Salt la conținutul principal
Asistență
Conectare

Detectarea erorilor din formule

Formulele pot avea uneori ca rezultat valori de eroare, pe lângă rezultate neprevăzute. Iată câteva instrumente pe care le puteți utiliza pentru a găsi și a investiga cauzele acestor erori și pentru a găsi soluții.

Notă: Acest subiect conține tehnici care vă pot ajuta să corectați erorile din formule. El nu este o listă completă de metode pentru corectarea oricărei erori posibile din formule. Pentru ajutor în legătură cu anumite erori, puteți să căutați întrebări similare în forumul Comunității Excel sau să publicați întrebarea dvs.

Aflați cum să introduceți o formulă simplă

Formulele sunt ecuații ce efectuează calcule cu valorile din foaia de lucru. O formulă începe cu semnul egal (=). De exemplu, următoarea formulă adună 3 cu 1.

=3+1

O formulă mai poate conține una sau toate dintre următoarele: funcții, referințe, operatori și constante.

Parts of a formula

Părți ale unei formule

 1. Funcții: incluse cu Excel, funcțiile sunt formule proiectate care efectuează calcule specifice. De exemplu, funcția PI() returnează valoarea lui pi: 3,142...

 2. Referințe: fac referire la celule individuale sau zone de celule. A2 returnează valoarea din celula A2.

 3. Constante: numere sau valori text introduse direct într-o formulă, cum ar fi 2.

 4. Operatori: Operatorul ^ (accent circumflex) ridică un număr la o putere, iar operatorul * (asterisc) înmulțește numerele. Utilizați + și - pentru a aduna și a scădea valori și / pentru a le împărți.

  Notă: Unele funcții necesită așa-numitele argumente. Argumentele sunt valorile pe care anumite funcții le utilizează pentru a efectua calculele respective. Atunci când este necesar, argumentele sunt introduse între parantezele funcției (). Funcția PI nu necesită niciun argument, de aceea este necompletată. Unele funcții necesită unul sau mai multe argumente și pot să lase spațiu pentru argumente suplimentare. Pentru a separa argumentele trebuie să utilizați o virgulă sau punct și virgulă (;), în funcție de setările de locație.

Funcția SUM, de exemplu, necesită un singur argument, dar poate conține în total 255 de argumente.

Funcția SUM

=SUM(A1:A10) este un exemplu de argument simplu.

=SUM(A1:A10, C1:C10) este un exemplu de argumente multiple.

Următorul tabel rezumă unele dintre cele mai comune erori pe care le poate face un utilizator atunci când introduce o formulă și vă arată cum să le remediați.

Asigurați-vă că

Mai multe informații

Începeți fiecare funcție cu semnul egal (=)

Dacă omiteți semnul egal, ceea ce tastați poate fi afișat ca text sau ca dată. De exemplu, dacă tastați SUM(A1:A10), Excel afișează șirul de text SUM(A1:A10) și nu efectuează calculul. Dacă tastați 11/2, Excel afișează data 2-Nov (presupunând că formatul celulei este General), în loc să împartă 11 la 2.

Închideți toate parantezele

Asigurați-vă că toate parantezele au pereche (deschise și închise). Când utilizați o funcție într-o formulă, este important ca toate parantezele să fie în poziția corectă pentru ca funcția să se comporte corect. De exemplu, formula =IF(B5<0); "Nu este valid";B5*1,05) nu va funcționa, deoarece există două paranteze închise și o singură paranteză deschisă, deși ar trebui să existe o singură paranteză deschisă și una închisă. Formula ar trebui să arate astfel: =IF(B5<0;"Nu este valid";B5*1,05).

Utilizați două puncte pentru a indica o zonă

Atunci când faceți referire la o zonă de celule, utilizați două puncte (:) pentru a separa referința la prima celulă din zonă de referința la ultima celulă din zonă. De exemplu, = SUM (a1: A5), not = SUM (A1 A5), care va returna o #NULL! Eroare.

Introduceți toate argumentele necesare

Unele funcții au argumente necesare. De asemenea, asigurați-vă că nu ați introdus prea multe argumente.

Introduceți tipul corect de argumente

Unele funcții, cum ar fi SUM, au nevoie de argumente numerice. Alte funcții, cum ar fi REPLACE, necesită o valoare text pentru cel puțin unul dintre argumente. Dacă utilizați un tip greșit de date ca argument, Excel ar putea să returneze rezultate neașteptate sau să afișeze o eroare.

Nu imbricați mai mult de 64 de funcții

Puteți să introduceți sau să imbricați maximum 64 de niveluri de funcții într-o funcție.

Alte nume de foi de lucru trebuie închise în ghilimele simple

Dacă formula se referă la valori sau celule din alte foi de lucru sau registre de lucru și numele altui registru de lucru sau altei foi de lucru conține un caracter nealfabetic, trebuie să-i încadrați numele în ghilimele simple ( ' ), de exemplu ='Date trimestriale'!D3 sau =‘123’!A1.

Plasați un semn de exclamare (!) după numele unei foi de lucru atunci când faceți referire la ea într-o formulă

De exemplu, pentru a returna valoarea din celula D3 dintr-o foaie de lucru denumită Date Trimestriale din același registru de lucru, utilizați această formulă: ='Date Trimestriale'!D3.

Includeți și calea la registrele de lucru externe

Asigurați-vă că fiecare referință externă conține un nume de registru de lucru și calea la registrul de lucru.

O referință la un registru de lucru conține numele registrului de lucru și trebuie să fie încadrată în paranteze drepte ([Workbookname.xlsx]). Referința trebuie, de asemenea, să conțină numele foii de lucru din registrul de lucru.

Dacă registrul de lucru la care doriți să faceți referire nu este deschis în Excel, puteți adăuga o referință la el într-o formulă. Furnizați calea completă la fișier, cum ar fi în următorul exemplu: =ROWS('C:\Documentele mele\[Operațiuni Q2.xlsx]Vânzări'!A1:A8). Această formulă returnează numărul de rânduri din zona care conține celulele A1 până la A8 din celălalt registru de lucru (8).

Notă: În cazul în care calea conține spații, cum este cazul în exemplul anterior, trebuie să o încadrați în ghilimele simple (la începutul căii și după numele foii de lucru, înainte de semnul de exclamare).

Introduceți numerele fără formatare

Nu formatați numerele atunci când le introduceți în formule. De exemplu, dacă valoarea pe care doriți s-o introduceți este 1.000 de lei, introduceți 1000 în formulă. Dacă introduceți o virgulă ca parte a unui număr, Excel o tratează ca pe un caracter separator. Dacă doriți ca numerele să fie afișate astfel încât să indice separatori de mii sau milioane sau simboluri monetare, formatați celulele după ce introduceți numerele.

De exemplu, dacă doriți să adăugați 3100 la valoarea din celula A3 și introduceți formula =SUM(3,100;A3), Excel adună numerele 3 și 100, apoi adună totalul la valoarea din A3, în loc să adune 3100 și A3, adică =SUM(3100,A3). Sau, dacă introduceți formula =ABS(-2,134), Excel afișează o eroare, deoarece funcția ABS acceptă un singur argument: =ABS(-2134).

Puteți implementa anumite reguli pentru a verifica erorile din formule. Aceste reguli nu garantează că foaia de lucru nu conține nicio eroare, dar pot ajuta la găsirea greșelilor comune. Puteți să activați sau să dezactivați aceste reguli în mod individual.

Erorile pot fi marcate și corectate în două moduri: câte o eroare pe rând (ca un verificator ortografic) sau imediat ce apar în foaia de lucru, pe măsură ce introduceți date.

Puteți să rezolvați o eroare utilizând opțiunile afișate de Excel sau să o ignorați, făcând clic pe Ignorare eroare. Dacă ignorați o eroare într-o anumită celulă, eroarea din celula respectivă nu apare în verificările de erori ulterioare. Totuși, puteți reseta toate erorile ignorate anterior, astfel încât să apară din nou.

 1. Pentru Excel în Windows, faceți clic pe opțiuni > fișier > formulesau
  pentru Excel pe Mac, faceți clic pe meniul excel > preferințe > verificarea erorilor

  În Excel 2007, faceți clic pe Butonul Microsoft Office Imagine buton Office > Opțiuni Excel > Formule.

 2. Sub Verificare erori, bifați caseta Activare verificare erori în fundal. Orice eroare găsită va fi marcată cu un triunghi în colțul din stânga sus al celulei.

  Celulă cu problemă de formulă
 3. Pentru a modifica culoarea triunghiului care marchează locația de apariție a unei erori, selectați culoarea dorită în caseta Se indică erorile utilizând această culoare.

 4. Sub Reguli de verificare a erorilor, bifați sau debifați casetele de selectare pentru oricare dintre următoarele reguli:

  • Celule care conțin formule care au ca rezultat o eroare: o formulă nu utilizează sintaxa, argumentele sau tipurile de date așteptate. Valorile de eroare includ #DIV/0!, #N, #NAME?, #NULL!, #NUM!, #REF! și #VALUE!. Fiecare dintre aceste valori de eroare are cauze diferite și se rezolvă în moduri diferite.

   Notă: Dacă introduceți o valoare de eroare direct într-o celulă, aceasta este stocată ca valoarea respectivă de eroare, dar nu este marcată ca eroare. Totuși, dacă o formulă dintr-o altă celulă face referire la celula respectivă, formula returnează valoarea de eroare din celula respectivă.

  • Formulă coloană calculată inconsistentă în tabele: O coloană calculată este posibil să includă formule individuale care sunt diferite de formula din coloana principală, ceea ce creează o excepție. Excepțiile coloanelor calculate se creează când efectuați una dintre acțiunile următoare:

   • Tastați date diferite de o formulă într-o celulă de coloană calculată.

   • Tastați o formulă într-o celulă de coloană calculată, apoi utilizați Ctrl + Z sau faceți clic pe Anulare Butonul Anulare pe bara de instrumente acces rapid.

   • Tastați o formulă nouă într-o coloană calculată care conține deja una sau mai multe excepții.

   • Copiați datele în coloana calculată care nu se potrivește cu formula din coloană calculată. Dacă datele copiate conțin o formulă, această formulă suprascrie datele din coloana calculată.

   • Mutați sau ștergeți o celulă din altă zonă a foii de lucru la care se face referire într-unul din rândurile din coloana calculată.

  • Celule care conțin ani reprezentați prin două cifre: Celula conține o dată text care poate fi interpretată ca fiind în secolul greșit atunci când se utilizează în formule. De exemplu, anul din formula =YEAR("1.1.31") poate fi 1931 sau 2031. Utilizați această regulă pentru a verifica prezența datelor text ambigue.

  • Numere formatate ca text sau precedate de un apostrof: Celula conține numerele stocate ca text. Acest lucru apare de obicei atunci când se importă date din alte surse. Numerele stocate ca text pot cauza rezultate de sortare neașteptate, deci ideal este să le efectuați conversia la numere. ‘=SUM(A1:A10) este afișată ca text.

  • Formulele nu corespund cu alte formule din zonă: Formula nu se potrivește cu modelul celorlalte formule de lângă ea. În multe cazuri, formulele adiacente altor formule sunt diferite doar prin referințele utilizate. În următorul exemplu de patru formule adiacente, Excel afișează o eroare lângă formula =SUM(A10:C10) din celula D4, deoarece formulele adiacente se incrementează cu un rând și aceasta se incrementează cu 8 rânduri, iar Excel așteaptă formula =SUM(A4:C4).

   Excel afișează o eroare atunci când o formulă nu se potrivește cu modelul formulelor adiacente

   Dacă referințele utilizate într-o formulă nu sunt compatibile cu cele utilizate în formulele adiacente, Excel afișează o eroare.

  • Formule care omit celule dintr-o regiune: O formulă poate să nu includă automat referințe la datele pe care le introduceți între zona originală de date și celula care conține formula. Această regulă compară referința dintr-o formulă cu zona efectivă de celule adiacentă celulei care conține formula. În cazul în care celulele adiacente conțin valori suplimentare și nu sunt necompletate, Excel afișează o eroare lângă formulă.

   De exemplu, Excel inserează o eroare lângă formula =SUM(D2:D4) când se aplică această regulă, deoarece celulele D5, D6 și D7 sunt adiacente celulelor la care face referire formula și celulei care conține formula (D8), iar acele celule conțin datele la care ar fi trebuit să facă referire formula.

   Excel afișează o eroare atunci când o formulă omite celule dintr-o zonă
  • Celule neblocate care conțin formule: Formula nu este blocată pentru protecție. În mod implicit, toate celulele dintr-o foaie de lucru sunt blocate, astfel încât să nu poată fi modificate atunci când foaia de lucru este protejată. Acest lucru poate ajuta la prevenirea greșelilor din neatenție, cum ar fi ștergerea sau modificarea accidentală a formulelor. Această eroare indică faptul că celula a fost setată să fie deblocată, dar foaia nu a fost protejată. Asigurați-vă că efectuați acțiunea dorită: blocarea sau deblocarea celulei.

  • Formule care fac referire la celule necompletate: Formula conține o referință la o celulă necompletată. Aceasta poate determina rezultate neintenționate, ca în exemplul următor.

   Să presupunem că doriți să calculați media numerelor din următoarea coloană de celule. Dacă a treia celulă este necompletată, nu se include în calcul, iar rezultatul este 22,75. Dacă a treia celulă conține 0, rezultatul este 18,2.

   Excel afișează o eroare atunci când o formulă face referire la celule goale
  • Datele introduse în tabel nu sunt valide: Există o eroare de validare într-un tabel. Verificați setările de validare pentru celulă accesând fila Date > grupul Instrumente de date > Validare date.

 1. Selectați foaia de lucru în care doriți să verificați dacă există erori.

 2. Dacă foaia de lucru se calculează manual, apăsați F9 pentru a se relua calculul.

  Dacă nu este afișată caseta de dialog Verificare erori, faceți clic pe fila Formule > Audit formule > butonul Verificare erori.

 3. Dacă anterior ați ignorat erori, le puteți căuta din nou, le puteți verifica din nou procedând astfel: faceți clic pe Fișier > Opțiuni > Formule. Pentru Excel pe Mac, faceți clic pe meniul excel > preferințe > verificarea erorilor.

  În secțiunea Verificare erori, faceți clic pe Reinițializare erori ignorate > OK.

  Verificare erori

  Notă: Resetarea erorilor ignorate va reseta toate erorile din toate foile registrului de lucru activ.

  Sfat: Poate fi util să poziționați caseta de dialog Verificare erori chiar sub bara de formule.

  Mutați caseta Verificare erori sub bara de formule
 4. Faceți clic pe unul dintre butoanele de acțiune din partea dreaptă a casetei de dialog. Acțiunile disponibile sunt diferite în funcție de tipul de eroare.

 5. Faceți clic pe Next (Următorul).

Notă: Dacă faceți clic pe Ignorare eroare, eroarea este marcată pentru a fi ignorată la fiecare verificare consecutivă.

 1. Lângă celulă, faceți clic pe butonul Verificare erori Pictograma Verificare erori care apare, apoi faceți clic pe opțiunea dorită. Comenzile disponibile sunt diferite în funcție de tipul de eroare, iar prima intrare descrie eroarea.

  Dacă faceți clic pe Ignorare eroare, eroarea este marcată pentru a fi ignorată la fiecare verificare consecutivă.

  Mutați caseta Verificare erori sub bara de formule

Dacă o formulă nu poate evalua corect un rezultat, Excel afișează o valoare de eroare, cum ar fi # # # # #, #DIV/0!, #N, #NAME?, #NULL!, #NUM!, #REF! și #VALUE!. Fiecare tip de eroare are cauze diferite și soluții diferite.

Următorul tabel conține linkuri către articole ce descriu în detaliu aceste erori, precum și o descriere scurtă ca să puteți începe lucrul.

Subiect

Descriere

Corectarea unei erori ####

Excel afișează această eroare atunci când o coloană nu este suficient de lată pentru a afișa toate caracterele dintr-o celulă sau o celulă conține valori dată sau oră negative.

De exemplu, o formulă care scade o dată din viitor dintr-o dată din trecut, cum ar fi =15.06.2008-01.07.2008, are ca rezultat o valoare dată negativă.

Sfat: Încercați să potriviți automat celula făcând dublu clic între anteturile de coloană. Dacă se afișează ### pentru că Excel nu poate afișa toate caracterele, aceasta va remedia problema.

Eroarea #

Corectarea erorii #DIV/0! eroare

Excel afișează această eroare atunci când un număr este împărțit fie la zero (0), fie la o celulă care nu conține nicio valoare.

Sfat: Adăugați o rutină de tratare a erorilor ca în exemplul următor, care este =IF(C2,B2/C2,0)

O funcție de tratare a erorilor precum IF poate fi utilizată pentru a acoperi erori

Corectarea unei erori #N/A

Excel afișează această eroare atunci când o valoare nu este disponibilă pentru o funcție sau o formulă.

Dacă utilizați o funcție precum VLOOKUP, ceea ce încercați să căutați are o potrivire în zona de căutare? De cele mai multe ori nu.

Încercați să utilizați IFERROR pentru a suprima #N/A. În acest caz, puteți să utilizați:

=IFERROR(VLOOKUP(D2,$D$6:$E$8,2,TRUE),0)

Eroarea #N/A

Corectarea erorii #NAME? eroare

Această eroare se afișează atunci când Excel nu recunoaște textul dintr-o formulă. De exemplu, un nume de zonă sau numele unei funcții poate fi ortografiat incorect.

Notă: Dacă utilizați o funcție, asigurați-vă că numele funcției este scris corect. În acest caz, SUM este scris incorect. Eliminați litera „e” și Excel va efectua corecția.

Excel afișează eroarea #NAME? atunci când un nume de funcție conține o greșeală de ortografie

Corectarea unui #NULL! eroare

Excel afișează această eroare atunci când specificați o intersecție între două zone care nu se intersectează (încrucișează). Operatorul de intersecție este un caracter spațiu ce separă referințele dintr-o formulă.

Notă: Asigurați-vă că intervalele sunt separate corect-zonele C2: C3 și E4: E6 nu se intersectează, așadar introducerea formulei = SUM (C2: C3 E4: E6) returnează #NULL! eroare. Dacă plasați o virgulă între zonele C și E, o veți corecta = SUM (C2: C3, E4: E6)

#NULL! eroare

Corectarea erorii #NUM! eroare

Excel afișează această eroare atunci când o formulă sau o funcție conține valori numerice nevalide.

Utilizați o funcție care iterează, cum ar fi IRR sau RATE? Dacă da, eroarea #NUM! se datorează probabil faptului că funcția nu găsește un rezultat. Consultați subiectul de ajutor pentru pașii de rezolvare.

Corectarea erorii #REF! eroare

Excel afișează această eroare atunci când o referință de celulă nu este validă. De exemplu, este posibil să fi șters celule la care făceau referire alte formule sau să fi lipit celule mutate peste celule la care făceau referire alte formule.

Ați șters din greșeală un rând sau o coloană? Am șters coloana B din această formulă, =SUM(A2,B2,C2) și iată ce s-a întâmplat.

Utilizați Anulare (Ctrl+Z) pentru a anula ștergerea, reconstruiți formula sau utilizați o referință la o zonă continuă astfel: =SUM(A2:C2), care s-a actualizat automat când a fost ștearsă coloana B.

Excel afișează eroarea #REF! atunci când o referință de celulă nu este validă

Corectarea erorii #VALUE! eroare

Excel poate afișa această eroare dacă formula include celule cu tipuri diferite de date.

Utilizați operatori matematici (+, -, *, /, ^) cu tipuri diferite de date? Dacă da, încercați să utilizați o funcție în locul lor. În acest caz, =SUM(F2:F5) va corecta problema.

Erorile #VALUE! eroare

Atunci când celulele nu sunt vizibile într-o foaie de lucru, puteți urmări acele celule și formulele lor în bara de instrumente Fereastra supraveghere. Fereastra supraveghere face comode inspectarea, auditarea sau confirmarea calculelor și rezultatelor de formule din foi de lucru mari. Dacă utilizați Fereastra supraveghere, nu trebuie să parcurgeți sau să accesați în mod repetat diferite părți ale foii de lucru.

Fereastră supraveghere permite monitorizarea cu ușurință a formulelor utilizate într-o foaie de lucru

Această bară de instrumente poate fi mutată sau andocată la fel ca orice altă bară de instrumente. De exemplu, o puteți andoca în partea de jos a ferestrei. Bara de instrumente urmărește următoarele proprietăți ale celulei: 1) Registru de lucru, 2) Foaie, 3) Nume (dacă celula are o zonă denumită corespunzătoare), 4) Adresă celulă, 5) Valoare și 6) Formulă.

Notă: Puteți avea o singură supraveghere per celulă.

Adăugarea celulelor la Fereastra supraveghere

 1. Selectați celulele pe care doriți să le supravegheați.

  Pentru a selecta toate celulele dintr-o foaie de lucru cu formule, pe fila Pornire, în grupul Editare, faceți clic pe Găsire și selectare (sau puteți să utilizați Ctrl+G sau Control+G pe Mac) > Salt special > Formule.

  Caseta de dialog Salt - Special
 2. Pe fila Formule, în grupul Audit formule, faceți clic pe Fereastră supraveghere.

 3. Faceți clic pe Adăugare supraveghere.

  Faceți clic pe Adăugare supraveghere pentru a adăuga o supraveghere în foaia de calcul
 4. Confirmați că ați selectat toate celulele pe care doriți să le urmăriți și faceți clic pe Adăugare.

  În Adăugare supraveghere, introduceți zona de celule de urmărit
 5. Pentru a modifica lățimea unei coloane Fereastră supraveghere, glisați marginea pe partea dreaptă a titlului de coloană.

 6. Pentru a afișa celula la care face referire o intrare din bara de instrumente Fereastră supraveghere, faceți dublu clic pe intrare.

  Notă: Celulele care au referințe externe la alte registre de lucru sunt afișate în bara de instrumente Fereastră supraveghere doar atunci când sunt deschise celelalte registre de lucru.

Eliminarea celulelor din Fereastra supraveghere

 1. Dacă bara de instrumente Fereastră supraveghere nu este afișată, pe fila Formule, în grupul Audit formule, faceți clic pe Fereastră supraveghere.

 2. Selectați celulele pe care doriți să le eliminați.

  Pentru a selecta mai multe celule, apăsați pe CTRL, apoi faceți clic pe celule.

 3. Faceți clic pe Ștergere supraveghere.

  Ștergere supraveghere

Uneori, înțelegerea modului în care o formulă imbricată calculează rezultatul final este dificilă, deoarece există mai multe calcule și teste logice intermediare. Cu toate acestea, prin utilizarea casetei de dialog Evaluare formulă, puteți vedea diferitele părți ale unei formule imbricate evaluate în ordinea în care se calculează formula. De exemplu, formula =IF(AVERAGE(D2:D5)>50,SUM(E2:E5),0) este mai ușor de înțeles când puteți vedea următoarele rezultate intermediare:

Evaluare formulă vă ajută să vedeți modul în care sunt evaluate diferite părți ale unei formule imbricate

În caseta de dialog Evaluare formulă

Descriere

=IF(AVERAGE(D2:D5)>50,SUM(E2:E5),0)

Formula imbricată se afișează inițial. Funcțiile AVERAGE și SUM sunt imbricate în funcția IF.

Zona de celule D2:D5 conține valorile 55, 35, 45 și 25, așadar, rezultatul funcției AVERAGE(D2:D5) este 40.

=IF(40>50,SUM(E2:E5),0)

Zona de celule D2:D5 conține valorile 55, 35, 45 și 25, așadar, rezultatul funcției AVERAGE(D2:D5) este 40.

=IF(False,SUM(E2:E5),0)

Pentru că 40 nu este mai mare decât 50, expresia din primul argument al funcției IF (argumentul test_logic) este False.

Funcția IF returnează valoarea celui de-al treilea argument (argumentul valoare_dacă_fals). Funcția SUM nu se evaluează, deoarece este al doilea argument al funcției IF (argumentul valoare_dacă_adevărat) și se returnează numai atunci când expresia este True.

 1. Selectați celula pe care doriți s-o evaluați. O singură celulă poate fi evaluată la un moment dat.

 2. Selectați fila Formule > Audit formule > Evaluare formulă.

 3. Faceți clic pe Evaluare pentru a examina valoarea referinței subliniate. Rezultatul evaluării este afișat în format cursiv.

  Dacă partea subliniată a formulei este o referință la o altă formulă, faceți clic pe Detaliere pas cu pas pentru a afișa cealaltă formulă în caseta Evaluare. Faceți clic pe Ieșire din pentru a reveni la celula anterioară și la formulă.

  Butonul Detaliere pas cu pas nu este disponibil pentru o referință a doua oară când aceasta apare în formulă sau dacă formula face referire la o celulă din alt registru de lucru.

 4. Continuați să faceți clic pe Evaluare până când a fost evaluată fiecare parte a formulei.

 5. Pentru a vedea din nou evaluarea, faceți clic pe Repornire.

 6. Pentru a încheia evaluarea, faceți clic pe Închidere.

Note: 

 • Unele părți ale formulelor care utilizează funcțiile IF și CHOOSE nu sunt evaluate - în aceste cazuri, se afișează #N/A în caseta Evaluare.

 • Dacă o referință este necompletată, se afișează valoarea zero (0) în caseta Evaluare.

 • Următoarele funcții sunt recalculate de fiecare dată când se modifică foaia de lucru și pot determina afișarea de rezultate diferite în caseta de dialog Evaluare formulă comparativ cu ceea ce apare în celulă: RAND, AREAS, INDEX, OFFSET, CELL, INDIRECT, ROWS, COLUMNS, NOW, TODAY, RANDBETWEEN.

Aveți nevoie de ajutor suplimentar?

Puteți întreba întotdeauna un expert de la Excel Tech Community, puteți obține asistență de la comunitatea Answers sau puteți sugera o caracteristică nouă sau o îmbunătățire pe Excel UserVoice.

Consultați și

Afișarea relațiilor dintre formule și celule

Cum să evitați formulele eronate

Aveți nevoie de ajutor suplimentar?

Extindeți-vă competențele Office
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×