Configurarea dispozitivului pentru a funcționa cu accesibilitatea în Office 365

Centrul de accesibilitate Office

Aplicațiile Office funcționează cu setările de accesibilitate și caracteristicile majorității dispozitivelor. Aceste setări vă pot ajuta să le faceți mai ușor de utilizat. De exemplu, puteți să inversați culorile sau să modificați contrastul culorilor pentru a face ecranul mai ușor de vizualizat. Sau puteți controla dispozitivul folosind tastatura în locul mouse-ului și așa mai departe.

Modul în care alegeți aceste setări depinde de tipul dispozitivului dvs.: Windows, Mac, iOS sau Android.

Windows 10 oferă centrul Simplificare acces, cu multe caracteristici predefinite pentru a asista persoanele cu dizabilități. Setările principale de accesibilitate se găsesc în meniul Simplificare acces de sub Setări. De asemenea, puteți lansa caracteristici de accesibilitate, precum Narator sau Lupă, din setările Simplificare acces.

Pentru a deschide rapid panoul Simplificare acces, apăsați tasta siglă Windows+U. Sau tastați Simplificare acces în caseta de căutare.

Utilizarea caracteristicii Narator

Naratorul este o aplicație de citire a ecranului încorporată în Windows 10, iar aplicațiile Office 365 sunt optimizate pentru Narator. Pentru a începe lucrul, accesați Introducere în Narator.

Utilizarea culorilor cu contrast ridicat

Dacă doriți un contrast mai mare al culorilor pentru a vedea mai bine textul și elementele de pe ecran și a vă proteja ochii, puteți să activați modul Contrast înalt. Pentru instrucțiuni suplimentare, consultați Utilizarea contrastului înalt în Windows

Mărirea conținutului de pe ecran

Măriți fragmente ale conținutului de pe ecran folosind instrumentul Lupă. Puteți să setați Lupa pentru ecran complet sau pentru panoul Lupă.

 • Pentru a accesa rapid Lupa, apăsați tasta siglă Windows+semnul plus (+).

 • Pentru a mări, apăsați tasta siglă Windows+tasta plus (+). Pentru a micșora, apăsați tasta siglă Windows+tasta minus (-).

 • Atunci când focalizarea este pe Lupă, puteți să modificați setările acesteia din bara de instrumente Lupă. Apăsați Tab sau Shift+Tab pentru a vă deplasa pe bara de instrumente Lupă. Pentru a selecta o opțiune sau o listă de opțiuni, apăsați bara de spațiu. Pentru a închide o opțiune sau o listă de opțiuni, apăsați Esc.

 • Pentru a ieși din Lupă și a închide instrumentul, apăsați tasta siglă Windows+Esc.

Pentru mai multe informații, accesați Utilizarea Lupei pentru a vedea elementele de pe ecran.

Modificarea dimensiunii textului

Puteți modifica dimensiunea textului de pe ecran fără să ajustați rezoluția ecranului.

 1. În orice vizualizare, apăsați tasta siglă Windows pentru a accesa caseta Căutare.

 2. În caseta Căutare, tastați: „Mărire text”. Apăsați pe Enter pentru a deschide pagina Particularizați ecranul.

 3. În glisorul Modificați dimensiunea textului, a aplicațiilor și a altor elemente, mutați fila indicatoare în dreapta.

 4. De asemenea, puteți să ajustați dimensiunea textului în bare de meniu, titluri și nu numai. Pentru a accesa controalele respective, pe pagina Particularizați ecranul, selectați linkul Setări avansate pentru afișaj, apoi alegeți Dimensionare avansată a textului și a altor elemente.

Modificarea dimensiunii indicatorului de mouse

Puteți să modificați dimensiunea și culoarea indicatorului de mouse pentru a simplifica utilizarea mouse-ului.

 1. În orice vizualizare, apăsați tasta siglă Windows.

 2. În caseta de căutare, tastați „mouse”.

 3. Faceți clic pe linkul Opțiuni de mouse suplimentare.

 4. În caseta de dialog Proprietăți mouse, alegeți fila pentru setarea pe care doriți să o modificați, apoi selectați opțiuni din acel panou.

Utilizarea asistentului Cortana

Utilizați Cortana, asistentul dvs. virtual controlat prin voce, pentru a efectua activități de bază. Pentru a afla mai multe despre Cortana și configurarea asistentului, consultați Ce este Cortana. Cortana este disponibil doar în anumite țări și regiuni.

Sfat: Dacă utilizați pentru prima dată Cortana cu control vocal, acesta vă va cere permisiunea de a vă pune câteva întrebări pentru a înțelege ce este important pentru dvs. Dacă sunteți de acord, apăsați pe Tab până când auziți „Accept”, apoi apăsați pe Enter. Dacă nu doriți să răspundeți la întrebări, apăsați pe Tab până când auziți „Nu, mulțumesc” și apăsați pe Enter.

Utilizarea Recunoașterii vorbirii în Windows

Dacă utilizați Recunoașterea vorbirii pentru prima dată, trebuie să configurați această caracteristică.

 1. În orice vizualizare, apăsați tasta siglă Windows.

 2. În caseta de căutare, tastați „vorbire”. Apoi apăsați pe Enter pentru a deschide expertul de instalare.

 3. Urmați instrucțiunile din expert.

 4. După ce terminați instalarea, puteți utiliza tutorialul pentru a afla comenzile vocale și a vă instrui PC-ul să vă recunoască vocea.

 5. Pentru a afla mai multe despre comenzile pentru Recunoașterea vorbirii, consultați Recunoașterea vorbirii în Windows

Office pentru iOS funcționează cu caracteristicile de accesibilitate ale dispozitivului dvs., cum ar fi VoiceOver, ecranul Vorbire, Dictare, Zoom, Inversare culori și Tip dinamic. Puteți să utilizați chiar și caracteristica Siri. De exemplu, îi puteți cere lui Siri să pornească o aplicație, rostind „Salut, Siri, pornește Excel”. Dacă aveți o tastatură externă, aplicațiile Office acceptă, de asemenea, utilizarea comenzilor rapide de la tastatură pentru deplasarea pe ecran.

Puteți să creați o comandă rapidă la caracteristicile pe care le utilizați cel mai des în aplicațiile Office, cum ar fi VoiceOver. Pentru a specifica o comandă rapidă

 1. În Setări, atingeți General, Accesibilitate, apoi Comandă rapidă accesibilitate.

 2. Pentru a activa comanda rapidă, atingeți de trei ori butonul Pornire.

Mărirea ecranului cu opțiunea Zoom

Pentru a utiliza o lupă pe ecran cu aplicațiile Office, activați opțiunea Zoom.

 1. Apăsați butonul Pornire.

 2. Atingeți Setări, General, Accesibilitate, apoi Zoom.

 3. Pentru a afișa sau a ascunde lupa, atingeți de două ori cu trei degete.

Mărirea textului de meniu cu opțiunea Tip dinamic

Pentru a mări textul în meniurile Office, activați opțiunea Tip dinamic. În Outlook se mărește întregul inbox. În Excel, OneNote, PowerPoint și Word, sunt mărite doar meniurile, dar puteți să apropiați și să depărtați degetele pe ecran pentru a modifica nivelul de zoom al documentului.

 1. Apăsați butonul Pornire.

 2. Atingeți Setări, General, Accesibilitate, apoi Tip mai mare.

 3. Activați opțiunea Dimensiuni mai mari accesibilitate.

Inversarea culorilor pentru îmbunătățirea contrastului

Pentru o vizibilitate mai bună, puteți să inversați culorile pe dispozitivul dvs. De exemplu, în Excel și Word, puteți afișa text alb pe fundal negru.

 1. Apăsați butonul Pornire.

 2. Atingeți Setări, General, Accesibilitate.

 3. Activați opțiunea Inversare culori.

Utilizarea caracteristicii Dictare pentru a introduce text

Notă: Dacă tasta microfon nu apare pe tastatură, zona de text nu acceptă dictarea.

Puteți să dictați text în aplicațiile Office.

 • Atunci când punctul de inserare se află într-o zonă de text din Excel, OneNote, PowerPoint sau Word, puteți să apăsați butonul de microfon din partea stângă a barei de spațiu de pe tastatura vizuală și să rostiți textul.

 • După ce ați terminat dictarea, în partea din centru jos a ecranului, atingeți Terminat. Dacă VoiceOver este, de asemenea, activat, atingeți de două ori Terminat.

Utilizarea caracteristicii VoiceOver

VoiceOver este cititorul de ecran încorporat pentru iPhone și iPad.

Activarea VoiceOver

Pentru a activa VoiceOver, faceți clic de trei ori pe butonul Pornire. Dacă nu funcționează, vorbiți cu Siri. („Salut, Siri, pornește VoiceOver”.) Sau procedați astfel:

 1. Apăsați butonul Pornire.

 2. Atingeți Setări, General, Accesibilitate, apoi VoiceOver.

 3. Activați VoiceOver.

Deschiderea unei aplicații Office cu VoiceOver

Glisați cu degetul peste aplicații după cum este necesar pentru a vă deplasa între ecranele. VoiceOver rostește numele aplicațiilor în timp ce atingeți pictogramele respective. Atunci când auziți numele aplicației pe care o doriți, pentru a o deschide, atingeți de două ori ecranul.

Utilizarea rotorului VoiceOver pentru a naviga în Office, pentru aplicațiile iOS

Puteți alege ce opțiuni de navigare să fie adăugate în rotorul VoiceOver, pentru a parcurge cu ușurință elementele din documentele, prezentările și foile de calcul Office.

 1. Pentru a activa VoiceOver, apăsați rapid de trei ori butonul de pornire.

 2. Pentru a trece la ecranul de pornire, apăsați butonul de pornire o dată.

 3. Pe ecranul de pornire, glisați cu un deget pe ecran până când auziți „Setări”, apoi atingeți de două ori ecranul.

 4. Trageți cu degetul spre dreapta până când auziți „General, buton”, apoi atingeți de două ori ecranul.

 5. Trageți cu degetul spre dreapta până când auziți „Accesibilitate, buton”, apoi atingeți de două ori ecranul.

 6. Trageți cu degetul spre dreapta până când auziți „VoiceOver, activat, buton”, apoi atingeți de două ori ecranul.

 7. Trageți cu degetul spre dreapta până când auziți „Rotor, buton”, apoi atingeți de două ori ecranul.

 8. În meniul Rotor, trageți cu degetul spre dreapta până când auziți o opțiune pe care doriți să o adăugați la navigarea cu rotorul, apoi atingeți de două ori ecranul pentru a o selecta. Repetați această acțiune pentru toate opțiunile pe care doriți să le adăugați la rotor.

 9. Deschideți fișierul Office la care doriți să lucrați.

 10. Pentru a selecta o opțiune de navigare utilizând rotorul, rotiți două degete pe ecranul dispozitivului. VoiceOver anunță prima opțiune. Continuați să rotiți degetele pentru a asculta mai multe opțiuni. Pentru a selecta o opțiune, ridicați degetele de pe ecran.

 11. Pentru a naviga utilizând opțiunea selectată, trageți cu un deget în sus sau în jos pe ecran. De exemplu, pentru a vă deplasa înainte sau înapoi cu un cuvânt o dată în document, selectați Cuvinte în rotor, apoi trageți cu degetele în sus sau în jos pe ecran. VoiceOver anunță cuvintele pe măsură ce vă deplasați în document.

Navigarea cu VoiceOver în aplicațiile Office pentru iPad

Atunci când utilizați VoiceOver pentru a naviga într-o aplicație Office, puteți utiliza numai gesturi sau o combinație de gesturi și comenzi rapide de la tastatură (dacă aveți o tastatură externă).

Utilizarea panglicii cu VoiceOver activat

În centrul părții de sus a celor mai multe ecrane de aplicații Office pentru iOS se află o panglică ce conține butoane de comandă. Atunci când glisați cu un deget peste panglică sau apăsați VoiceOver+săgeată la stânga sau săgeată la dreapta, auziți numele filei, de exemplu „Fila Pornire”. Dacă auziți și cuvântul „Selectată”, mai exact „Fila Pornire, Selectată”, se afișează butoanele din panglică.

 • Pentru a afișa butoanele unei file din panglică, atingeți de două ori oriunde pe ecran sau apăsați VO+bara de spațiu.

 • Pentru a trece la altă filă, glisați cu degetul spre dreapta sau spre stânga sau apăsați VO+săgeată la stânga sau săgeată la dreapta, până când auziți numele filei pe care o doriți, de exemplu „Fila Inserare”. Atingeți de două ori sau apăsați VO+bara de spațiu.

 • Pentru a alege un buton dintr-o filă deschisă, glisați în jos pentru a auzi numele butoanelor. Atunci când auziți opțiunea dorită, atingeți de două ori butonul. Sau apăsați VO+săgeată la stânga în mod repetat până când auziți opțiunile.

 • Pentru a ascunde și a afișa butoanele de pe panglică, atingeți de două ori panglica sau o filă.

Office pentru Android funcționează cu setările de accesibilitate predefinite pentru dispozitive Android, cu cititorul de ecran TalkBack și cu caracteristica Recunoașterea vorbirii pentru Android.

Pornirea TalkBack

Când TalkBack este pornit, veți auzi o descriere vorbită a orice selectați sau activați pe dispozitivul dvs. Aici sunt incluse comenzi, locații, liste și butoane, pe lângă conținutul ecranelor, meniurilor și ferestrelor pop-up.

Pentru a porni TalkBack

 1. Accesați Setări > Accesibilitate > TalkBack.

 2. Atingeți comutatorul pentru a-l muta în poziția PORNIT.

 3. Selectați OK.

 4. Pentru a reveni în ecranul Pornire, atingeți butonul Pornire, apoi atingeți de două ori ecranul.

Note: 

Navigarea cu TalkBack prin gesturi

 • Atunci când TalkBack este pornit, puteți să glisați cu degetul pe ecran pentru a găsi comenzi, locații și conținut. TalkBack anunță pictogramele, butoanele și alte elemente pe măsură ce glisați cu degetul peste ele.

 • Pentru a defila în sus, în jos, la stânga sau la dreapta, trageți cu două degete în direcția respectivă.

 • Pentru a selecta sau a activa comanda curentă sau alte elemente de ecran, atingeți de două ori ecranul.

 • De asemenea, puteți să trageți cu degetul spre dreapta sau spre stânga pentru a trece la elementul următor sau anterior de pe ecran.

Utilizarea gesturilor în TalkBack

Vedeți lista completă cu gesturi de comandă rapidă pe care le puteți utiliza când TalkBack este pornit, odată cu numeroase alte opțiuni pentru personalizarea modului în care dispozitivul dvs. funcționează cu TalkBack.

 • Pe ecranul de pornire al dispozitivului, glisați cu degetul în partea de jos până când auziți „Aplicații, atingeți de două ori pentru a activa”, apoi atingeți de două ori ecranul.

 • Trageți în sus cu două degete pentru a ajunge la sfârșitul listei de aplicații sortate în ordine alfabetică, apoi glisați cu degetul pe ecran până când auziți „Setări”.

 • Trageți cu degetul spre dreapta până când auziți „Setări”, apoi atingeți de două ori ecranul.

 • Trageți în sus cu două degete pentru a defila în jos, aproximativ până la jumătatea listei. TalkBack vă spune unde sunteți atunci când opriți tragerea cu degetul. Trageți cu degetul spre dreapta până când auziți: „Gestionare gesturi”. Atingeți de două ori ecranul.

 • Trageți cu degetul spre dreapta pentru a explora lista de gesturi disponibile. TalkBack anunță fiecare gest, urmat de ceea ce face. Pentru a reveni la meniul Setări TalkBack, glisați cu degetul pe ecran până când auziți „Butonul Înapoi” și atingeți de două ori ecranul.

Oprirea TalkBack

 1. Pentru a reveni în ecranul de pornire, atingeți și apoi atingeți de două ori butonul Acasă din Android.

 2. În ecranul de pornire, mutați focalizarea pe butonul Setări și atingeți de două ori.

 3. Mutați ecranul în jos până la zona Sistem până ce auziți „Accesibilitate” și atingeți de două ori.

 4. Pe ecranul Accesibilitate, mutați focalizarea pe TalkBack. Veți auzi „TalkBack, pornit”. Atingeți de două ori.

 5. Treceți la comutatorul Pornit/Oprit și atingeți de două ori. Veți auzi „Alertă, Oprire TalkBack”.

 6. Treceți la butonul OK și atingeți de două ori.

Utilizarea setărilor de accesibilitate Android

Pentru ca lucrul dumneavoastră cu dispozitivul Android să fie mai accesibil, pe lângă activarea TalkBack, puteți configura mai multe caracteristici în ecranul Accesibilitate.

 1. Atingeți și atingeți de două ori butonul Acasă Android.

 2. În ecranul de pornire, mutați focalizarea pe butonul Setări și atingeți de două ori.

 3. Sub Preferințe, mutați focalizarea la Accesibilitate și atingeți de două ori.

 4. În ecranul Accesibilitate, treceți la zona Sistem zona și alegeți dintre aceste opțiuni:

  • Legende adaugă legende în partea din centru jos a tuturor imaginilor. Puteți să modificați mărimea textului și stilul legendei.

  • Gesturi de mărire/micșorare activează caracteristica, astfel încât să puteți mări sau micșora o vizualizare prin anumite gesturi. Trageți cu degetul spre dreapta peste comutator pentru a auzi o explicație a gesturilor.

  • Dimensiune font vă permite să măriți tot textul de pe dispozitivul dvs. la o dimensiune în puncte mai mare.

  • Dimensiune ecran vă permite să măriți dimensiunea elementelor din fișier.

  • Rostirea parolelor vă permite să rostiți parolele în loc să le tastați.

Inversarea culorilor pentru îmbunătățirea contrastului

Pentru a face conținutul mai ușor de citit și de selectat, puteți să măriți contrastul sau să inversați culorile de pe dispozitiv.

Notă: Modificarea contrastului culorilor și inversarea culorilor sunt caracteristici experimentale. Nu există nicio garanție că acestea funcționează cu toate butoanele și suprafețele.

 • Deschideți aplicația. În zona de titlu, mutați focalizarea pe butonul Setări și atingeți de două ori.

 • Pentru a defila în jos pe ecran, trageți în sus cu două degete. Sub Preferințe, mutați focalizarea la Accesibilitate și atingeți de două ori.

 • În ecranul Accesibilitate, treceți la comutatorul Pornit de lângă comanda Mărire contrast și atingeți de două ori.

Extindeți-vă competențele Office
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×