Funcții de proiect pentru câmpuri particularizate în Project desktop

Funcții de proiect pentru câmpuri particularizate în Project desktop

Aceste funcții sunt utilizate în cadrul formulelor pentru a calcula valorile câmpurilor particularizate.

Sfat: Pentru a introduce o formulă într-un câmp particularizat pentru Project 2007, în meniul Instrumente, indicați spre Particularizare, apoi faceți clic pe Câmpuri. În caseta de dialog Câmpuri particularizate, faceți clic pe Formulă. Pentru Project 2010, faceți clic pe fila Proiect, apoi, în grupul Proprietăți, faceți clic pe Câmpuri particularizate. În caseta de dialog Câmpuri particularizate, faceți clic pe Formulă.

Prezentarea generală a funcțiilor Project

Când utilizați Microsoft Project, poate fi nevoie să lucrați cu valori care nu se află direct în câmpuri. Formulele vă permit să lucrați cu câmpuri pentru a crea aceste valori noi.

Următoarele exemple ilustrează modul în care puteți utiliza formule cu câmpuri particularizate:

 • Când este adăugată la un câmp numeric particularizat, următoarea formulă returnează o valoare numerică ce indică numărul de zile dintre data curentă și data de terminare a activităților din planificarea dvs.:

DateDiff("d",NOW(),[Finish])

 • Când este adăugată la un câmp text particularizat, următoarea formulă returnează o valoare „Fără nivel de referință”, „Depășește bugetul cu 20% sau mai mult” sau „Sub valoarea bugetului”.

  Switch(Len(CStr([Baseline Finish]))<3, "No baseline", ([Cost]+1)/ ([Baseline Cost]+1)>1.2,"Overbudget by 20% or more", ([Cost]+1)/([Baseline Cost]+1)>1, "Overbudget",True,"Under budget")
  The CStr function in the above formula works only if the [Baseline Finish] field is defined.

Funcții de conversie

Asc

Returnează un număr întreg reprezentând codul de caracter care corespunde primei litere dintr-un șir.

Sintaxă

ASC ( șir )

șir  Orice expresie șir validă.

CBool

Forțează o expresie să ia tipul de date boolean.

Sintaxă

CBool( expresie )

expresie  Orice șir sau expresie numerică valide.

CByte

Forțează o expresie să ia tipul de date octet.

Sintaxă

CByte( expresie )

expresie  Orice număr întreg de la 0 la 255.

CCur

Forțează o expresie să ia tipul de date monedă.

Sintaxă

CCur( expresie )

expresie  Orice expresie numerică de la -922.337.203.685.477,5808 la 922.337.203,685.477,5807.

CDate

Impune o expresie în tipul de date Dată.

Sintaxă

CDate( expresie )

expresie  Orice expresie de date validă.

CDbl

Forțează o expresie să ia tipul de date dublă precizie.

Sintaxă

CDbl( expresie )

expresie  Orice expresie numerică de la -1.79769313486232E308 la -4.94065645841247E-324 pentru valori negative; de la 4.94065645841247E-324 la 1.79769313486232E308 pentru valori pozitive.

CDec

Forțează o expresie să ia tipul de date zecimal.

Sintaxă

CDec( expresie )

expresie  Orice expresie numerică de la +/-79,228,162,514,264,337,593,543,950,335 pentru numere care nu au zecimale. Pentru numere cu 28 de zecimale, intervalul este +/-7.9228162514264337593543950335. Cel mai mic număr posibil diferit de zero este 0.0000000000000000000000000001.

Chr

Returnează un șir care conține caracterul asociat cu codul de caracter specificat.

Sintaxă

Chr( cod caracter )

cod caracter  Un lung care identifică un caracter.

CInt

Forțează o expresie să ia tipul de date număr întreg.

Sintaxă

CInt( expresie )

expresie  Orice expresie numerică de la -32.768 la 32.767; fracțiile sunt rotunjite.

CLng

Forțează o expresie să ia tipul de date lung.

Sintaxă

CLng( expresie )

expresie  Orice expresie numerică de la -2.147.483.648 la 2.147.483.647; fracțiile sunt rotunjite.

CSng

Forțează o expresie să ia tipul de date Simplă precizie.

Sintaxă

CSng( expresie )

expresie  Orice expresie numerică de la -3.402823E38 la -1.401298E-45 pentru valori negative; de la 1.401298E-45 la 3.402823E38 pentru valori pozitive.

CStr

Forțează o expresie să ia tipul de date șir.

Sintaxă

CStr( expresie )

expresie  Orice șir sau expresie numerică valide.

CVar

Forțează o expresie să ia tipul de date variant.

Sintaxă

CVar( expresie )

expresie  Același interval ca dublă precizie pentru valorile numerice. Același interval ca șir pentru valorile non-numerice.

DateSerial

Returnează o valoare variant (Dată) pentru un an, o lună și o zi specificate.

Sintaxă

DateSerial( an, lună, zi )

an  Obligatoriu Număr întreg. Număr între 100 și 9999, inclusiv sau o expresie numerică.

lună  Obligatoriu Număr întreg. Orice expresie numerică.

zi  Obligatoriu Număr întreg. Orice expresie numerică.

DateValue

Returnează o valoare variant (Dată).

Sintaxă

DateValue ( dată)

dată  Obligatoriu în mod normal, o expresie șir reprezentând o dată de la 1 ianuarie 100, până la 31 decembrie 9999. Cu toate acestea, data poate fi, de asemenea, orice expresie care poate reprezenta o dată, o oră sau o dată și o oră, în intervalul respectiv.

Day

Returnează o valoare variant (număr întreg) specificând un număr întreg între 1 și 31, inclusiv, reprezentând ziua din lună.

Sintaxă

Day( dată)

dată  Obligatoriu orice variantă, expresie numerică sau expresie șir sau orice combinație care poate reprezenta o dată. Dacă data conține Null, se returnează Null .

Hex

Returnează un șir reprezentând valoarea hexazecimală a unui număr.

Sintaxă

Hex( număr )

numărul  Obligatoriu orice șir sau expresie numerică validă.

Hour

Returnează o valoare variant (număr întreg) specificând un număr întreg între 0 și 23, inclusiv, reprezentând ora din zi.

Sintaxă

Hour( oră )

timp  Obligatoriu orice variantă, expresie numerică sau expresie șir sau orice combinație care poate reprezenta o oră. Dacă timpul conține Null, se returnează Null .

Minute

Returnează o valoare variant (număr întreg) specificând un număr întreg între 0 și 59, inclusiv, reprezentând minutul dintr-o oră.

Sintaxă

Minute ( timp)

timp  Obligatoriu orice variantă, expresie numerică sau expresie șir sau orice combinație care poate reprezenta o oră. Dacă timpul conține Null, se returnează Null .

Month

Returnează o valoare variant (număr întreg) specificând un număr întreg între 1 și 12, inclusiv, reprezentând luna din an.

Sintaxă

Month( dată)

dată  Obligatoriu orice variantă, expresie numerică sau expresie șir sau orice combinație care poate reprezenta o oră. Dacă data conține Null, se returnează Null .

Oct

Returnează o valoare variant (șir) reprezentând valoarea octală a unui număr.

Sintaxă

Oct( număr )

numărul  Obligatoriu orice șir sau expresie numerică validă.

ProjDateConv

Convertește o valoare într-o dată.

Sintaxă

ProjDateConv( expresie, format dată )

expresie  Obligatoriu Variant. Expresia de convertit la o dată.

DateFormat  Opțional Lungă. Valoarea implicită a formatului de dată este pjDateDefault, dar puteți substitui una dintre următoarele constante pjDateFormat (format dată aplicată 9/25/07 la 12:33 P.M.):

 • pjDateDefault: formatul implicit. Setat pe fila Vizualizare din caseta de dialog Opțiuni (meniul Instrumente).

 • pjDate_mm_dd_yy_hh_mmAM: 9/25/07 12:33 PM

 • pjDate_mm_dd_yy: 9/25/07

 • pjDate_mm_dd_yyyy: 9/25/2007

 • pjDate_mmmm_dd_yyyy_hh_mmAM: Septembrie 25, 2007 12:33 PM

 • pjDate_mmmm_dd_yyyy: Septembrie 25, 2007

 • pjDate_mmm_dd_hh_mmAM: Sep 25 12:33 PM

 • pjDate_mmm_dd_yyy: Sep 25, '07

 • pjDate_mmmm_dd: Septembrie 25

 • pjDate_mmm_dd: Sep 25

 • pjDate_ddd_mm_dd_yy_hh_mmAM: Ma 9/25/07 12:33 PM

 • pjDate_ddd_mm_dd_yy: Ma 9/25/07

 • pjDate_ddd_mmm_dd_yyy: Ma Sep 25, '07

 • pjDate_ddd_hh_mmAM: Ma 12:33 PM

 • pjDate_mm_dd: 9/25

 • pjDate_dd: 25

 • pjDate_hh_mmAM: 12:33 PM

 • pjDate_ddd_mmm_dd: Ma Sep 25

 • pjDate_ddd_mm_dd: Ma 9/25

 • pjDate_ddd_dd: Ma 25

 • pjDate_Www_dd: S40/2

 • pjDate_Www_dd_yy_hh_mmAM: S40/2/07 12:33 PM

ProjDurConv

Convertește o expresie într-o valoare de durată, în unitățile specificate.

Sintaxă

ProjDurConv( expresie, unitățidurată )

expresie  Obligatoriu Variant. Expresia de convertit la o durată.

unitățidurată  Opțional Lungă. Unitățile utilizate pentru a exprima durata. Dacă unitățidurată nu este specificat, valoarea implicită este tipul de unități specificate în opțiunea durată este introdusă în fila planificare din caseta de dialog Opțiuni (meniulInstrumente ). Unitățidurată poate fi una dintre următoarele constante pjFormatUnit :

 • pjMinutes: pjElapsedMinutes

 • pjHours: pjElapsedHours

 • pjDays: pjElapsedDays

 • pjWeeks: pjElapsedWeeks

 • pjMonths: pjElapsedMonths

 • pjMinutesEstimated: pjElapsedMinutesEstimated

 • pjHoursEstimated: pjElapsedHoursEstimated

 • pjDaysEstimated: pjElapsedDaysEstimated

 • pjWeeksEstimated: pjElapsedWeeksEstimated

 • pjMonthsEstimated: pjElapsedMonthsEstimated

Second

Returnează o valoare variant (număr întreg) specificând un număr întreg între 0 și 59, inclusiv, reprezentând secunda dintr-un minut.

Sintaxă

Second( oră )

timp  Obligatoriu orice variantă, expresie numerică sau expresie șir sau orice combinație care poate reprezenta o oră. Dacă timpul conține Null, se returnează Null .

Str

Returnează o reprezentare variant (șir) a unui număr.

Sintaxă

Str( număr )

numărul  Obligatoriu Lung care conține orice expresie numerică validă.

StrConv

Returnează o valoare variant (șir) convertită conform specificațiilor.

Sintaxă

StrConv( șir, conversie, LCID )

șir  Obligatoriu expresie șir de convertit.

conversie  Obligatoriu Număr întreg. Suma valorilor care specifică tipul de conversie de efectuat.

LCID  Opțional LocaleID, dacă este diferită de LocaleID sistemului. (Sistemul LocaleID este implicit.)

TimeSerial

Returnează o valoare variant (Dată) care conține ora pentru o anumită oră, minut și secundă.

Sintaxă

TimeSerial ( oră, minute, doua)

oră  Obligatoriu Variant (număr întreg). Număr între 0 (12:00 A.M.) și 23 (11:00 P.M.), inclusiv sau o expresie numerică.

minute  Obligatoriu Variant (număr întreg). Orice expresie numerică.

a doua  Obligatoriu Variant (număr întreg). Orice expresie numerică.

TimeValue

Returnează o valoare variant (Dată) care conține ora.

Sintaxă

TimeValue( oră)

timp  Obligatoriu în mod normal, o expresie șir reprezentând un timp de la 0:00:00 (12:00:00 A.M.) la 23:59:59 (11:59:59 P.M.), inclusiv. Cu toate acestea, timpul poate fi, de asemenea, orice expresie care reprezintă o oră în acea zonă. Dacă timpul conține Null, se returnează Null .

Val

Returnează numerele conținute într-un șir ca valoare numerică de tipul corespunzător.

Sintaxă

Val( șir )

șir  Obligatoriu orice expresie șir validă.

Weekday

Returnează o valoare variant (număr întreg) care conține un număr întreg reprezentând ziua săptămânii.

Sintaxă

Weekday( data[, prima zi a săptămânii] )

dată  Obligatoriu Variantă, expresie numerică, expresie șir a oricărei combinații, care poate reprezenta o dată. Dacă data conține Null, se returnează Null .

primazidinsăptămână  Opțional o constantă care specifică prima zi a săptămânii. Dacă nu se specifică, se presupune duminică.

Year

Returnează o valoare variant (număr întreg) care conține un număr întreg care reprezintă anul.

Sintaxă

Year ( data)

dată  Obligatoriu orice variantă, expresie numerică sau expresie șir sau orice combinație care poate reprezenta o dată. Dacă data conține Null, se returnează Null .

Funcții de dată/oră

CDate

Impune o expresie în tipul de date Dată.

Sintaxă

CDate( expresie )

expresie  Orice expresie de date validă.

Date

Returnează o valoare variant (Dată) care conține data curentă a sistemului.

Sintaxă

Date

DateAdd

Returnează o valoare variant (Dată) care conține o dată la care s-a adăugat un interval de timp specificat.

Sintaxă

DateAdd( interval, număr, dată )

interval  Obligatoriu Expresie șir care este intervalul de timp pe care doriți să îl adăugați, cum ar fi "m" sau " d".

numărul  Obligatoriu expresie numerică care este numărul de intervale pe care doriți să le adăugați. Acesta poate fi pozitiv (pentru a obține date în viitor) sau negativ (pentru a obține date în trecut).

dată  Obligatoriu Variant (dată) sau literală reprezentând data la care se adaugă intervalul.

DateDiff

Returnează o valoare variant (lungă) specificând numărul de intervaluri de timp dintre două date specificate.

Sintaxă

DateDiff( interval, dată1, dată2[, primazidinsăptămână[, primasăptămânădinan]] )

interval  Obligatoriu expresie șir care este intervalul de timp pe care îl utilizați pentru a calcula diferența dintre date1 și DATA2.

date1, DATA2  Obligatoriu Variant (dată). Două date pe care doriți să le utilizați în calcul.

primazidinsăptămână  Opțional o constantă care specifică prima zi a săptămânii. Dacă nu se specifică, se presupune duminică.

primasăptămânădinan  Opțional o constantă care specifică prima săptămână a anului. Dacă nu se specifică, se presupune că prima săptămână este săptămâna în care apare 1 ianuarie.

DatePart

Returnează o valoare variant (număr întreg) care conține porțiunea specificată dintr-o anumită dată.

Sintaxă

DatePart( interval, dată[, primazidinsăptămână[, primasăptămânădinan]] )

interval  Obligatoriu expresie șir care este intervalul de timp pe care doriți să îl returnați.

dată  Obligatoriu Valoare Variant (dată) pe care doriți să o evaluați.

primazidinsăptămână  Opțional o constantă care specifică prima zi a săptămânii. Dacă nu se specifică, se presupune duminică.

primasăptămânădinan  Opțional o constantă care specifică prima săptămână a anului. Dacă nu se specifică, se presupune că prima săptămână se află în săptămâna în care apare 1 ianuarie.

DateSerial

Returnează o valoare variant (Dată) pentru un an, o lună și o zi specificate.

Sintaxă

DateSerial( an, lună, zi )

an  Obligatoriu Număr întreg. Număr între 100 și 9999, inclusiv sau o expresie numerică.

lună  Obligatoriu Număr întreg. Orice expresie numerică.

zi  Obligatoriu Număr întreg. Orice expresie numerică.

DateValue

Returnează o valoare variant (Dată).

Sintaxă

DateValue ( data)

dată  Obligatoriu în mod normal, o expresie șir reprezentând o dată de la 1 ianuarie 100, până la 31 decembrie 9999. Cu toate acestea, data poate fi, de asemenea, orice expresie care poate reprezenta o dată, o oră sau o dată și o oră, în intervalul respectiv.

Day

Returnează o valoare variant (număr întreg) specificând un număr întreg între 1 și 31, inclusiv, reprezentând ziua din lună.

Sintaxă

Day( dată)

dată  Obligatoriu orice variantă, expresie numerică sau expresie șir sau orice combinație care poate reprezenta o dată. Dacă data conține Null, se returnează Null .

Hour

Returnează o valoare variant (număr întreg) specificând un număr întreg între 0 și 23, inclusiv, reprezentând ora din zi.

Sintaxă

Hour( oră )

timp  Obligatoriu orice variantă, expresie numerică sau expresie șir sau orice combinație care poate reprezenta o oră. Dacă timpul conține Null, se returnează Null .

IsDate

Returnează o valoare booleană care indică dacă o expresie poate fi convertită la o dată.

Sintaxă

IsDate( expresie )

expresie  Obligatoriu orice variantă care conține o expresie dată sau o expresie șir care se recunoaște ca dată sau oră.

Minute

Returnează o valoare variant (număr întreg) specificând un număr întreg între 0 și 59, inclusiv, reprezentând minutul dintr-o oră.

Sintaxă

Minute ( timp)

timp  Obligatoriu orice variantă, expresie numerică sau expresie șir sau orice combinație care poate reprezenta o oră. Dacă timpul conține Null, se returnează Null .

Month

Returnează o valoare variant (număr întreg) specificând un număr întreg între 1 și 12, inclusiv, reprezentând luna din an.

Sintaxă

Month( dată)

dată  Obligatoriu orice variantă, expresie numerică sau expresie șir sau orice combinație care poate reprezenta o oră. Dacă data conține Null, se returnează Null .

Now

Returnează o valoare variant (Dată) specificând data și ora curente, în conformitate cu data și ora computerului.

Sintaxă

Now

ProjDateAdd

Adaugă o durată la o dată pentru a returna o dată nouă.

Sintaxă

ProjDateAdd( dată, durată, calendar )

dată  Obligatoriu Variant. Data inițială la care se adaugă durata .

durată  Obligatoriu Variant. Durata de Adăugare la dată.

Calendar  Calendarul de utilizat când calculați durata. Calendarul de utilizat atunci când se calculează noua dată. Dacă nu se specifică calendarul , valoarea implicită pentru resursa curentă este calendarul de resurse sau pentru activitatea curentă, calendarul de activitate sau calendarul standard, dacă nu există niciun calendar de activitate. Pentru Project Server, se va utiliza calendarul standard, indiferent ce calendar este specificat în șirul de Calendar . Când utilizați această funcție într-o formulă creată în Project Web App și o comparați cu aceeași formulă creată în Project Professional, ar trebui să testați pentru a vă asigura că rezultatele sunt cele pe care le așteptați.

Notă:  Pentru a scădea șapte zile dintr-o dată specificată, următoarea formulă funcționează corect în Project Professional 2010: ProjDateAdd("9/24/2010", "-7d"). Cu toate acestea, când rulați aceeași formulă în Project Server 2010, rezultatul este 9/24/2010, nu 9/17/2010. Pentru ca formulele să funcționeze uniform în Project Professional 2010 și Project Server 2010, trebuie să evitați parametrii negativi pentru funcțiile ProjDateAdd și ProjDateSub.

ProjDateConv

Convertește o valoare într-o dată.

Sintaxă

ProjDateConv( expresie, format dată )

expresie  Obligatoriu Variant. Expresia de convertit la o dată.

DateFormat  Opțional Lungă. Valoarea implicită a formatului de dată este pjDateDefault, dar puteți substitui una dintre următoarele constante pjDateFormat (format dată aplicată 9/25/07 la 12:33 P.M.):

 • pjDateDefault: formatul implicit. Setat pe fila Vizualizare din caseta de dialog Opțiuni (meniul Instrumente).

 • pjDate_mm_dd_yy_hh_mmAM: 9/25/07 12:33 PM

 • pjDate_mm_dd_yy: 9/25/07

 • pjDate_mm_dd_yyyy: 9/25/2007

 • pjDate_mmmm_dd_yyyy_hh_mmAM: Septembrie 25, 2007 12:33 PM

 • pjDate_mmmm_dd_yyyy: Septembrie 25, 2007

 • pjDate_mmm_dd_hh_mmAM: Sep 25 12:33 PM

 • pjDate_mmm_dd_yyy: Sep 25, '07

 • pjDate_mmmm_dd: Septembrie 25

 • pjDate_mmm_dd: Sep 25

 • pjDate_ddd_mm_dd_yy_hh_mmAM: Ma 9/25/07 12:33 PM

 • pjDate_ddd_mm_dd_yy: Ma 9/25/03

 • pjDate_ddd_mmm_dd_yyy: Ma Sep 25, '07

 • pjDate_ddd_hh_mmAM: Ma 12:33 PM

 • pjDate_mm_dd: 9/25

 • pjDate_dd: 25

 • pjDate_hh_mmAM: 12:33 PM

 • pjDate_ddd_mmm_dd: Ma Sep 25

 • pjDate_ddd_mm_dd: Ma 9/25

 • pjDate_ddd_dd: Ma 25

 • pjDate_Www_dd: S40/2

 • pjDate_Www_dd_yy_hh_mmAM: S40/2/07 12:33 PM

ProjDateDiff

Returnează durata dintre două date, în minute.

Sintaxă

ProjDateDiff( data1, data2, calendar )

date1  Obligatoriu Variant. Data utilizată ca începutul duratei.

DATA2  Obligatoriu Variant. Data utilizată ca sfârșit al duratei.

Calendar  Calendarul de utilizat când calculați durata. În cazul în care calendarul nu este specificat, valoarea implicită pentru resursa curentă este calendarul de resurse sau, pentru activitatea curentă, calendarul de activități sau calendarul standard, dacă nu există calendar de activități. Dacă nu se specifică calendarul , valoarea implicită pentru resursa curentă este calendarul de resurse sau pentru activitatea curentă, calendarul de activitate (sau calendarul standard, dacă nu există un calendar de activitate pentru Project Server, se va utiliza calendarul standard, indiferent de calendarul specificat în șirul de Calendar . Când utilizați această funcție într-o formulă creată în Project Web App și o comparați cu aceeași formulă creată în Project Professional, ar trebui să testați pentru a vă asigura că rezultatele sunt cele pe care le așteptați.

ProjDateSub

Returnează data care precede altă dată printr-o durată specificată.

Sintaxă

ProjDateSub( dată, durată, calendar )

dată  Obligatoriu Variant. Data inițială din care se scade durata .

durată  Obligatoriu Variant. Durata de scădere de la dată.

Calendar  Calendarul de utilizat când calculați durata. Calendarul de utilizat atunci când se calculează diferența de dată. Dacă nu se specifică calendarul , valoarea implicită pentru resursa curentă este calendarul de resurse sau pentru activitatea curentă, calendarul de activitate (sau calendarul standard, dacă nu există un calendar de activitate). Pentru Project Server, se va utiliza calendarul standard, indiferent ce calendar este specificat în șirul de Calendar . Când utilizați această funcție într-o formulă creată în Project Web App și o comparați cu aceeași formulă creată în Project Professional, ar trebui să testați pentru a vă asigura că rezultatele sunt cele pe care le așteptați.

Notă:  Pentru a scădea șapte zile dintr-o dată specificată, următoarea formulă funcționează corect în Project Professional 2010: ProjDateAdd("9/24/2010", "-7d"). Cu toate acestea, când rulați aceeași formulă în Project Server 2010, rezultatul este 9/24/2010, nu 9/17/2010. Pentru ca formulele să funcționeze uniform în Project Professional 2010 și Project Server 2010, trebuie să evitați parametrii negativi pentru funcțiile ProjDateAdd și ProjDateSub.

ProjDateValue

Returnează valoarea unei expresii.

Sintaxă

ProjDateValue( expresie )

expresie  Obligatoriu Variant. Expresia care va fi reprezentată ca dată.

ProjDurConv

Convertește o expresie într-o valoare de durată, în unitățile specificate.

Sintaxă

ProjDurConv( expresie, unitățidurată )

expresie  Obligatoriu Variant. Expresia de convertit la o durată.

unitățidurată  Opțional Lungă. Unitățile utilizate pentru a exprima durata. Dacă unitățidurată nu este specificat, valoarea implicită este tipul de unități specificate în opțiunea durată este introdusă în fila planificare din caseta de dialog Opțiuni (meniulInstrumente ). Unitățidurată poate fi una dintre următoarele constante pjFormatUnit :

 • pjMinutes: pjElapsedMinutes

 • pjHours: pjElapsedHours

 • pjDays: pjElapsedDays

 • pjWeeks: pjElapsedWeeks

 • pjMonths: pjElapsedMonths

 • pjMinutesEstimated: pjElapsedMinutesEstimated

 • pjHoursEstimated: pjElapsedHoursEstimated

 • pjDaysEstimated: pjElapsedDaysEstimated

 • pjWeeksEstimated: pjElapsedWeeksEstimated

 • pjMonthsEstimated: pjElapsedMonthsEstimated

ProjDurValue

Returnează numărul de minute dintr-o durată.

Sintaxă

ProjDurValue( durată )

durată  Obligatoriu Variant. Durata care va fi exprimată în minute.

Second

Returnează o valoare variant (număr întreg) specificând un număr întreg între 0 și 59, inclusiv, reprezentând secunda dintr-un minut.

Sintaxă

Second( oră )

timp  Obligatoriu orice variantă, expresie numerică sau expresie șir sau orice combinație care poate reprezenta o oră. Dacă timpul conține Null, se returnează Null .

Time

Returnează o valoare variant (Dată) indicând ora curentă a sistemului.

Sintaxă

Time

Timer

Returnează o valoare Simplă precizie reprezentând numărul de secunde care au trecut de la miezul nopții.

Sintaxă

Timer

TimeSerial

Returnează o valoare variant (Dată) care conține ora pentru o anumită oră, minut și secundă.

Sintaxă

TimeSerial ( oră, minute, secunde)

oră  Obligatoriu Variant (număr întreg). Număr între 0 (12:00 A.M.) și 23 (11:00 P.M.), inclusiv sau o expresie numerică.

minute  Obligatoriu Variant (număr întreg). Orice expresie numerică.

a doua  Obligatoriu Variant (număr întreg). Orice expresie numerică.

TimeValue

Returnează o valoare variant (Dată) care conține ora.

Sintaxă

TimeValue( oră)

timp  Obligatoriu în mod normal, o expresie șir reprezentând un timp de la 0:00:00 (12:00:00 A.M.) la 23:59:59 (11:59:59 P.M.), inclusiv. Cu toate acestea, timpul poate fi, de asemenea, orice expresie care reprezintă o oră în acea zonă. Dacă timpul conține Null, se returnează Null .

Weekday

Returnează o valoare variant (număr întreg) care conține un număr întreg reprezentând ziua săptămânii.

Sintaxă

Weekday( data[, prima zi a săptămânii] )

dată  Obligatoriu Variantă, expresie numerică, expresie șir a oricărei combinații, care poate reprezenta o dată. Dacă data conține Null, se returnează Null .

primazidinsăptămână  Opțional o constantă care specifică prima zi a săptămânii. Dacă nu se specifică, se presupune duminică.

Year

Returnează o valoare variant (număr întreg) care conține un număr întreg care reprezintă anul.

Sintaxă

Year ( data)

dată  Obligatoriu orice variantă, expresie numerică sau expresie șir sau orice combinație care poate reprezenta o dată. Dacă data conține Null, se returnează Null .

Funcții generale

Choose

Selectează și returnează o valoare dintr-o listă de argumente.

Sintaxă

Choose( indice, alegere-1[, alegere-2, ... [, alegere-n]])

index  Obligatoriu expresie numerică sau un câmp care are ca rezultat o valoare între 1 și numărul de opțiuni disponibile.

alegere  Obligatoriu Expresie Variant care conține una dintre opțiunile posibile.

IIf

Returnează una dintre două părți, în funcție de evaluarea unei expresii.

Sintaxă

IIf( expresie, valoare adevărat, valoare fals )

expr  Obligatoriu Expresie Variant pe care doriți să o evaluați.

valoare adevărat  Obligatoriu valoare sau expresie de returnat dacă expresia corespunzătoare este True.

valoare fals  Obligatoriu valoare sau expresie de returnat dacă expresia corespondentă estefalsă.

IsNumeric

Returnează o valoare booleană care indică dacă o expresie poate fi evaluată ca număr.

Sintaxă

IsNumeric( expresie)

expresie  Obligatoriu Variant care conține o expresie numerică sau o expresie șir.

IsNull

Returnează o valoare booleană care indică dacă o expresie conține date nevalide (Nul).

Sintaxă

IsNull( expresie )

expresie  Obligatoriu Variant care conține o expresie numerică sau o expresie șir.

Switch

Evaluează o listă de expresii și returnează o valoare variant sau o expresie asociată cu prima expresie din listă care este adevărată.

Sintaxă

Switch( expresie-1, valoare-1[, expresie-2, valoare-2, ... [, expresie-n,valoare-n]] )

Funcții matematice

Abs

Returnează o valoare de același tip care cu cea care îi este transmisă, specificând valoarea absolută a unui număr.

Sintaxă

Abs( număr )

numărul  Obligatoriu orice expresie numerică validă. Dacă număr conține Null, se returnează Null ; Dacă este o variabilă neinițializată, se returnează zero.

Atn

Returnează o valoare Dublă precizie specificând arctangenta unui număr.

Sintaxă

Atn( număr )

numărul  Obligatoriu Dublu sau orice expresie numerică validă.

Cos

Returnează o valoare Dublă precizie, specificând cosinusul unui unghi.

Sintaxă

Cos( număr )

numărul  Obligatoriu Dublu sau orice expresie numerică validă care exprimă un unghi în radiani.

Exp

Returnează o valoare Dublă precizie specificând e (baza logaritmilor naturali) ridicat la o putere.

Sintaxă

Exp( număr )

numărul  Obligatoriu Dublu sau orice expresie numerică validă.

Fix

Returnează porțiunea întreagă a unui număr. Dacă numărul este negativ, returnează primul număr întreg negativ egal cu sau mai mare decât numărul respectiv.

Sintaxă

Fix( număr )

numărul  Obligatoriu Dublu sau orice expresie numerică validă. Dacă număr conține Null, se returnează Null .

Int

Returnează porțiunea întreagă a unui număr. Dacă numărul este negativ, returnează primul număr întreg negativ mai mic sau egal cu numărul respectiv.

Sintaxă

Int( număr )

numărul  Obligatoriu Dublu sau orice expresie numerică validă. Dacă număr conține Null, se returnează Null .

Log

Returnează o valoare Dublă precizie specificând logaritmul natural al unui număr.

Sintaxă

Log( număr )

numărul  Obligatoriu Dublu sau orice expresie numerică validă mai mare decât zero.

Rnd

Returnează o valoare Simplă precizie care conține un număr aleator.

Sintaxă

Rnd( număr )

numărul  Obligatoriu Expresie numerică unică sau validă.

Sgn

Returnează o valoare variant (număr întreg) indicând semnul unui număr.

Sintaxă

Sgn( număr )

numărul  Obligatoriu orice expresie numerică validă.

Valorile returnate sunt după cum urmează:

 • Dacă numărul este mai mare decât zero, Sgn returnează 1.

 • Dacă numărul este egal cu zero, Sgn returnează 0.

 • Dacă numărul este mai mic de zero, Sgn returnează -1.

Sin

Returnează o valoare Dublă precizie specificând sinusul unui unghi.

Sintaxă

Sin( număr )

numărul  Obligatoriu Dublu sau orice expresie numerică validă care exprimă un unghi în radiani.

Sqr

Returnează o valoare Dublă precizie specificând rădăcina pătrată a unui număr.

Sintaxă

Sqr( număr )

numărul  Obligatoriu Dublu sau orice expresie numerică validă egală cu sau mai mare decât zero.

Tan

Returnează o valoare Dublă precizie specificând tangenta unui unghi.

Sintaxă

Tan( număr )

numărul  Obligatoriu Dublu sau orice expresie numerică validă care exprimă un unghi în radiani.

Funcții text

Asc

Returnează un număr întreg reprezentând codul de caracter care corespunde primei litere dintr-un șir.

Sintaxă

ASC ( șir )

Șir  Orice expresie șir validă.

Chr

Returnează un șir care conține caracterul asociat cu codul de caracter specificat.

Sintaxă

Chr( cod caracter )

cod caracter  Un lung care identifică un caracter.

Format

Returnează o valoare variant (șir) care conține o expresie formatată în conformitate cu instrucțiunile conținute într-o expresie de format.

Sintaxă

Format( expresie[, format[, primazidinsăptămână[, primasăptămânădinan]]] )

expresie  Obligatoriu orice expresie validă.

format  Opțional o expresie de format denumită sau definită de utilizator validă.

primazidinsăptămână  Opțional o constantă care specifică prima zi a săptămânii.

primasăptămânădinan  Opțional o constantă care specifică prima săptămână a anului.

Instr

Returnează o valoare variant (lungă) specificând poziția primei ocurențe a unui șir în cadrul altui șir.

Sintaxă

Instr( [start, ]șir1, șir2[, compară] )

Începeți  Opțional expresie numerică care setează poziția de început pentru fiecare căutare. Dacă este omis, căutarea începe la prima poziție de caracter. Dacă Start conține Null, apare o eroare. Argumentul Start este obligatoriu dacă este specificată comparația .

string1  Obligatoriu se caută expresia șir.

șir2  Obligatoriu expresie șir solicitată.

Comparați  Opțional specifică tipul de comparație între corzi. Dacă comparație este NULL, apare o eroare. Dacă comparație este omisă, setarea deComparare a opțiuniidetermină tipul de comparație.

LCase

Returnează un șir care a fost convertit la litere mici.

Sintaxă

LCase( șir )

șir   Obligatoriu orice expresie șir validă. Dacă șirul conține Nul, se returnează Nul.

Left

Returnează o valoare variant (șir) care conține un număr specificat de caractere, de la stânga unui șir.

Sintaxă

Left( șir, lungime )

șir  Obligatoriu. Expresia șir din care sunt returnate caracterele din extrema stângă. Dacă șirul conține Nul, se returnează Nul.

lungime  Obligatoriu Variant (lungă). Expresie numerică care indică numărul de caractere de returnat. Dacă 0, se returnează un șir de lungime zero (""). Dacă este mai mare sau egal cu numărul de caractere din șir, întregul șir este returnat.

Len

Returnează un lung care conține numărul de caractere dintr-un șir sau numărul de octeți necesari pentru a stoca o variabilă.

Sintaxă

Len( șir, numevar )

șir  Orice expresie șir validă. Dacă șirul conține Nul, se returnează Nul.

numevar  Orice nume de variabilă valid. Dacă numevar conține Nul, se returnează Nul. Dacă numevar este o valoare variant, Len o tratează la fel ca un șir și întotdeauna returnează numărul de caractere pe care îl conține.

LTrim

Returnează o valoare variant (șir) care conține o copie a șirului specificat, fără spații înaintea lui.

Sintaxă

LTrim( șir )

șir  Obligatoriu orice expresie șir validă. Dacă șirul conține Nul, se returnează Nul.

Mid

Returnează o valoare variant (șir) care conține un număr specificat de caractere dintr-un șir.

Sintaxă

Mid( șir, start[, lungime] )

șir  Obligatoriu expresie șir din care sunt returnate caracterele. Dacă șirul conține Nul, se returnează Nul.

Începeți  Obligatoriu Lungă. Poziția caracterului în șir la care începe partea de luat. Dacă Start este mai mare decât numărul de caractere din șir, MID returnează un șir de lungime zero ("").

lungime  Opțional; Variant (lung). Numărul de caractere de returnat. Dacă se omite sau dacă există mai puțin decât caracterele lungime în text (inclusiv caracterul de la start), se returnează toate caracterele din poziția start până la sfârșitul șirului.

Right

Returnează o valoare variant (șir) care conține un număr specificat de caractere, de la dreapta unui șir.

Sintaxă

Right( șir, lungime )

șir  Obligatoriu expresie șir din care sunt returnate caracterele mai din dreapta. Dacă șirul conține Nul, se returnează Nul.

lungime  Obligatoriu Variant (lungă). Expresie numerică care indică numărul de caractere de returnat. Dacă 0, se returnează un șir de lungime zero (""). Dacă este egal cu sau mai mare decât numărul de caractere din șir, întregul șir este returnat.

RTrim

Returnează o valoare variant (șir) care conține o copie a șirului specificat, fără spații după el.

Sintaxă

RTrim( șir )

șir  Obligatoriu orice expresie șir validă. Dacă șirul conține Nul, se returnează Nul.

Space

Returnează o valoare variant (șir) care constă în numărul specificat de spații.

Sintaxă

Space( număr )

numărul  Obligatoriu numărul de spații pe care le doriți în șir.

StrComp

Returnează o valoare variant (număr întreg) care indică rezultatul unei comparații șir.

Sintaxă

StrComp( șir1, șir2[, compară] )

string1  Obligatoriu orice expresie șir validă.

șir2  Obligatoriu orice expresie șir validă.

Comparați  Opțional specifică tipul de comparație între corzi. Dacă argumentul comparație este Null, apare o eroare.

StrConv

Returnează o valoare variant (șir) convertită conform specificațiilor.

Sintaxă

StrConv( șir, conversie, LCID )

șir  Obligatoriu expresie șir de convertit.

conversie  Obligatoriu Număr întreg. Suma valorilor care specifică tipul de conversie de efectuat.

LCID  Opțional LocaleID, dacă este diferită de LocaleID sistemului. (Sistemul LocaleID este implicit.)

String

Returnează o valoare variant (șir) care conține un șir de caractere care se repetă, de lungimea specificată.

Sintaxă

String( număr, caracter )

numărul  Obligatoriu Lungă. Lungimea șirului returnat. Dacă număr conține Null, se returnează Null .

caracter  Obligatoriu Variant. Cod de caracter specificând expresia caracter sau șir al cărui prim caracter este utilizat pentru a construi șirul de returnare. Dacă caracterul conține Null, se returnează Null .

Trim

Returnează o valoare variant (șir) care conține o copie a șirului specificat, fără spații înainte sau după el.

Sintaxă

Trim( șir )

șir  Obligatoriu orice expresie șir validă. Dacă șirul conține Nul, se returnează Nul.

UCase

Returnează o valoare variant (șir) care conține șirul specificat, convertit în majuscule.

Sintaxă

UCase( șir )

șir  Obligatoriu orice expresie șir validă. Dacă șirul conține Nul, se returnează Nul.

Aveți nevoie de ajutor suplimentar?

Extindeți-vă competențele Office
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×