Inserarea și calculul ecuațiilor matematice simple în OneNote

Nu aveți nevoie de un calculator pentru a afla răspunsurile la problemele simple de matematică. Puteți să notați rapid ecuațiile matematice în timpul unei întâlniri, a unei conferințe sau a unei ore de curs, iar OneNote poate calcula imediat rezultatele pentru dvs.

 1. Tastați ecuația pe care doriți să o calculați. De exemplu, tastați 95+83+416 pentru a calcula suma numerelor 95, 83 și 416 sau SQRT(15) pentru a calcula rădăcina pătrată a lui 15.

 2. După ecuație, fără a tasta un spațiu, tastați un semn egal (=), apoi apăsați bara de spațiu. Răspunsul va apărea după semnul egal.

  Sfaturi: 

  • Nu utilizați spații în ecuație. Tastați numere, operatori și funcții ca un singur șir continuu de text.

  • Codurile de funcții nu sunt sensibile la literele mari sau mici. De exemplu, SQRT(3)=, sqrt(3)= sau Sqrt(3)= vor calcula același răspuns.

  • Pentru a crea o linie nouă după răspuns, apăsați pe Enter (nu pe bara de spațiu), după semnul egal.

Dacă doriți numai răspunsul în note, după ce este calculat, puteți să ștergeți ecuația care îl precede. Răspunsul va rămâne în note.

Exemple de calcule simple

Mai jos sunt câteva exemple de expresii matematice pe care OneNote le poate calcula.

 • Vânzările lunare medii ale unui produs.    De exemplu, dacă venitul total pe an este 215.000 lei, tastați 215.000/12= și apăsați pe bara de spațiu.

 • Costul total al ratelor lunare.    De exemplu, tastați 48*129,99= și apăsați pe bara de spațiu pentru a calcula costul a 48 de rate lunare, la valoarea de 129,99 fiecare.

 • Sinusul unui unghi de 30 de grade.    De exemplu, tastați sin(30)= și apăsați pe bara de spațiu.

 • Ecuații matematice mai complete.    De exemplu, tastați (6+7) / (4*sqrt(3))= și apăsați pe bara de spațiu pentru a calcula răspunsul (6+7) împărțit la (de 4 ori rădăcina pătrată a lui 3).

Operatori aritmetici acceptați

Puteți să utilizați următorii operatori în ecuațiile dvs.

Operator

Semnificație

Exemplu

+ (semnul plus)

Adunare

3+3

- (semnul minus)

Scădere
Negație

3-1
-1

* (asterisc)

Înmulțire

3*3

X (literă mare sau mică)

Înmulțire

3x3

/ (linie oblică)

Împărțire

3/3

% (semnul procent)

Procent

20%

^ (accent circumflex)

Ridicare la putere

3^2

! (semnul exclamării)

Calcul factorial

5!

Funcții trigonometrice și matematice acceptate

Puteți să utilizați funcțiile matematice și trigonometrice din următorul tabel pentru ecuațiile dvs.

Notă:  Pentru a calcula o funcție, tastați codul acesteia (de exemplu, SQRT pentru rădăcină pătrată), urmat imediat de numărul, unghiul sau variabilele, în paranteze, după cum se arată în coloana Sintaxă.

Funcție

Descriere

Sintaxă

ABS

Returnează valoarea absolută a unui număr

ABS(număr)

ACOS

Returnează valoarea arccosinusului unui număr

ACOS(număr)

ASIN

Returnează valoarea arcsinusului unui număr

ASIN(număr)

ATAN

Returnează valoarea arctangentei unui număr

ATAN(număr)

COS

Returnează valoarea cosinusului unui număr

COS(număr)

DEG

Convertește un unghi (în radiani) în grade

DEG(unghi)

LN

Returnează valoarea logaritmului natural al unui număr

LN(număr)

LOG

Returnează valoarea logaritmului natural al unui număr

LOG(număr)

LOG2

Returnează logaritmul în baza 2 al unui număr

LOG2(număr)

LOG10

Returnează logaritmul în baza 10 al unui număr

LOG10(număr)

MOD

Returnează restul unei operații de împărțire

(număr)MOD(număr)

PI

Returnează valoare π ca o constantă

PI

PHI

Returnează valoarea Φ (raportul de aur)

PHI

PMT

Calculează o rată de plată a împrumutului pe baza unei rate a dobânzii constantă, un număr constant de plăți și valoarea prezentă a sumei totale

PMT(rată;nper;pv)

RAD

Convertește un unghi (în grade) în radiani

RAD(unghi)

SIN

Returnează sinusul unui unghi dat

SIN(unghi)

SQRT

Returnează valoarea pozitivă a rădăcinii pătrate a unui număr

SQRT(număr)

TAN

Returnează valoarea tangentei unui număr

TAN(număr)

Aveți nevoie de ajutor suplimentar?

Extindeți-vă competențele Office
Explorați instruirea
Fiți primul care obține noile caracteristici
Alăturați-vă utilizatorilor Office Insider

Au fost utile aceste informații?

Vă mulțumim pentru feedback!

Vă mulțumim pentru feedback! Se pare că ar fi util să luați legătura cu unul dintre agenții noștri de asistență Office.

×