Crearea, editarea sau ștergerea unei relații

Crearea, editarea sau ștergerea unei relații

O relație în Access vă ajută să combinați date din două tabele diferite. Fiecare relație constă din câmpuri din două tabele cu date corespunzătoare. De exemplu, puteți aveți un câmp IDProdus într-un tabel de Produse și într-un tabel DetaliiComandă. Fiecare înregistrare din tabelul DetaliiComandă are un IDProdus care corespunde cu o înregistrare din tabelul Produse cu același IDProdus.

Atunci când utilizați tabele corelate într-o interogare, relația permite ca Access să determine ce înregistrări din fiecare tabel să combine în setul de rezultate. O relație poate, de asemenea, ajuta la împiedicarea pierderii datelor, nepermițând desincronizarea datelor șterse, ceea ce se numește integritate referențială.

Înainte să lucrați cu relații, asigurați-vă că înțelegeți conceptele de bază. Pentru mai multe informații, consultați articolul Ghid pentru relațiile între tabele și Noțiuni de bază privind relațiile între tabele.

În acest articol

Prezentare generală

Crearea unei relații între tabele utilizând fereastra Relații

Crearea unei relații între tabele utilizând panoul Listă de câmpuri pentru a adăuga un câmp

Editarea unei relații

Impunerea integrității referențiale

Ștergerea unei relații între tabele

Crearea, editarea sau ștergerea unei relații într-o aplicație web

Crearea sau modificarea unei relații într-o bază de date web Access 2010

Prezentare generală

Într-o bază de date Access, creați un tabel de relații utilizând una dintre metodele următoare:

 • În fereastra Relații, adăugați tabelele pe care doriți să le asociați, apoi glisați câmpul pentru a le corela dintr-un tabel în celălalt tabel.

 • Glisați un câmp într-o foaie de date de tabel din panoul Listă de câmpuri.

Când creați o relație între tabele, câmpurile comune nu trebuie să aibă neapărat același nume, deși acest lucru se întâmplă deseori. Câmpurile comune trebuie să aibă același tip de date. Însă, dacă un câmp cheie primară este un câmp Numerotare automată, câmpul cheie străină poate fi și un câmp Număr, dacă proprietatea Dimensiune câmp a ambelor câmpuri este aceeași. De exemplu, se poate potrivi un câmp Numerotare automată cu un câmp Număr dacă proprietatea Dimensiune câmp a ambelor câmpuri este Întreg lung. Când ambele câmpuri sunt câmpuri Număr, trebuie să aibă aceeași setare a proprietății Dimensiune câmp.

Începutul paginii

Crearea unei relații între tabele utilizând fereastra Relații

 1. În fila Instrumente bază de date, în grupul Relații, faceți clic pe Relații.

 2. Pe fila Proiectare , în grupul relații , faceți clic pe Adăugare tabele (sau pe Afișare tabel în Access 2013 ).

 3. Selectați unul sau mai multe tabele și interogări, apoi faceți clic pe Adăugare. După ce ați terminat de adăugat tabele și interogări în fila documentului Relații, faceți clic pe Închidere.

 4. Glisați un câmp (de obicei, cheia primară) dintr-un tabel în câmpul comun (cheia străină) din celălalt tabel. Pentru a glisa mai multe câmpuri, apăsați tasta CTRL, faceți clic pe fiecare câmp, apoi glisați-l.

  Apare caseta de dialog Editare relații.
  Caseta de dialog Editare relații

 5. Verificați că numele afișate ale câmpurilor sunt cele ale câmpurilor comune pentru relație. Dacă un nume de câmp este incorect, faceți clic pe numele câmpului și selectați câmpul potrivit din listă.

  Pentru a impune integritatea referențială pentru această relație, bifați caseta de selectare Impunere integritate referențială. Pentru mai multe informații despre integritatea referențială, consultați secțiunea Impunerea integrității referențiale.

 6. Faceți clic pe Creare.

  Access trasează o linie de relație între cele două tabele. Dacă ați bifat caseta de selectare Impunere integritate referențială, linia apare îngroșată la capete. De asemenea, numai dacă ați bifat caseta de selectare Impunere integritate referențială, se afișează numărul 1 deasupra porțiunii îngroșate într-o parte a liniei de relație și simbolul infinit () deasupra porțiunii îngroșate în cealaltă parte a liniei, așa cum se arată în imaginea următoare.

  Glisați un câmp dintr-un tabel în câmpul potrivit din alt tabel.

  Note: 

  • Pentru a crea o relație unu-la-unu    Ambele câmpuri comune (de obicei cheia primară și cheia străină) trebuie să aibă un index unic. Acest lucru înseamnă că proprietatea Indexat pentru aceste câmpuri trebuie să fie setată la Da (fără dubluri). Dacă ambele câmpuri au un index unic, Access creează o relație unu-la-unu.

  • Pentru a crea o relație unu-la-mai-mulți    Câmpul de pe o parte a relației (de obicei cheia primară) trebuie să aibă index unic. Acest lucru înseamnă că proprietatea Indexat pentru acest câmp trebuie să fie setată la Da (fără dubluri). Câmpul din partea mai mulți nu trebuie să aibă index unic. Poate avea un index, dar trebuie să permită dubluri. Acest lucru înseamnă că proprietatea Indexat pentru acest câmp trebuie să fie setată la Nu sau la Da (cu dubluri). Când un câmp are index unic și celălalt nu are, Access creează o relație unu-la-mai-mulți.

Începutul paginii

Crearea unei relații între tabele utilizând panoul Listă de câmpuri pentru a adăuga un câmp

Aveți posibilitatea să adăugați un câmp la un tabel existent care este deschis în Vizualizarea foaie de date glisându-l din panoul Listă de câmpuri. Panoul Listă de câmpuri afișează câmpurile disponibile în tabelele asociate și cele disponibile în celelalte tabele în baza de date.

Când glisați un câmp dintr-un „alt” tabel (neasociat) și parcurgeți Expertul Căutare, se creează automat o relație nouă unu-la-mai-mulți între tabelul din Listă de câmpuri și tabelul în care ați glisat câmpul. Această relație, creată de Access, nu impune în mod implicit integritatea referențială. Pentru a impune integritatea referențială, trebuie să editați relația. Consultați secțiunea Editarea unei relații pentru mai multe informații.

Deschiderea unui tabel în Vizualizarea foaie de date

 • În Panoul de navigare, faceți dublu clic pe tabel.

Deschiderea panoului Listă de câmpuri

 • Apăsați ALT+F8. Apare panoul Listă de câmpuri.

  Panoul Listă de câmpuri

Panoul Listă de câmpuri afișează toate celelalte tabele din baza de date, grupate pe categorii. Atunci când lucrați cu un tabel în vizualizarea Foaie de date, Access afișează câmpurile în oricare din cele două categorii în panoul Listă de câmpuri: Câmpuri disponibile în tabelele corelate și Câmpuri disponibile în alte tabele. Prima categorie listează toate tabelele care au o relație cu tabelul cu care lucrați în prezent. A doua categorie listează toate tabelele cu care tabelul nu are nicio relație.

În panoul Listă de câmpuri, când faceți clic pe semnul plus (+) de lângă numele unui tabel, vedeți o listă a tuturor câmpurilor disponibile în tabelul respectiv. Pentru a adăuga un câmp la tabelul dvs., glisați câmpul dorit din panoul Listă de câmpuri în tabel în Vizualizarea foaie de date.

Adăugarea unui câmp și crearea unei relații din panoul Listă de câmpuri

 1. Cu tabelul deschis în Vizualizare foaie de date, apăsați ALT+F8. Apare panoul Listă de câmpuri.

 2. Sub Câmpuri disponibile în alte tabele, faceți clic pe semnul plus (+) de lângă numele unui tabel pentru a afișa lista de câmpuri din acel tabel.

 3. Glisați câmpul dorit din panoul Listă de câmpuri în tabelul deschis în Vizualizarea foaie de date.

 4. Când apare o linie de inserare, fixați câmpul în acea poziție.

  Porniți Expertul Căutare.

 5. Urmați instrucțiunile pentru a parcurge Expertul Căutare.

  Câmpul apare în tabel în Vizualizarea foaie de date.

Când glisați un câmp dintr-un „alt” tabel (neasociat) și parcurgeți Expertul Căutare, se creează automat o relație nouă unu-la-mai-mulți între tabelul din Listă de câmpuri și tabelul în care ați glisat câmpul. Această relație, creată de Access, nu impune în mod implicit integritatea referențială. Pentru a impune integritatea referențială, trebuie să editați relația. Consultați secțiunea Editarea unei relații pentru mai multe informații.

Începutul paginii

Editarea unei relații

O relație se modifică selectând-o în fereastra Relații, apoi editând-o.

 1. Poziționați cu grijă cursorul astfel încât să indice către linia relației, apoi faceți clic pe aceasta pentru a o selecta.

  Linia de relație apare îngroșată atunci când este selectată.

 2. După ce ați selectat linia relației, faceți dublu clic pe ea.

  - sau -

  În fila Proiectare, în grupul Instrumente, faceți clic pe Editare relații.

Se afișează caseta de selectare Editare relații.

Deschiderea casetei de dialog Editare relații

 1. În fila Instrumente bază de date, în grupul Relații, faceți clic pe Relații.

 2. În fila Proiectare, în grupul Relații, faceți clic pe Toate relațiile.

  Se afișează toate tabelele cu relații, afișând liniile de relație. Rețineți că tabelele ascunse (tabelele pentru care este bifată caseta de selectare Ascuns din caseta de dialog Proprietăți a tabelului) și relațiile lor nu se vor afișa decât dacă este bifată caseta de selectare Afișare obiecte ascunse în caseta de dialog Opțiuni de navigare.

 3. Faceți clic pe linia de relație pentru relația pe care doriți să o modificați. Linia de relație apare îngroșată atunci când este selectată.

 4. Faceți dublu clic pe linia de relație.

  -sau-

  În fila Proiectare, în grupul Instrumente, faceți clic pe Editare relații.

  Apare caseta de dialog Editare relații.

  Caseta de dialog Editare relații

 5. Efectuați modificările, apoi faceți clic pe OK.

  Caseta de dialog Editare relații permite modificarea unei relații între tabele. Mai exact, aveți posibilitatea să modificați tabelele sau interogările din ambele părți ale relației sau câmpurile din ambele părți. De asemenea, aveți posibilitatea să setați tipul de asociere sau să impuneți integritatea referențială și să alegeți o opțiune în cascadă. Pentru mai multe informații despre tipul de asociere și cum se setează, consultați secțiunea Setarea tipului de asociere. Pentru mai multe informații despre cum se impune integritatea referențială și cum se selectează o opțiune în cascadă, consultați secțiunea Impunerea integrității referențiale.

Setarea tipului de asociere

Când definiți o relație între tabele, datele relației vă informează în legătură cu proiectarea interogărilor. De exemplu, dacă definiți o relație între două tabele, apoi creați o interogare ce utilizează două tabele, Access selectează automat câmpurile care potrivesc implicit pe baza câmpurilor specificate în relație. Aveți posibilitatea să înlocuiți aceste valori implicite inițiale din interogarea dvs., dar valorile furnizate de relație se vor dovedi deseori cele corecte. Deoarece potrivirea și alăturarea datelor din mai mult de un tabel este un lucru pe care îl veți efectua frecvent în majoritatea bazelor de date simple, stabilirea setărilor implicite prin crearea relațiilor poate economisi timp și poate fi benefică.

O interogare pentru mai multe tabele combină informațiile din mai multe tabele prin potrivirea valorilor din câmpurile comune. Operațiunea care efectuează potrivirea și combinarea este denumită asociere. De pildă, să presupunem că doriți să afișați comenzile clienților. Creați o interogare care asociază tabelul Clienți și tabelul Comenzi după câmpul ID client. Rezultatul interogării conține informațiile despre client și cele de comandă numai pentru acele rânduri unde s-a găsit o potrivire.

Una dintre valorile care se pot specifica pentru fiecare tip de relație este tipul de asociere. Tipul de asociere informează Access despre înregistrările care vor fi incluse în rezultatul interogării. De exemplu, să presupunem din nou că se creează o interogare care asociază tabelul Clienți și tabelul Comenzi după câmpul comun care reprezintă ID-ul clientului. Utilizând tipul de asociere implicită (denumită asociere internă), interogarea returnează numai rândurile Client și Comandă acolo unde câmpurile comune (denumite și câmpuri asociate) sunt egale.

Cu toate acestea, să presupunem că doriți să includeți toți clienții, chiar și pe cei care nu au plasat comenzi. Pentru a realiza aceasta, trebuie să modificați tipul de asociere dintr-o asociere internă într-o asociere cunoscută sub numele de asociere externă la stânga. O asociere externă la stânga returnează toate rândurile din tabelul din stânga relației și numai acelea care se potrivesc în tabelul din dreapta. O asociere externă la dreapta returnează toate rândurile din partea dreaptă a relației și numai pe cele care se potrivesc din partea stângă.

Notă: În acest caz, „stânga” și „dreapta” se referă la poziția tabelelor în caseta de dialog Editare relații, nu în fereastra Relații.

Gândiți-vă la rezultatul pe care îl doriți cel mai des de la o interogare care asociază tabele în această relație, apoi setați tipul de asociere în consecință.

Setarea tipului de asociere

 1. În caseta de dialog Editare relații, faceți clic pe Tip asociere.

  Apare caseta de dialog Proprietăți asociere.

 2. Faceți clic pe selecția dorită, apoi pe OK.

Următorul tabel (utilizând tabelele Clienți și Comenzi) afișează cele trei opțiuni care sunt afișate în caseta Proprietăți asociere, tipul de asociere utilizat și dacă se returnează toate rândurile sau numai cele care se potrivesc pentru fiecare tabel.

Opțiune

Asociere relațională

Tabel stânga

Tabel dreapta

1. Se includ numai rândurile unde câmpurile asociate din ambele tabele sunt egale.

Asociere internă

Rânduri potrivite

Rânduri potrivite

2. Se includ TOATE înregistrările din „Clienți” și numai acele înregistrări din „Comenzi” unde câmpurile asociate sunt egale.

Asociere externă la stânga

Toate rândurile

Rânduri potrivite

3. Se includ TOATE înregistrările din „Comenzi” și numai acele înregistrări din „Clienți” unde câmpurile asociate sunt egale.

Asociere externă la dreapta

Rânduri potrivite

Toate rândurile

Când alegeți opțiunea 2 sau 3, se afișează o săgeată în linia relației. Această săgeată indică spre partea relației care afișează numai rândurile care se potrivesc.

Efectuarea modificărilor în caseta de dialog Proprietăți asociere

 1. În fila Instrumente bază de date, în grupul Relații, faceți clic pe Relații.

 2. În fila Proiectare, în grupul Relații, faceți clic pe Toate relațiile.

  Toate tabelele cu relații sunt afișate, arătând liniile relației. Rețineți că tabelele ascunse (tabelele pentru care este bifată caseta de selectare Ascuns din caseta de dialog Proprietăți a tabelului) și relațiile lor nu se vor afișa decât dacă este bifată caseta de selectare Afișare obiecte ascunse în caseta de dialog Opțiuni de navigare.

 3. Faceți clic pe linia de relație pentru relația pe care doriți să o modificați. Linia de relație apare îngroșată atunci când este selectată.

 4. Faceți dublu clic pe linia de relație. Apare caseta de dialog Editare relații.

 5. Faceți clic pe Tip asociere.

 6. În caseta de dialog Proprietăți asociere, faceți clic pe o opțiune, apoi pe OK.
  Casetă de dialog Proprietăți asociere

 7. Efectuați modificările suplimentare pentru relație, apoi faceți clic pe OK.

Începutul paginii

Impunerea integrității referențiale

Scopul integrității referențiale este de a împiedica înregistrările solitare: înregistrările care fac referire la alte înregistrări care nu mai există. Integritatea referențială se impune prin activarea sa pentru o relație între tabele. După impunere, Access respinge orice operațiune care ar încălca integritatea referențială pentru acea relație între tabele. Aceasta înseamnă că Access va respinge actualizările care modifică ținta unei referințe și ștergerea care elimină ținta unei referințe. Pentru ca Access să propage actualizările și ștergerile referențiale astfel încât toate rândurile înrudite să se modifice în concordanță, consultați secțiunea Setarea opțiunilor de tip cascadă.

Activarea sau dezactivarea integrității referențiale

 1. În fila Instrumente bază de date, în grupul Relații, faceți clic pe Relații.

 2. În fila Proiectare, în grupul Relații, faceți clic pe Toate relațiile.

  Se afișează toate tabelele cu relații, afișând liniile de relație. Rețineți că tabelele ascunse (tabelele pentru care este bifată caseta de selectare Ascuns din caseta de dialog Proprietăți a tabelului) și relațiile lor nu se vor afișa decât dacă este bifată caseta de selectare Afișare obiecte ascunse în caseta de dialog Opțiuni de navigare.

 3. Faceți clic pe linia de relație pentru relația pe care doriți să o modificați. Linia de relație apare îngroșată atunci când este selectată.

 4. Faceți dublu clic pe linia de relație. Apare caseta de dialog Editare relații.

 5. Bifați sau debifați Impunere integritate referențială.

 6. Efectuați modificările suplimentare pentru relație, apoi faceți clic pe OK.

Dacă impuneți integritatea referențială, se aplică următoarele reguli:

 • Nu se poate introduce o valoare în câmpul cheie străină a unui tabel asociat dacă acea valoare nu există în câmpul cheie primară din tabelul primar; o astfel de operațiune ar crea înregistrări solitare.

 • Nu se poate șterge o înregistrare dintr-un tabel primar dacă există înregistrări care se potrivesc în tabelul asociat. De exemplu, nu puteți șterge înregistrarea unui angajat din tabelul Angajați dacă există comenzi atribuite acestuia în tabelul Comenzi. Cu toate acestea, se poate alege ștergerea unei înregistrări primare și a tuturor înregistrărilor asociate într-o singură operațiune, prin bifarea casetei de selectare Ștergere în cascadă câmpuri corelate.

 • Nu se poate modifica o valoare de cheie primară în tabelul primar dacă acest lucru creează înregistrări solitare. De exemplu, nu se poate modifica numărul unei comenzi în tabelul Comenzi dacă există elemente de linie atribuite acelei comenzi în tabelul Detalii comenzi. Cu toate acestea, se poate alege actualizarea unei înregistrări primare și a tuturor înregistrărilor asociate într-o singură operațiune, prin bifarea casetei de selectare Actualizare în cascadă câmpuri corelate.

  Note: Dacă întâmpinați dificultăți în activarea integrității referențiale, rețineți că sunt necesare următoarele condiții pentru a impune integritatea referențială:

  • Câmpul comun din tabelul primar trebuie să fie cheie primară sau să aibă un index unic.

  • Câmpurile comune trebuie să aibă același tip de date. Singura excepție este în cazul unui câmp Numerotare automată, care poate fi asociat unui câmp Număr care are proprietatea Dimensiune câmp setată la Întreg lung.

  • Ambele tabele există în aceeași bază de date Access. Integritatea referențială nu poate fi impusă pentru tabelele legate. Cu toate acestea, dacă tabelele sursă sunt în format Access, aveți posibilitatea să deschideți baza de date în care sunt stocate și să activați integritatea referențială în acea bază de date.

Setarea opțiunilor de tip cascadă

Este posibil să întâlniți o situație în care există nevoia justificată de a modifica valoarea în partea „unu” a relației. În astfel de cazuri, aveți nevoie ca Access să actualizeze automat toate rândurile afectate ca parte a unei singure operațiuni. Astfel, actualizarea este efectuată complet, pentru ca baza de date să nu rămână inconsistentă, cu unele rânduri actualizate și altele nu. Access previne apariția acestei probleme prin opțiunea Actualizare în cascadă câmpuri corelate. Când impuneți integritatea referențială și selectați opțiunea Actualizare în cascadă câmpuri corelate, apoi actualizați apoi o cheie primară, Access actualizează automat toate câmpurile care fac referire la cheia primară.

De asemenea, poate să fie necesară ștergerea unui rând și a tuturor înregistrărilor corelate, de pildă, înregistrarea unui Expeditor și toate comenzile asociate acelui expeditor. Din acest motiv, Access acceptă opțiunea Ștergere în cascadă câmpuri corelate. Când impuneți integritatea referențială și bifați caseta de selectare Ștergere în cascadă câmpuri corelate, Access șterge automat toate înregistrările cu referință la cheia primară atunci când ștergeți înregistrarea care conține cheia primară.

Activarea sau dezactivarea actualizării și/sau ștergerii în cascadă

 1. În fila Instrumente bază de date, în grupul Relații, faceți clic pe Relații.

 2. În fila Proiectare, în grupul Relații, faceți clic pe Toate relațiile.

  Se afișează toate tabelele cu relații, afișând liniile de relație. Rețineți că tabelele ascunse (tabelele pentru care este bifată caseta de selectare Ascuns din caseta de dialog Proprietăți a tabelului) și relațiile lor nu se vor afișa decât dacă este bifată caseta de selectare Afișare obiecte ascunse în caseta de dialog Opțiuni de navigare.

 3. Faceți clic pe linia de relație pentru relația pe care doriți să o modificați. Linia de relație apare îngroșată atunci când este selectată.

 4. Faceți dublu clic pe linia de relație.

  Apare caseta de dialog Editare relații.

 5. Bifați caseta de selectare Impunere integritate referențială.

 6. Bifați caseta de selectare Actualizare în cascadă câmpuri corelate, caseta de selectare Ștergere în cascadă câmpuri corelate sau ambele.

 7. Efectuați modificările suplimentare pentru relație, apoi faceți clic pe OK.

Notă: În cazul în care cheia primară este un câmp Numerotare automată, bifarea casetei de selectare Actualizare în cascadă câmpuri corelate nu va avea efect, deoarece valoarea dintr-un câmp Numerotare automată nu se poate modifica.

Începutul paginii

Ștergerea unei relații între tabele

Important: Atunci când eliminați o relație, eliminați și suportul de integritate referențială pentru acea relație, dacă este activat. Prin urmare, Access nu va mai împiedica automat crearea de înregistrări solitare în partea „mai mulți” a unei relații.

Pentru a elimina o relație între tabele, trebuie mai întâi să ștergeți linia de relație din fereastra Relații. Poziționați cursorul astfel încât să indice spre linia de relație, apoi faceți clic pe linie. Linia de relație apare îngroșată atunci când este selectată. Având linia de relație selectată, apăsați DELETE.

 1. În fila Instrumente bază de date, în grupul Relații, faceți clic pe Relații.

 2. În fila Proiectare, în grupul Relații, faceți clic pe Toate relațiile.

  Se afișează toate tabelele cu relații, afișând liniile de relație. Rețineți că tabelele ascunse (tabelele pentru care este bifată caseta de selectare Ascuns din caseta de dialog Proprietăți a tabelului) și relațiile lor nu se vor afișa decât dacă este bifată caseta de selectare Afișare obiecte ascunse în caseta de dialog Opțiuni de navigare.

 3. Faceți clic pe linia de relație pentru relația pe care doriți să o ștergeți. Linia de relație apare îngroșată atunci când este selectată.

 4. Apăsați tasta DELETE.

 5. Este posibil ca Access să afișeze mesajul Ștergeți permanent relațiile selectate din baza de date?. Dacă apare acest mesaj de confirmare, faceți clic pe Da.

Notă: Dacă unul dintre tabelele utilizate în relație este în uz, poate de către altă persoană sau proces, ori într-un obiect deschis din baza de date, cum ar fi un formular, atunci relația nu se va șterge. Înainte să încercați să eliminați relația, trebuie să închideți toate obiectele deschise care utilizează aceste tabele.

Începutul paginii

Crearea, editarea sau ștergerea unei relații într-o aplicație web Access

Există diferențe importante atunci când lucrați cu relații într-o aplicație web Access.

Crearea unei relații

Fereastra Relații nu este disponibilă într-o aplicație web Access. În loc să creați o relație într-o aplicație web Access, creați un câmp de căutare care primește valori de la un câmp asociat dintr-un alt tabel. De exemplu, să presupunem că aveți un tabel Angajați și doriți să adăugați o căutare la un tabel Regiuni, astfel încât să puteți arăta în ce regiune lucrează fiecare angajat.

Notă:  Câmpul pe care îl va utiliza căutarea ca sursă pentru valori trebuie să existe deja înainte ca dvs. să creați câmpul de căutare.

Iată cum să creați un câmp de căutare într-o aplicație web Access:

 1. Deschideți tabelul unde doriți să creați un nou câmp de căutare făcând dublu clic pe acesta în navigare. (Indiciu: poate fi necesar să faceți clic pe Pornire > Panou de navigare pentru a vedea tabelele disponibile.)

  În exemplul de mai sus, faceți clic pe tabelul Angajați.

 2. Faceți clic în coloana Nume câmp de sub ultimul câmp din tabel și tastați un nume pentru noul câmp de căutare.

  În exemplu, tastați Regiune ca nume de câmp.

 3. În coloana Tip de date, faceți clic pe săgeată și selectați Căutare.

  Setarea tipului de date de căutare pentru un câmp de căutare

  Porniți Expertul Căutare.

 4. Pe prima pagină a Expertului căutare, selectați Doresc ca obiectul câmp de căutare să obțină valorile din alt tabel sau din altă interogare. Mai multe opțiuni apar în caseta de dialog.

 5. Selectați numele tabelului sau al interogării care ar trebui să furnizeze valori pentru căutare.

  În exemplu, selectați Tabel: Regiuni.

  Opțiuni de ales în Expertul căutare

  (Numele tabelelor din imagine corespund cu exemplul pe care îl utilizăm).

 6. După ce selectați tabelul, utilizați lista Ce valoare doriți să afișați în căutare? pentru a selecta câmpul pe care doriți să-l utilizați ca valoare de afișare pentru câmpul de căutare. În mod implicit, Access selectează primul câmp de text pe care îl găsește în tabelul selectat.

  În exemplu, ar trebui să lăsați câmpul selectat, Titlu, ca valoare de afișare.

 7. Dacă doriți, utilizați lista Sortați elementele din căutare pentru a seta sortarea.

 8. Sub Ce ar trebui să se întâmple atunci când se șterge o înregistrare din tabelul „Regiuni”?, setați tipul de relație pe care îl doriți între cele două tabele și dacă doriți să impuneți integritatea referențială. (Numele tabelului din această întrebare variază în funcție de tabelul selectat în pasul 5.)

  Expertul căutare este setat implicit la Împiedicați ștergerea dacă există înregistrări corespunzătoare în tabelul „Angajați”, deoarece este opțiunea cea mai sigură în majoritatea cazurilor. În exemplu, această opțiune înseamnă că nu puteți șterge o valoare din tabelul Regiuni dacă acea regiune este utilizată în înregistrări din tabelul Angajați. Deci, dacă înregistrările cu angajații folosesc o regiune, cum ar fi „Vest” și încercați să ștergeți „Vest” din tabelul Regiuni, Access vă va împiedica să ștergeți valoarea. În acest caz, trebuie să resetați toate înregistrările angajaților care folosesc acea valoare la o alta înainte de a putea șterge „Vest” din tabelul Regiuni. Ultima opțiune ar putea funcționa în acest exemplu, deoarece v-ar permite să ștergeți „Vest” din tabelul Regiuni. Valoarea regiunii ar fi eliminată automat din înregistrările angajaților care au fost setate la „Vest”, lăsând valoarea necompletată. Alegerea celei de-a doua opțiuni ar șterge toate înregistrările angajaților din tabelul Angajați care au regiunea setată la „Vest”. Acest lucru se numește ștergere în cascadă și ar șterge mult mai multe date decât doriți din exemplu. Aveți grijă atunci când alegeți această opțiune.

Editarea unei relații

Fereastra Relații nu este disponibilă într-o aplicație web Access. Utilizați un câmp dintr-un tabel ca sursă (câmp de căutare) pentru valorile din câmpul asociat din alt tabel.

 1. Deschideți tabelul care conține căutarea pe care doriți să o modificați, făcând clic pe Editare tabel.

  Editare tabel

 2. Selectați câmpul care obține valorile din alt tabel.

 3. În fila Proiect, sub Instrumente tabel, faceți clic pe Modificare căutări.

 4. Urmați pașii din expert pentru a efectua modificările dorite. Aveți posibilitatea să modificați următoarele:

  • Câmpul care este sursa valorilor

  • Ordinea de sortare a valorilor

  • Lățimea câmpului și dacă se ascunde sau nu coloana cheie

  • Eticheta pentru câmpul de căutare

  • Dacă este activată sau nu integritatea datelor

  • Când este activată integritatea datelor, dacă ștergerile sunt în cascadă sau restricționate

Ștergerea unei relații

Fereastra Relații nu este disponibilă într-o aplicație web Access. Utilizați un câmp dintr-un tabel ca sursă (câmp de căutare) pentru valorile din câmpul asociat din alt tabel. Pentru a șterge o relație dintre două tabele într-o aplicație web Access, trebuie să ștergeți câmpul de căutare și datele sale asociate.

 1. Deschideți tabelul care conține câmpul de căutare pe care doriți să-l ștergeți, făcând clic pe Editare tabel.

  Editare tabel

 2. Selectați câmpul de căutare care își obține valorile dintr-un alt tabel din aplicația web.

 3. Pe fila Proiect, sub Instrumente tabel, faceți clic pe Ștergere câmpuri.

 4. Access afișează mesajul Ștergeți permanent câmpul (câmpurile) selectat(e) împreună cu toate datele conținute? Faceți clic pe Da pentru a confirma ștergerea câmpului de căutare și a datelor sale.

  Notă: De asemenea, Access vă poate solicita să ștergeți unul sau mai multe indexuri atunci când ștergeți câmpul de căutare. Dacă apare acest mesaj de confirmare, faceți clic pe Da.

 5. Faceți clic pe Salvare pentru a salva modificările proiectării tabelului.

Începutul paginii

Crearea sau modificarea unei relații într-o bază de date web Access 2010

Pentru a crea o relație într-o bază de date web Access 2010, utilizați Expertul de căutare. Fereastra Relații nu este disponibilă în bazele de date web. Utilizați un câmp dintr-un tabel ca sursă pentru valorile din câmpul asociat din alt tabel.

Notă:  Câmpul pe care îl utilizați ca sursă pentru valori trebuie să existe deja înainte ca dvs. să utilizați Expertul căutare.

Crearea unei relații într-o bază de date web Access 2010 utilizând Expertul căutare

 1. Deschideți tabelul care trebuie să preia valorile din alt tabel.

 2. În partea din dreapta a ultimului câmp, faceți clic pe Faceți clic pentru adăugare, apoi faceți clic pe Căutare și relații.

  Notă:  Poate fi necesar să defilați pe orizontală pentru a vedea Faceți clic pentru adăugare.

 3. În primul ecran al Expertului de căutare, selectați Doresc ca acest câmp de căutare să obțină valorile din alt tabel, apoi faceți clic pe Următorul.

 4. Selectați tabelul care are valorile sursă, apoi faceți clic pe Următorul.

 5. În caseta Câmpuri disponibile, faceți dublu clic pe câmpul care are valorile sursă, apoi faceți clic pe Următorul.

 6. Opțional, specificați o ordine de sortare pentru câmpul de căutare. Faceți clic pe Următorul.

 7. Opțional, ajustați lățimea câmpului de căutare: o idee bună dacă valorile sunt lungi. Faceți clic pe Următorul.

 8. Introduceți un nume pentru câmpul nou. Dacă doriți să vă asigurați că valorile din cele două tabele se potrivesc întotdeauna, bifați caseta de selectare Activare integritate date, apoi faceți clic pe una dintre următoarele:

  • Ștergere în cascadă: această opțiune înseamnă că, dacă ștergeți o înregistrare dintr-un tabel, sunt șterse, de asemenea, înregistrările corespunzătoare din celălalt tabel.

  • Restricționare ștergere: această opțiune înseamnă că, dacă încercați să ștergeți o înregistrare dintr-un tabel, dar există o înregistrare corespunzătoare în celălalt tabel, operațiunea de ștergere nu se permite.

   Notă:  Nu selectați Se permit valori multiple în Expertul Căutare atunci când utilizați expertul pentru a crea o relație.

Modificarea unei relații într-o bază de date web Access 2010

 1. Deschideți tabelul care obține valorile din alt tabel.

 2. Selectați câmpul care obține valorile din alt tabel.

 3. În fila Câmpuri, în grupul Proprietăți, faceți clic pe Modificare căutare.

 4. Urmați pașii din expert pentru a efectua modificările dorite. Aveți posibilitatea să modificați următoarele:

  • Câmpul care este sursa valorilor

  • Ordinea de sortare a valorilor

  • Lățimea câmpului și dacă se ascunde sau nu coloana cheie

  • Eticheta pentru câmpul de căutare

  • Dacă este activată sau nu integritatea datelor

  • Când este activată integritatea datelor, dacă ștergerile sunt în cascadă sau restricționate

Începutul paginii

Notă:  Această pagină a fost tradusă automatizat și poate conține erori gramaticale sau inexactități. Scopul nostru este ca acest conținut să vă fie util. Ne puteți spune dacă informațiile au fost utile? Aici se află articolul în limba engleză, ca referință.

Consultați și

Adăugarea unui câmp de căutare într-un tabel

Ce este fereastra Relații?

Comparați două tabele în Access și găsiți doar datele care corespund

Extindeți-vă competențele Office
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×