Funcții Excel (în ordine alfabetică)

Funcții Excel (în ordine alfabetică)

Faceți clic pe o literă pentru a accesa funcțiile care încep cu aceasta. Sau apăsați Ctrl+F pentru a găsi o funcție tastând primele câteva litere sau un cuvânt descriptiv. Pentru a obține informații detaliate despre o funcție, faceți clic pe numele acesteia în prima coloană.

A B C D E F G H I J K L M   

N O P Q R S T U V W X Y Z

Notă: Marcajele de versiune indică versiunea de Excel în care a fost introdusă o funcție. Aceste funcții nu sunt disponibile în versiunile anterioare.

Important: Rezultatele calculate ale formulelor și ale unor funcții de foaie de lucru Excel pot diferi ușor între un PC Windows care utilizează o arhitectură x86 sau x86-64 și un PC Windows RT care utilizează arhitectură ARM. Aflați mai multe despre diferențe.

Nume funcție

Tipul și descrierea

Funcția ABS

Matematice și trigonometrice:    Returnează valoarea absolută a unui număr

Funcția ACCRINT

Financiare:    Returnează dobânda acumulată pentru un titlu de valoare care plătește dobânzi periodice

Funcția ACCRINTM

Financiare:    Returnează dobânda acumulată pentru un titlu de valoare care plătește dobândă la maturitate

Funcția ACOS

Matematice și trigonometrice:    Returnează valoarea arccosinusului unui număr

Funcția ACOSH

Matematice și trigonometrice:    Returnează inversul cosinusului hiperbolic al unui număr

Funcția ACOT
Excel 2013

Matematice și trigonometrice:    Returnează arccotangenta unui număr

Funcția ACOTH
Excel 2013

Matematice și trigonometrice:    Returnează arccotangenta hiperbolică a unui număr

Funcția AGGREGATE

Matematice și trigonometrice:    Returnează un agregat dintr-o listă sau o bază de date

Funcția ADDRESS

Căutare și referință:    Returnează o referință ca text într-o singură celulă dintr-o foaie de lucru

Funcția AMORDEGRC

Financiare:    Returnează amortizarea pentru fiecare exercițiu financiar utilizând o rată de amortizare

Funcția AMORLINC

Financiare:    Returnează amortizarea pentru fiecare exercițiu financiar

Funcția AND

Logice:    Returnează TRUE dacă toate argumentele sunt TRUE

Funcția ARABIC
Excel 2013

Matematice și trigonometrice:    Efectuează conversia în cifre arabe a unui număr cu cifre romane, ca număr

Funcția AREAS

Căutare și referință:    Returnează numărul de zone dintr-o referință

Funcția ASC

Text:    Modifică literele englezești sau katakana dintr-un șir de caractere la lățime întreagă (pe doi byți) în caractere cu jumătate lățime (pe un byte).

Funcția ASIN

Matematice și trigonometrice:    Returnează arcsinusul a unui număr

Funcția ASINH

Matematice și trigonometrice:    Returnează inversa sinusului hiperbolic a unui număr

Funcția ATAN

Matematice și trigonometrice:    Returnează arctangenta unui număr

Funcția ATAN2

Matematice și trigonometrice:    Returnează arctangenta după coordonatele x și y

Funcția ATANH

Matematice și trigonometrice:    Returnează inversa tangentei hiperbolice a unui număr

Funcția AVEDEV

Statistice:    Returnează media aritmetică a abaterilor absolute ale punctelor de date de la valoarea lor medie

Funcția AVERAGE

Statistice:    Returnează media aritmetică a argumentelor

Funcția AVERAGEA

Statistice:    Returnează media aritmetică a argumentelor, inclusiv numere, texte și valori logice

Funcția AVERAGEIF

Statistice:    Returnează valoarea medie (media aritmetică) a tuturor celulelor dintr-o zonă care îndeplinesc un anumit criteriu

Funcția AVERAGEIFS

Statistice:    Returnează valoarea medie (media aritmetică) a tuturor celulelor care îndeplinesc mai multe criterii.

Funcția BAHTTEXT

Text:    Efectuează conversia unui număr în text, utilizând formatul monetar ß (baht)

Funcția BASE

Matematice și trigonometrice:    Efectuează conversia unui număr într-o reprezentare text cu baza (rădăcina) dată.

Funcția BESSELI

Inginerie:    Returnează funcția Bessel modificată In(x)

Funcția BESSELJ

Inginerie:    Returnează funcția Bessel Jn(x)

Funcția BESSELK

Inginerie:    Returnează funcția Bessel modificată Kn(x)

Funcția BESSELY

Inginerie:    Returnează funcția Bessel Yn(x)

Funcția BETADIST

Compatibilitate:    Returnează funcția de distribuție cumulativă beta

În Excel 2007, aceasta este o funcție statistică.

Funcția BETA.DIST
Excel 2010

Statistice:    Returnează funcția de distribuție cumulativă beta

Funcția BETAINV

Compatibilitate:    Returnează inversa funcției de distribuție cumulativă pentru o distribuție beta specificată

În Excel 2007, aceasta este o funcție statistică.

Funcția BETA.INV
Excel 2010

Statistice:    Returnează inversa funcției de distribuție cumulativă pentru o distribuție beta specificată

Funcția BIN2DEC

Inginerie:    Efectuează conversia unui număr din sistem binar în sistem zecimal

Funcția BIN2HEX

Inginerie:    Efectuează conversia unui număr din sistem binar în sistem hexazecimal

Funcția BIN2OCT

Inginerie:    Efectuează conversia unui număr din sistem binar în sistem octal

Funcția BINOMDIST

Compatibilitate:    Returnează probabilitatea unei variabile discrete de distribuție binomială

În Excel 2007, aceasta este o funcție statistică.

Funcția BINOM.DIST
Excel 2010

Statistice:    Returnează probabilitatea unei variabile discrete de distribuție binomială

Funcția BINOM.DIST.RANGE
Excel 2013

Statistice:    Returnează probabilitatea unui rezultat de încercare, utilizând o distribuție binominală

Funcția BINOM.INV
Excel 2010

Statistice:    Returnează cea mai mică valoare pentru care repartiția binomială cumulativă este mai mică sau egală cu o valoare criteriu

Funcția BITAND
Excel 2013

Inginerie:    Returnează un „și la nivel de bit” pentru două numere

Funcția BITLSHIFT
Excel 2013

Inginerie:    Returnează un număr de valoare deplasat la stânga cu echivalentul argumentului valoare_deplasare în biți

Funcția BITOR
Excel 2013

Inginerie:    Returnează un OR la nivel de biți pentru 2 numere

Funcția BITRSHIFT
Excel 2013

Inginerie:    Returnează un număr de valoare deplasat la dreapta cu echivalentul argumentului valoare_deplasare în biți

Funcția BITXOR
Excel 2013

Inginerie:    Returnează un „sau exclusiv” la nivel de biți pentru două numere

Funcția CALL

Programe de completare și automatizare:    Apelează o procedură dintr-o bibliotecă de legături dinamice sau resursă de cod

Funcția CEILING

Matematice și trigonometrice:    Rotunjește un număr la cel mai apropiat întreg sau la cel mai apropiat multiplu semnificativ

Funcția CEILING.MATH
Excel 2013

Matematice și trigonometrice:    Rotunjește un număr în sus la cel mai apropiat întreg sau la cel mai apropiat multiplu semnificativ

Funcția CEILING.PRECISE

Matematice și trigonometrice:    Rotunjește un număr la cel mai apropiat întreg sau la cel mai apropiat multiplu semnificativ. Numărul este rotunjit în sus indiferent de semnul său.

Funcția CELL

Informații:    Returnează informații despre formatarea, locația sau conținutul unei celule

Această funcție nu este disponibilă în Excel pentru web.

Funcția CHAR

Text:    Returnează caracterul specificat de codul numeric

Funcția CHIDIST

Compatibilitate:    Returnează probabilitatea cu o coadă a distribuției hi-pătrat

Notă: În Excel 2007, aceasta este o funcție statistică.

Funcția CHIINV

Compatibilitate:    Returnează inversa probabilității cu o coadă a distribuției hi-pătrat

Notă: În Excel 2007, aceasta este o funcție statistică.

Funcția CHITEST

Compatibilitate:    Returnează testul de independență

Notă: În Excel 2007, aceasta este o funcție statistică.

Funcția CHISQ.DIST
Excel 2010

Statistice:    Returnează funcția de densitate a probabilității cumulative beta

Funcția CHISQ.DIST.RT
Excel 2010

Statistice:    Returnează probabilitatea cu o coadă a distribuției hi-pătrat

Funcția CHISQ.INV
Excel 2010

Statistice:    Returnează funcția de densitate a probabilității cumulative beta

Funcția CHISQ.INV.RT
Excel 2010

Statistice:    Returnează inversa probabilității cu o coadă a distribuției hi-pătrat

Funcția CHISQ.TEST
Excel 2010

Statistice:    Returnează testul de independență

Funcția CHOOSE

Căutare și referință:    Alege o valoare dintr-o listă de valori

Funcția CLEAN

Text:    Elimină din text toate caracterele care nu pot fi imprimate

Funcția CODE

Text:    Returnează un cod numeric pentru primul caracter dintr-un șir text

Funcția COLUMN

Căutare și referință:    Returnează numărul coloanei unei referințe

Funcția COLUMNS

Căutare și referință:    Returnează numărul de coloane dintr-o referință

Funcția COMBIN

Matematice și trigonometrice:    Returnează numărul de combinări pentru un număr dat de obiecte

Funcția COMBINA
Excel 2013

Matematice și trigonometrice:   
Returnează numărul de combinații cu repetiții pentru un număr dat de elemente

Funcția COMPLEX

Inginerie:    Efectuează conversia coeficienților reali și imaginari într-un număr complex

Funcția CONCAT

Text:    Combină textul din mai multe zone și/sau șiruri, dar nu oferă delimitatori și nici nu ignoră argumentele goale.

Funcția CONCATENATE

Text:    Unește mai multe elemente text într-unul singur

Funcția CONFIDENCE

Compatibilitate:    Returnează intervalul de încredere pentru o medie a populației

În Excel 2007, aceasta este o funcție statistică.

Funcția CONFIDENCE.NORM
Excel 2010

Statistice:    Returnează intervalul de încredere pentru o medie a populației

Funcția CONFIDENCE.T
Excel 2010

Statistice:    Returnează intervalul de încredere pentru o medie a populație, utilizând o distribuție t Student

Funcția CONVERT

Inginerie:    Efectuează conversia unui număr dintr-un sistem de măsură în altul

Funcția CORREL

Statistice:    Returnează coeficientul de corelație dintre două seturi de date

Funcția COS

Matematice și trigonometrice:    Returnează valoarea cosinusului unui număr

Funcția COSH

Matematice și trigonometrice:    Returnează valoarea cosinusului hiperbolic al unui număr

Funcția COT
Excel 2013

Matematice și trigonometrice:    Returnează valoarea cosinusului hiperbolic al unui număr

Funcția COTH
Excel 2013

Matematice și trigonometrice:    Returnează cotangenta unui unghi

Funcția COUNT

Statistice:    Contorizează numerele din lista de argumente

Funcția COUNTA

Statistice:    Contorizează valorile din lista de argumente

Funcția COUNTBLANK

Statistice:    Contorizează numărul de celule goale dintr-o zonă

Funcția COUNTIF

Statistice:    Contorizează celulele unei zone care corespund unui anumit criteriu

Funcția COUNTIFS

Statistice:    Contorizează numărul de celule dintr-o zonă care întrunesc mai multe criterii

Funcția COUPDAYBS

Financiare:    Returnează numărul de zile de la începutul perioadei cuponului până la data de decontare

Funcția COUPDAYS

Financiare:    Returnează numărul de zile ale perioadei cuponului care conține data de decontare

Funcția COUPDAYSNC

Financiare:    Returnează numărul de zile de la data de decontare până la data următoare a cuponului

Funcția COUPNCD

Financiare:    Returnează data următoare a cuponului de după data de decontare

Funcția COUPNUM

Financiare:    Returnează numărul de cupoane de plată între data de decontare și data maturității

Funcția COUPPCD

Financiare:    Returnează data anterioară a cuponului, înainte de data de decontare

Funcția COVAR

Compatibilitate:    Returnează covarianța, media produselor abaterilor pereche

În Excel 2007, aceasta este o funcție statistică.

Funcția COVARIANCE.P
Excel 2010

Statistice:    Returnează covarianța, media produselor abaterilor pereche

Funcția COVARIANCE.S
Excel 2010

Statistice:    Returnează covarianța eșantion, media abaterilor produselor pentru fiecare pereche de puncte de date din două seturi de date

Funcția CRITBINOM

Compatibilitate:    Returnează cea mai mică valoare pentru care repartiția binomială cumulativă este mai mică sau egală cu o valoare criteriu

În Excel 2007, aceasta este o funcție statistică.

Funcția CSC
Excel 2013

Matematice și trigonometrice:    Returnează cosecanta unui unghi

Funcția CSCH
Excel 2013

Matematice și trigonometrice:    Returnează cosecanta hiperbolică a unui unghi

Funcția CUBEKPIMEMBER

Cub:    Returnează o proprietate, nume și măsură a indicatorului cheie de performanță (KPI) și afișează numele și proprietatea. KPI este o măsurătoare cuantificabilă, cum ar fi profitul brut lunar sau venitul brut trimestrial per angajat, care este utilizat pentru a monitoriza performanțele unei companii.

CUBEMEMBER (funcția CUBEMEMBER)

Cub:    Returnează un membru sau tuplu dintr-o ierarhie de cub. Utilizată pentru a valida faptul că în cub există membrul sau tuplul.

Funcția CUBEMEMBERPROPERTY

Cub:    Returnează valoarea unei proprietăți membru într-un cub. Utilizată pentru a valida faptul că numele membrului există în interiorul cubului și pentru a returna proprietatea specificată pentru membrul respectiv.

Funcția CUBERANKEDMEMBER

Cub:    Returnează membrul de ordin n dintr-un set. Se utilizează pentru a returna unul sau mai multe elemente dintr-un set, cum ar fi cel mai bun vânzător sau cei mai buni 10 studenți.

Funcția CUBESET

Cub:    Definește un set calculat de membri sau tupluri prin trimiterea unei expresii setate la cubul de pe server, ceea ce creează setul, apoi returnează setul în Microsoft Office Excel.

Funcția CUBESETCOUNT

Cub:    Returnează numărul de elemente dintr-un set.

Funcția CUBEVALUE

Cub:    Returnează valoarea agregată dintr-un cub.

Funcția CUMIPMT

Financiare:    Returnează dobânda acumulată plătită între două perioade

Funcția CUMPRINC

Financiare:    Returnează capitalul cumulativ plătit la un împrumut, între două perioade

Funcția DATE

Dată și oră:    Returnează numărul serial al unei anumite date calendaristice

Funcția DATEDIF

Dată și oră:    Calculează numărul de zile, luni sau ani dintre două date calendaristice. Această funcție este utilă în formulele în care trebuie să calculați o vârstă.

Funcția DATEVALUE

Dată și oră:    Efectuează conversia unei date calendaristice sub formă de text într-un număr serial

Funcția DAVERAGE

Bază de date:    Returnează media intrărilor de bază de date selectate

Funcția DAY

Dată și oră:    Efectuează conversia unui număr serial într-o zi a lunii

Funcția DAYS
Excel 2013

Dată și oră:    Returnează numărul de zile dintre două date

Funcția DAYS360

Dată și oră:    Calculează numărul de zile dintre două date calendaristice, având ca bază un an cu 360 de zile

Funcția DB

Financiare:    Returnează amortizarea unui mijloc fix pentru o perioadă specificată, utilizând metoda amortizării regresive cu rată fixă

Funcția DBCS
Excel 2013

Text:    Modifică literele englezești sau katakana dintr-un șir de caractere la jumătate lățime (pe un byte) în caractere cu lățime întreagă (pe doi byți)

Funcția DCOUNT

Bază de date:    Contorizează celulele care conțin numere într-o bază de date

Funcția DCOUNTA

Bază de date:    Contorizează celulele care nu sunt necompletate dintr-o bază de date

Funcția DDB

Financiare:    Returnează amortizarea unui mijloc fix pentru o perioadă specificată, utilizând metoda amortizării dublu-regresive sau altă metodă specificată

Funcția DEC2BIN

Inginerie:    Efectuează conversia unui număr din sistem zecimal în sistem binar

Funcția DEC2HEX

Inginerie:    Efectuează conversia unui număr din sistem zecimal în sistem hexazecimal

Funcția DEC2OCT

Inginerie:    Efectuează conversia unui număr din sistem zecimal în sistem octal

Funcția DECIMAL
Excel 2013

Matematice și trigonometrice:    Efectuează conversia unei reprezentări text a unui număr într-o bază dată în număr zecimal

Funcția DEGREES

Matematice și trigonometrice:    Efectuează conversia radianilor în grade

Funcția DELTA

Inginerie:    Testează egalitatea a două valori

Funcția DEVSQ

Statistice:    Returnează suma pătratelor abaterilor

Funcția DGET

Bază de date:    Extrage dintr-o bază de date o singură înregistrare care satisface criteriile specificate

Funcția DISC

Financiare:    Returnează rata de reducere pentru un titlu de valoare

Funcția DMAX

Bază de date:    Returnează valoarea maximă dintre intrările de bază de date selectate

Funcția DMIN

Bază de date:    Returnează valoarea minimă dintre intrările de bază de date selectate

Funcția DOLLAR

Text:    Efectuează conversia unui număr în text, utilizând formatul monetar $ (dolar)

Funcția DOLLARDE

Financiare:    Efectuează conversia unei valori în dolari, exprimată ca fracție, într-o valoare în dolari exprimată ca număr zecimal

Funcția DOLLARFR

Financiare:    Efectuează conversia unei valori în dolari, exprimată ca număr zecimal, într-o valoare în dolari exprimată ca fracție

Funcția DPRODUCT

Bază de date:    Înmulțește valorile dintr-un anumit câmp de înregistrări care îndeplinesc criteriile dintr-o bază de date

Funcția DSTDEV

Bază de date:    Estimează abaterea standard pe baza unui eșantion de intrări selectate dintr-o bază de date

Funcția DSTDEVP

Bază de date:    Calculează abaterea standard pe baza întregii populații de intrări selectate dintr-o bază de date

Funcția DSUM

Bază de date:    Adună numerele dintr-o coloană de câmpuri a înregistrărilor dintr-o bază de date care satisfac criteriile specificate

Funcția DURATION

Financiare:    Returnează durata în ani a unui titlu de valoare cu dobândă periodică

Funcția DVAR

Bază de date:    Estimează varianța pe baza unui eșantion de intrări selectate dintr-o bază de date

Funcția DVARP

Bază de date:    Calculează varianța pe baza întregii populații a intrărilor selectate dintr-o bază de date

Funcția EDATE

Dată și oră:    Returnează numărul serial al datei calendaristice care este numărul indicat de luni de înainte sau de după data calendaristică de început

Funcția EFFECT

Financiare:    Returnează rata efectivă a dobânzii anuale

Funcția ENCODEURL
Excel 2013

Web:    Returnează un șir de caractere codificat ca URL

Această funcție nu este disponibilă în Excel pentru web.

Funcția EOMONTH

Dată și oră:    Returnează numărul serial al ultimei zile a lunii care este înainte sau după un număr specificat de luni

Funcția ERF

Inginerie:    Returnează funcția de eroare

Funcția ERF.PRECISE
Excel 2010

Inginerie:    Returnează funcția de eroare

Funcția ERFC

Inginerie:    Returnează complementara funcției de eroare

Funcția ERFC.PRECISE
Excel 2010

Inginerie:    Returnează funcția ERF complementară integrată de la x la infinit

Funcția ERROR.TYPE

Informații:    Returnează un număr ce corespunde unui tip de eroare

Funcția EUROCONVERT

Programe de completare și automatizare:    Efectuează conversia unui număr în euro, conversia unui număr din euro într-o valută participantă la euro sau conversia unui număr dintr-o valută participantă la euro în alta, utilizând euro ca intermediar (triangulație)

Funcția EVEN

Matematice și trigonometrice:    Rotunjește un număr în sus la cel mai apropiat întreg par

Funcția EXACT

Text:    Verifică dacă două valori text sunt identice

Funcția EXP

Matematice și trigonometrice:    Returnează e la puterea unui număr dat

Funcția EXPON.DIST
Excel 2010

Statistice:    Returnează distribuția exponențială

Funcția EXPONDIST

Compatibilitate:    Returnează distribuția exponențială

În Excel 2007, aceasta este o funcție statistică.

Funcția FACT

Matematice și trigonometrice:    Returnează factorialul unui număr

Funcția FACTDOUBLE

Matematice și trigonometrice:    Returnează dublul factorial al unui număr

Funcția FALSE

Logice:    Returnează valoarea logică FALSE

Funcția F.DIST
Excel 2010

Statistice:    Returnează distribuția de probabilitate F

Funcția FDIST

Compatibilitate:    Returnează distribuția de probabilitate F

În Excel 2007, aceasta este o funcție statistică.

Funcția F.DIST.RT
Excel 2010

Statistice:    Returnează distribuția de probabilitate F

Funcția FILTER

Butonul Office 365

Căutare și referință:    Filtrează o zonă de date pe baza criteriilor pe care le definiți

Funcția FILTERXML
Excel 2013

Web:    Returnează date specifice din conținutul XML, folosind calea XPath specificată

Această funcție nu este disponibilă în Excel pentru web.

Funcțiile FIND, FINDB

Text    Găsește o valoare text în interiorul alteia (sensibil la caractere mari și mici)

Funcția F.INV
Excel 2010

Statistice    Returnează inversa distribuției de probabilitate F

Funcția F.INV.RT
Excel 2010

Statistice    Returnează inversa distribuției de probabilitate F

Funcția FINV

Statistice    Returnează inversa distribuției de probabilitate F

Funcția FISHER

Statistice    Returnează transformarea Fisher

Funcția FISHERINV

Statistice    Returnează inversa transformării Fisher

Funcția FIXED

Text:    Formatează un număr ca text cu un număr fix de zecimale

Funcția FLOOR

Compatibilitate:    rotunjește un număr în jos, înspre zero

În Excel 2007 și Excel 2010, aceasta este o funcție din categoria Matematice și trigonometrice.

Funcția FLOOR.MATH
Excel 2013

Matematice și trigonometrice:    Rotunjește un număr în jos la cel mai apropiat întreg sau la cel mai apropiat multiplu semnificativ.

Funcția FLOOR.PRECISE

Matematice și trigonometrice:    Rotunjește un număr la cel mai apropiat întreg sau la cel mai apropiat multiplu semnificativ. Numărul este rotunjit în sus indiferent de semnul său.

Funcția FORECAST

Statistic:    Returnează o valoare dintr-o tendință liniară

În Excel 2016, această funcție este înlocuită cu FORECAST.LINEAR ca parte a noilor funcții de prognoză, dar a rămas disponibilă pentru compatibilitate cu versiunile anterioare.

Funcția FORECAST.ETS
Excel 2016

Statistice    Returnează o valoare viitoare pe baza valorilor existente (istorice), utilizând versiunea AAA a algoritmului ETS (Exponential Triple Smoothing - Netezire exponențială triplă)

Funcția FORECAST.ETS.CONFINT
Excel 2016

Statistice    Returnează un interval de încredere pentru valoarea prognozată, la data țintă specificată

Funcția FORECAST.ETS.SEASONALITY
Excel 2016

Statistice    Returnează lungimea modelului repetitiv pe care îl detectează Excel pentru seria de timp specificată

Funcția FORECAST.ETS.STAT
Excel 2016

Statistice    Returnează o valoare statistică, rezultat al prognozei de serie de timp

Funcția FORECAST.LINEAR
Excel 2016

Statistic:    Returnează o valoare viitoare pe baza valorilor existente

Funcția FORMULATEXT
Excel 2013

Căutare și referință:    Returnează formula din referința dată ca text

Funcția FREQUENCY

Statistice    Returnează o distribuție a frecvenței ca matrice verticală

Funcția F.TEST
Excel 2010

Statistice    Returnează rezultatul unui test F

Funcția FTEST

Compatibilitate:    returnează rezultatul unui test F

În Excel 2007, aceasta este o funcție statistică.

Funcția FV

Financiare    Returnează valoarea viitoare a unei investiții

Funcția FVSCHEDULE

Financiare:    Returnează valoarea viitoare a unui capital inițial după aplicarea unei serii de rate de dobânzi compuse

Funcția GAMMA
Excel 2013

Statistice    Returnează valoarea funcției Gamma

Funcția GAMMA.DIST
Excel 2010

Statistice    Returnează distribuția Gamma

Funcția GAMMADIST

Compatibilitate:    Returnează distribuția Gamma

În Excel 2007, aceasta este o funcție statistică.

Funcția GAMMA.INV
Excel 2010

Statistice:    Returnează inversa distribuției cumulative Gamma

Funcția GAMMAINV

Compatibilitate:    Returnează inversa distribuției cumulative Gamma

În Excel 2007, aceasta este o funcție statistică.

Funcția GAMMALN

Statistice    Returnează logaritmul natural al funcției Gamma, Γ(x)

Funcția GAMMALN.PRECISE
Excel 2010

Statistice    Returnează logaritmul natural al funcției Gamma, Γ(x)

Funcția GAUSS
Excel 2013

Statistice    Returnează cu 0,5 mai puțin decât distribuția normală cumulativă standard

Funcția GCD

Matematice și trigonometrice:    Returnează cel mai mare divizor comun

Funcția GEOMEAN

Statistice    Returnează media geometrică

Funcția GESTEP

Inginerie    Testează dacă un număr este mai mare decât o valoare de prag

Funcția GETPIVOTDATA

Căutare și referință:    Returnează datele stocate într-un raport PivotTable

Funcția GROWTH

Statistice    Returnează valori dintr-o tendință exponențială

Funcția HARMEAN

Statistice    Returnează media armonică

Funcția HEX2BIN

Inginerie    Efectuează conversia unui număr din sistem hexazecimal în sistem binar

Funcția HEX2DEC

Inginerie    Efectuează conversia unui număr din sistem hexazecimal în sistem zecimal

Funcția HEX2OCT

Inginerie    Efectuează conversia unui număr din sistem hexazecimal în sistem octal

Funcția HLOOKUP

Căutare și referință:    Caută în rândul de sus al unei matrice și returnează valoarea celulei indicate

Funcția HOUR

Dată și oră:    Efectuează conversia unui număr serial într-o oră

Funcția HYPERLINK

Căutare și referință:    Creează o comandă rapidă sau un salt care deschide un document stocat pe un server de rețea, în intranet sau pe internet

Funcția HYPGEOM.DIST

Statistice:    Returnează distribuția hipergeometrică

Funcția HYPGEOMDIST

Compatibilitate:    Returnează distribuția hipergeometrică

În Excel 2007, aceasta este o funcție statistică.

Funcția IF

Logice:    Specifică un test logic de executat

Funcția IFERROR

Logice    Returnează o valoare specificată de dvs. dacă o formulă are ca rezultat o eroare; altfel, returnează rezultatul formulei.

Funcția IFNA
Excel 2013

Logice    Returnează o valoare specificată de dvs. dacă expresia se rezolvă la #N/A, altfel returnează rezultatul expresiei.

Funcția IFS

Logic:    Verifică dacă una sau mai multe condiții sunt îndeplinite și returnează o valoare care corespunde primei condiții TRUE.

Funcția IMABS

Inginerie    Returnează valoarea absolută (modul) a unui număr complex

Funcția IMAGINARY

Inginerie    Returnează coeficientul imaginar al unui număr complex

Funcția IMARGUMENT

Inginerie    Returnează argumentul theta, un unghi exprimat în radiani

Funcția IMCONJUGATE

Inginerie    Returnează conjugata complexă a unui număr complex

Funcția IMCOS

Inginerie    Returnează cosinusul unui număr complex

Funcția IMCOSH
Excel 2013

Inginerie    Returnează cosinusul hiperbolic al unui număr complex

Funcția IMCOT
Excel 2013

Inginerie    Returnează cotangenta unui număr complex

Funcția IMCSC
Excel 2013

Inginerie    Returnează cosecanta unui număr complex

Funcția IMCSCH
Excel 2013

Inginerie    Returnează cosecanta hiperbolică a unui număr complex

Funcția IMDIV

Inginerie    Returnează câtul a două numere complexe

Funcția IMEXP

Inginerie    Returnează exponențiala unui număr complex

Funcția IMLN

Inginerie:    Returnează logaritmul natural al unui număr complex

Funcția IMLOG10

Inginerie    Returnează logaritmul în bază 10 al unui număr complex

Funcția IMLOG2

Inginerie    Returnează logaritmul în baza 2 al unui număr complex

Funcția IMPOWER

Inginerie    Returnează un număr complex ridicat la o putere întreagă

Funcția IMPRODUCT

Inginerie    Returnează produsul unor numere complexe

Funcția IMREAL

Inginerie    Returnează coeficientul real al unui număr complex

Funcția IMSEC
Excel 2013

Inginerie    Returnează secanta unui număr complex

Funcția IMSECH
Excel 2013

Inginerie    Returnează secanta hiperbolică a unui număr complex

Funcția IMSIN

Inginerie    Returnează sinusul unui număr complex

Funcția IMSINH
Excel 2013

Inginerie    Returnează sinusul hiperbolic al unui număr complex

Funcția IMSQRT

Inginerie    Returnează rădăcina pătrată a unui număr complex

Funcția IMSUB

Inginerie    Returnează diferența dintre două numere complexe

Funcția IMSUM

Inginerie:    Returnează suma unor numere complexe

Funcția IMTAN
Excel 2013

Inginerie:    Returnează tangenta unui număr complex

Funcția INDEX

Căutare și referință:    Utilizează un index pentru a selecta o valoare dintr-o referință sau dintr-o matrice

Funcția INDIRECT

Căutare și referință:    Returnează o referință indicată printr-o valoare text

Funcția INFO

Informații    Returnează informații despre mediul de operare curent

Această funcție nu este disponibilă în Excel pentru web.

Funcția INT

Matematice și trigonometrice:    Rotunjește un număr în jos la cel mai apropiat întreg

Funcția INTERCEPT

Statistice:    Returnează intersecția liniei de regresie liniară

Funcția INTRATE

Financiare    Returnează rata dobânzii pentru un titlu de valoare complet investit

Funcția IPMT

Financiare    Returnează dobânda de plată pentru o investiție pe o perioadă dată

Funcția IRR

Financiare:    Returnează rata internă de rentabilitate pentru o serie de fluxuri de numerar

Funcția ISBLANK

Informații    Returnează TRUE dacă valoarea este necompletată

Funcția ISERR

Informații    Returnează TRUE dacă valoarea este orice altă valoare de eroare decât #N/A

Funcția ISERROR

Informații    Returnează TRUE dacă valoarea este orice valoare de eroare

Funcția ISEVEN

Informații    Returnează TRUE dacă numărul este par

Funcția ISFORMULA
Excel 2013

Informații    Returnează TRUE dacă există o referință la o celulă care conține o formulă

Funcția ISLOGICAL

Informații    Returnează TRUE dacă valoarea este o valoare logică

Funcția ISNA

Informații    Returnează TRUE dacă valoarea reprezintă valoarea de eroare #N/A

Funcția ISNONTEXT

Informații    Returnează TRUE dacă valoarea nu este un text

Funcția ISNUMBER

Informații    Returnează TRUE dacă valoarea este un număr

Funcția ISODD

Informații    Returnează TRUE dacă numărul este impar

Funcția ISREF

Informații    Returnează TRUE dacă valoarea este o referință

Funcția ISTEXT

Informații:    Returnează TRUE dacă valoarea este text

Funcția ISO.CEILING
Excel 2013

Matematice și trigonometrice:    Returnează un număr care este rotunjit în sus la cel mai apropiat întreg sau la cel mai apropiat multiplu semnificativ

Funcția ISOWEEKNUM
Excel 2013

Dată și oră:    Returnează numărul săptămânii ISO din an, pentru o dată calendaristică introdusă

Funcția ISPMT

Financiare    Calculează dobânda plătită pe parcursul unei perioade specificate a unei investiții

Funcția JIS

Text   Transformă caracterele la jumătate lățime (pe un byte) dintr-un șir în caractere cu lățime întreagă (pe doi byți)

Funcția KURT

Statistice    Returnează coeficientul Kurt al unui set de date

Funcția LARGE

Statistice    Returnează a k-a cea mai mare valoare dintr-un set de date

Funcția LCM

Matematice și trigonometrice:    Returnează valoarea celui mai mic multiplu comun

Funcțiile LEFT, LEFTB

Text    Returnează cele mai din stânga caractere ale unei valori text

Funcțiile LEN și LENB

Text    Returnează numărul de caractere dintr-un șir text

Funcția LINEST

Statistice    Returnează parametrii unei tendințe liniare

Funcția LN

Matematice și trigonometrice:    Returnează valoarea logaritmului natural al unui număr

Funcția LOG

Matematice și trigonometrice:    Returnează valoarea logaritmului unui număr într-o bază dată

Funcția LOG10

Matematice și trigonometrice:    Returnează valoarea logaritmului în bază 10 al unui număr

Funcția LOGEST

Statistice    Returnează parametrii unei tendințe exponențiale

Funcția LOGINV

Compatibilitate:    Returnează inversa unei distribuții cumulative lognormale

Funcția LOGNORM.DIST
Excel 2010

Statistice    Returnează distribuția cumulativă lognormală

Funcția LOGNORMDIST

Compatibilitate:    Returnează distribuția cumulativă lognormală

Funcția LOGNORM.INV
Excel 2010

Statistice    Returnează inversa distribuției cumulative lognormale

Funcția LOOKUP

Căutare și referință:    Caută valori într-un vector sau într-o matrice

Funcția LOWER

Text    Efectuează conversia literelor unui text în litere mici

Funcția MATCH

Căutare și referință:    Caută valori într-o referință sau într-o matrice

Funcția MAX

Statistice    Returnează valoarea maximă dintr-o listă de argumente

Funcția MAXA

Statistice    Returnează valoarea maximă dintr-o listă de argumente, inclusiv numere, text și valori logice

Funcția MAXIFS

Statistice    Returnează valoarea maximă dintre celulele specificate, după un anumit set de condiții sau criterii

Funcția MDETERM

Matematice și trigonometrice:    Returnează determinantul unei matrice

Funcția MDURATION

Financiare    Returnează durata Macauley modificată pentru o hârtie de valoare cu valoare nominală presupusă de 100 lei

Funcția MEDIAN

Statistice    Returnează mediana numerelor date

Funcțiile MID, MIDB

Text:    Returnează un anumit număr de caractere dintr-un șir de text începând de la o poziție specificată

Funcția MIN

Statistice    Returnează valoarea minimă într-o listă de argumente

Funcția MINIFS

Statistic:    Returnează valoarea minimă dintre celulele specificate, după un anumit set de condiții sau criterii.

Funcția MINA

Statistice:    Returnează valoarea minimă într-o listă de argumente, inclusiv numere, text și valori logice

Funcția MINUTE

Dată și oră:    Efectuează conversia unui număr serial într-un minut

Funcția MINVERSE

Matematice și trigonometrice:    Returnează matricea inversă a unei matrice

Funcția MIRR

Financiare:    Returnează rata internă de rentabilitate pentru o serie de fluxuri de numerar pozitive și negative finanțate la diferite rate

Funcția MMULT

Matematice și trigonometrice:    Returnează valoarea produsului matricial a două matrice

Funcția MOD

Matematice și trigonometrice:    Returnează restul unei împărțiri

Funcția MODE

Compatibilitate:    Returnează cea mai frecventă valoare dintr-un set de date

În Excel 2007, aceasta este o funcție statistică.

Funcția MODE.MULT
Excel 2010

Statistice    Returnează o matrice verticală a valorilor care se repetă cel mai frecvent sau a valorilor repetitive dintr-o matrice sau o zonă de date

Funcția MODE.SNGL
Excel 2010

Statistice    Returnează cea mai frecventă valoare dintr-un set de date

Funcția MONTH

Dată și oră:    Efectuează conversia unui număr serial într-o lună

Funcția MROUND

Matematice și trigonometrice:    Returnează un număr rotunjit la multiplul dorit

Funcția MULTINOMIAL

Matematice și trigonometrice:    Returnează valoarea multinomială a unui set de numere

Funcția MUNIT
Excel 2013

Matematice și trigonometrice:    Returnează matricea de unități pentru dimensiunea specificată

Funcția N

Informații    Returnează o valoare transformată în număr

Funcția NA

Informații:    Returnează valoarea de eroare #N/A

Funcția NEGBINOM.DIST
Excel 2010

Statistice    Returnează distribuția binomială negativă

Funcția NEGBINOMDIST

Compatibilitate:    Returnează distribuția binomială negativă

În Excel 2007, aceasta este o funcție statistică.

Funcția NETWORKDAYS

Dată și oră:    Returnează numărul de zile lucrătoare întregi dintre două date calendaristice

Funcția NETWORKDAYS.INTL
Excel 2010

Dată și oră:    Returnează numărul de zile lucrătoare întregi dintre două date calendaristice, utilizând parametri pentru a indica câte zile și care anume sunt zile de weekend

Funcția NOMINAL

Financiare    Returnează rata nominală anuală a dobânzii

Funcția NORM.DIST
Excel 2010

Statistice    Returnează distribuția normală cumulativă

Funcția NORMDIST

Compatibilitate:    Returnează distribuția normală cumulativă

În Excel 2007, aceasta este o funcție statistică.

Funcția NORMINV

Statistice    Returnează inversa distribuției normale cumulative

Funcția NORM.INV
Excel 2010

Compatibilitate:    Returnează inversa distribuției normale cumulative

Notă: În Excel 2007, aceasta este o funcție statistică.

Funcția NORM.S.DIST
Excel 2010

Statistice    Returnează distribuția normală cumulativă standard

Funcția NORMSDIST

Compatibilitate:    Returnează distribuția normală cumulativă standard

În Excel 2007, aceasta este o funcție statistică.

Funcția NORM.S.INV
Excel 2010

Statistice:    Returnează inversa distribuției normale cumulative standard

Funcția NORMSINV

Compatibilitate:    Returnează inversa distribuției normale cumulative standard

În Excel 2007, aceasta este o funcție statistică.

Funcția NOT

Logice:    Inversează valoarea logică a argumentului

Funcția NOW

Dată și oră:    Returnează numărul serial al datei și orei curente

Funcția NPER

Financiare    Returnează numărul de perioade pentru o investiție

Funcția NPV

Financiare:    Returnează valoarea netă actuală a unei investiții bazată pe o serie de fluxuri de numerar periodice și a unei rate de reducere

Funcția NUMBERVALUE
Excel 2013

Text:    Efectuează conversia textului într-un număr, într-o manieră independentă de setările regionale

Funcția OCT2BIN

Inginerie    Efectuează conversia unui număr din sistem octal în sistem binar

Funcția OCT2DEC

Inginerie:    Efectuează conversia unui număr din sistem octal în sistem zecimal

Funcția OCT2HEX

Inginerie:    Efectuează conversia unui număr din sistem octal în sistem hexazecimal

Funcția ODD

Matematice și trigonometrice:    Rotunjește un număr în sus la cel mai apropiat întreg impar

Funcția ODDFPRICE

Financiare    Returnează prețul la 100 lei valoare nominală pentru o hârtie de valoare care are prima perioadă anormală

Funcția ODDFYIELD

Financiare    Returnează randamentul unei hârtii de valoare care are prima perioadă anormală

Funcția ODDLPRICE

Financiare    Returnează prețul la 100 lei valoare nominală pentru o hârtie de valoare care are ultima perioadă anormală

Funcția ODDLYIELD

Financiare    Returnează randamentul unei hârtii de valoare care are ultima perioadă anormală

Funcția OFFSET

Căutare și referință:    Returnează poziția relativă, față de o referință dată

Funcția OR

Logice:    Returnează TRUE dacă unul dintre argumente este TRUE

Funcția PDURATION
Excel 2013

Financiare    Returnează numărul de perioade necesare pentru ca o investiție să atingă o valoare specificată

Funcția PEARSON

Statistice    Returnează coeficientul de corelație Pearson

Funcția PERCENTILE.EXC
Excel 2010

Statistice    Returnează a k-a percentilă a valorilor dintr-un interval, unde k este în intervalul 0..1, exclusiv

Funcția PERCENTILE.INC
Excel 2010

Statistice    Returnează a k-a percentilă a valorilor dintr-un interval

Funcția PERCENTILE

Compatibilitate:    Returnează a k-a percentilă a valorilor dintr-un interval

În Excel 2007, aceasta este o funcție statistică.

Funcția PERCENTRANK.EXC
Excel 2010

Statistice    Returnează rangul unei valori dintr-un set de date ca procentaj (0..1, exclusiv) al setului de date

Funcția PERCENTRANK.INC
Excel 2010

Statistice    Returnează rangul procentual al unei valori dintr-un set de date

Funcția PERCENTRANK

Compatibilitate:    Returnează rangul procentual al unei valori dintr-un set de date

În Excel 2007, aceasta este o funcție statistică.

Funcția PERMUT

Statistice    Returnează numărul de permutări pentru un număr dat de obiecte

Funcția PERMUTATIONA
Excel 2013

Statistice    Returnează numărul de permutări pentru un număr dat de obiecte (cu repetiții) care pot fi selectate din totalul obiectelor

Funcția PHI
Excel 2013

Statistice    Returnează valoarea funcției de densitate pentru o distribuție normală standard

Funcția PHONETIC

Text    Extrage caracterele fonetice (furigana) dintr-un șir text

Funcția PI

Matematice și trigonometrice:    Returnează valoarea numărului pi

Funcția PMT

Financiare    Returnează plata periodică pentru o anuitate

Funcția POISSON.DIST
Excel 2010

Statistice    Returnează distribuția Poisson

Funcția POISSON

Compatibilitate:    Returnează distribuția Poisson

În Excel 2007, aceasta este o funcție statistică.

Funcția POWER

Matematice și trigonometrice:    Returnează valoarea unui număr ridicat la o putere

Funcția PPMT

Financiare    Returnează plata de capital pentru o investiție pe o perioadă dată

Funcția PRICE

Financiare    Returnează prețul la 100 lei valoare nominală pentru o hârtie de valoare care plătește dobândă periodică

Funcția PRICEDISC

Financiare    Returnează prețul la 100 lei valoare nominală pentru o hârtie de valoare cu reducere

Funcția PRICEMAT

Financiare:    Returnează prețul la 100 lei valoare nominală pentru o hârtie de valoare care plătește dobândă la maturitate

Funcția PROB

Statistice:    Returnează probabilitatea ca valorile dintr-un interval să fie între două limite

Funcția PRODUCT

Matematice și trigonometrice:    Înmulțește argumentele funcției

Funcția PROPER

Text:    Scrie cu literă mare prima literă din fiecare cuvânt al unei valori text

Funcția PV

Financiare    Returnează valoarea actuală a unei investiții

Funcția QUARTILE

Compatibilitate:    Returnează cuartila unui set de date

În Excel 2007, aceasta este o funcție statistică.

Funcția QUARTILE.EXC
Excel 2010

Statistice    Returnează cuartila unui set de date, pe baza valorilor percentile din 0..1, exclusiv

Funcția QUARTILE.INC
Excel 2010

Statistice    Returnează cuartila unui set de date

Funcția QUOTIENT

Matematice și trigonometrice:    Returnează întregul unei împărțiri

Funcția RADIANS

Matematice și trigonometrice:    Efectuează conversia gradelor în radiani

Funcția RAND

Matematice și trigonometrice:    Returnează un număr aleator între 0 și 1

Funcția RANDARRAY

Butonul Office 365

Matematice și trigonometrice:    Returnează o matrice de numere aleatoare între 0 și 1. Cu toate acestea, puteți specifica numărul de rânduri și coloane pentru a completa, valorile minime și maxime și dacă să returnați numere întregi sau valori zecimale.

Funcția RANDBETWEEN

Matematice și trigonometrice:    Returnează un număr aleator cuprins între numerele specificate

Funcția RANK.AVG
Excel 2010

Statistice    Returnează rangul unui număr într-o listă de numere

Funcția RANK.EQ
Excel 2010

Statistice    Returnează rangul unui număr într-o listă de numere

Funcția RANK

Compatibilitate:    Returnează rangul unui număr într-o listă de numere

În Excel 2007, aceasta este o funcție statistică.

Funcția RATE

Financiare    Returnează rata dobânzii pentru o perioadă de anuitate

Funcția RECEIVED

Financiare:    Returnează suma primită la maturitate pentru o hârtie de valoare integral investită

Funcția REGISTER.ID

Programe de completare și automatizare:    Returnează ID-ul de înregistrare a bibliotecii de legături dinamice (DLL) sau a resursei de cod care a fost înregistrată anterior

Funcțiile REPLACE, REPLACEB

Text    Înlocuiește caractere dintr-un text

Funcția REPT

Text    Repetă textul de un număr dat de ori

Funcțiile RIGHT, RIGHTB

Text    Returnează cele mai din dreapta caractere ale unei valori text

Funcția ROMAN

Matematice și trigonometrice:    Efectuează conversia în cifre romane a unui număr cu cifre arabe, ca text

Funcția ROUND

Matematice și trigonometrice:    Rotunjește un număr la un număr specificat de cifre

Funcția ROUNDDOWN

Matematice și trigonometrice:    Rotunjește un număr în jos, înspre zero

Funcția ROUNDUP

Matematice și trigonometrice:    Rotunjește un număr în sus, dinspre zero

Funcția ROW

Căutare și referință:    Returnează numărul de rând al unei referințe

Funcția ROWS

Căutare și referință:    Returnează numărul de rânduri al unei referințe

Funcția RRI
Excel 2013

Financiare:    Returnează rata dobânzii echivalente pentru creșterea unei investiții

Funcția RSQ

Statistice:    Returnează pătratul coeficientului Pearson de corelație a momentelor produselor

Funcția RTD

Căutare și referință:    Regăsește date în timp real dintr-un program care acceptă automatizarea COM

Funcția SEARCH, SEARCHB

Text:    Găsește o valoare text în interiorul alteia (nu este sensibil la caractere mari și mici)

Funcția SEC
Excel 2013

Matematice și trigonometrice:    Returnează secanta unui unghi

Funcția SECH
Excel 2013

Matematice și trigonometrice:    Returnează secanta hiperbolică a unui unghi

Funcția SECOND

Dată și oră    Efectuează conversia unui număr serial într-o secundă

Funcția SEQUENCE

Butonul Office 365

Matematice și trigonometrice:    Generează o listă de numere secvențiale într-o matrice, cum ar fi 1, 2, 3, 4

Funcția SERIESSUM

Matematice și trigonometrice:    Returnează suma unei serii de puteri, pe baza formulei

Funcția SHEET
Excel 2013

Informații:    Returnează numărul foii pentru foaia dată ca referință

Funcția SHEETS
Excel 2013

Informații:    Returnează numărul de foi dintr-o referință

Funcția SIGN

Matematice și trigonometrice:    Returnează semnul unui număr

Funcția SIN

Matematice și trigonometrice:    Returnează sinusul unui unghi dat

Funcția SINH

Matematice și trigonometrice:    Returnează sinusul hiperbolic al unui număr

Funcția SKEW

Statistice    Returnează asimetria unei distribuții

Funcția SKEW.P
Excel 2013

Statistice    Returnează asimetria unei distribuții bazată pe o populație: o caracterizare a gradului de asimetrie a unei distribuții în jurul mediei sale

Funcția SLN

Financiare    Returnează amortizarea liniară a unui mijloc fix pentru o perioadă

Funcția SLOPE

Statistice    Returnează panta unei regresii liniare

Funcția SMALL

Statistice    Returnează a k-a valoare minimă dintr-un set de date

Funcția SORT

Butonul Office 365

Căutare și referință:    Sortează conținutul unei zone sau matrice

Funcția SORTBY

Butonul Office 365

Căutare și referință:    Sortează conținutul unei zone sau matrice pe baza valorilor dintr-o zonă sau dintr-o matrice corespunzătoare

Funcția SQRT

Matematice și trigonometrice:    Returnează valoarea pozitivă a rădăcinii pătrate

Funcția SQRTPI

Matematice și trigonometrice:    Returnează valoarea rădăcinii pătrate din (număr * pi)

Funcția STANDARDIZE

Statistice:    Returnează o valoare normalizată

Funcția STDEV

Compatibilitate:    Estimează abaterea standard pe baza unui eșantion

Funcția STDEV.P
Excel 2010

Statistice    Calculează abaterea standard pe baza întregii populații

Funcția STDEV.S
Excel 2010

Statistice    Estimează abaterea standard pe baza unui eșantion

Funcția STDEVA

Statistice    Estimează abaterea standard pe baza unui eșantion, incluzând numere, text și valori logice

Funcția STDEVP

Compatibilitate:    Calculează abaterea standard pe baza întregii populații

În Excel 2007, aceasta este o funcție statistică.

Funcția STDEVPA

Statistice    Calculează abaterea standard pe baza întregii populații, incluzând numere, text și valori logice

Funcția STEYX

Statistice:    Returnează eroarea standard a valorii estimate y pentru fiecare valoare x din regresie

Funcția SUBSTITUTE

Text:    Înlocuiește un text vechi cu unul nou, într-un șir text

Funcția SUBTOTAL

Matematice și trigonometrice:    Returnează subtotalul unei liste sau baze de date

Funcția SUM

Matematice și trigonometrice:    Adună argumentele funcției

Funcția SUMIF

Matematice și trigonometrice:    Adună conținutul celulelor specificate, după un criteriu dat

Funcția SUMIFS

Matematice și trigonometrice:    Adaugă celulele dintr-o zonă care îndeplinesc mai multe criterii

Funcția SUMPRODUCT

Matematice și trigonometrice:    Returnează suma produselor componentelor unei matrice corespondente

Funcția SUMSQ

Matematice și trigonometrice:    Returnează suma pătratelor argumentelor

Funcția SUMX2MY2

Matematice și trigonometrice:    Returnează suma diferențelor pătratelor valorilor corespondente din două matrice

Funcția SUMX2PY2

Matematice și trigonometrice:    Returnează suma sumei pătratelor valorilor corespondente din două matrice

Funcția SUMXMY2

Matematice și trigonometrice:    Returnează suma pătratelor diferențelor valorilor corespondente din două matrice

Funcția SWITCH
Excel 2016

Logic:    Evaluează o expresie comparând-o cu o listă de valori și returnează rezultatul corespunzător primei valori care se potrivește. Dacă nu există nicio potrivire, poate fi returnată o valoare implicită opțională.

Funcția SYD

Financiare:    Returnează amortizarea accelerată a unui mijloc fix pentru o perioadă specificată

Funcția T

Text    Efectuează conversia argumentelor în text

Funcția TAN

Matematice și trigonometrice:    Returnează tangenta unui număr

Funcția TANH

Matematice și trigonometrice:    Returnează tangenta hiperbolică a unui număr

Funcția TBILLEQ

Financiare    Returnează rentabilitatea în echivalent-bond pentru un bon de tezaur

Funcția TBILLPRICE

Financiare    Returnează prețul la 100 lei valoare nominală pentru un bon de tezaur

Funcția TBILLYIELD

Financiare:    Returnează randamentul unui bon de tezaur

Funcția T.DIST
Excel 2010

Statistice    Returnează punctele de procent (probabilitate) pentru distribuția t Student

Funcția T.DIST.2T
Excel 2010

Statistice    Returnează punctele de procent (probabilitate) pentru distribuția t Student

Funcția T.DIST.RT
Excel 2010

Statistice    Returnează distribuția t Student

Funcția TDIST

Compatibilitate:    Returnează distribuția t Student

Funcția TEXT

Text    Formatează un număr și îi face conversia în text

Funcția TEXTJOIN

Text    Combină textul din mai multe zone și/sau șiruri, incluzând un delimitator specificat între fiecare valoare text care va fi combinată. Dacă delimitatorul este un șir de text gol, funcția va concatena efectiv zonele.

Funcția TIME

Dată și oră:    Returnează numărul serial al unei valori de timp specificate

Funcția TIMEVALUE

Dată și oră:    Efectuează conversia unei ore sub formă de text într-un număr serial

Funcția T.INV
Excel 2010

Statistice    Returnează valoarea t a distribuției t Student ca funcție de probabilitate și grade de libertate

Funcția T.INV.2T
Excel 2010

Statistice    Returnează inversul distribuției t Student

Funcția TINV

Compatibilitate:    Returnează inversul distribuției t Student

Funcția TODAY

Dată și oră:    Returnează numărul serial al datei calendaristice curente

Funcția TRANSPOSE

Căutare și referință:    Returnează transpusa unei matrice

Funcția TREND

Statistice    Returnează valori dintr-o tendință liniară

Funcția TRIM

Text    Elimină spațiile din text

Funcția TRIMMEAN

Statistice    Returnează media din interiorul unui set de date

Funcția TRUE

Logice:    Returnează valoarea logică TRUE

Funcția TRUNC

Matematice și trigonometrice:    Trunchiază un număr la un întreg

Funcția T.TEST
Excel 2010

Statistice:    Returnează probabilitatea asociată cu un test t Student

Funcția TTEST

Compatibilitate:    Returnează probabilitatea asociată cu un test t Student

În Excel 2007, aceasta este o funcție statistică.

Funcția TYPE

Informații:    Returnează un număr indicând tipul de date al unei valori

Funcția UNICHAR
Excel 2013

Text    Returnează caracterul Unicode la care face referire valoarea numerică dată

Funcția UNICODE
Excel 2013

Text    Returnează numărul (punct de cod) care corespunde primului caracter din text

Funcția UNIQUE

Butonul Office 365

Căutare și referință:    Returnează o listă de valori unice dintr-o listă sau o zonă

Funcția UPPER

Text    Efectuează conversia literelor textului în majuscule

Funcția VALUE

Text:    Efectuează conversia unui argument text în număr

Funcția VAR

Compatibilitate:    Estimează varianța pe baza unui eșantion

În Excel 2007, aceasta este o funcție statistică.

Funcția VAR.P
Excel 2010

Statistice    Calculează varianța pe baza întregii populații

Funcția VAR.S
Excel 2010

Statistice    Estimează varianța pe baza unui eșantion

Funcția VARA

Statistice    Estimează varianța pe baza unui eșantion, incluzând numere, text și valori logice

Funcția VARP

Compatibilitate:    Calculează varianța pe baza întregii populații

În Excel 2007, aceasta este o funcție statistică.

Funcția VARPA

Statistice:    Calculează varianța pe baza întregii populații, incluzând numere, text și valori logice

Funcția VDB

Financiare    Returnează amortizarea unui mijloc fix pentru o perioadă specificată sau parțială, utilizând metoda amortizării regresive

Funcția VLOOKUP

Căutare și referință:    Caută în prima coloană a unei matrice și se deplasează pe rând pentru a returna valoarea unei celule

Funcția WEBSERVICE
Excel 2013

Web:    Returnează date dintr-un serviciu web.

Această funcție nu este disponibilă în Excel pentru web.

Funcția WEEKDAY

Dată și oră:    Efectuează conversia unui număr serial într-o zi a săptămânii

Funcția WEEKNUM

Dată și oră:    Efectuează conversia unui număr serial într-un număr reprezentând numărul săptămânii respective din an

Funcția WEIBULL

Compatibilitate:    Calculează varianța pe baza întregii populații, incluzând numere, text și valori logice

În Excel 2007, aceasta este o funcție statistică.

Funcția WEIBULL.DIST
Excel 2010

Statistice    Returnează distribuția Weibull

Funcția WORKDAY

Dată și oră:    Returnează numărul serial al datei calendaristice care este înainte sau după un număr specificat de zile lucrătoare

Funcția WORKDAY.INTL
Excel 2010

Dată și oră:    Returnează numărul serial al datei dinainte sau după un număr specificat de zile de lucru, utilizând parametri pentru a indica câte zile și care anume sunt zile de weekend

Funcția XIRR

Financiare    Returnează rata internă de rentabilitate pentru o planificare de flux de numerar care nu este neapărat periodică

Funcția XLOOKUP

Butonul Office 365

Căutare și referință:    Caută o zonă sau o matrice și returnează un element corespunzător primei potriviri pe care o găsește. Dacă nu există o corespondență, atunci XLOOKUP poate returna cea mai apropiată (aproximativă). 

Funcția XMATCH

Butonul Office 365

Căutare și referință:    Returnează poziția relativă a unui element dintr-o matrice sau o zonă de celule. 

Funcția XNPV

Financiare    Returnează valoarea actuală netă pentru o planificare de flux de numerar care nu este neapărat periodică

Funcția XOR
Excel 2013

Logice:    Returnează un OR exclusiv logic pentru toate argumentele

Funcția YEAR

Dată și oră:    Efectuează conversia unui număr serial într-un an

Funcția YEARFRAC

Dată și oră:    Returnează fracțiunea din an pe care o reprezintă numărul de zile întregi cuprinse între data calendaristică de început și cea de sfârșit

Funcția YIELD

Financiare    Returnează randamentul unui titlu de valoare care plătește dobândă periodic

Funcția YIELDDISC

Financiare    Returnează randamentul anual al unui titlu de valoare cu reducere; de exemplu, un bon de tezaur

Funcția YIELDMAT

Financiare:    Returnează randamentul anual al unui titlu de valoare care plătește dobândă la maturitate

Funcția Z.TEST
Excel 2010

Statistice:    Returnează valoarea de probabilitate cu o coadă a unui test z

Funcția ZTEST

Compatibilitate:    Returnează valoarea de probabilitate cu o coadă a unui test z

În Excel 2007, aceasta este o funcție statistică.

Începutul paginii

Aveți nevoie de ajutor suplimentar?

Puteți întreba întotdeauna un expert de la Excel Tech Community, puteți obține asistență de la comunitatea Answers sau puteți sugera o caracteristică nouă sau o îmbunătățire pe Excel UserVoice.

Subiecte asociate

Funcții Excel (după categorie)

Prezentare generală a formulelor din Excel
cum să evitați formulele
defectedetectează erorile din formule

Notă:  Această pagină a fost tradusă automatizat și poate conține erori gramaticale sau inexactități. Scopul nostru este ca acest conținut să vă fie util. Ne puteți spune dacă informațiile au fost utile? Aici se află articolul în limba engleză, ca referință.

Extindeți-vă competențele Office
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×