet, dacă este cazul. În caz contrar, fereastra Conversație se închide numai dacă nu există o conversație audio sau video sau partajare.

Alt+C

Acceptați oricare dintre notificările de invitație. Printre acestea se numără solicitări audio, video, apeluri și de partajare.

Alt+F4

Închideți fereastra Conversație.

Alt+l

Ignorați toate notificările de invitație. Printre acestea se numără solicitări audio, video, apeluri și de partajare.

Alt+R

Vă asociați din nou la componenta audio într-o întâlnire.

Alt+S

Deschideți caseta de dialog Salvare ca pentru un fișier care a fost trimis în fereastra Conversație.

Alt+V

Invitați o persoană de contact la o conversație existentă.

Ctrl+S

Salvați conținutul istoricului IM. Funcționează în cazul conversațiilor persoană-la-persoană atunci când utilizați Outlook.

Ctrl+W

Afișați sau ascundeți zona de mesaje instant.

Ctrl+F

Trimiteți un fișier sau, în contextul unei conferințe, adăugați o atașare de întâlnire.

Ctrl+N

Luați singuri notițe utilizând programul pentru luarea de notițe Microsoft OneNote. Pornește OneNote. (Nu este disponibil în Lync Basic).

Ctrl+R

Afișați sau ascundeți lista de participanți.

Ctrl+Shift+Alt+Săgeată dreapta

Navigați în dreapta până la următorul element din interfața de utilizator în fereastra Conversație. Această combinație de taste înlocuiește tasta Tab pentru deplasarea focalizării de la un element din interfața de utilizator la următorul.

Ctrl+Shift+Alt+Săgeată stânga

Navigați în stânga până la elementul anterior din interfața de utilizator în fereastră Conversație. Această combinație de taste înlocuiește tasta Tab pentru deplasarea focalizării de la un element din interfața de utilizator la cel anterior.

Ctrl+Shift+Enter

Adăugați/încheiați componenta video.

Ctrl+Shift+H

Puneți în așteptare sau reluați o conversație audio în desfășurare.

Ctrl+Shift+I

Marcați o conversație ca fiind foarte importantă. Funcționează în cazul conversațiilor directe, dar nu este disponibilă pentru întâlniri.

Ctrl+Shift+Y

Afișați sau ascundeți zona de lucru de partajare.

Ctrl+Shift+P

Comutați la vizualizare compactă.

Ctrl+Shift+K

Comutați la vizualizarea doar conținut.

Ctrl+Enter

Adăugați/încheiați componenta audio.

Săgeată în sus

Când se află pe un buton de mod, deschide explicația corespunzătoare.

Bara de spațiu

Când focalizarea este pe un buton de mod, se efectuează o acțiune implicită. Astfel, pentru componenta audio, are loc activarea sau dezactivarea sunetului, în timp ce pentru componenta video, pornește sau oprește camera.

Esc

Îndepărtează sau ascunde o explicație sau o bulă deschisă care are focalizarea tastaturii.

Controalele de apel (fereastra Conversație)

Utilizați aceste comenzi rapide de la tastatură în controalele de apel în timpul unui apel peer-to-peer. Acest lucru nu funcționează într-un apel de conferință.

Apăsați această
comandă rapidă de la tastatură

Pentru aceasta

Alt+Q

Terminați un apel.

Ctrl+Shift+T

Transfer: Deschideți selectorul de persoane de contact în timpul unui apel peer-to-peer. (Nu este disponibil în Lync Basic sau cu toate abonamentele Microsoft 365.)

Ctrl+Shift+H

Treceți un apel în așteptare.

Ctrl+Shift+D

Afișați tastatura telefonică.

Video (fereastra Conversație)

Utilizați aceste comenzi rapide de la tastatură când lucrați cu componente video în fereastra Conversație.

Apăsați această tastă sau
comandă rapidă de la tastatură

Pentru aceasta

F5

Vizualizați în modul video pe ecran complet. Dacă zona de lucru este vizibilă în fereastra Conversație, F5 nu va trece componenta video în ecran complet.

Esc

Ieșiți din video pe ecran complet.

Ctrl+Shift+O

Aplică Pop out la galerie; aplică Pop in la galerie.

Ctrl+Shift+L

Blocați componenta dvs. video pentru toți participanții la întâlnire.

IM (fereastra Conversație)

Utilizați aceste comenzi rapide de la tastatură când trimiteți cuiva un mesaj instant.

Apăsați această tastă sau
comandă rapidă de la tastatură

Pentru aceasta

F1

Deschideți Ajutorul.

F12

Salvați conversația IM.

Shift+Enter

Adăugați sfârșituri de linie.

Shift+Insert sau Ctrl+V

Lipiți.

Ctrl+A

Selectați tot conținutul.

Ctrl+B

Formatați cu litere aldine textul selectat.

Ctrl+C

Copiați textul selectat.

Ctrl+X

Decupați textul selectat.

Ctrl+l

Formatați cu litere cursive textul selectat.

Ctrl+U

Subliniați textul selectat.

Ctrl+Y

Reface ultima acțiune.

Ctrl+Z

Anulați ultima acțiune.

Ctrl+Shift+F

Schimbați culoarea fontului. (Se modifică numai culoarea literelor pe care le tastați, nu și cea a literelor tastate de altcineva).

Alt+P

Deschideți un fișier care a fost primit.

Alt+D

Refuzați un fișier care a fost trimis.

Ctrl+Shift+M

Pentru a seta focalizarea pe zona de introducere a mesajelor instant.

Zona de lucru pentru conversații sau întâlniri

Apăsați această tastă sau
comandă rapidă de la tastatură

Pentru aceasta

F5

Vizualizați zona de lucru pentru întâlniri din fereastra de Conversație în ecran complet.

Esc

Ieșiți din vizualizarea ecran complet, dacă este cazul.

Alt+T

Opriți partajarea.

Ctrl+Shift+E

Gestionați conținutul prezentabil.

Ctrl+Shift+Y

Afișați sau ascundeți zona de lucru de partajare.

Ctrl+Shift+A

Forțați avertizarea în așteptare L1 la vizualizarea în ecran complet.

Ctrl+Shift+J

Comutați la vizualizarea Vorbitor.

Ctrl+Shift+l

Comutați la vizualizarea Galerie.

Ctrl+Alt+săgeată la dreapta sau

Ctrl+Alt+săgeată la stânga

Comutați din regiunea de partajare înainte și/sau comutați din regiunea de partajare înapoi.

Mediul pentru conversații

Apăsați această tastă sau
comandă rapidă de la tastatură

Pentru aceasta

Ștergere

Ștergeți elementele selectate.

Pornire

Vă mutați în partea de sus a listei.

End

Vă mutați în partea de jos a listei.

Page Up

Vă mutați cu o pagină mai sus.

Page Down

Vă mutați cu o pagină mai jos.

Săgeată în sus

Vă mutați în sus la persoana de contact anterioară pentru conversație.

Săgeată în jos

Vă mutați în jos la următoarea persoană de contact pentru conversație.

Partajarea PPT: vizualizatorul PPT moștenit

Apăsați această tastă sau
comandă rapidă de la tastatură

Pentru aceasta

tasta Tab

Când spațiul pentru conținut este în focalizare, comutați între controalele pentru partajare PPT (săgeata Anteriorul, săgeata Următorul, Imagini reduse și Note).

Săgeată la dreapta

Când focalizarea este în zona de conținut, mutați la următorul clic sau glisați dacă nu se află niciun clic pentru animații în diapozitivul curent.

Săgeată stânga sau la dreapta

Când este focalizată zona de imagini reduse, mutați focalizarea la imaginea redusă anterioară sau următoare fără să modificați diapozitivul activ.

Săgeată la stânga

Când focalizarea este în zona de conținut, mutați la clicul anterior sau glisați dacă nu se află niciun clic pentru animații în diapozitivul curent.

Pornire

Când este focalizată zona de imagini reduse, setați focalizarea pe imaginea redusă a primului diapozitiv fără să modificați diapozitivul activ.

Tasta Enter

Selectați controlul cu focalizare activă sau imaginile reduse dacă fâșia de imagini reduse are focalizarea și selecția (modificare în diapozitivul activ).

End

Când este focalizată zona de imagini reduse, setați focalizarea pe imaginea redusă a ultimului diapozitiv, fără să modificați diapozitivul activ.

Conversații în file

Apăsați această tastă sau
comandă rapidă de la tastatură

Pentru aceasta

Alt+Bară de spațiu

Deschideți meniul de sistem al ferestrei filei.

Ctrl+Shift+T

Setați focalizarea pe elementul din vizualizarea conversației în file.

Ctrl+Tab

Comutați la fila următoare (ciclare continuă prin toate filele).

Ctrl+1,2…9

Comutați la o filă cu un anumit număr și focalizați tastatura în acea conversație. Ctrl+1.

Ctrl+O

Anulați andocarea/andocați conversația selectată de la/la fereastra filei.

Esc

Închideți o filă.

Chat persistent

Fereastra de chat persistent utilizează aceleași comenzi rapide ca fereastra de conversație și fereastra de mesaje instant. (Nu este disponibil pentru abonamentele Microsoft 365.)

Aveți nevoie de ajutor suplimentar?

Extindeți-vă competențele Office
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×