Crearea unei scheme logice de bază în Visio

Crearea unei scheme logice de bază în Visio

Schemele logice sunt diagrame care ilustrează pașii dintr-un proces. Schemele logice elementare sunt ușor de creat și, deoarece formele sunt simple și vizuale, sunt ușor de înțeles.

Notă: De asemenea, puteți să creați automat o diagramă flux de bază din date, utilizând o diagramă Visualizer date în Visio. Pentru informații suplimentare, consultați Crearea unei diagrame Vizualizator date.

Șablonul schemă logică de bază din Visio este livrat cu forme pe care le puteți utiliza pentru a afișa mai multe tipuri de procese și este util mai ales pentru afișarea proceselor de bază pentru firme, cum ar fi procesul de dezvoltare a propunerii, afișat în figura următoare.

Exemplu de schemă logică ilustrând un proces de propunere

Crearea unei scheme logice

 1. Porniți Visio.

 2. Faceți clic pe categoria Schemă logică.

 3. Faceți dublu clic pe Schemă logică elementară.

 4. Pentru fiecare pas din procesul pe care îl documentați, glisați o formă schemă logică în desen.

 5. Conectați formele de schemă logică ținând indicatorul mouse-ului peste prima formă și glisând săgeata mică care apare și care indică spre forma la care doriți să faceți conexiunea. Dacă a doua formă nu este aliniată cu prima formă, faceți clic pe și țineți apăsată săgeata mică, glisați înspre a doua formă și fixați conectorul în mijlocul celei de-a doua forme.

 6. Pentru a adăuga text la o formă sau conector, selectați-l, apoi tastați. Când terminați de tastat, faceți clic pe o zonă necompletată din pagină.

 7. Pentru a modifica direcția săgeții unui conector, selectați conectorul, apoi, sub fila Formă, în grupul Stiluri formă, faceți clic pe Linie, indicați spre Săgeți și selectați direcția săgeții și stilul dorit.

Remedierea alinierii și spațierii

 1. Apăsați CTRL+A pentru a selecta toate elementele din pagina de desen.

 2. Pe fila Pornire, în grupul Aranjare, faceți clic pe Poziție, apoi pe Aliniere și spațiere automate.

Dacă această acțiune nu oferă rezultatele dorite, apăsați pe Ctrl+Z pentru a o anula, apoi încercați unele dintre celelalte opțiuni de sub butoanele Aliniere și Poziție.

Exemplu de schemă logică ilustrând un proces de propunere

Ce reprezintă formele din schemele logice

Când deschideți șablonul Schemă logică elementară, se deschide și tiparul Forme de scheme logice elementare. Fiecare formă din tipar reprezintă un alt tip de pas dintr-un proces. Însă, nu există o semnificație standard universală pentru forme: orice formă poate avea orice înțeles asupra căruia au convenit persoanele care vor crea și citi schema logică. Majoritatea schemelor logice folosesc în general trei sau patru dintre forme, în afara cazului în care există un motiv clar pentru a utiliza mai multe.

Acestea fiind spuse, formele Visio au nume care sugerează cele mai comune utilizări. Iată câteva dintre cele mai frecvente forme:

 • Început/Sfârșit    Utilizați această formă pentru primul și ultimul pas al procesului.

  Formă Terminator

 • Proces    Această formă reprezintă un pas tipic din procesul dvs. Aceasta este forma utilizată cel mai des în aproape orice proces.

  Formă Proces

 • Decizie    Această formă arată un punct în care rezultatul unei decizii dictează următorul pas. Pot exista mai multe rezultate, dar deseori sunt doar două: da și nu.

  Forma Decizie

 • Subproces    Utilizați această formă pentru un set de forme care se combină pentru a crea un subproces care este definit în altă parte, deseori în altă pagină a aceluiași document. Acest lucru este util dacă diagrama este foarte lungă și complexă.

  Formă Proces predefinit

 • Document    Această formă reprezintă un pas care are ca rezultat un document.

  Formă Document

 • Date    Această formă indică faptul că sosesc informații în proces din afară sau că informații pleacă din proces. Această formă se poate utiliza și pentru a reprezenta materiale și se numește uneori formă Input/Output.

  Formă Data

 • Referință în pagină    Acest mic cerc indică faptul că pasul următor (sau anterior) se află în altă parte în desen. Aceasta este utilă în special pentru scheme logice de dimensiuni mari unde altfel ar trebui utilizat un conector lung, care este greu de urmărit.

  Formă Referință în pagină

 • Referință în afara paginii    Când fixați această formă în pagina de desen, se deschide o casetă de dialog unde se poate crea un set de hyperlinkuri între două pagini ale unei scheme logice sau între o formă de subproces și o pagină schemă logică separată care afișează pașii din acel subproces.

  Formă Referință în afara paginii

Consultați și

Video: crearea unei scheme logice

Vizualizare șabloane și diagrame Visio eșantion online 

Construirea diagramelor Visio utilizând un ecran tactil

Crearea unei noi scheme logice

 1. Porniți Visio pentru web.

 2. În Galeria de pe pagina de pornire, defilați în jos la categoria schemă logică elementară .

  Opțiuni schemă logică de bază pe pagina de pornire Visio.

 3. Alegeți o opțiune din acel rând, apoi faceți clic pe butonul Creați

  Prima opțiune vă oferă tipar cu forme standard, plus o pânză necompletată de la care să începeți. Celelalte opțiuni din rând oferă un tipar și, de asemenea, o diagramă Starter cu mai multe forme adăugate deja la pânză. 

Proiectarea schemei logice

 1. Pentru fiecare pas din procesul pe care îl documentați, glisați o formă schemă logică în desen.

 2. Conectați formele de schemă logică ținând indicatorul mouse-ului peste prima formă și glisând săgeata mică care apare și care indică spre forma la care doriți să faceți conexiunea. Dacă a doua formă nu este aliniată cu prima formă, faceți clic pe și țineți apăsată săgeata mică, glisați înspre a doua formă și fixați conectorul în mijlocul celei de-a doua forme.

 3. Pentru a adăuga text la o formă sau conector, selectați-l, apoi tastați. După ce terminați de tastat, apăsați tasta ESC.

 4. Pentru a modifica direcția săgeții unui conector, selectați conectorul, apoi, pe fila formă , selectați săgeata în jos de lângă Contur formă.

  Apare Galeria Contur formă .

 5. Indicați spre săgeți, apoi selectați stilul de săgeată și direcția dorită. 

  Visio pentru web vă oferă mai multe opțiuni pentru direcția și stilul săgeților.

Consultați și

Adăugarea de conectori între forme

Editarea liniilor conectoare, a săgeților sau a punctelor

Crearea unei scheme logice

 1. Faceți clic pe fila Fișier.

  Nu vedeți fila Fișier?

  Dacă nu vedeți fila Fișier, treceți la pasul următor din procedură.

 2. Faceți clic pe Nou, pe Schemă logică, apoi, sub Șabloane disponibile, faceți clic pe Schemă logică elementară.

 3. Faceți clic pe Creare.

 4. Pentru fiecare pas din procesul pe care îl documentați, glisați o formă schemă logică în desen.

  Notă: Consultați secțiunea Ce reprezintă formele din schemele logice pentru informații despre formele pe care să le utilizați pentru fiecare pas.

 5. Conectați formele din schema logică în următoarele moduri.

  Conectați două forme împreună:

  1. În fila Pornire, în grupul Instrumente, faceți clic pe Conector.

  2. Glisați de la un punct de conexiune Punct de conexiune X albastru din prima formă la un punct de conexiune din a doua formă. Capetele conectorului devin roșii când formele sunt conectate.

   O schemă logică având un punct conector devenit roșu.

  Conectați o formă la mai multe dintr-un singur punct de conexiune:

  În mod implicit, conectorii sunt setați la Unghi drept, astfel încât, dacă vă conectați un singur punct de pe o formă la trei alte forme, totul va arăta ca în imaginea de mai jos.

  Formă conectată la alte trei forme cu conectori în unghi drept.

  Pentru ca fiecare conector să radieze direct de la punctul central de pe prima formă la punctele de pe celelalte forme, trebuie să setați conectorii la Conector drept, după cum se arată în ilustrația următoare.

  O schemă logică având conectori drepți care pornesc dintr-un punct central.

  1. În fila Pornire, în grupul Instrumente, faceți clic pe Conector.

  2. Pentru fiecare formă la care doriți să creați o conexiune, glisați de la același punct de conexiune Punct de conexiune X albastru de pe prima formă la un punct de conexiune de pe fiecare dintre celelalte forme.

  3. Faceți clic dreapta pe fiecare conector și faceți clic pe Conector drept.

 6. Pentru a reveni la editarea normală, pe fila Pornire, în grupul Instrument, faceți clic pe Instrument indicator.

 7. Pentru a adăuga text la o formă sau conector, selectați-l, apoi tastați. Când terminați de tastat, faceți clic pe o zonă necompletată din pagină.

 8. Pentru a modifica direcția săgeții unui conector, selectați conexiunea, apoi, în grupul Formă, faceți clic pe săgeata din dreapta opțiunii Linie, indicați spre Săgeți și selectați direcția dorită a săgeții.

Începutul paginii

Imprimarea unei scheme logice mari

Cel mai simplu mod de a imprima o schemă logică mai mare decât hârtia din imprimantă este s-o imprimați pe mai multe foi de hârtie și să le lipiți.

Înainte de a începe să imprimați, este important să vă asigurați că pagina de desen, așa cum apare în Visio, conține întreaga schemă logică. Toate formele care depășesc marginea paginii de desen Visio nu se vor imprima.

Pentru a imprima o schemă logică mare, procedați astfel:

 1. Cu schema logică deschisă, pe fila Proiectare, în grupul Inițializare pagină grup, faceți clic pe Dimensiune și selectați Potrivire la desen.

 2. Faceți clic pe fila Fișier.

  Nu vedeți fila Fișier?

  Dacă nu vedeți fila Fișier, treceți la pasul următor din procedură.

 3. Faceți clic pe Imprimare, apoi pe Examinare înaintea imprimării.

  În Examinare înaintea imprimării, paginile sunt separate prin linii punctate.
 4. Pentru a imprima schema logică pe mai multe foi de hârtie, procedați astfel:

  1. În Examinare înaintea imprimării, în grupul Imprimare, faceți clic pe Inițializare pagină.

  2. Pe fila Inițializare imprimare, în caseta Hârtie imprimantă, selectați dimensiunea hârtiei dorite, dacă nu este selectată deja.

  3. Faceți clic pe OK.

  4. În grupul Previzualizare grup, faceți clic pe Dală unică pentru a vedea cum se va imprima desenul dvs. pe fiecare foaie. (Puteți comuta între pagini, făcând clic pe Următoarea dală sau pe Dala anterioară.)

  5. Când sunteți mulțumit de felul cum arată desenul, în grupu Imprimare, faceți clic pe Imprimare.

  6. După ce se imprimă desenul, puteți să ascundeți parțial marginile, să suprapuneți paginile și să le lipiți.

 5. Pentru a imprima schema logică pe o singură foaie de hârtie, procedați astfel:

  1. În Examinare înaintea imprimării, în grupul Imprimare, faceți clic pe Inițializare pagină.

  2. Pe fila Inițializare imprimare, în caseta Hârtie imprimantă, selectați dimensiunea hârtiei dorite, dacă nu este selectată deja.

  3. Sub Zoom imprimare, selectați Potrivire la.

  4. În partea dreaptă a opțiunii Potrivire la, tastați 1 în caseta de lângă foaie (foi) desfășurată și tastați 1 în caseta de lângă foi pe verticală .

  5. Faceți clic pe OK.

  6. În grupul Imprimare, faceți clic pe Imprimare.

Ce reprezintă formele din schemele logice

Atunci când deschideți șablonul schemă logică elementară, se deschide și tiparul forme logice de bază. Fiecare formă din tipar reprezintă un alt pas dintr-un proces.

Visio 2010 include multe alte tipare și forme specializate, pe care le puteți utiliza în diagrama schemă logică. Pentru mai multe informații despre găsirea formelor, consultați Utilizarea ferestrei Forme pentru a organiza și a găsi forme.

 • Început/Sfârșit    Utilizați această formă pentru primul și ultimul pas al procesului.

  Formă Terminator

 • Proces    Această formă reprezintă un pas din procesul dvs.

  Formă Proces

 • Subproces    Utilizați această formă pentru un set de pași care se combină pentru a crea un subproces definit în altă parte, deseori în altă pagină a aceluiași desen.

  Formă Proces predefinit

 • Document    Această formă reprezintă un pas care are ca rezultat un document.

  Formă Document

 • Date    Această formă indică faptul că sosesc informații în proces din afară sau că informații pleacă din proces. Această formă se poate utiliza și pentru a reprezenta materiale și se numește uneori formă Input/Output.

  Formă Data

 • Referință în pagină    Acest mic cerc indică faptul că pasul următor (sau anterior) se află în altă parte în desen. Aceasta este utilă în special pentru scheme logice de dimensiuni mari unde altfel ar trebui utilizat un conector lung, care este greu de urmărit.

  Formă Referință în pagină

 • Referință în afara paginii    Când fixați această formă în pagina de desen, se deschide o casetă de dialog unde se poate crea un set de hyperlinkuri între două pagini ale unei scheme logice sau între o formă de subproces și o pagină schemă logică separată care afișează pașii din acel subproces.

  Formă Referință în afara paginii

Notă: Nu găsiți forma de care aveți nevoie?     Pentru a afla cum să găsiți alte forme, consultați Utilizarea ferestrei Forme pentru a organiza și a găsi forme

Crearea unei scheme logice

 1. Pe meniul Fișier, indicați spre Nou, spre Schemă logică, apoi faceți clic pe Schemă logică elementară.

 2. Pentru fiecare pas din procesul pe care îl documentați, glisați o formă schemă logică în desen.

 3. Conectați formele din schema logică în următoarele moduri.

  Notă: Pentru informații despre alte modalități de a conecta forme, consultați Adăugarea de conectori între forme din Visio.

  Conectați două forme împreună

  1. Faceți clic pe instrumentul Conector Buton WordArt de pe bara de instrumente Standard.

  2. Glisați de la un punct de conexiune Punct de conexiune X albastru din prima formă la un punct de conexiune din a doua formă. Capetele conectorului devin roșii când formele sunt conectate.

   Capetele conectorului sunt roșii când formele sunt lipite

  Conectați o formă la mai multe dintr-un singur punct de conexiune

  În mod implicit, conectorii sunt setați la Unghi drept, astfel încât, dacă vă conectați un singur punct de pe o formă la trei alte forme, totul va arăta ca în imaginea de mai jos.

  Formă conectată la alte trei forme cu conectori în unghi drept.

  Pentru ca fiecare conector să radieze direct de la punctul central de pe prima formă la punctele de pe celelalte forme, trebuie să setați conectorii la Conector drept, după cum se arată în ilustrația următoare.

  Formă conectată la alte trei forme cu conectori drepți.

  1. Faceți clic pe instrumentul Conector Buton WordArt de pe bara de instrumente Standard.

  2. Pentru fiecare formă la care doriți să creați o conexiune, glisați de la același punct de conexiune Punct de conexiune X albastru de pe prima formă la un punct de conexiune de pe fiecare dintre celelalte forme.

  3. Faceți clic dreapta pe fiecare conector și faceți clic pe Conector drept.

 4. Faceți clic pe instrumentul Indicator Butonul Indicatori de pe bara de instrumente Standard pentru a reveni la editarea normală.

 5. Pentru a adăuga text la o formă sau conector, selectați-l, apoi tastați. Când terminați de tastat, faceți clic pe o zonă necompletată din pagină.

 6. Pentru a schimba direcția săgeții unui conector, selectați conexiunea, apoi, pe meniul Formă, indicați spre Operațiuni și faceți clic pe Inversare capete.

Ce reprezintă formele din schemele logice

Atunci când deschideți șablonul Schemă logică elementară, se deschide și tiparul Forme de scheme logice elementare. Fiecare formă din tipar reprezintă un alt pas dintr-un proces.

Din toate formele din tiparul Forme de scheme logice elementare, doar câteva sunt utilizate de obicei. Formele utilizate frecvent sunt descrise aici. Pentru mai multe informații despre formele mai puțin utilizate, deschideți linkul extensibil (Forme de scheme logice mai rar utilizate) de la sfârșitul acestei secțiuni.

 • Terminator    Utilizați această formă pentru primul și ultimul pas al procesului.

  Formă Terminator

 • Proces    Această formă reprezintă un pas din procesul dvs.

  Formă Proces

 • Proces predefinit    Utilizați această formă pentru un set de pași care se combină pentru a crea un subproces definit în altă parte, deseori pe o altă pagină a aceluiași desen.

  Formă Proces predefinit

 • Decizie    Această formă arată un punct în care rezultatul unei decizii dictează următorul pas. Pot exista mai multe rezultate, dar adeseori sunt doar două: da și nu.

  Forma Decizie

 • Document    Această formă reprezintă un pas care are ca rezultat un document.

  Formă Document

 • Date    Această formă indică faptul că sosesc informații în proces din afară sau că informații pleacă din proces. Această formă se poate utiliza și pentru a reprezenta materiale și se numește uneori formă Input/Output.

  Formă Data

 • Forme de scheme logice    Puteți face clic dreapta pe această formă multiplă, pentru a o seta la oricare dintre formele următoarele: Proces, Decizie, Document sau Date. Orice text tastat pe formă sau orice informații adăugate în Date formă rămân cu forma.

  Iată cum arată forma pe tipar:

  Forme Scheme logice elementare

  Iată ce vedeți atunci când glisați forma pe pagina de desen și faceți clic dreapta pe ea:

  Forme de schemă logică cu meniul contextual

 • Date stocate    Utilizați această formă pentru un pas care duce la stocarea de informații.

  Formă Date stocate

 • Referință în pagină    Acest mic cerc indică faptul că pasul următor (sau anterior) se află în altă parte în desen. Aceasta este utilă în special pentru scheme logice de dimensiuni mari unde altfel ar trebui utilizat un conector lung, care este greu de urmărit.

  Formă Referință în pagină

 • Referință în afara paginii    Când fixați această formă în pagina de desen, se deschide o casetă de dialog unde se poate crea un set de hyperlinkuri între două pagini ale unei scheme logice sau între o formă de subproces și o pagină schemă logică separată care afișează pașii din acel subproces.

  Formă Referință în afara paginii

Forme de scheme logice mai rar utilizate

 • Conector dinamic    Acest conector trasează o cale în jurul formelor pe care le întâlnește.

  Formă Conector dinamic

 • Conector linie-curbă    Acest conector are o curbură ajustabilă.

  Conector linie-curbă

 • Casetă înălțime automată     Aceasta este o casetă text mărginită, care se ajustează în funcție de textul tastat. Puteți seta lățimea glisând laturile formei. Deși această formă nu reprezintă un pas dintr-un proces, este o modalitate utilă de a adăuga o casetă text la schema logică.

  Caseta înălțime automată

 • Adnotare     Această casetă text cu paranteze se ajustează în funcție de textul tastat. Puteți seta lățimea glisând laturile formei. La fel ca forma Casetă înălțime automată, aceasta nu reprezintă un pas dintr-un proces. Utilizați-o pentru a adăuga comentarii despre formele din schema logică.

  Formă Adnotare

 • Introducere manuală    Acesta este un pas în care cineva oferă informații procesului.

  Formă Intrare manuală

 • Operațiune manuală    Acesta este un pas care trebuie efectuat de către o persoană.

  Formă Operațiune manuală

 • Stocare internă    Această formă reprezintă informațiile stocate pe un computer.

  Formă Stocare internă

 • Date directe    Această formă reprezintă informații stocate astfel încât orice înregistrare să poată fi accesată direct. Este modul în care se stochează date pe hard diskul unui computer.

  Formă Date directe

 • Date secvențiale    Această formă reprezintă informații stocate în secvență, cum ar fi date de pe o bandă magnetică. Atunci când datele sunt stocate în secvență, trebuie regăsite la fel. De exemplu, pentru a accesa înregistrarea 7, ar trebui să parcurgeți mai întâi înregistrările de la 1 până la 6.

  Formă de date secvențiale

 • Fișă și bandă de hârtie    Această formă reprezintă o fișă sau o bandă de hârtie fizică. Sistemele de computere inițiale utilizau un sistem de cartele perforate și bandă de hârtie pentru a stoca și a regăsi datele și pentru a stoca și a rula programe.

  Forma Fișă

 • Afișare    Această formă reprezintă informațiile afișate unei persoane, de obicei, pe ecranul computerului.

  Formă Afișare

 • Pregătire    Această formă indică unde sunt inițializate variabilele în pregătirea pentru o procedură.

  Formă Pregătire

 • Mod paralel    Această formă arată unde pot opera simultan două procese diferite.

  Formă Mod paralel

 • Limită de buclă    Această formă marchează numărul maxim de câte ori poate rula o buclă înainte să fie obligată să treacă la pasul următor.

  Formă Limită de buclă

 • Transfer control    Această formă indică un pas care trece la alt pas decât următorul atunci când sunt îndeplinite anumite condiții.

  Formă Transfer de control

Imprimarea schemelor logice mari

Cel mai simplu mod de a imprima o schemă logică mai mare decât hârtia din imprimantă este s-o imprimați pe mai multe foi de hârtie și să le lipiți.

Totuși, înainte de a începe să imprimați, este important să vă asigurați că pagina de desen, așa cum apare în Visio, conține întreaga schemă logică. Toate formele care depășesc marginea paginii de desen Visio nu se vor imprima. Puteți vedea dacă pagina de desen este suficient de mare pentru schema logică dacă verificați versiunea preliminară din caseta de dialog Inițializare pagină (meniul Fișier, Inițializare pagină, fila Inițializare imprimare).

O schemă logică prea mare pentru pagina de desen Visio, lângă o schemă logică ce încape pe pagina de desen Visio

1. O schemă logică prea mare pentru pagina de desen Visio.

2. O schemă logică care încape pe pagina de desen Visio.

Faceți pagina de desen Visio să se potrivească schemei logice

 1. Cu schema logică deschisă, pe meniul Fișier, faceți clic pe meniul Inițializare pagină.

 2. Faceți clic pe fila Dimensiune pagină.

 3. Sub Dimensiune pagină, faceți clic pe Dimensiune de potrivit la conținutul desenului.

Pentru a vedea cum se va imprima schema logică, uitați-vă la Examinare înaintea imprimării, în meniul Fișier. Ilustrația de mai jos arată o schemă logică ce se imprimă pe patru foi de dimensiune Letter.

Previzualizare înaintea imprimării cu o schemă logică mare, care se va imprima pe 4 foi de hârtie

Imprimarea unei scheme logice mari pe mai multe foi de hârtie

 1. În meniul Fișier, faceți clic pe Inițializare pagină.

 2. Pe fila Inițializare imprimare, în caseta Hârtie imprimantă, selectați dimensiunea hârtiei dorite, dacă nu este selectată deja. Nu faceți clic pe OK încă.

 3. Pe fila Dimensiune pagină, faceți clic pe Dimensiune de potrivit la conținutul desenului. Previzualizarea arată acum diferența dintre pagina nouă și hârtia din imprimantă.

 4. Faceți clic pe OK.

 5. În meniul Fișier, faceți clic pe Examinare înaintea imprimării pentru a vedea cum se va imprima schema logică.

  Notă: Dacă există margini umbrite între pagini, acestea marchează zonele care se imprimă pe ambele foi, astfel încât, atunci când le asamblați, să nu existe goluri în schema logică.

 6. După ce se imprimă desenul, puteți să ascundeți parțial marginile, să suprapuneți paginile și să le lipiți.

Notă:  Această pagină a fost tradusă automatizat și poate conține erori gramaticale sau inexactități. Scopul nostru este ca acest conținut să vă fie util. Ne puteți spune dacă informațiile au fost utile? Aici se află articolul în limba engleză, ca referință.

Extindeți-vă competențele Office
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×